DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin privind continutul dosarului preturilor de transfer, ordin nr. 222/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 129 din 19/02/2008

Agentia Nationala de Administrare Fiscala In temeiul art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere art. 79 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba continutul dosarului preturilor de transfer prevazut in anexa nr. 1.

Art. 2
(1) In vederea stabilirii preturilor de transfer, contribuabilii care desfasoara tranzactii cu persoane afiliate au obligatia ca, la solicitarea organului fiscal competent, sa intocmeasca si sa prezinte, in termenele stabilite de acesta, dosarul preturilor de transfer.
(2) In functie de circumstantele fiecarui caz in parte, contribuabilul trebuie sa furnizeze si alte informatii, la cererea organului fiscal competent, in completarea dosarului preturilor de transfer.
(3) Solicitarea organului fiscal competent de intocmire si prezentare, de catre contribuabil, a dosarului preturilor de transfer va fi efectuata in scris.
(4) Solicitarea de intocmire si prezentare a dosarului preturilor de transfer se va emite in cursul desfasurarii unei inspectii fiscale generale sau partiale.
(5) Formatul solicitarii este prezentat in anexa nr. 2.
(6) Stabilirea termenului de catre organul fiscal competent, pentru punerea la dispozitie de catre contribuabil a dosarului preturilor de transfer, va avea in vedere numarul de persoane afiliate implicate in tranzactii, numarul de tranzactii efectuate si complexitatea acestora, precum si perioada de timp pe care se desfasoara tranzactiile. Termenul pentru punerea la dispozitie a dosarului preturilor de transfer va fi de maximum 3 luni calendaristice, cu posibilitatea prelungirii o singura data, la solicitarea scrisa a contribuabilului, cu o perioada egala cu cea stabilita initial.
(7) Inspectia fiscala poate fi suspendata pana la punerea la dispozitie a dosarului preturilor de transfer, la propunerea organului de inspectie fiscala, aprobata de catre conducatorul activitatii de inspectie fiscala, in temeiul art. 2 lit. h) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 708/2006 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale, modificat si completat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.182/2007.

Art. 3
(1) Refuzul de prezentare a dosarului preturilor de transfer sau prezentarea incompleta a acestuia la termenul stabilit de catre organele fiscale reprezinta efectuarea de tranzactii cu persoane afiliate fara justificarea cuantumului preturilor de transfer practicate.
(2) Organele fiscale competente, in cazul efectuarii de catre contribuabil de tranzactii cu persoane afiliate fara justificarea cuantumului preturilor de transfer practicate, vor estima cuantumul preturilor de transfer.
(3) Estimarea prevazuta la alin. (2) va fi efectuata prin procedura prezentata in anexa nr. 3.

Art. 4
Organul fiscal competent, in sensul art. 2, este reprezentat de organul fiscal cu competenta de exercitare a inspectiei fiscale din cadrul structurilor teritoriale si centrale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 5
In cazul in care contribuabilul aplica acorduri de pret in avans emise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, nu mai este necesara intocmirea si prezentarea dosarului preturilor de transfer pentru tranzactiile si perioadele la care se refera acordurile.

Art. 6
Prezentul ordin se completeaza cu Liniile directoare privind preturile de transfer emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica si Codul de conduita privind documentatia preturilor de transfer, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C176/1 din 28 iulie 2006.

Art. 7
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 8
Directia generala de inspectie fiscala, Directia antifrauda fiscala, directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9
Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA Nr. 1 - DOSARUL preturilor de transferCAPITOLUL I - Intocmirea dosarului preturilor de transfer


Art. 1
Dosarul preturilor de transfer va contine:

A. Informatii despre grup:
1. structura organizatorica a grupului, legala si operationala, inclusiv participatiile, istoricul si datele financiare referitoare la acesta;
2. descrierea generala a activitatii grupului, strategia de afaceri, inclusiv schimbarile din strategia de afaceri fata de anul fiscal precedent;
3. descrierea si implementarea aplicarii metodologiei preturilor de transfer in cadrul grupului, daca este cazul;
4. prezentarea generala a tranzactiilor intre persoane afiliate, din Uniunea Europeana:
a) modul de tranzactionare;
b) modul de facturare;
c) contravaloarea tranzactiilor;
5. descrierea generala a functiilor si riscurilor asumate de persoanele afiliate, inclusiv schimbarile intervenite in acest sens fata de anul precedent;
6. prezentarea detinatorilor de active necorporale, din cadrul grupului (patent, nume, know-how etc.) si redeventele platite sau primite;
7. prezentarea acordurilor de pret in avans incheiate de catre contribuabil sau de catre alte societati din cadrul grupului, in legatura cu acesta, cu exceptia celor emise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

B. Informatii despre contribuabil:
1. prezentarea detaliata a tranzactiilor cu persoanele afiliate:
a) modul de tranzactionare;
b) modul de facturare;
c) contravaloarea tranzactiilor;
2. prezentarea analizei comparative:
a) caracteristicile bunurilor sau serviciilor;
b) analiza functionala (functii, riscuri, mijloace fixe utilizate etc.);
c) termenii contractuali;
d) circumstantele economice;
e) strategii de afaceri specifice;
f) informatii cu privire la tranzactii comparabile externe sau interne;
3. prezentarea persoanelor afiliate si a sediilor permanente ale acestora implicate in aceste tranzactii sau intelegeri;
4. descrierea metodei de calcul al preturilor de transfer si argumentarea criteriilor de selectie a acesteia:
a) in cazul in care nu se folosesc metode traditionale de determinare a preturilor de transfer se va justifica aceasta optiune;
b) in toate cazurile in care nu se aplica metoda de comparare a preturilor se va justifica aceasta optiune;
5. descrierea altor conditii considerate ca fiind relevante pentru contribuabil.

Art. 2
(1) Marja de comparare reprezinta intervalul de valori ale pretului sau profitului aferente tranzactiilor comparabile intre companii comparabile independente.
(2) Pentru determinarea valorilor extreme, marja de comparare va fi impartita in 4 segmente. Segmentele de maxim si de minim reprezinta rezultatele extreme. In vederea stabilirii intervalului de comparare nu se vor utiliza rezultatele extreme din cadrul marjei de comparare.
(3) In conditiile in care contravaloarea pretului de transfer stabilit de contribuabil nu este cuprinsa in intervalul de comparare, organul fiscal competent stabileste valoarea mediana ca fiind pretul de transfer la pret de piata. Valoarea mediana reprezinta acea valoare care se regaseste la mijlocul intervalului de comparare.
(4) Daca nu se poate identifica valoarea mediana, se face media aritmetica a celor doua valori de mijloc ale intervalului de comparare.
(5) Analiza comparativa va avea in vedere criteriile teritoriale in urmatoarea ordine: national, Uniunea Europeana, international.


CAPITOLUL II - Solicitarea si prezentarea dosarului preturilor de transfer


Art. 3
(1) Dosarul preturilor de transfer va fi inaintat organului fiscal competent in termenul stabilit de acesta, intr-un singur exemplar. In cazul in care exista documente in limba straina, acestea vor fi insotite de traduceri in limba romana, certificate de traducatori autorizati.
(2) Filele vor fi indosariate, respectiv vor fi numerotate si insotite de opis.
(3) Informatiile care sunt disponibile si in format electronic vor fi inaintate organului fiscal competent intr-un format accesibil, stabilit de comun acord cu organul fiscal competent.
(4) In cazul in care ulterior contribuabilul completeaza dosarul cu elemente suplimentare, acestea vor fi insotite de trimiteri la informatiile cu care sunt in legatura, dupa caz.


ANEXA Nr. 2


AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Directia Generala .......................
Nr. .............../zz.ll.aa

SOLICITARE
de intocmire si prezentare a dosarului preturilor de transfer

Denumirea contribuabilului: .................................................
Codul de identificare fiscala ..............................................,
Domiciliul fiscal: localitatea: ................., bd./str. ............... nr. ......., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ...., judetul/sectorul ............., codul postal ....................
Domnului/Doamnei administrator/director general,
Va informam ca incepand cu data de ................................ veti face obiectul unei verificari fiscale in ceea ce priveste determinarea corecta a preturilor de transfer si inregistrarea lor in evidenta contabila.
Pentru buna desfasurare a verificarii va rugam sa intocmiti, pentru a fi prezentat organelor de inspectie fiscala, dosarul preturilor de transfer. In situatia in care aplicati acorduri de pret in avans emise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, nu mai este necesara intocmirea si prezentarea dosarului preturilor de transfer pentru tranzactiile si perioadele la care se refera acordurile.
Perioada si tranzactiile pentru care se va intocmi dosarul preturilor de transfer: ......................................................................
...............................................................................
Pe parcursul verificarii aveti dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate si/sau juridica.
Mentionam ca aveti posibilitatea de a solicita o singura data amanarea datei de incepere a verificarii, pentru motive justificate.
Prezenta solicitare de intocmire si prezentare a dosarului preturilor de transfer a fost emisa in baza art. 79 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Va asiguram de intreaga noastra colaborare pe parcursul desfasurarii inspectiei fiscale.
Conducatorul activitatii,
...........................................
(Functia, numele si prenumele, semnatura)
Stampila
Persoana de contact: ............................................, telefon: ................

Procedura de estimare a cuantumului preturilor de transfer, 2008


Art. 1
Raportul de inspectie fiscala va cuprinde un capitol distinct "Estimarea preturilor de transfer".

Art. 2
Capitolul "Estimarea preturilor de transfer" va cuprinde urmatoarele:
1. prezentarea motivului de fapt cu privire la neprezentarea/ prezentarea incompleta a dosarului preturilor de transfer, urmare a doua solicitari consecutive. Prezentarea incompleta a dosarului preturilor de transfer reprezinta lipsa datelor necesare organului fiscal competent, pentru stabilirea daca preturile de transfer practicate sunt la pret de piata;
2. prezentarea temeiului de drept cu privire la solicitarile dosarului preturilor de transfer/completarii dosarului preturilor de transfer, conform art. 79 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a sanctiunilor contraventionale aferente constatate si aplicate, conform art. 129 alin. (1) lit. e), respectiv art. 129 alin. (2) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. estimarea preturilor de transfer.

Art. 3
Estimarea preturilor de transfer prevazuta la art. 2 alin. 3 se va efectua astfel:
1. identificarea a 3 exemple de tranzactii similare cu cele care urmeaza a face obiectul estimarii;
2. tranzactiile similare, conform pct. 1, avand in vedere lipsa datelor prin neprezentarea/prezentarea incompleta a dosarului preturilor de transfer, vor fi identificate conform datelor generale ale tranzactiilor care urmeaza a face obiectul estimarii, aflate la dispozitia organului fiscal competent in momentul estimarii;
3. pentru stabilirea valorii estimate a tranzactiei se va utiliza valoarea medie aritmetica a cuantumurilor tranzactiilor similare identificate conform pct. 1.


Poate fi de interes si:
Ordin privind legitimatiile de inspectie fiscala, ordin nr. 709/2007
Ordin privind procedura de inregistrare a contractelor incheiate intre persoane juridice romane si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente, ordin nr. 2310/2007
Ordin privind organizarea si functionarea Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ordin nr. 71/2008
Ordin privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, ordin nr. 858/2008
Ordin nr. 1173/2008 pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Ordin nr. 1748/2008 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule
Lege nr. 194/2009 pentru aprobarea OUG nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura fiscala
Ordin nr. 1438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale
Ordin nr. 1665/2009 pentru completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 2311/2007 privind conditiile de delegare a competentei de efectuare a inspectiei fiscale altui organ de inspectie fiscala
Ordin nr. 13/1010 pentru modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1156/2009 privind legitimatiile de inspectie fiscala
Ordin nr. 1850/2009 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale
Ordin 1786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare
OUG 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 54/2010
Ordinul 1990/2010 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2219/2008 privind stabilirea personalului imputernicit sa constate contraventii si sa aplice amenzile prevazute de Legea contabilitatii nr. 82/1991
Ordinul 2584/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de disciplina din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Ordin nr. 2584/2010
Ordinul nr. 2689/2010 pentru modificarea Ordinului nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
Ordinul 2731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucur
Ordinul 13/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, c
Ordin nr. 120/2011 privind aprobarea modalitatii de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional, precum si pentru aprobarea modelului si continutului formularelor Cerere pentru elibe
HG 150/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal precum si pentru modificarea si completarea HG 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 77/2009 privind
OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata. Ordonanta de urgenta nr. 29/2011
Procedura de esalonare la plata. Ordinul 1853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor OUG 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata
HG 564/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea ANAF. Hotararea nr. 564/2011c
Ordin nr. 3162/2011 privind modificarea Ordinului nr. 76/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare
Ordin 2604/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
Ordin 3333/2011 privind conditiile de delegare a competentei de solutionare a contestatiilor altui organ de solutionare
Ordin 3389/2011 privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere
OUG 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 125/2011
Ordinul ANAF 78 din 26 ianuarie 2012 pentru modificarea pct. 8 din anexa nr. 1 la Ordinul ANAF 2112/2010 privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a docume
Ordin nr. 108/2012 pentru modificarea Ordinului ANAF nr. 2112/2010 pentru aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta
Ordinul 155/2012 pentru modificarea Ordinului ANAF 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
Ordinul 225/2012 privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual
Ordin nr. 144/2012 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative
Ordinul 283/2012 pentru modificarea Ordinului ANAF 3294/2011 privind competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale. Ordin nr. 283/2012
Ordin nr. 714/2012 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit
Ordin 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare
Ordinul 891/2012 pentru aprobarea formularelor 610 Decizie de impunere privind obligatii de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale si 620 Decizie de impunere pentru plati anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate
Legea 126/2012 privind aprobarea OG 29/2011 pentru modificarea si completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala. Lege nr. 126/2012
Ordin nr. 1087/2012 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind depunerea online a declaratiilor privind situatia achizitiilor si livrarilor de produse accizabile utilizand aplicatia EMCS-RO STOCURI
ORDIN nr. 1709/2012 privind revizuirea mediei numarului de locuitori prevazute in tabelul 2 din anexa la OUG 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financ
Ordin 17/2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a acordurilor privind declararea si plata contributiilor sociale, incheiate de angajatorii nerezidenti cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania s
Ordin 224/2013 privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual
Ordin 241/2013 privind imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdivizi
Ordin nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in spatiul privat al contribuabilului
OUG 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene. Ordonanta de urgenta nr. 12/2013
Ordin nr. 378/2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Ordin nr. 504/2013 pentru aprobarea Procedurii privind accesul la informatiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte SMS
Ordin 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare si de administrare a grupului fiscal unic, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare
OUG 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 74/2013
Ordin 3751/2013 privind competenta de efectuare a activitatilor de analiza de risc si selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificarii fiscale prealabile documentare
OUG 111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 111/2013
Ordin 3816/2013 privind conditiile de delegare a competentei altui organ de inspectie fiscala pentru efectuarea unei actiuni de inspectie fiscala
Ordin nr. 200/2014 privind modificarea anexei la Ordinul presedintelui ANAF 2211/2013 pentru aprobarea competentei teritoriale de administrare
OUG 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr. 8/2014
Ordin nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului presedintelui ANAF 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Ro
Ordin 2869/2014 privind modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui ANAF nr. 127/2014 pentru aprobarea Instructiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a raspunderii solidare reglementate de dispozitiile art. 27 si 28 din
Ordin 3001/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.582/2013 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii
Ordin 2906/2014 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Legea 144/2014 pentru aprobarea OUG 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii ANAF, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Ordin nr. 1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informatiilor transmise de catre unitatea administrativ-teritoriala beneficiara a sumelor incasate in contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici"
OG 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale. Ordonanta 10/2015, Loteria bonurilor fiscale
Ordin 360/2015 privind completarea anexei la Ordinul presedintelui ANAF 2289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita
Ordin 161/2015 pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice
Ordin 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla
Ordin 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii
OG 17/2015 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta nr. 17/2015
OG 39/2015 privind cazierul fiscal. Ordonanta nr. 39/2015
OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
Ordin ANAF 3741/2015 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Ordin 3741/2015


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
84 useri online

Useri autentificati: