DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea privind obligatiunile ipotecare, legea nr 32/2006[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 264 din 23/03/2006
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta lege are drept scop stabilirea conditiilor si a cadrului general pentru emisiunea de obligatiuni ipotecare, precum si reglementarea drepturilor si obligatiilor conferite de acestea detinatorilor lor.

Art. 2
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
1. agent - persoana juridica sau organizatie fara personalitate juridica, numita si autorizata in conditiile cap. IV sa reprezinte interesele detinatorilor de obligatiuni ipotecare apartinand aceleiasi emisiuni;
2. arhiva - Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
3. autoritate competenta - Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, cu atributii de reglementare, supraveghere si control al emitentilor si al emisiunilor de obligatiuni ipotecare potrivit prevederilor prezentei legi;
4. credit ipotecar - orice imprumut acordat in conditiile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificarile ulterioare;
5. credit ipotecar comercial - credit ipotecar pentru investitii imobiliare, prin care se finanteaza investitii imobiliare cu alta destinatie decat locativa;
6. credit ipotecar eligibil - credit ipotecar care indeplineste criteriile de eligibilitate prevazute la art. 5 pentru a fi inclus in portofoliul de credite ipotecare pe baza caruia urmeaza a se realiza o emisiune de obligatiuni ipotecare;
7. credit ipotecar performant - credit ipotecar eligibil, afectat unei emisiuni de obligatiuni ipotecare, care indeplineste caracteristicile de performanta anuntate in prospectul de emisiune;
8. credit ipotecar rezidential - credit ipotecar pentru investitii imobiliare, prin care se finanteaza investitii imobiliare cu destinatie locativa;
9. drepturi accesorii - totalitatea drepturilor reale ori personale aferente creantei ipotecare, inclusiv drepturi de garantie reala si drepturi de creanta decurgand din politele de asigurare incheiate de beneficiarul imprumutului;
10. emitent - banca sau banca de credit ipotecar, persoana juridica romana care a acordat sau a preluat prin cesiune credite ipotecare si care a emis, emite sau intentioneaza sa emita obligatiuni ipotecare;
11. investitor - orice persoana care detine obligatiuni ipotecare in cont propriu;
12. investitor calificat - entitate care are capacitatea de a evalua caracteristicile de risc si randament ale obligatiunilor ipotecare, definita conform art. 2 alin. (1) pct. 15 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. obligatiuni ipotecare - valori mobiliare in forma dematerializata, emise in baza unui prospect aprobat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si sub supravegherea acesteia, in vederea refinantarii activitatii emitentului de acordare de credite ipotecare, in baza unui portofoliu de credite ipotecare asupra caruia investitorii dobandesc o garantie de prim rang si un drept de preferinta in raport cu orice alt creditor al emitentului;
14. persoana afiliata - persoana fizica sau juridica care, conform art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, este prezumata a actiona concertat cu o alta persoana fizica sau juridica;
15. oferta publica de obligatiuni ipotecare - comunicarea adresata unor persoane, facuta sub orice forma si prin orice mijloace, care prezinta informatii suficiente despre termenii ofertei si despre obligatiunile ipotecare oferite, astfel incat sa permita investitorului sa adopte o decizie cu privire la vanzarea, cumpararea sau subscrierea respectivelor obligatiuni ipotecare. Aceasta definitie se va aplica, de asemenea, si in situatia plasamentului de obligatiuni ipotecare prin intermediari financiari;
16. oferta adresata investitorilor calificati - vanzarea in integralitate a unei emisiuni de obligatiuni ipotecare catre investitori calificati, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale normelor de aplicare a prezentei legi;
17. portofoliu de credite ipotecare sau portofoliu - totalitatea drepturilor de creanta si a drepturilor accesorii cu care emitentul garanteaza indeplinirea obligatiilor asumate printr-o emisiune de obligatiuni ipotecare determinata;
18. prospect de emisiune sau prospect - prospectul de oferta publica de vanzare de obligatiuni ipotecare, intocmit cu respectarea prevederilor prezentei legi, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale normelor emise in aplicarea acestora;
19. valoare nominala - suma principala a creditului ori, in cazul garantiilor, suma maxima pentru care au fost constituite;
20. valoarea creditului ipotecar - suma ramasa de rambursat din valoarea nominala a unui credit;
21. valoarea portofoliului - suma valorilor creditelor ipotecare din portofoliu;
22. valoarea de referinta - valoarea stabilita de catre un evaluator autorizat potrivit legii.

Art. 3
(1) Sintagma "obligatiuni ipotecare" se foloseste exclusiv pentru a desemna valori mobiliare emise in conditiile prezentei legi.
(2) Valorile mobiliare care nu intrunesc caracteristicile prevazute la art. 2 pct. 13 nu beneficiaza de regimul juridic consacrat prin prezenta lege si nu pot fi denumite "obligatiuni ipotecare".


Capitolul II - Structurarea portofoliilor


Art. 4
(1) Pentru a fi afectate garantarii unei emisiuni de obligatiuni ipotecare, creditele ipotecare se grupeaza in portofolii, cu conditia respectarii, in mod cumulativ, pe toata durata emisiunii, a urmatoarelor principii:
a) fiecare credit ipotecar din portofoliu sa fi fost acordat in conformitate cu normele legale in vigoare la acea data;
b) creditele ipotecare sa fi fost acordate in scopul efectuarii de investitii imobiliare pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European;
c) uniformizarea portofoliului astfel incat sa includa un singur tip de credite ipotecare din punct de vedere al destinatiei investitiei imobiliare;
d) media ponderata a scadentei creditelor ipotecare din portofoliul afectat emisiunii sa fie mai mare decat scadenta obligatiunilor ipotecare ce urmeaza a fi emise pe baza acestora; media ponderata a scadentelor se calculeaza ca medie ponderata a duratei ramase a creditelor din portofoliul afectat, ponderata cu valoarea nominala a creditului la momentul lansarii emisiunii;
e) valoarea actualizata a creantelor afectate garantarii unei emisiuni de obligatiuni ipotecare sa fie cel putin egala cu valoarea actualizata a obligatiilor de plata ale emitentului fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare din emisiunea garantata cu portofoliul respectiv;
f) valoarea totala a creditelor ipotecare garantate cu ipoteci asupra terenurilor fara constructii si a celor garantate cu ipoteci asupra imobilelor aflate in constructie sa nu depaseasca 20% din valoarea portofoliului;
g) intrunirea criteriilor generale de eligibilitate prevazute de lege si a caracteristicilor de performanta anuntate in prospectul de emisiune.
(2) Prospectul de emisiune trebuie sa includa informatii privind respectarea fiecaruia dintre principiile prevazute la alin. (1).

Art. 5
(1) Criteriile generale de eligibilitate a creditelor ipotecare pentru garantarea unei emisiuni de obligatiuni ipotecare sunt:
a) valoarea nominala a unui credit ipotecar sa nu depaseasca 80% din valoarea de referinta a imobilului constituit in garantie, in cazul unui credit ipotecar rezidential, si 70% din valoarea de referinta a imobilului constituit in garantie, in cazul unui credit ipotecar comercial;
b) suma creditului ipotecar sa fi fost pusa la dispozitia beneficiarului in integralitate;
c) valoarea creditelor ipotecare acordate unui singur beneficiar, prin ea insasi sau prin aditionare cu valoarea creditelor ipotecare acordate unor persoane afiliate acestuia, sa nu depaseasca 10% din valoarea portofoliului;
d) drepturile de creanta conferite de creditul ipotecar sa nu constituie obiectul unei garantii reale;
e) creditul sa nu inregistreze intarziere la plata la momentul includerii in portofoliu si, ulterior, pentru a putea fi mentinut in portofoliul de credite ipotecare, sa nu aiba intarziere mai mare de 61 de zile la efectuarea serviciului datoriei;
f) imobilul constituit in garantie sa fi fost asigurat contra riscurilor pentru o suma egala cu valoarea de referinta a imobilului stabilita la data incheierii contractului de ipoteca;
g) drepturile reale constituite pentru garantarea rambursarii creditului sa fie de prim rang.
(2) Emitentii pot stabili, prin norme interne, criterii de eligibilitate suplimentare care se fac publice prin prospectul de emisiune.

Art. 6
In cazul in care, pe perioada derularii unei emisiuni, unele dintre creditele ipotecare din portofoliu nu mai indeplinesc criteriile de eligibilitate, devin neperformante in intelesul prezentei legi sau determina scaderea mediei ponderate a scadentelor creditelor ipotecare din portofoliu, a sumei valorilor acestora ori a sumei dobanzilor aferente sub limita prevazuta de lege, portofoliul se suplimenteaza in mod corespunzator cu credite ipotecare eligibile si, in conformitate cu art. 7, cu active noi, cu respectarea principiilor, conditiilor si a formalitatilor prevazute de lege si de prospectul de emisiune pentru constituirea acestuia.

Art. 7
(1) Emitentul poate suplimenta portofoliul si substitui creditele ipotecare aflate in situatia prevazuta la art. 6 cu active care prezinta un grad de risc cel mult egal cu cel al creditelor ipotecare din portofoliu, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) o asemenea posibilitate a fost prevazuta in mod expres in prospectul de emisiune;
b) emitentul nu dispune de credite ipotecare care sa poata fi incluse in portofoliu, cu respectarea dispozitiilor art. 4 alin. (1);
c) activele respective nu fac obiectul unei garantii reale.
(2) Categoriile de active eligibile pentru suplimentarea portofoliului si substituirea de credite ipotecare din portofoliu, conditiile si procentele in care fiecare categorie de active poate substitui credite ipotecare dintr-un portofoliu se stabilesc prin norme ale Bancii Nationale a Romaniei.
(3) Limita maxima generala in care este permisa suplimentarea portofoliului si substituirea creditelor portofoliului si substituirea creditelor ipotecare din portofoliu cu active nu poate depasi 20% din valoarea portofoliului.

Art. 8
Prevederile art. 167 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica obligatiunilor ipotecare emise in temeiul prezentei legi.

Art. 9
Sumele rezultate din emisiunea de obligatiuni ipotecare nu intra sub incidenta prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul III - Registrul de evidenta interna


Art. 10
(1) Emitentii au obligatia ca, pentru fiecare emisiune de obligatiuni ipotecare, sa tina un registru de evidenta interna in care sa reflecte structura si dinamica portofoliului. Registrul de evidenta interna contine in mod obligatoriu urmatoarele informatii cu privire la fiecare credit ipotecar din portofoliu:
1. datele de identificare a contractului de credit ipotecar, cu specificarea categoriei din care face parte din punct de vedere al destinatiei investitiei imobiliare;
2. datele de identificare a beneficiarului;
3. datele de identificare a imobilului asupra caruia s-a constituit garantia pentru rambursarea creditului ipotecar, cu mentionarea numarului de carte funciara;
4. valoarea nominala, valoarea creditului ipotecar si valoarea de referinta a imobilului prevazut la pct. 3, calculata la momentul incheierii contractului de ipoteca;
5. orice alta garantie constituita pentru rambursarea creditului, cu specificarea valorii nominale a acesteia.
(2) Registrul de evidenta interna cuprinde o sectiune destinata inscrierilor referitoare la activele incluse in portofoliu potrivit prevederilor art. 7.
(3) Registrul de evidenta interna se completeaza de catre emitent cu ocazia fiecarei modificari ori completari a datelor cuprinse in inscrierile initiale. Lunar, emitentul pune la dispozitia agentului o copie a Registrului de evidenta interna, purtand semnatura reprezentantului sau legal, precum si o informare scrisa cu privire la structura portofoliului, suma obligatiilor patrimoniale ale emitentului fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare din emisiunea respectiva, valoarea creditelor ipotecare si a activelor incluse in portofoliu potrivit prevederilor art. 6 si 7, valoarea creditelor ipotecare prevazute la art. 6, indiferent daca au fost sau nu eliminate din portofoliu, valoarea drepturilor accesorii cu care emitentul garanteaza, precum si documentatia sintetica pe baza careia s-au determinat valorile respective.
(4) Registrul de evidenta interna al emitentului este supus controlului Bancii Nationale a Romaniei.
(5) Banca Nationala a Romaniei poate elabora norme privind continutul, pastrarea si completarea Registrului de evidenta interna.


Capitolul IV - Agentul


Art. 11
(1) Emitentul, pentru a putea proceda la o emisiune de obligatiuni ipotecare, are obligatia sa numeasca un agent autorizat sa verifice corecta tinere a Registrului de evidenta interna de catre emitent, sa inscrie la arhiva garantiile mobiliare asupra portofoliului, precum si orice modificari ulterioare referitoare la acestea si sa ii reprezinte pe detinatorii de obligatiuni ipotecare.
(2) Agentul numit de catre emitent nu poate fi o persoana afiliata acestuia si nici auditorul financiar al emitentului.

Art. 12
(1) Agentul este ales de catre emitent din randul agentilor autorizati de Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si este numit prin prospectul de emisiune.
(2) Mandatul agentului este confirmat de catre investitori prin subscrierea emisiunii de obligatiuni ipotecare si inceteaza la momentul platii integrale a obligatiilor asumate de catre emitent fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare din respectiva emisiune.
(3) In conditiile prevazute la alin. (1) si (2) emitentul poate sa numeasca si un agent supleant.

Art. 13
(1) Serviciile de agent se presteaza de catre:
a) persoane juridice auditori financiari, inregistrati in Registrul auditorilor financiari;
b) institutii de credit;
c) societati de servicii de investitii financiare pentru care activitatea de agent reprezinta serviciu conex in temeiul prezentei legi;
d) cabinete individuale, cabinete asociate sau societati civile profesionale de avocati, in conditiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) birouri notariale organizate in conditiile Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In vederea autorizarii ca agent, Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare evalueaza solicitantul din punct de vedere al competentei, capacitatii, experientei, reputatiei si integritatii cerute pentru indeplinirea serviciilor de agent in conditii de siguranta pentru investitori, examineaza circumstantele si informatiile disponibile privind activitatea acestuia si decid prin ordin comun autorizarea, daca acesta corespunde cerintelor prevazute in prezenta lege si in normele de aplicare a acesteia.
(3) Persoana juridica ori organizatia fara personalitate juridica autorizata ca agent desemneaza o persoana fizica in calitate de reprezentant permanent pentru indeplinirea mandatului de agent. Aceasta persoana raspunde in nume propriu pentru obligatiile decurgand din indeplinirea serviciilor de agent, fara insa a inlatura sau a diminua raspunderea persoanei juridice ori a organizatiei fara personalitate juridica pe care o reprezinta, si trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba studii juridice sau economice;
b) sa aiba experienta profesionala de cel putin 5 ani in domeniul sau de activitate;
c) sa aiba o buna reputatie;
d) sa nu fi fost condamnata sau sa nu se fi pus in miscare actiunea penala impotriva acesteia pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita ori pentru alte infractiuni prevazute de legea speciala de organizare a profesiei;
e) sa nu fi fost sanctionata in ultimii 3 ani de autoritatea de reglementare a activitatii pe care o desfasoara.

Art. 14
(1) Obligatiile si raspunderea agentului fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat, daca prin prezenta lege nu se prevede altfel.
(2) Agentul nu poate delega indeplinirea atributiilor specifice si nu poate transmite dreptul de reprezentare a detinatorilor de obligatiuni ipotecare decat la incetarea mandatului inainte de termen.
(3) Contractul incheiat intre emitent si agent se ataseaza la prospectul de emisiune.

Art. 15
(1) Agentul are urmatoarele atributii principale:
a) sa verifice respectarea de catre emitent a cerintelor legii si ale prospectului de emisiune referitoare la portofoliile de credite ipotecare la data confirmarii mandatului si, lunar, pe toata durata acestuia;
b) sa incheie, in nume propriu, dar pe seama investitorilor, in emisiunea de obligatiuni ipotecare respectiva, un contract de garantie asupra creditelor ipotecare si activelor incluse in portofoliu potrivit prevederilor art. 7, in forma atasata prospectului, si sa inscrie la arhiva, in numele agentului, dar pe seama emisiunii, avizul de garantie corespunzator;
c) sa inscrie la arhiva, in nume propriu, dar pe seama investitorilor, in emisiunea de obligatiuni ipotecare respectiva, toate modificarile si completarile aduse garantiei prevazute la lit. b), astfel incat arhiva sa reflecte cu acuratete Registrul de evidenta interna;
d) sa notifice in scris emitentului, Bancii Nationale a Romaniei si Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare cu privire la constatarea incalcarii de catre emitent a unei obligatii ce ii incumba fata de investitori, conform prezentei legi si prospectului, daca aceasta incalcare nu este remediata in termen de 10 zile de la data constatarii;
e) sa convoace adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni ipotecare, in cazul in care constata o incalcare de catre emitent a obligatiilor ce ii revin fata de acestia, conform prezentei legi si prospectului de emisiune, daca aceasta incalcare nu este remediata in termen de 30 de zile de la data constatarii;
f) sa informeze Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare despre convocarea adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare pentru motivul prevazut la lit. e);
g) sa faca publicitatea hotararilor luate de adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni ipotecare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, precum si intr-un ziar de circulatie nationala si sa le puna in executare; h) sa ii reprezinte pe detinatorii de obligatiuni ipotecare in fata emitentului, a autoritatilor publice si a oricarei terte persoane, in limitele stabilite de adunarea generala a acestora, sa exercite, in nume propriu, dar pe seama investitorilor, drepturile acestora decurgand din detinerea de obligatiuni ipotecare, cu exceptia dreptului de vot.
(2) Atributiile de verificare si control prevazute in prezenta lege se realizeaza exclusiv pe baza documentatiei sintetice intocmite de catre emitent pe propria raspundere. La cerere, emitentul este obligat sa furnizeze agentului clarificari si declaratii scrise ori documente primare pentru stabilirea gradului de conformare a acestuia cu obligatiile ce ii revin fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare din emisiunea respectiva.
(3) In urma verificarii documentatiei sintetice prevazute la alin. (2), agentul emite un certificat privind regularitatea indeplinirii cerintelor legale si ale prospectului de emisiune referitoare la structurarea portofoliului de credite ipotecare. Certificatul insoteste in mod obligatoriu prospectul de emisiune.

Art. 16
(1) Agentul isi va exercita atributiile cu aceeasi prudenta si diligenta cu care ar fi actionat pentru gestionarea propriilor interese.
(2) In legatura cu indeplinirea atributiilor prevazute in prezenta lege, agentului i se aplica in mod corespunzator prevederile art. 49-53 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata, sau, dupa caz, ale titlului VII din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Agentul este raspunzator, in solidar cu emitentul si, dupa caz, cu societatea de servicii de investitii financiare care a intermediat vanzarea si/sau cu auditorul financiar al emitentului, fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare pe care ii reprezinta pentru daunele cauzate ca urmare a indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a)-c).
(4) Agentul este raspunzator in exclusivitate pentru indeplinirea necorespunzatoare a tuturor celorlalte atributii ce ii revin potrivit legii ori prospectului de emisiune. De asemenea, agentul raspunde pentru toate daunele cauzate in mod direct emitentului si/sau detinatorilor de obligatiuni ipotecare ca urmare a:
a) refuzului nejustificat de a pune in executare o hotarare a adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare;
b) renuntarii la mandat, altfel decat pentru motive de necorespundere pentru exercitarea atributiilor de agent potrivit prevederilor prezentei legi;
c) omisiunii de a anunta emitentul si detinatorii de obligatiuni ipotecare cu privire la aparitia unui motiv de necorespundere pentru exercitarea atributiilor specifice de catre agent ori de catre reprezentantul permanent al acestuia;
d) omisiunii de a convoca adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni ipotecare pentru numirea unui nou agent, acolo unde este cazul, de a colabora cu agentul supleant sau cu noul agent numit pentru predarea-preluarea mandatului ori de a asigura continuitatea serviciilor de agent pana la intrarea in functie a agentului supleant ori a noului agent.


Capitolul V - Emisiunea de obligatiuni ipotecare


Art. 17
(1) Obligatiunile ipotecare pot fi oferite spre subscriere prin oferta publica, in baza unui prospect aprobat de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
(2) Oferta publica de obligatiuni ipotecare se realizeaza cu respectarea prevederilor prezentei legi, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale normelor emise in aplicarea acestora.

Art. 18
(1) In scopul evaluarii succesului unei oferte publice de obligatiuni ipotecare sunt permise activitati de solicitare a intentiei de investitie, cu conditia difuzarii unui prospect preliminar aprobat in conformitate cu reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
(2) Prospectul preliminar si raspunsul la solicitarea intentiei de investitie exprimata prin acesta nu produc efecte juridice intre parti.
(3) Ulterior aprobarii de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a prospectului preliminar, emitentul poate contacta potentialii investitori si poate sa prezinte acestora informatii privind activitatea sa, precum si emisiunea pe care intentioneaza sa o lanseze.

Art. 19
Oferta publica de vanzare de obligatiuni ipotecare se realizeaza printr-un intermediar autorizat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 20
(1) Continutul minim al prospectului de emisiune include, pe langa informatiile prevazute in legislatia pietei de capital, urmatoarele categorii de informatii.
a) date privind emitentul si activitatea acestuia, inclusiv situatiile financiare pentru ultimul exercitiu financiar sau ultimele raportari contabile, in forma stabilita de Banca Nationala a Romaniei si aprobata de Ministerul Finantelor Publice, conform art. 62 din Legea nr. 58/1998, republicata;
b) caracteristicile imprumutului obligatar, respectiv: valoarea totala a emisiunii si numarul de obligatiuni ipotecare emise, valoarea nominala si pretul de emisiune, pretul de vanzare, comisioanele de intermediere platite societatilor de servicii de investitii financiare; valoarea estimativa a costurilor de emisiune, perioada de derulare a ofertei publice, piata reglementata/sistemul alternativ pe care se intentioneaza tranzactionarea obligatiunilor ipotecare, scadenta, dobanda, metoda de calcul al cuantumului dobanzii si intervalele de plata, programul de rambursare a obligatiunilor ipotecare, optiunea de rascumparare, modalitatea de plata a obligatiunilor ipotecare subscrise si de alocare a obligatiunilor ipotecare in situatia de suprasubscriere; in cazul emisiunilor de obligatiuni ipotecare care nu confera detinatorilor drepturi egale, informatiile privitoare la acestea se prezinta distinct pentru fiecare clasa de obligatiuni ipotecare din emisiunea respectiva;
c) caracteristicile portofoliului de credite ipotecare afectat emisiunii, inclusiv valoarea creditelor din portofoliu si valoarea de referinta a garantiilor constituite pentru rambursarea creditelor ipotecare la momentul incheierii contractului de garantie, raportate la valoarea nominala a emisiunii, precum si gradul de acoperire a obligatiei de plata a dobanzii, dispersia creditelor ipotecare din punct de vedere geografic, scadenta, dobanda, metoda de calcul al cuantumului dobanzii si intervalele de plata, conditiile de plata anticipata;
d) posibilitatea redimensionarii corespunzatoare a portofoliului in caz de subsubscriere si pastrarea ori, dupa caz, modificarea caracteristicilor acestuia;
e) date privind auditorul financiar;
f) date privind agentul, inclusiv comisionul aferent.
(2) Informatiile cuprinse in prospectul de emisiune se certifica de catre auditorul financiar al emitentului.
(3) Continutul prospectului, forma de prezentare si documentele care trebuie sa il insoteasca in vederea autorizarii sunt prevazute in legislatia specifica a pietei de capital.

Art. 21
Rezultatele ofertei se transmit catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si catre institutiile pietei, daca este cazul, in conformitate cu reglementarile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Art. 22
Emitentii pot dobandi obligatiuni ipotecare din propria emisiune, fara drept de vot in adunarile detinatorilor de obligatiuni ipotecare in baza obligatiunilor astfel dobandite.


Capitolul VI - Drepturile detinatorilor de obligatiuni ipotecare


Art. 23
(1) Fiecare emisiune de obligatiuni ipotecare este garantata cu portofoliul de credite ipotecare descris in Registrul de evidenta interna. In baza garantiei constituite, detinatorii de obligatiuni ipotecare dobandesc dreptul de a-si satisface creantele impotriva emitentului, prin valorificarea portofoliului cu prioritate in raport cu oricare alt creditor, indiferent de natura creantei acestuia sau de garantia reala ori privilegiul, legal sau conventional, constituit in favoarea acestuia asupra portofoliului sau asupra oricarei componente a portofoliului, daca dreptul de garantie reala sau privilegiul nu a fost inscris la arhiva anterior inscrierii drepturilor detinatorilor de obligatiuni.
(2) Inscrierea in Registrul de evidenta interna a unui credit ipotecar sau a unui activ inclus in portofoliu, potrivit prevederilor art. 7, are ca efect evidentierea si tratarea distincta a acestuia in contabilitatea emitentului, conform dispozitiilor legale in vigoare.
(3) Cesiunea creantelor aferente creditelor ipotecare ori a activelor inscrise in Registrul de evidenta interna, precum si constituirea de sarcini sau garantii asupra acestora in favoarea unor terti, fata de emisiunea de obligatiuni ipotecare pe care o garanteaza, fara ca acest drept sa fi fost rezervat in mod expres prin prospectul de emisiune, iar publicitatea garantiei sa fi fost efectuata potrivit dispozitiilor alin. (4), se sanctioneaza cu nulitatea absoluta.
(4) Garantia mobiliara asupra portofoliului afectat emisiunii se constituie si se inscrie la arhiva pe numele agentului numit de emitent si pe contul emisiunii pana la data lansarii prospectului. Contractul de garantie mobiliara ca instrumentum se semneaza intre agent si emitent, in conditiile art. 15 alin. (1) lit. b), cu ajustarea corespunzatoare a obiectului, in cazul prevazut la art. 20 alin. (1) lit. d), si, ulterior, pe durata perioadei de garantie, si cu efectuarea inscrierilor corespunzatoare la arhiva, pentru a reflecta dinamica portofoliului.
(5) Inscrierea la arhiva a dreptului de garantie reala mobiliara asupra creantei ipotecare din portofoliu se face pe formulare speciale pentru a putea descrie ipoteca aferenta acestora, prin mentionarea principalelor date de identificare a imobilului pe care il greveaza: localitatea in care se afla imobilul, numarul cartii funciare, numarul corpului de proprietate, numarul cadastral si numarul de parcela, dupa caz, precum si eventuale alte garantii reale constituite in vederea garantarii respectivei creante ipotecare. Programul bazei de date a arhivei se modifica astfel incat, la cerere, sa se poata determina si elibera un certificat, indicandu-se daca dreptul de ipoteca asupra unui imobil a fost constituit in garantie odata cu creanta pe care o garanteaza, precum si beneficiarul curent al acestui drept.
(6) Constituirea in garantie a dreptului de ipoteca asupra unui imobil, odata cu creanta pe care o garanteaza, nu este supusa formalitatilor de publicitate in cartea funciara a imobilului. Radierea ipotecii constituite asupra unui imobil pentru garantarea rambursarii unui credit ipotecar se poate face exclusiv pe baza unui certificat emis de un operator autorizat care sa ateste ca in baza de date a arhivei nu este inscrisa constituirea in garantie, in favoarea unui tert, a dreptului de ipoteca asupra imobilului respectiv.
(7) Constituirea in garantie a creantelor si drepturilor accesorii, aferente fiecarui credit ipotecar din portofoliu, in favoarea detinatorilor de obligatiuni ipotecare trebuie notificata de emitent ori de agent beneficiarului de credit ipotecar, in calitate de debitor cedat, cel mai tarziu in termen de 7 zile de la data realizarii garantiei asupra portofoliului.

Art. 24
(1) Detinatorii de obligatiuni ipotecare din aceeasi emisiune se pot intruni in adunarea generala pentru a delibera asupra intereselor lor, ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare in legatura cu:
a) revocarea agentului si numirea unui nou agent, cu conditia validarii acestuia de catre autoritatile competente;
b) declararea emisiunii de obligatiuni ipotecare ca fiind exigibila anticipat in cazul in care agentul constata, iar Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare certifica, la solicitarea agentului, o incalcare de catre emitent a obligatiilor fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare, daca aceasta nu a fost remediata in termenul prevazut la art. 15 alin. (1) lit. e);
c) transferul portofoliului spre administrare de la emitent catre o terta persoana autorizata potrivit legii, atunci cand emitentul se afla in situatia prevazuta la lit. b) sau daca impotriva acestuia s-a deschis procedura de faliment;
d) alte aspecte necesare protectiei investitorilor in obligatiuni ipotecare ale emitentului.
(2) In cadrul adunarii generale, detinatorii de obligatiuni ipotecare nu pot fi reprezentati de actionarii, administratorii, cenzorii sau functionarii emitentului. Agentul nu poate vota, in baza obligatiunilor ipotecare pe care le detine ori in calitate de mandatar al altor detinatori de obligatiuni ipotecare, asupra problemei prevazute la alin. (1) lit. a).
(3) Sedinta adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare va fi prezidata de agent, asistat de catre unul pana la trei secretari, alesi dintre detinatorii de obligatiuni ipotecare prezenti, care vor verifica lista de prezenta a detinatorilor, indicand cota reprezentata de fiecare din valoarea emisiunii.
(4) Votul detinatorilor de obligatiuni ipotecare poate fi exprimat si prin corespondenta.

Art. 25
Adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni ipotecare se convoaca pe cheltuiala emitentului, la cererea unui numar de detinatori de obligatiuni ipotecare reprezentand cel putin 25% din numarul total al obligatiunilor ipotecare din emisiunea respectiva sau la cererea agentului.

Art. 26
(1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare este necesara prezenta unui numar de detinatori care sa reprezinte cel putin 25% din numarul total al obligatiunilor ipotecare din emisiunea respectiva, iar hotararile sa fie luate de detinatori reprezentand 50% din numarul total al detinatorilor de obligatiuni ipotecare din emisiunea respectiva, prezenti la adunarea generala.
(2) Daca adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni ipotecare nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), adunarea generala ce se va intruni dupa o a doua convocare poate sa hotarasca asupra problemelor pe ordinea de zi a primei adunari, oricare ar fi procentul din numarul total al obligatiunilor ipotecare reprezentate de detinatorii de obligatiuni prezenti, cu majoritate.
(3) Pentru adoptarea hotararilor privind declararea emisiunii de obligatiuni ipotecare ca fiind scadenta anticipat ori transferul dreptului de administrare a portofoliului de la emitent catre o terta persoana, in conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) lit. b), este necesar votul afirmativ al detinatorilor de obligatiuni ipotecare reprezentand 25% din numarul total al obligatiunilor ipotecare din emisiunea respectiva, indiferent de procentul reprezentat de detinatorii care au votat impotriva.

Art. 27
Hotararile adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare se aduc la cunostinta emitentului in termen de cel mult doua zile de la adoptarea lor.

Art. 28
Dispozitiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la formele, conditiile, termenele convocarii, depunerea titlurilor, reprezentarea si votarea, obligativitatea hotararilor adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare si atacarea acestora in justitie se aplica in mod corespunzator organizarii si procesului decizional al adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare.


Capitolul VII - Prevederi speciale privind dizolvarea si lichidarea emitentului


Art. 29
Pe durata imprumutului obligatar contractat conform prezentei legi, adunarea generala a actionarilor emitentului nu poate hotari dizolvarea acestuia daca anterior luarii acestei hotarari emitentul nu a transferat portofoliul si obligatiile asumate fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare garantati cu respectivul portofoliu catre un alt emitent autorizat, in conditiile prevazute la art. 26 alin. (3) si cu aprobarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei.


Capitolul VIII - Prevederi speciale privind falimentul emitentilor


Art. 30
In cazul in care impotriva emitentului este deschisa procedura falimentului, organele de aplicare a acesteia vor urmari realizarea efectiva in integralitate a drepturilor detinatorilor de obligatiuni ipotecare asupra portofoliului afectat emisiunii, in conditiile prezentei legi.

Art. 31
(1) Pana la satisfacerea tuturor obligatiilor ce ii incumba emitentului fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare, in baza prezentei legi si a prospectului, portofoliile de credite ipotecare afectate emisiunilor de obligatiuni ipotecare nu pot face obiectul realizarii prin vanzare in cursul procedurii de lichidare a bunurilor din averea emitentului. Contractele de vanzare-cumparare incheiate cu nerespectarea acestor prevederi sunt lovite de nulitate absoluta.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), unul sau mai multe portofolii de credite ipotecare pot fi incluse intr-o tranzactie avand ca obiect cumpararea de active si asumarea de pasive de catre un tert, cu conditia intrunirii cumulative a urmatoarelor cerinte:
a) cel mai recent raport lunar prevazut la art. 5 lit. p) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004, aprobat de judecatorul-sindic, sa prevada sursele si angajamentul de plata, in integralitate, prealabil si independent de vanzarea portofoliului in cauza, a tuturor obligatiilor emitentului fata de toti detinatorii de obligatiuni ipotecare ale emitentului, recalculate la zi;
b) adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni ipotecare din fiecare emisiune sa aprobe realizarea in avans a drepturilor de creanta impotriva emitentului, in conditiile prevazute in raportul lichidatorului, dupa caz, cu numarul de voturi prevazut la art. 26 alin. (3).

Art. 32
Creantele detinatorilor de obligatiuni ipotecare dau dreptul acestora de a participa la dezbateri, fara drept de vot, in cadrul adunarii creditorilor emitentului. In acest scop, ca si in raporturile cu lichidatorul, detinatorii de obligatiuni ipotecare sunt reprezentati de agent, care isi va exercita mandatul in conformitate cu deciziile adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare.

Art. 33
(1) Ori de cate ori conditiile prevazute la art. 31 alin. (2) nu sunt indeplinite, detinatorii de obligatiuni ipotecare sunt indreptatiti sa primeasca sumele ce li se cuvin, in cuantumul si la termenele prevazute in prospect. Dispozitiile art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004, nu se aplica in privinta dobanzilor care, potrivit graficului din prospectul de emisiune, devin scadente dupa data deschiderii procedurii falimentului.
(2) In scopul prevazut la alin. (1), administrarea portofoliului va continua pe parcursul procedurii falimentului si independent de aceasta, pana la data realizarii tuturor creantelor aferente creditelor ipotecare din portofoliul respectiv. Pentru administrarea portofoliului se deschid si se utilizeaza unul sau mai multe conturi cu afectatiune speciala, distincte de conturile prevazute la art. 5 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 10/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004.
(3) Dupa deschiderea procedurii falimentului, administrarea portofoliului se face, cu aprobarea adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare, de catre o societate de management de portofoliu abilitata in intelesul legii privind securitizarea creantelor sa administreze portofolii de creante. Administrarea portofoliului include monitorizarea indeplinirii obligatiilor debitorilor cedati, restructurarea creantelor, colectarea platilor efectuate de beneficiarii creditelor ipotecare din portofoliu, inclusiv pe calea executarii silite in numele si pe seama emitentului, si plata sumelor datorate de emitent catre detinatorii de obligatiuni ipotecare conform termenilor si conditiilor stabilite prin prospectul de emisiune, dupa achitarea serviciilor de agent si de administrare a portofoliului.
(4) Societatea de management de portofoliu de creante are dreptul la rambursarea tuturor cheltuielilor facute cu luarea in custodie si administrarea portofoliilor respective, potrivit hotararii adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni ipotecare, si are prioritate la distributia sumelor rezultate din realizarea creantelor aferente portofoliului respectiv, prin raport cu detinatorii de obligatiuni ipotecare.

Art. 34
In cazul in care ritmul de incasare a sumelor datorate de beneficiarii creditelor ipotecare din portofoliu permite satisfacerea in avans a unei parti a obligatiilor emitentului fata de detinatorii de obligatiuni ipotecare din emisiunea garantata cu acesta, acestia sunt obligati sa accepte platile in avans, cu recalcularea corespunzatoare a drepturilor lor.

Art. 35
(1) Orice sume generate de portofoliul de credite ipotecare, aferent unei emisiuni, dupa acoperirea integrala a drepturilor detinatorilor de obligatiuni ipotecare din emisiunea respectiva, vor fi depuse de catre societatea de management de portofoliu intr-un cont special, deschis pe numele lichidatorului, si vor fi distribuite dupa cum urmeaza:
a) detinatorilor de obligatiuni ipotecare din alte emisiuni, proportional, in situatia in care creantele acestora nu au fost integral satisfacute prin realizarea drepturilor decurgand din portofoliile afectate respectivelor emisiuni;
b) creditorilor ale caror creante nu au fost acoperite integral la inchiderea provizorie a procedurii falimentului, in ordinea prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 10/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004.
(2) Distributia sumelor prevazute la alin. (1) se face de catre lichidator numai dupa ce acesta constata epuizata activitatea de administrare a tuturor portofoliilor de credite ipotecare afectate garantarii obligatiunilor ipotecare ale emitentului, prin raportul supus aprobarii judecatorului-sindic.
(3) In situatia in care procedura falimentului se finalizeaza inainte de a se fi epuizat activitatea de administrare a tuturor portofoliilor de credite ipotecare garantand emisiuni de obligatiuni ipotecare ale emitentului, lichidatorul intocmeste un raport de inchidere provizorie, pe baza caruia tribunalul pronunta o hotarare de inchidere provizorie, cu indicarea expresa a titularilor si a cuantumului creantelor neacoperite.
(4) Pentru titularii creantelor indicate in hotararea de inchidere provizorie a procedurii falimentului, termenul legal de prescriptie in care acestia pot solicita sumele ce le revin potrivit alin. (1) lit. b) se intrerupe pana la notificarea acestora cu privire la existenta unor sume ramase nedistribuite dupa acoperirea creantelor prevazute la alin. (1) lit. a).


Capitolul IX - Prevederi speciale privind executarea silita


Art. 36
(1) Executarea silita asupra unui portofoliu poate fi initiata doar de catre detinatorii de obligatiuni ipotecare din emisiunea garantata cu portofoliul respectiv, in conditiile art. 24 alin. (1) lit. b).
(2) Executarea silita in conditiile alin. (1) poate fi initiata impotriva portofoliului de creante in integralitatea sa, ca universalitate.
(3) Distribuirea sumelor rezultate din executare se va face potrivit urmatoarei ordini de preferinta:
a) creantele reprezentand cheltuieli de orice fel facute cu urmarirea si administrarea portofoliului supus executarii;
b) creantele rezultand din detinerea obligatiunilor ipotecare din emisiunea garantata cu portofoliul supus executarii;
c) alte categorii de creditori, in ordinea stabilita de lege.


Capitolul X - Contraventii si sanctiuni


Art. 37
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
a) incalcarea prevederilor art. 3 alin. (1), daca utilizarea sintagmei "obligatiuni ipotecare" s-a facut in prospectul de emisiune sau in orice material de informare, in scris ori pe cale audiovizuala, a potentialilor investitori cu privire la caracteristicile unor valori mobiliare emise sau in curs de a fi emise;
b) incalcarea conditiilor prevazute in autorizatie, in cazul activitatilor si operatiunilor pentru care prezenta lege impune autorizarea;
c) nerespectarea de catre emitent a conditiilor privind structurarea portofoliilor prevazute la art. 4 alin. (1), art. 5 alin. (1) si art. 7;
d) tinerea incorecta de catre emitenti a Registrului de evidenta interna.
(2) Savarsirea faptelor prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu:
a) amenda de la 10.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON);
b) urmatoarele sanctiuni complementare:
1. retragerea autorizatiei;
2. interzicerea temporara sau definitiva, pentru persoane fizice ori juridice, a ocuparii unor functii ori a desfasurarii unor activitati si servicii prevazute de prezenta lege.
(3) Sanctiunile prevazute la alin. (2) lit. b) pct. 1 si 2 se aplica numai cu luarea masurilor necesare protectiei detinatorilor de obligatiuni ipotecare.
(4) Savarsirea faptelor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se constata si se sanctioneaza de catre organele abilitate si cu respectarea dispozitiilor procedurale prevazute in Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Savarsirea faptelor prevazute la alin. (1) lit. b)-d) se constata si se sanctioneaza de catre persoanele imputernicite in acest scop de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998, republicata.
(6) Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare pot emite norme comune cu privire la constatarea si sanctionarea savarsirii faptelor prevazute la alin. (1), in conformitate cu prevederile alin. (2)-(5).
(7) Prevederile privind contraventiile si sanctiunile se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care acestea nu contravin prezentului capitol.
(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), procedura de stabilire si constatare a contraventiilor, precum si de aplicare a sanctiunilor de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare deroga de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul XI - Dispozitii finale


Art. 38
Banca Nationala a Romaniei si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare vor emite norme comune, precum si regulamentele prevazute in prezenta lege, in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a acesteia.

Art. 39
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Poate fi de interes si:
Regulament privind transformarea institutiilor financiare in institutii de credit, regulament nr. 1/2008
Regulament nr. 1/2000 privind operatiunile de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si facilitatile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili, republicat 2008
Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare
Ordin privind procedurile de lucru pentru derularea operatiunilor cu certificate de depozit emise de Banca Nationala a Romaniei, ordin nr. 7/2006
Norma tehnica nr. 4/2008 privind cecul
Norma nr. 9/2008 pentru modificarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 16/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor financiare nebancare
OUG nr. 174/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative privind protectia consumatorilor
Regulament nr. 2/2009 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2007 privind limitarea riscului de credit la creditele destinate persoanelor fizice
Regulament nr. 8/2009 pentru modificarea si completarea Regulamentului BNR nr. 4/2004 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscurilor Bancare
Legea nr. 274/2009 privind infiintarea Universitatii Financiar-Bancare din municipiul Bucuresti
Circulara nr. 30/2009 privind rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in moneda nationala
Regulament nr. 15/2009 pentru modificarea Regulamentului nr. 11/2007 privind autorizarea institutiilor de credit, persoane juridice romane, si a sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit din state terte
Ordin nr. 2531/2009 privind Procedura de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a unui imprumut din veniturile din privatizare, in situatii exceptionale in care resursele financiare ale Fondului sunt
Regulament nr. 16/2009 pentru modificarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 9/2008 privind cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului
Comunicat nr. 2/2009 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea
Legea 312/2009 pentru aprobarea OUG nr. 23/2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare
Regulament nr. 28/2009 privind supravegherea modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor
Comunicat 1/2010 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite la acestea
OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Ordonanta de Urgenta 50/2010
HG 1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar. Hotararea 1235/2010


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
62 useri online

Useri autentificati: