DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin pentru introducerea masurilor de intarire a securitatii portuare, Ordin nr. 290/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 388 din 08/06/2007


Capitolul I - Dispozitii generale, definitii si principii
Avand in vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 725/2004 privind consolidarea securitatii navelor si a instalatiilor portuare, tinand seama de prevederile Deciziei Consiliului Uniunii Europene 1999/468/CE de stabilire a normelor privind exercitarea competentelor de executare conferite Comisiei, in timpul prevederilor art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

Obiect


Art. 1
(1) Prezentul ordin introduce masuri de intarire a securitatii portuare in fata amenintarii atentatelor la adresa securitatii.
(2) Masurile prevazute la alin. (1) constau in:
a) norme de baza comune cu privire la masurile de securitate portuara;
b) un mecanism de aplicare a acestor norme;
c) mecanisme corespunzatoare de monitorizare a conformitatii.

Domeniul de aplicare


Art. 2
(1) Masurile prevazute la art. 1 trebuie respectate in porturi si in zonele unde se desfasoara activitati legate de porturi.
(2) Masurile prevazute de prezentul ordin se aplica fiecarui port situat pe teritoriul Romaniei, in care se gasesc una sau mai multe instalatii portuare ce fac obiectul unui plan de securitate a instalatiilor portuare, aprobat conform Regulamentului (CE) nr. 725/2004, inclusiv zonelor unde se desfasoara activitati legate de porturi si in care se gasesc una sau mai multe instalatii portuare.
(3) Prezentul ordin nu se aplica instalatiilor militare din porturi.
(4) Ministerul Transporturilor, denumit in continuare MT, stabileste, in sensul prezentului ordin, limitele tuturor porturilor si zonelor unde se desfasoara activitati legate de porturi, luand in considerare, in mod corespunzator, informatiile care rezulta in urma evaluarii securitatii portuare.
(5) In cazul in care limitele unei instalatii portuare, in sensul Regulamentului (CE) nr. 725/2004, au fost stabilite astfel incat sa inglobeze portul, dispozitiile relevante din Regulamentul (CE) nr. 725/2004 prevaleaza asupra acelora din prezentul ordin.

Definitii


Art. 3
In intelesul prezentului ordin, termenii folositi se definesc dupa cum urmeaza:
a) autoritatea competenta pentru securitate portuara - MT, autoritatea desemnata pentru a coordona si supraveghea aplicarea masurilor de securitate portuara prevazute de prezentul ordin:
b) autoritate pentru securitatea portuara - autoritatea responsabila cu problemele de securitate dintr-un anumit port sau zona de pe canalele navigabile unde se afla instalatii portuare, denumita in continuare ASP;
c) instalatie portuara - o locatie in care are loc interfata nava/port si care include zone cum sunt: locul de ancorare, danele de asteptare, ecluzele de pe canalele navigabile si zonele de abordare dinspre mare, dupa caz;
d) interfata nava/port - interactiunile care au loc atunci cand o nava este in mod direct si imediat afectata de activitati care implica miscari de persoane sau de marfuri, manevre de ecluzare sau asigurarea de servicii portuare inspre sau dinspre nava;
e) organizatie de securitate recunoscuta - o organizatie care are experienta adecvata in materie de securitate si un nivel adecvat de cunostinte despre porturi si operatiuni portuare si care poate fi autorizata sa efectueze o activitate de evaluare conform cerintelor prezentului ordin;
f) port - suprafata delimitata din teritoriul national, situata la malul marii sau al unei cai navigabile, protejata natural sau artificial impotriva valurilor, vanturilor, curentilor si gheturilor, construita si echipata astfel incat sa permita, in principal, primirea si adapostirea navelor, incarcarea, descarcarea, transbordarea, depozitarea marfurilor, primirea si expedierea acestora cu mijloace de transport, imbarcarea si debarcarea pasagerilor. Portul cuprinde totalitatea acvatoriilor, terenurilor, constructiilor hidrotehnice, senalelor de acces, radelor interioare, cladirilor, magaziilor, platformelor, cailor ferate, drumurilor, instalatiilor si echipamentelor aflate in perimetrul acestuia;
g) punct de contact pentru securitatea portuara - organismul desemnat pentru a servi drept punct de contact pentru Comisia Europeana si celelalte state membre si pentru a facilita, urmari si furniza informatii cu privire la aplicarea masurilor de securitate portuara prevazute de prezentul ordin;
h) zone de interes - zonele in care se desfasoara activitati legate de porturi - zonele libere, instituite conform legii, situate in vecinatatea porturilor - si zonele de pe canalele navigabile unde se afla instalatii portuare.

Corelarea cu masurile luate prin aplicarea Regulamentului (CE) nr. 725/2004


Art. 4
La aplicarea masurilor de securitate portuara introduse prin prezentul ordin, ASP se vor asigura ca acestea sunt corelate cu masurile prevazute de Regulamentul (CE) nr. 725/2004.

Autoritatea pentru securitatea portuara


Art. 5
(1) Autoritatea competenta pentru securitatea portuara este Ministerul Transporturilor, autoritate de stat in domeniul transporturilor, care este desemnat si ca autoritate competenta pentru securitatea maritima conform Regulamentului (CE) nr. 725/2004.
(2) Functia de autoritate pentru securitatea portuara va fi indeplinita de:
a) Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A pentru porturile maritime Constanta, Midia si Mangalia;
b) Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati - pentru porturile Braila, Galati si Tulcea, inclusiv zonele libere situate in vecinatatea acestor porturi;
c) Compania Nationala "Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta - pentru porturile Medgidia, Basarabi, Ovidiu, Luminita, inclusiv ecluzele de pe canalele navigabile Dunare - Marea Neagra.
(3) Pentru porturile aflate in administratia autoritatilor publice locale, functia de autoritate pentru securitate portuara va fi indeplinita de catre administratorii desemnati de catre aceste administratii.
(4) Pentru porturile private, functia de autoritate pentru securitate portuara va fi indeplinita de catre administratorii desemnati de proprietarii porturilor.
(5) ASP sunt responsabile de punerea in aplicare a planurilor de securitate portuara in baza concluziilor evaluarilor de securitate portuara.

Evaluarea securitatii portuare


Art. 6
(1) ASP se vor asigura ca se realizeaza evaluari ale securitatii portuare pentru porturile si zonele de interes aflate sub incidenta prezentului ordin. Aceste evaluari trebuie sa tina cont in mod corespunzator de specificul diferitelor sectiuni ale unui port sau zone de interes si, atunci cand considera necesar, ale zonelor adiacente, daca acestea au un impact asupra securitatii portului sau zonei de interes, si iau in considerare evaluarile pentru instalatiile portuare din limitele acestora, evaluari realizate in temeiul Regulamentului (CE) nr. 725/2004.
(2) Fiecare evaluare a securitatii portuare se desfasoara luandu-se in considerare cel putin cerintele prevazute in anexa nr. 1.
(3) Evaluarile securitatii portuare se efectueaza de catre o organizatie de securitate recunoscuta si autorizata de MT.
(4) Evaluarile securitatii portuare se aproba de catre ministrul transporturilor, prin ordin.

Planul de securitate portuara


Art. 7
(1) In baza concluziilor evaluarilor securitatii portuare, ASP se asigura ca se intocmesc si se actualizeaza planurile de securitate portuara. Planurile de securitate portuara se intocmesc conform specificitatii diferitelor sectiuni ale unui port sau zone de interes si integreaza planurile de securitate pentru instalatiile portuare din limitele acestora stabilite in temeiul Regulamentului (CE) nr. 725/2004.
(2) Planurile de securitate portuara vor fi realizate de o organizatie de securitate recunoscuta de MT, alta decat cea care a realizat evaluarea securitatii portuare pentru portul sau zona de interes respectiva, desemnata de ASP.
(3) Planurile de securitate portuara se aproba de catre ministrul transporturilor, prin ordin.
(4) Planurile de securitate portuara identifica, pentru fiecare nivel de securitate prevazut la art. 8:
a) procedurile care trebuie urmate;
b) masurile care trebuie puse in aplicare;
c) actiunile care trebuie intreprinse.
(5) Fiecare plan de securitate portuara ia in considerare cel putin cerintele detaliate prevazute in anexa nr. 2. Dupa caz si in masura in care este necesar, planul de securitate portuara include in special masuri de securitate care trebuie sa se aplice pasagerilor si vehiculelor ce urmeaza sa fie imbarcate pe nave maritime care transporta pasageri si vehicule. In cazul serviciilor de transport maritim international, ASP coopereaza la evaluarea securitatii cu statele membre in cauza.
(6) Punerea in aplicare a planurilor de securitate portuara este monitorizata de catre MT. Monitorizarea este corelata cu alte activitati de control desfasurate in port.
(7) ASP se asigura ca se desfasoara exercitii adecvate, luand in considerare cerintele de baza privind exercitiile de pregatire pentru securitate, enumerate in anexa nr. 3.

Niveluri de securitate


Art. 8
(1) MT stabileste prin ordin al ministrului un sistem de niveluri de securitate pentru porturi, zone de interes sau portiuni din acestea, care cuprinde urmatoarele 3 niveluri de securitate dupa modelul celor stabilite in Regulamentul (CE) nr. 725/2004, astfel:
a) nivelul de securitate 1 - nivelul pentru care sunt mentinute permanent masuri de securitate corespunzatoare minime;
b) nivelul de securitate 2 - nivelul pentru care se mentin masuri de securitate corespunzatoare suplimentare pe o perioada de timp, ca urmare a cresterii riscului de producere a unui atentat la adresa securitatii;
c) nivelul de securitate 3 - nivelul pentru care se mentin masuri de securitate specifice suplimentare pe o perioada de timp limitata, in cazul in care este probabil sau iminent un atentat la adresa securitatii, desi nu este posibil sa se identifice tinta exacta.
(2) ASP stabilesc nivelurile de securitate valabile pentru fiecare port sau portiune din port, zona de interes sau portiuni din acestea. La fiecare nivel de securitate, ASP pot decide ca, in diferite portiuni ale unui port sau zona de interes, sa se aplice masuri de securitate diferite, in functie de concluziile evaluarii securitatii portuare.
(3) ASP comunica tuturor celor interesati nivelul de securitate aflat in vigoare pentru fiecare port, zona de interes sau portiune din acestea, precum si orice modificari survenite la acesta.

Ofiterul de securitate portuara


Art. 9
(1) Pentru fiecare port sau zona de interes va fi desemnat un ofiter de securitate portuara. Fiecare port sau zona de interes va avea, daca este necesar, un ofiter de securitate portuara diferit, dar, atunci cand este cazul, un ofiter de securitate poate fi responsabil de mai multe dintre acestea.
(2) Ofiterii de securitate portuara indeplinesc rolul de persoana de contact pentru problemele referitoare la securitatea portuara.
(3) In cazul in care un ofiter de securitate portuara este altul decat ofiterul/ofiterii de securitate ai instalatiei/instalatiilor portuare din acel port, stabilit/stabiliti in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 725/2004, intre acestia trebuie sa existe o stransa cooperare.

Revizuiri


Art. 10
(1) Evaluarile securitatii portuare se efectueaza anual, iar planurile de securitate portuara se revizuiesc ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data la 5 ani.
(2) Revizuirea planurilor de securitate portuara se realizeaza in aceleasi conditii ca si cele prevazute la art. 6 sau 7, dupa caz.

Organizatie de securitate recunoscuta


Art. 11
In scopul prezentului ordin, MT va autoriza organizatii de securitate recunoscute, in conformitate cu reglementarile in vigoare si cu indeplinirea conditiilor prevazute in anexa nr. 4.

Punct de contact pentru securitatea portuara


Art. 12
Punctul de contact pentru securitatea portuara este Directia Generala Transport Naval din cadrul MT, denumita in continuare DGTN, care va transmite Comisiei Europene lista porturilor si zonelor de interes care fac obiectul prezentului ordin si o informeaza cu privire la orice modificare adusa acestei liste.

Punerea in aplicare si controlul conformitatii


Art. 13
(1) Sistemul care asigura auditarea adecvata si periodica a planurilor de securitate portuara si punerea in aplicare a acestora este prevazut in anexa nr. 5.
(2) DGTN in calitate de punct de contact va monitoriza impreuna cu Comisia Europeana aplicarea prevederilor prezentului ordin.
(3) Aceasta monitorizare se va desfasura in comun cu inspectiile prevazute la art. 9 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 725/2004.

Adaptari


Art. 14
Anexele nr. 1-5 se pot modifica respectandu-se procedura prevazuta la art. 15, fara a se extinde domeniul de aplicare al Directivei 2005/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind consolidarea securitatii portuare.

Procedura consultativa


Art. 15
(1) Atunci cand se face trimitere la prezentul articol, se aplica prevederile art. 5 si 7 din Decizia 1999/468/CE de stabilire a normelor privind exercitarea competentelor de executare conferite Comisiei, tinandu-se cont de prevederile art. 8 din aceasta decizie.
(2) Termenul stabilit in conformitate cu prevederile art. 5 alin. 6 din decizia prevazuta la alin. (1) este de o luna.

Confidentialitatea si diseminarea informatiilor


Art. 16
(1) MT si ASP vor lua masurile necesare pentru protectia informatiilor la care au acces partile implicate, in conformitate cu legislatia nationala relevanta.
(2) Nivelul de acces in materie de securitate al membrilor personalului care desfasoara inspectii de securitate sau care manipuleaza informatii care au legatura cu prevederile prezentului ordin se atribuie in conformitate cu legislatia nationala relevanta.

Contraventii


Art. 17
Contraventiile la prevederile prezentului ordin se stabilesc prin hotarare a Guvernului, conform legii.

Dispozitii finale


Art. 18
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, MT, prin intermediul punctului de contact, va comunica Comisiei Europene prevederile acestuia.

Art. 19
DGTN, Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime Constanta" - S.A., Compania Nationala "Administratia Porturilor Dunarii Maritime" - S.A. Galati, Compania Nationala "Administratia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanta si administratiile porturilor aflate in administrarea autoritatilor publice locale, cat si administratorii desemnati pentru porturile private vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 20
Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 21
Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2005/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2005, privind consolidarea securitatii portuare, publicata in JO nr. L 310 din 25 noiembrie 2005, p. 0028-0039.

Art. 22
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA Nr. 1 - Cerinte privind evaluarea securitatii portuare


Art. 1
(1) Evaluarea securitatii portuare reprezinta temeiul planului de securitate portuara si al punerii in aplicare a acestuia. Evaluarea securitatii portuare cuprinde cel putin:
1. identificarea si evaluarea activelor importante si a infrastructurii a carei protectie se impune;
2. identificarea posibilelor amenintari la adresa activelor si a infrastructurii si probabilitatea concretizarii acestora, pentru a stabili si ordona masuri de securitate in functie de prioritati;
3. identificarea, selectarea si ordonarea dupa prioritati a masurilor de contracarare, a schimbarilor procedurale si a nivelului acestora de eficienta in reducerea vulnerabilitatii; si
4. identificarea punctelor slabe, inclusiv a factorilor umani implicati in activitatea portuara, a politicilor si a procedurilor.
(2) In acest sens, evaluarea cuprinde cel putin urmatoarele:
1. toate zonele relevante pentru securitatea portuara, definind astfel si limitele portuare. Acestea includ instalatiile portuare aflate deja sub incidenta Regulamentului (CE) nr. 725/2004 si a caror evaluare de risc serveste drept baza;
2. problemele de securitate care provin din interfata dintre instalatia portuara si alte masuri de securitate portuara;
3. personalul portuar care va face obiectul verificarilor de antecedente si/sau al verificarii nivelului in materie de securitate, avandu-se in vedere implicarea acestuia in zonele de risc sporit;
4. impartirea portului, in cazul in care acest lucru este util, in functie de probabilitatea producerii atentatelor la adresa securitatii. Zonele nu se analizeaza numai in functie de profilul lor direct ca potentiala tinuta, ci si de eventualul lor rol de trecere atunci cand zonele-tinta sunt cele adiacente;
5. variatiile de risc, de exemplu cele bazate pe sezonalitate;
6. trasaturile specifice ale fiecarei subzone, cum ar fi localizarea, caile de acces, furnizarea de electricitate, sistemul de comunicatii, proprietatea si utilizatorii, precum si ale elemente considerate relevante pentru securitate;
7. potentiale scenarii de amenintare pentru port. Intregul port sau parti specifice ale infrastructurii acestuia, marfurile, bagajele, persoanele sau echipamentul de transport pot fi tinta directa a unei amenintari identificate;
8. urmarile specifice ale unui scenariu de amenintare. Consecintele pot avea impact asupra uneia sau mai multor subzone. Se identifica atat consecintele directe, cat si cele indirecte. Se acorda o atentie speciala riscului de producere a victimelor umane;
9. posibilitatea efectelor in masa ale atentatelor la adresa securitatii;
10. vulnerabilitatea fiecarei subzone;
11. toate aspectele organizatorice relevante pentru securitatea globala a portului, inclusiv diviziunea tuturor autoritatilor de securitate, a normelor si a procedurilor existente;
12. punctele vulnerabile ale securitatii portuare globale in raport cu aspecte organizatorice, legislative si procedurale;
13. masurile, procedurile si actiunile destinate sa reduca punctele vulnerabile critice. Se acorda o atentie deosebita necesitatii si mijloacelor de a controla sau restrictiona accesul la intregul port sau la anumite portiuni dintr-un port, inclusiv identificarea pasagerilor, a personalului portuar sau a altor lucratori, vizitatorilor si membrilor echipajelor de nava, cerintelor de monitorizare a zonelor sau a activitatilor, controlului marfurilor si al bagajelor. Masurile, procedurile si actiunile sunt conforme cu riscul perceput, care poate varia intre zonele portuare;
14. modul in care masurile, procedurile si actiunile vor fi consolidate in eventualitatea unei cresteri a nivelului de securitate;
15. cerintele specifice pentru gestionarea problemelor clasice de securitate, cum ar fi: incarcatura, bagaje, combustibili pentru nave, provizii sau persoane "suspecte", colete de origine necunoscuta, pericole cunoscute (de exemplu, bombe). Aceste cerinte analizeaza conditiile de dezirabilitate fie pentru eliminarea riscului la locul depistarii acestuia, fie dupa deplasarea acestuia intr-o zona de securitate;
16. masurile, procedurile si actiunile care au ca scop limitarea si diminuarea consecintelor;
17. diviziunea sarcinilor care sa permita aplicarea adecvata si corecta a masurilor, procedurilor si actiunilor identificate;
18. acordarea unei atentii deosebite, dupa caz, relatiei cu alte planuri de securitate (de exemplu, planuri de securitate a instalatiilor portuare) si alte masuri de securitate existente. De asemenea, se acorda atentie relatiei cu alte planuri de reactie (de exemplu: planul de reactie la mareele negre, planul de contingenta portuara, planul de interventie medicala, planul pentru dezastrele nucleare etc.);
19. cerintele de comunicare pentru aplicarea masurilor si procedurilor;
20. acordarea unei atentii deosebite masurilor de protectie impotriva divulgarii informatiilor sensibile din punctul de vedere al securitati;
21. cerintele legate de cunostinte pe care trebuie sa le detina toti cei implicati direct si, dupa caz, publicul larg.


ANEXA Nr. 2 - Cerinte privind planul de securitate portuara


Art. 1
Planul de securitate portuara stabileste regimul de securitate a unui port. Acesta se bazeaza pe concluziile evaluarii securitatii portuare. Planul stabileste in mod clar masuri detaliate. Acesta contine un mecanism de control care permite, atunci cand este necesar, luarea de masuri corective corespunzatoare.

Art. 2
Planul de securitate portuara are la baza urmatoarele aspecte generale:
1. definirea tuturor zonelor relevante pentru securitatea portuara. In functie de evaluarea securitatii portuare, masurile, procedurile si actiunile pot varia de la o subzona la alta. Intr-adevar, unele subzone pot necesita masuri preventive mai severe decat altele. O atentie speciala se acorda interfetelor dintre subzone, identificate in evaluarea securitatii portuare;
2. asigurarea coordonarii dintre masurile de securitate pentru zone cu caracteristici de securitate diferite;
3. furnizarea, atunci cand este necesar, de masuri diferite, in functie de diferitele portiuni ale portului, de nivelurile de securitate variabile si de informatiile specifice;
4. identificarea unei structuri organizatorice care sa sustina consolidarea securitatii portuare.

Art. 3
In baza aspectelor generale, prevazute la art. 2, planul de securitate portuara va atribui sarcini si va specifica planuri de lucru in urmatoarele domenii:
1. cerinte de acces. Pentru anumite zone, cerintele intra in vigoare numai in cazul in care nivelurile de securitate depasesc pragurile minime. Toate cerintele si pragurile sunt incluse exhaustiv in planul de securitate portuara;
2. cerinte referitoare la controlul actelor de identitate, al bagajelor si al marfurilor. Aceste cerinte se pot aplica sau nu la subzone; cerintele se pot aplica integral sau partial la diferite subzone. Persoanele care intra sau se afla intr-o subzona pot face obiectul unui control. Planul de securitate portuara va raspunde in mod corespunzator concluziilor evaluarii securitatii portuare, care reprezinta instrumentul prin care vor fi identificate cerintele de securitate pentru fiecare subzona si la fiecare nivel de securitate. In cazul in care se utilizeaza, din motive de securitate portuara, carti de identitate speciale, se stabilesc proceduri exacte pentru emiterea, controlul utilizarii si restituirea acestor documente. Aceste proceduri iau in considerare specificul anumitor grupuri de utilizatori ai porturilor, prevazand masuri speciale pentru limitarea impactului negativ al cerintelor privind controlul accesului. Categoriile includ cel putin marinarii, functionarii din cadrul autoritatilor, persoanele care lucreaza cu regularitate in port sau viziteaza portul cu regularitate, rezidentii care locuiesc in port si persoanele care lucreaza sau viziteaza ocazional portul;
3. legatura cu autoritatile de control al marfurilor, al bagajelor si al pasagerilor. Atunci cand este necesar, planul prevede legatura dintre sistemul de informatii si cel de control ale acestor autoritati, inclusiv eventuale sisteme de control al securitatii inainte de sosire;
4. proceduri si masuri de manipulare a marfurilor, bagajelor, combustibililor de la nave, proviziilor sau persoanelor suspecte, inclusiv identificarea unei zone de securitate, precum si pentru alte aspecte ingrijoratoare din punctul de vedere al securitatii si incalcari ale securitatii portuare;
5. cerinte de monitorizare pentru subzone sau activitati din cadrul subzonelor. Atat necesitatea gasirii de solutii tehnice, cat si solutiile ca atare rezulta din evaluarea securitatii portuare;
6. semnalizare. Zonele cu cerinte privind accesul si/sau controlul vor fi semnalizate in mod corespunzator. Cerintele de control si acces vor lua in considerare in mod corespunzator toate legile si practicile relevante in vigoare. Monitorizarea activitatilor se va indica in mod corespunzator in cazul in care legislatia interna cuprinde dispozitii in acest sens;
7. comunicare si control de securitate. Toate informatiile relevante pentru securitate se comunica in mod corespunzator in functie de normele de control de securitate incluse in plan. Avand in vedere sensibilitatea anumitor informatii, comunicarea se face conform principiului necesitatii de a cunoaste, dar include, atunci cand este necesar, proceduri pentru comunicatele adresate publicului larg. Standardele de control de securitate fac parte din plan si sunt destinate sa protejeze informatiile sensibile din punctul de vedere al securitatii impotriva divulgarii neautorizate;
8. raportarea atentatelor la adresa securitatii. In vederea asigurarii unui raspuns rapid, planul de securitate portuara va trasa cerintele exacte de raportare catre agentul de securitate portuara si/sau catre autoritatea de securitate portuara a tuturor atentatelor la adresa securitatii;
9. integrarea altor planuri sau activitati preventive. Planul abordeaza in mod clar integrarea altor activitati preventive si de control existente in port;
10. integrarea altor planuri de raspuns si/sau includerea anumitor masuri, proceduri si actiuni specifice de raspuns. Planul descrie detaliat interactiunea si coordonarea cu alte planuri de raspuns si de urgenta. Conflictele si deficientele se rezolva dupa caz;
11. cerintele de formare si exercitii;
12. organizarea practica a securitatii portuare si procedurile de lucru. Planul de securitate portuara va descrie in detaliu organizarea securitatii portuare, diviziunea sarcinilor si procedurile de lucru. De asemenea, el va descrie in detaliu coordonarea cu agentii de securitate ai instalatiilor portuare si ai navelor, dupa caz. Planul va delimita sarcinile comitetului pentru securitatea portuara, in cazul in care acesta exista;
13. procedurile pentru adaptarea si actualizarea planului de securitate portuara.


ANEXA Nr. 3 - Cerinte pentru exercitiile pregatirii de baza in domeniul securitatii


Art. 1
Tipurile de exercitii de pregatire care pot presupune participarea agentilor de securitate ai instalatiilor portuare, in colaborare cu autoritatile relevante ale statelor membre, cu agentii de securitate ai companiilor sau cu agentii de securitate ai navelor, in cazul in care acestia sunt disponibili, se desfasoara cel putin o data la fiecare an calendaristic, fara ca intervalul dintre doua exercitii de pregatire sa depaseasca 18 luni.

Art. 2
Cererile de participare a agentilor de securitate ai companiilor sau a agentilor de securitate ai navelor la exercitiile de pregatire in comun se fac luandu-se in considerare implicatiile cu privire la securitate si munca pentru nava.

Art. 3
Aceste exercitii de formare vor testa comunicatiile, coordonarea, disponibilitatea resurselor, interventia si pot fi:
1. la scara naturala sau in conditii reale;
2. simulare teoretica sau seminar; ori
3. combinate cu alte exercitii organizate, cum ar fi exercitii de interventie de urgenta sau exercitiile altor autoritati portuare statale.


ANEXA Nr. 4 - Conditiile care trebuie indeplinite de o organizatie de securitate recunoscuta pentru a fi autorizata de MT


Art. 1
O organizatie de securitate recunoscuta pentru a fi autorizata de MT trebuie sa poata demonstra:
1. expertiza in aspectele relevante ale securitatii portuare;
2. cunoasterea corespunzatoare a operatiunilor portuare, inclusiv cunostinte de proiectare portuara si constructie;
3. cunoasterea corespunzatoare a altor operatiuni relevante pentru securitate care ar putea afecta securitatea portuara;
4. capacitatea de a evalua riscurile de securitate portuara probabile;
5. abilitatea de a mentine si imbunatati cunostintele specializate ale personalului sau in domeniul securitatii portuare;
6. abilitatea de a monitoriza capacitatea personalului de a prezenta incredere in permanenta;
7. abilitatea de a mentine masuri corespunzatoare pentru a evita divulgarea neautorizata sau accesul la materiale sensibile din punctul de vedere al securitatii;
8. cunoasterea legislatiei si a cerintelor de securitate nationale si internationale relevate;
9. cunoasterea amenintarilor actuale la adresa securitatii si a modelelor acestora;
10. abilitatea de a recunoaste si depista arme, substante si dispozitive periculoase;
11. abilitatea de a recunoaste, fara discriminare, caracteristicile si modelul comportamental al persoanelor susceptibile de a ameninta securitatea portuara;
12. cunoasterea tehnicilor utilizate pentru eludarea masurilor de securitate;
13. cunoasterea echipamentelor si sistemelor de securitate si supraveghere si a limitelor operationale ale acestora.

Art. 2
O organizatie de securitate recunoscuta care a efectuat o evaluare a securitatii portuare sau o revizuire a unei asemenea evaluari pentru un port nu poate intocmi sau revizui planul de securitate portuara pentru acelasi port.


ANEXA Nr. 5 - Sistemul de auditare adecvata si periodica a planurilor de securitate portuara


Art. 1
Auditul planurilor de securitate portuara si al modului de aplicare a acestora se face prin audituri externe care se executa de auditori ce apartin unei organizatii recunoscute sau de catre auditorii specializati ai autoritatii portuare si/sau de cai navigabile si cuprinde:
1. Auditul initial al Planului de Securitate Portuara si al modului de aplicare a acestuia, care va include o verificare completa a sistemului de securitate si a oricaror echipamente de securitate asociate in conformitate cu prevederile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European si al Consiliului privind consolidarea securitatii navelor si a instalatiilor portuare, din 31 martie 2004. Acest audit are scopul de a constata daca sistemul de securitate al portului si orice echipament de securitate asociat indeplinesc in totalitate cerintele aplicabile ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 si ca sunt in stare satisfacatoare si potrivite scopului pentru care au fost proiectate si implementate.
2. Auditul anual al Planului de Securitate Portuara si al modului de aplicare a acestuia, care va include o verificare completa a sistemului de securitate si a oricaror echipamente de securitate asociate in conformitate cu prevederile relevante ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European si al Consiliului privind consolidarea securitatii navelor si a instalatiilor portuare, din 31 martie 2004. Acest audit are scopul de a constata daca sistemul de securitate al portului si orice echipament de securitate asociat indeplinesc in totalitate cerintele aplicabile ale Regulamentului (CE) nr. 725/2004 si ca sunt in stare satisfacatoare si potrivite scopului pentru care au fost proiectate si implementate.
3. Auditul suplimentar poate fi stabilit de catre MT ca urmare a situatiilor concrete constatate de catre acesta in functionarea porturilor sau cailor navigabile. Auditul suplimentar se efectueaza, de asemenea, ori de cate ori este initiat sau declansat un incident de securitate care afecteaza semnificativ climatul de siguranta din zona portuara.

Art. 2
Auditul anual al Planului de Securitate Portuara si al modului de aplicare a acestuia trebuie sa cuprinda o evaluare care sa aiba in vedere cel putin:
1. evidentierea functionarii corespunzatoare a sistemului de management al securitatii portuare la parametrii inregistrati cu ocazia aprobarii initiale a Planului de Securitate Portuara;
2. evaluarea modului in care au fost solutionate nonconformitatile constatate cu prilejul auditului anterior;
3. identificarea rezultatelor inregistrate ca urmare a modificarilor aduse pe parcursul functionarii sistemului cu scopul imbunatatirii acestuia.

Art. 3
La finalizarea oricarui tip de audit al Planului de Securitate Portuara si al modului de aplicare a acestuia trebuie intocmit un raport care consta intr-un rezumat privind modul de efectuare a auditului, o descriere a fiecarei nonconformitati gasite in timpul auditului si o descriere a masurilor utilizate pentru remedierea acestora.

Art. 4
Raportul trebuie protejat impotriva accesului neautorizat sau dezvaluirii neautorizate si trebuie sa contina de asemenea anexat chestionarul de audit completat cu toate constatarile facute


Poate fi de interes si:
Ordin nr. 1057/2007 privind armonizarea serviciilor de informatii pe caile navigabile interioare (RIS) din Romania cu cele din Comunitatea Europeana
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, legea nr. 290/2007
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive ale Romaniei, oug nr. 130/2007
OUG 70/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval
HG nr. 665/2008 hotarare pentru stabilirea nominala si pe portiuni a cailor navigabile interioare ale Romaniei
Ordin 874/2009 pentru completarea Ordinul ministrului transporturilor nr. 1250/2008 privind aprobarea tarifelor pentru activitatile si operatiunile specifice desfasurate sau pentru activitatile efectuate in legatura cu acestea de catre Autoritatea Na
Ordinul 250/2011 privind respectarea obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat de pavilion. Ordin nr. 250/2011


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
75 useri online

Useri autentificati: