DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Norma din 19/10/2007 privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Comunitatea Europeana[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 740 din 01/11/2007

Ministerul Economiei si Finantelor


Capitolul I - Prevederi generale


Art. 1
Livrarea de bunuri care sunt transportate in bagajul personal al calatorilor care nu sunt stabiliti in Comunitatea Europeana este scutita de taxa pe valoarea adaugata conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
a) calatorul nu este stabilit in Comunitatea Europeana, respectiv adresa sau domiciliul permanent nu este in interiorul Comunitatii Europene. Adresa sau domiciliul permanent inseamna locul specificat astfel in pasaport, carte de identitate sau in alt document recunoscut ca document de identitate de catre Ministerul Internelor si Reformei Administrative;
b) bunurile sunt transportate in afara Comunitatii Europene inainte de sfarsitul celei de-a treia luni care urmeaza lunii in care are loc livrarea;
c) valoarea totala a livrarii, plus taxa pe valoarea adaugata, este mai mare decat echivalentul in lei a 175 de euro, stabilit anual prin aplicarea cursului de schimb obtinut in prima zi lucratoare din luna octombrie si valabil de la data de 1 ianuarie a anului urmator;
d) bunurile sunt cumparate de la magazinele din reteaua de vanzare cu amanuntul autorizate sa efectueze vanzari de bunuri care confera cumparatorilor care nu sunt stabiliti in Comunitatea Europeana dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata;
e) dovada exportului se va face prin factura purtand viza biroului vamal de iesire din Comunitatea Europeana.


Capitolul II - Conditii de restituire


Art. 2
(1) Restituirea taxei pe valoarea adaugata poate fi efectuata in cazul in care sunt indeplinite conditiile generale prevazute la art. 1.
(2) Bunurile trebuie sa fie cumparate de la magazinele din reteaua de vanzare cu amanuntul autorizate sa efectueze vanzari de bunuri care confera cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana dreptul de a solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata.
(3) Dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata este limitat pentru bunurile achizitionate de la acelasi magazin a caror valoare globala, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, conform facturii, este superioara plafonului prevazut la art. 1 lit. c).
(4) Cumparatorul strain poate solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente mai multor facturi daca suma bunurilor/serviciilor din fiecare factura este superioara plafonului prevazut la art. 1 lit. c).

Art. 3
(1) Pentru livrarile de bunuri catre cumparatorii nestabiliti in Comunitatea Europeana care indeplinesc conditiile prevazute la art. 1 magazinul autorizat are obligatia:
a) sa emita o factura, conform art. 155 din Codul fiscal;
b) sa emita si sa completeze in doua exemplare formularul "Document de restituire a TVA cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana", al carui model este prezentat in anexa nr. 1. Originalul documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata impreuna cu originalul facturii vor fi inmanate cumparatorului nestabilit in Comunitatea Europeana, iar cel de-al doilea exemplar va ramane la magazinul autorizat.
(2) Magazinul autorizat poate fi o unitate comerciala de sine statatoare ori un punct de lucru al unei unitati comerciale.
(3) Cumparatorul nestabilit in Comunitatea Europeana trebuie sa prezinte biroului vamal de iesire din Comunitatea Europeana bunurile cumparate, insotite de originalul facturii, al documentului care atesta achitarea contravalorii bunurilor si al documentului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
(4) In vederea vizarii documentelor prevazute mai sus, cumparatorul nestabilit in Comunitatea Europeana trebuie sa se prezinte la:
a) biroul vamal de iesire din Romania, daca are ca destinatie directa o tara terta;
b) biroul vamal de iesire din ultimul stat membru, daca are ca destinatie o tara terta via alt stat membru. In cazul in care cumparatorul paraseste teritoriul comunitar pe cale aeriana, cu escala in alt stat membru, pentru bagajele de mana se va prezenta la biroul vamal de iesire din acel stat membru, iar pentru bagajele predate la cala, la biroul vamal de iesire din Romania.
(5) Organele vamale verifica:
a) concordanta dintre datele prevazute in documentul de restituire referitoare la cumparator si datele din pasaport, carte de identitate sau alt document recunoscut ca document de identitate;
b) concordanta dintre datele prevazute in documentul de restituire si factura;
c) concordanta dintre datele inscrise in factura si bunurile prezentate;
d) incadrarea in termenul prevazut la art. 1 lit. b).
(6) Certificarea iesirii bunurilor din Comunitatea Europeana poate fi refuzata de organele vamale daca:
a) bunurile nu sunt prezentate la cererea organului vamal sau nu corespund cu bunurile mentionate in factura;
b) valoarea bunurilor din factura emisa de vanzator nu depaseste plafonul prevazut la art. 1 lit. c).
(7) Dupa verificare, organele vamale vizeaza, prin stampilare, documentul de restituire a taxei pe valoarea adaugata si factura, pe care le returneaza cumparatorului nestabilit in Comunitatea Europeana.


Capitolul III - Procedura de restituire


Art. 4
(1) Restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana se efectueaza de catre magazinele autorizate care au efectuat vanzarea bunurilor, direct catre cumparatori sau prin intermediul unor unitati specializate in restituirea taxei pe valoarea adaugata, stabilite in Romania sau in alt stat membru, denumite in continuare unitati specializate. Magazinele nu pot efectua restituirea taxei pe valoarea adaugata decat pentru bunurile vandute in propria unitate.
(2) Restituirea directa catre cumparatorii nestabiliti in Comunitatea Europeana se efectueaza de catre magazinele autorizate pe baza documentului de restituire in original vizat de biroul vamal de iesire din Comunitatea Europeana si a unei copii de pe factura vizata de acelasi birou vamal. Taxa pe valoarea adaugata se restituie integral, fara a se retine un comision. Restituirea se poate efectua atat catre cumparatorul nestabilit in Comunitatea Europeana, cat si catre orice alta persoana imputernicita de acesta care prezinta documentele prevazute mai sus. Taxa pe valoarea adaugata efectiv restituita cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana se recupereaza de catre magazinul autorizat de la bugetul de stat, prin inscrierea in randul 22 din decontul de TVA, fiind justificata cu documentul de restituire in original vizat de biroul vamal de iesire din Comunitatea Europeana si copia de pe factura vizata de acelasi birou vamal.
(3) Unitatile specializate ramburseaza taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana care au cumparat bunuri din magazine autorizate din Romania, direct sau prin intermediari agreati. Unitatile specializate vor retine din taxa pe valoarea adaugata de restituit un comision pentru activitatea desfasurata. Comisionul retinut este scutit de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere conform art. 141 alin. (2) lit. a) pct. 3 si art. 145 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal. Restituirea taxei pe valoarea adaugata de catre unitatile specializate se realizeaza pe baza documentului de restituire in original vizat de biroul vamal de iesire din Comunitatea Europeana si a unei copii de pe factura vizata de acelasi birou vamal. Unitatea specializata va transmite aceste documente, precum si dovada restituirii taxei, exclusiv comisionul retinut, fiecarui magazin autorizat care a efectuat vanzarea bunurilor. Unitatea specializata va retine copii de pe documentul de restituire vizat de biroul vamal de iesire din Comunitatea Europeana si de pe factura vizata de acelasi birou vamal. Magazinul, dupa primirea documentelor justificative, va achita integral unitatii specializate suma reprezentand taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor, inscrisa in documentul de restituire. Suma achitata unitatii specializate va fi recuperata de magazin de la bugetul statului, prin includerea la randul 22 din decontul de TVA.
(4) Magazinele autorizate si unitatile specializate pot restitui taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana in numerar, prin mandat postal sau prin transfer bancar intr-un cont indicat de cumparator. Orice comisioane bancare sau postale legate de transferul banilor se vor suporta de catre cumparator.


Capitolul IV - Procedura de autorizare a magazinelor care efectueaza vanzarea si restituirea taxei pe valoarea adaugata


Art. 5
Autorizarea magazinelor care efectueaza vanzarea de bunuri cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana si restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor vandute in propria unitate se realizeaza de catre directiile generale ale finantelor publice judetene in a caror raza teritoriala isi au domiciliul fiscal contribuabilii sau, dupa caz, de catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti. Autorizatiile emise sunt valabile 5 ani calendaristici, incepand cu data obtinerii autorizarii. Dupa expirarea acestui termen, unitatile care doresc sa fie autorizate trebuie sa solicite o alta autorizatie.

Art. 6
(1) Magazinele din reteaua de vanzare cu amanuntul trebuie sa fie autorizate atat pentru vanzarea de bunuri pentru care se acorda dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana, cat si pentru restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente acestor vanzari. Magazinele, daca sunt unitati de sine statatoare, sau unitatea comerciala care are mai multe magazine ca puncte de lucru trebuie sa depuna o cerere de autorizare la organele fiscale prevazute la art. 5, conform modelului prezentat in anexa nr. 2.
(2) Cererea va fi semnata de persoanele care angajeaza legal unitatea solicitanta si va fi insotita de urmatoarele documente:
a) copie de pe documentul care atesta calitatea de persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal;
b) copie de pe documentul care atesta declararea sediului secundar la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla magazinul pentru care se solicita autorizarea, daca acesta este doar un punct de lucru;
c) copie de pe documentele de achizitionare si inregistrare in evidenta unitatii a aparatelor de marcat electronice fiscale, pentru fiecare magazin pentru care se solicita autorizarea.
(3) In situatia in care unitatile comerciale care au mai multe magazine ca puncte de lucru doresc sa autorizeze si alte magazine, trebuie sa solicite pentru acestea o alta autorizare, conform procedurii descrise in prezentul articol.
(4) Organele fiscale vor solutiona cererile de autorizare depuse in termen de 30 de zile, vor aproba si vor emite autorizatii conform modelului din anexa nr. 3. Neprezentarea documentelor prevazute la alin. (2) atrage respingerea cererii, care va fi comunicata unitatii solicitante.
(5) Organul fiscal emitent are obligatia de a tine evidenta autorizatiilor emise.
(6) Directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti care au eliberat autorizatii vor transmite, in termen de 3 zile de la autorizare, organelor fiscale interesate, in a caror raza teritoriala se afla amplasate magazinele apartinand unitatii autorizate, lista cuprinzand unitatile comerciale si magazinele care au fost autorizate.
(7) Dupa obtinerea autorizatiei, magazinul va afisa la loc vizibil sigla "TAX FREE". Sigla va avea dimensiunea de minimum 20 x 20 cm. In mijlocul siglei se inscriu cuvintele "TAX FREE" cu majuscule, avand inaltimea de minimum 5 cm.


Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 7
(1) Autorizatiile emise in baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 528/2004 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Romania, prin care s-au autorizat magazinele care efectueaza vanzarea si restituirea taxei pe valoarea adaugata, isi pastreaza valabilitatea pana la expirarea termenului prevazut in acestea.
(2) Pentru bunurile achizitionate inainte de data aderarii care nu au fost transportate in afara teritoriului Romaniei pana la aderare, precum si pentru bunurile achizitionate dupa data aderarii, din magazinele autorizate in baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 528/2004, cumparatorii nestabiliti in Comunitatea Europeana pot beneficia de restituirea taxei pe valoarea adaugata daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a) detin documentul de restituire prevazut in normele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 528/2004, in original, vizat de biroul vamal de iesire din Comunitatea Europeana, si copie de pe factura vizata de acelasi birou vamal;
b) valoarea globala a bunurilor achizitionate, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, depaseste 250 de lei.
(3) Restituirea prevazuta la alin. (2) poate fi solicitata numai de la magazinele autorizate care au efectuat vanzarea bunurilor. Magazinele pot restitui taxa pe valoarea adaugata cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana daca se indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2), chiar daca in cursul anului 2007 le-au expirat autorizatiile eliberate in baza Ordinului ministrului finantelor publice nr. 528/2004.
(4) Magazinele autorizate care restituie taxa pe valoarea adaugata conform alin. (2) vor aplica procedura prevazuta la art. 4 alin. (2).

Art. 8
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentele norme.


ANEXA Nr. 1 la norme

  DOCUMENT
de restituire a TVA cumparatorilor nestabiliti in Comunitatea Europeana
Nr. .............. data ....................
 
                                                     +----------------------+
1. Valoarea bunurilor din factura nr. ............................ din data ...........................  +----------------------+
2. Valoarea taxei pe valoarea adaugata de restituit                            +----------------------+
                                                     +----------------------+
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦CUMPARATOR                             ¦VANZATOR                          ¦
¦  1. Numele si prenumele ..........................................¦  1. Denumirea ...........................................¦
¦  2. Domiciliul ...................................................¦  2. Adresa ..............................................¦
¦  3. Numarul pasaportului/actului de identitate ...................¦  3. Codul de inregistrare in scopuri de TVA .............¦
¦  4. Tara .........................................................¦  Data ........................ Semnatura si stampila   ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦MODALITATEA DE RESTITUIRE*)                                                   ¦
¦[ ] NUMERAR                                                           ¦
¦[ ] IN CONTUL NR.                                                        ¦
¦[ ] PRIN MANDAT POSTAL                                                     ¦
¦*) Se bifeaza si se completeaza rubrica dorita.                                         ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦CONFIRMAREA DE CATRE BIROUL VAMAL DE IESIRE DIN COMUNITATEA EUROPEANA A EXPORTULUI                       ¦
¦                             +-----------+                             ¦
¦Data ................. Stampila             ¦      ¦                             ¦
¦                             ¦      ¦                             ¦
¦                             +-----------+                             ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ANEXA Nr. 2 la norme

  CERERE
de autorizare a magazinelor pentru vanzarea de bunuri pentru care se
acorda dreptul de restituire a taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor
nestabiliti in Comunitatea Europeana, precum si pentru restituirea taxei
pe valoarea adaugata aferente acestor vanzari 
  ............................................................, cu sediul in ...................................................,
           (denumirea societatii)
judetul/sectorul.........................., str. .......................... nr. ......, cod postal ......................., cod de
inregistrare in scopuri de TVA ..............................., reprezentata prin ...............................................,
domiciliat in ....................................................., str. .......................................... nr. ........,
posesor al ......................................................, seria .............. nr. .....................................,
              (actul de identitate)
avand functia de .........................., solicit eliberarea autorizatiei pentru magazinele din: .............................,
 judetul/sectorul ................................., str. ............................ nr. ......  .............................,
 judetul/sectorul .................................., str. ........................... nr. ......
    Semnatura si stampila                                   Data
 ............................................................... 
ANEXA Nr. 3 la norme

  MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR 
  AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA 
  Organul fiscal emitent .................................. 


  AUTORIZATIE
Nr. .......................... din data ........................ 
  Se autorizeaza ...................................................., cu sediul in ............................................,
                 (denumirea societatii)
str. .................. nr. ........., judetul/sectorul ................., cod de inregistrare in scopuri de TVA ................,
sa efectueze vanzari de bunuri cumparatorilor care nu sunt stabiliti in Comunitatea Europeana, care beneficiaza de restituirea
taxei pe valoarea adaugata, si sa restituie taxa pe valoarea adaugata aferenta acestor vanzari prin urmatoarele magazine:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
                (se vor mentiona denumirea si adresa exacta ale fiecarui magazin)
  Autorizarea s-a facut in baza cererii nr. .............. din data ................., inregistrata sub nr. ....................,
si a documentatiei prezentate.
  Termen de valabilitate: 5 ani calendaristici de la data eliberarii.
                         Conducator organ fiscal emitent,
                       ........................................
                           Semnatura si stampila
 Ordin nr. 1692/2007 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Comunitatea Europeana


[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 740 din 01/11/2007

In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prevederilor art. 5 si ale art. 143 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

Art. 1
Se aproba Normele privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti in Comunitatea Europeana, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2
Referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor din anexa reprezinta trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3
Agentia Nationala de Administrare Fiscala din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, prin unitatile sale teritoriale, va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Poate fi de interes si:
Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Certificat de atestare a calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA", ordin nr. 273/2007
Hotarare privind repartizarea pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor centralizate de producere si distributie a energiei termice, hotarare
Ordin pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) Decont special de taxa pe valoarea adaugata, ordin nr. 254/2008
Ordin nr. 605/2008 privind aprobarea Procedurii de anulare din oficiu a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care figureaza in lista contribuabililor inactivi
Ordin nr. 1372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
OUG nr. 200/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
OUG nr. 47/2009 pentru modificarea si completarea OUG nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea masurilor ex-ISPA
Ordin nr. 2572/2009 - modificarea art. 2 din Ordinul nr. 172/2006 privind incadrarea produselor in categoria material lemnos pentru care se aplica taxarea inversa
Ordin 1786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare
Ordinul 2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare. Ordin nr. 2101/2010
Ordin 1889/2010 pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finante
HG 1355/2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004. Hotararea 1355/2010
Ordinul 13/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (096) Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, c
Ordin nr. 120/2011 privind aprobarea modalitatii de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional, precum si pentru aprobarea modelului si continutului formularelor Cerere pentru elibe
Ordin nr. 183/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) Decont de taxa pe valoarea adaugata
Calculator TVA. Extractor TVA, extrage TVA
Ordinul 2230/2011 privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de TVA pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)—i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modifi
Legea 301/2011 privind aprobarea OUG nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
Ordinul 155/2012 pentru modificarea Ordinului ANAF 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa
Ordinul 518/2012 pentru modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice. Ordin nr. 518/2012
Ordin 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare
OUG 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 24/2012
Legea 208/2012 privind aprobarea OG 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Lege nr. 208/2012
OUG 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta de Urgenta nr. 68/2012
Ordin 1708/2012 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice
OG 8/2013 pentru modificarea si complearea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Ordonanta 8/2013
Ordin 231/2013 privind aprobarea Procedurii si conditiilor de restituire a accizei si a taxei pe valoarea adaugata aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free
Ordin nr. 426/2013 privind completarea Ordinului nr. 33/2012 pentru aprobarea Procedurii de certificare a declaratiei privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse in cererea de rambursare, precum si a modelului si continutului formu
Ordin nr. 1436/852/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru paine si specialitati de panificatie
Lege nr. 275/2013 pentru modificarea alin. (1) si (3) ale art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadr
Ordin nr. 1906/228/2373/2013 de reglementare a interpretarii Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a sasea) in cauza T-89/10 privind recuperabilitatea TVA eligibile in cadrul Programului operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor um
OUG 111/2013 pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 111/2013
Legea 365/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013. Lege nr. 365/2013
Ordin nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului presedintelui ANAF 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Ro
HG 20/2015 pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI Taxa pe valoarea adaugata din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG 44/2004
OUG 6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Ordonanta de urgenta nr. 6/2015
Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale
Legea 275/2017 pentru aprobarea OG 23/2017 privind plata defalcata a TVA


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------

Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
33 useri online

Useri autentificati: