DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Norma privind transferul de marfuri sub acoperirea unui regim economic, 2007
Aprobata prin Ordin nr. 7788 din 30/08/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
In sensul prezentelor norme, prin transfer se intelege circulatia pe teritoriul vamal comunitar, sub acoperirea unui regim vamal economic, a marfurilor in aceeasi stare, a marfurilor in curs de transformare sau a produselor compensatoare. Circulatia acestor marfuri se efectueaza fara incheierea regimului economic sub care au fost plasate.

Art. 2
(1) Transferul marfurilor sub acoperirea unui regim vamal economic este conditionat de constituirea unei garantii; aceasta garantie este cea corespunzatoare regimului.
(2) In cazul operatiunilor care beneficiaza de scutire de la obligatia garantarii datoriei vamale, transferul marfurilor beneficiaza de aceeasi facilitate.
(3) In aplicarea art. 94 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar si a art. 514 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 din 2 iulie 1993 de instituire a dispozitiilor de aplicare a Codului vamal comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru marfurile cu risc ridicat de frauda prevazute in anexa 44 C la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 dispozitiile alin. (2) nu se aplica. In acest caz garantia instituita se determina pe baza criteriilor echivalente cu cele utilizate in cazul tranzitului comunitar.


Capitolul II - Conditii prealabile de transfer


Art. 3
(1) Procedura de transfer acopera mai multe situatii de circulatie a marfurilor, descrise in cele ce urmeaza.
(2) Procedura de transfer reprezinta o alternativa la obligatia utilizarii regimului de tranzit comunitar.
(3) Cānd operatorul economic nu are bonitate, marfurile fac parte din categoria celor sensibile din punct de vedere economic sau masurile de control ce ar trebui instituite sunt disproportionate in raport cu importanta economica a operatiunii, autoritatea vamala poate refuza transferul.
(4) Procedura de transfer este inscrisa in autorizatia de utilizare a regimului vamal economic si presupune tinerea de catre titular a evidentelor aferente regimului.
(5) Procedura de transfer nu poate fi utilizata cānd locul de plecare a marfurilor sau cel de destinatie este un antrepozit de tip B.

Art. 4
In cazul marfurilor cu risc ridicat de frauda mentionate la art. 2, transferul se poate face numai daca titularul sau titularii regimului, dupa caz, indeplinesc urmatoarele conditii suplimentare:
a) sunt stabiliti pe teritoriul Comunitatii;
b) evidentele tinute de agentul economic pentru controlul regimului cuprind in mod minimal urmatoarele informatii: data si numarul declaratiei de plasare sub regim, denumirea transportatorului, cuantumul drepturilor de import si altor taxe, dupa caz, ce fac obiectul garantarii sau scutirii de la garantare, data de prezentare a marfurilor la locul de destinatie, cantitatea de marfa ce a ramas de transferat pāna la definitivarea transferului intregii cantitati; la aceste evidente se pastreaza copiile documentelor de transport.

Art. 5
In cazul regimului de admitere temporara sunt aplicabile urmatoarele dispozitii particulare:
a) nu este necesara tinerea evidentelor aferente regimului;
b) transferurile in cadrul unei autorizatii unice, cu locuri de utilizare in mai multe state membre, se fac pe baza fisei de informatii INF 6;
c) transferul marfurilor cu risc ridicat de frauda prevazute in anexa 44 C la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993.


Capitolul III - Cazuri si modalitati de transferA. Transferul in cadrul aceleiasi autorizatii

Art. 6
Transferul marfurilor intre diferite locuri prevazute in cadrul aceleiasi autorizatii a unui regim vamal economic se efectueaza fara formalitati vamale, cu conditia inscrierii regimului in evidente si justificarea statutului marfurilor.
Exemplul 1: Transferul marfurilor de import intre o fabrica din Brasov si o fabrica din Madrid.
Exemplul 2: Transferul unor magnetoscoape intre antrepozitul din Constanta si cel din Timisoara.

Art. 7
(1) Transferul marfurilor intre biroul de plasare sub regim si locurile de stocare, utilizare sau transformare ale titularului de regim sau ale unuia dintre operatorii mentionati in autorizatie se efectueaza sub acoperirea declaratiei de plasare sub regim.
(2) In aceste cazuri marfurile sunt insotite de:
a) un exemplar al documentului administrativ unic, cānd plasarea sub regim s-a efectuat in procedura normala;
b) un exemplar al declaratiei incomplete, al documentului comercial sau un extras din evidente care sa ateste plasarea marfurilor sub regim, in cazul in care a fost autorizata o procedura simplificata, conform art. 76 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992.
Exemplul 1: Transferul de incaltaminte plasata sub regimul de antrepozitare vamala la Craiova si la Pitesti, in vederea depozitarii la Cluj.
Exemplul 2: Transferul de echipamente medicale plasate sub regimul de perfectionare activa la Bucuresti, in vederea repararii la Sibiu.
Exemplul 3: Transferul unei masini plasate sub regimul de admitere temporara la Bucuresti, in vederea supunerii la probe de incercare la Paris.

Art. 8
(1) Transferul marfurilor sau al produselor compensatoare intre locurile in care se intocmesc formalitatile de reexport si biroul de iesire din teritoriul vamal al Comunitatii se face cu incheierea regimului vamal, la parasirea teritoriului vamal al Comunitatii.
(2) Dovada iesirii marfurilor din Comunitate consta in viza biroului vamal de iesire efectiva din Comunitate, aplicata pe exemplarul nr. 3 din declaratia de reexport; exemplarul nr. 3 al declaratiei se pastreaza la evidentele regimului. Numarul si data declaratiei vamale avizate de biroul vamal de iesire sunt mentionate in decontul de justificare a regimului.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la cererea justificata a titularului de regim, biroul vamal de iesire din Comunitate poate aplica viza de iesire pe un alt document, cum este un document comercial.
(4) In cazuri exceptionale, cānd exemplarul 3 al declaratiei vamale sau un alt document care il inlocuieste nu a fost vizat de biroul vamal de iesire din Comunitate, biroul de supraveghere a regimului poate accepta probe care atesta, fara dubii, realitatea iesirii marfurilor din teritoriul vamal al Comunitatii si care contin mentiuni necesare identificarii marfurilor in cauza; aceste probe pot consta in documente ce atesta efectuarea de formalitati vamale de intrare in tari terte.
(5) Reexportul marfurilor cu risc ridicat de frauda, prevazute in anexa 44 C la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993, pe baza exemplarului 3 al declaratiei vamale, necesita o procedura asiguratorie pentru a garanta iesirea efectiva a acestor marfuri din teritoriul Comunitatii, constānd in masuri suplimentare, cum sunt intocmirea unui document de tranzit T1/TIR, aplicarea de sigilii sau fixarea de itinerare obligatorii.
Exemplul 1: Un operator economic reexporta vehicule obtinute in regim de perfectionare activa. Acesta efectueaza formalitatile de export la biroul din Oradea, cel mai apropiat de fabrica sa. Vehiculele parasesc Comunitatea prin portul Hamburg. Circulatia vehiculelor intre Oradea si acest port se efectueaza sub acoperirea regimului de perfectionare activa.
Exemplul 2: In vederea incheierii regimului de antrepozit, un operator economic reexporta calculatoare prin portul din Constanta. Acesta intocmeste formalitatile de reexport la biroul vamal cel mai apropiat de locul sau de depozitare din Bucuresti. Circulatia calculatoarelor intre Bucuresti si Constanta se efectueaza sub acoperirea regimului de antrepozitare vamala.

Art. 9
In situatia in care marfurile aflate intr-un regim vamal economic au ca destinatie o tara terta din Asociatia Europeana a Liberului Schimb (AELS), scoaterea marfurilor de pe teritoriul vamal al Comunitatii se poate efectua dupa cum urmeaza:
a) prin utilizarea procedurii de transfer, cu efectuarea formalitatilor vamale de reexport, caz in care operatorii au obligatia de a solicita un alt regim vamal la intrarea in tara terta respectiva; sau
b) prin utilizarea regimului de tranzit comunitar extern (T1) aplicabil intre locul de plecare din interiorul teritoriului vamal comunitar si locul de sosire in tarile AELS, cu efectuarea formalitatilor vamale de reexport.


B. Transferul intre 2 titulari de autorizatie

Art. 10
(1) Autoritatea vamala aproba transferul marfurilor sau produselor compensatoare intre 2 titulari de autorizatie, beneficiari ai aceluiasi regim vamal economic sau a doua regimuri diferite, numai cānd cel de-al doilea titular foloseste procedura simplificata de vamuire la domiciliu pentru plasarea sub regim a marfurilor ce i-au fost transferate. Transferul nu se aplica in cazul regimului de admitere temporara.
(2) Informarea biroului de destinatie si inscrierea marfurilor sau a produselor compensatoare in evidente se efectueaza de cel de al doilea titular, in momentul sosirii marfurilor sau a produselor compensatoare; din acest moment, obligatiile si responsabilitatile primului titular in ceea ce priveste marfa si regimul vamal sunt transferate celui de-al doilea titular.
(3) Transferul marfurilor sau al produselor compensatoare intre 2 titulari de autorizatie, beneficiari ai aceluiasi regim vamal economic sau a doua regimuri diferite, se poate efectua conform procedurii standard sau procedurii simplificate prevazute in anexa 68 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993.
(4) Optiunea privind transferul marfurilor cu utilizarea procedurii standard sau a procedurii simplificate, dupa caz, este mentionata expres in fiecare autorizatie.
(5) Procedura standard, prin utilizarea a 3 exemplare din documentul administrativ unic, se solicita de titular, la plecare, cānd acesta intretine legaturi comerciale ocazionale cu cel de-al doilea titular si are, in consecinta, informatii restrānse privind procedurile vamale aplicabile de catre destinatar.
(6) Procedura simplificata, prin utilizarea a doua exemplare din documentul administrativ unic sau a unui alt document ori metode, se solicita de titular, la plecare, cānd acesta intretine legaturi comerciale frecvente cu cel de-al doilea titular, cum este cazul societatilor ce apartin aceluiasi grup sau parteneriat, pe baza unui contract, si are, in consecinta, informatii detaliate privind procedurile vamale aplicabile de catre destinatar.
Exemplul 1: Transferul de produse compensatoare obtinute pe baza autorizatiei de perfectionare activa emise societatii Y din Budapesta catre un antrepozit vamal, altul decāt cel de tip B, emis societatii Z din Bucuresti.
Exemplul 2: Transferul unui produs compensator obtinut in urma unei operatiuni de perfectionare activa de la societatea X din Cluj catre societatea Y din Barcelona pentru a fi plasate sub regimul de perfectionare activa.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 11
Dispozitiile prezentelor norme se completeaza cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992, ale Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993, ale Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romāniei si ale Hotarārii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romāniei, cu completarile ulterioare.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
60 useri online

Useri autentificati: