DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului Certificat de atestare a calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA, ordin nr. 273/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 137 din 26/02/2007


In temeiul art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

in temeiul art. 1472 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al pct. 49 alin. (14) si al pct. 50 alin. (17) din normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba modelul si continutul formularului "Certificat de atestare a calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA", prevazut in anexa nr. 1.

Art. 2
Formularul prevazut la art. 1 se completeaza conform Instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 2.

Art. 3
Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3.

Art. 4
Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 6
Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.


ANEXA Nr. 1
SIGLA               
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE               
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Directia generala a finantelor publice ..........................................
Administratia finantelor publice ................................................
Nr. de inregistrare: ............................................................
                   CERTIFICAT DE ATESTARE        
a calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA

Prin prezentul act certificam ca solicitantul:

+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦DATE DE IDENTIFICARE                                     ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦DENUMIRE/NUME, PRENUME  ¦                                 ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Domiciliul fiscal                                      ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦  JUDET  ¦           ¦ SECTOR ¦    ¦LOCALITATE¦               ¦
+-------------+--------------------------------------+----------------------------------------¦
¦  STRADA  ¦                   ¦NR.¦   ¦BLOC¦      ¦SC.¦     ¦
+-------------+--------------------------------------+----------------------------------------¦
¦ET.¦     ¦AP.¦  ¦COD POSTAL¦         ¦TELEFON¦                ¦
+-----------------+---------------------------------------------------------------------------¦
¦FAX       ¦                ¦E-MAIL¦                  ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Sediul social/Sediul sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala       ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦  JUDET  ¦           ¦ SECTOR ¦    ¦LOCALITATE¦              ¦
+-------------+---------------------------------------+---------------------------------------¦
¦  STRADA  ¦                    ¦NR.¦   ¦BLOC¦      ¦SC.¦    ¦
+-------------+---------------------------------------+---------------------------------------¦
¦ ET. ¦    ¦AP.¦    ¦COD POSTAL¦        ¦TELEFON¦                ¦
+-------------+---------------------------------------+-------+-------------------------------¦
¦FAX     ¦                    ¦E-MAIL ¦                ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦Obiect de activitate¦                                    ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+

        are calitatea de persoana inregistrata in scopuri de TVA avand:
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Codul de identificare fiscala:¦            ¦valabil de la data:¦         ¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------+


Prezentul certificat a fost eliberat, la cererea solicitantului in scopul rambursarii de TVA
de catre autoritatea competenta a statului: ...................................................
si este valabil 1 an de la eliberarea sa.           

Data                   Semnatura si stampila                                
					 organului competent
					 Cod MFP: 14.13.21.02 
 ANEXA Nr. 2 - INSTRUCTIUNI de completare a formularului "Certificat de atestare a calitatii de persoana inregistrata in scopuri de TVA"


Certificatul de atestare a calitatii de persoana inregistrata in scopuri de TVA, denumit in continuare certificat, se elibereaza, la cerere, persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.
Certificatul se utilizeaza pentru solicitarea rambursarii taxei facturate de alte persoane impozabile si achitate de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate in beneficiul sau in alt stat, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor in acel stat, in conditiile prevazute de Directiva a 8-a (79/1072/CEE) si Directiva a 13-a (86/560/CEE).
Certificatul se elibereaza de organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat solicitantul, cate un certificat pentru fiecare stat in care solicitantul doreste sa depuna cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata.
Certificatul se editeaza in doua exemplare:
 • un exemplar se pastreaza la unitatea fiscala, la dosarul fiscal al solicitantului;
 • un exemplar se transmite solicitantului.
  Modul de completare a formularului "Certificat de atestare a calitatii de persoana inregistrata in scopuri de TVA"
  1. Denumire/nume, prenume - se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele persoanei impozabile.
  2. Domiciliul fiscal - se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.
  3. Sediul social/Sediul sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala - se completeaza cu datele privind adresa sediului social al persoanei juridice ori cu sediul sau locul efectiv de desfasurare a activitatii principale, in cazul persoanelor fizice sau al asocierilor ori al altor entitati fara personalitate juridica.
  3. Obiect de activitate - se va inscrie activitatea principala desfasurata de persoana impozabila (de exemplu: transport, constructii-montaj).
  4. Cod de identificare fiscala - se inscrie codul primit la inregistrarea in scopuri de TVA.
  5. Valabil de la data - se inscrie data de la care a devenit valabila inregistrarea in scopuri de TVA.


  ANEXA Nr. 3 - CARACTERISTICILE de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului "Certificat de atestare a calitatii de persoana inregistrata in scopuri de TVA"


  Denumirea formularului: Certificat de atestare a calitatii de persoana inregistrata in scopuri de TVA
  Cod MF: 14.13.21.02
  Format: A4/t1
  Caracteristici de tiparire:
 • se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare.
  Se difuzeaza: gratuit.
  Se utilizeaza la: atestarea calitatii de persoana inregistrata in scopuri de TVA, in scopul rambursarii taxei pe valoarea adaugata pentru achizitiile si importurile efectuate de solicitant in afara tarii, de catre autoritatea competenta a statului in care au fost efectuate acestea, in conditiile Directivei a 8-a (79/1072/CEE) si ale Directivei a 13-a (86/560/CEE).
  Se intocmeste de: organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat solicitantul.
  Circula: in format hartie, in doua exemplare listate, semnate si stampilate, potrivit legii, din care:
 • un exemplar la solicitant;
 • un exemplar la organul fiscal.
  Se pastreaza: la dosarul fiscal al solicitantului.


  Poate fi de interes si:
  Norma din 19/10/2007 privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Comunitatea Europeana
  Hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice, hotarare
  Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) Decont special de taxa pe valoarea adaugata, ordin nr. 254/2008
  Ordin nr. 605/2008 privind aprobarea Procedurii de anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care figureaza in lista contribuabililor inactivi
  Ordin nr. 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  OUG nr. 200/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
  OUG nr. 47/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea masurilor ex-ISPA
  Ordin nr. 2572/2009 - modificarea art. 2 din Ordinul nr. 172/2006 privind incadrarea produselor in categoria material lemnos pentru care se aplica taxarea inversa
  Ordin 1786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare
  Ordinul 2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare. Ordin nr. 2101/2010
  Ordin 1889/2010 pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finante
  HG 1355/2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004. Hotararea 1355/2010
  Ordinul 13/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, c
  Ordin nr. 120/2011 privind aprobarea modalitatii de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional, precum si pentru aprobarea modelului si continutului formularelor Cerere pentru elibe
  Ordin nr. 183/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) Decont de taxa pe valoarea adaugata
  Calculator TVA. Extractor TVA, extrage TVA
  Ordinul 2230/2011 privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de TVA pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)—i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modifi
  Legea 301/2011 privind aprobarea OUG nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
  Ordinul 155/2012 pentru modificarea Ordinului ANAF 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
  Ordinul 518/2012 pentru modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice. Ordin nr. 518/2012


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  98 useri online

  Useri autentificati: