DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Norma privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului intracomunitar cu anumite animale vii si produse de origine animala, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]Art. 1
(1) Controalele veterinare care se efectueaza asupra animalelor vii si produselor de origine animala cuprinse in legislatia veterinara mentionata in anexa nr. 1 sau cele incluse in anexa nr. 2 si care sunt destinate comertului nu se mai efectueaza la frontiera, ci in conformitate cu prevederile prezentei norme, fara a se aduce atingere prevederilor art. 7.
(2) Controalele documentelor zootehnice se aplica conform regulilor de control stabilite de prezenta norma.
(3) Prezenta norma nu se aplica controalelor veterinare pentru miscarea animalelor de companie insotite de si sub responsabilitatea unei persoane fizice, intre Romania si celelalte state membre ale Uniunii Europene, atunci cand aceste miscari nu sunt destinate unei tranzactii comerciale.

Art. 2
In intelesul prezentei norme, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) control sanitar veterinar - orice control fizic si/sau procedura administrativa care se aplica animalelor sau produselor de origine animala la care se face referire in art. 1 si care sunt destinate protectiei directe sau indirecte a sanatatii publice ori a animalelor;
b) control zootehnic - orice control fizic si/sau procedura administrativa care se aplica animalelor la care se face referire in actele normative mentionate la cap. II din anexa nr. 1 si care sunt destinate, direct sau indirect, ameliorarii raselor;
c) comert - schimbul de animale vii si produse de origine animala intre statele membre ale Uniunii Europene, in intelesul art. 23 alin. (2) din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 325 din 24 decembrie 2002;
d) exploatatie - exploatatia de animale, astfel cum este definita la lit. A pct. I subpct. 1 din anexa nr. 1 la Norma sanitara veterinara privind procedura de inregistrare si autorizare sanitar-veterinara a unitatilor si a mijloacelor de transport din domeniul sanatatii si al bunastarii animalelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 62/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 198 din 22 martie 2007, si in care animalele mentionate in anexele nr. 1 si 2 sunt detinute sau crescute in mod obisnuit, cu exceptia ecvideelor pentru care se aplica definitia prevazuta la art. 2 lit. a) din Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate a animalelor ce guverneaza miscarea ecvideelor si importul lor din tari terte, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 30/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 8 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 90/426/CEE;
e) centru sau organizatie - orice unitate care produce, depoziteaza, prelucreaza sau manipuleaza produsele la care se refera art. 1;
f) autoritate competenta - Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, competenta sa efectueze controale veterinare, si Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie, competenta sa efectueze controale zootehnice, sau orice autoritate careia acestea i-au delegat competenta respectiva;
g) medic veterinar oficial - medicul veterinar astfel cum este definit de Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr. 215/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) control fizic - un control al animalului, inclusiv o eventuala prelevare de probe si testare de laborator, si, atunci cand este cazul, controale suplimentare in timpul carantinei;
i) inspectie - examinarea unitatilor, animalelor si alimentelor, a prelucrarii acestora, a intreprinderilor din sectorul alimentar, a sistemelor de gestionare si de productie ale acestora, inclusiv a documentelor, a testelor privind produsul finit si a practicilor de nutritie a animalelor, precum si a originii si destinatiei intrarilor si iesirilor, pentru a verifica daca sunt in conformitate cu cerintele legale in toate cazurile;
j) centre de colectare - locatii precum exploatatii, centre de colectare si targuri de animale, in care ecvideele domestice sau animalele domestice din speciile bovine, ovine, caprine sau suine, care provin din diverse exploatatii, sunt grupate in vederea constituirii loturilor, conform Regulamentului Consiliului nr. 1/2005/CE;
k) targ de animale vii - loc imprejmuit autorizat, prevazut cu dezinfector rutier si o singura cale de acces, dotat cu spatii amenajate pentru adapostirea animalelor aduse pentru comercializare;
l) regiune - parte a teritoriului Romaniei care este supusa inspectiei autoritatilor competente si include ca forma administrativa judetul;
m) comerciant - orice persoana fizica sau juridica ce cumpara si vinde, direct ori indirect, animale sau produse de origine animala, in scop comercial.


Capitolul I - Controale la origine


Art. 3
(1) Fac obiectul comertului numai animalele si produsele de origine animala mentionate la art. 1, care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) respecta cerintele legislatiei prevazute in anexa nr. 1, pentru animalele si produsele de origine animala la care se face referire in aceasta anexa, si cerintele de sanatate animala din statul membru de destinatie, pentru animalele si produsele de origine animala mentionate in anexa nr. 2;
b) provin din exploatatii, centre sau organizatii care sunt supuse controalelor veterinare oficiale periodice, in conformitate cu alin. (3);
c) sunt identificate in conformitate cu cerintele regulilor comunitare si sunt inregistrate indicandu-se exploatatia, centrul sau organizatia de origine ori de tranzit;
d) atunci cand sunt transportate, acestea trebuie sa fie insotite de certificate de sanatate si/sau de orice alte documente prevazute in legislatia nationala transpusa, mentionata in anexa nr. 1, iar pentru alte animale si produse de origine animala, de regulile statului membru de destinatie. Aceste certificate sau documente emise de catre medicul veterinar oficial responsabil pentru exploatatia, centrul sau organizatia de origine trebuie sa insoteasca animalul/animalele si produsele de origine animala pana la destinatia acestuia/acestora. Certificatele sau documentele solicitate de legislatia zootehnica mentionata in cap. II din anexa nr. 1, emise de autoritatea competenta, trebuie sa insoteasca animalul/animalele si produsele de origine animala pana la destinatia acestuia/acestora;
e) animalele susceptibile sau produsele animalelor susceptibile nu trebuie sa provina:
(i) din exploatatii, centre sau organizatii, zone ori regiuni care sunt supuse restrictiilor stabilite in conformitate cu regulile comunitare, atunci cand este cazul, pentru animalele respective sau produsele provenite de la animalele respective, datorita unei suspiciuni, unui focar sau existentei unei boli la care se refera anexa nr. 3 sau datorita aplicarii masurilor de protectie;
(ii) dintr-o exploatatie, centru, organizatie, zona sau regiune care este supusa restrictiilor oficiale datorita unei suspiciuni, unui focar sau existentei unei alte boli decat cele la care se refera anexa nr. 3 sau din cauza aplicarii masurilor de protectie;
(iii) dintr-o exploatatie care nu ofera garantiile ce pot fi solicitate de statul membru de destinatie, pentru alte boli decat cele mentionate in anexa nr. 3, in cazul in care acestea sunt destinate exploatatiilor, centrelor sau organizatiilor situate in statele membre care au obtinut garantii in conformitate cu procedura comunitara sau intr-un stat recunoscut ca fiind liber de o anumita boala conform legislatiei comunitare;
(iv) dintr-o exploatatie, centru sau organizatie si, cand este cazul, dintr-o parte a teritoriului care nu ofera garantiile suplimentare prevazute in conformitate cu procedura comunitara, in cazul in care acestea sunt destinate unui stat membru sau unei parti a teritoriului acestuia care a beneficiat de aceste garantii. Autoritatea competenta a Romaniei, ca tara de origine, trebuie sa se asigure, inaintea emiterii certificatului de sanatate sau a documentului de insotire, ca exploatatiile, centrele sau organizatiile respecta cerintele prevazute la lit. e);
f) atunci cand operatiunea de transport implica mai multe locuri de destinatie, animalele si produsele de origine animala trebuie grupate impreuna in tot atatea loturi cate locuri de destinatie sunt. Fiecare lot trebuie sa fie insotit de certificatele si/sau documentele la care se refera lit. d);
g) in cazul in care animalele si produsele de origine animala reglementate de legislatia prevazuta in anexa nr. 1 si care respecta regulile comunitare sunt destinate exportului catre o tara terta prin teritoriul altui stat membru, operatiunea de transport trebuie sa ramana sub supraveghere vamala pana la punctul de iesire de pe teritoriul Comunitatii Europene, in conformitate cu procedura comunitara, cu exceptia situatiilor speciale, cand trebuie sa fie autorizata de autoritatea competenta in scopul asigurarii bunastarii animalelor. In cazul animalelor si produselor de origine animala care nu respecta regulile comunitare sau in cazul animalelor si produselor de origine animala la care se refera anexa nr. 2, tranzitul poate avea loc numai daca acesta a fost autorizat de autoritatea competenta a statului membru de tranzit.
(2) Autoritatea competenta dispune ca:
a) animalele si produsele de origine animala la care se refera art. 1, care ar putea fi taiate in baza unui program national de eradicare a bolilor care nu sunt mentionate in anexa nr. 3, sa nu fie expediate catre teritoriul altui stat membru;
b) animalele si produsele de origine animala la care se face referire in anexa nr. 1 sau in anexa nr. 2 sa nu faca obiectul comertului cu alt stat membru daca acestea nu pot fi comercializate pe propriul teritoriu din motive de sanatate publica sau animala justificate de art. 30 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene.
(3) Fara a se aduce atingere sarcinilor de control atribuite medicului veterinar oficial in baza legislatiei comunitare, autoritatea competenta trebuie sa efectueze controale in exploatatii, targuri de animale si centre de colectare autorizate, centre sau organizatii, pentru a se asigura ca animalele si produsele de origine animala destinate comertului respecta cerintele comunitare si, in special, indeplinesc conditiile stabilite la alin. (1) lit. c) si d) cu privire la identificare. In cazul in care exista suspiciuni in ceea ce priveste nerespectarea cerintelor comunitare, autoritatea competenta efectueaza controalele necesare, iar daca suspiciunea se confirma, ia masuri corespunzatoare care pot include izolarea exploatatiei, a centrului sau a organizatiei respective.

Art. 4
(1) Autoritatea competenta a Romaniei, ca stat membru de expediere, ia masurile necesare pentru a se asigura ca:
a) detinatorii de animale si produse de origine animala mentionate la art. 1 respecta cerintele de sanatate si zootehnice nationale sau comunitare prevazute de prezenta norma, in toate etapele de productie si comercializare;
b) animalele si produsele de origine animala la care se refera anexa nr. 1 sunt supuse controlului sanitar veterinar, cu exceptia unei derogari specifice prevazute de regulile comunitare;
c) animalele sunt transportate in mijloace de transport corespunzatoare care respecta normele de igiena.
(2) Autoritatea competenta a Romaniei, ca stat membru de origine, care a emis certificatul sau documentul care insoteste animalele sau produsele de origine animala de la locul de origine, informeaza, in ziua in care acestea sunt emise si prin intermediul sistemului TRACES, autoritatea competenta centrala a statului membru de destinatie si autoritatea competenta de la locul de destinatie.
(3) Autoritatea competenta a Romaniei, ca stat membru de expediere, trebuie sa ia masurile corespunzatoare pentru a sanctiona, conform prevederilor legale in domeniu, orice incalcare a legislatiei veterinare si zootehnice de catre persoane fizice sau juridice, atunci cand se constata ca regulile comunitare au fost incalcate si, in special, atunci cand se constata ca documentele sau marcile de identificare nu corespund statusului animalelor ori exploatatiilor de origine sau caracteristicilor reale ale produselor de origine animala.


Capitolul II - Controale la destinatie


Art. 5
(1) Autoritatea competenta a Romaniei, ca stat membru de destinatie, implementeaza urmatoarele masuri de inspectie:
a) la locurile de destinatie a animalelor si produselor de origine animala stabileste, prin intermediul controalelor sanitare veterinare efectuate prin sondaj, fara discriminare, daca au fost respectate cerintele art. 3; in acelasi timp, aceasta poate preleva probe;
b) poate efectua controale in timpul transportului animalelor si produselor de origine animala pe teritoriul sau, atunci cand autoritatea competenta a statului membru de tranzit sau a Romaniei detine informatii care conduc la suspiciunea unei nereguli;
c) atunci cand animalele la care se refera art. 1 si care provin dintr-un alt stat membru sunt destinate:
(i) unui targ de animale sau unui centru de colectare autorizat, astfel cum este definit de regulile comunitare, operatorul din acele locuri este responsabil pentru admiterea animalelor care nu indeplinesc cerintele art. 3 alin. (1). Autoritatea competenta verifica daca animalele respecta cerintele mentionate, prin intermediul controlului certificatelor sau al documentelor care insotesc animalele;
(ii) unui abator care se afla sub supravegherea unui medic veterinar oficial care trebuie sa se asigure, in special pe baza certificatului sau a documentului de insotire, ca sunt taiate numai animale care indeplinesc cerintele art. 3 alin. (1). Operatorul abatorului este responsabil pentru taierea animalelor care nu indeplinesc cerintele art. 3 alin. (1) lit. c) si d);
(iii) unui comerciant inregistrat care divizeaza loturile de transport sau unei unitati care nu este supusa unei supravegheri permanente, un astfel de comerciant sau o astfel de unitate este considerata de autoritatea competenta drept destinatarul animalelor si se aplica conditiile stabilite la lit. d);
(iv) exploatatiilor, inclusiv centrelor sau organizatiilor, unde lotul de transport este partial descarcat pe durata transportului, fiecare animal sau grup de animale trebuie sa fie insotit, in conformitate cu art. 3, de originalul certificatului de sanatate sau al documentului de insotire pana cand ajunge la destinatarul mentionat in acestea;
d) destinatarii mentionati la lit. c) pct. (iii) si (iv) au obligatia sa verifice, inainte ca lotul de transport sa fie divizat sau comercializat ulterior, prezenta marcilor de identificare, a certificatelor sau documentelor la care se refera art. 3 alin. (1) lit. c) si d), sa notifice autoritatii competente orice neregula sau abatere si, in acest ultim caz, sa izoleze animalele respective pana la luarea unei decizii in privinta acestora de catre autoritatea competenta;
e) garantiile care trebuie sa fie furnizate de catre destinatarii mentionati la lit. c) pct. (iii) si (iv) trebuie sa fie specificate intr-un protocol incheiat cu autoritatea competenta, ce trebuie sa fie semnat in momentul inregistrarii prealabile prevazute la art. 12. Autoritatea competenta trebuie sa efectueze controale randomizate pentru a verifica conformitatea cu aceste garantii.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica in acelasi mod si destinatarilor produselor de origine animala la care se refera art. 1.
(3) Toti destinatarii mentionati in certificatul sau in documentul prevazut in art. 3 alin. (1) lit. d) sunt obligati:
a) la cererea autoritatii competente a Romaniei, ca stat membru de destinatie, si pentru realizarea controalelor mentionate la alin. (1), sa raporteze in avans sosirea animalelor si produselor de origine animala dintr-un alt stat membru si, in special, natura lotului de transport si data anticipata a sosirii. Limita de timp pentru notificare nu trebuie sa fie, in general, mai mare de 24 de ore, desi, in circumstante exceptionale, statele membre ale Uniunii Europene pot solicita ca notificarea sa se faca cu doua zile inainte. Aceasta notificare nu este solicitata pentru caii inregistrati care sunt insotiti de un document de identificare prevazut de Normele privind organizarea stud-book-ului, certificarea originii si comertul cu ecvidee de rasa pura, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 464/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 715 din 21 august 2006, ce transpun directivele Consiliului 90/427/CEE, 90/428/CEE si deciziile Comisiei 92/216/CEE, 92/353/CEE, 92/354/CEE, 93/623/CEE, 96/78/CE, 96/79/CE si 2004/158/CE;
b) sa pastreze, pentru o perioada de cel putin 6 luni, certificatele sau documentele mentionate la art. 3, pentru a le prezenta autoritatii competente, daca aceasta din urma le solicita.

Art. 6
(1) Atunci cand regulile comunitare solicita ca animalele sa fie puse in carantina, aceasta are loc in mod obisnuit in exploatatia de destinatie.
(2) Poate fi utilizata o unitate de carantina daca aceasta se justifica din punct de vedere sanitar veterinar. Aceasta unitate de carantina trebuie sa fie considerata ca loc de destinatie a lotului de transport. Autoritatea competenta a Romaniei notifica Comisiei Europene motivele aplicarii unei astfel de masuri.
(3) Obligatiile referitoare la carantina si localizarea acesteia din urma trebuie sa fie specificate conform cerintelor veterinare la care se refera art. 3 alin. (1) lit. a).

Art. 7
(1) Pe parcursul controalelor efectuate de autoritatea competenta la locurile unde animalele si produsele de origine animala mentionate in anexa nr. 1, provenite dintr-o tara terta, intra pe teritoriul Romaniei, in porturi, aeroporturi, posturi de inspectie la frontiera, se iau urmatoarele masuri pentru:
a) verificarea certificatelor si a documentelor care insotesc animalele si produsele de origine animala;
b) respectarea regulilor de control stabilite in art. 5 pentru animalele si produsele de origine animala;
c) respectarea regulilor stabilite de Norma sanitara veterinara care stabileste principiile ce reglementeaza organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intra in Comunitatea Europeana din tari terte, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 206/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 752 din 4 septembrie 2006, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 97/78/CE pentru produsele de origine animala provenite din tari terte;
d) respectarea regulilor stabilite de Norma sanitara veterinara privind stabilirea principiilor care reglementeaza organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intra in Comunitatea Europeana din tari terte, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 243/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 900 din 6 noiembrie 2006, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 91/496/CEE pentru animalele provenite din tari terte.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), toate animalele si produsele de origine animala transportate cu mijloace de transport ce asigura o legatura permanenta si directa intre doua puncte geografice din Comunitatea Europeana trebuie sa fie supuse regulilor de control prevazute in art. 5 din Directiva Consiliului 90/425/CE, transpusa in legislatia nationala prin prezenta norma.

Art. 8
(1) Daca in timpul unui control efectuat la locul de destinatie a lotului sau in timpul transportului autoritatea competenta constata:
a) prezenta agentilor care produc una dintre bolile la care se refera Norma sanitara veterinara privind notificarea bolilor animalelor, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 77/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 788 din 30 august 2005, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 82/894/CEE, cu modificarile si completarile ulterioare, o zoonoza, o boala sau orice alta cauza similara ce poate constitui un risc major pentru animale si oameni, sau ca produsele de origine animala provin dintr-o regiune contaminata de o boala epizootica, aceasta trebuie sa dispuna ca animalul sau transportul de animale sa fie pus in carantina in cea mai apropiata unitate de carantina sau sa fie taiat si/sau distrus. Costurile aferente masurilor mentionate anterior sunt suportate de catre expeditor sau de catre reprezentantul sau ori de persoana responsabila pentru produsele de origine animala sau animalele respective. Autoritatea competenta a Romaniei, ca stat membru de destinatie, notifica, in scris, prin mijloace corespunzatoare, autoritatilor competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene constatarile facute, deciziile luate si motivele acestor decizii. Se pot aplica masurile de protectie prevazute in art. 10;
b) ca, fara a se aduce atingere prevederilor lit. a), animalele si produsele de origine animala nu indeplinesc cerintele stabilite de legislatia nationala care transpune prevederi comunitare sau de reglementarile nationale referitoare la sanatatea animalelor ori, in cazul in care Romania obtine garantii in conformitate cu procedura comunitara, autoritatea competenta a Romaniei poate, in cazul in care conditiile de sanatate publica sau animala permit acest lucru, sa dea expeditorului sau reprezentantului sau posibilitatea de a alege intre:
(i) mentinerea animalelor si a produselor de origine animala sub supraveghere in cazul prezentei reziduurilor, pana la confirmarea respectarii regulilor comunitare, si, in cazul nerespectarii acestor reguli, aplicarea masurilor prevazute de legislatia comunitara;
(ii) taierea animalelor sau distrugerea produselor de origine animala;
(iii) returnarea animalului sau a lotului de transport, cu autorizarea autoritatii competente a statului membru de expediere si notificarea anterioara a statului/statelor membru/membre de tranzit.
(2) Daca se constata ca documentele sau certificatele contin nereguli, proprietarului sau reprezentantului sau i se va acorda o perioada de gratie inaintea recurgerii la aplicarea acestor masuri.

Art. 9
(1) In situatiile prevazute la art. 8, autoritatea competenta a Romaniei, ca stat membru de destinatie, trebuie sa contacteze fara intarziere autoritatea competenta a statului membru de expediere. In situatia in care Romania este stat membru de expediere, autoritatea competenta a Romaniei trebuie sa ia toate masurile necesare si sa notifice autoritatii competente a statului membru de destinatie natura controalelor efectuate, deciziile luate si motivele pentru astfel de decizii.
(2) Daca autoritatea competenta a Romaniei, ca stat membru de destinatie, considera ca astfel de masuri sunt inadecvate, aceasta impreuna cu autoritatea competenta a statului membru de expediere trebuie sa caute modalitati si mijloace de remediere a situatiei; daca este cazul, aceasta poate efectua o inspectie la fata locului. In situatia in care Romania este stat membru de expediere, autoritatea competenta a Romaniei trebuie sa colaboreze cu autoritatea competenta a statului membru de destinatie in identificarea mijloacelor de remediere a situatiei.
(3) Atunci cand controalele prevazute la art. 8 indica nereguli repetate, autoritatea competenta a Romaniei, ca stat membru de destinatie, trebuie sa informeze Comisia Europeana si autoritatile competente ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene.
(4) Pana la concluziile Comisiei Europene, autoritatea competenta a Romaniei, ca stat membru de expediere, trebuie, la cererea statului membru de destinatie, sa intensifice controalele asupra animalelor si produselor de origine animala care provin din exploatatia, centrul, organizatia, targul de animale, centrul de colectare autorizate sau din regiunea respectiva si, daca exista motive serioase de risc pentru sanatatea publica sau a animalelor, sa suspende eliberarea oricaror certificate sau documente de miscare.
(5) Autoritatea competenta a Romaniei, ca stat membru de destinatie, intensifica controalele asupra animalelor care provin din aceeasi exploatatie, centru, organizatie, targ de animale sau centru de colectare autorizate ori regiune.
(6) Deciziile autoritatii competente pot fi contestate potrivit legii in vigoare, cu exceptia cazurilor prevazute la alin. (9).
(7) Deciziile luate de autoritatea competenta a Romaniei, ca stat membru de destinatie, si motivatiile pentru astfel de decizii trebuie sa fie notificate expeditorului sau reprezentantului sau si autoritatii competente a statului membru de expediere.
(8) Daca expeditorul ori reprezentantul sau solicita acest lucru, ii vor fi transmise in scris deciziile si motivele mentionate, impreuna cu detalii privind drepturile de contestatie de care dispune in baza legislatiei in vigoare in Romania, ca stat membru de destinatie, procedura si limitele de timp aplicabile.
(9) In eventualitatea unei neintelegeri, cele doua parti implicate au posibilitatea, daca vor cadea de acord, ca, in decurs de maximum o luna, sa supuna aceasta neintelegere evaluarii unui expert al carui nume figureaza pe o lista a expertilor comunitari intocmita de Comisia Europeana. Costul consultarii expertului este suportat de Comunitatea Europeana.
(10) Expertii respectivi isi dau avizul in decurs de maximum 72 de ore sau dupa primirea rezultatelor oricaror analize. Partile respecta avizul expertului cu privire la legislatia veterinara comunitara.
(11) Costurile de returnare a lotului de transport, de detinere sau izolare a animalelor ori, daca este cazul, de taiere sau distrugere a acestora trebuie sa fie suportate de expeditor, de reprezentantul sau ori de persoana responsabila pentru animalele sau produsele de origine animala.


Capitolul III - Prevederi comune


Art. 10
(1) Autoritatea competenta a Romaniei trebuie sa notifice imediat celorlalte state membre ale Uniunii Europene si Comisiei Europene orice focar de boala de pe teritoriul sau, pe langa focarele de boala mentionate in norma sanitara veterinara aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 77/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 82/894/CEE, zoonozele, bolile sau alte cauze similare care pot constitui un risc serios pentru sanatatea publica sau a animalelor.
(2) Autoritatea competenta a Romaniei, ca stat membru de expediere, aplica imediat masurile de control si de protectie prevazute de regulile comunitare, in special determinarea zonelor-tampon prevazute de regulile respective, sau adopta orice alta masura pe care o considera corespunzatoare.
(3) Autoritatea competenta a Romaniei, ca stat membru de destinatie sau de tranzit, care in cursul unui control prevazut la art. 5 a stabilit existenta uneia dintre bolile sau cauzele la care se refera alin. (1), dispune, daca este necesar, masurile de precautie prevazute de regulile comunitare, inclusiv carantinarea animalelor.
(4) Pana la luarea masurilor de catre Comisia Europeana, autoritatea competenta a Romaniei, ca stat membru de destinatie, poate lua, daca exista motive serioase de risc pentru sanatatea publica sau a animalelor, masuri de protectie interimare cu privire la exploatatiile, centrele sau organizatiile respective ori, in cazul unei boli epizootice, cu privire la zona-tampon prevazuta de regulile comunitare.
(5) Masurile luate de autoritatea competenta a Romaniei trebuie sa fie notificate fara intarziere Comisiei Europene si celorlalte state membre ale Uniunii Europene.
(6) La solicitarea autoritatii competente a Romaniei sau la initiativa Comisiei Europene, unul sau mai multi reprezentanti ai Comisiei Europene se pot deplasa in Romania pentru a examina, in colaborare cu autoritatile competente, masurile care au fost luate si emit un aviz cu privire la masurile respective.

Art. 11
Autoritatea competenta a Romaniei desemneaza departamentele veterinare responsabile de efectuarea controalelor veterinare si de colaborarea cu departamentele de control ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene.

Art. 12
(1) Toti comerciantii implicati in comertul intracomunitar cu animale si/sau cu produse de origine animala la care se face referire in art. 1 sunt obligati:
a) sa se inregistreze in prealabil intr-un registru oficial, la cererea autoritatii competente;
b) sa pastreze un registru unde sunt inscrise livrarile, iar pentru destinatarii la care se refera art. 5 alin. (1) lit. c) pct. (iii), destinatia ulterioara a animalelor si produselor de origine animala.
(2) Registrul mentionat trebuie sa fie pastrat pe o perioada de 3 ani, astfel incat sa poata fi prezentat autoritatii competente, la cererea acesteia.

Art. 13
(1) Oficialii departamentelor veterinare si, dupa caz, in colaborare cu oficialii altor departamente din institutii cu atributii in acest scop sunt autorizati:
a) sa efectueze inspectii ale exploatatiilor, instalatiilor, mijloacelor de transport si procedeelor utilizate pentru marcarea si identificarea animalelor;
b) sa verifice, in cazul produselor de origine animala la care se refera anexa nr. 1, daca personalul respecta cerintele stabilite de aceasta;
c) sa recolteze probe de la:
(i) animalele tinute in vederea vanzarii, comercializarii sau a transportului;
(ii) produsele de origine animala tinute in vederea stocarii sau vanzarii, comercializarii sau a transportului;
d) sa examineze materialul documentar sau de prelucrare a datelor util pentru controalele efectuate ca urmare a masurilor luate in baza prevederilor prezentei norme.
(2) Autoritatea competenta trebuie sa solicite exploatatiilor, centrelor sau organizatiilor care sunt controlate colaborarea necesara pentru indeplinirea sarcinilor mentionate anterior.


Capitolul IV - Prevederi tranzitorii si finale


Art. 14
(1) Pana la adoptarea regulilor comunitare si fara a se aduce atingere mentinerii reglementarilor nationale stabilite pentru identificarea loturilor, comertul cu animalele si produsele de origine animala mentionate in anexa nr. 2 este supus regulilor de control stabilite de prezenta norma, in special celor mentionate la art. 3 alin. (1) lit. a).
(2) Autoritatea competenta a Romaniei trebuie sa comunice Comisiei Europene si celorlalte state membre ale Uniunii Europene conditiile si procedurile aplicabile comertului cu animalele si produsele de origine animala care sunt prevazute la alin. (1).
(3) Regulile de control prevazute pentru animalele si produsele de origine animala la care se refera anexa nr. 1 trebuie sa fie extinse si la animalele si produsele de origine animala care nu sunt inca incluse in aceasta anexa, atunci cand sunt adoptate regulile comunitare armonizate ce reglementeaza comertul acestora.

Art. 15
Autoritatea competenta a Romaniei trebuie sa trimita Comisiei Europene informatiile relevante privind controalele efectuate conform prezentei norme, utilizand un model armonizat.

Art. 16
Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor informeaza Comisia Europeana cu privire la actele normative si prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme.

Art. 17
Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezenta norma.


ANEXA Nr. 1 la normaCapitolul I - Legislatie veterinara


SECTIUNEA 1


1. Norma sanitara veterinara privind problemele de sanatate a animalelor ce afecteaza comertul intracomunitar cu animale din speciile bovine si suine, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 289 si 289 bis din 30 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 64/432/CEE
2. Norma sanitara veterinara care stabileste cerintele de sanatate a animalelor aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 205/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 756 din 5 septembrie 2006, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 88/407/CEE.
3. Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate a animalelor, care reglementeaza comertul intracomunitar si importul din tari terte de embrioni proveniti de la animale domestice din specia bovine, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 134/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 617 si 617 bis din 18 iulie 2006, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 89/556/CEE
4. Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate a animalelor ce guverneaza miscarea ecvideelor si importul lor din tari terte, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 30/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 213 din 8 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 90/426/CEE
5. Norma sanitara veterinara care stabileste cerintele de sanatate a animalelor, aplicabile comertului intracomunitar si importului de material seminal provenit de la animale domestice din specia porcine, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 217/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 869 din 24 octombrie 2006, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 90/429/CEE
6. Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate a animalelor, care reglementeaza comertul intracomunitar si importul din tari terte de pasari si oua de incubatie, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 144/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 641 si 641 bis din 25 iulie 2006, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 90/539/CEE
7. Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului nr. 1.774/2002 ce stabileste reguli de sanatate cu privire la subprodusele de la animale ce nu sunt destinate consumului uman, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 273 din10 octombrie 2002, p. 1
8. Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate a animalelor, care reglementeaza punerea pe piata a animalelor si a produselor de acvacultura, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 82/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 399 din 9 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 91/67/CEE
9. Norma sanitara veterinara privind conditiile de sanatate a animalelor ce reglementeaza comertul intracomunitar cu ovine si caprine, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 290/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 si 56 bis din 24 ianuarie 2007, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 91/628/CEE
10. Regulamentul Consiliului nr. 1/2005/CE privind protectia animalelor in timpul transportului si al operatiunilor conexe si care modifica directivele 64/432/CEE, 93/119/CE si Regulamentul nr. 1.255/97/CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 3 din 5 ianuarie 2005, p. 1

SECTIUNEA a 2-a


1. Norma sanitara veterinara ce stabileste conditiile de sanatate a animalelor care reglementeaza comertul si importul de animale, material seminal, ovule si embrioni care nu se supun cerintelor de sanatate a animalelor stabilite de legislatia in domeniu, la care se refera anexa nr. 1 la Norma sanitara veterinara referitoare la controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului Romaniei cu statele membre cu unele animale vii si produse de origine animala, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 580/2002, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 128/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.100 din 6 decembrie 2005, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 92/65/CEE
2. Pentru agenti patogeni: prevederile Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor care stabileste cerintele de sanatate a animalelor si de sanatate publica care reglementeaza comertul si importul in Comunitatea Europeana de produse care nu sunt supuse cerintelor stabilite de regulile comunitare specifice la care se refera cap. I din anexa nr. 1 la Norma sanitara veterinara privind controalele veterinare pentru comertul dintre Romania si statele membre ale Uniunii Europene cu produse animaliere si de origine animala, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 21/2003, iar in ceea ce priveste agentii patogeni, Norma sanitara veterinara privind controalele veterinare si zootehnice aplicabile comertului Romaniei cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii si produse de origine animala, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 580/2002, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 245/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 926 din 15 noiembrie 2006, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 92/118/CEE


Capitolul II - Legislatie zootehnica


1. Norma cu privire la animalele de reproductie de rasa pura din specia bovine, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 17/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 si 146 bis din 15 februarie 2006, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 77/504/CEE
2. Norma privind animalele de reproductie din specia porcine, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 13/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 si 146 bis din 15 februarie 2006, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 88/661/CEE
3. Norma cu privire la animalele de reproductie de rasa pura din speciile ovine si caprine, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 20/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 si 146 bis din 15 februarie 2006, ce transpune in legislatia nationala Directiva Consiliului 89/361/CEE
4. Norme privind organizarea stud-bookului, certificarea originii si comertul cu ecvidee de rasa pura, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 464/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 715 din 21 august 2006, ce transpun in legislatia nationala directivele Consiliului 90/427/CEE, 90/428/CEE si deciziile Comisiei 92/216/CEE, 92/353/CEE, 92/354/CEE, 93/623/CEE, 96/78/CE, 96/79/CE si 2004/158/CE
5. Norme de apreciere a bovinelor de reproductie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 19/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 si 146 bis din 15 februarie 2006, ce transpun in legislatia nationala deciziile Comisiei 84/247/CEE, 84/419/CEE, 86/404/CEE, 88/124/CEE, 96/80/CE si Directiva Consiliului 87/328/CEE
6. Norme de apreciere a ovinelor si caprinelor de reproductie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 22/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 si 146 bis din 15 februarie 2006, ce transpun in legislatia nationala deciziile Comisiei 90/254/CEE, 90/255/CEE, 90/257/CEE si 90/258/CEE
7. Norme de apreciere a porcinelor de reproductie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 15/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 146 si 146 bis din 15 februarie 2006, ce transpun in legislatia nationala directivele Consiliului 90/118/CEE si 90/119/CEE si deciziile Comisiei 89/501/CEE, 89/502/CEE, 89/503/CEE, 89/504/CEE, 89/505/CEE si 89/506/CEE
8. Directiva Consiliului 91/174/CEE privind cerintele zootehnice si genealogice pentru comercializarea animalelor de rasa pura, transpusa in legislatia nationala prin ordinele ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 13/2006, 17/2006 si 20/2006.


ANEXA Nr. 2 la norma - ANIMALE SI PRODUSE DE ORIGINE ANIMALA care nu fac obiectul armonizarii, dar sunt supuse comercializarii si fac obiectul controalelor prevazute in prezenta normaCapitolul I


Legislatie veterinara care reglementeaza prevederi referitoare la alte animale vii care nu sunt mentionate in cap. I din anexa nr. 1 la norma


Capitolul II


Legislatie veterinara care reglementeaza prevederi referitoare la materialul seminal, ovulele si embrionii care nu sunt mentionati in cap. I din anexa nr. 1 la norma


ANEXA Nr. 3 la norma - LISTA bolilor sau a bolilor epizootice care fac obiectul masurilor de urgenta obligatorii, cu restrictii teritoriale la nivel de state membre, regiuni sau zone


1. Febra aftoasa (FA)
2. Pesta porcina clasica (PPC)
3. Pesta porcina africana (PPA)
4. Boala veziculoasa a porcului (BVP)
5. Influenta aviara
6. Boala Newcastle (BN)
7. Pesta bovina
8. Pesta rumegatoarelor mici (PRM)
9. Stomatita veziculoasa (SV)
10. Boala limbii albastre
11. Pesta ecvina (PE)
12. Encefalomielita virala ecvina
13. Boala Teschen
14. Variola ovina si caprina
15. Dermatoza nodulara contagioasa
16. Febra Vaii de Rift
17. Pleuropneumonia contagioasa bovina

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
63 useri online

Useri autentificati: