DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Norma metodologica privind modul de prevenire, constatare, evaluare si aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori fondului forestier national, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national si obiectivelor instalate in acestea, 2007
Aprobat prin Ordin nr. 766 din 06/09/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Fac obiectul prezentelor norme pierderile provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori fondului forestier national, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national si obiectivelor instalate in acestea.
(2) Fenomenele meteorologice periculoase si factorii vatamatori precizati la alin. (1) sunt prevazuti in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.

Art. 2
(1) Pierderile provocate de fenomene meteorologice periculoase fac obiectul prezentelor norme atunci când nu sunt stabilite tratamente, tehnologii de lucru si metode eficiente de prevenire si combatere, potrivit legislatiei in vigoare.
(2) Pierderile provocate de boli, insecte daunatoare si animale fac obiectul prezentelor norme numai atunci când gestionarul obiectivului afectat nu dispune de metodele de prevenire si combatere necesare, din motive neimputabile lui.

Art. 3
Sunt expuse direct sau indirect pierderilor provocate de factorii si fenomenele prevazute in anexa nr. 1 urmatoarele obiective:
a) arboretele afectate aflate in diverse stadii de dezvoltare;
b) regenerarile naturale si artificiale care nu au realizat starea de masiv;
c) culturile de rachita si cele specializate de arbusti fructiferi;
d) culturile de puieti din solare si pepiniere;
e) pasarile si animalele din crescatorii;
f) fauna de interes cinegetic tinuta in captivitate pentru colonizari sau repopulari;
g) pestele din pastravarii si toplite;
h) drumurile forestiere, cladirile, alte mijloace fixe, obiecte de inventar si materiale.


Capitolul II - Organizarea prevenirii pierderilor cauzate de fenomenele meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori


Art. 4
(1) Organizarea si conducerea activitatilor de prevenire a pierderilor cauzate de fenomenele meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori prevazuti in anexa nr. 1, in cazul obiectivelor apartinând persoanelor juridice, se realizeaza de comisii special constituite in acest scop.
(2) Comisiile prevazute la alin. (1) se constituie prin decizii ale conducatorilor unitatilor care administreaza sau gestioneaza in mod direct obiectivele expuse.

Art. 5
Comisiile prevazute la art. 4, denumite Comisii de organizare a prevenirii pierderilor cauzate de fenomenele meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori, aproba planurile de prevenire, aparare si diminuare a pierderilor provocate de fenomenele meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori si iau masuri de prevenire si de limitare a pierderilor.

Art. 6
Planurile prevazute la art. 5 trebuie sa contina:
a) lista persoanelor cu atributii in actiunea de aparare impotriva fenomenelor meteorologice periculoase si a altor factori vatamatori, cu precizarea functiei, adresei si a telefoanelor de contact la serviciu si la domiciliu;
b) modul de avertizare si alarmare;
c) modul de interventie pentru fiecare dintre obiectivele prevazute la art. 3;
d) instructiunile specifice elaborate de autoritatile publice centrale, in vederea reducerii efectelor negative ale acestor fenomene;
e) dotarea minima necesara pentru diminuarea pierderilor provocate de fenomenele si factorii prevazuti in anexa nr. 1.


Capitolul III - Semnalarea si constatarea pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori


Art. 7
Semnalarea aparitiei factorilor ce pot produce pagube se face imediat, de catre cei care au in gestiune obiectivele respective, precum si de orice alta persoana cu atributii in acest sens conform fisei postului.

Art. 8
Gestionarii obiectivelor afectate vor aplica primele masuri pentru limitarea pagubelor si inlaturarea efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori, potrivit prevederilor planurilor prevazute la art. 5.

Art. 9
(1) Constatarea si evaluarea pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori se fac in termen de 24 de ore de la semnalare, de catre o comisie alcatuita din 7 membri.
(2) Pentru obiectivele finantate din fonduri publice sau pentru a caror refacere se solicita fonduri publice, comisia are in componenta, in mod obligatoriu, urmatoarele persoane:
a) delegatul inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânatoare, desemnat prin decizie a inspectorului-sef, presedinte;
b) contabilul-sef al inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânatoare, membru;
c) delegatul unitatii care administreaza sau gestioneaza obiectivul afectat, membru;
d) delegatul consiliului local sau municipal, dupa caz, care face parte din comisia de aparare impotriva dezastrelor, membru.
(3) Pentru obiectivele finantate din fonduri proprii, comisia are in componenta, in mod obligatoriu, urmatoarele persoane:
a) delegatul unitatii care administreaza obiectivul afectat, desemnat prin decizie a conducatorului, presedinte;
b) contabilul-sef, membru;
c) delegatul consiliului local sau municipal, dupa caz, care face parte din comisia de aparare impotriva dezastrelor, membru.
(4) Comisiile prevazute la alin. (2) si (3) pot fi completate, dupa caz, cu specialisti de la Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, delegatul persoanei juridice care executa lucrarile afectate, pentru obiectivele in curs de executie, reprezentanti ai proiectantului obiectivului, medici veterinari, agronomi si alti specialisti, in functie de specificul obiectivului afectat.
(5) Comisia prevazuta la alin. (2) se constituie prin decizie a inspectorului-sef al inspectoratului teritorial de regim silvic si de vânatoare, iar cea prevazuta la alin. (3) prin decizie a conducatorului unitatii care administreaza, gestioneaza sau in raza careia se executa lucrarile.
(6) Comisiile prevazute la alin. (2) si (3) se convoaca de presedinte.
(7) In cadrul comisiilor prevazute la alin. (2) si (3) deciziile se iau cu majoritatea simpla a membrilor care le compun.

Art. 10
(1) Comisiile prevazute la art. 9 alin. (2) si (3) intocmesc procese-verbale in care consemneaza urmatoarele:
a) denumirea obiectivului afectat;
b) denumirea fenomenelor meteorologice periculoase si/sau a factorilor vatamatori si descrierea in detaliu a modului in care acestia au actionat, inclusiv documentatii foto, in masura in care este posibil acest lucru;
c) estimarea cantitativa a pierderilor;
d) masurile aplicate pentru diminuarea pagubelor sau inlaturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase si a factorilor vatamatori;
e) estimarea cantitativa a pierderilor;
f) masurile de prevenire si reducere a pericolelor, care au fost luate pentru protectia obiectivului respectiv anterior actiunii fenomenelor meteorologice periculoase si a factorilor vatamatori;
g) daca obiectivul prejudiciat a fost realizat conform documentatiilor tehnice aprobate;
h) recomandari pentru limitarea efectelor actiunii fenomenelor meteorologice periculoase si a factorilor vatamatori.
(2) In situatia in care actiunea fenomenelor meteorologice periculoase si a factorilor vatamatori se deruleaza pe o perioada mai lunga, estimarea pierderilor se face la incetarea actiunii negative a acestora.
(3) Procesul-verbal astfel intocmit se inregistreaza, dupa caz, la institutia sau unitatea in care activeaza cel care a emis decizia de constituire a comisiei.
(4) Modelul si continutul procesului-verbal de constatare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori sunt prevazute in anexa nr. 2.

Art. 11
Pe baza datelor din procesul-verbal, gestionarul obiectivului prejudiciat pune in aplicare imediat recomandarile comisiei.

Art. 12
Persoanele desemnate prin decizie a conducatorului unitatii raporteaza pe perioada manifestarii fenomenelor meteorologice periculoase si a factorilor vatamatori, la secretariatele tehnice permanente ale comisiilor judetene de aparare impotriva dezastrelor si, dupa caz, la inspectoratele teritoriale de regim silvic si de vânatoare, centralizat, urmatoarele date:
a) suprafata arboretelor afectate, a regenerarilor, pepinierelor, culturilor specializate prejudiciate si valoarea estimativa a pagubelor;
b) denumirea obiectivelor prejudiciate si valoarea estimativa a pagubelor;
c) lungimea drumurilor forestiere afectate si valoarea estimativa a pagubelor;
d) estimarea valorii altor pagube.


Capitolul IV - Evaluarea pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori


Art. 13
(1) Evaluarea pierderilor inregistrate si inscrise in procesul-verbal prevazut la art. 10 se face de comisiile prevazute la art. 9 alin. (2) si (3), intr-un document denumit proces-verbal de evaluare a pierderilor.
(2) Modelul si continutul procesului-verbal de evaluare a pierderilor sunt prevazute in anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
(3) Criteriile de stabilire a valorii pierderilor provocate de fenomenele meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori asupra obiectivelor de la art. 3 sunt prevazute in anexa nr. 4.

Art. 14
Membrii comisiei de evaluare raspund potrivit legii pentru exactitatea si corectitudinea datelor inscrise in actul de evaluare a pierderilor.


Capitolul V - Aprobarea scaderii din evidente a obiectivelor prejudiciate


Art. 15
Documentatia in baza careia se solicita scaderea din evidenta a obiectivelor afectate va cuprinde urmatoarele documente:
a) procesul-verbal de constatare a actiunii factorilor meteorologici periculosi si a altor factori vatamatori;
b) proces-verbal de evaluare a pierderilor;
c) documente pentru sustinerea si justificarea pierderilor inregistrate in procesul-verbal de evaluare a pierderilor, prevazute in anexa nr. 5;
d) referatul de prezentare care se supune aprobarii, al carui model este prevazut in anexa nr. 6.

Art. 16
In termen de 5 zile de la intocmirea procesuluiverbal de evaluare a pierderilor, comisiile prevazute la art. 9 alin. (2) si (3) depun, in vederea aprobarii, documentatia prevazuta la art. 15.

Art. 17
Competenta de aprobare a documentatiilor prevazute la art. 15 revine:
a) autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, pentru documentatii ce cuprind valori ale pierderilor mai mari de 300.000 lei/obiectiv, in cazul in care obiectivele au fost realizate din fonduri publice sau pentru a caror refacere se solicita fonduri publice;
b) inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vânatoare, pentru documentatii ce cuprind valori ale pierderilor mai mici sau egale cu 300.000 lei/obiectiv, in cazul in care obiectivele au fost realizate din fonduri sau pentru a caror refacere se solicita fonduri publice;
c) organelor de conducere ale administratorilor sau gestionarilor obiectivelor prejudiciate, conform atributiilor ce le revin prin propriile regulamente de organizare si functionare, in cazul in care finantarea s-a facut din fonduri proprii.

Art. 18
(1) Modul de solutionare a fiecarei solicitari se comunica celor care au depus documentatia respectiva, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la autoritatea careia i se solicita aprobarea pentru scaderea din evidenta a obiectivelor afectate.
(2) In cazul unei documentatii incomplete sau care mai necesita acte doveditoare suplimentare, termenul de comunicare curge de la data depunerii completarilor.

Art. 19
Inregistrarea pierderilor si scaderea obiectivelor prejudiciate din evidentele contabile se fac potrivit prevederilor legale in vigoare.

Art. 20
Anexele nr. 1-6 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice - LISTA fenomenelor meteorologice periculoase si a principalilor factori vatamatori ce pot produce pagube fondului forestier national, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national si obiectivelor instalate in acestea


I. Fenomene meteorologice periculoase
1. Ploi torentiale
2. Ninsori abundente
3. Furtuni si viscole
4. Depuneri de gheata, chiciura si polei
5. Ingheturi timpurii sau târzii
6. Grindina
7. Seceta*)
II. Factori vatamatori
1. Factori biotici
a) Boli
b) Insecte daunatoare
c) Animale
2. Factori abiotici
a) Inundatii
b) Incendii
c) Alunecari de teren
d) Surpari de maluri
e) Tasari de teren macroporice (loessuri)
f) Miscari seismice cauzatoare de avarii sau distrugeri
g) Poluari accidentale, ploi acide
___________
*) Fenomen meteorologic caracterizat prin insuficienta umiditatii solului si a atmosferei fata de valorile necesare cresterii si dezvoltarii normale a plantelor; perioada cu precipitatii reduse in care totalul acestora, in cel putin 10 zile consecutive, nu depaseste 0,1 mm.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice


Convocarea ...................

PROCES-VERBAL
de constatare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice
periculoase si de alti factori vatamatori fondului forestier
national, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier
national si obiectivelor instalate in acestea

Incheiat astazi, ..............., la1) ...............

I. Subsemnatii2): ........................................................... ..............................................................................., intruniti in comisia convocata de ............................................., ne-am deplasat la3): ........................................................... unde am constatat urmatoarele4): ............................................... .............................................................................. .
II. Din cauza fenomenelor meteorologice periculoase si a altor factori vatamatori ce au actionat s-au produs urmatoarele pagube5): .................... .............................................................................. .
III. Din analiza situatiei din teren si a documentelor de birou, comisia constata cu privire la executia lucrarilor prejudiciate de fenomenele meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori mentionati urmatoarele6): ................................................................. ................................................................................
IV. Comisia constata ca pâna la intrunirea acesteia au fost luate urmatoarele masuri de prevenire constând in7): ............................................. .............................................................................. .
V. In urma analizelor efectuate se mentioneaza ca personalul care gestioneaza bunurile prejudiciate de fenomenele meteorologice periculoase si de factorii vatamatori descrisi se face/nu se face vinovat, iar unitatea care gestioneaza obiectul in cauza a luat/nu a luat la timp masurile necesare pentru reducerea pericolelor determinate de factorii respectivi, potrivit planurilor de prevenire, aparare si de diminuare a pierderilor provocate de fenomenele meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori. In acest sens se fac urmatoarele precizari8) ........................................................ ................................................................................

VI. Fata de cele mentionate, comisia concluzioneaza urmatoarele9): ..........
A. Se estimeaza ca pierderea inregistrata este de10): ....................... la11): ......................, rezultând ...................... % din volumul total al obiectivului respectiv.
B. Stabilirea volumului pierderilor nu se poate face la aceasta data, deoarece actiunea fenomenelor meteorologice periculoase si a factorilor vatamatori asupra obiectivului continua. Pentru acest motiv, comisia va fi convocata a doua oara, in termen de cel mult 48 de ore de la incetarea actiunii fenomenelor/factorilor respectivi*).

VII. In vederea diminuarii efectelor cauzate de actiunea fenomenelor meteorologice periculoase si a factorilor vatamatori, comisia face urmatoarele recomandari12): ................................................................ .............................................................................. .
VIII. Prezentul proces-verbal a fost incheiat in 3 exemplare, din care13): ................................................................................ .............................................................................. .
Comisia de constatare
Numele si prenumele
Unitatea si functia
Semnatura.......................
....................... ............................................... ....................... ............................................... ....................... ........................

___________
1) Denumirea subunitatii in gestiunea careia se afla obiectivul prejudiciat.
2) Numele si prenumele, functia, calitatea pe care o are in comisie si unitatea din partea careia participa.
3) Denumirea si localizarea obiectivului prejudiciat, utilizându-se, in functie de situatie, fie elemente din amenajamentul silvic (UP, ua), fie cele administrativ-teritoriale.
4) Se va inscrie obiectivul afectat, principalele sale caracteristici, precum si factorul vatamator si perioada in care a actionat, intensitatea acestuia si alte elemente ce pot justifica pierderile inregistrate.
5) Se vor estima cantitativ pierderile ce au survenit ca urmare a actiunii factorului vatamator mentionat la nota 4. Cantitatile estimate se vor reda in unitati de masura specifice naturii obiectivului prejudiciat. In situatia in care obiectivul este compus din mai multe parti, acestea se vor reda sub forma tabelara (diverse culturi dintr-o pepiniera, mai multe unitati amenajistice dintr-un bloc de plantatii si altele asemenea).
6) Se vor inscrie datele din care sa rezulte ca obiectivul prejudiciat functiona corespunzator, in care scop se vor face precizari cu privire la: conditiile tehnice de executie, calitatea materialului utilizat, daca lucrarile de intretinere au fost suficiente si corespunzator executate, eventualele ingrasaminte utilizate (natura ingrasamintelor, sortimentul, cantitatea si perioada aplicarii), aparitia si evolutia bolii care a actionat, iar pentru animale - constatarile organelor sanitar-veterinare autorizate.
7) Se vor face precizari cu privire la masurile care au fost luate pâna la sosirea comisiei, de gestionarul obiectivului sau de subunitatea care are in administrare obiectivul respectiv.
8) Se vor mentiona salariatii care, eventual, prin activitatea desfasurata au contribuit la producerea pagubelor, precizându-se motivele care au condus la aceasta concluzie.
Pentru unitatea gestionara, se va arata daca a stabilit modalitatile de prevenire si combatere a acestora si daca a actionat potrivit planurilor de prevenire, aparare si de diminuare a pierderilor provocate de factorii meteorologici nefavorabili.
9) In functie de modul in care se manifesta factorul vatamator la data intocmirii procesului-verbal, se completeaza litera A sau litera B, dupa caz.
10) Se va inscrie unitatea de masura specifica obiectivului prejudiciat, cantitatea pierderilor ce se vor inregistra si se va preciza procedeul prin care s-a determinat cantitatea respectiva.
11) Denumirea obiectivului prejudiciat: cultura, plantatia, efectivul de animale, constructia si altele asemenea.
12) Se vor preciza lucrarile recomandate, cu indicarea elementelor specifice, strict necesare asupra executiei. Se va avea in vedere ca recomandarile sa conduca la remedierea prejudiciilor si, respectiv, repunerea in stare normala de functionare a obiectivului analizat.
13) Modul in care s-au repartizat exemplarele procesului-verbal.
*) Daca se convoaca a doua oara comisia, se va intocmi un nou proces-verbal, notificându-se pe prima pagina "convocarea a II-a".

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice


PROCES-VERBAL
de evaluare a pierderilor provocate fondului forestier
national/vegetatiei forestiere din afara fondului forestier
national .....................................,
obiectivelor instalate in acesta/aceasta ................,
potrivit datelor din procesul-verbal inregistrat la
nr. ...................... si nr. ........................
(pentru convocarea a II-a)

1. Denumirea obiectivului prejudiciat, localitatea si descrierea principalelor caracteristici ale acestuia ...................................... ................................................................................
2. Vârsta (pentru culturi, semanaturi si plantatii) ......................... ................................................................................
3. Marimea totala a obiectivului la care s-au inregistrat pierderi (in unitatea de masura specifica) ................................................................................
- din care: prejudiciata ................, reprezentând ..................% din total.
4. Fenomenul meteorologic periculos/factorul vatamator care a actionat, principalele sale caracteristici si perioada in care a actionat ................ ................................................................................ ................................................................................
5. Valoarea lucrarilor prejudiciate, conform evidentelor, total ............, din care: valoarea lucrarilor (bunurilor) care se recupereaza .................. ................................................................................
6. Fonduri necesare pentru refacerea lucrarilor (bunurilor) prejudiciate, conform calculelor orientative efectuate ....................................... ................................................................................
7. Recomandarile facute prin procesul-verbal incheiat la data de ............ au/nu au fost duse la indeplinire, facându-se urmatoarele constatari ........... ................................................................................
8. Valoarea totala a pierderilor este de ......................... lei, din care ........................... lei se propun pentru aprobarea scaderii din evidentele contabile, iar diferenta de ........................ lei se va retine de la cei vinovati, pentru care se va emite decizia de imputare in sarcina*): ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................
Comisia de evaluare Numele si prenumele Functia Semnatura........................ ...................... ................................................ ...................... ................................................ ...................... ........................

___________
*) Copia deciziei de imputare se anexeaza la procesul-verbal de evaluare.

ANEXA Nr. 4 la normele metodologice


CRITERII
de stabilire a valorii pierderilor provocate de fenomenele
meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori fondului
forestier national, vegetatiei forestiere din afara fondului
forestier national si obiectivelor instalate in acestea

Valoarea pagubelor produse de fenomenele meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori fondului forestier national, vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national si obiectivelor instalate in acestea, prevazute in prezentele norme metodologice, se determina in functie de costurile efective, pe baza documentelor legale inregistrate in evidentele contabile si tehnico-economice.
Sumele extrase din documentele respective, care reprezinta, de regula, costul mijloacelor fixe sau al lucrarilor afectate, se diminueaza cu valoarea materialelor care se recupereaza.
Determinarea valorii pierderilor produse de factorii vatamatori, pe categorii, se face astfel:
1. Paduri si vegetatie forestiera din afara fondului forestier national
Cuantificarea pierderilor cauzate de actiunea fenomenelor meteorologice periculoase si a altor factori vatamatori se face avându-se in vedere suprafata afectata care necesita lucrari de refacere.
2. Lucrari de impaduriri
Se au in vedere pierderile provocate in culturile care nu au realizat starea de masiv, precum si in culturile de rachita, in cele specializate de arbusti fructiferi si in plantatii semincere, pâna la darea lor in productie.
Valoarea pagubelor inregistrate in asemenea culturi este reprezentata de costul lucrarilor executate pâna la data când a actionat factorul negativ, evidentiat in evidentele tehnico-economice, pentru: pregatirea solului, costul materialului de impadurire, plantarea (butasirea sau semanarea), intretinerea culturilor, precum si pentru lucrarile de prevenire si combatere a daunatorilor. Nu se totalizeaza la pierderi pregatirea terenului si destelenirea, daca aceste lucrari nu mai sunt necesare a se executa la instalarea noii culturi.
In situatia in care pierderile sunt totale, in cazul culturilor forestiere lucrarile de intretinere sau completari nemaifiind eficiente, valoarea pagubelor este reprezentata de costul integral al lucrarilor respective.
Se considera pierdere totala situatia in care sunt distruse peste 80% din lucrarile de impadurire care nu au realizat starea de masiv.
3. Culturile de rachita si culturile specializate de arbusti fructiferi
Valoarea pierderilor este formata din cheltuielile efectuate in limita celor planificate pentru productia anului respectiv, pâna la data producerii pagubei, respectiv pentru lucrari de intretinere, irigatii, fertilizari, la care se adauga cota de amortizare care revine suprafetei pe care s-a produs pierderea, pentru intregul an in care productia a fost compromisa.
De asemenea, se mai adauga si eventualele lucrari necesare a se efectua pentru indreptarea efectelor produse in obiectivul respectiv de fenomenele meteorologice periculoase si de factorii vatamatori care au actionat si au produs paguba respectiva.
4. Culturile de puieti din solarii si pepiniere
Valoarea pierderilor inregistrate este formata din costul efectiv al infiintarii culturilor afectate, respectiv al cheltuielilor pentru lucrarile de pregatire (maruntire) a solului, la care se adauga valoarea semintelor, a butasilor si cheltuielile pentru repicari, lucrari de intretinere a culturilor, irigari.
Nu fac parte si nu se inregistreaza ca pierderi costul lucrarilor de desfundare a solului si ingrasamintele administrate, deoarece vor putea folosi si noilor culturi care se vor instala pe aceeasi suprafata.
Totodata, la pierderi se vor adauga cheltuieli necesare pentru repicarea sau conservarea puietilor recuperati, precum si pentru eventualele lucrari de despotmoliri la culturile acoperite cu mâl. Aceste cheltuieli se vor stabili in baza unui deviz.
5. Activitatea din crescatoriile de animale, pasari si peste
Valoarea pierderilor se calculeaza pe baza cheltuielilor efectuate pentru cresterea efectivului care a murit sau a disparut ca urmare a actiunii fenomenelor meteorologice periculoase si a factorilor vatamatori care au produs pagube.
6. Fauna de interes cinegetic tinuta in captivitate pentru colonizari sau repopulari
Valoarea pierderilor inregistrate este formata din cheltuielile pentru capturarea sau procurarea efectivului respectiv, precum si din cele privind intretinerea, pâna in momentul producerii evenimentului care a provocat paguba.
7. Mijloace fixe
Pentru stabilirea valorii pierderilor se tine cont de valoarea de inregistrare in evidentele contabile, exclusiv amortizarea aferenta mijloacelor fixe afectate.
In cazul in care au fost incheiate contracte de asigurare, diferenta de valoare neacoperita prin polita de asigurare se considera pierdere.
Pentru mijloacele fixe neasigurate si distruse (degradate) partial se evalueaza cuantumul valoric al pierderilor si se propune intocmirea documentatiei tehnice necesare pentru repunerea in functiune a acestora.
In cazul mijloacelor fixe distruse (degradate) in totalitate, obiectivul se caseaza, inventariindu-se materialele recuperabile.

ANEXA Nr. 5 la normele metodologice

LISTA
principalelor documente care se intocmesc pentru sustinerea si
justificarea pierderilor inregistrate prin procesele-verbale
de constatare si in actele de evaluare a pierderilor

1. Documente din care sa rezulte clar si fara echivoc fenomenul care a produs pierderea:
- datele meteorologice (specifice factorului vatamator) eliberate de unitati autorizate, cele mai apropiate de zona afectata;
- buletinul de analiza-diagnostic, eliberat de institutiile abilitate.
2. Documente din care sa rezulte calitatea si starea obiectivelor afectate, la data interventiei fenomenelor meteorologice periculoase si/sau a factorilor vatamatori:
- buletinele de analiza (pentru seminte folosite la culturi, certificatul de identitate pentru materialul forestier etc.);
- situatia reusitei culturilor, stabilita primavara dupa rasarire;
- situatia-inventar a lotului de cultura, intocmita primavara la pornirea vegetatiei;
- reusita inregistrata la controlul anual al regenerarilor;
- procesele-verbale incheiate de specialisti in domeniul respectiv de activitate, referitoare la starea obiectivelor afectate de fenomenele meteorologice periculoase si de factorii vatamatori.
3. Documente din care sa rezulte masurile de prevenire si combatere aplicate:
- copia de pe planul de prevenire a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase si de alti factori vatamatori;
- tratamentele preventive executate pentru prevenirea sau limitarea pierderilor produse de factorii vatamatori;
- documentele incheiate si demersurile facute la organele in drept pentru remedierea unor actiuni nefavorabile (poluarea apei, diminuarea debitului apei etc.).
4. Documentatia foto cu aspecte reprezentative asupra modului in care a actionat fenomenul meteorologic periculos si/sau factorul vatamator si pierderile provocate.
5. Documente necesare evaluarii pierderilor inregistrate:
- situatia-inventar intocmita dupa incetarea actiunii fenomenelor meteorologice periculoase si/sau factorilor vatamatori, din care sa rezulte, pe baza masuratorilor, atât cantitatile prejudiciate, cât si cele ce pot fi recuperate;
- borderoul cu inventarierea zilnica a exemplarelor moarte (in crescatorii, voliere, iazuri, elestee, pastravarii, vânatul in tarcuri de crestere si rezervatii, câinii de vânatoare si alte animale);
- copie de pe fisa de evidenta a cheltuielilor, pentru fiecare obiectiv afectat.

ANEXA Nr. 6 la normele metodologice


REFERAT

Obiectiv: prezentarea spre aprobare a documentatiei privind pierderile inregistrate din cauza actiunii fenomenelor meteorologice periculoase si/sau a factorilor vatamatori fondului forestier national/vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national ............................................. obiectivului .................................................................. din cadrul ....................................................................
In urma analizarii documentatiei privind pierderile inregistrate la ........, in valoare de ............. lei, depusa de catre .............................. cu raportul nr. .............../..................., au rezultat urmatoarele:
Constatarea pierderilor s-a facut la data de ..............................., iar pagubele au fost evaluate la data de ......................., respectându-se/nerespectându-se termenele prevazute de reglementarile in vigoare.
Din verificarile intreprinse se deprind urmatoarele: ........................ ................................................................................ ................................................................................
Fata de cele prezentate, se propun urmatoarele:
a) aprobarea documentatiei prezentate si scaderea din evidente a lucrarilor in valoare de ......................................... lei, ale caror pierderi se justifica, dupa cum urmeaza:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
b) imputarea, in sarcina celor vinovati, a sumei de ......................... lei pentru urmatoarele motive: ................................................. ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................
c) diferenta de ....................... lei, pâna la valoarea totala a documentatiei depuse, nu constituie paguba, provenind din: ................................................................................

Presedintele comisiei de constatare si evaluare
Numele si prenumele Functia Semnatura....................... ......................... ...................

REZOLUTIA INSPECTORULUI-SEF (CONDUCATORULUI UNITATII)

.............................................................................
A. Se aproba (se propune aprobarea): Suma de ............................. lei se va inregistra la pierderi si se va scadea din evidentele contabile.
B. Nu se aproba propunerile prezentate, datorita urmatoarelor motive:
.............................................................................
.............................................................................
Drept urmare, documentatia se va restitui initiatorilor, pentru a proceda potrivit celor aratate.
Inspector-sef/ Contabil-sef/ Conducatorul unitatii, Director economic,................................ ............................

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
71 useri online

Useri autentificati: