DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Resursa ta de Drept: Legea privind regimul monopolului de stat, lege nr. 31/1996Text preluat din Indaco Lege
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prin prezenta lege se instituie monopolul de stat asupra unor activitati economice.
Prin monopol de stat, în sensul prezentei legi, se întelege dreptul statului de a stabili regimul de acces al agentilor economici cu capital de stat si privat, inclusiv producatori individuali, dupa caz, la activitatile economice constituind monopol de stat si conditiile de exercitare a acestora.

Art. 2
Constituie monopol de stat:
a) fabricarea si comercializarea armamentului, munitiilor si explozibililor;
b) producerea si comercializarea stupefiantelor si a medicamentelor care contin substante stupefiante;
c) extractia, producerea si prelucrarea în scopuri industriale a metalelor pretioase si a pietrelor pretioase;
d) producerea si emisiunea de marci postale si timbre fiscale;
e) fabricarea si importul, în vederea comercializarii în conditii de calitate, a alcoolului si a bauturilor spirtoase distilate;
f) fabricarea si importul, în vederea comercializarii în conditii de calitate, a produselor din tutun si a hartiei pentru tigarete;
g) organizarea si exploatarea sistemelor de joc cu miza, directe sau disimulate;
h) organizarea si exploatarea pronosticurilor sportive.
Nu constituie monopol de stat fabricarea bauturilor alcoolice în gospodariile personale pentru consum propriu.


Capitolul II - Administrarea si exploatarea monopolurilor de stat


Art. 3
Administrarea monopolurilor de stat prevazute la art. 2 se face de catre Ministerul Finantelor. Exploatarea activitatilor constituind monopol de stat se face de catre agentii economici cu capital de stat si privat, inclusiv de catre producatorii individuali, dupa caz, pe baza de licente eliberate de Ministerul Finantelor, cu avizul ministerului de resort sau al Bancii Nationale a Romaniei în cazul metalelor pretioase si al pietrelor pretioase.

Art. 4
Licenta reprezinta o autorizare acordata de stat pentru o perioada determinata, în baza careia o persoana fizica sau juridica poate sa produca, sa prelucreze ori sa comercializeze, în cantitatea solicitata si de o anumita calitate, un anume produs sau serviciu, care face obiectul monopolului de stat, în schimbul unui tarif de licenta.
Nivelul tarifului de licenta se stabileste de catre Guvern anual sau pe o perioada determinata în functie de obiectul monopolului de stat, de cantitatea si calitatea produselor fabricate ori comercializate sub licenta.

Art. 5
Titularii licentelor au obligatia sa respecte conditiile din licenta referitoare la exploatarea activitatii pentru care a fost acordata si la plata tarifului de licenta; sumele percepute se varsa la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz, în vederea acoperirii cheltuielilor materiale si de capital necesare administrarii monopolurilor de stat.

Art. 6
Licenta poate fi acordata cetatenilor romani sau persoanelor juridice cu capital de stat si privat, înmatriculate în Romania.
Licenta este nominala si se elibereaza pentru locurile solicitate de catre cei în cauza si în care se desfasoara activitatea pentru care este acordata. Ea nu poate fi cedata direct sau indirect.
Comitetul Olimpic Roman beneficiaza de licenta, prin efectul prezentei legi, pentru activitatile proprii prevazute la art. 2 lit. g) si h).

Completat de Lege nr. 171 din 09/04/2001
Modificat de Lege nr. 171 din 09/04/2001

Art. 7
Nu se acorda licenta persoanelor care au fost condamnate pentru infractiuni de coruptie, delapidare, escrocherie, furt, fals, infractiuni la regimul armelor de foc si al munitiilor, la regimul stupefiantelor, precum si celor condamnate pentru savarsirea infractiunii prevazute la art. 13 alin. 1, daca nu a operat reabilitarea.
Fac exceptie de la aceste prevederi cultivatorii de tutun.

Art. 8
Este interzis agentilor economici care intermediaza, depoziteaza sau desfac produse ce fac obiectul monopolului de stat sa se aprovizioneze de la alti producatori sau importatori decat cei autorizati prin licenta în conditiile stabilite prin aceasta.

Art. 9
Prevederile prezentei legi se aplica si comercializarii produselor din import si exportului produselor care constituie monopol de stat potrivit art. 2.


Capitolul III - Preturile si controlul activitatii de monopol de stat


Art. 10
Preturile si tarifele maximale la produsele si serviciile ce intra în sfera monopolului de stat sunt supravegheate de Guvern, cu avizul Oficiului Concurentei.

Abrogat de Ordonanta de urgenta nr. 7 din 30/03/1998 Articolul 6
Modificat de Ordonanta de urgenta nr. 3 din 26/02/1997 Articolul 4


Capitolul IV - Infractiuni, contraventii si sanctiuni


Art. 11
Controlul respectarii regimului legal al activitatilor din domeniul monopolului de stat se exercita de catre organele de specialitate ale Ministerului Finantelor.
Ministerele de resort si, dupa caz, autoritatile publice interesate vor comunica, la solicitarea Ministerului Finantelor, lista cu specialistii agreati pentru activitatile ce intra în sfera monopolului de stat, în vederea exercitarii controlului prevazut la alin. 1.

Art. 12
Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi sau a conditiilor prevazute în licenta atrage raspunderea penala, contraventionala sau administrativa, dupa caz. In licenta sunt prevazute cazurile de suspendare sau de retragere a acesteia.

Art. 13
Desfasurarea fara licenta a oricareia dintre activitatile rezervate monopolului de stat, prevazute la art. 2 lit. a), b), c), d) si g), constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda.
Desfasurarea fara licenta a oricareia dintre activitatile prevazute la art. 2 lit. e), f) si h) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda între 500.000 lei si 3.000.000 lei.
Bunurile si valorile care au servit la savarsirea sau care rezulta din exercitarea activitatilor ilicite prevazute la alin. 1 se confisca.
Bunurile si valorile care au servit la savarsirea sau care rezulta din exercitarea activitatilor ilicite prevazute la alin. 2 se confisca în vederea valorificarii sau distrugerii, dupa caz.
Cheltuielile ocazionate cu confiscarea, valorificarea si/sau distrugerea bunurilor care au servit la savarsirea sau care au rezultat din exercitarea activitatilor ilicite vor fi justificate si deduse din sumele obtinute ca urmare a valorificarii bunurilor respective si se vor reporta de la un an la altul.

Art. 14
Constituie contraventie comercializarea, în afara conditiilor stabilite prin licenta ori la preturi sau tarife peste cele maximale, a produselor care fac obiectul monopolului de stat si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 1.500.000 lei. Dispozitiile privind reglementarea contraventiilor din prezenta lege se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.


Capitolul V - Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 15
Renuntarea la licenta atrage obligatia titularului de a plati tariful de licenta pe trimestrul în curs.
In situatia în care licenta a fost suspendata sau retrasa se poate acorda celui care exploata monopolul de stat dreptul de a lichida stocul de produse existente la data suspendarii sau retragerii licentei.

Art. 16
Persoanele care la data intrarii în vigoare a prezentei legi exercita o activitate dintre cele mentionate la art. 2 vor trebui sa solicite licente corespunzatoare în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a legii. In caz contrar, daca cererea le va fi respinsa, acestora li se vor aplica dispozitiile art. 15 alin. 2.

Art. 17
Prezenta lege intra în vigoare la 6 luni de la publicarea ei în Monitorul Oficial al Romaniei.
In termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al Romaniei, Guvernul va stabili, prin hotarari, pentru fiecare activitate sau bun în parte ce constituie monopol de stat, conditiile de desfasurare a activitatii, continutul, cadrul general, modul de acordare a licentelor, precum si alte elemente specifice.

A se vedea Hotarare nr. 130 din 18/04/1997

Art. 18
Orice dispozitii contrare prezentei legi se abroga.


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
66 useri online

Useri autentificati: