DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Norma tehnica privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale in zonele libere si antrepozitele libere, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 532 din 07/08/2007

Face parte din Ordin nr. 7394 din 20/07/2007


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezentele norme stabilesc procedurile vamale aplicabile in zonele libere si antrepozitele libere situate pe teritoriul vamal al Romaniei.

Art. 2
In zonele libere si antrepozitele libere se aplica aceleasi reguli in materie de reglementari vamale.

Art. 3
In aplicarea dispozitiilor prezentelor norme, prin termenii urmatori se intelege:
a) zone libere - parti ale teritoriului Romaniei avand o suprafata relativ vasta, definite ca destinatie vamala pentru marfuri, in conformitate cu art. 166 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, infiintate prin hotarare a Guvernului la propunerea autoritatilor administratiei publice centrale si locale interesate, cu avizul autoritatii vamale;
b) antrepozite libere - locatii strict delimitate prin natura lor, cum ar fi imobilele sau hangarele, situate pe teritoriul Romaniei, definite ca destinatie vamala pentru marfuri, in conformitate cu art. 166 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, infiintate la solicitarea operatorilor economici interesati, pe baza autorizatiei emise de autoritatea vamala;
c) titular - persoana careia i se elibereaza o autorizatie de antrepozit liber;
d) operator - persoana care efectueaza o operatiune de depozitare, prelucrare, transformare, vanzare sau cumparare a marfurilor in zona libera sau in antrepozitul liber;
e) autoritatea vamala de control - autoritatea vamala competenta cu supravegherea vamala a zonei libere sau a antrepozitului liber.

Art. 4
Conform art. 4 pct. 15 lit. b) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, introducerea marfurilor intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber reprezinta o destinatie vamala ce nu presupune in mod obligatoriu o actiune de declarare a marfurilor.

Art. 5
In sensul aplicarii art. 166 lit. a) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, marfurile necomunitare aflate in aceste perimetre sunt considerate ca nefiind situate pe teritoriul vamal al Comunitatii numai in ceea ce priveste aplicarea drepturilor de import si a masurilor de politica comerciala la import. Orice alte dispozitii legale nationale sunt aplicabile.


Capitolul II - Infiintarea antrepozitelor libere


Sectiunea 2.1 - Cererea de autorizare a unui antrepozit liber


Art. 6
(1) Cererea de autorizare a unui antrepozit liber se face in scris si cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
a) numele si sediul social al titularului;
b) justificarea economica a cererii, respectiv avantajele economice ale infiintarii antrepozitului liber, rezultate dintr-o necesitate reala de depozitare;
c) prezentarea activitatii solicitantului;
d) estimarea anuala cantitativa si valorica a fluxurilor de marfuri comunitare si necomunitare preconizate a se derula dupa acordarea autorizatiei;
e) locatia destinata a fi autorizata ca antrepozit liber, adresa, suprafata, denumirea proprietarului respectivei locatii, programul de functionare;
f) felul marfurilor depozitate;
g) statutul vamal al marfurilor destinate depozitarii in antrepozitul liber;
h) activitatile prevazute a fi efectuate in antrepozitul liber, respectiv felul operatiunilor comerciale sau industriale, cum sunt, de exemplu, vanzarile, prestarile de servicii si activitatile industriale;
i) avantajele pe care solicitantul le are in vedere dupa autorizarea antrepozitului liber in comparatie cu depozitarea sub un regim vamal de antrepozit vamal privat (tip D) sau public;
j) regimurile vamale ce se intentioneaza a fi utilizate in antrepozitul liber;
k) informatii cu privire la numarul estimativ al operatorilor;
l) masurile de supraveghere interna avute in vedere de catre solicitant.
(2) La cerere se anexeaza urmatoarele documente:
a) certificatul de inmatriculare al persoanei solicitante;
b) bilantul contabil pe ultimii 3 ani;
c) planul antrepozitului liber cu punctele propuse de acces si de iesire;
d) planul cladirii locatiei ce se doreste a fi autorizata ca antrepozit liber;
e) descrierea evidentei operative ce urmeaza a fi tinute.
(3) Autoritatea vamala poate solicita orice alte informatii sau documente suplimentare celor enumerate la alin. (1) si (2) cand se considera ca acestea sunt necesare luarii deciziei de acordare a autorizatiei de antrepozit liber.

Art. 7
(1) Autorizarea unui antrepozit liber se acorda persoanelor juridice care in anul anterior, calculat din momentul depunerii cererii de autorizare, au derulat operatiuni de comert exterior cu state terte, avand ca obiect marfuri necomunitare in valoare de cel putin 3 milioane de euro.
(2) La verificarea conditiei prevazute la alin. (1) se au in vedere si valorile estimate ale operatiunilor de comert exterior cu marfuri necomunitare, dovedite pe baza contractelor/comenzilor incheiate.

Art. 8
(1) Cererea de autorizare a unui antrepozit liber se depune la directia regionala pentru accize si operatiuni vamale in a carei raza de competenta se afla locatia pentru care se solicita autorizarea, denumita in cele ce urmeaza autoritate vamala emitenta.
(2) Un antrepozit liber poate fi autorizat si pentru o parte dintr-o locatie, cu conditia ca aceasta sa fie imprejmuita si ca zona exterioara contigua a imprejmuirii sa nu permita introducerea sau scoaterea de marfuri prin alte puncte decat cele de intrare si de iesire.

Sectiunea 2.2 - Autorizarea antrepozitelor libere


Art. 9
(1) In cazul in care cererea si documentele depuse in vederea autorizarii sunt complete, autoritatea vamala emitenta solicita autoritatii vamale competente cu supravegherea vamala a respectivei locatii, denumita in cele ce urmeaza autoritatea vamala de control, transmiterea unui raport privind indeplinirea conditiilor necesare asigurarii controlului si supravegherii vamale.
(2) Cu ocazia verificarii conditiilor necesare asigurarii controlului si supravegherii vamale, autoritatea vamala de control stabileste impreuna cu titularul cererii de autorizare punctele de intrare si de iesire din antrepozitul liber.
(3) Rezultatul verificarilor se transmite catre autoritatea vamala emitenta, in termen de 10 zile de la data solicitarii raportului, pe baza raportului de agreare a antrepozitului liber, al carui model se gaseste in anexa nr. 1.

Art. 10
(1) Daca toate conditiile cerute sunt indeplinite, autoritatea vamala emitenta emite autorizatia de antrepozit liber.
(2) Numarul de inregistrare a autorizatiilor este de forma: Y, codul de tara, urmat de codul directiei regionale pentru accize si operatiuni vamale, seria reprezentand numarul de ordine al autorizatiei de 4 caractere, acordat din Registrul pentru evidenta autorizatiilor de antrepozit liber, si anul, cum ar fi, de exemplu, Y RO BV 0001 07.

Art. 11
Autorizatia cuprinde urmatoarele:
a) numele titularului;
b) mentiuni privind agrearea locatiei, suprafata, punctele de intrare si de iesire;
c) programul de functionare al antrepozitului liber;
d) denumirea autoritatii vamale de control;
e) felul operatiunilor autorizate a se desfasura in antrepozitul liber;
f) datele de identificare ale operatorilor;
g) regimurile vamale autorizate a fi acordate in antrepozitul liber;
h) data si semnatura.

Art. 12
Autorizatia cuprinde pe langa elementele prevazute la art. 11 si o mentiune expresa privind obligatia titularului de a informa autoritatea vamala emitenta a autorizatiei, precum si autoritatea vamala de control asupra oricarei modificari a elementelor cuprinse in cererea de autorizare a antrepozitului liber.

Art. 13
(1) Titularului antrepozitului liber ii revine responsabilitatea asigurarii intretinerii, securitatii si pazei locatiei in cauza, astfel incat marfurile sa nu fie sustrase de la supravegherea vamala.
(2) Autoritatea vamala emitenta transmite copii ale autorizatiilor de antrepozit liber emise catre autoritatea vamala de control si Autoritatea Nationala a Vamilor.

Sectiunea 2.3 - Termenul de valabilitate al autorizatiei de antrepozit liber


Art. 14
(1) Autorizatia de antrepozit liber se emite pe o durata nelimitata.
(2) Autorizatia poate fi anulata sau revocata in conformitate cu art. 8 si 9 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar. Autoritatea vamala emitenta transmite copii de pe deciziile de anulare sau revocare catre autoritatea vamala de control si Autoritatea Nationala a Vamilor.

Sectiunea 2.4 - Respingerea cererii de autorizare a antrepozitului liber


Art. 15
Cand nu sunt indeplinite conditiile cerute, autoritatea vamala respinge cererea de autorizare, conform art. 6 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar.


Capitolul III - Modificarea unui element constructiv dintr-o zona libera sau antrepozit liber


Art. 16
Constructia sau modificarea unei cladiri din zona libera sau dintr-un antrepozit liber trebuie sa faca obiectul unei cereri scrise.

Art. 17
Cererea prevazuta la art. 16 se depune la autoritatea vamala de control a zonei libere sau a antrepozitului liber. Modelul cererii este prevazut in anexa nr. 2.

Art. 18
(1) Autoritatea vamala de control elibereaza o autorizatie de construire scrisa, cu conditia ca activitatea exercitata in respectiva cladire sa nu impiedice exercitarea supravegherii vamale a zonei libere sau a antrepozitului liber, respectiv aplicarea corecta a reglementarilor vamale. Modelul autorizatiei de construire este prevazut in anexa nr. 3.
(2) In cazul antrepozitului liber, autoritatea vamala de control transmite o copie a autorizatiei de construire autoritatii vamale emitente.


Capitolul IV - Dispozitii privind felul activitatilor desfasurate in zonele libere si antrepozitele libere


Art. 19
(1) Exercitarea oricarei activitati intr-o zona libera sau antrepozit liber trebuie notificata in prealabil de catre fiecare operator autoritatii vamale de control. Aceasta notificare se face prin cererea prevazuta la art. 804 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar.
(2) Anumite activitati pot fi limitate sau interzise de catre autoritatea vamala, tinand cont de:
a) felul marfurilor supuse activitatilor, si
b) necesitatile de control care antreneaza un cost administrativ disproportionat in raport cu avantajele economice ce rezulta din exercitarea activitatii in cauza in zona libera sau antrepozitul liber.

Art. 20
In aplicarea art. 19 alin. (2) lit. b), autoritatea vamala poate interzice comercializarea cu amanuntul in zonele libere a marfurilor comunitare catre persoanele fizice.


Capitolul V - Evidenta operativa


Art. 21
Evidenta operativa trebuie sa permita autoritatii vamale de control sa identifice marfurile comunitare sau necomunitare care se gasesc in zona libera sau in antrepozitul liber si sa urmareasca fluxul complet al marfurilor de la introducere si pana la scoaterea acestora.

Sectiunea 5.1 - Cererea de aprobare a evidentei operative


Art. 22
Desfasurarea unei activitati intr-o zona libera sau intr-un antrepozit liber este conditionata de aprobarea prealabila de catre autoritatea vamala de control a evidentei operative a marfurilor.

Art. 23
Cererea contine urmatoarele elemente:
a) activitatile care se intentioneaza a fi exercitate in zona libera sau antrepozitul liber, cum sunt: depozitarea, prelucrarea, transformarea, vanzarea-cumpararea, introducerea in circuitul economic al marfurilor necomunitare;
b) felul si statutul vamal al marfurilor asupra carora se vor exercita aceste activitati;
c) regimul vamal sub care se vor efectua aceste activitati, respectiv perfectionarea activa, admiterea temporara sau transformarea sub control vamal;
d) o descriere detaliata a evidentei operative care urmeaza a fi tinute.

Art. 24
Cand operatorul foloseste pentru tinerea evidentei operative un sistem informatic comun, gestionat de catre administratia zonei libere, aprobat in prealabil de autoritatea vamala, acesta trebuie sa precizeze in cererea mentionata la art. 23 daca utilizeaza sistemul informatic comun.

Sectiunea 5.2 - Continutul si structura evidentei operative


Art. 25
Evidenta operativa a marfurilor cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
a) denumirea comerciala a marfurilor si cantitatea, pentru a permite identificarea acestora;
b) numarul, felul, marcile si numarul coletelor sau marcile de identificare a containerelor;
c) localizarea marfurilor;
d) mentiuni privind documentele de transport si/sau facturile care au insotit marfurile pana la introducerea lor in zona libera/antrepozitul liber;
e) mentiuni privind documentele de transport si/sau facturile care au insotit marfurile la scoaterea lor din zona libera/ antrepozitul liber;
f) dupa caz, mentiuni privind reglementarile de politica comerciala sau de prohibitie, la import ori la export;
g) mentiuni privind vanzarea marfurilor si factura aferenta;
h) manipularile uzuale efectuate;
i) originea si provenienta marfurilor;
j) statutul vamal al marfurilor.

Art. 26
Informatiile privind statutul vamal al marfurilor se pot inregistra sub urmatoarea forma:
a) indicarea titlului de tranzit si a uneia dintre mentiunile "marfa PA/S", "marfa PA/R" sau "marfa AT", in cazul in care introducerea in zona libera serveste la incheierea acestor regimuri in care au fost plasate marfurile;
b) referirea la documentele vamale prin care se justifica statutul vamal al marfurilor, cum ar fi declaratia de plasare a marfurilor sub un regim vamal economic sau alte documente specifice pentru marfurile supuse politicii agricole comune;
c) referirea la o fisa de informatii sau la atestarea prevazuta la art. 170 alin. (4) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar;
d) indicatiile privind marfurile care fac obiectul unei autorizatii de admitere temporara, prin mentionarea articolului din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar in temeiul caruia marfurile sunt plasate in admitere temporara;
e) indicatiile privind marfurile puse in libera circulatie ce beneficiaza de tratament tarifar favorabil sau carora li se aplica taxe vamale reduse sau zero sub rezerva controlului destinatiei finale.

Art. 27
Pentru marfurile supuse reglementarilor sanitar-veterinare, in scopul asigurarii unei evidente intre marfurile introduse si cele scoase, mentiunile privind documentul efectuarii controlului sanitar-veterinar la import se inscriu in evidenta operativa.

Art. 28
(1) Evidenta operativa poate fi tinuta manual sau prin mijloace informatice. Aceasta poate fi constituita din mai multe evidente separate dupa felul marfurilor, statutul vamal, regimul vamal sau poate fi una globala.
(2) In cazul in care marfurile sunt plasate intr-un regim vamal economic, operatorii au obligatia de a tine evidentele specifice regimului in cauza. In aceste situatii, evidenta operativa globala se completeaza cu mentiunile specifice regimului pentru operatiunile in cauza. Operatorul trebuie sa fie in masura sa prezinte extrase din evidenta operativa pentru regimul vamal.

Art. 29
Evidenta operativa se prezinta la solicitarea autoritatii vamale de control. De asemenea, documentele la care face referire evidenta operativa se pastreaza impreuna cu aceasta si se prezinta la orice solicitare a autoritatii vamale de control.

Sectiunea 5.3 - Aprobarea evidentei operative


Art. 30
Aprobarea evidentei operative se emite in scris de catre autoritatea vamala de control a zonei libere sau a antrepozitului liber. Modelul aprobarii evidentei operative este prevazut in anexa nr. 4.

Art. 31
In aplicarea art. 803 alin. (2) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, prin oferirea tuturor garantiilor necesare pentru aplicarea prevederilor referitoare la zonele libere sau la antrepozitele libere se intelege ca solicitantii:
a) nu au obligatii bugetare restante reprezentand impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plata, precum si a celor suspendate in conditiile legii;
b) nu inregistreaza debite la autoritatea vamala;
c) nu sunt in stare de insolventa, nu se afla in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara si nu figureaza in evidenta speciala si/sau in lista contribuabililor inactivi;
d) detin o evidenta operativa care permite identificarea si urmarirea fluxului marfurilor, considerata suficienta de catre autoritatea vamala de control.

Art. 32
Prin decizia de aprobare se stabilesc obligatiile care revin operatorului in organizarea evidentei operative.

Sectiunea 5.4 - Modificarea sau revocarea aprobarii evidentei operative


Art. 33
In cazul modificarii unei activitati, precum si inainte de exercitarea unei noi activitati, operatorul depune o cerere scrisa de modificare a aprobarii evidentei operative la autoritatea vamala de control. Modificarea aprobarii evidentei operative se notifica in scris operatorului.

Art. 34
(1) Aprobarea evidentei operative poate fi modificata sau revocata de catre autoritatea vamala de control daca supravegherea vamala a uneia sau mai multor activitati in zona libera/antrepozitul liber nu poate fi exercitata in mod eficient.
(2) Aprobarea evidentei operative poate fi, de asemenea, revocata in caz de lipsuri repetate si nejustificate de marfuri.
(3) Revocarea se efectueaza conform prevederilor art. 9 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar.


Capitolul VI - Conditii de functionare a zonelor libere si antrepozitelor libere


Sectiunea 6.1 - Conditii referitoare la marfuri


Art. 35
(1) Plasarea marfurilor in zone libere sau antrepozite libere se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 169 si 170 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar.
(2) Marfurile prohibite cu orice titlu, a caror introducere pe teritoriul vamal al Comunitatii este interzisa, nu pot fi depozitate in zonele sau antrepozitele libere.

Art. 36
(1) Introducerea in zona libera sau antrepozitul liber de marfuri supuse unor autorizatii speciale la intrarea lor pe teritoriul vamal al Comunitatii, potrivit reglementarilor speciale privind protectia patrimoniului, a sanatatii publice, a securitatii publice, a ordinii publice sau a mediului, se face cu respectarea acestora.
(2) Masurile de politica comerciala sau de prohibitie care sunt prevazute la exportul marfurilor comunitare sau cu ocazia reexportului de marfuri necomunitare se aplica la exportul sau reexportul in afara teritoriului vamal al Comunitatii al marfurilor care pleaca dintr-o zona libera sau dintr-un antrepozit liber.

Sectiunea 6.2 - Conditii referitoare la supravegherea zonelor libere si a antrepozitelor libere


Art. 37
Programul de functionare a punctelor de intrare si de iesire in/din zona libera si antrepozitul liber se afiseaza la autoritatea vamala de control a zonei libere sau a antrepozitului liber.

Art. 38
In cazul disparitiei nejustificate a unor marfuri pentru care nu se poate stabili statutul comunitar al marfurilor pe baza formularului prevazut la art. 812 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, acestea se considera ca fiind consumate sau utilizate in zona libera sau antrepozitul liber, fiind aplicabile prevederile art. 205 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar.


Capitolul VII - Garantia


Art. 39
Operatiunile de depozitare si manipulare uzuale, definite la art. 109 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, efectuate de catre operatori in zone libere si antrepozite libere, sunt exceptate de la garantarea drepturilor vamale de import, in temeiul art. 166 lit. a) din acelasi regulament.


Capitolul VIII - Functionarea zonelor libere si antrepozitelor libere


Sectiunea 8.1 - Formalitati la introducerea marfurilor necomunitare


A. Marfuri necomunitare introduse direct dintr-o tara terta

Art. 40
Marfurile sosite in locurile destinate desfasurarii activitatilor autorizate se inregistreaza fara intarziere de catre operator in evidenta operativa.

Art. 41
(1) Operatorii pastreaza documentele de transport care au insotit marfurile pana in zona libera sau antrepozitul liber. Aceste documente se prezinta impreuna cu inregistrarile din evidenta operativa si, dupa caz, cu marfurile la care se refera, la orice solicitare facuta de catre autoritatea vamala de control.
(2) Documentul de transport poate consta in orice document relativ la transport, respectiv CMR, foaie de parcurs, bon de livrare, manifest, nota de livrare sau mesaj informatic, cu conditia ca acesta sa furnizeze toate informatiile necesare identificarii marfurilor.
(3) Autoritatea vamala de control poate solicita, daca considera necesar, ca o copie a documentului de transport sa-i fie inmanata.

Art. 42
Operatorii care detin pentru marfurile plasate in antrepozitele libere sau in zonele libere un document doveditor al originii/statutului (certificat EUR 1, declaratie pe factura, certificat de origine tip A sau certificat ATR) si care intentioneaza sa utilizeze aceste documente la punerea in libera circulatie a marfurilor in cauza dupa stationarea in aceste perimetre trebuie, daca termenul de stationare intentionat depaseste durata de valabilitate a respectivelor documente, sa prezinte marfurile si documentul respectiv autoritatii vamale de control in cadrul termenului de valabilitate al documentelor in cauza.

B. Marfuri transbordate

Art. 43
Marfurile care fac obiectul unei transbordari in interiorul unei zone libere sau unui antrepozit liber nu se inscriu in evidenta operativa a operatorului. Acesta are obligatia sa puna la dispozitia autoritatii vamale de control documentele referitoare la operatiunea de transbordare.

Art. 44
Depozitarea de scurta durata a marfurilor, in cadrul unei astfel de transbordari, este considerata ca facand parte din operatiunea de transbordare. Durata maxima admisa este de 3 zile.

C. Introducerea marfurilor necomunitare aflate intr-un regim de tranzit extern sau intr-un regim vamal economic

Art. 45
Marfurile aflate sub un regim vamal economic sau in tranzit extern, introduse in zona libera sau antrepozitul liber in vederea incheierii acestora, se prezinta autoritatii vamale si fac obiectul formalitatilor vamale prevazute in acest sens.

Art. 46
Incheierea formalitatilor vamale pentru marfurile necomunitare, circuland sub acoperirea unui titlu de tranzit extern T1, se efectueaza dupa cum urmeaza:
a) in procedura normala, titlul de tranzit extern se depune la sosirea marfurilor sau cel mai tarziu in prima zi lucratoare ce urmeaza sosirii marfurilor la autoritatea vamala de control a zonei sau a antrepozitului liber care va proceda conform normelor regimului de tranzit;
b) in procedura simplificata, operatorul este exonerat de prezentarea marfurilor la autoritatea vamala de control a zonei libere/antrepozitului liber daca acesta este autorizat in calitate de "destinatar agreat" conform art. 406-408a din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar.

Art. 47
Incheierea formalitatilor vamale pentru marfurile necomunitare plasate anterior sub regimul de perfectionare activa sau de admitere temporara, care au facut obiectul unei declaratii de reexport, se efectueaza dupa cum urmeaza:
a) regimurile de perfectionare activa sau de admitere temporara se incheie prin intocmirea formalitatilor vamale de reexport si tranzit la biroul vamal de incheiere prevazut in autorizatia de derulare a regimului, altul decat autoritatea vamala de control a zonei libere sau a antrepozitului liber;
b) declaratia vamala este acceptata la biroul vamal de incheiere numai in situatia in care autoritatea vamala de control a zonei libere sau a antrepozitului liber este birou vamal de iesire din teritoriul vamal al Comunitatii, in conformitate cu art. 793 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar;
c) operatorul introduce marfurile de import sau produsele compensatoare in zona libera sau in antrepozitul liber in vederea expedierii ulterioare in afara teritoriului vamal al Comunitatii, sub acoperirea unui titlu de tranzit purtand mentiunea "marfa PA/S" sau "marfa AT" ori "marfa PA/R", dupa caz. Aceleasi mentiuni se efectueaza de catre operator in evidenta sa operativa;
d) modalitatile de prezentare a marfurilor si de descarcare a titlului de tranzit se efectueaza conform prevederilor descrise la art. 46 lit. a).

Art. 48
Incheierea formalitatilor vamale pentru marfurile necomunitare plasate anterior sub regimul de perfectionare activa sau de admitere temporara, care nu au facut obiectul unei declaratii de reexport, se efectueaza dupa cum urmeaza:
a) marfurile sau produsele compensatoare sunt considerate scoase din evidentele specifice regimului prin inscrierea intr-un titlu de tranzit extern depus la biroul vamal de incheiere prevazut in autorizatie, la optiunea operatorului economic, in functie de tipul operatiunii comerciale derulate, cum sunt spre exemplu, cele referitoare la transferul intre doua autorizatii de perfectionare activa sau de admitere temporara, precum si cazul particular al transferului de marfuri intre operatorii inscrisi in aceeasi autorizatie. In aceste situatii formalitatile de export nu au fost inca efectuate;
b) documentul de tranzit cuprinde mentiunea corespunzatoare "marfa PA/S", "marfa AT" sau "marfa PA/R", dupa caz;
c) in situatiile mentionate la art. 47 lit. a), titularul autorizatiei de "PA/R" poate depune o cerere de rambursare, numai dupa acceptarea documentului de tranzit extern T1 sau a declaratiei de reexport. In aceasta situatie efectuarea unei noi operatiuni de perfectionare activa sau punerea in libera circulatie a marfurilor de catre operator este conditionata de prezentarea fisei de informatii INF1, care contine informatii privind cuantumul drepturilor vamale suspendate sau rambursate si data de plasare anterioara sub regim.
Cererea de rambursare poate fi depusa de catre operator si in momentul introducerii in zona libera sau in antrepozitul liber a produselor compensatoare sau a marfurilor importate; pentru justificarea cererii de rambursare depuse la autoritatea vamala de control a regimului de perfectionare activa cu rambursare, operatorul poate solicita vizarea fisei de informatii INF7 de catre autoritatea vamala de control a zonei libere sau a antrepozitului liber.
Datele din fisa de informatii INF7 se preiau in evidenta operativa cu mentiunea "marfa PA/R".

Sectiunea 8.2 - Formalitati la introducerea marfurilor comunitare


Art. 49
(1) In cazul marfurilor care nu au facut obiectul unei declaratii de export, in conformitate cu art. 170 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, acestea nu se prezinta autoritatii vamale de control si nu fac obiectul formalitatilor vamale.
(2) Marfurile se inscriu in evidenta operativa prin mentionarea documentului de transport insotitor. Acest document se prezinta la solicitarea autoritatii vamale de control.

Art. 50
In cazul marfurilor care au facut obiectul unei declaratii de export, exemplarul 3 al declaratiei de export sau orice alt document justificativ al exportului se vizeaza la momentul scoaterii efective a acestora in afara teritoriului vamal al Comunitatii cand marfurile parasesc zona libera sau antrepozitul liber, conform prevederilor art. 162 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar.

Sectiunea 8.3 - Atestarea statutului vamal


Art. 51
Operatorul poate solicita autoritatii vamale de control sa ateste statutul comunitar sau necomunitar al marfurilor la intrarea in zona libera sau in antrepozitul liber sau ulterior in perioada depozitarii, prin utilizarea formularului prevazut in anexa nr. 109 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar.

Sectiunea 8.4 - Formalitati la scoaterea marfurilor din teritoriul vamal al Comunitatii


A. Reexportul marfurilor necomunitare

Art. 52
Cand masurile de politica comerciala sau de prohibitie sunt prevazute pentru reexportul anumitor marfuri necomunitare, acestea se aplica la iesirea din zona libera sau din antrepozitul liber.

Art. 53
Incheierea formalitatilor vamale pentru scoaterea marfurilor necomunitare, care nu sunt plasate sub un regim vamal economic, se efectueaza dupa cum urmeaza:
a) notificarea prealabila a autoritatii vamale de control, efectuata prin orice mijloc agreat de aceasta (in scris sau informatic), pentru fiecare operatiune in parte sau global, pentru mai multe operatiuni, sub forma unei planificari previzibile, si
b) inscrierea fara intarziere in evidenta operativa, efectuata la momentul iesirii marfurilor din locul unde operatorul isi desfasoara activitatea. Evidenta operativa face referire la documentul de transport care insoteste marfa.
Atunci cand autoritatea vamala de control nu este un punct de iesire al Comunitatii, se aplica regulile privind regimul de tranzit extern.

Art. 54
Incheierea formalitatilor vamale pentru scoaterea marfurilor necomunitare, plasate sub un regim vamal economic, se efectueaza dupa cum urmeaza:
a) depunerea unei declaratii de reexport la autoritatea vamala de control, daca aceasta nu a fost depusa la un alt birou vamal de incheiere a regimului vamal economic; si
b) inscrierea fara intarziere in evidenta operativa, efectuata la momentul iesirii marfurilor din locul unde operatorul isi desfasoara activitatea. Evidenta operativa face referire la documentul de transport care insoteste marfurile in afara zonei libere si la declaratia de reexport.

B. Marfuri necomunitare transbordate

Art. 55
Scoaterea marfurilor necomunitare ce nu au fost descarcate sau fac obiectul numai al unei operatiuni de transbordare de pe un mijloc de transport pe altul se efectueaza fara notificarea prealabila a autoritatii vamale de control si fara intocmirea altor formalitati vamale. Operatorul are obligatia de a prezenta documentele de transport la cererea autoritatii vamale de control.
Prin exceptie de la prevederile de mai sus, marfurile se inscriu in mod obligatoriu in evidenta operativa, cand fac obiectul unei operatiuni de vanzare-cumparare in zona libera sau antrepozitul liber.

C. Exportul marfurilor comunitare

Art. 56
(1) Exportul marfurilor comunitare dintr-o zona sau antrepozit liber se efectueaza prin parcurgerea urmatoarelor operatiuni:
a) depunerea unei declaratii de export la autoritatea vamala de control, daca aceasta nu a fost depusa la un alt birou vamal, inainte de scoaterea marfurilor din zona libera sau din antrepozitul liber; si
b) inscrierea in evidenta operativa a mentiunilor referitoare la declaratia de export si la documentul de transport aferent scoaterii marfurilor din zona libera sau antrepozitul liber.
(2) Cand masurile de politica comerciala sau de prohibitie sunt prevazute pentru exportul anumitor marfuri comunitare, acestea se aplica la scoaterea din zona libera sau din antrepozitul liber.

Sectiunea 8.5 - Formalitati efectuate la introducerea sau reintroducerea marfurilor in teritoriul vamal al Comunitatii


A. Reintroducerea marfurilor comunitare

Art. 57
(1) Scoaterea marfurilor comunitare, dupa stationarea lor intr-o zona libera sau antrepozit liber in statul membru de plecare, si reintroducerea acestora in alta parte a teritoriului vamal al Comunitatii se fac fara formalitati vamale.
(2) Statutul vamal comunitar al marfurilor se dovedeste prin formularul prevazut in anexa nr. 109 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar.
(3) Cand statutul vamal comunitar al marfurilor nu poate fi dovedit prin formularul mentionat la alin. (2) sau prin orice alt mijloc, marfurile sunt considerate ca fiind marfuri necomunitare.

B. Introducerea marfurilor necomunitare

Art. 58
Cand marfurile necomunitare aflate intr-o zona libera sau antrepozit liber sunt introduse in alta parte a teritoriului vamal comunitar fara sa fi fost in prealabil plasate in libera circulatie, se supun acelorasi dispozitii ca si marfurile necomunitare, care sunt introduse direct dintr-o tara terta in teritoriul vamal comunitar. Acestea sunt supuse supravegherii vamale si circula pe teritoriul vamal al comunitatii sub acoperirea unui tranzit extern T1 pana cand li se atribuie un alt regim vamal.


Capitolul IX - Utilizarea regimului de perfectionare activa, admitere temporara sau transformare sub control vamal in interiorul unei zone libere sau antrepozit liber


Art. 59
(1) Operatiunile de plasare a marfurilor si de incheiere a regimurilor de perfectionare activa, admitere temporara si de transformare sub control vamal sau admitere temporara, efectuate intr-o zona sau antrepozit liber, se pot desfasura in procedura normala sau in procedura de vamuire la domiciliu; in cazul utilizarii procedurii de vamuire la domiciliu, este obligatorie tinerea evidentelor aferente regimurilor de perfectionare activa, admitere temporara sau de transformare sub control vamal si al indeplinirii conditiilor specifice acestor regimuri.
(2) Procedura de vamuire la domiciliu nu poate fi autorizata cand operatorul nu efectueaza in mod frecvent operatiuni de perfectionare activa, admitere temporara sau de transformare sub control vamal.

Sectiunea 9.1 - Plasarea marfurilor sub un regim vamal prin utilizarea procedurii de vamuire la domiciliu


Art. 60
Regimul de perfectionare activa, admitere temporara sau transformare sub control vamal poate fi solicitat atat la momentul introducerii marfurilor in zona libera sau antrepozitul liber, cat si ulterior acestui moment.

Art. 61
Plasarea marfurilor sub regim se efectueaza potrivit dispozitiilor cuprinse in normele tehnice privind procedurile simplificate de vamuire.

Art. 62
(1) La momentul plasarii marfurilor sub regim vamal, operatorul este obligat sa inscrie fara intarziere aceasta plasare in evidentele regimului de perfectionare activa sau de transformare sub control vamal.
(2) Inscrierea in evidentele regimului inlocuieste inscrierea in evidenta operativa a zonei libere sau a antrepozitului liber. Aceasta inscriere trebuie sa faca referire la documentul sub acoperirea caruia marfurile au fost transportate catre locul de descarcare.
(3) Cand plasarea sub regim se face pentru marfuri care se afla deja in zona libera sau in antrepozitul liber, evidenta operativa a zonei libere sau a antrepozitului liber se descarca prin evidentele regimului in cauza.

Sectiunea 9.2 - Incheierea regimurilor prin utilizarea procedurii de vamuire la domiciliu


Art. 63
Incheierea regimurilor de perfectionare activa, admitere temporara sau transformare sub control vamal se poate efectua prin reacordarea statutului de marfuri:
a) introduse in zona libera sau antrepozitul liber;
b) reexportate;
c) punerea in libera circulatie a marfurilor; sau
d) acordarea unui alt regim vamal suspensiv.

Art. 64
(1) Incheierea regimului are loc prin inscrierea in evidenta operativa a zonei libere sau a antrepozitului liber a produselor compensatoare, marfurilor in aceeasi stare sau a produselor transformate care raman in zona libera, in conformitate cu prevederile art. 807 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar.
(2) Mentiunile aferente evidentei operative a zonei libere sau antrepozitului liber se preiau in evidentele specifice regimurilor de perfectionare activa, admitere temporara sau transformare sub control vamal; in aceste cazuri, evidenta operativa a antrepozitului liber sau a zonei libere face referire la mentiunile "marfa PA/S", "marfa AT" sau "TCV".

Art. 65
In cazul regimurilor de perfectionare activa, admitere temporara sau transformare sub control vamal, in decontul de incheiere mentiunile privind declaratiile vamale sunt inlocuite de mentiunile inscrise in evidentele regimului si in evidenta operativa a antrepozitului liber sau a zonei libere.

Art. 66
Incheierea regimurilor de perfectionare activa, admitere temporara sau transformare sub control vamal, concomitent cu scoaterea din zona libera sau din antrepozitul liber prin reexport sau punere in libera circulatie, utilizand o procedura simplificata de vamuire, presupune inregistrarea operatiunilor in evidentele specifice regimului vamal economic si nu al evidentei operative a zonei libere sau antrepozitului liber.


Capitolul X - Conditii de utilizare a marfurilor necomunitare fara nasterea datoriei vamale


Art. 67
Marfurile necomunitare plasate intr-o zona libera sau un antrepozit liber pot fi utilizate sau consumate fara a se naste o datorie vamala la import, in conformitate cu prevederile art. 205 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, numai in cazurile si in conditiile reglementate in acest capitol.

Sectiunea 10.1 - Manipulari uzuale


Art. 68
(1) Marfurile aflate in zona libera sau antrepozitul liber pot fi supuse manipularilor uzuale prevazute in anexa nr. 72 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar.
(2) Marfurile comunitare care fac obiectul politicii agricole comune pot fi supuse numai manipularilor definite in Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 800/99 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de restituiri la export pentru produsele agricole.

Art. 69
(1) Manipularile uzuale se efectueaza fara autorizarea prealabila a autoritatii vamale de control.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cand operatorul doreste punerea in libera circulatie a marfurilor pe baza felului, valorii in vama si cantitatii acestora din momentul anterior manipularilor uzuale, este obligatorie obtinerea unei aprobari prealabile din partea autoritatii vamale de control. In acest caz, prin aprobarea prealabila, autoritatea vamala de control stabileste conditiile privind informarea sa, locul, ziua si mijloacele de identificare fizica a marfurilor ce urmeaza a fi supuse manipularilor uzuale in cauza sau alte conditii specifice operatiunii in cauza, necesare exercitarii supravegherii vamale.
(3) In aplicarea prevederilor art. 178 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cand marfurile supuse manipularilor uzuale pe baza aprobarii prealabile mentionate la alin. (2) urmeaza a fi declarate pentru punere in libera circulatie, tranzit sau un regim vamal economic, operatorul poate solicita eliberarea fisei de informatii INF8.

Art. 70
Marfurile supuse unor reglementari speciale, cum ar fi: sanitar-veterinare, fitosanitare, de mediu sau sanatate, pot fi reconditionate, transformate sau reambalate, conform legislatiei specifice in domeniu.

Art. 71
In orice situatie manipularile uzuale se inscriu in evidenta operativa tinuta de operator.

Sectiunea 10.2 - Operatiuni de vanzare-cumparare


Art. 72
(1) Marfurile necomunitare sau comunitare plasate in zone libere sau in antrepozite libere pot fi vandute si cumparate fara aprobarea autoritatii vamale de control.
(2) Aceste tranzactii se inscriu in mod obligatoriu in evidenta operativa.

Sectiunea 10.3 - Operatiuni de abandon si distrugere


Art. 73
(1) Marfurile care se gasesc in zona libera sau in antrepozitul liber pot fi abandonate in favoarea statului sau distruse in conformitate cu dispozitiile prevazute la art. 182 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar.
(2) Operatiunile de abandon sau distrugere se notifica in prealabil in scris autoritatilor vamale de control. Notificarea se semneaza de operator si se efectueaza intr-un termen suficient pentru a permite autoritatii vamale de control sa asiste la distrugere.
(3) Certificarea distrugerii se efectueaza prin inscrierea procesului-verbal aferent acestei operatiuni in evidenta operativa.
(4) In cazul marfurilor supuse unor reglementari speciale, distrugerea se efectueaza, dupa caz, numai in locurile si conditiile stabilite in prealabil de autoritatile competente.


Capitolul XI - Dispozitii finale


Art. 74
Dispozitiile prezentelor norme se completeaza cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar si Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei si Hotararii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei.

Art. 75
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentele norme tehnice.


ANEXA Nr. 1 la normele tehnice

  Autoritatea vamala de control......... 
  Nr. ............./............................... 


  Raport de verificare pentru agrearea unui antrepozit liber 
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Denumirea titularului sau operatorului    ¦Antrepozit liber        ¦
+---------------------------------------------+--------------------------------¦
¦Adresa si locul de depozitare        ¦[ ] solicitat          ¦
¦                       ¦[ ] de modificat        ¦
¦                       ¦[ ] deja beneficiar       ¦
+------------------------------------------------------------------------------+ 


I. LOCATII
Stare:
Se precizeaza amplasamentul si caile de acces (de exemplu, daca sunt mai multe cladiri la aceeasi adresa) si se anexeaza o schita succinta.
Constructie:
? Natura (pereti, acoperis):
? Protectie: (se descrie sistemul de inchidere, alarma etc.)
? Observatii:
II. MARFURI:
? Felul marfurilor care urmeaza sa fie depozitate:? Mijloace care permit localizarea (marcaje, inscriptii etc.)
? Depozitarea de marfuri sub diferite regimuri:
[ ] DA [ ] NU
? Depozitarea de marfuri comunitare: [ ] DA [ ] NU
? Marfurile aflate in diferite regimuri sunt separate?? Fizic (perete, grilaj):
[ ] DA [ ] NU
? Fictiv (marcaje la sol) [ ] DA [ ] NU
? Descrierea mijloacelor de separare vizuala:

Justificarea economica a necesitatii de depozitare:
III. EVIDENTA OPERATIVA:
Manuala [ ] Deja tinuta [ ]
Informatica [ ] Preconizata [ ]
Tinuta in locatie [ ] Tinuta in afara locatiei [ ]

Adresa locului de tinere a evidentei, atunci cand aceasta se realizeaza in afara locatiei:
IV. MANIPULARI UZUALE PRECONIZATE:
V. OBSERVATII SI AVIZE
Documente anexate:
[ ] Plan de acces, de situare sau cadastral
[ ] Planul locatiilor
[ ] Agrearea altor administratii
[ ] Modelul evidentelor operative
[ ] Altele

Semnatura si stampila


ANEXA Nr. 2 la normele tehnice


Operator economic
APROB.......................
Seful Autoritatii vamale de control
...................................

CERERE DE AUTORIZARE
pentru efectuarea de constructii in zona libera
1. Denumirea/sediul operatorului economic care efectueaza constructia .................
.......................................................................................
.......................................................................................
2. Beneficiarul constructiei...........................................................
.......................................................................................
3. Materialele de constructii sunt:
comunitare [ ]
necomunitare importate [ ]
necomunitare [ ]
4. Locul de amplasare a constructiei (denumire concesionar parcela)....................
.......................................................................................
5. Destinatia constructiei (depozit, sediu social, unitati de productie, magazine etc.)
.......................................................................................
.......................................................................................
Data Semnatura autorizata si stampila operatorului economic .................... ................................ANEXA Nr. 3 la normele tehnice


Autoritatea vamala de control ...................
Nr. ......................../....................

AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE
in zona libera/antrepozit liber......................

In conformitate cu prevederile art. 167 alin. (4) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar si ale art. 801 alin. (3) si (4) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, se autorizeaza:
S.C. ........................................................................ cu sediul/domiciliul in......................................................... ................................................................................ ................................................................................
Cod unic de inregistrare nr. ............................
Certificat de inregistrare la registrul comertului seria........../nr. ...........................
sa construiasca in zona libera/antrepozitul liber ...................................................:
+------------------------------------------------------------------------------+
¦        Denumirea constructiei        ¦   Localizare    ¦
+------------------------------------------------------+-----------------------¦
¦                           ¦            ¦
+------------------------------------------------------------------------------+ 


cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Precizari suplimentare:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

Semnatura si stampila


ANEXA Nr. 4 la normele tehnice


Autoritatea vamala de control ........................

APROBARE DE EVIDENTA OPERATIVA
Nr. ..................../.....................

Ca urmare a solicitarii nr. ..................., in conformitate cu prevederile art. 172 alin. (1) si (2) si ale art. 176 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar si ale art. 803 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, se autorizeaza:
S.C. ........................................................................ ................................................................................ cu sediul /domiciliul in ....................................................... ................................................................................ ................................................................................
Cod unic de inregistrare nr. ............................
Certificat de inregistrare la registrul comertului seria ....../nr. ......... pentru desfasurarea activitatii ................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ in zona libera/antrepozitul liber ............................................ .
Aprobarea acordata pentru tinerea evidentei operative in forma prezentata in solicitarea de referinta face parte integranta din prezenta autorizatie.
De asemenea, va aducem la cunostinta ca aveti urmatoarele obligatii:
a) necesitatea luarii tuturor masurilor pentru ca angajatii dvs. sa fie in masura sa respecte legislatia vamala;
b) sa semnalati autoritatii vamale de control a zonei libere sau a antrepozitului liber orice disparitie de marfuri pe care o constatati;
c) sa comunicati eventualele modificari ale elementelor furnizate in cererea de aprobare a evidentei operative.

Semnatura si stampila


Poate fi de interes si:
Ordin pentru modificarea si completarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.789/2007, ordin nr. 349/2008
Norma de autorizare a regimurilor vamale economice, ordinul nr. 7789/2007
Codul Vamal al Romaniei, legea nr. 86/2006
HG nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale a Vamilor. Hotarare privind Autoritatea Nationala a Vamilor
OUG nr. 33/2009 pentru completarea art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul Vamal al Romaniei. Ordonanta de urgenta nr. 270/2009
Ordin nr. 847/2009 pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5465/2007
HG 218/2010 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat dintre Romania si Republica Moldova, semnat la Bucuresti a 13 noiembrie 2009. Hotarare nr. 218/2010
Legea 217/2010 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind vamuirea centralizata, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci cand resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii
OUG 49/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor prevederi financiar-fiscale. Ordonanta de urgenta nr. 49/2011
HG 564/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea ANAF. Hotararea nr. 564/2011c
Ordin nr. 2286/2011 pentru modificarea si completarea anexei la Ordinul nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispozitiilor art. 61—65 si ale art. 74—80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire
OUG 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Ordonanta de urgenta nr. 74/2013
Ordin 1421/2014 privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit comunitar/comun
Ordin 2781/2014 pentru aprobarea utilizarii semnaturii electronice extinse la derularea formalitatilor vamale pentru marfurile introduse in si scoase din Uniunea Europeana prin birouri vamale din Romania
Ordin 163/2015 pentru aprobarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
69 useri online

Useri autentificati: