DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Resursa ta de Drept: Lege privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, 96/2007Text preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 267 din 20/04/2007


Capitolul I - Exercitarea profesiei de tehnician dentar in Romania


Sectiunea 1 - Dispozitii generale


Art. 1
Exercitarea profesiei de tehnician dentar in Romania este un drept al oricarei persoane fizice, cetatean roman sau cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat apartinand Spatiului Economic European ori Confederatiei Elvetiene, posesor al diplomei, titlului sau certificatului eliberat de o institutie de invatamant cu profil de tehnica dentara, conform normelor Uniunii Europene, de catre statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene, si avand competenta necesara pentru confectionarea dispozitivelor tehnico-medicale unicat la comanda.

Art. 2
In sensul prezentei legi, prin termenul dispozitiv tehnico-medical unicat la comanda se intelege orice dispozitiv dentar executat in mod special in conformitate cu comanda scrisa, semnata si parafata a medicului dentist. Dispozitivul cuprinde caracteristici specifice si este destinat exclusiv unei singure utilizari, pentru un singur pacient, individual determinat.

Art. 3
Controlul si supravegherea exercitarii profesiei de tehnician dentar se realizeaza de catre Ministerul Sanatatii Publice si de catre Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania, denumite in continuare autoritati competente romane.

Art. 4
(1) Profesia de tehnician dentar este independenta si se exercita in mod independent, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(2) Profesia de tehnician dentar se poate efectua si in regim salarial.

Art. 5
Profesia de tehnician dentar poate fi practicata:
a) in unitatile sanitare publice sau in laboratoarele private si in institutiile de invatamant ori de cercetare cu profil de tehnica dentara;
b) in cabinetele de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical. Veniturile acestora pot fi realizate si din servicii prestate in baza contractului cu furnizorii de servicii medicale ori cu casele de asigurari sociale de sanatate sau/si casele de asigurari private de sanatate;
c) in cadrul societatilor comerciale cu raspundere limitata, asociatii familiale, precum si de catre persoane fizice autorizate potrivit legislatiei in vigoare.

Art. 6
(1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se realizeaza prin urmatoarele activitati:
a) confectionarea si producerea de dispozitive tehnico-medicale si proteze dentare, fixe sau mobile, unicate, pe baza de comanda scrisa semnata si parafata, eliberata de medicul dentist si conform pregatirii si specializarii;
b) participarea, impreuna cu medicii si alte categorii de personal, la cercetarea in domeniul tehnicii dentare;
c) participarea, impreuna cu alte categorii de personal, la protejarea mediului ambiant.
(2) Tehnicianul dentar care a absolvit o forma de invatamant universitar cu profil de tehnica dentara este competent sa exercite si alte activitati profesionale, precum:
a) marketing si management al laboratorului de tehnica dentara;
b) activitate didactica de instruire practica sau de administratie in domeniul tehnicii dentare.
(3) In activitatile prevazute la alin. (1) lit. a) tehnicianul dentar are deplina raspundere si drept de decizie in alegerea tehnicii de lucru si a aparaturii folosite.

Art. 7
(1) Profesia de tehnician dentar poate fi exercitata pe teritoriul Romaniei de orice persoana prevazuta la art. 1, care indeplineste urmatoarele conditii:
a) este posesoare a diplomei, titlului sau certificatului de absolvire a unei forme de invatamant cu profil de tehnica dentara, eliberat, conform normelor Uniunii Europene, de catre statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene;
b) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea acestei profesii;
c) este membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.
(2) Tehnicienii dentari, cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau al Confederatiei Elvetiene, stabiliti in Romania, au in exercitarea profesiei aceleasi drepturi si obligatii ca si tehnicienii dentari, cetateni romani, membri ai Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.

Art. 8
Tehnicianul dentar are urmatoarele drepturi:
a) sa beneficieze, pentru serviciile prestate in relatiile contractuale ce se stabilesc cu medicul dentist, de un onorariu negociat in mod liber cu acesta;
b) sa realizeze venituri din serviciile prestate in baza contractului cu furnizorii de servicii medicale sau cu casele de asigurari sociale de sanatate si/sau casele de asigurari private de sanatate;
c) sa introduca in contractul incheiat cu medicul dentist clauze privind conditiile si termenul de executie a dispozitivelor medicale si protezelor dentare unicat la comanda;
d) sa se perfectioneze in meserie prin programe cu continut si durata specifice, in institutii din Romania abilitate de Ministerul Sanatatii Publice sau in institutii din strainatate recunoscute in Romania, in specializarile prevazute de prezenta lege;
e) poate angaja persoane salarizate in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 9
Tehnicianul dentar are urmatoarele obligatii:
a) sa cunoasca si sa respecte reglementarile legale in vigoare referitoare la exercitarea profesiei de tehnician dentar;
b) sa respecte Codul de etica si deontologie al profesiei de tehnician dentar si Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania;
c) sa se pregateasca prin programe de educatie profesionala continua, elaborate de Ministerul Sanatati Publice in colaborare cu Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania;
d) sa colaboreze cu medicul dentist la alegerea celei mai bune solutii protetice in acord cu interesul pacientului;
e) sa respecte indicatiile scrise de medicul dentist privind solutia protetica aleasa de acesta pentru fiecare caz, sa isi asume intreaga raspundere in realizarea acesteia din punct de vedere tehnic, morfologic, functional si estetic, in conformitate cu comanda primita, semnata si parafata, si sa elibereze un certificat de conformitate.

Sectiunea 2 - Autorizarea exercitarii profesiei de tehnician dentar


Art. 10
(1) Exercitarea profesiei de tehnician dentar se face pe baza certificatului de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania si a autorizatiei de libera practica, eliberate de Ministerul Sanatatii Publice.
(2) Certificatul de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania se elibereaza pe baza urmatoarelor acte:
a) diploma, titlul sau certificatul de absolvire a unei forme de invatamant cu profil de tehnica dentara, eliberat, conform normelor Uniunii Europene, de catre statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene;
b) certificatul de cazier judiciar;
c) certificatul de sanatate fizica si psihica.

Art. 11
Conditiile in care tehnicienii dentari cetateni ai altor state, in afara celor la care se face referire la art. 1, isi pot exercita profesia in Romania si pot cere inscrierea in Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania vor fi stabilite prin conventii incheiate intre parti.

Sectiunea 3 - Formarea, perfectionarea si specializarea tehnicienilor dentari din Romania


Art. 12
Formarea tehnicienilor dentari se realizeaza in institutii de invatamant de profil recunoscute de lege, pe baza programelor avizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Sanatatii Publice si de Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania.

Art. 13
(1) Specializarea tehnicianului dentar se realizeaza prin programe avand continut si durata specifice, conform cerintelor, in institutii abilitate scopului propus.
(2) Durata specializarii este de 6 luni.
(3) Specializarea se finalizeaza cu obtinerea diplomei de specialitate, prin sustinerea unui examen.
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) tehnicienii dentari acreditati, care au o vechime de cel putin 5 ani in domeniul tehnicii dentare sau in institutii de invatamant si cercetare cu profil biomedical la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 14
Metodologia de desfasurare a programelor de pregatire profesionala continua este stabilita de Ministerul Sanatatii Publice si de institutiile de invatamant superior, in colaborare cu Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania.

Art. 15
Specializarile in profesia de tehnician dentar sunt:
a) tehnica executarii si confectionarii protezelor fixe metalo-ceramice;
b) tehnica executarii si confectionarii protezelor pe implante;
c) tehnica executarii si confectionarii protezelor scheletate;
d) tehnica executarii si confectionarii aparatelor ortodontice si protezelor chirurgicale.

Art. 16
Profesia de tehnician dentar se exercita in Romania cu titlul profesional corespunzator calificarii profesionale insusite, dupa cum urmeaza:
a) tehnician dentar, pentru posesorii diplomei, titlului sau certificatului de absolvire a unei forme de invatamant cu profil de tehnica dentara, eliberat, conform normelor Uniunii Europene, de catre statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiene;
b) tehnician dentar principal, pentru cei cu o vechime de minimum 5 ani si cel putin doua specializari dintre cele mentionate la art. 15;
c) tehnician dentar maestru, pentru tehnicienii dentari cu o vechime de minimum 10 ani si toate specializarile mentionate la art. 15.

Art. 17
Formele de pregatire, specializare si perfectionare profesionala, efectuate in strainatate de catre tehnicienii dentari, sunt asimilate celor echivalente in Romania, potrivit reglementarilor in vigoare.

Sectiunea 4 - Norme de etica si deontologie profesionala


Art. 18
In exercitarea profesiei, tehnicianul dentar respecta demnitatea fiintei umane si principiile eticii, dand dovada de responsabilitate profesionala si morala, actionand intotdeauna in interesul clientului si al comunitatii.

Art. 19
Tehnicianul dentar este obligat sa pastreze secretul profesional.

Art. 20
Litigiile sau abaterile de la etica profesionala se analizeaza, iar masurile se iau de conducerea unitatii ori de catre Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania, dupa caz, potrivit Codului de etica si deontologie al profesiei de tehnician dentar.

Sectiunea 5 - Relatii care se stabilesc in exercitarea profesiei de tehnician dentar


Art. 21
(1) Relatia dintre tehnicianul dentar si medicul dentist are la baza un contract de prestari de servicii privind buna desfasurare a actului medical.
(2) Tehnicianul dentar este obligat sa respecte indicatiile scrise semnate si parafate de medicul dentist privind modul de confectionare a dispozitivelor medicale si protezelor dentare din punct de vedere tehnic, morfologic, functional si estetic.

Art. 22
Relatiile dintre tehnicienii dentari se bazeaza pe corectitudine, colaborare, respect reciproc si solidaritate profesionala, potrivit Codului de etica si deontologie al profesiei de tehnician dentar.

Art. 23
Titularul laboratorului privat/cabinetului de libera practica sau angajatorul din unitatile sanitare publice are obligatia asigurarii protectiei tehnicianului dentar pentru riscurile ce decurg din practica profesionala prin intermediul societatilor de asigurari.


Capitolul II - Infiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania


Sectiunea 1 - Dispozitii generale


Art. 24
(1) Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania se infiinteaza in conditiile legii ca organizatie profesionala, nonprofit, cu personalitate juridica de drept privat, apolitica, de interes public, cu patrimoniu si buget proprii, autonoma si independenta.
(2) Prezenta lege nu limiteaza dreptul de libera aderare a tehnicienilor dentari la alte forme de asociere profesionala.
(3) Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania cuprinde tehnicieni dentari autorizati sa isi exercite profesia in unitati ale Ministerului Sanatatii Publice sau ale altor ministere cu retea sanitara proprie, in sectorul privat si in unitati de invatamant sau de cercetare.

Art. 25
Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania are sediul central in municipiul Bucuresti.

Sectiunea 2 - Atributiile Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania


Art. 26
Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania are urmatoarele atributii:
a) apara prestigiul si demnitatea profesionala ale membrilor sai in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;
b) apara si promoveaza interesele profesionale ale membrilor sai;
c) emite norme cu caracter intern, cu respectarea dispozitiilor legale;
d) elaboreaza Codul de etica si deontologie al profesiei de tehnician dentar si il supune spre avizare Ministerului Sanatatii Publice;
e) supravegheaza respectarea Codului de etica si deontologie al profesiei de tehnician dentar;
f) reprezinta membrii sai in relatiile cu organizatiile guvernamentale, neguvernamentale si cu sindicatele, pe plan intern si international;
g) acorda asistenta profesionala si juridica membrilor sai in situatiile de judecare a cazurilor de abateri de la normele de etica si deontologie profesionala, precum si de solutionare a litigiilor;
h) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii Publice in scopul elaborarii reglementarilor privind inregistrarea in Registrul unic al tehnicienilor dentari;
i) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii Publice la elaborarea si monitorizarea programelor de formare, specializare si perfectionare a pregatirii profesionale teoretice si practice a tehnicienilor dentari;
j) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii Publice in scopul elaborarii normelor specifice si a reglementarilor privind profesia de tehnician dentar;
k) acorda aviz pentru eliberarea certificatului de libera practica de catre Ministerul Sanatatii Publice.

Sectiunea 3 - Membrii Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania


Art. 27
(1) Tehnicienii dentari care detin autorizatia de libera practica devin membri ai Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania si sunt inscrisi de drept in Registrul unic al tehnicienilor dentari din Romania, care este elaborat de Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania si Ministerul Sanatatii Publice, se pastreaza la Consiliul national al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania si se publica anual in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Membrii ajunsi la varsta pensionarii raman inscrisi, la cerere, in Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania.

Art. 28
Membrii Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania sunt obligati:
a) sa respecte reglementarile legale privind exercitarea profesiei de tehnician dentar;
b) sa respecte statutul Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania privind exercitarea acestei profesiuni;
c) sa respecte si sa aplice normele de etica si deontologie profesionala.

Art. 29
Veniturile Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania se constituie din:
a) taxa de inscriere si cotizatiile lunare ale membrilor;
b) donatii si sponsorizari, potrivit legii;
c) contravaloarea serviciilor prestate membrilor sau persoanelor fizice si juridice;
d) legate;
e) drepturi editoriale;
f) incasari din vanzarea publicatiilor proprii;
g) fonduri rezultate din manifestari culturale si stiintifice;
h) organizarea de cursuri de educatie profesionala continua;
i) alte surse, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 30
Fondurile banesti ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania pot fi utilizate pentru cheltuieli de administrare, cum ar fi: salarizarea personalului, procurarea de mijloace fixe, materiale gospodaresti, finantarea cheltuielilor organizatorice, perfectionarea pregatirii profesionale, acordarea de burse prin concurs, crearea de institutii cu scop filantropic si stiintific si altele, care se stabilesc de Consiliul national al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.

Sectiunea 4 - Organizarea si functionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania


Art. 31
Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania este organizat la nivel national, judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 32
Organele de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, sunt adunarea generala nationala, judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, consiliul national, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si birourile executive ale acestora.

Art. 33
(1) Alegerile pentru organele de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se desfasoara o data la 4 ani.
(2) Membrii organelor de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania la nivel national, judetean si, respectiv, al municipiului Bucuresti, se aleg pe perioada unui mandat hotarat de Adunarea generala nationala a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, cu posibilitatea de a fi realesi pentru maximum doua mandate.
(3) Nu pot candida la functia de presedinte al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania la nivel national, judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, persoanele care au implinit varsta legala de pensionare. Persoanele care implinesc aceasta varsta pe durata exercitarii mandatului raman in functie pana la finalizarea acestuia.

Art. 34
(1) Adunarea generala a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, constituita din reprezentanti alesi de adunarea generala la nivel judetean, respectiv a municipiului Bucuresti, se intruneste anual.
(2) Adunarea generala a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania alege prin vot secret, cu majoritate simpla, membrii Consiliului national al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, in prezenta a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor sai.
(3) Adunarea generala a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania adopta, in prezenta a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor sai, Codul de etica si deontologie al profesiei de tehnician dentar, statutul si Regulamentul de organizare si functionare ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.

Art. 35
(1) Consiliul national al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania este alcatuit din 49 de membri, dupa cum urmeaza: cate un reprezentant al fiecarui judet, 4 reprezentanti ai municipiului Bucuresti, 4 reprezentanti ai laboratoarelor private din Romania, alesi de Adunarea generala nationala a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.
(2) Consiliul national prevazut la alin. (1) este legal constituit in prezenta a jumatate din numarul membrilor sai si hotaraste cu majoritate simpla.
(3) Consiliul national prevazut la alin. (1) se intruneste in sesiuni anuale, ordinare si extraordinare.
(4) In cadrul consiliului national prevazut la alin. (1) functioneaza comisii de specialitate.

Art. 36
Intre sesiunile Consiliului national prevazut la art. 35 Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania este coordonat de Biroul executiv.

Art. 37
(1) Biroul executiv al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania asigura activitatea permanenta a acestuia, potrivit legii si regulamentelor proprii.
(2) Biroul executiv este alcatuit din presedinte, 3 vicepresedinti, un secretar, un trezorier si 3 membri, alesi dintre membrii Consiliului national al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania prin vot secret.
(3) Functiile de presedinte, vicepresedinte, secretar si trezorier sunt incompatibile cu detinerea oricaror functii de conducere intr-un sindicat.

Art. 38
(1) Consiliul judetean al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania are un numar de membri proportional cu numarul de tehnicieni dentari inregistrati in evidenta, dupa cum urmeaza:
a) pana la 30 de membri inscrisi in Registrul unic al tehnicienilor dentari din Romania si cotizanti - pana la 5 membri;
b) peste 30 de membri inscrisi in Registrul unic al tehnicienilor dentari din Romania si cotizanti - pana la 11 membri.
(2) Consiliul Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania constituit la nivelul municipiului Bucuresti este format din 11 membri.
(3) Alegerea membrilor consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, prevazute la alin. (1) si (2), se face de catre adunarea generala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, prin vot secret, cu majoritate simpla, prin participarea a minimum doua treimi din numarul total al membrilor inscrisi in Registrul unic al tehnicienilor dentari din Romania si cotizanti. Alegerea reprezentantilor pentru Adunarea generala nationala a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania se face prin vot secret, cu majoritate simpla, potrivit normei de reprezentare, de un delegat la 2 membri inscrisi in Registrul unic al tehnicienilor dentari din Romania. Alegerile sunt validate in prezenta a doua treimi din numarul total al delegatilor.
(4) In cazul in care se constata lipsa cvorumului la adunarile generale la nivel national, judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se convoaca o noua adunare generala in termen de doua saptamani, ale carei decizii vor fi adoptate cu majoritate simpla, indiferent de numarul participantilor.
(5) Consiliul judetean, respectiv Consiliul municipiului Bucuresti al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, prevazute la alin. (1) si (2), vor alege dintre membrii sai un birou format din: presedinte, 2 vicepresedinti si un secretar.
(6) Functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar ai birourilor consiliilor prevazute la alin. (5) sunt incompatibile cu detinerea oricaror functii de conducere intr-un sindicat.

Art. 39
(1) Persoanele care exercita functii de conducere la nivel national, judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, in structurile Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania isi mentin locurile de munca pe perioada in care indeplinesc functiile respective.
(2) Indemnizatiile pentru persoanele care exercita functii de conducere sunt stabilite de catre Adunarea generala nationala a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.

Art. 40
Organele de conducere ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale si cu regulamentele proprii.

Sectiunea 5 - Filialele teritoriale ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania


Art. 41
(1) La nivelul judetelor in care exista cel putin 50 de membri, precum si in municipiul Bucuresti se vor infiinta prin libera asociere filiale teritoriale ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, care cuprind tehnicienii dentari cu domiciliul in raza teritoriala a judetului.
(2) Daca intr-un judet exista un numar mai mic de 50 de membri, se vor putea infiinta filiale teritoriale prin asocierea tehnicienilor dentari cu domiciliile in judete limitrofe, pana cand numarul acestora va ajunge la minimum 50 de membri.
(3) In cadrul unui judet sau intr-o zona formata din doua ori mai multe judete limitrofe, precum si in municipiul Bucuresti se poate infiinta o singura filiala a Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania.

Sectiunea 6 - Proceduri si sanctiuni


Art. 42
(1) Membrilor Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania care incalca regulamentele specifice privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum si Codul de etica si deontologie al profesiei de tehnician dentar li se aplica, gradual, una dintre urmatoarele sanctiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) suspendarea calitatii de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania;
d) retragerea calitatii de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania si propunerea catre Ministerul Sanatatii Publice pentru retragerea autorizatiei de libera practica a profesiei de tehnician dentar.
(2) Aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) este de competenta consiliilor judetene, respectiv a Consiliului municipiului Bucuresti, ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, iar aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. c) si d) este de competenta Consiliului national al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, dupa pronuntarea hotararii judecatoresti definitive.

Art. 43
Concluziile anchetei si sanctiunile aplicate se comunica in scris persoanei in cauza, consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, angajatorului si, dupa caz, Ministerului Sanatatii Publice.

Art. 44
Contestatiile impotriva sanctiunilor prevazute la art. 42 se pot face la comisia de specialitate din cadrul Consiliului national al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, in termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii, adresandu-se apoi organelor de judecata.

Art. 45
Raspunderea disciplinara a membrilor Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania, prevazuta la art. 42, nu exclude raspunderea civila, patrimoniala, conventionala si penala, dupa caz, potrivit prevederilor legale.

Art. 46
Calitatea de membru al Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania inceteaza ca urmare a pierderii dreptului de exercitare a acestei profesii.

Art. 47
Practicarea profesiei de tehnician dentar de catre persoanele care nu au aceasta calitate constituie infractiune si se pedepseste conform prevederilor Codului penal.

Art. 48
(1) Organizarea alegerilor de constituire a primelor organe de conducere la nivel national, judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se desfasoara pe baza regulamentului elaborat de o comisie electorala centrala de initiativa, formata din:
a) un reprezentant al Ministerului Sanatatii Publice;
b) 10 tehnicieni dentari desemnati de asociatii profesionale;
c) cate un reprezentant al ministerelor cu retea sanitara proprie.
(2) Membrii Consiliului national si ai consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, ale Ordinului Tehnicienilor Dentari din Romania se aleg pentru un mandat de 4 ani. Primul mandat face parte din cele doua mandate prevazute la art. 33 alin. (2).


Capitolul III - Dispozitii finale si tranzitorii


Art. 49
Tehnicienii dentari sunt obligati sa respecte prevederile prezentei legi si reglementarile specifice sectorului in care isi desfasoara activitatea.

Art. 50
Ordinul Tehnicienilor Dentari din Romania functioneaza pe baza prevederilor prezentei legi si pe baza reglementarilor proprii, elaborate in conformitate cu prevederile legii.

Art. 51
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 52
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, prevederile referitoare la profesia de tehnician dentar cuprinse in art. 67 din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical si a profesiei de moasa, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si alte dispozitii contrare se abroga.


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
22 useri online

Useri autentificati: