DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora, legea nr 67/2006[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 276 din 28/03/2006


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prevederile prezentei legi reglementeaza conditiile in care se realizeaza protectia drepturilor de care beneficiaza salariatii, prevazute in contractele individuale de munca si in contractul colectiv de munca aplicabil, in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora catre un alt angajator, ca rezultat al unei cesiuni sau fuziuni, potrivit legii.

Art. 2
Prevederile prezentei legi se aplica transferului de intreprinderi, unitati sau parti ale acestora situate pe teritoriul Romāniei, indiferent de natura capitalului social.

Art. 3
Prevederile prezentei legi nu se aplica personalului navigant din marina comerciala.

Art. 4
In sensul prevederilor prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) cedent - persoana care isi pierde calitatea de angajator fata de salariatii intreprinderii, ai unitatii sau ai unor parti ale acestora, transferate in conditiile prevazute la art. 1;
b) cesionar - persoana care dobāndeste calitatea de angajator fata de salariatii intreprinderii, ai unitatii sau ai unor parti ale acestora, transferate in conditiile prevazute la art. 1;
c) salariat - persoana incadrata in munca in baza unui contract individual de munca;
d) transfer - trecerea din proprietatea cedentului in proprietatea cesionarului a unei intreprinderi, unitati sau a unor parti ale acestora, avānd ca scop continuarea activitatii principale sau secundare, indiferent daca urmareste sau nu obtinerea unui profit;
e) reprezentantii salariatilor - reprezentantii organizatiilor sindicale sau, in cazul in care nu exista sindicat, persoanele alese si mandatate sa reprezinte salariatii, potrivit legii.


Capitolul II - Drepturile salariatilor


Art. 5
(1) Drepturile si obligatiile cedentului, care decurg din contractele individuale de munca si din contractul colectiv de munca aplicabil, existente la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in cazul in care cedentul este subiectul procedurii de reorganizare judiciara sau faliment, potrivit legii.

Art. 6
(1) Anterior datei transferului, cedentul are obligatia notificarii cesionarului cu privire la toate drepturile si obligatiile care urmeaza a fi transferate acestuia.
(2) Nerespectarea obligatiei de notificare prevazute la alin. (1) nu va afecta transferul acestor drepturi sau obligatii catre cesionar si nici drepturile salariatilor.

Art. 7
Transferul intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora nu poate constitui motiv de concediere individuala sau colectiva a salariatilor de catre cedent ori de catre cesionar.

Art. 8
In cazul in care transferul implica o modificare substantiala a conditiilor de munca in detrimentul salariatului, angajatorul este responsabil pentru incetarea contractului individual de munca.

Art. 9
(1) Cesionarul are obligatia respectarii prevederilor contractului colectiv de munca aplicabil la data transferului, pāna la data rezilierii sau expirarii acestuia.
(2) Prin acord intre cesionar si reprezentantii salariatilor, clauzele contractului colectiv de munca valabil in momentul efectuarii transferului pot fi renegociate, dar nu mai devreme de un an de la data transferului.
(3) In situatia in care, in urma transferului, intreprinderea, unitatea sau parti ale acestora nu isi pastreaza autonomia, iar contractul colectiv de munca aplicabil la nivelul cesionarului este mai favorabil, salariatilor transferati li se va aplica contractul colectiv de munca mai favorabil.

Art. 10
(1) In situatia in care, in urma transferului, intreprinderea, unitatea sau parti ale acestora isi pastreaza autonomia, reprezentantii salariatilor afectati de transfer isi mentin statutul, atributiile si functia daca sunt indeplinite conditiile de reprezentare, potrivit legii. In situatia neindeplinirii conditiilor legale de reprezentare, salariatii transferati isi aleg reprezentantii, conform legii.
(2) Daca in urma transferului intreprinderea, unitatea sau parti ale acestora nu isi pastreaza autonomia, salariatii transferati vor fi reprezentati, cu acordul lor expres, de catre reprezentantii salariatilor din intreprinderea cesionarului, pāna la constituirea sau investirea unor noi reprezentanti, in conditiile legii.
(3) Daca mandatul reprezentantilor salariatilor afectati de transfer inceteaza ca urmare a transferului, acestia vor beneficia in continuare de masurile de protectie prevazute de lege.

Art. 11
In cazul in care cedentul sau cesionarul preconizeaza masuri in privinta salariatilor proprii, se va consulta cu reprezentantii salariatilor, in scopul ajungerii la un acord, cu cel putin 30 de zile inainte de data transferului.

Art. 12
(1) Cedentul si cesionarul vor informa in scris reprezentantii salariatilor proprii sau, in cazul in care acestia nu sunt constituiti ori desemnati, pe salariatii proprii, cu cel putin 30 de zile inainte de data transferului, cu privire la:
a) data transferului sau data propusa pentru transfer;
b) motivele transferului;
c) consecintele juridice, economice si sociale ale transferului pentru salariati;
d) masurile preconizate cu privire la salariati;
e) conditiile de munca si de incadrare in munca.
(2) Obligatia de informare prevazuta la alin. (1) se va aplica indiferent daca deciziile rezultate din transfer sunt luate de cesionar sau de o intreprindere care exercita controlul asupra acestuia.


Capitolul III - Dispozitii finale


Art. 13
(1) Nerespectarea de catre cedent sau cesionar a obligatiilor prevazute in prezenta lege constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei (RON) la 3.000 lei (RON).
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzii se fac de catre inspectorii de munca.

Art. 14
Prevederile art. 13 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 15
In cazul nerespectarii de catre cesionar sau de catre cedent a obligatiilor prevazute in prezenta lege, salariatii ori reprezentantii salariatilor afectati de transfer se pot adresa instantei judecatoresti competente pentru solutionarea conflictelor individuale sau colective de munca, conform legii.

Art. 16
Prezenta lege intra in vigoare la data aderarii Romāniei la Uniunea Europeana.

Art. 17
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta Guvernului nr. 48/1997 privind stabilirea unor masuri de protectie sociala a salariatilor in cazul transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor sau partilor sociale ale societatilor comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 224 din 30 august 1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 51/1998.
Prezenta lege transpune Directiva Consiliului 2001/23/CE privind apropierea legislatiei statelor membre referitoare la mentinerea drepturilor lucratorilor in cazul transferului de intreprinderi, unitati sau parti de intreprinderi sau unitati, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 82 din 22 martie 2001.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicata.


Nu este

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
29 useri online

Useri autentificati: