DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea privind stimularea investitiilor in agricultura, legea nr. 231/2005[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 608 din 13/07/2005

Modificat prin:
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127/2006
 • Legea nr. 140/2007

  Art. 1
  (1) In vederea stimularii investitiilor efectuate in agricultura si in sectoarele de procesare, depozitare, conservare si valorificare a produselor, precum si in alte sectoare legate de specificul activitatilor agricole, se constituie la dispozitia Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale Fondul pentru creditarea investitiilor in agricultura, denumit in continuare fond.
  (2) Fondul se constituie din alocatiile aprobate prin bugetul de stat cu aceasta destinatie la dispozitia Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si se reconstituie din sumele rambursate si din dobanzile platite de catre institutiile de credit, potrivit prezentei legi.

  Art. 2
  Fondul se gestioneaza de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, in conditiile legii.

  Art. 3
  (1) Fondul se utilizeaza pentru:
  a) acordarea de credite beneficiarilor prevazuti la art. 6;
  b) acoperirea costurilor intocmirii documentatiei tehnico-economice pentru acordarea creditelor;
  c) acordarea de granturi, calculate ca procent din volumul creditului acordat beneficiarilor de credite.
  (2) Fondul poate fi folosit si in completarea sumelor necesare cofinantarii proiectelor de investitii finantate din fonduri nerambursabile in cadrul unor programe comunitare sau in completarea creditelor acordate de institutiile de credit din surse proprii.

  Art. 4
  Fondul va fi accesat si derulat, in conformitate cu metodologia aprobata de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, de catre urmatoarele institutii selectate de acest minister:
  a) banci comerciale si alte institutii de credit autorizate potrivit prevederilor Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata;
  b) institutii financiare al caror obiect principal de activitate consta in efectuarea uneia sau mai multora dintre activitatile financiare prevazute la art. 11 alin. 1 lit. b)-l) din Legea nr. 58/1998, republicata.

  Art. 5
  (1) Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale aloca sume din fond institutiilor selectate, pe baza conventiilor de lucru incheiate cu acestea, in scopul acordarii de credite, in urmatoarele conditii:
  a) termenul maxim de restituire: 10 ani;
  b) plafon maxim: conform solicitarii institutiei selectate si in limita resurselor alocate Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale;
  c) perioada de gratie pentru beneficiarii de credite: intre 1 si 5 ani, in functie de specificul proiectului de investitii.
  (2) In conventiile incheiate cu institutiile selectate vor fi prevazute sumele repartizate si alocate, termenele de restituire, conditiile de derulare a imprumutului si alte conditii.
  (3) Accesul institutiilor prevazute la art. 4 la resursele fondului se face prin licitatie, in conditiile prezentei legi si ale normelor de aplicare a acesteia.
  (4) Institutiile selectate vor acorda credite din fond beneficiarilor de credite, in conformitate cu normele elaborate in aplicarea prevederilor prezentei legi, precum si cu normele proprii de creditare.

  Art. 6
  Pot beneficia de credite pentru investitii in agricultura urmatoarele categorii de solicitanti:
  a) producatori agricoli individuali inregistrati in Registrul exploatatiilor agricole;
  b) asociatii agricole familiale, asociatii de producatori agricoli, grupuri de producatori si cooperative agricole, constituite conform legislatiei in vigoare;
  c) societati agricole private, respectiv asociatii agricole cu personalitate juridica, constituite conform legislatiei in vigoare;
  d) societati comerciale cu capital privat, constituite conform legislatiei in vigoare.

  Art. 7
  Creditele acordate de institutiile selectate beneficiarilor de credite nu pot depasi plafonul stabilit anual de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si pot fi utilizate pentru:
  a) investitii in productia agricola vegetala si animala, inclusiv lucrari de constructie si amplasare a centrelor gospodaresti ale fermelor, depozite, alte obiective legate de specificul productiei agricole;
  b) investitii in utilaje si instalatii pentru transformarea prin diverse procedee a produselor agricole vegetale si animaliere;
  c) investitii in domeniul serviciilor legate de productia agricola vegetala si animala - aprovizionarea, valorificarea produselor agricole si animaliere primare si/sau transformate, servicii fitosanitare si sanitare veterinare, asistenta tehnica si consultanta acordata fermierilor;
  d) alte obiective de investitii legate de specificul activitatilor agricole.

  Art. 8
  Beneficiarii de credite pentru investitii in agricultura trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  a) sa infiinteze sau sa dezvolte activitati de exploatare agricola, precum si de procesare, conservare, depozitare si valorificare a produselor;
  b) sa propuna un plan de afaceri fezabil, prin care sa demonstreze ca investitiile sunt necesare, oportune si eficiente, plan care sa fie intocmit cu sprijinul institutiei care acorda creditul si sa fie acceptat de aceasta.

  Art. 9
  Termenele de rambursare a creditelor si de plata a dobanzilor aferente acestora se stabilesc prin negociere intre beneficiarii creditului si institutia selectata, in functie de destinatia creditului si de perioada de valorificare a productiei obtinute din investitia creditata.

  Art. 10
  Creditele acordate potrivit prevederilor prezentei legi pot fi garantate de fondurile de garantare si/sau de catre imprumutat prin: certificate de depozit, garantii reale pe animale, masini si utilaje agricole, ipoteca asupra cladirilor si terenurilor agricole, plantatiilor sau orice alte garantii agreate de institutiile de credit.

  Art. 11
  (1) Beneficiarii creditelor pentru investitii in agricultura, care dezvolta activitati ai caror indicatori de performanta tehnico-economica respecta prevederile din planul de afaceri, pot beneficia de o reducere a sumei de rambursat, calculata ca procent din volumul creditului.
  (2) Nivelul reducerii poate fi de pana la 20% din volumul creditului acordat, diferentiat in functie de tipul proiectului de investitii. Nivelul acestuia, conditiile si modul de acordare se stabilesc si se aproba periodic, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale.
  (3) Sumele pentru acordarea reducerilor se asigura din fond.

  Art. 12
  Costul privind intocmirea documentatiilor de acordare a creditelor se suporta din fond si nu va putea depasi 3% din volumul creditelor acordate.

  Art. 13
  Sumele neutilizate din fond la finele fiecarui an, precum si cele provenite din rambursari de credite si plati de dobanzi la creditele acordate in anul in curs se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza pentru acordarea de noi credite, in conditiile prezentei legi.

  Art. 14
  (1) Beneficiarii de credite pentru investitii in agricultura au obligatia sa respecte destinatiile pentru care au fost acordate.
  (2) Schimbarea destinatiei creditelor de catre beneficiarii de credite se sanctioneaza potrivit legislatiei in vigoare.

  Art. 15
  In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, la propunerea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, Guvernul va adopta norme metodologice de aplicare a acesteia.


  Poate fi de interes si:
  Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, legea nr. 140/2007
  Norma de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, pentru campaniile 2006-2007 si 2007-2008, derulate cu sprijin comunitar
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondur
  Lege pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, legea nr. 32/2007
  Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea
  Ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura, oug nr. 148/2007
  Lege pentru instituirea Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare, legea nr. 10/2008
  Hotarare privind specialitatile traditionale garantate ale produselor agricole si produselor alimentare, hotarare nr. 134/2008
  Hotarare nr. 141/2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic, in anul 2007, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati
  Procedura de inregistrare si verificare a documentatiei pentru dobandirea protectiei unei specialitati traditionale garantate, 2008
  Ordonanta de urgenta privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de inghetul tarziu de primavara in pomicultura, oug nr. 41/2008
  Legea pomiculturii, legea nr. 348/2003, republicata 2008
  OUG nr. 67/2008, ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare
  Lege nr. 153/2008 privind efectuarea recensamantului general agricol din Romania
  Hotarare nr. 804/2008 privind aprobarea nivelului si a conditiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achizitionata in perioada august-decembrie 2008 in vederea utilizarii in agricultura
  Lege nr. 312/2003 republicata 2007, legea privind producerea si valorificarea legumelor
  Legea nr. 381/2002, lege privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura
  Hotarare nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de producatori in sectorul fructe si legume
  HG nr. 1195/2008, hotarare privind acordarea de sprijin financiar in sectorul legume-fructe si din agricultura ecologica
  Legea nr. 72/2002, legea zootehniei


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  45 useri online

  Useri autentificati: