DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Metodologie de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare impotriva incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor, 588/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 588 din 27/08/2007


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta metodologie stabileste cadrul de desfasurare a activitatii de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, proiecteaza, executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie cu vopsele termospumante sau cu produse de torcretare, de ignifugare a materialelor combustibile, de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor.
(2) Atestarea persoanelor care desfasoara activitati de proiectare, executare, verificare, intretinere si reparare a mijloacelor tehnice destinate apararii impotriva incendiilor, altele decat cele prezentate la alin. (1), se face prin metodologii specifice, aprobate in conditiile legii.

Art. 2
In sensul prezentei metodologii, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) certificat de atestare - documentul emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, ce indica existenta increderii adecvate ca persoana numita este competenta sa efectueze anumite servicii;
b) evaluare - examinarea sistematica a masurii in care persoana este capabila sa satisfaca conditiile specifice;
c) referat de supraveghere - documentul in care se consemneaza daca se mentin sau nu conditiile tehnicoorganizatorice care au stat la baza atestarii persoanei;
d) persoane atestate - persoanele juridice, persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent, denumite in continuare persoane fizice autorizate, precum si asociatii familiale;
e) personal - operatorii responsabili cu executarea lucrarilor si care au obtinut un certificat de competenta profesionala in acest sens. Sunt considerati operatori responsabili cu executarea lucrarilor: angajatii persoanelor juridice, membrii asociatiilor familiale sau persoanele fizice autorizate;
f) certificat de competenta profesionala - documentul care atesta pregatirea profesionala in domeniul pentru care se solicita certificatul de atestare.

Art. 3
Certificarea competentelor profesionale ale personalului care executa, verifica, intretine si/sau repara sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, executa, verifica, intretine si/sau repara sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie cu vopsele termospumante sau cu produse de torcretare, de ignifugare a materialelor combustibile, de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor se realizeaza in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare privind formarea profesionala a adultilor, pe baza standardelor ocupationale specifice, in centre de formare si evaluare a competentelor profesionale.

Art. 4
In conformitate cu art. 5 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 259/2005 privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, atestarea persoanelor reprezinta prestare de servicii care se efectueaza contra cost, la cererea solicitantului.


Capitolul II - Desfasurarea activitatii de atestare a persoanelor


Art. 5
Pentru atestare, solicitantul depune dosarul de atestare la Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, denumit in continuare Centrul National, unitate specializata din structura Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, denumit in continuare Inspectoratul General, personal sau printr-o persoana imputernicita.

Art. 6
(1) Dosarul de atestare a persoanelor juridice care executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie cu vopsele termospumante sau cu produse de torcretare, de ignifugare a materialelor combustibile, de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
a) cerere-tip de atestare, conform anexei nr. 1;
b) copie de pe certificatul de inregistrare emis de oficiul registrului comertului;
c) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in luna solicitarii atestarii, care trebuie sa cuprinda obiectul de activitate conform codului CAEN, in original;
d) lista cu personalul care detine un certificat emis conform art. 3, semnata si stampilata de persoana juridica, si copii de pe certificate;
e) lista cu mijloacele tehnice din dotare, semnata si stampilata de persoana juridica, intocmita conform anexei nr. 2;
f) buletine de verificare metrologica, certificate de etalonare emise de laboratoare autorizate metrologic, dupa caz, contract de inchiriere pentru minimum 3 ani pentru mijloacele tehnice din dotare; pentru mijloacele tehnice achizitionate cu cel mult 6 luni inainte de solicitarea atestarii/reatestarii, se admit copii de pe facturile fiscale, declaratiile de conformitate si certificatele de calitate si garantie;
g) procedura de lucru specifica activitatii pentru care se solicita atestarea, semnata si stampilata din partea persoanei juridice;
h) copie de pe autorizatia I.S.C.I.R. pentru efectuarea activitatilor de umplere, reparare, verificare tehnica, scoatere din uz si casare a recipientelor-butelii stingatoare de incendiu, in cazul persoanelor juridice care solicita atestarea pentru efectuarea lucrarilor de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu;
i) etichete autocolante, in original, pentru fiecare tip de stingator, conform standardelor in vigoare, in cazul persoanelor juridice care solicita atestarea pentru efectuarea lucrarilor de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu.
(2) Dosarul de atestare a persoanelor juridice pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu si/sau a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor va cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere-tip de atestare;
b) copie de pe certificatul de inregistrare emis de oficiul registrului comertului;
c) certificat constatator emis de oficiul registrului comertului in luna solicitarii atestarii, care trebuie sa cuprinda obiectul de activitate conform codului CAEN, in original;
d) lista cu personalul, semnata si stampilata de persoana juridica, si copii legalizate de pe diplomele de absolvire a unei institutii de invatamant superior cu profil electric, instalatii pentru constructii sau conexe cu acestea;
e) procedura de lucru specifica activitatii pentru care se solicita atestarea, semnata si stampilata de persoana juridica.
(3) Dosarul de atestare a asociatiilor familiale sau a persoanelor fizice autorizate, care executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie cu vopsele termospumante sau cu produse de torcretare, de ignifugare a materialelor combustibile, de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu, de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor, trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:
a) cerere-tip de atestare, conform anexei nr. 1;
b) copii legalizate de pe urmatoarele documente: certificatul de inregistrare emis de oficiul registrului comertului si autorizatia de functionare care trebuie sa cuprinda obiectul de activitate conform codului CAEN;
c) certificatul emis conform art. 3, in copie;
d) lista cu mijloacele tehnice din dotare, semnata si stampilata de asociatia familiala sau de persoana fizica autorizata, intocmita conform anexei nr. 2;
e) buletine de verificare metrologica, certificate de etalonare emise de laboratoare autorizate metrologic, dupa caz, contract de inchiriere pentru minimum 3 ani pentru mijloacele tehnice din dotare; pentru mijloacele tehnice achizitionate cu cel mult 6 luni inainte de solicitarea atestarii/reatestarii, se admit copii de pe facturile fiscale, declaratiile de conformitate si certificatele de calitate si garantie;
f) procedura de lucru specifica activitatii pentru care se solicita atestarea, semnata si stampilata de asociatia familiala sau de persoana fizica autorizata;
g) copie de pe autorizatia I.S.C.I.R. pentru efectuarea activitatilor de umplere, reparare, verificare tehnica, scoatere din uz si casare a recipientelor-butelii stingatoare de incendiu, in cazul asociatiilor familiale sau persoanelor fizice autorizate care solicita atestarea pentru efectuarea lucrarilor de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu;
h) etichete autocolante, in original, pentru fiecare tip de stingator, conform standardelor in vigoare, in cazul asociatiilor familiale sau persoanelor fizice autorizate care solicita atestarea pentru efectuarea lucrarilor de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu.
(4) Dosarul de atestare a asociatiilor familiale sau a persoanelor fizice autorizate pentru efectuarea lucrarilor de proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu si/sau a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor va cuprinde urmatoarele documente:
a) cerere-tip de atestare;
b) copii legalizate de pe urmatoarele documente: certificatul de inregistrare emis de oficiul registrului comertului; autorizatia de functionare care trebuie sa cuprinda obiectul de activitate conform codului CAEN;
c) copii legalizate de pe diplomele de absolvire a unei institutii de invatamant superior cu profil electric, instalatii pentru constructii sau conexe cu acestea;
d) procedura de lucru specifica activitatii pentru care se solicita atestarea, semnata si stampilata de asociatia familiala sau persoana fizica autorizata.
(5) In cazul in care dosarul de atestare nu cuprinde toate documentele prevazute la alin. (1)-(4), Centrul National comunica in scris solicitantului neconformitatile constatate, in cel mult 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
(6) In cazul in care solicitantul nu rezolva neconformitatile in cel mult 60 de zile de la comunicare, cererea de atestare se respinge.

Art. 7
(1) Atestarea persoanelor prevazute la art. 1 se efectueaza pe baza dosarului de atestare de catre Centrul National, prin comisia de atestare care este desemnata anual, prin ordin, de catre inspectorul general al Inspectoratului General.
(2) Presedintele comisiei de atestare este seful Centrului National.
(3) Componenta comisiei si modul de lucru al acesteia sunt stabilite prin procedura aprobata de inspectorul general al Inspectoratului General.

Art. 8
(1) Comisia de atestare are urmatoarele atributii:
a) studiaza si analizeaza dosarul de atestare si hotaraste asupra emiterii certificatului de atestare;
b) hotaraste asupra suspendarii atestarii, retragerii si anularii certificatului de atestare.
(2) Membrii comisiei de atestare trebuie sa asigure pastrarea secretului profesional asupra informatiilor din documentele studiate, potrivit legii.
(3) Modelul certificatului de atestare este prezentat in anexa nr. 3.

Art. 9
Comisia de atestare se intruneste cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este necesar.

Art. 10
Certificatul de atestare se acorda pentru o perioada de 3 ani.

Art. 11
Decizia comisiei de atestare se comunica solicitantului in scris, in termen de 30 de zile de la data prezentarii documentatiei complete.


Capitolul III - Supravegherea persoanelor


Art. 12
(1) Auditul persoanelor atestate se efectueaza cel putin o data pe an, de catre specialisti nominalizati din Centrul National si/sau din inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.
(2) Lista specialistilor nominalizati din inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru efectuarea auditului se aproba de inspectorul general al Inspectoratului General dupa efectuarea de catre acestia a unei pregatiri specifice la Centrul National.

Art. 13
(1) Persoanele atestate trebuie sa permita accesul neconditionat al auditorilor in spatiile de lucru aflate in proprietate, la toate documentele referitoare la atestatul acordat, dupa caz, documente de provenienta, certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru toate reperele si substantele utilizate si altele asemenea.
(2) Persoanele atestate trebuie sa asigure accesul neconditionat al auditorilor, cu acordul beneficiarului, la toate lucrarile efectuate.
(3) Controlul calitatii lucrarilor efectuate se realizeaza pe baza procedurilor de lucru intocmite in conformitate cu reglementarile tehnice specifice in vigoare, la minimum 3 lucrari alese de auditor, si se consemneaza intr-un referat de supraveghere.

Art. 14
(1) Auditul de supraveghere poate fi planificat sau inopinat.
(2) Auditul de supraveghere planificat se comunica de Centrul National sau de inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, persoanei in cauza cu cel putin 15 zile inainte de a fi efectuat.
(3) Auditul de supraveghere inopinat se executa:
a) in urma reclamatiilor unui beneficiar cu privire la calitatea lucrarilor efectuate de persoana atestata;
b) pe timpul verificarii auditorilor din inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene si al municipiului Bucuresti de catre reprezentantii Inspectoratului General, prin structura specializata de supravegherea pietei;
c) ori de cate ori exista dovezi care impun efectuarea supravegherii.

Art. 15
La auditul de supraveghere se verifica mentinerea conditiilor care au stat la baza atestarii.

Art. 16
(1) In urma auditului de supraveghere se intocmeste referat de supraveghere.
(2) Modelul referatului de supraveghere este prezentat in anexa nr. 4.


Capitolul IV - Suspendarea, retragerea si anularea atestarii persoanelor


Art. 17
(1) Daca pe timpul auditului de supraveghere se constata abateri de la conditiile care au stat la baza atestarii, Centrul National suspenda atestarea si atentioneaza persoana ca in cel mult 30 de zile sa remedieze deficientele constatate.
(2) Abaterile constatate, atentionarea si termenul de suspendare se consemneaza intr-un raport intocmit in 3 exemplare, dupa caz, care se distribuie astfel:
a) un exemplar la persoana in cauza;
b) un exemplar la inspectoratul pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti;
c) un exemplar la Centrul National.
(3) Constatarile din raport se vor mentiona si in registrul de audit aflat la persoana in cauza.
(4) Modelul registrului de audit este prezentat in anexa nr. 5.

Art. 18
(1) Suspendarea atestarii se ridica daca in urma unei verificari persoana in cauza dovedeste ca au fost eliminate cauzele care au dus la luarea masurii de suspendare.
(2) Perioada de suspendare nu se adauga duratei de valabilitate a certificatului de atestare.
(3) Verificarea in vederea ridicarii suspendarii se efectueaza de catre persoanele mentionate la art. 12.

Art. 19
(1) Pe perioada suspendarii persoana in cauza nu are dreptul de a mai efectua lucrari in domeniul in care era atestata. In caz contrar, certificatul de atestare se retrage si se anuleaza.
(2) Daca in termen de 30 de zile persoana careia i s-a aplicat suspendarea nu face dovada inlaturarii cauzelor care au stat la baza suspendarii, comisia de atestare retrage si anuleaza certificatul de atestare.

Art. 20
In cazul in care se constata efectuarea de lucrari de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu necertificate, precum si utilizarea de substante sau componente necertificate la intretinerea, repararea autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor ori la lucrari de termoprotectie si ignifugare, certificatul de atestare se retrage si se anuleaza.

Art. 21
Retragerea si anularea certificatului de atestare se comunica in scris persoanei in cauza si inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean sau al municipiului Bucuresti in termen de 10 zile de la luarea deciziei.

Art. 22
(1) Persoana careia i-a fost anulat certificatul de atestare poate solicita o noua atestare numai dupa expirarea unui an de la comunicarea masurii de anulare ramase definitiva.
(2) In cazul in care persoana solicita o noua atestare fara respectarea termenului prevazut la alin. (1), cererea va fi respinsa ca prematura.
(3) Persoana careia i-a fost anulat a doua oara certificatul de atestare nu mai poate solicita o noua atestare.


Capitolul V - Mentinerea atestarii persoanelor


Art. 23
(1) Atestarea persoanelor poate fi mentinuta prin prelungirea cu inca 3 ani a termenului de valabilitate al certificatului de atestare de catre Centrul National.
(2) Mentinerea atestarii se face pe baza dosarului de atestare actualizat si a referatului/referatelor de supraveghere.

Art. 24
Pentru mentinerea atestarii, persoana trebuie sa depuna la Centrul National, cu cel putin 90 de zile inaintea expirarii termenului de valabilitate al certificatului de atestare, urmatoarele documente:
a) cerere de mentinere a atestarii;
b) certificatul de atestare, in original;
c) referatul/referatele de supraveghere;
d) documentele prevazute la art. 6, dupa caz, actualizate.

Art. 25
In cazul in care persoana nu solicita mentinerea atestarii in termenul mentionat la art. 24 si solicita o noua atestare dupa expirarea termenului de valabilitate al certificatului de atestare, aceasta trebuie sa depuna la Centrul National, pe langa documentele prevazute la art. 6, si referatul/referatele de supraveghere.

Art. 26
Decizia cu privire la mentinerea atestarii este luata de comisia de atestare si se comunica, in scris, in termen de 15 zile de la data intrunirii acesteia.


Capitolul VI - Contestatii


Art. 27
(1) Cu privire la decizia de respingere a atestarii sau de anulare a certificatului de atestare, luata de catre comisia de atestare, persoana poate sa solicite revocarea acesteia in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului. Contestatia se poate adresa in egala masura sefului Centrului National sau inspectorului general al Inspectoratului General.
(2) Decizia de respingere a atestarii sau de anulare a certificatului de atestare ramane definitiva la data implinirii termenului prevazut la alin. (1), daca aceasta nu a fost contestata, sau la data solutionarii contestatiei, dupa caz.
(3) Solutionarea contestatiilor se face conform procedurii aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General.


Capitolul VII - Inregistrari privind atestarea


Art. 28
Centrul National pastreaza dosarele de atestare o durata de 10 ani dupa expirarea termenului de valabilitate al certificatului de atestare.

Art. 29
Dosarele de atestare pastrate in arhiva Centrului National cuprind documentatia ce justifica atestarea, completata cu documentele provenite din auditurile de supraveghere, cererile de mentinere, contestatii etc.

Art. 30
Persoanele au drept de consultare a dosarului propriu in prezenta unui reprezentant desemnat, pe baza unei cereri scrise adresate sefului Centrului National.


Capitolul VIII - Dispozitii finale


Art. 31
(1) Persoanele atestate au urmatoarele obligatii:
a) sa asigure pastrarea in permanenta a conditiilor tehnice si organizatorice pe baza carora s-a emis certificatul de atestare;
b) sa puna la dispozitia organelor de control registrul de audit;
c) sa mentina la zi registrele cu evidenta lucrarilor efectuate, pentru fiecare domeniu;
d) sa comunice in scris Centrului National modificarile survenite in sistemul propriu de calitate sau in conditiile care au stat la baza atestarii, in termen de 15 zile de la data producerii acestora;
e) sa transmita Centrului National documentele actualizate, respectiv buletine de verificare metrologica, autorizatii si altele asemenea;
f) sa transmita Centrului National, semestrial, lista cu proiectele puse in opera, pentru persoanele juridice care proiecteaza sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu si/sau sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor;
g) sa achite in avans contravaloarea prestarilor de servicii incluse in activitatea de analiza a dosarului si/sau de audit de supraveghere.
(2) Modelele registrelor cu evidenta lucrarilor efectuate sunt prezentate in anexele nr. 6-10.
(3) Certificatele de atestare acordate pana la data aprobarii prezentei metodologii sunt valabile pana la expirarea termenului de valabilitate.

Art. 32
Persoanele atestate poarta intreaga raspundere pentru activitatile desfasurate ori in legatura cu acestea si nu se pot prevala de certificatul de atestare acordat de Centrul National pentru a fi exonerate de raspundere sau pentru impartirea raspunderii ce le revine potrivit legii.

Art. 33
(1) Persoanele juridice atestate trebuie sa asigure pentru fiecare sucursala mijloacele tehnice. (2) Fiecare filiala constituita conform legii se atesta conform prevederilor prezentei metodologii.

Art. 34
Verificarea activitatii auditorilor din inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si din Centrul National se face de catre reprezentantii Inspectoratului General, prin structura specializata de supraveghere a pietei, pe baza procedurii aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General.

Art. 35
Pentru aplicarea prezentei metodologii, Centrul National elaboreaza proceduri specifice aprobate de inspectorul general al Inspectoratului General.

Art. 36
Centrul National transmite periodic publicatiilor de specialitate in vederea publicarii listele cu persoanele juridice atestate, precum si cele carora li s-a anulat certificatul de atestare.

Art. 37
Anexele nr. 1-10 fac parte integranta din prezenta metodologie.


Anexa Nr. 1 la metodologie - CERERE-TIP DE ATESTARE


Catre
Seful Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

Subsemnatul/Subsemnata, .............., in calitate de ...................... al ............................., persoana juridica/asociatie familiala/persoana fizica autorizata in conditiile legii, cu sediul in localitatea ..............., judetul ................, str. ................................. nr. .........., inregistrata la registrul comertului sub nr. .........................., solicit atestarea/reatestarea pentru executarea lucrarilor de ........................ .
In sustinerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde un numar de...... documente, care atesta indeplinirea conditiilor si criteriilor prevazute in Metodologia de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare impotriva incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 252/2007.
Declar ca am luat cunostinta de obligatiile ce imi revin potrivit prevederilor metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 252/2007.
Localitatea .............. Data ................... Semnatura ...............


Anexa Nr. 2 la metodologie - LISTA mijloacelor tehnice din dotare


1. Lista cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor care executa sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
1. Multimetru de masura pentru marimi electrice diverse (tensiunea, intensitatea curentului, rezistenta electrica etc.) - verificat metrologic de un laborator autorizat
2. Truse de scule diverse (electronist, electrician etc.)
3. Masina de gaurit portabila (rotopercutoare)


Nota: :
Se vor indica seriile aparatelor din dotare.
2. Lista cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor care verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu
1. Multimetru de masura pentru marimi electrice diverse (tensiunea, intensitatea curentului, rezistenta electrica etc.) - verificat metrologic de un laborator autorizat
2. Truse de scule diverse (electronist, electrician etc.)
3. Masina de gaurit portabila (rotopercutoare)

Nota: :
Se vor indica seriile aparatelor din dotare.
3. Lista cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor care executa sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor
1. Generator de sudura cu acetilena
2. Transformator (convertizor) pentru sudura
3. Masina de gaurit portativa (cu percutie)
4. Trusa de lacatusarie
5. Polizor de banc (dublu, simplu)
6. Dispozitiv de taiat metale cu disc abraziv
7. Electrocompresor-manometru verificat metrologic de un laborator autorizat
8. Cantar (50-200 kg) - verificat metrologic de un laborator autorizat
9. Pompa hidraulica (cel putin 15 bari)
10. Trusa de chei (fixe, inelare)

Nota: :
Se vor indica seriile aparatelor din dotare.
4. Lista cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor care verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor
1. Generator de sudura cu acetilena
2. Transformator (convertizor) pentru sudura
3. Masina de gaurit portativa (cu percutie)
4. Trusa de lacatusarie
5. Polizor de banc (dublu, simplu)
6. Dispozitiv de taiat metale cu disc abraziv
7. Electrocompresor-manometru verificat metrologic de un laborator autorizat
8. Cantar (50-200 kg) - verificat metrologic de un laborator autorizat
9. Pompa hidraulica (cel putin 15 bari)
10. Trusa de chei (fixe, inelare)

Nota: :
Se vor indica seriile aparatelor din dotare.
5. Lista cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor care efectueaza lucrari de verificare, reincarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu
1. Instalatie de vopsit (manometrul compresorului verificat metrologic de un laborator autorizat)
2. Mijloace tehnice pentru masurarea cantitatii de substanta de stingere sau agent propulsor, adecvat dimensional (balanta, cantar, etc.) - verificat metrologic de un laborator autorizat:
- o bucata in intervalul 5-50 kg
- o bucata de minimum 100 kg
3. Trusa de chei (fixe, inelare, tubulare)
4. Cilindru gradat pentru apa, spumant

Nota: :
Se vor indica seriile aparatelor din dotare.
6. Lista cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor care efectueaza lucrari de termoprotectie cu vopsele termospumante
1. Instalatie de sablare omologata sau documente similare
2. Instalatie de aplicare a vopselelor cu presiune nominala de minimum 240 atm, cu presiune la pistol de minimum 4 atm, debit minim de lucru de 5 l/min., raport de compresie minimum 1/30 - omologata sau documente similare
3. Set duze de la 0,48 mm - 0,84 mm
4. Dispozitiv de determinare a aderentei grundului, conform SR ISO 2409-1994 - verificat metrologic de un laborator autorizat
5. Dispozitive de masurat grosimea stratului umed - verificate metrologic de un laborator autorizat
6. Aparate de masurat umiditatea si temperatura suprafetei metalului - verificate metrologic de un laborator autorizat
7. Aparat electronic de masurat grosimea stratului uscat - verificat metrologic de un laborator autorizat
8. Etaloane pentru grade de curatare conform SR EN ISO 8501-1:2002
9. Dispozitive pentru pregatirea suportului metalic (perii mecanice, manuale etc.)

Nota: :
Se vor indica seriile aparatelor din dotare.
7. Lista cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor care efectueaza lucrari de termoprotectie cu produse de torcretare
1. Instalatie de punere in opera a produsului de torcretare - omologata sau documente similare
2. Aparat de masurare a grosimii stratului umed - verificat metrologic de un laborator autorizat
3. Dispozitiv de masurare a aderentei stratului uscat - verificat metrologic de un laborator autorizat
4. Aparat de masurat umiditatea si temperatura aerului (termohigrometru) - verificat metrologic de un laborator autorizat
5. Dispozitive pentru pregatirea suportului metalic (perii mecanice, manuale etc.)

Nota: :
Se vor indica seriile aparatelor din dotare.
8. Lista cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor care efectueaza lucrari de ignifugare a materialelor combustibile
1. Instalatie de aplicare a vopselelor - manometru verificat metrologic de un laborator autorizat
2. Aparat de cantarit de minimum 5 kg si maximum 10 kg - verificat metrologic de un laborator autorizat
3. Aparat de masurat umiditatea lemnului (umidometru) - verificat metrologic de un laborator autorizat
4. Aparat de masurat umiditatea si temperatura aerului (termohigrometru) - verificat metrologic de un laborator autorizat
5. Mijloace pentru pregatirea suportului de ignifugat (perii de sarma etc.)

Nota: :
Se vor indica seriile aparatelor din dotare.
9. Lista cuprinzand dotarea minima necesara persoanelor care efectueaza lucrari de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor
1. Macara rulanta de cel putin 5 t/f - verificata metrologic de un laborator autorizat
2. Palan pana la 5 t/f - verificat metrologic de un laborator autorizat
3. Trusa mecanica auto
4. Trusa electrica auto
5. Utilaje pentru prelucrari prin aschiere (strung, freza, masina de gaurit, polizor)
6. Aparat de sudura autogena
7. Aparat de sudura electrica
8. Instalatie de vopsit (manometrul compresorului verificat metrologic de un laborator autorizat)

Nota: :
Se vor indica seriile aparatelor din dotare.


Anexa Nr. 3 la metodologie


ROMÂNIA
MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

CERTIFICAT DE ATESTARE
Nr .................... din ....................

In baza Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Hotararii Guvernului nr. 259/2005 privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, in urma Cererii inregistrate sub nr. .................... din .................... si a Referatului nr. .................... din ....................,
se acorda atestatul .................... din localitatea ...................., judetul ...................., str. .................... nr. ...................., inregistrat la registrul comertului cu nr. .................... ca persoana juridica/asociatie familiala/persoana fizica autorizata in conditiile legii, pentru executarea lucrarilor de ......................................................... .
Perioada pentru care se acorda atestarea ....................
Nerespectarea cerintelor obligatorii atrage anularea certificatului de atestare.

Seful Centrului National pentru Securitate la Incendiu
si Protectie Civila,
..........................................................


Anexa Nr. 4 la metodologie


MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila/Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenta .................... al judetului ....................

VAZUT,
Seful centrului national/inspectorul sef,
....................

REFERAT DE SUPRAVEGHERE
Nr. .................... din ....................

Noi, ........................................, (gradul, numele si prenumele) auditori din C.N.S.I.P.C./I.S.U. al judetului ....................................../municipiului Bucuresti, si domnul/doamna ...................., avand functia de ...................., din partea ......................., cu sediul in localitatea ......................................... str. .............................. nr. .........., bl. ......., sc. ........., ap. ........, judetul (sectorul) ...................., telefon/fax .................., care efectueaza lucrari de ..................................., in baza Certificatului de atestare nr. ...................., eliberat de .................... la data de ...................., am procedat la verificarea conditiilor tehnico-organizatorice si a lucrarilor executate pentru indeplinirea cerintelor obligatorii din Metodologia de atestare a persoanelor care proiecteaza, executa, verifica, intretin si/sau repara sisteme si instalatii de aparare impotriva incendiilor, efectueaza lucrari de termoprotectie si ignifugare, de verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si/sau a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor, aprobata prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 252/2007, si am constatat:
- personalul: (numele, prenumele, numarul certificatului - perioada de valabilitate): .......................................................;
- buletinele de verificare metrologica/certificate de etalonare emise de ............................... cu numerele: .......................;
- lista cuprinzand mijloacele tehnice din dotare corespunde/nu corespunde cu lista cu dotarea minima impusa si cuprinde ....................................;
- registrul de evidenta a lucrarilor este/nu este tinut la zi;
- personalul respecta/nu respecta procedura de lucru;
- spatiul de lucru este/nu este adecvat conditiilor de lucru;
- persoana are/nu are implementat sistemul calitatii .............................................;
- documente de provenienta, certificate de calitate si conformitate pentru toate reperele si substantele utilizate ........... .
Pentru lucrari de verificare, incarcare si reparare a stingatoarelor de incendiu se vor mai mentiona:
- Autorizatia de functionare I.S.C.I.R. nr. .............................. din data de ....................... expira la data de .......................;
- tipul produsului de stingere utilizat conform tipului de stingator certificat ....................;
- Avizul nr. .............................................. din .............................................................................. al produsului de stingere.
Pentru lucrarile de ignifugare a materialelor combustibile se vor mentiona si numerele si data emiterii rapoartelor de incercare emise de catre un laborator autorizat si acreditat: ....................
Au fost verificate lucrarile executate la urmatoarele obiective:
1. ..................................................................................................................
2. ..................................................................................................................
3. ..................................................................................................................
Constatari in urma verificarii lucrarilor: ..........................................................................
Prezentul referat de supraveghere s-a incheiat in 3 exemplare, dupa cum urmeaza:
- un exemplar la Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila;
- un exemplar la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta .................... al judetului ..................../municipiului Bucuresti;
- un exemplar la persoana juridica/asociatia familiala/persoana fizica ............................................................................. .
Auditor,
Am luat cunostinta.....................
(Persoana juridica/asociatia familiala/persoana
fizica autorizata in conditiile legii) ..........................................


Anexa Nr. 5 la metodologie
  Model de registru de audit 
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦Denumirea obiectivului¦ Date generale ¦Observatii privind ¦Institutia, numele¦Perioada (data) efectuarii¦Semnatura de luare¦
¦crt.¦    la care    ¦despre lucrarea¦lucrarea executata ¦  si prenumele  ¦ auditului si semnatura ¦ la cunostinta  ¦
¦  ¦s-a executat lucrarea ¦  executata  ¦si masurile propuse¦ persoanei care ¦persoanei care a efectuat ¦         ¦
¦  ¦           ¦        ¦          ¦a efectuat auditul¦     auditul     ¦         ¦
+----+----------------------+---------------+-------------------+------------------+--------------------------+------------------¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 


Nota: : Registrul de audit va fi numerotat si inregistrat.


Anexa Nr. 6 la metodologie
  Model de registru cu evidenta lucrarilor de ignifugare a
materialelor combustibile 
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦ Datele de identificare ¦   Nr.   ¦ Data  ¦ Data receptiei ¦Suprafata ¦Produsul¦  Nr. de probe  ¦  Nr. raportului  ¦  Semnatura  ¦
¦crt.¦  ale beneficiarului  ¦contractului/¦inceperii¦ la terminarea ¦ignifugata¦utilizat¦  trimise la un  ¦ de incercare primit ¦responsabilului¦
¦  ¦(denumire/adresa/telefon/¦ comenzii  ¦lucrarii ¦lucrarii/garantia¦     ¦    ¦laborator acreditat¦ de la un laborator ¦ cu executia ¦
¦  ¦ specificul activitatii) ¦       ¦     ¦  lucrarii   ¦     ¦    ¦  si autorizat  ¦acreditat si autorizat¦        ¦
+----+-------------------------+-------------+---------+-----------------+----------+--------+-------------------+----------------------+---------------¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Nota: : Registrul de evidenta va fi numerotat si inregistrat.


Anexa Nr. 7 la metodologie
  Model de registru cu evidenta lucrarilor de termoprotectie 
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦ Datele de identificare ¦   Nr.   ¦ Data  ¦Data receptiei¦Suprafata¦Produsul utilizat¦Garantia lucrarii¦  Semnatura  ¦
¦crt.¦  ale beneficiarului  ¦contractului/¦inceperii¦la terminarea ¦protejata¦         ¦         ¦responsabilului¦
¦  ¦(denumire/adresa/telefon/¦ comenzii  ¦lucrarii ¦  lucrarii  ¦     ¦         ¦         ¦ cu executia ¦
¦  ¦ specificul activitatii) ¦       ¦     ¦       ¦     ¦         ¦         ¦        ¦
+----+-------------------------+-------------+---------+--------------+---------+-----------------+-----------------+---------------¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 

 


Nota: : Registrul de evidenta va fi numerotat si inregistrat.


Anexa Nr. 8 la metodologie
  Model de registru cu evidenta lucrarilor de proiectare, executare si
verificare, intretinere si/sau reparare la sistemele si instalatiile
de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu/sistemele
si instalatiile de limitare si stingere a incendiilor 
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦ Datele de identificare ¦Descrierea ¦  Nr.   ¦Data inceperii¦Data finalizarii¦Garantia¦   Numele, prenumele   ¦
¦crt.¦  ale beneficiarului  ¦sistemului/¦contractului¦  lucrarii  ¦  lucrarii  ¦lucrarii¦si semnatura responsabilului¦
¦  ¦(denumire/adresa/telefon/¦instalatiei¦      ¦       ¦        ¦    ¦    cu executia     ¦
¦  ¦ specificul activitatii) ¦      ¦      ¦       ¦        ¦    ¦              ¦
+----+-------------------------+-----------+------------+--------------+----------------+--------+----------------------------¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 


Nota: : Registrul de evidenta va fi numerotat si inregistrat.


Anexa Nr. 9 la metodologie
  Model de registru cu evidenta lucrarilor de verificare, reincarcare
si reparare a stingatoarelor de incendiu 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦ Datele de identificare ¦  Tipurile  ¦Tipul lucrarii¦ Produsul ¦  Nr.   ¦Garantia¦   Numele, prenumele   ¦
¦crt.¦  ale beneficiarului  ¦de stingatoare¦       ¦de stingere¦contractului¦lucrarii¦si semnatura responsabilului¦
¦  ¦(denumire/adresa/telefon/¦       ¦       ¦ utilizat ¦      ¦    ¦    cu executia     ¦
¦  ¦ specificul activitatii) ¦       ¦       ¦      ¦      ¦    ¦              ¦
+----+-------------------------+--------------+--------------+-----------+------------+--------+----------------------------¦
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 


Nota: : Registrul de evidenta va fi numerotat si inregistrat.


Anexa Nr. 10 la metodologie
  Model de registru cu evidenta lucrarilor de verificare, intretinere
si reparare a autospecialelor destinate apararii impotriva incendiilor 
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦ Datele de identificare ¦  Tipul  ¦Tipul lucrarii¦  Nr.   ¦Garantia¦   Numele, prenumele   ¦
¦crt.¦  ale beneficiarului  ¦autospecialei¦       ¦contractului¦lucrarii¦si semnatura responsabilului¦
¦  ¦(denumire/adresa/telefon/¦       ¦       ¦      ¦    ¦    cu executia     ¦
¦  ¦ specificul activitatii) ¦       ¦       ¦      ¦    ¦              ¦
+----+-------------------------+-------------+--------------+------------+--------+----------------------------¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 


Nota: : Registrul de evidenta va fi numerotat si inregistrat.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
63 useri online

Useri autentificati: