DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Norma privind derularea activitatii de emitere, in numele si in contul statului, a garantiei pentru proiecte in domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0)[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezentele norme au fost elaborate in conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., republicata, si cu Hotararea Guvernului nr. 534/2007 privind infiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. in numele si in contul statului.

Art. 2
Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A., denumita in continuare EXIMBANK, garanteaza, in numele si in contul statului, creditele sau scrisorile de garantie bancara acordate/emise la solicitarea operatorilor economici in scopul realizarii unor proiecte in domenii prioritare pentru dezvoltarea sustenabila a economiei romanesti, in concordanta cu politica Guvernului si cu prevederile Legii nr. 96/2000, republicata.

Art. 3
(1) Sursa de realizare a acestor operatiuni, in numele si in contul statului, este, potrivit art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000, republicata, "Fondul pentru garantii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri si servicii destinate exportului, a creditelor cumparator si a investitiilor romanesti in strainatate, precum si a activitatilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitatilor de interes public, dezvoltare regionala, sustinere a activitatii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului inconjurator, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale", denumit in continuare Fond.
(2) Fondul va putea fi angajat in limita maxima de expunere stabilita de Comitetul Interministerial de Finantari, Garantii si Asigurari, denumit in continuare C.I.F.G.A.

Art. 4
Garantia pentru proiecte in domenii prioritare nu constituie ajutor de stat, fiind elaborata cu respectarea indrumarilor Comisiei Europene privind ajutorul de stat sub forma garantiilor (Commission Notice on the Application of Articles 87 and 88 of the EC Treaty to State aid in the form of guarantees), publicate in Jurnalul Oficial C 071 din 11 martie 2000.


Capitolul II - Definitii


Art. 5
In sensul prezentelor norme se definesc urmatorii termeni:
a) garantie - angajament asumat de EXIMBANK, in calitate de Garant, in numele si in contul statului, materializat intr-o scrisoare de garantie, conform caruia EXIMBANK se obliga sa plateasca Beneficiarului garantiei, potrivit prevederilor Conventiei de garantare, o parte din pierderea suportata de acesta ca urmare a producerii riscului de credit;
b) domenii prioritare - investitii romanesti in strainatate, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilitatilor de interes public, dezvoltarea regionala, sustinerea activitatii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului inconjurator, ocuparea si formarea personalului;
c) proiect eligibil - proiect care beneficiaza de finantare/garantie din partea unei banci, in unul dintre domeniile prioritare, pentru alte activitati decat agricultura primara (cultura plantelor, cresterea animalelor), activitate curenta de comert, activitati legate de organizarea si functionarea retelei de distributie pentru exportul de produse romanesti, tranzactii imobiliare (cumpararea/construirea de imobile in scopul vanzarii/inchirierii);
d) credit - credit (altul decat sub forma liniei de credit) sau scrisoare de garantie bancara acordat/emisa de catre Beneficiarul garantiei in favoarea Ordonatorului;
e) riscul de credit - neplata, partiala sau integrala, de catre Ordonator a creditului (principalului) sau executarea de catre Beneficiarul garantiei a scrisorii de garantie bancara;
f) Conventie de garantare - contractul in baza caruia se emite scrisoarea de garantie, in care sunt mentionate partile implicate, conditiile de garantare specifice etc.;
g) soldul creditului - soldul finantarii (principalul) nerambursat la scadenta si exigibil la data cererii de executare sau soldul scrisorii de garantie bancara, existent la data cererii de executare;
h) Beneficiarul garantiei - banca finantatoare care acorda Ordonatorului creditul pentru realizarea proiectului eligibil;
i) Ordonator - operator economic care desfasoara activitate de productie si/sau prestare de servicii, cu care Beneficiarul garantiei incheie un contract pentru finantarea/garantarea realizarii unui proiect eligibil;
j) valoarea garantiei - valoarea mentionata in scrisoarea de garantie, al carei nivel poate fi de maximum 80% din soldul creditului. Dobanzile, comisioanele si spezele bancare aferente contractului de credit/scrisorii de garantie bancara, precum si costurile aferente emiterii garantiei nu sunt incluse in valoarea garantiei;
k) valoarea de executare a garantiei - suma ce urmeaza a fi platita de catre EXIMBANK Beneficiarului garantiei ca urmare a producerii riscului de credit, pana la concurenta valorii rezultate din aplicarea procentului garantat la valoarea soldului nerambursat a principalului creditului garantat/scrisorii de garantie bancara executate. Valoarea de executare a garantiei se determina in moneda creditului;
l) procent garantat - partea din principalul creditului/scrisoarea de garantie bancara care este acoperita de garantie, exprimata in valoare procentuala. Procentul garantat poate fi de maximum 80%;
m) perioada de valabilitate a garantiei - perioada de la data intrarii in vigoare a garantiei si pana la data expirarii creditului, la care se adauga o perioada ulterioara de 60 de zile calendaristice.


Capitolul III - Descrierea garantiei


Art. 6
Garantia respecta prevederile legislatiei comunitare in vigoare privind conditiile care exclud existenta ajutorului de stat, respectiv:
1. Ordonatorul nu se afla in dificultate, in sensul Orientarilor privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate1).
2. Ordonatorul este, in principiu, capabil sa obtina un credit/o garantie in conditii de piata de pe piete financiare, fara interventia statului.
3. Acordarea garantiei se realizeaza pe baza evaluarii riscurilor generate de operatiune, astfel incat comisioanele platite de Ordonator sa asigure autofinantarea schemei de garantii. Comisioanele platite de Ordonator acopera atat riscurile obisnuite asociate cu acordarea garantiilor, cat si costurile administrative ale schemei si permit obtinerea unui randament normal al capitalului initial, furnizat de stat, la demararea schemei.
4. Schema de acordare a garantiei va fi analizata cel putin o data pe an.
___________
1) Publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244/2004.

Art. 7
Garantia se acorda numai in completarea garantiilor reale/personale constituite de Ordonator/fidejusorul Ordonatorului la creditul/scrisoarea de garantie bancara oferit/oferita de Beneficiarul garantiei.

Art. 8
Scrisoarea de garantie emisa de EXIMBANK, in numele si in contul statului, are urmatoarele caracteristici principale:
a) este irevocabila si neconditionata;
b) este directa si expresa;
c) este platibila la prima cerere scrisa a Beneficiarului garantiei;
d) are valoare determinata;
e) valoarea se reduce pro rata pe masura indeplinirii obligatiilor de catre Ordonator.

Art. 9
(1) Raspunderea EXIMBANK incepe la data intrarii in vigoare a scrisorii de garantie.
(2) Raspunderea EXIMBANK inceteaza astfel:
a) in ziua rambursarii integrale a creditului sau la expirarea valabilitatii scrisorii de garantie bancara;
b) la data denuntarii/incetarii prin acordul partilor/rezilierii contractului de credit/conventiei de garantare dintre Beneficiarul garantiei si Ordonator, fara acordul prealabil al EXIMBANK;
c) in cazul producerii riscului de credit, la data cand EXIMBANK plateste valoarea de executare a garantiei;
d) prin restituirea originalului scrisorii de garantie de catre Beneficiarul garantiei, inainte de incheierea perioadei de valabilitate, impreuna cu declaratia acestuia ca aceasta a ramas fara obiect;
e) automat la expirarea perioadei de valabilitate a garantiei, indiferent daca originalul scrisorii de garantie, emisa in numele si contul statului, este returnat sau nu.

Art. 10
Perioada de valabilitate a scrisorii de garantie este stabilita in Conventia de garantare.

Art. 11
Garantia se acorda si se plateste in valuta contractului de credit.

Art. 12
(1) Acordarea garantiei se realizeaza pe baza aprobarilor C.I.F.G.A.
(2) Conventia de garantare va fi semnata de EXIMBANK, in calitate de Garant, de Beneficiarul garantiei si de Ordonator, care vor lua astfel la cunostinta de drepturile si obligatiile care le revin.

Art. 13
Comisioanele specifice garantiei se vor plati de catre Ordonator in baza prevederilor Conventiei de garantare. Comisioanele sunt dimensionate astfel incat sa acopere riscurile, costurile administrative si sa asigure o rata de profitabilitate normala a produsului.


Capitolul IV - Tipuri de garantii


Art. 14
Principalele tipuri de garantii oferite de EXIMBANK sunt:
1. garantia EXIMBANK pentru internationalizare (investitii romanesti in strainatate):
a) destinata firmelor cu capital romanesc de minimum 51%, care doresc sa isi extinda activitatea in strainatate;
b) obiectul investitiei:
- infiintarea de filiale in strainatate;
- extinderea/dezvoltarea filialelor existente sau a societatilor asociate, prin proiecte de investitii si modernizare;
- achizitionarea de actiuni/parti sociale ale unei companii straine. Dupa realizarea investitiei, Beneficiarul garantiei trebuie sa detina cel putin 20% din drepturile de vot in cadrul companiei;
c) investitiile in strainatate trebuie sa aiba impact semnificativ asupra dezvoltarii activitatii societatii-mama din Romania;
2. garantia pentru protectia mediului este destinata operatorilor economici pentru garantarea finantarii de proiecte de investitii in domeniul protectiei mediului;
3. garantia pentru infrastructura este destinata operatorilor economici pentru garantarea finantarii de proiecte de investitii in domeniul infrastructurii;
4. garantia pentru cercetare-dezvoltare este destinata operatorilor economici pentru garantarea finantarii de proiecte de investitii in domeniul cercetarii-dezvoltarii;
5. garantia pentru dezvoltarea utilitatilor de interes public este destinata operatorilor economici pentru garantarea finantarii de proiecte de investitii in domeniul utilitatilor de interes public;
6. garantia pentru ocuparea si formarea personalului este destinata operatorilor economici pentru garantarea finantarii de proiecte in domeniul activitatilor de ocupare si formare de personal;
7. garantia pentru dezvoltarea regionala este destinata operatorilor economici pentru garantarea finantarii de proiecte de investitii in domeniul dezvoltarii regionale, atestate de agentiile de dezvoltare regionale unde se implementeaza proiectele respective.


Capitolul V - Criterii de eligibilitate


Art. 15
Pentru acordarea garantiei, Ordonatorul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate, la data depunerii cererii de garantare:
a) nu inregistreaza capital propriu negativ, conform rezultatelor financiare de la sfarsitul anului anterior solicitarii garantiei;
b) nu figureaza cu credite restante in baza de date a CRB si nu figureaza cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 12 luni in baza de date a CIP;
c) nu inregistreaza datorii restante catre bugetul general consolidat al statului;
d) nu s-a instituit procedura judiciara a insolventei, conform legislatiei in vigoare;
e) prezinta bancii garantii colaterale pentru cel putin 20% din valoarea creditului;
f) nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu institutiile statului, inclusiv cu EXIMBANK.


Capitolul VI - Acordarea si monitorizarea garantiei


Art. 16
Pentru obtinerea unei garantii, Beneficiarul garantiei impreuna cu Ordonatorul vor completa o cerere de garantare, care va fi insotita de documentele necesare analizei solicitarii de garantare.

Art. 17
La cererea Ordonatorului, pe baza analizei situatiei economico-financiare a acestuia, EXIMBANK poate emite o scrisoare de intentie.

Art. 18
(1) EXIMBANK va analiza, potrivit reglementarilor proprii, solicitarea de emitere a garantiei pe urmatoarele coordonate:
a) situatia economico-financiara a Ordonatorului;
b) prevederile contractului de credit/proiectului contractului de credit/ofertei de creditare/conventiei de garantare;
c) prezentarea proiectului (studiului de fezabilitate, planului de afaceri etc.) care constituie obiect al garantiei solicitate;
d) riscurile asociate operatiunii de garantare;
e) alte elemente relevante pentru acordarea garantiei.
(2) EXIMBANK are dreptul sa solicite Ordonatorului/Beneficiarului garantiei informatii suplimentare atunci cand elementele cuprinse in cererea de garantare si in documentatia furnizata nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea conditiilor specifice ale operatiunii de garantare.

Art. 19
In functie de clauzele contractului de credit si in urma analizei riscurilor asociate tranzactiei, EXIMBANK stabileste conditiile de acordare a garantiei, referitor la obiectul garantiei, valoare, procent garantat, perioada de valabilitate, comision de administrare (valoare si mod de plata), comision de emitere, alte conditii specifice.

Art. 20
In baza hotararii C.I.F.G.A. de aprobare a garantiei, EXIMBANK redacteaza Conventia de garantare. Dupa intrarea in vigoare a Conventiei de garantare, EXIMBANK emite scrisoarea de garantie in favoarea Beneficiarului garantiei.

Art. 21
EXIMBANK monitorizeaza garantiile aprobate. Monitorizarea garantiilor reprezinta ansamblul de actiuni intreprinse in perioada cuprinsa intre acordarea garantiei si incetarea valabilitatii acesteia, actiuni constand, in principal, in:
a) urmarirea si verificarea indeplinirii de catre Beneficiarul garantiei si Ordonator a tuturor obligatiilor asumate prin garantie, la termenele si in conditiile prevazute de respectivele documente;
b) urmarirea periodica a stadiului derularii creditului, pe baza situatiilor furnizate de catre Beneficiarul garantiei, conform prevederilor Conventiei de garantare;
c) urmarirea modului de derulare a proiectului garantat;
d) urmarirea situatiei financiare a Ordonatorului, pe baza documentatiei financiare aferente puse la dispozitia EXIMBANK, conform prevederilor Conventiei de garantare, si actualizarea, dupa caz, a incadrarii Ordonatorului in categoria de performanta financiara, conform procedurilor interne ale EXIMBANK.

Art. 22
(1) In cazul in care Beneficiarul garantiei si Ordonatorul intentioneaza sa modifice conditiile initiale de acordare a creditului, vor solicita Garantului acordul cu privire la orice modificare adusa contractului de credit/scrisorii de garantie bancara si totodata vor solicita modificarea conditiilor initiale de acordare a garantiei, pe toata perioada de valabilitate a garantiei.
(2) In cazul in care C.I.F.G.A. a aprobat modificarea conditiilor initiale ale garantiei, iar partile nu au semnat actul aditional la Conventia de garantare in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data primirii instiintarii, aprobarea isi pierde valabilitatea, ramanand in vigoare garantia initiala.


Capitolul VII - Executarea garantiei


Art. 23
(1) Beneficiarul garantiei este indreptatit la executarea garantiei numai daca a transmis la EXIMBANK cererea de executare in cadrul perioadei de valabilitate a garantiei.
(2) Cererea de executare cuprinde solicitarea de plata a valorii de executare a garantiei si va fi insotita de documente justificative din care sa rezulte soldul creditului, dovada notificarii Ordonatorului de catre Beneficiarul garantiei cu privire la obligatia acestuia de plata, precum si dovada initierii de catre Beneficiarul garantiei a procedurilor judiciare sau extrajudiciare de recuperare a creantei impotriva Ordonatorului.
(3) In cazul cererii de executare a unei garantii care contragaranteaza o scrisoare de garantie bancara, solicitarea de executare a garantiei va fi insotita si de urmatoarele documente: solicitarea de executare primita de catre Beneficiarul garantiei din partea beneficiarului scrisorii de garantie bancara garantate, dovada platii efectuate in contul angajamentului asumat de catre Beneficiarul garantiei, copia scrisorii de garantie bancara executate.

Art. 24
EXIMBANK verifica incadrarea cererii de executare in termenii si conditiile Conventiei de garantare si ai scrisorii de garantie.

Art. 25
Beneficiarul garantiei are dreptul la plata valorii de executare a garantiei o singura data de la producerea riscului de credit.

Art. 26
(1) Plata valorii de executare a garantiei se va face in conditiile si in termenii prevazuti in Conventia de garantare, in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de catre EXIMBANK a cererii de executare a garantiei.
(2) Pentru efectuarea platii valorii de executare, transformarea din lei in valuta a sumei de plata se face de catre Garant la cursul de schimb al EXIMBANK din data efectuarii platii.

Art. 27
(1) Dupa executarea garantiei, EXIMBANK va lua toate masurile necesare pentru recuperarea sumelor platite din fondurile statului, atat impotriva Ordonatorului, cat si impotriva oricarei alte persoane asupra careia Ordonatorul si-a transferat obligatiile.
(2) Recuperarea prin executare silita se efectueaza prin corpul executorilor fiscali al EXIMBANK, conform prevederilor legale in vigoare privind Codul de procedura fiscala.


Capitolul VIII - Dispozitii finale


Art. 28
In scopul aplicarii prezentelor norme, EXIMBANK va elabora proceduri de lucru, care vor fi supuse aprobarii C.I.F.G.A.

Art. 29
Prezentele norme intra in vigoarea la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
48 useri online

Useri autentificati: