DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin pentru aprobarea Normelor privind atestarea profesionala a conducatorilor auto care efectueaza transport de persoane in regim de taxi sau transport in regim de inchiriere si agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi, ordin nr. 3/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 16/01/2008

In temeiul prevederilor art. VII lit. b) din Legea nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul transporturilor emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele privind atestarea profesionala a conducatorilor auto care efectueaza transport de persoane in regim de taxi sau transport in regim de inchiriere si agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. si Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3
Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.170/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere - Metodologia de licentiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri in regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane in regim de inchiriere, conditiile privind agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi, precum si metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregatirii profesionale a taximetristilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 577 din 12 august 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Norma din 07/01/2008 privind atestarea profesionala a conducatorilor auto care efectueaza transport de persoane in regim de taxi sau transport in regim de inchiriere si agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi


[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 34 din 16/01/2008


Capitolul I - Atestarea profesionala a conducatorilor auto care efectueaza transport de persoane in regim de taxi sau transport in regim de inchiriere


Art. 1
Pentru a putea practica transportul de persoane in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere, conducatorul auto trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2
Conducatorul auto care efectueaza transport de persoane in regim de taxi sau transport in regim de inchiriere trebuie sa detina certificat de atestare a pregatirii profesionale, care sa confirme dobandirea cunostintelor profesionale in calitate de conducator de autovehicul de transport rutier de persoane in regim de taxi sau in regim de inchiriere.

Art. 3
(1) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale pentru transport de persoane in regim de taxi sau transport in regim de inchiriere este eliberat de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., prin agentiile teritoriale.
(2) Modelul si continutul certificatelor de atestare a pregatirii profesionale sunt prevazute in anexele nr. 1a) si 1b) la prezentele norme.
(3) Certificatele de atestare a pregatirii profesionale, specifice fiecarui tip de transport, se obtin in urma promovarii unui examen pe baza de test-grila organizat de Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., care va desemna comisia de examinare.

Art. 4
Pentru sustinerea testului-grila, candidatii trebuie sa prezinte la agentia teritoriala a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. din judetul pe a carui raza se desfasoara examenul documentele prevazute la art. 26 alin. (3) din Legea nr. 38/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 5
(1) Pregatirea profesionala va fi asigurata de catre o unitate de scolarizare a conducatorilor auto autorizata.
(2) Cursurile de pregatire profesionala prevazute la art. 27 din Legea nr. 38/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa asigure candidatilor cunostintele necesare referitoare la reglementarile specifice in vigoare, precum si la practicarea activitatii de transport de persoane in regim de taxi sau in regim de inchiriere.
(3) Programele de scolarizare vor fi astfel intocmite incat sa poata raspunde tematicii prevazute in anexele nr. 2a) si 2b) la prezentele norme si vor fi avizate de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.
(4) Cursurile de pregatire profesionala in vederea atestarii conducatorilor auto pentru transportul in regim de taxi sau in regim de inchiriere au durata de 30 de ore.

Art. 6
Pentru inscrierea la cursurile de pregatire profesionala a conducatorilor auto, solicitantii vor prezenta documentele prevazute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 38/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7
(1) Testul pentru obtinerea certificatului de atestare a pregatirii profesionale consta intr-o proba scrisa tip grila, cu 20 de intrebari.
(2) Pentru promovarea examenului este necesar sa se raspunda corect la 70% din numarul total de intrebari cuprinse in testul-grila.
(3) Rezultatul testarii va fi comunicat candidatilor in aceeasi zi, iar eventualele contestatii vor fi depuse in termen de 3 zile de la comunicare la sediul Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.
(4) Conducatorul auto care nu a promovat testul-grila are dreptul la o noua testare dupa maximum 15 zile, in conditiile prezentarii dovezii platii in contul agentiei Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R. a taxei privind testarea.
(5) Dupa un al doilea test nepromovat conducatorul auto mai poate solicita o noua testare numai dupa absolvirea unui nou curs de pregatire profesionala.
(6) Documentele prevazute la art. 6 impreuna cu catalogul cursului si cu situatia conducatorilor auto examinati se pastreaza de scoala de conducatori auto sau de centrul de pregatire profesionala unde s-a desfasurat cursul de pregatire profesionala, o perioada de 10 ani.
(7) Conducatorului auto care a promovat testul-grila i se elibereaza o adeverinta care atesta promovarea examenului, valabila pana la eliberarea certificatului de atestare a pregatirii profesionale, dar nu mai mult de 30 de zile.

Art. 8
(1) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale, in cazul transportului de persoane in regim de taxi sau transportului in regim de inchiriere, se elibereaza pentru o perioada nedeterminata.
(2) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale este valabil in conditiile vizarii sale la 5 ani si conducatorul auto face dovada ca este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru transportul public de persoane si detine permis de conducere corespunzator.
(3) Vizarea certificatului de atestare a pregatirii profesionale se efectueaza in urma promovarii de catre solicitant a testului tip grila prevazut la art. 3 alin. (3).
(4) Certificatul de atestare a pregatirii profesionale este valabil pe teritoriul Romaniei.

Art. 9
Certificatele de atestare a pregatirii profesionale a taximetristilor valabile la data de 6 august 2007 vor fi preschimbate gratuit de catre Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., prin agentiile teritoriale, cu certificate de atestare a pregatirii profesionale a taximetristilor prevazute in prezentele norme.


Capitolul II - Agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi


Art. 10
(1) Agrearea autovehiculelor care efectueaza transport in regim de taxi se realizeaza la cerere, de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", denumita in continuare RAR, prin reprezentantele sale teritoriale.
(2) Se agreaza pentru transportul de persoane in regim de taxi numai autoturisme dotate cu portiere de acces si de evacuare in dreptul fiecarei banchete sau fiecarui scaun pentru clienti, dupa caz, cu spatiu corespunzator transportului bagajelor de mana, si care nu pot transporta mai mult de 4 persoane, in afara conducatorului auto.
(3) Se agreaza pentru transportul de marfuri in regim de taxi numai autoutilitare a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3,5 tone.
(4) Pentru autovehiculele mentionate la alin. (2) si (3), care corespund conditiilor prevazute in prezentele norme RAR elibereaza contra cost certificatul de agreare, al carui model este prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme. Acest document se elibereaza pentru o perioada de 10 ani si este valabil numai prin vizarea sa anuala.

Art. 11
Pentru autoturismul care efectueaza transport de persoane in regim de taxi, certificatul de agreare se elibereaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) are inspectia tehnica periodica in termen de valabilitate, conform prevederilor legale;
b) este dotat cu aparat de taxat in stare de functionare, care corespunde prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) este dotat legal cu statie radio de emisie-receptie, in cazul taxiurilor autorizate pentru localitatile in care exista servicii de dispecerat, sau cu telefon mobil, in cazul taxiurilor autorizate pentru celelalte localitati;
d) este dotat cu lampa taxi in stare de functionare, conform prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, omologata de RAR;
e) are linia mediana orizontala a caroseriei, de regula sub nivelul geamurilor, marcata pe partile laterale de o banda dubla de carouri tip sah avand culori alternative alb si negru, de dimensiuni 3 x 3 cm, pe o lungime egala cel putin cu latimea portierelor;
f) caroseria are culoarea galbena, in totalitate sau cel putin incepand cu partea de deasupra benzii duble tip sah, daca prin hotarare a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, nu s-a stabilit o alta culoare;
g) are aplicat pe fiecare portiera din spate cate un ecuson care contine urmatoarele elemente:
- localitatea de autorizare;
- tipul transportului, respectiv: TAXI;
- termenul de valabilitate a autorizatiei taxi sau a copiei conforme, dupa caz;
- numarul de ordine al autorizatiei taxi sau al copiei conforme, dupa caz;
- numarul de inmatriculare al autoturismului pentru care s-a eliberat autorizatia taxi sau copia conforma, dupa caz. Aceasta prevedere nu se aplica la prima agreare a autoturismului;
h) are inscrise pe portierele din fata valorile tarifelor de distanta (lei/km) practicate pe timp de zi si pe timp de noapte, modelele si dimensiunile acestor inscriptionari fiind stabilite prin hotarare a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
i) are afisata in interior, la loc vizibil, o lista care sa poata fi consultata de catre client, cuprinzand titularul legal al autorizatiei taxi si tarifele de distanta, de stationare si de pornire, pe timp de zi si pe timp de noapte, purtand stampila primariei localitatii de autorizare, precum si un ecuson cuprinzand numele si fotografia conducatorului auto. Aceasta prevedere nu se aplica la prima agreare a autoturismului;
j) are toate geamurile transparente, neacoperite cu inscrisuri, colante ori alte dotari care atenueaza vizibilitatea atat dinauntru, cat si din afara.

Art. 12
Pentru autoutilitara care efectueaza transport de marfuri in regim de taxi, certificatul de agreare se elibereaza daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) are inspectia tehnica periodica in termen de valabilitate, conform prevederilor legale;
b) este dotata cu aparat de taxat in stare de functionare, care corespunde prevederilor Legii nr. 38/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) este dotata cu lampa taxi in stare de functionare, conform prevederilor Legii nr. 38/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, omologata de RAR;
d) are linia mediana orizontala a caroseriei, de regula sub nivelul geamurilor, marcata pe partile laterale de o banda dubla de carouri tip sah avand culori alternative alb si negru, de dimensiuni 5 x 5 cm, pe o lungime egala cel putin cu latimea portierelor;
e) caroseria are culoarea galbena, in totalitate sau cel putin incepand cu partea de deasupra benzii duble tip sah, daca prin hotarare a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, nu s-a stabilit o alta culoare;
f) are aplicat pe portierele cabinei cate un ecuson care contine urmatoarele elemente:
- localitatea de autorizare;
- tipul transportului, respectiv: TAXI;
- termenul de valabilitate a autorizatiei taxi sau a copiei conforme, dupa caz;
- numarul de ordine al autorizatiei taxi sau al copiei conforme, dupa caz;
- numarul de inmatriculare al autoutilitarei pentru care s-a eliberat autorizatia taxi sau copia conforma, dupa caz. Aceasta prevedere nu se aplica la prima agreare a autoutilitarei;
g) are inscrise pe portierele cabinei valorile tarifelor de distanta (lei/km) practicate pe timp de zi si pe timp de noapte, modelele si dimensiunile acestor inscriptionari fiind stabilite prin hotarare a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
h) are afisata in interior, la loc vizibil, o lista care sa poata fi consultata de catre client, cuprinzand titularul legal al autorizatiei taxi si tarifele de distanta, de stationare si de pornire, pe timp de zi si pe timp de noapte, purtand stampila primariei localitatii de autorizare, precum si un ecuson cuprinzand numele si fotografia conducatorului auto. Aceasta prevedere nu se aplica la prima agreare a autoutilitarei;
i) are toate geamurile cabinei transparente, neacoperite cu inscrisuri, colante ori cu alte dotari care atenueaza vizibilitatea atat dinauntru, cat si din afara.

Art. 13
Certificatul de agreare contine si informatii privind dotarile care se refera la gradul de confort si de protectie conferit de autovehicul, prevazute in Legea nr. 38/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) volumul portbagajului util exprimat in dm3 (numai pentru autoturisme);
b) existenta instalatiei pentru aer conditionat;
c) numarul airbag-urilor pentru pasageri cu care este dotat autovehiculul;
d) existenta dispozitivului GPS de monitorizare;
e) existenta dispozitivului fix de inregistrare a precizarilor facute de client;
f) existenta peretelui despartitor dintre conducatorul auto si clienti;
g) existenta dispozitivului de plata prin intermediul cardului bancar.

Art. 14
Vizarea anuala a certificatului de agreare se efectueaza de RAR numai daca autovehiculele respecta integral conditiile de agreare prevazute in prezentele norme.

Art. 15
(1) In cazul primei agreari pentru transportul in regim de taxi a unui autoturism care are inspectia tehnica periodica in termen de valabilitate, RAR va limita valabilitatea acesteia la o perioada de 6 luni, respectiv un an pentru autoturismele noi, fara a se depasi termenul initial de valabilitate. Limitarea se va face fara verificarea conditiilor tehnice pe baza carora s-a acordat inspectia curenta si va fi materializata prin completarea urmatoarei rubrici din anexa la certificatul de inmatriculare cu noul termen de valabilitate, precizandu-se inclusiv textul "ITP TAXI".
(2) In cazul in care autovehiculul nu are inspectia tehnica periodica in termen de valabilitate, cu ocazia vizarii anuale a certificatului de agreare, RAR va efectua si inspectia tehnica periodica.

Art. 16
(1) In cazul autovehiculelor care detin certificat de agreare conform vechiului model, in termen de valabilitate, RAR il va preschimba cu unul conform noului model, la cerere. Noul certificat de agreare va avea valabilitatea de 10 ani, in conditiile vizarii sale anuale.
(2) Certificatele de agreare valabile la data intrarii in vigoare a prezentelor norme si pentru care nu se solicita preschimbare isi prelungesc automat valabilitatea pentru o perioada de 10 ani de la data emiterii lor, cu conditia vizarii anuale.
(3) Preschimbarea certificatului de agreare prevazuta la alin. (1) se va realiza in conditiile efectuarii tuturor operatiunilor prevazute de prezentele norme.

Art. 17
RAR poate emite un duplicat al unui certificat de agreare, utilizand inregistrarile din sistemul informatic propriu, pe baza declaratiei detinatorului vehiculului privind justificarea solicitarii (pierdere, furt, distrugere). Duplicatul va avea acelasi termen de valabilitate ca si certificatul de agreare pe care il inlocuieste.

Art. 18
Acelasi autovehicul nu poate fi autorizat in aceeasi perioada ca autovehicul destinat transportului in regim de taxi, transportului in regim de inchiriere sau ca autovehicul pentru scoala (destinat instruirii practice in conducerea auto).


ANEXA Nr. 1a) la norme

                                    - matca -
+------------------------------------------------------------------------------+
¦                  ROMANIA                  ¦
¦             MINISTERUL TRANSPORTURILOR             ¦
¦            - Autoritatea Rutiera Romana -            ¦
¦                                       ¦
¦              CERTIFICAT PROFESIONAL              ¦
¦          pentru conducatorii auto care efectueaza          ¦
¦           transport rutier in regim de taxi            ¦
¦                                       ¦
¦ Numele ..................................................................... ¦
¦ Prenumele .................................................................. ¦
¦ Data si locul nasterii ..................................................... ¦
¦ CNP ........................................................................ ¦
¦                                       ¦
¦ "Sunt de acord ca datele personale cuprinse in prezentul document sa fie   ¦
¦ prelucrate si sa intre in baza de date a Autoritatii Rutiere Romane -    ¦
¦ A.R.R., care se obliga sa respecte drepturile prevazute de Legea       ¦
¦ nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare."          ¦
¦                                       ¦
¦ Semnatura ............................                    ¦
¦ Seria CPTx                                  ¦
¦          Data eliberarii: .......................          ¦
¦                                       ¦
¦ Nr. ...............                             ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
                                    - fata -
+------------------------------------------------------------------------------+
¦               ROMANIA                +------+ ¦
¦          MINISTERUL TRANSPORTURILOR            ¦   ¦ ¦
¦        Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.         ¦ FOTO ¦ ¦
¦                                   ¦   ¦ ¦
¦           CERTIFICAT PROFESIONAL             +------+ ¦
¦       pentru conducatorii auto care efectueaza             ¦
¦         transport rutier in regim de taxi              ¦
¦                                       ¦
¦ Numele ..........................................................      ¦
¦ Prenumele .......................................................      ¦
¦ Data si locul nasterii ..........................................      ¦
¦ .................................................................      ¦
¦ CNP .............................................................      ¦
¦                                       ¦
¦                DIRECTOR GENERAL                ¦
¦                                       ¦
¦ Seria CPTx                                  ¦
¦             Data eliberarii: .......................      ¦
¦ Nr. ..............                              ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
                                    - verso -
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ Se certifica prin prezentul certificat ca titularul a facut dovada      ¦
¦ pregatirii sale profesionale, potrivit prevederilor Legii nr. 38/2003    ¦
¦ privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu      ¦
¦ modificarile si completarile ulterioare.                   ¦
¦                                       ¦
¦    Valabil pana la:            Valabil pana la:        ¦
¦    ................            ................        ¦
¦    Valabil pana la:            Valabil pana la:        ¦
¦    ................            ................        ¦
¦    Valabil pana la:            Valabil pana la:        ¦
¦    ................            ................        ¦
¦                                       ¦
¦ "Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. prelucreaza date cu caracter personal  ¦
¦ in scopul indeplinirii obligatiilor sale legale; conform Legii nr.      ¦
¦ 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiati de     ¦
¦ dreptul de acces de interventie asupra datelor si de opozitie, iar o data  ¦
¦ pe an, la cerere si in mod gratuit, va puteti adresa Autoritatii Rutiere   ¦
¦ Romane - A.R.R printr-o cerere scrisa, semnata si datata, solicitand     ¦
¦ confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate.    ¦
¦ Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in strainatate."         ¦
¦                                       ¦
¦ Seria CPTx Nr. ......................                    ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
 ANEXA Nr. 1b) la norme

                                   - matca -
+------------------------------------------------------------------------------+
¦                  ROMANIA                  ¦
¦             MINISTERUL TRANSPORTURILOR             ¦
¦            - Autoritatea Rutiera Romana -            ¦
¦                                       ¦
¦              CERTIFICAT PROFESIONAL              ¦
¦          pentru conducatorii auto care efectueaza          ¦
¦          transport rutier in regim de inchiriere          ¦
¦                                       ¦
¦ Numele ..................................................................... ¦
¦ Prenumele .................................................................. ¦
¦ Data si locul nasterii ..................................................... ¦
¦ CNP ........................................................................ ¦
¦ "Sunt de acord ca datele personale cuprinse in prezentul document sa fie   ¦
¦ prelucrate si sa intre in baza de date a Autoritatii Rutiere Romane -    ¦
¦ A.R.R., care se obliga sa respecte drepturile prevazute de Legea nr.     ¦
¦ 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare."            ¦
¦                                       ¦
¦ Semnatura ..............................                   ¦
¦ Seria CPTi                                  ¦
¦          Data eliberarii: .......................          ¦
¦                                       ¦
¦ Nr. ...............                             ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
                                    - fata -
+------------------------------------------------------------------------------+
¦               ROMANIA                +------+ ¦
¦          MINISTERUL TRANSPORTURILOR            ¦   ¦ ¦
¦        Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R.         ¦ FOTO ¦ ¦
¦                                   ¦   ¦ ¦
¦           CERTIFICAT PROFESIONAL             +------+ ¦
¦       pentru conducatorii auto care efectueaza             ¦
¦       transport rutier in regim de inchiriere             ¦
¦                                       ¦
¦ Numele ..........................................................      ¦
¦ Prenumele .......................................................      ¦
¦ Data si locul nasterii ..........................................      ¦
¦ .................................................................      ¦
¦ CNP .............................................................      ¦
¦                                       ¦
¦                DIRECTOR GENERAL                ¦
¦                                       ¦
¦ Seria CPTi                                  ¦
¦             Data eliberarii: .......................      ¦
¦                                       ¦
¦ Nr. ..............                              ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
                                    - verso -
+------------------------------------------------------------------------------+
¦ Se certifica prin prezentul certificat ca titularul a facut dovada      ¦
¦ pregatirii sale profesionale, potrivit prevederilor Legii nr. 38/2003    ¦
¦ privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu      ¦
¦ modificarile si completarile ulterioare.                   ¦
¦                                       ¦
¦    Valabil pana la:            Valabil pana la:        ¦
¦    ................            ................        ¦
¦    Valabil pana la:            Valabil pana la:        ¦
¦    ................            ................        ¦
¦    Valabil pana la:            Valabil pana la:        ¦
¦    ................            ................        ¦
¦                                       ¦
¦ "Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R. prelucreaza date cu caracter personal  ¦
¦ in scopul indeplinirii obligatiilor sale legale; conform Legii        ¦
¦ nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiati de   ¦
¦ dreptul de acces de interventie asupra datelor si de opozitie, iar o data  ¦
¦ pe an, la cerere si in mod gratuit, va puteti adresa Autoritatii Rutiere   ¦
¦ Romane - A.R.R printr-o cerere scrisa, semnata si datata, solicitand     ¦
¦ confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate.    ¦
¦ Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in strainatate."         ¦
¦                                       ¦
¦ Seria CPTi Nr. ......................                    ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
 ANEXA Nr. 2a) la norme

  TEMATICA
de pregatire profesionala a conducatorilor de autovehicule
care efectueaza transport rutier in regim de taxi 


  Plan de invatamant
pentru cursul de pregatire profesionala a conducatorilor
de autovehicule care efectueaza transport rutier in regim de taxi 
--------------------------------------------------------------------------------
Nr.            Continutul tematic             Nr. de ore
crt.
--------------------------------------------------------------------------------
 1.  Legislatia profesionala, sociala si fiscala             5
 2.  Servirea clientilor                         3
 3.  Practica serviciilor de taximetrie                 10
 4.  Conducerea autovehiculului si siguranta rutiera           7
 5.  Securitatea autovehiculului si a pasagerilor            5
 6.  Limba straina (optional)                      4
--------------------------------------------------------------------------------


A. Programa analitica pentru disciplina: Legislatia profesionala, sociala si fiscala
Durata: ore

I. Legislatia specifica (Legea nr. 38/2003, cu modificarile si completarile ulterioare)
1. Nota introductiva
2. Transportul in regim de taxi:
a) autorizarea si efectuarea transportului;
b) atestarea profesionala a taximetristilor;
c) autovehiculele taxi;
d) aparatul de taxat;
e) tarifele privind transportul in regim de taxi;
f) obligatiile operatorului de transport, ale taximetristului si ale clientului;
g) sanctiunile si contraventiile;
h) atributiile autoritatilor cu privire la desfasurarea transportului in regim de taxi.
3. Legislatia in vigoare referitoare la utilizarea statiilor de emisie-receptie (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si Hotararea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuala a conformitatii acestora, republicata).

II. Legislatia sociala
1. Nota introductiva
2. Contractul individual de munca:
a) clauzele generale si specifice;
b) drepturile si obligatiile angajatului;
c) suspendarea si incetarea contractului;
d) concedierea si demisia;
e) variantele de contract individual de munca;
f) timpul de lucru si munca suplimentara;
g) concediul de odihna si concediul de formare profesionala;
h) salarizarea;
i) sanctiunile disciplinare.
3. Contractul colectiv de munca. Clauzele acestuia
4. Standardul ocupational (Cartea taximetristului). Principalele prevederi.

III. Legislatia fiscala
1. Nota introductiva
2. Taxe si impozite, reglementari in activitatea de taximetrie:
a) aplicarea TVA;
b) taxa pe autovehicul;
c) taxe de trecere si de utilizare a infrastructurii;
d) impozitele pe venit;
e) regimul asigurarilor;
f) stabilirea tarifului in taximetrie, cheltuieli fixe si variabile;
g) contract de inchiriere a autovehiculelor.


B. Programa analitica pentru disciplina: Servirea clientilor
Durata: ore
Cerintele operatorului de transport taxi
1. Politica firmei privind relatiile cu clientii:
a) regulamentul de ordine interioara;
b) tinuta vestimentara si igiena corporala;
c) profilul moral si codul bunelor maniere;
d) tipurile de nevoi speciale ale clientului;
e) rezolvarea situatiilor conflictuale si a reclamatiilor;
f) avantajele oferite clientului.
2. Comportamentul fata de clienti:
a) obligatii ale conducatorului auto;
b) obligatii ale clientilor.


C. Programa analitica pentru disciplina: Practica serviciilor de taximetrie
Durata: ore

I. Aspecte specifice
1. Functionarea si utilizarea aparatului de taxat si a statiei radio de emisie-receptie
2. Intocmirea si pastrarea documentelor:
a) documentele care trebuie sa se gaseasca in mod obligatoriu la bordul vehiculului;
b) completarea foii de parcurs;
c) asigurarea cu accesorii;
d) documentele cu care se incheie ziua de lucru.

II. Topografia locala
1. Arterele principale
2. Drumuri cu sens unic si intersectii de circulatie dirijate
3. Impartirea zonala
4. Principalele localitati limitrofe
5. Amplasarea institutiilor importante
6. Citirea hartilor si a ghidurilor

III. Informatii turistice
Cunostinte referitoare la tipurile de informatii solicitate de clienti:
a) informatii generale;
b) istoria orasului;
c) edificii istorice si moderne importante;
d) divertisment.

IV. Aspecte practice
1. Comunicarea cu firma
2. Abilitati de conversatie cu clientii
3. Studii de caz privind comportamentul (profesionist sau neadecvat) al taximetristului:
a) simularea unei curse;
b) simularea unui control.


D. Programa analitica pentru disciplina: Conducerea autovehiculului si siguranta rutiera
Durata: ore

I. Cunostinte despre vehicul
1. Cunostinte despre exploatarea autovehiculului
2. Verificarea tehnica zilnica
3. Primirea si predarea zilnica a autovehiculului.

II. Indrumari privind conducerea vehiculului
1. Conducerea defensiva specifica activitatii de taximetrie:
a) notiuni introductive;
b) factorii conducerii defensive;
c) masuri pentru conducerea in siguranta;
d) masuri pentru evitarea unui accident.
2. Factorii care influenteaza starea fizica si psihica a conducatorului auto
3. Conducerea defensiva in diverse situatii:
a) pe timp de noapte;
b) pe timp de ceata;
c) pe timp de ploaie;
d) pe timp de iarna;
e) pe timp de vara;
f) pe timp de primavara si toamna;
g) in mediul urban;
h) in mediul rural;
i) pe poduri, sub poduri, tunele si pasaje rutiere;
j) la depasire;
k) la acordarea prioritatii;
l) in coliziuni.
4. Controlul derapajului:
a) in linie dreapta;
b) in viraje.
5. Franarea uniforma
6. Incendiul la autovehicul

III. Accidentul rutier
1. Formularul de consemnare a datelor
2. Utilizarea diverselor date:
a) completarea constatarii de accident;
b) cauzele accidentului;
c) implicarea soferului/vehiculului.
3. Obligatiile soferului implicat intr-un eveniment rutier
4. Obligatiile soferului care ajunge la locul unui accident
5. Evenimentul rutier fara persoane accidentate
6. Masuri in cazul unui accident:
- primul ajutor:
? masuri generale;
? masuri conforme cu instructajul special efectuat in firma.

IV. Siguranta rutiera
1. Circulatia rutiera: principalele reguli si abateri
2. Aspecte generale si specifice
3. Infractiuni care atrag anularea permisului de conducere
4. Breviarul sanctiunilor contraventionale si punctele de penalizare stabilite prin Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare


E. Programa analitica pentru disciplina Securitatea autovehiculului si a pasagerilor
Durata: ore
1. Statistici referitoare la violenta in taximetrie
2. Riscuri diverse:
a) clientul dificil;
b) clientul neplatitor;
c) hartuirea sexuala;
d) furtul de obiecte din vehicul;
e) furtul vehiculului.
3. Furtul cu violenta si amenintari:
a) consecinte posibile;
b) profilul autorului;
c) armele folosite;
d) masuri adoptate pentru evitarea atacului;
e) cauzele care influenteaza riscul unui atac;
f) desfasurarea unui furt armat.
4. Prevenirea unui furt armat:
a) scopul prevenirii;
b) recunoasterea furtului armat;
c) observarea si vigilenta;
d) limitarea informatiilor.
5. Masuri preventive generale de securitate
6. Masuri preventive specifice de securitate:
a) inainte de plecarea in cursa;
b) in timpul cursei;
c) dupa cursa.
7. Masuri preventive specifice de securitate in cazul unui furt armat:
a) in timpul atacului;
b) dupa atac.
8. Consecintele psihice ale agresiunii
9. Consideratii generaleANEXA Nr. 2b) la norme

  TEMATICA
de pregatire profesionala a conducatorilor de autovehicule
care efectueaza transport rutier in regim de inchiriere 


  Plan de invatamant
pentru cursul de pregatire profesionala a conducatorilor
de autovehicule care efectueaza transport rutier
in regim de inchiriere --------------------------------------------------------------------------------
Nr.            Continutul tematic             Nr. de ore
crt.
--------------------------------------------------------------------------------
 1.  Legislatia profesionala, sociala si fiscala             5
 2.  Servirea clientilor                         3
 3.  Practica serviciilor de transport in regim de inchiriere      10
 4.  Conducerea autovehiculului si siguranta rutiera           7
 5.  Securitatea autovehiculului si a pasagerilor            5
 6.  Limba straina (optional)                      4
--------------------------------------------------------------------------------


A. Programa analitica pentru disciplina Legislatia profesionala, sociala si fiscala
Durata: ore

I. Legislatia specifica (Legea nr. 38/2003, cu modificarile si completarile ulterioare)
1. Nota introductiva
2. Transportul in regim de inchiriere:
a) autorizarea si efectuarea transportului;
b) atestarea profesionala;
c) autovehiculele utilizate la transportul in regim de inchiriere;
d) obligatiile operatorului de transport, ale conducatorului auto si ale clientului;
e) sanctiuni si contraventii;
f) atributiile autoritatilor cu privire la desfasurarea transportului in regim de inchiriere.

II. Legislatia sociala
1. Nota introductiva
2. Contractul individual de munca:
a) clauze generale si specifice;
b) drepturile si obligatiile angajatului;
c) suspendarea si incetarea contractului;
d) concedierea si demisia;
e) variantele de contract individual de munca;
f) timpul de lucru si munca suplimentara;
g) concediul de odihna si concediul de formare profesionala;
h) salarizarea;
i) sanctiunile disciplinare.
3. Contractul colectiv de munca. Clauzele acestuia
4. Standardul ocupational. Principalele prevederi.

III. Legislatia fiscala
1. Nota introductiva
2. Taxe si impozite, reglementari in activitatea de transport in regim de inchiriere:
a) aplicarea TVA;
b) taxa pe autovehicul;
c) taxele de trecere si de utilizare a infrastructurii;
d) impozitele pe venit;
e) regimul asigurarilor;
f) contract de inchiriere a autovehiculelor.


B. Programa analitica pentru disciplina Servirea clientilor
Durata: ore
Cerintele operatorului de transport
1. Politica firmei privind relatiile cu clientii:
a) regulamentul de ordine interioara;
b) tinuta vestimentara si igiena corporala;
c) profilul moral si codul bunelor maniere;
d) tipurile de nevoi speciale ale clientului;
e) rezolvarea situatiilor conflictuale si a reclamatiilor;
f) avantajele oferite clientului.
2. Comportamentul fata de clienti:
a) obligatii ale conducatorului auto;
b) obligatii ale clientilor.


C. Programa analitica pentru disciplina Practica serviciilor de transport in regim de inchiriere
Durata: ore

I. Aspecte specifice
1. Intocmirea si pastrarea documentelor:
a) documentele care trebuie sa se gaseasca in mod obligatoriu la bordul vehiculului;
b) completarea documentelor de transport;
c) asigurarea cu accesorii;
d) documentele cu care se incheie ziua de lucru.

II. Topografia locala
1. Arterele principale
2. Drumuri cu sens unic si intersectii de circulatie dirijate
3. Impartirea zonala
4. Principalele localitati limitrofe
5. Amplasarea institutiilor importante
6. Citirea hartilor si a ghidurilor

III. Informatii turistice
1. Cunostinte referitoare la tipurile de informatii solicitate de clienti:
a) informatii generale;
b) istoria orasului;
c) edificii istorice si moderne importante;
d) divertisment.

IV. Aspecte practice
1. Comunicarea cu firma
2. Abilitati de conversatie cu clientii
3. Studii de caz privind comportamentul (profesionist sau neadecvat) al conducatorului auto:
a) simularea unei curse;
b) simularea unui control.


D. Programa analitica pentru disciplina Conducerea autovehiculului si siguranta rutiera
Durata: ore

I. Cunostinte despre vehicul
1. Cunostinte despre exploatarea autovehiculului
2. Verificarea tehnica zilnica
3. Primirea si predarea autovehiculului

II. Indrumari privind conducerea vehiculului
1. Conducerea defensiva:
a) notiuni introductive;
b) factorii conducerii defensive;
c) masuri pentru conducerea in siguranta;
d) masuri pentru evitarea unui accident.
2. Factorii care influenteaza starea fizica si psihica a conducatorului auto
3. Conducerea defensiva in diverse situatii:
a) pe timp de noapte;
b) pe timp de ceata;
c) pe timp de ploaie;
d) pe timp de iarna;
e) pe timp de vara;
f) pe timp de primavara si toamna;
g) in mediul urban;
h) in mediul rural;
i) pe poduri, sub poduri, tunele si pasaje rutiere;
j) la depasire;
k) la acordarea prioritatii;
l) in coliziuni.
4. Controlul derapajului:
a) in linie dreapta;
b) in viraje.
5. Franarea uniforma
6. Incendiul la autovehicul

III. Accidentul rutier
1. Formularul de consemnare a datelor
2. Utilizarea diverselor date:
a) completarea constatarii de accident;
b) cauzele accidentului;
c) implicarea soferului/vehiculului.
3. Obligatiile soferului implicat intr-un eveniment rutier
4. Obligatiile soferului care ajunge la locul unui accident
5. Evenimentul rutier fara persoane accidentate
6. Masuri in cazul unui accident:
- primul ajutor:
? masuri generale;
? masuri conforme cu instructajul special efectuat in firma.

IV. Siguranta rutiera
1. Circulatia rutiera: principalele reguli si abateri
2. Aspecte generale si specifice
3. Infractiuni care atrag anularea permisului de conducere
4. Breviarul sanctiunilor contraventionale si punctele de penalizare stabilite prin Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 85/2003, cu modificarile si completarile ulterioare


E. Programa analitica pentru disciplina Securitatea autovehiculului si a pasagerilor
Durata: ore
1. Statistici referitoare la violenta in trafic
2. Riscuri diverse:
a) clientul dificil;
b) clientul neplatitor;
c) hartuirea sexuala;
d) furtul de obiecte din vehicul;
e) furtul vehiculului.
3. Furtul cu violenta si amenintari:
a) consecintele posibile;
b) profilul autorului;
c) armele folosite;
d) masurile adoptate pentru evitarea atacului;
e) cauzele care influenteaza riscul unui atac;
f) desfasurarea unui furt armat.
4. Prevenirea unui furt armat:
a) scopul prevenirii;
b) recunoasterea furtului armat;
c) observarea si vigilenta;
d) limitarea informatiilor.
5. Masuri preventive generale de securitate
6. Masuri preventive specifice de securitate:
a) inainte de plecarea in cursa;
b) in timpul cursei;
c) dupa cursa.
7. Masuri preventive specifice de securitate in cazul unui furt armat:
a) in timpul atacului;
b) dupa atac.
8. Consecintele psihice ale agresiunii
9. Consideratii generaleANEXA Nr. 3 la norme

REGISTRUL AUTO ROMAN
                                 
SERIA    NR.
               CERTIFICAT DE AGREARE
     pentru autovehicule care efectueaza transport in regim de taxi

   Autovehiculul definit mai jos indeplineste prevederile stabilite de
     Legea nr. 38/2003, cu modificarile si completarile ulterioare
                                   (fata)
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Categorie         ¦                         ¦
+---------------------------+--------------------------------------------------¦
¦Marca/Tip         ¦                         ¦
+---------------------------+--------------------------------------------------¦
¦Numar de identificare   ¦                         ¦
+---------------------------+--------------------------------------------------¦
¦Culoare          ¦                         ¦
+---------------------------+--------------------------------------------------¦
¦Carte de identitate    ¦                         ¦
+---------------------------+--------------------------------------------------¦
¦Numar de inregistrare   ¦                         ¦
+---------------------------+--------------------------------------------------¦
¦Data emiterii       ¦                         ¦
+---------------------------+--------------------------------------------------¦
¦Data expirarii       ¦                         ¦
+---------------------------+--------------------------------------------------¦
¦Observatii         ¦                         ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
                Dotari autovehicul
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Volum portbagaj util autoturism (dm3)         ¦            ¦
+------------------------------------------------------+-----------------------¦
¦Existenta instalatie pentru aer conditionat      ¦            ¦
+------------------------------------------------------+-----------------------¦
¦Numar airbag-uri pentru pasageri           ¦            ¦
+------------------------------------------------------+-----------------------¦
¦Existenta dispozitiv GPS de monitorizare       ¦            ¦
+------------------------------------------------------+-----------------------¦
¦Existenta dispozitiv fix de inregistrare       ¦            ¦
+------------------------------------------------------+-----------------------¦
¦Existenta perete despartitor conducator auto - clienti¦            ¦
+------------------------------------------------------+-----------------------¦
¦Existenta dispozitiv pentru plata cu cardul      ¦            ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
                               +-------+
     Reprezentant RAR,                  ¦    ¦
   ..........................               ¦ L.S. ¦
                               ¦    ¦
                               +-------+
                                    (verso)
Prelungiri de valabilitate
+------------------------------------------------------------------------------+
¦  1  ¦  Nr. inreg./Data  ¦ Reprezentant RAR ¦  Expira la  ¦    ¦
+---------+----------------------+--------------------+----------------¦ L.S. ¦
¦     ¦           ¦          ¦        ¦    ¦
+---------+----------------------+--------------------+----------------+-------¦
¦  2  ¦  Nr. inreg./Data  ¦ Reprezentant RAR ¦  Expira la  ¦    ¦
+---------+----------------------+--------------------+----------------¦ L.S. ¦
¦     ¦           ¦          ¦        ¦    ¦
+---------+----------------------+--------------------+----------------+-------¦
¦  3  ¦  Nr. inreg./Data  ¦ Reprezentant RAR ¦  Expira la  ¦    ¦
+---------+----------------------+--------------------+----------------¦ L.S. ¦
¦     ¦           ¦          ¦        ¦    ¦
+---------+----------------------+--------------------+----------------+-------¦
¦  4  ¦  Nr. inreg./Data  ¦ Reprezentant RAR ¦  Expira la  ¦    ¦
+---------+----------------------+--------------------+----------------¦ L.S. ¦
¦     ¦           ¦          ¦        ¦    ¦
+---------+----------------------+--------------------+----------------+-------¦
¦  5  ¦  Nr. inreg./Data  ¦ Reprezentant RAR ¦  Expira la  ¦    ¦
+---------+----------------------+--------------------+----------------¦ L.S. ¦
¦     ¦           ¦          ¦        ¦    ¦
+---------+----------------------+--------------------+----------------+-------¦
¦  6  ¦  Nr. inreg./Data  ¦ Reprezentant RAR ¦  Expira la  ¦    ¦
+---------+----------------------+--------------------+----------------¦ L.S. ¦
¦     ¦           ¦          ¦        ¦    ¦
+---------+----------------------+--------------------+----------------+-------¦
¦  7  ¦  Nr. inreg./Data  ¦ Reprezentant RAR ¦  Expira la  ¦    ¦
+---------+----------------------+--------------------+----------------¦ L.S. ¦
¦     ¦           ¦          ¦        ¦    ¦
+---------+----------------------+--------------------+----------------+-------¦
¦  8  ¦  Nr. inreg./Data  ¦ Reprezentant RAR ¦  Expira la  ¦    ¦
+---------+----------------------+--------------------+----------------¦ L.S. ¦
¦     ¦           ¦          ¦        ¦    ¦
+---------+----------------------+--------------------+----------------+-------¦
¦  9  ¦  Nr. inreg./Data  ¦ Reprezentant RAR ¦  Expira la  ¦    ¦
+---------+----------------------+--------------------+----------------¦ L.S. ¦
¦     ¦           ¦          ¦        ¦    ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
 
Poate fi de interes si:
Regulament cadru de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor de transport public local, ordin nr. 207/2007
Ordonanta de urgenta privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, oug nr. 153/2007
Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, legea nr. 265/2007
Legea 59/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria
Legea 129/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. Lege nr. 129/2015


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
89 useri online

Useri autentificati: