DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Norma procedurala interna privind organizarea si desfasurarea procedurilor de incheiere a contractului-cadru de achizitie publica pentru servicii juridice in legatura cu contractele finantate in cadrul programelor de preaderare ISPA si PHARE gestionate de Oficiul de Plati si Contractare PHARE, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]
Dispozitii generale

Art. 1
(1) Prezentele norme procedurale interne asigura cadrul si metodologia unitara pentru organizarea si desfasurarea procedurilor de incheiere a contractului de achizitie publica pentru servicii juridice in legatura cu contractele finantate in cadrul programelor de preaderare ISPA si PHARE gestionate de Oficiul de Plati si Contractare PHARE, denumit in continuare contract-cadru de servicii juridice.
(2) Incheierea contractului-cadru de servicii juridice are la baza principiile enuntate la art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006.

Contractul-cadru de servicii juridice

Art. 2
(1) Contractul-cadru de servicii juridice este acel acord intervenit intre Ministerul Finantelor Publice*) si unul sau mai multi avocati, indiferent de forma de exercitare a profesiei, prin care acestia din urma isi asuma obligatia de a asigura servicii juridice in legatura cu contractele finantate in cadrul programelor de preaderare ISPA si PHARE gestionate de Oficiul de Plati si Contractare PHARE.
(2) Modelul contractului-cadru de servicii juridice care va fi incheiat cu avocatii selectati este prevazut in anexa A la prezentele norme procedurale interne.
(3) Contractul-cadru de servicii juridice se incheie cu cel putin un avocat, indiferent de forma de exercitare a profesiei, pe o perioada de 2 ani. Ministerul Finantelor Publice va emite mandate de reprezentare in functie de necesitatile aparute.
(4) Contractul-cadru de servicii juridice produce efecte incepand cu data la care Ministerul Finantelor Publice emite mandatul de reprezentare.
(5) In perioada cuprinsa intre incheierea contractului si emiterea mandatului de reprezentare avocatii nu sunt indreptatiti sa pretinda Ministerului Finantelor Publice efectuarea de plati in baza contractului-cadru de servicii juridice.
(6) Avocatii selectati sa fie parte in contractul-cadru de servicii juridice incheiat pe parcursul a 2 ani calendaristici si care au primit mandat de reprezentare intr-o cauza au obligatia de a depune toate diligentele pentru apararea intereselor incredintate, pana la finalizarea procesului aflat in derulare, chiar daca, ulterior expirarii contractului-cadru de servicii juridice incheiat potrivit alin. (2), nu mai sunt selectati de catre Ministerul Finantelor Publice pentru un alt contract-cadru de servicii juridice. In aceasta situatie Ministerul Finantelor Publice are obligatia corelativa de a face plata contraprestatiilor acestor avocati in baza mandatului de reprezentare emis numai pentru serviciile juridice prestate efectiv de acestia.
___________
*) Conform art. 15 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea "Ministerul Finantelor Publice" se inlocuieste cu denumirea "Ministerul Economiei si Finantelor".

Procedura pentru incheierea contractului-cadru de servicii juridice

Art. 3
Ministerul Finantelor Publice incheie contractul-cadru de servicii juridice prin aplicarea procedurii de selectie a candidaturilor, respectiv a procedurii prin care comisia de selectie analizeaza si selecteaza, dupa aplicarea criteriilor de selectie, echipa de avocati.

Reguli generale de participare

Art. 4
Orice avocat care considera ca satisface cerintele enuntate in invitatia de participare, al carei model este prevazut in anexa B la prezentele norme procedurale interne si in caietul de sarcini are dreptul de a participa, in conditiile prezentelor norme procedurale interne, la procedura de selectie de candidaturi pentru incheierea contractului-cadru de servicii juridice.

Initierea procedurii pentru incheierea contractului-cadru de servicii juridice


Art. 5
(1) Ministerul Finantelor Publice, prin Oficiul de Plati si Contractare PHARE, va initia aplicarea procedurii de selectie de candidaturi pentru incheierea contractului-cadru de servicii juridice numai daca este constituita comisia de selectie si este publicata invitatia de participare.
(2) Inainte de emiterea mandatului de reprezentare, Ministerul Finantelor Publice trebuie sa asigure fonduri suficiente pentru anul in curs, dar si sa aiba in vedere posibilitatea ca un mandat de reprezentare se poate intinde pe o perioada mai lunga de timp.

Evaluarea situatiilor de concurenta neloiala si de conflict de interese


Art. 6
(1) Pe parcursul derularii procedurii de incheiere a contractului-cadru de servicii juridice Ministerul Finantelor Publice va lua toate masurile legale necesare pentru a combate aparitia eventualelor situatii de concurenta neloiala sau de conflict de interese si orice alte fapte considerate contraventii ori infractiuni, potrivit legislatiei in vigoare. In masura in care aceste situatii se produc totusi, se vor lua toate masurile legale pentru inlaturarea lor.
(2) Avocatii selectati vor semna o declaratie pe propria raspundere privind inexistenta situatiilor de conflict de interese in legatura cu obiectul contractelor finantate in cadrul programelor de preaderare ISPA si PHARE gestionate de Oficiul de Plati si Contractare PHARE.

Intocmirea si continutul Caietului de sarcini pentru incheierea contractului-cadru de servicii juridice


Art. 7
Caietul de sarcini pentru incheierea contractului-cadru de servicii juridice este prevazut in anexa C la prezentele norme procedurale interne.

Art. 8
(1) Cerintele in vederea aplicarii criteriilor de selectie de candidaturi pot fi, dupa caz, si fara a se limita la urmatoarele:
(i) curriculum vitae ale membrilor echipei propuse, in format PHARE;
(ii) cunostinte privind Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, precum si celelalte acte normative subsecvente in materia achizitiilor publice din Romania si procedurile de achizitie ale Comisiei Europene, atestate prin documente relevante (certificate, contracte, atestate);
(iii) cunostinte temeinice de dreptul comertului international, atestate prin documente de formare academica recunoscute;
(iv) nivelul cunostintelor de limba engleza dovedit prin certificate de atestare recunoscute, cu exceptia vorbitorilor nativi de limba engleza;
(v) sa demonstreze ca se bucura de incredere din partea clientilor pe baza actiunilor indeplinite in cadrul unor proiecte finalizate cu o valoare mai mare de un milion de euro (recomandari, certificate, contracte, atestate).
(2) Criteriile de selectie aplicabile in vederea ierarhizarii ofertelor sunt:
(i) numarul de avocati definitivi care vor face parte din echipa si vechimea in specialitatea juridica de minimum 3 ani - cate un punct pentru fiecare membru al echipei de avocati care indeplineste criteriul, dar nu mai mult de 5 puncte;
(ii) numarul de avocati din echipa care au experienta in litigii comerciale cu o valoare mai mare de un milion de euro - cate 5 puncte pentru fiecare membru al echipei de avocati care indeplineste criteriul, dar nu mai mult de 25 de puncte;
(iii) numarul de litigii comerciale cu o valoare mai mare de un milion de euro castigate - cate 10 puncte pentru fiecare membru al echipei de avocati care indeplineste criteriul, dar nu mai mult de 30 de puncte;
(iv) numarul de avocati din echipa care au acordat asistenta juridica sau au asigurat reprezentarea in legatura cu contracte de lucrari publice cu finantare internationala - cate 10 puncte pentru fiecare membru al echipei de avocati care indeplineste criteriul, dar nu mai mult de 40 de puncte.
(3) Punctajul tehnic se calculeaza pe baza punctelor obtinute (scor tehnic = media punctelor acordate de fiecare dintre evaluatori) la indeplinirea criteriilor prevazute la alin. (2), astfel:
- oferta cu scorul tehnic cel mai mare primeste punctaj tehnic maxim de 100 de puncte, iar urmatoarele oferte primesc un punctaj tehnic calculat astfel:
punctaj tehnic oferta "X" = [(scor tehnic oferta "X" x 100)/scorul tehnic cel mai mare].
(4) Contractul-cadru de servicii juridice se va incheia cu toti ofertantii selectati in baza punctajului tehnic.
(5) Fiecare oferta va trebui sa cuprinda si o propunere financiara care va cuprinde onorariul/ora/avocat solicitat, exprimat in lei/ora/avocat, fara TVA. Contractul-cadru de servicii juridice incheiat cu ofertantii selectati in baza punctajului tehnic va mentiona onorariul solicitat, cu mentiunea ca, la acordarea fiecarui mandat de reprezentare, va fi negociat cuantumul total al onorariului estimat pentru mandatul de reprezentare respectiv, avandu-se in vedere principiul asigurarii utilizarii eficiente a fondurilor publice.
(6) Acordarea mandatelor de reprezentare va fi realizata avandu-se la baza urmatoarele criterii:
(i) specialitatea prestatorului in problema pentru care se acorda mandatul de reprezentare;
(ii) disponibilitatea efectiva a acestuia pentru realizarea mandatului de reprezentare;
(iii) onorariul ofertat si cuprins in contractul-cadru de asistenta juridica si reprezentare, precum si cel negociat, estimat pentru mandatul de reprezentare respectiv.
(7) Indeplinirea cerintelor si a criteriilor de selectie se atesta de catre participanti prin declaratie pe propria raspundere sau prin documente relevante.

Publicitate


Art. 9
(1) Ministerul Finantelor Publice, prin Oficiul de Plati si Contractare PHARE, va transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, si la cel putin un cotidian national de mare tiraj o invitatie de participare la procedura de selectie pentru contractul-cadru de servicii juridice.
(2) Invitatia de participare va fi publicata si pe pagina de web a Ministerului Finantelor Publice.
(3) Invitatia de participare va contine informatiile privind adresa Ministerului Finantelor Publice unde se pot solicita clarificari.

Aplicarea procedurii de selectie a candidaturilor pentru incheierea contractului-cadru de asistenta si reprezentare


Art. 10
Procedura de selectie a candidaturilor se desfasoara in mai multe etape, dupa cum urmeaza:

A. Etapa de lansare a procedurii:
a) transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, si intr-un cotidian national de mare tiraj a invitatiei de participare privind achizitia de servicii juridice;
b) intocmirea caietului de sarcini pentru incheierea contractului-cadru de servicii juridice.

B. Etapa de selectare:
a) primirea ofertelor;
b) analiza si stabilirea ofertelor care indeplinesc cerintele minime solicitate;
c) aplicarea criteriilor de selectare;
d) stabilirea ierarhiei propunerilor de oferte acceptate, pe baza carora se va incheia contractul-cadru de servicii juridice;
e) instiintarea conducerii Ministerului Finantelor Publice cu privire la rezultatul aplicarii procedurii;
f) incheierea contractului-cadru de servicii juridice;
g) intocmirea dosarului-cadru de asistenta si reprezentare.

Atributiile Comisiei de selectie a avocatilor


Art. 11
Comisia de selectie a avocatilor, denumita in continuare comisie de selectie, constituita potrivit art. 3 din ordin, raspunde de desfasurarea urmatoarelor activitati:
a) stabilirea ofertelor care indeplinesc cerintele minime impuse;
b) aplicarea criteriilor de ierarhizare, potrivit celor stabilite in caietul de sarcini;
c) stabilirea ierarhiei ofertelor care indeplinesc cerintele minime impuse;
d) intocmirea grilelor de evaluare si redactarea raportului de evaluare de catre membrul evaluator desemnat. Raportul de evaluare este aprobat de presedintele comisiei de selectie;
e) instiintarea conducerii Ministerului Finantelor Publice cu privire la rezultatul selectiei de candidaturi;
f) negocierea contractului.

Art. 12
Pe parcursul desfasurarii procedurii de selectie de candidaturi, membrii comisiei de selectie au obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului negocierilor, precum si asupra oricaror alte informatii prezentate de ofertanti, a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja secretele comerciale.

Art. 13
(1) Fiecare membru al comisiei de selectie are obligatia de a semna pe propria raspundere o declaratie de confidentialitate si impartialitate prin care se angajeaza sa respecte prevederile art. 12, prin care se confirma totodata ca nu se afla in niciuna dintre situatiile urmatoare:
a) este sot sau ruda pana la gradul al IV-lea inclusiv ori afin pana la gradul al IV-lea inclusiv cu avocatii propusi de catre ofertanti pentru a face parte din echipa;
b) in ultimii 3 ani a avut contracte de munca sau de colaborare cu unul dintre ofertanti ori cu asociatii unuia dintre ofertanti ori a facut parte din adunarea asociatilor sau din orice alt organ de conducere ori de administrare al unuia dintre ofertanti;
c) are calitatea de asociat sau face parte din organele de conducere ori de administrare ale unuia dintre ofertanti.
(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) trebuie semnata inainte de initierea etapei de ierarhizare a ofertelor.
(3) In cazul in care unul dintre membrii desemnati de comisia de selectie constata ca se afla in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la alin. (1), acesta are obligatia de a solicita de indata inlocuirea sa din componenta comisiei respective.

Incheierea contractului-cadru de servicii juridice


Art. 14
(1) Ministerul Finantelor Publice, prin Oficiul de Plati si Contractare PHARE, in urma aplicarii procedurii de selectie a candidaturilor, va incheia contractul-cadru de servicii juridice cu avocatii ale caror oferte au fost acceptate.
(2) Contractul-cadru de servicii juridice se semneaza de ministrul finantelor publice si de reprezentantul mandatat al ofertantilor, pe baza documentelor depuse in cadrul procedurii de selectie.
(3) Contractul-cadru de servicii juridice se incheie in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la anuntarea avocatilor care au fost selectati in vederea incheierii acestuia, cu exceptia cazului in care au fost formulate contestatii, situatie in care termenul este de 5 zile lucratoare de la data solutionarii contestatiei de catre Ministerul Finantelor Publice.

Dosarul contractului-cadru de servicii juridice


Art. 15
(1) Ministerul Finantelor Publice, prin Oficiul de Plati si Contractare PHARE, are obligatia de a intocmi dosarul contractului-cadru de servicii juridice incheiat.
(2) Dosarul achizitiei publice trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele documente:
a) componenta comisiei de selectie;
b) invitatia de participare privind incheierea contractului-cadru de servicii juridice;
c) procesul-verbal de ierarhizare a ofertelor;
d) hotararea comisiei de selectie cu privire la rezultatul aplicarii procedurilor de selectie a candidaturilor;
e) contestatiile primite, rezolutiile si, dupa caz, masurile corective adoptate de Ministerul Finantelor Publice si comunicate ofertantilor, precum si hotararile judecatoresti irevocabile;
f) contractul-cadru de servicii juridice semnat;
g) mandatele de reprezentare emise.
(3) Dosarul achizitiei publice se pastreaza de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finantelor Publice atat timp cat contractul produce efecte juridice, dar nu mai putin de 5 ani de la data finalizarii contractului-cadru de servicii juridice.

Modalitatea de solutionare a contestatiilor


Art. 16
Contestatiile inaintate pe cale administrativa se solutioneaza potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata si modificata prin Legea nr. 337/2006.

Dispozitii finale


Art. 17
Anexele A, B si C fac parte integranta din prezentele norme procedurale interne.


ANEXA A la normele procedurale interne


CONTRACT-CADRU
de sevicii juridice
Nr. ............ data ....................


- model -


1. Partile contractante
Intre
Ministerul Finantelor Publice - Oficiul de Plati si Contractare PHARE, avand adresa sediului ........................., telefon/fax ........................, numar de inmatriculare ...................., cod fiscal ......................., cont trezorerie ......................, reprezentat prin ....................... (denumirea conducatorului), functia ............................, in calitate de achizitor, de pe o parte,
si
........................................ (denumirea operatorului/operatorilor economic/economici), adresa ....................., telefon/fax ................, numar de inmatriculare ......................, cod fiscal ....................., cont (trezorerie, banca) ..................., reprezentat prin ................. (denumirea conducatorului), functia ............................, in calitate de prestator, pe de alta parte.
2. Obiectul contractului
Prin incheierea prezentului contract prestatorul isi asuma obligatia de a asigura servicii juridice in legatura cu contractele finantate in cadrul programelor de preaderare ISPA si PHARE gestionate de Oficiul de Plati si Contractare PHARE, in baza mandatului acordat de Ministerul Finantelor Publice.
3. Pretul contractului
3.1. Achizitorul se obliga sa plateasca prestatorului pretul convenit, in cazul in care, in baza mandatului de reprezentare, prestatorul asigura servicii juridice in legatura cu contractele finantate in cadrul programelor de preaderare ISPA si PHARE gestionate de Ministerul Finantelor Publice - Oficiul de Plati si Contractare PHARE.
3.2. Pretul convenit pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, platibil prestatorului de catre achizitor, este de ......... lei/ora/avocat, din care TVA ............ lei.
3.3. Plata se face doar pentru serviciile juridice prestate efectiv de prestator, incheierea prezentului contract negenerand nicio obligatie financiara pentru achizitor.
3.4. Valoarea estimata se stabileste in caz de acordare a mandatului de reprezentare.
4. Regimul cheltuielilor
4.1. Cheltuielile de transport si cazare vor fi decontate de achizitor pe baza de documente justificative, in limitele stabilite de reglementarile legale in vigoare in Romania pentru functionarii publici.
4.2. Alte cheltuieli care apar pe perioada derularii prezentului contract vor fi decontate de achizitor numai pe baza de documente justificative.
5. Durata contractului
5.1. Prezentul contract se incheie pentru o perioada de 2 (doi) ani. Prestatorul isi asuma obligatia de a asigura servicii juridice in legatura cu contractele finantate in cadrul programelor de preaderare ISPA si PHARE gestionate de Oficiul de Plati si Contractare PHARE, conform mandatului acordat.
5.2. In baza prezentului contract, achizitorul va emite mandate de reprezentare in functie de necesitatile aparute.
5.3. In perioada cuprinsa intre momentul incheierii prezentului contract si emiterea mandatului de reprezentare, prestatorul nu este indreptatit sa pretinda achizitorului sa efectueze plati in baza acestui contract.
5.4. Prestatorul care a primit mandate de reprezentare are obligatia de a depune toate diligentele pentru apararea intereselor incredintate, pana la finalizarea cauzei, chiar si in situatia in care in anul urmator nu mai este selectat de catre achizitor pentru un alt contract-cadru de reprezentare. In acest caz, durata prezentului contract se prelungeste fara alte formalitati.
6. Caracterul confidential al contractului
6.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
a) sa faca cunoscut prezentul contract sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara de acele persoane implicate in indeplinirea prezentului contract;
b) sa utilizeze informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a prezentului contract in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
(2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea prezentului contract se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii acestuia.
6.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract, daca:
a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau
b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
7. Responsabilitatile prestatorului
7.1. (1) Prestatorul are obligatia de a presta serviciile prevazute in prezentul contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea de oferta.
(2) Prestatorul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru prezentul contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din prezentul contract.
(3) Prestatorul poate inlocui un membru al echipei numai cu acceptul achizitorului si daca avocatul propus are aceleasi calificari si intruneste criteriile de selectie aplicate de achizitor in cadrul procedurii de atribuire a contractului.
(4) Pe durata derularii contractului prestatorul are obligatia de a informa achizitorul despre aparitia situatiilor de conflict de interese si de a lua toate masurile legale pentru inlaturarea lor.
7.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor. Totodata, este raspunzator atat de oportunitatea si legalitatea tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata prezentului contract.
8. Responsabilitatile achizitorului
Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia prestatorului orice facilitate si/sau informatii pe care acesta le-a cerut in propunerea de oferta si pe care le considera necesare pentru indeplinirea prezentului contract.
9. Verificari
9.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor.
9.2. Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile prezentului contract. Achizitorul are obligatia de a notifica in scris prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru acest scop.
10. Asigurarea serviciilor juridice
Prestatorul are obligatia de a incepe prestarea serviciilor juridice in timpul cel mai scurt posibil de la formularea de catre achizitor a solicitarii de asistenta juridica sau, in cazul solicitarilor de reprezentare, din momentul emiterii mandatului de reprezentare.
11. Modalitati de plata
Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre prestator in termen de cel mult 30 de zile de la emiterea facturii de catre prestator. Platile in valuta se vor efectua cu respectarea prevederilor legale in materie.
12. Amendamente
Modificarea prezentului contract se face numai in scris, cu acordul partilor contractante.
13. Penalitati si daune-interese
In situatia in care, din cauza neprezentarii la termene, prestatorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin prezentul contract, achizitorul are dreptul de a-i imputa contravaloarea litigiului, prezentul contract constituind titlu executoriu.
14. Rezilierea contractului
14.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de daune-interese.
14.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta unilateral la prezentul contract in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii acestuia si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
14.3. In cazul prevazut la pct. 14.2 prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din prezentul contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a acestuia.
15. Forta majora
15.1. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.
15.2. Indeplinirea prezentului contract va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
15.3. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
15.4. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
16. Solutionarea litigiilor
16.1. Achizitorul si prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea prezentului contract.
16.2. Daca achizitorul si prestatorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti competente din Romania.
17. Limba care guverneaza contractul
17.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.
18. Comunicari
18.1.1. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie transmisa in scris.
18.1.2. Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
18.2. Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
19. Legea aplicabila contractului
19.1. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din Romania.

Incheiat astazi, ............, in ..... (....) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta, un exemplar pentru Directia generala juridica si un exemplar pentru Directia buget si contabilitate interna.
Achizitor, Prestator,............................ ............................


ANEXA B la normele procedurale interneFORMULAR
de invitatie de participare

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
Oficiul de Plati si Contractare PHARE
Nr. 673.371 din 16 aprilie 2007

Aprobat.
Secretar general,
.......................

Denumirea autoritatii contractante:
Ministerul Finantelor Publice - Oficiul de Plati si Contractare PHARE
Cod fiscal nr. 4221306
Adresa: Bucuresti, bd. Mircea Voda nr. 44, intrarea B, sectorul 3,
Telefon: +40 21 326 55 55
Fax: +40 21 326 87 30/+40 21 326 87 09
Obiectul contractului: servicii juridice - cod CPV 74110000-3 la 7114000-1
Procedura aplicata: selectie de candidaturi

Data limita pentru depunerea ofertelor: 18 iunie 2007, ora 11,00, la sediul ministerului, Bucuresti, bd. Mircea Voda nr. 44, intrarea B, sectorul 3, camera Registratura, telefon 326.55.55, interior 110.
Modul de prezentare a candidaturilor: un exemplar original al ofertei tehnice si 3 copii, un exemplar original al ofertei financiare si o copie, introduse fiecare intr-un plic sigilat. Aceste doua plicuri vor fi introduse intr-un plic exterior, sigilat si marcat cu datele de identificare ale ofertantului.
Clarificari, precum si documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertelor pot fi solicitate la sediul Ministerului Finantelor Publice - Oficiul de Plati si Contractare PHARE, Bucuresti, bd. Mircea Voda nr. 44, intrarea B, sectorul 3, camera 15, telefon 326.55.55, interior 614
Persoana de contact: Chirita Andreea, telefon 326.55.55, interior 614
Deschiderea ofertelor se va face in: 18 iunie 2007, ora 14,00, la sediul ministerului, Bucuresti, bd. Mircea Voda nr. 44, intrarea B, sectorul 3, camera 84.

Director,
Carmen Rosu


ANEXA C la normele procedurale interne


CAIET DE SARCINI pentru incheierea contractului-cadru de servicii juridice


Informatii generale
Denumirea autoritatii contractante:
Ministerul Finantelor Publice - Oficiul de Plati si Contractare PHARE
Oficiul de Plati si Contractare PHARE
Bd. Mircea Voda nr. 44, intrarea B, sectorul 3, Bucuresti
Persoana de contact: Mircea Carlan
Tel: +40 21 326 55 55
Fax: +40 21 326 87 30/+40 21 326 87 09

Finantare: bugetul de stat

Scopul aplicarii procedurii: atribuirea contractului-cadru de servicii juridice in legatura cu contractele finantate in cadrul programelor de preaderare ISPA si PHARE gestionate de Ministerul Finantelor Publice - Oficiul de Plati si Contractare PHARE

Procedura de atribuire a contractului de achizitie publica: selectie de candidaturi

Criterii de selectie

Cerintele in vederea aplicarii criteriilor de selectie a candidaturilor pot fi, dupa caz, si fara a se limita la urmatoarele:
(i) curriculum vitae ale membrilor echipei propuse, in format PHARE;
(ii) cunostinte privind Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, precum si privind celelalte acte normative subsecvente in materia achizitiilor publice din Romania si procedurile de achizitie ale Comisiei Europene, atestate prin documente relevante (certificate, contracte, atestate);
(iii) cunostinte temeinice de dreptul comertului international, atestate prin documente de formare academica recunoscute;
(iv) nivelul cunostintelor de limba engleza dovedit prin certificate de atestare recunoscute, cu exceptia vorbitorilor nativi de limba engleza;
(v) sa demonstreze ca se bucura de incredere din partea clientilor pe baza actiunilor indeplinite in cadrul unor proiecte finalizate cu o valoare mai mare de un milion de euro (recomandari, certificate, contracte, atestate).
Criteriile de selectie aplicabile in vederea ierarhizarii ofertelor sunt:
(i) numarul de avocati definitivi care vor face parte din echipa si vechimea in specialitatea juridica de minimum 3 ani - cate un punct pentru fiecare membru al echipei de avocati care indeplineste criteriul, dar nu mai mult de 5 puncte;
(ii) numarul de avocati din echipa care au experienta in litigii comerciale cu o valoare mai mare de un milion de euro - cate 5 puncte pentru fiecare membru al echipei de avocati care indeplineste criteriul, dar nu mai mult de 25 de puncte;
(iii) numarul de litigii comerciale cu o valoare mai mare de un milion de euro castigate - cate 10 puncte pentru fiecare membru al echipei de avocati care indeplineste criteriul, dar nu mai mult de 30 de puncte;
(iv) numarul de avocati din echipa care au acordat asistenta juridica sau au asigurat reprezentarea in legatura cu contracte de lucrari publice cu finantare internationala - cate 10 puncte pentru fiecare membru al echipei de avocati care indeplineste criteriul, dar nu mai mult de 40 de puncte.
Punctajul tehnic
Punctajul tehnic se calculeaza pe baza punctelor obtinute (scor tehnic = media punctelor acordate de fiecare dintre evaluatori) la indeplinirea criteriilor prevazute la alin. (2) astfel:
1. oferta cu scorul tehnic cel mai mare primeste punctaj tehnic maxim de 100 de puncte, iar urmatoarele oferte primesc un punctaj tehnic calculat astfel:
punctaj tehnic oferta "X" = [(scor tehnic oferta "X" x 100)/scorul tehnic cel mai mare];
2. este declarata admisa in evaluarea financiara oferta care intruneste un scor de cel putin 70 de puncte.
Contractul-cadru de servicii juridice se va incheia cu toti ofertantii selectati in baza punctajului tehnic.
Fiecare oferta va trebui sa cuprinda si o propunere financiara care va cuprinde onorariul/ora/avocat solicitat, exprimat in lei/ora/avocat, fara TVA. Contractul-cadru de servicii juridice incheiat cu ofertantii selectati in baza punctajului tehnic va mentiona onorariul solicitat, cu mentiunea ca, la acordarea fiecarui mandat de reprezentare, va fi negociat cuantumul total al onorariului estimat pentru mandatul de reprezentare respectiv, avandu-se in vedere principiul asigurarii utilizarii eficiente a fondurilor publice.
Acordarea mandatelor de reprezentare va fi realizata avandu-se la baza urmatoarele criterii:
(i) specialitatea prestatorului in problema pentru care se acorda mandatul de reprezentare;
(ii) disponibilitatea efectiva a acestuia pentru realizarea mandatului de reprezentare;
(iii) onorariul ofertat si cuprins in contractul-cadru de asistenta si reprezentare, precum si cel negociat, estimat pentru mandatul de reprezentare respectiv.

Indeplinirea cerintelor si a criteriilor de selectie se atesta de catre participanti prin declaratie pe propria raspundere sau prin documente relevante.

Director,
.....................


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
65 useri online

Useri autentificati: