DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin privind informatiile de interes public ce pot fi comunicate si informatiile exceptate de la comunicare, ordin nr. 123/2006
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 351 din 14/09/2006

In temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public si al art. 4 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificarile ulterioare,
presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite prezentul ordin.


Art. 1
Se aproba Lista informatiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, prevazuta in anexa nr. 1.

Art. 2
Se aproba Lista informatiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001, prevazuta in anexa nr. 2.

Art. 3
Se aproba Lista informatiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidentialitatii, prevazuta in anexa nr. 3.

Art. 4
Structurile competente din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru verificarea respectarii prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu privire la exceptarea de la accesul liber al cetatenilor la unele informatii, sunt prevazute in anexa nr. 4.

Art. 5
Raportul periodic de activitate al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, ce urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, potrivit art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001, se elaboreaza anual de catre Directia integrare europeana, strategii, parteneriat si relatii externe.

Art. 6
In scopul aplicarii prevederilor art. 6 si 7 din Legea nr. 544/2001, directiile si serviciile din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor vor transmite Compartimentului de informare si relatii publice, dupa caz:
a) raspunsul la solicitarea informatiei de interes public, in termen de:
 • 5 zile de la data inregistrarii solicitarii;
 • cel mult 25 de zile in cazul unor informatii complexe;
  b) refuzul comunicarii informatiilor solicitate, cu motivatia corespunzatoare, in termen de 3 zile de la data inregistrarii solicitarii.

  Art. 7
  Monitorizarea indeplinirii dispozitiilor prezentului ordin revine subsecretarului de stat - vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, secretarului general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si directorului Directiei integrare europeana, strategii, parteneriat si relatii externe.

  Art. 8
  Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.


  Anexa Nr. 1 - LISTA informatiilor de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public  a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor
  b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare
  c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti si oficiilor judetene pentru protectia consumatorilor ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice
  d) Programul de audiente al persoanelor din conducerea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti si oficiilor judetene pentru protectia consumatorilor
  e) Coordonatele de contact ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti si oficiilor judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet
  f) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil
  g) Strategia Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru perioada 2005-2008
  h) Lista cuprinzand documentele de interes public
  i) Lista cuprinzand categoriile de documente elaborate si/sau gestionate, potrivit legii
  j) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice, in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.


  Anexa Nr. 2 - LISTA informatiilor de interes public comunicate la cerere, potrivit art. 6 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public  1. Comunicate de presa
  2. Materiale informative (brosuri) editate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, in limita stocului disponibil
  3. Informatii privind coordonatele de contact ale asociatiilor pentru protectia consumatorilor care sunt luate in evidenta de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
  4. Indicatori privind activitatea desfasurata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, pe judete, numarul total al actiunilor de control, valoarea produselor cu abateri de la legislatia privind protectia consumatorilor, numarul sesizarilor si reclamatiilor inregistrate la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, in conditiile legii
  5. Valoarea totala a amenzilor aplicate
  6. Denumirea actelor normative si, dupa caz, continutul acestora, care stau la baza intocmirii proceselor-verbale de constatare si contraventie
  7. Proiectele de acte normative aflate in dezbatere publica conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
  8. Informatii privind activitatea desfasurata de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, ca punct national de contact, in cadrul sistemului european RAPEX de schimb rapid de informatii privind produsele periculoase.


  Anexa Nr. 3 - LISTA informatiilor exceptate de la comunicare, pentru respectarea principiului confidentialitatii  1. Rapoartele de control administrativ
  2. Notele de serviciu cu caracter intern
  3. Sesizarile si documentele comisiei de disciplina
  4. Numerele de telefon ale persoanelor care ocupa functii in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti si oficiilor judetene pentru protectia consumatorilor, precum si informatiile privind activitatile extraprofesionale ale acestora
  5. Sesizarile, reclamatiile, petitiile consumatorilor si agentilor economici
  6. Registrul de intrare-iesire a corespondentei, a actelor emise de presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor
  7. Registrul de inregistrare a autorizatiilor emise in aplicarea legii
  8. Registrul de inventariere a bunurilor
  9. Corespondenta scrisa cu institutiile publice interne si internationale
  10. Dosarele privind litigiile in care institutia este implicata si numele consilierilor juridici care sustin interesele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor in aceste litigii
  11. Procesele-verbale de constatare a contraventiilor
  12. Procesele-verbale de constatare
  13. Procesele-verbale de prelevare probe
  14. Procesele-verbale de distrugere a produselor periculoase
  15. Buletinul de analiza
  16. Rapoartele Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti si oficiilor judetene pentru protectia consumatorilor, intocmite ca urmare a actiunilor de control si supraveghere a pietei
  17. Corespondenta cu agentii economici, consumatorii si institutiile sau autoritatile publice
  18. Documentele a caror comunicare publica poate afecta principiul liberei concurente sau care pot influenta dosarele aflate pe rolul instantelor de judecata
  19. Ordinele sau circularele cu caracter intern emise de catre presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor
  20. Deciziile cu caracter intern emise de conducatorii Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti si oficiilor judetene pentru protectia consumatorilor
  21. Statele de salarii
  22. Programul trimestrial privind controalele tematice.


  Anexa Nr. 4 - STRUCTURILE COMPETENTE din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru verificarea respectarii prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu privire la exceptarea de la accesul liber al cetatenilor la unele informatii  1. Informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, cele privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate, potrivit legii

  Structuri competente:
 • presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;
 • vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;
 • secretarul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
  2. Informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii

  Structuri competente:
  Directia economica si resurse umane, Serviciul juridic, serviciile de consiliere tehnica si Directia integrare europeana, strategii, parteneriat si relatii externe din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.
  3. Informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii

  Structuri competente:
  Directia economica si resurse umane din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti si oficiilor judetene pentru protectia consumatorilor.
  4. Informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala si sanatatea unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare, informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces, precum si informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor

  Structuri competente:
  Serviciul resurse umane, Serviciul juridic din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Oficiului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti si oficiilor judetene pentru protectia consumatorilor.


  Poate fi de interes si:
  Lege privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice, lege nr. 109/2007
  Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, 2006
  Acord privind cooperarea intre Romania si Eurojust, 2005
  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, consolidata 2009
  OG nr. 28/2008, ordonanta privind registrul agricol, consolidata 2009
  OUG nr. 106/2008, Ordonanta de urgenta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii
  Resurse juridice. Informatii juridice de interes. Articole juridice
  Hotarare nr. 1315/2008 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
  HG nr. 353/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului National de Informatii in Academia Nationala de Informatii, in subordinea Serviciului Roman de Informatii
  Ordin nr. 125/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare
  Decizie nr. 379/2009 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 321/2008 privind alocarea si utilizarea unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la n
  Legea 271/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului national de informatii privind vizele si participarea Romaniei la Sistemul de informatii privind vizele. Lege nr. 271/2010
  Ordinul 11/2011 pentru aprobarea procedurii de exploatare a aplicatiei informatice privind transmiterea in format electronic a informatiilor conform art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice. Ordin nr. 11/2011
  IP propriu, aflare IP, aflare nume locatie IP. Informatii utile la navigarea pe Internet
  Regulament nr. 1/2011 privind informatiile referitoare la garantarea depozitelor ce trebuie puse la dispozitia deponentilor de catre institutiile de credit
  Legea 170/2011 privind aprobarea OUG 34/2011 pentru modificarea si completarea OG 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Lege nr. 170/2011
  Legea 162/2012 privind aprobarea OG 2/2012 pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
  Ordin M125/2012 pentru stabilirea unor masuri in domeniul activitatii oficiale de criptologie. Ordin nr. 174/2012
  Ordin nr. 1940/2012 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar de bunuri in anul 2013
  Ordin nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in spatiul privat al contribuabilului


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  97 useri online

  Useri autentificati: