DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea privind protectia desenelor si modelelor, legea nr. 129/1992, republicata in 2007

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 20/12/2007
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Drepturile asupra desenelor si modelelor sunt dobandite si protejate in Romania prin inregistrare la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, denumit in continuare O.S.I.M., in conditiile prezentei legi.
(2) Prezenta lege se aplica desenelor si modelelor ce fac obiectul unei inregistrari sau solicitari de inregistrare in Romania ori care isi produc efectele in Romania, ca urmare a unei protectii comunitare sau internationale.
(3) Strainii cu domiciliul sau sediul in afara teritoriului Romaniei beneficiaza de prevederile prezentei legi in conditiile conventiilor internationale privind desenele si modelele, la care Romania este parte.

Art. 2
In intelesul prezentei legi, termenii sau expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:
a) Aranjamentul de la Haga - Aranjamentul privind depozitul international de desene si modele industriale, adoptat la Haga la 6 noiembrie 1925, cu modificarile si completarile ulterioare, la care Romania a aderat prin Legea nr. 44/1992;
b) autor - persoana fizica sau un grup de persoane fizice constituit pe baza unei intelegeri, care a creat desenul sau modelul;
c) certificat de inregistrare - titlul de protectie acordat de O.S.I.M. pentru desenele si modelele inregistrate;
d) desen sau model - aspectul exterior al unui produs sau al unei parti a acestuia, redat in doua sau trei dimensiuni, rezultat din combinatia dintre principalele caracteristici, indeosebi linii, contururi, culori, forma, textura si/sau materiale ale produsului in sine si/sau ornamentatia acestuia;
e) desen sau model comunitar - desenul sau modelul protejat in conditiile Regulamentului nr. 6/2002/CE, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 3 din 5 ianuarie 2002, de catre Oficiul pentru Armonizare in Piata Interna, cu efect pe intregul teritoriu al Comunitatilor Europene;
f) detalii nesemnificative - acele elemente grafice sau de forma, care nu determina caracterul individual al desenului sau modelului;
g) inregistrare - modul de dobandire a drepturilor asupra desenelor si modelelor in temeiul prezentei legi sau al conventiilor internationale la care Romania este parte;
h) mandatar autorizat - persoana care exercita profesiunea de consilier in proprietate industriala in conditiile legii si care poate reprezenta o parte interesata in procedurile in fata O.S.I.M.;
i) produs - orice articol obtinut printr-un proces industrial sau artizanal, continand printre altele si elemente concepute spre a fi asamblate intr-un produs complex, ambalaje, forme de prezentare, aranjamente, simboluri grafice, caractere tipografice; programele de calculator nu sunt considerate produs;
j) produs complex - un produs compus din elemente multiple ce pot fi inlocuite de o maniera care sa permita dezasamblarea si reasamblarea produsului;
k) solicitant - persoana fizica sau juridica ce solicita la O.S.I.M. inregistrarea, respectiv eliberarea unui certificat de inregistrare a unui desen sau model;
l) titular - persoana fizica sau juridica careia ii apartin drepturile conferite prin inregistrarea desenului sau modelului si pentru care se elibereaza certificatul de inregistrare.

Art. 3
(1) Dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare apartine autorului desenului sau modelului ori succesorului sau in drepturi, pentru desenele si modelele create in mod independent.
(2) In cazul in care mai multe persoane au creat in mod independent un desen sau model, dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare apartine persoanei care a depus prima cererea de inregistrare.
(3) In cazul in care desenul sau modelul a fost creat ca urmare a unor contracte cu misiune creativa sau de catre salariati, in cadrul atributiilor de serviciu, dreptul apartine persoanei care l-a comandat.

Art. 4
Pana la proba contrara, solicitantul este prezumat a avea dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare a desenului sau modelului.

Art. 5
(1) Drepturile asupra unui desen sau model dobandite conform prezentei legi nu prejudiciaza drepturile asupra desenelor sau modelelor neinregistrate, marcilor si altor semne distinctive, brevetelor de inventie si modelelor de utilitate, caracterelor tipografice, topografiilor de produse semiconductoare.
(2) Protectia desenului sau modelului inregistrat in conformitate cu prezenta lege nu exclude si nu prejudiciaza protectia prin drept de autor a acestuia.


Capitolul II - Conditii pentru protectia desenelor si modelelor


Art. 6
(1) Obiectul cererii poate fi inregistrat in masura in care constituie un desen sau model, in sensul art. 2, este nou si are un caracter individual.
(2) Un desen sau model este considerat nou daca niciun desen sau model identic nu a fost facut public inaintea datei de depunere a cererii de inregistrare sau, daca a fost revendicata prioritatea, inaintea datei de prioritate.
(3) Se considera ca desenele sau modelele sunt identice daca trasaturile lor caracteristice difera numai in ceea ce priveste detaliile nesemnificative.
(4) Se considera ca un desen sau model are caracter individual daca impresia globala pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferita de cea produsa asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model facut public inaintea datei de depunere a cererii de inregistrare sau, daca a fost revendicata prioritatea, inaintea datei de prioritate.
(5) La evaluarea caracterului individual trebuie sa se ia in considerare gradul de libertate a autorului in elaborarea desenului sau modelului.
(6) Daca un desen sau model aplicat la un produs ori incorporat intr-un produs constituie o parte componenta a unui produs complex, acesta va fi considerat nou si avand caracter individual numai daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) partea componenta, odata incorporata in produsul complex, ramane vizibila pe durata utilizarii normale a acestuia; utilizare normala inseamna utilizarea de catre beneficiar, fara a include intretinerea sau reparatiile;
b) caracteristicile vizibile ale partii componente indeplinesc ele insele conditiile privind noutatea si caracterul individual.

Art. 7
(1) In sensul aplicarii art. 6, se considera ca un desen sau model a fost facut public daca a fost publicat ori dezvaluit in alt mod, expus, utilizat in comert, cu exceptia situatiilor in care aceste evenimente nu ar fi putut, in mod rezonabil si in cadrul activitatii obisnuite, sa devina cunoscute cercurilor specializate din sectorul in cauza care actioneaza in cadrul Uniunii Europene inainte de data de depunere a cererii de inregistrare sau, daca a fost invocata o prioritate, inaintea datei de prioritate. Cu toate acestea, nu se va considera ca desenul sau modelul a fost facut public pentru simplul motiv ca a fost dezvaluit unei terte persoane in conditii explicite sau implicite de confidentialitate.
(2) In aplicarea art. 6 alin. (2) si (4), divulgarea nu este luata in considerare daca desenul sau modelul pentru care se solicita protectie a fost facut public:
a) de catre autor sau succesorul sau in drepturi ori de catre un tert pe baza informatiilor furnizate sau actelor indeplinite de autor sau succesor;
b) in perioada de 12 luni precedand data de depozit a cererii de inregistrare sau, daca o prioritate este revendicata, la data de prioritate.
(3) Dispozitiile alin. (2) sunt aplicabile si in situatia in care desenul sau modelul a fost facut public, ca urmare a unui abuz in legatura cu autorul sau succesorul sau.

Art. 8
(1) Desenul sau modelul care este determinat exclusiv de o functie tehnica nu poate fi inregistrat.
(2) Nu poate fi inregistrat un desen sau model care trebuie reprodus in forma si la dimensiunile exacte, pentru a permite ca produsul in care acesta este incorporat sau caruia ii este aplicat sa fie conectat mecanic ori amplasat in, in jurul sau pe un alt produs, astfel incat fiecare produs sa isi poata indeplini functia proprie.
(3) Poate fi inregistrat un desen sau model care permite asamblari sau conexiuni multiple intre produsele interschimbabile in cadrul unui sistem modular.

Art. 9
Sunt excluse de la protectie desenele sau modelele contrare ordinii publice sau bunelor moravuri.


Capitolul III - Inregistrarea si eliberarea titlului de protectie


Art. 10
(1) Cererea de inregistrare a unui desen sau model trebuie sa cuprinda:
a) solicitarea de inregistrare a desenului sau modelului;
b) datele de identificare a solicitantului;
c) numarul de desene sau modele pentru care se solicita protectia;
d) indicarea produselor in care este incorporat desenul sau modelul, daca este cazul;
e) descrierea elementelor noi, caracteristice desenului sau modelului pentru care se solicita protectia, asa cum apar in reprezentarile grafice depuse;
f) numele autorilor sau o declaratie pe raspunderea solicitantului ca autorii au renuntat la dreptul de a fi mentionati in cerere si/sau in publicatiile desenului sau modelului;
g) reprezentarile grafice ale desenului sau modelului, in 3 exemplare.
(2) Cererea de inregistrare mai poate contine, dupa caz, si alte elemente care nu conditioneaza data depozitului reglementar:
a) datele de identificare a mandatarului autorizat, in cazul in care acesta a fost desemnat in cererea de inregistrare;
b) actele de prioritate, in cazul in care se invoca una dintre prioritatile prevazute la art. 16 si 17;
c) solicitarea amanarii publicarii;
d) procura de reprezentare in fata O.S.I.M.;
e) declaratia indicand informatiile care, dupa cunostinta solicitantului, permit sa se dovedeasca indeplinirea conditiilor de acordare a protectiei desenului sau modelului pentru care se solicita inregistrarea.

Art. 11
(1) Reprezentarile grafice trebuie sa redea complet desenul sau modelul care face obiectul cererii de inregistrare, astfel incat caracteristicile sale estetice sa fie evidentiate. In caz contrar, cererea de inregistrare se respinge. Reprezentarile grafice trebuie sa fie de o calitate suficienta, pentru ca toate detaliile desenului sau modelului sa fie evidentiate si publicarea sa fie posibila.
(2) In cazul unui desen, reprezentarile grafice pot fi insotite de 3 specimene.
(3) Nu se admit la inregistrare desene sau modele reprezentate grafic in mod schematic sau de principiu.

Art. 12
(1) Cererea de inregistrare si descrierea, prezentate conform art. 10 si redactate in limba romana, insotite de reprezentarile grafice ale desenului sau modelului ori, dupa caz, de specimene, se depun la O.S.I.M. si constituie depozitul reglementar.
(2) O.S.I.M. inregistreaza cererea daca sunt depuse minimum urmatoarele: o cerere care sa contina solicitarea de inregistrare a desenului sau modelului, datele de identificare a solicitantului si reprezentarile grafice sau specimenele, intr-un exemplar.
(3) Daca in termen de doua luni de la data depunerii cererii de inregistrare conform alin. (2) nu sunt depuse completarile necesare pentru constituirea depozitului reglementar conform alin. (1), cererea de inregistrare se respinge.
(4) Data depozitului reglementar este data la care au fost depuse documentele prevazute la alin. (2) sau data care rezulta din tratatele ori conventiile privind desenele sau modelele la care Romania este parte.
(5) Cererea de inregistrare avand data de depozit se inscrie in Registrul cererilor depuse.
(6) Registrul cererilor depuse poate sa fie realizat atat pe format hartie, cat si in format electronic.

Art. 13
(1) In procedurile in fata O.S.I.M. solicitantul inregistrarii sau succesorul sau in drepturi poate fi reprezentat de un consilier in proprietate industriala autorizat.
(2) Pentru persoanele care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei, reprezentarea conform alin. (1) este obligatorie, cu exceptia depunerii cererii.

Art. 14
(1) Un depozit multiplu poate cuprinde mai multe desene sau modele ale aceleiasi categorii de produse, in conformitate cu clasificarea internationala a desenelor si modelelor.
(2) Desenele si modelele care fac obiectul unui depozit multiplu trebuie sa satisfaca o regula de unitate de conceptie, de unitate de productie sau de unitate de utilizare ori trebuie sa apartina aceluiasi ansamblu sau aceleiasi compozitii de articole.

Art. 15
Depozitul reglementar asigura solicitantului un drept de prioritate, cu incepere de la data constituirii acestuia, fata de orice alt depozit ulterior privind acelasi desen sau model.

Art. 16
(1) Persoanele fizice sau persoanele juridice ale statelor parti la conventiile la care Romania este parte beneficiaza de un drept de prioritate de 6 luni, cu incepere de la data primului depozit, daca solicita protectia in acest termen, pentru acelasi desen sau model.
(2) Se recunoaste un drept de prioritate de 6 luni, intemeiat pe un depozit de model de utilitate.

Art. 17
Daca solicitantul a prezentat anumite produse si servicii in cadrul unei expozitii internationale oficiale sau oficial recunoscute, in sensul Conventiei privind expozitiile internationale, semnata la Paris la data de 22 noiembrie 1928, ratificata de Romania prin Legea nr. 246/1930, cu modificarile si completarile ulterioare, organizata pe teritoriul Romaniei sau intr-un stat membru al Conventiei de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, in forma revizuita la Stockholm la 14 iulie 1967, si daca o cerere de inregistrare a desenului sau modelului sub care au fost prezentate aceste produse a fost depusa la O.S.I.M. intr-un termen de 6 luni de la data prezentarii in expozitie, solicitantul va beneficia de un drept de prioritate de la data introducerii produsului in expozitie; aceasta perioada nu prelungeste termenul de prioritate prevazut la art. 16.

Art. 18
Prioritatile prevazute la art. 16 si 17 sunt recunoscute daca sunt invocate odata cu depunerea cererii si daca in termen de 3 luni de la data depunerii cererii se confirma prin acte de prioritate.

Art. 19
(1) Cererile de inregistrare depuse la O.S.I.M. vor fi supuse unei examinari preliminare din care sa rezulte:
a) indeplinirea conditiilor de forma ale cererii, prevazute la art. 10 alin. (1);
b) indeplinirea conditiilor prescrise pentru reprezentarile grafice, prevazute la art. 11;
c) indeplinirea conditiilor prescrise pentru celelalte documente sau acte anexate la cerere, prevazute la art. 10 alin. (2);
d) achitarea taxelor in termenul si cuantumul prevazute de lege.
(2) In cazul in care neregularitatile nu sunt remediate in termenul acordat de O.S.I.M., cererea se va respinge sau, dupa caz, nu se va recunoaste prioritatea.
(3) Daca se constata neregularitati, acestea se notifica solicitantului, acordandu-i-se un termen necesar pentru remedieri.
(4) Cererile care nu indeplinesc conditiile de depozit multiplu se vor diviza de catre solicitant, la cererea O.S.I.M.
(5) Solicitantul are obligatia sa divizeze cererea in termenul acordat de O.S.I.M., constituind cate un depozit reglementar pentru fiecare grup de desene sau modele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 14.
(6) In cazul in care solicitantul nu divizeaza cererea in termenul acordat, O.S.I.M. divizeaza din oficiu cererea in mai multe cereri divizate si va lua in examinare numai prima cerere, respingandu-le pe celelalte.
(7) Cererile divizate nu pot fi depuse decat pentru elementele care nu depasesc continutul cererii initiale. Cererile divizate sunt considerate ca fiind depuse la data de depozit a cererii initiale.

Art. 20
(1) Cererea de inregistrare a desenului sau modelului, precum si reproducerea, fotografia sau reprezentarea grafica a acestuia se publica in Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M., in format electronic, in termen de maximum 4 luni de la data constituirii depozitului reglementar, in alb-negru sau, la cerere, in culori.
(2) Publicarea prevazuta la alin. (1) poate fi amanata, la cererea solicitantului, pe o perioada care nu poate depasi 30 de luni, calculata de la data depunerii cererii sau de la data prioritatii, cand aceasta a fost invocata.
(3) Publicarea cererilor internationale de catre Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale este considerata o publicare conform alin. (1).

Art. 21
(1) Persoanele interesate pot face opozitii scrise la O.S.I.M. privind cererea de inregistrare a desenului sau modelului, in termen de doua luni de la data publicarii acestuia, pentru motivele prevazute la art. 22 alin. (3).
(2) O.S.I.M. notifica solicitantului cererii opozitia formulata, indicand numele persoanei care a formulat-o, precum si motivele opozitiei privind inregistrarea desenului sau modelului.
(3) In termen de doua luni de la data notificarii opozitiei, solicitantul poate prezenta punctul sau de vedere.
(4) Opozitia formulata cu privire la cererea de desen sau model publicata se solutioneaza de catre o comisie din cadrul Serviciului desene si modele in termen de 3 luni de la depunere. Comisia emite un raport de admitere sau de respingere a opozitiei, care va fi avut in vedere la examinarea de fond.
(5) Solutionarea opozitiei poate fi suspendata in urmatoarele situatii:
a) cand se bazeaza pe o cerere de inregistrare a unui desen sau model, pana la luarea unei hotarari cu privire la aceasta;
b) desenul sau modelul opus face obiectul unei actiuni in anulare, pana la solutionarea definitiva a cauzei.

Art. 22
(1) Cererile de inregistrare a desenelor sau modelelor se examineaza de catre Comisia de examinare a desenelor si modelelor. Comisia hotaraste, dupa caz, inregistrarea sau respingerea desenului sau modelului, in termen de 12 luni de la data publicarii cererii, ori poate lua act de renuntarea la cerere sau de retragerea acesteia. Comisia va lua hotararea de inregistrare a desenului sau modelului pe baza unui raport de examinare si in conformitate cu prevederile art. 2, 6 si 7.
(2) Inregistrarea desenelor sau modelelor se face in Registrul desenelor si modelelor si se publica in Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M.
(3) Cererea de inregistrare a unui desen sau model va fi respinsa sau inregistrarea va fi anulata pentru urmatoarele motive:
a) nu sunt indeplinite prevederile art. 2, 6 si 7;
b) obiectul cererii se incadreaza in prevederile art. 8 si 9;
c) incoroporeaza, fara acordul titularului, o opera protejata prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industriala protejat;
d) constituie o utilizare improprie a oricaruia dintre obiectele mentionate in lista cuprinsa in art. 6 ter din Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, in forma revizuita la Stockholm la 14 iulie 1967, la care Romania a aderat prin Decretul nr. 1.177/1968, sau o utilizare abuziva a emblemelor si stemelor, altele decat cele mentionate in art. 6 ter din conventie;
e) solicitantul nu a facut dovada ca este persoana indreptatita la inregistrarea desenului sau modelului in sensul art. 3;
f) desenul sau modelul este in conflict cu un desen sau model anterior care a facut obiectul unei divulgari publice dupa data de depozit a cererii de inregistrare sau dupa data de prioritate, daca o prioritate este revendicata, si care este protejat de la o data anterioara prin inregistrarea unui desen sau model comunitar ori printr-o cerere de inregistrare a unui desen sau model comunitar, sau prin inregistrarea unui desen sau model in Romania ori printr-o cerere de obtinere a protectiei in Romania;
g) desenul sau modelul foloseste un semn disctinctiv ce confera titularului semnului dreptul de a interzice acesta utilizare.
(4) Cand un desen sau model a fost respins la inregistrare ori cand un drept asupra unui desen sau model a fost declarat nul in temeiul alin. (3), desenul sau modelul poate fi inregistrat ori dreptul asupra desenului poate fi mentinut intr-o forma modificata, daca in acea forma cerintele de protectie vor fi indeplinite, iar identitatea desenului sau modelului va fi pastrata. Inregistrarea sau mentinerea intr-o forma modificata poate sa includa inregistrarea insotita de o renuntare partiala din partea detinatorului dreptului asupra desenului sau modelului ori de inregistrarea in Registrul desenelor si modelelor a hotararii judecatoresti a instantei care a pronuntat nulitatea partiala a dreptului asupra desenului sau modelului.
(5) Dreptul asupra unui desen poate fi declarat nul chiar dupa ce a expirat sau s-a renuntat la el.
(6) In examinarea cererii, se vor lua in considerare fondul documentar de desene si modele existent la O.S.I.M., inregistrarile internationale de desene si modele la Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale, desenele/modelele comunitare, precum si orice alte documente relevante pentru procedurile de examinare depuse de persoanele interesate. In procedurile de examinare, O.S.I.M. poate solicita orice completari necesare, iar in cazul desenelor, chiar specimene.
(7) Dispozitiile prezentei legi se aplica si cererilor internationale depuse conform Aranjamentului de la Haga, care isi extind efectele lor in Romania, in afara de cazul in care nu se prevede altfel.

Art. 23
Daca inregistrarea unui desen sau model, reinnoirea inregistrarii acestuia sau inscrierea unei modificari in Registrul de desene si modele a fost afectata, in mod evident, din eroare materiala, O.S.I.M. poate, in termen de 3 luni cu incepere de la data inregistrarii sau de la data inscrierii, sa revoce inregistrarea, reinnoirea sau inscrierea modificarii efectuate. Hotararea de revocare, motivata, se comunica persoanelor interesate in termen de 30 de zile.

Art. 24
(1) Hotararile privind cererile de inregistrare a desenului sau modelului pot fi contestate, in scris si motivat, la O.S.I.M., in termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Contestatia va fi examinata, in termen de cel mult 3 luni de la depunerea contestatiei, de catre Comisia de contestatii din Departamentul de apeluri al O.S.I.M.

Art. 25
(1) Hotararea Comisiei de contestatii se comunica partilor in termen de 30 de zile de la pronuntare si poate fi atacata la Tribunalul Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare.
(2) Hotararile Comisiei de contestatii ramase definitive si irevocabile se publica in Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M., in termen de 60 de zile de la pronuntarea hotararii.
(3) In fata Comisiei de contestatii partile se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate prin avocat, prin consilier juridic sau printr-un consilier in proprietate industriala autorizat.

Art. 26
Toate hotararile luate in cadrul O.S.I.M. vor fi motivate.

Art. 27
Eliberarea certificatelor de inregistrare de desene sau modele de catre O.S.I.M. se face in temeiul hotararilor de admitere a cererii de inregistrare a desenelor sau modelelor, in termen de 30 de zile de la data la care hotararea de admitere a ramas definitiva si irevocabila.

Art. 28
(1) Procedurile privind cererile de inregistrare de desene si modele si certificatele de inregistrare sunt supuse taxelor, in cuantumul si la termenele stabilite conform legii. Taxele se platesc in contul O.S.I.M.
(2) Taxele datorate de persoanele fizice si persoanele juridice cu domiciliul sau, dupa caz, cu sediul in strainatate se platesc in valuta in contul O.S.I.M.
(3) Neplata taxelor la termenele legale atrage neefectuarea procedurii respective sau respingerea cererii de inregistrare a desenului ori modelului.

Art. 29
(1) Solicitantul sau titularul certificatului de inregistrare care, din motive de forta majora, nu a putut sa respecte un termen privind procedurile in fata O.S.I.M. este repus in termen, daca prezinta o cerere motivata, in termen de 60 de zile de la incetarea cauzei care l-a impiedicat sa actioneze, dar nu mai tarziu de un an de la expirarea termenului nerespectat.
(2) Dispozitiile alin. (1) nu se aplica in urmatoarele situatii:
a) invocarea prioritatii conform art. 16-18;
b) plata taxelor de inregistrare si publicare;
c) inregistrarea unei opozitii conform art. 21;
d) formularea contestatiilor conform art. 24.
(3) Cererea de repunere in termen va fi insotita de dovada privind plata taxei legale.


Capitolul IV - Drepturi si obligatii


Art. 30
Pe intreaga durata de valabilitate a inregistrarii desenelor sau modelelor, titularul are un drept exclusiv de a le utiliza si de a impiedica utilizarea lor de o terta parte care nu dispune de consimtamantul sau. Titularul are dreptul de a interzice tertilor sa efectueze, fara consimtamantul sau, urmatoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea ori oferirea spre vanzare, punerea pe piata, importul, exportul sau folosirea unui produs in care desenul sau modelul este incorporat ori la care acesta se aplica sau stocarea unui astfel de produs in aceste scopuri.

Art. 31
(1) Intinderea protectiei este determinata de reprezentarile grafice ale desenelor sau modelelor inregistrate.
(2) Protectia acordata unui desen sau model in baza prezentei legi se extinde la orice desen sau model care nu produce o impresie vizuala globala diferita asupra unui utilizator avizat.
(3) La stabilirea sferei de protectie se ia in considerare gradul de libertate a autorului in realizarea desenului sau modelului.

Art. 32
Drepturile conferite la art. 30 nu se exercita in privinta:
a) actelor efectuate exclusiv in scop personal si necomercial, experimental, de cercetare sau invatamant, cu conditia ca aceste acte sa nu prejudicieze exploatarea normala a desenelor sau modelelor si sa se mentioneze sursa;
b) activitatilor de reproducere in domeniul cercetarii sau invatamantului, in scopul citarii ori predarii, cu conditia ca aceste activitati sa fie compatibile cu practica comerciala loiala, sa nu aduca atingere in mod nedrept exploatarii normale a desenului sau modelului si ca sursa sa fie mentionata;
c) echipamentelor aflate pe vehicule de transport maritim sau aerian inregistrate intr-o alta tara, atunci cand acestea intra temporar pe teritoriul Romaniei, ori importului de piese de schimb si accesorii in scopul repararii acestor vehicule sau al executarii de reparatii pe aceste vehicule;
d) folosirii sau luarii masurilor efective si serioase de folosire a desenelor sau modelelor de catre terti, in intervalul de timp dintre decaderea din drepturi a titularului si revalidarea certificatului;
e) folosirii desenului sau modelului cu buna-credinta, in perioada cuprinsa intre data publicarii decaderii din drepturi a titularului si data publicarii dreptului restabilit.

Art. 33
Drepturile decurgand din inregistrarea desenului sau modelului nu se vor putea exercita in cazul introducerii pe piata comunitara a produselor in care sunt incorporate desene sau modele protejate ori la care acestea se aplica, introduse pe piata anterior de catre titularul certificatului de inregistrare sau cu consimtamantul acestuia.

Art. 34
(1) Incepand cu data publicarii cererii persoana fizica sau persoana juridica indreptatita la eliberarea certificatului de inregistrare beneficiaza provizoriu de aceleasi drepturi conferite in conformitate cu prevederile art. 30, pana la eliberarea certificatului de inregistrare, cu exceptia cazurilor in care cererea de inregistrare a fost respinsa sau retrasa.
(2) Incalcarea prevederilor alin. (1) atrage pentru persoanele vinovate obligatia de despagubire potrivit dreptului comun; titlul pentru plata despagubirilor se poate executa numai dupa eliberarea certificatului de inregistrare a desenului sau modelului.

Art. 35
(1) Perioada de valabilitate a unui certificat de inregistrare a desenului sau modelului este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar si poate fi reinnoita pe 3 perioade succesive de 5 ani.
(2) Pe intreaga perioada de valabilitate a certificatului, titularul este obligat la plata taxelor de mentinere in vigoare a acestuia.
(3) O.S.I.M. acorda un termen de gratie de cel mult 6 luni pentru plata taxelor de mentinere in vigoare, pentru care se percep majorari.
(4) Neplata acestor taxe atrage decaderea titularului din drepturi.
(5) Decaderea titularului din drepturi se publica in Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M.
(6) In cazul decaderii din drepturi a titularului, acesta poate solicita la O.S.I.M. revalidarea certificatului de inregistrare, in termen de 6 luni de la data decaderii, pentru motive temeinice.

Art. 36
Dreptul exclusiv de exploatare decurgand din inregistrarea desenului sau modelului inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea perioadei de valabilitate;
b) prin anularea certificatului de inregistrare;
c) prin decaderea titularului din drepturi;
d) prin renuntarea titularului certificatului de inregistrare.

Art. 37
Titularii certificatelor de inregistrare a desenelor sau modelelor pot mentiona pe produse semnul D, respectiv litera "D" majuscula, inscrisa intr-un cerc, insotita de numele titularului sau de numarul certificatului.

Art. 38
(1) Dreptul la eliberarea certificatului de inregistrare a desenului sau modelului, drepturile care decurg din cererea de inregistrare a desenului sau modelului, precum si drepturile nascute din inregistrare sunt transmisibile in tot sau in parte.
(2) Transmiterea se poate face pe cale succesorala, prin cesiune sau licenta.
(3) Transmiterea se inscrie la O.S.I.M. in Registrul desenelor si modelelor si produce efecte fata de terti numai de la data publicarii in Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M. a mentiunii de transmitere.
(4) Inscrierea transmiterii de drepturi asupra desenelor sau modelelor aflate in litigiu se suspenda pana la data ramanerii definitive a hotararilor judecatoresti cu privire la acestea.

Art. 39
(1) Autorul, titular al certificatului de inregistrare a desenului sau modelului, beneficiaza de drepturi patrimoniale stabilite pe baza de contract cu persoanele care exploateaza desenul sau modelul.
(2) In cazul incheierii unui contract de cesiune, drepturile patrimoniale ale autorului se stabilesc in acest contract.

Art. 40
Cererile internationale facute in conformitate cu Aranjamentul de la Haga se depun la Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale, direct sau prin intermediul O.S.I.M.

Art. 41
(1) Autorul are dreptul sa i se mentioneze numele, prenumele si calitatea in certificatul de inregistrare eliberat, precum si in orice acte sau publicatii privind desenul sau modelul.
(2) Datele din certificatul de inregistrare se inscriu in carnetul de munca.

Art. 42
(1) Inregistrarea desenului sau modelului poate fi anulata, in tot sau in parte, la cererea unei persoane interesate, pentru motivele prevazute la art. 22 alin. (3).
(2) Anularea poate fi ceruta pe toata durata de valabilitate a certificatului de inregistrare si se judeca de catre Tribunalul Bucuresti.
(3) Hotararea de anulare se inregistreaza la O.S.I.M. si se publica in termen de maximum doua luni de la data inregistrarii acesteia.

Art. 43
Litigiile cu privire la calitatea de autor al desenului sau modelului, calitatea de titular al certificatului de inregistrare, cele cu privire la drepturile patrimoniale nascute din contractele de cesiune sau licenta sunt de competenta instantelor judecatoresti, potrivit dreptului comun.


Capitolul V - Desenele si modelele comunitare


Art. 44
Desenele si modelele comunitare beneficiaza de protectie pe teritoriul Romaniei, in baza Regulamentului nr. 6/2002/CE privind desenele si modelele comunitare, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 3 din 5 ianuarie 2002.

Art. 45
Cererile de desene si modele comunitare pot fi depuse direct la Oficiul pentru Armonizare in Piata Interna sau prin intermediul O.S.I.M.

Art. 46
Cand o cerere de desen sau model comunitar este depusa la O.S.I.M. in temeiul art. 35 din Regulamentul nr. 6/2002/CE privind desenele si modelele comunitare, O.S.I.M. inscrie data primirii pe cerere, si, fara sa procedeze la examinare, o transmite la Oficiul comunitar in termen de doua saptamani, cu plata unei taxe de transmitere in cuantum de 70 lei.

Art. 47
Litigiile avand ca obiect desene sau modele comunitare, pentru care Regulamentul nr. 6/2002/CE atribuie competenta tribunalelor de desene si modele comunitare in sensul art. 80 alin. (1) din regulament, sunt de competenta Tribunalului Bucuresti, care solutioneaza cauzele in prima instanta.


Capitolul VI - Atributiile Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci in domeniul protectiei desenelor si modelelor


Art. 48
O.S.I.M. este organul guvernamental de specialitate, cu autoritate unica pe teritoriul Romaniei, care asigura protectia desenelor si modelelor.

Art. 49
O.S.I.M. are urmatoarele atributii in domeniul protectiei desenelor si modelelor:
a) acorda protectie prin eliberarea certificatului de inregistrare a desenelor si modelelor;
b) este depozitarul Registrului cererilor depuse si al Registrului desenelor si modelelor;
c) efectueaza, la cerere, cercetari documentare privind desenele si modelele publicate si servicii de mediere;
d) intretine relatii cu organizatiile guvernamentale similare si cu organizatiile internationale de specialitate la care Romania este membra;
e) informeaza Comisia Europeana cu privire la dispozitiile nationale adoptate in scopul transpunerii dispozitiilor Directivei 98/71/CE;
f) acorda, la cerere, asistenta in domeniul proprietatii industriale, organizeaza cursuri de instruire pentru specialistii in domeniu;
g) editeaza si publica periodic in Buletinul oficial de proprietate industriala al O.S.I.M. date privitoare la desene si modele.


Capitolul VII - Raspunderi si sanctiuni


Art. 50
Insusirea fara drept, in orice mod, a calitatii de autor al desenului sau modelului constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei.

Art. 51
In cazul in care, printr-o hotarare judecatoreasca, se stabileste ca o alta persoana decat cea care figureaza in cererea de inregistrare sau in certificatul de inregistrare este indreptatita la eliberarea certificatului de inregistrare, O.S.I.M. elibereaza certificatul de inregistrare persoanei indreptatite si publica schimbarea titularului.

Art. 52
(1) Constituie infractiune de contrafacere si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani savarsirea fara drept a oricarui act prevazut la art. 30, dupa data inregistrarii desenului sau modelului.
(2) Daca faptele prevazute la alin. (1) sunt de natura sa prezinte pericol social pentru siguranta sau sanatatea consumatorilor, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.
(3) Organele de cercetare penala pot dispune din oficiu in cadrul actelor premergatoare masurile necesare indisponibilizarii produselor ce poarta desene sau modele contrafacute, precum si conservarea probelor potrivit dreptului comun si dispozitiilor speciale in materie.
(4) Pentru prejudiciile cauzate titularul are dreptul la despagubiri, potrivit dreptului comun, si poate solicita instantei judecatoresti competente sa dispuna masura confiscarii sau, dupa caz, a distrugerii produselor contrafacute; aceste dispozitii se aplica si materialelor si echipamentelor care au servit nemijlocit la savarsirea infractiunii de contrafacere.

Art. 53
(1) Titularul unui desen sau model inregistrat poate solicita instantei judecatoresti:
a) dispunerea unor masuri asiguratorii, atunci cand exista un risc de incalcare a drepturilor asupra unui desen sau model inregistrat si daca aceasta incalcare risca sa cauzeze un prejudiciu ireparabil ori daca exista un risc de distrugere a elementelor de proba;
b) dispunerea, imediat dupa vamuire, a unor masuri de incetare a faptelor de incalcare a drepturilor unui desen sau model ce au fost savarsite de un tert cu ocazia introducerii in circuitul comercial a unor marfuri importate care implica o atingere a acestor drepturi.
(2) Pentru ordonarea masurilor asiguratorii sunt aplicabile dispozitiile dreptului comun. La luarea masurilor asiguratorii, ordonate de catre instanta, va putea fi ceruta constituirea de catre reclamant a unei garantii suficiente pentru prevenirea abuzurilor.
(3) Instanta va putea pretinde reclamantului sa furnizeze orice elemente de proba de care acesta dispune, pentru a dovedi ca este titularul dreptului incalcat ori a carui incalcare este inevitabila.
(4) In cazul in care mijloacele de proba in sustinerea pretentiilor reclamantului se afla sub controlul paratului, instanta va putea sa dispuna ca probele sa fie produse de catre parat, sub conditia garantarii confidentialitatii informatiilor, potrivit legii.
(5) Instanta va putea sa dispuna ca autorul incalcarii drepturilor decurgand dintr-un certificat de inregistrare sa furnizeze informatii imediate privind provenienta si circuitele de distribuire a marfurilor contrafacute, precum si informatii despre identitatea fabricantului sau a comerciantului, cu conditia ca o astfel de masura sa nu fie excesiva in raport cu gravitatea atingerii aduse dreptului titularului.

Art. 54
Autoritatile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului desenului sau modelului inregistrat, suspendarea vamuirii la importul marfurilor, in cazurile prevazute la art. 53, pana la pronuntarea hotararii judecatoresti.

Art. 55
Certificatele de inregistrare a desenelor si modelelor in vigoare reprezinta active necorporale si pot fi inregistrate in patrimoniul titularului, persoana juridica.

Art. 56
(1) La cererea instantei judecatoresti, O.S.I.M. este obligat sa inainteze actele, documentele si informatiile necesare judecarii cauzei cu care a fost investita.
(2) In toate litigiile privind desenele si modelele citarea titularilor este obligatorie.
*
Prezenta lege*) transpune dispozitiile Directivei 98/71/CE privind protectia juridica a desenelor si modelelor comunitare, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 289 din 28 octombrie 1998, si creeaza cadrul juridic necesar aplicarii directe, de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, a Regulamentului nr. 6/2002/CE privind desenele si modelele comunitare, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene L nr. 3 din 5 ianuarie 2002.
___________
*) Mentiunea privind transpunerea normelor comunitare este prevazuta in Legea nr. 280/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 129/1992.

NOTA:
Reproducem mai jos prevederile art. II si III din Legea nr. 280/2007 care nu sunt incorporate in textul republicat al Legii nr. 129/1992 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 280/2007:
"Art. II

Cererile de inregistrare a desenelor sau modelelor pentru care nu s-a luat o hotarare se solutioneaza potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. III
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) In termenul prevazut la alin. (1), Guvernul adopta un nou regulament de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, republicata."


Nu este

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
24 useri online

Useri autentificati: