DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, legea nr. 299/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 792 din 21/11/2007

In conformitate cu prevederile art. 7 din Constitutia Romaniei, republicata, tinand seama de prevederile Conventiei-cadru pentru protectia minoritatilor nationale, adoptata de Consiliul Europei la Strasbourg la 1 februarie 1995, ratificata de Romania prin Legea nr. 33/1995, luand in considerare orientarile formulate de Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia) in Raportul privind tratamentul preferential acordat minoritatilor nationale de catre statul inrudit (Venetia, 19 octombrie 2001), avand in vedere Declaratia "Suveranitate, responsabilitate si minoritati nationale" a Inaltului Comisar pentru Minoritati Nationale al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (Haga, 26 octombrie 2001), Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1
Prezenta lege reglementeaza:
a) drepturile persoanelor de etnie romana, precum si ale celor care apartin filonului cultural romanesc, din afara granitelor Romaniei, denumite in continuare romani de pretutindeni, avand ca scop mentinerea, promovarea si afirmarea identitatii lor culturale, etnice, lingvistice si religioase;
b) atributiile autoritatilor competente din Romania.

Art. 2
Prevederile prezentei legi se aplica in conformitate cu principiile suveranitatii teritoriale, bunei vecinatati, reciprocitatii, pacta sunt servanda, cu principiile respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului si nediscriminarii.

Art. 3
(1) Prevederile prezentei legi se aplica pe baza incheierii de acorduri si programe cu statele in care exista persoane prevazute la art. 1 lit. a) sau de protocoale ale comisiilor mixte bilaterale, respectiv pe baza de reciprocitate si in conformitate cu prevederile Conventiei-cadru pentru protectia minoritatilor nationale, ale Raportului privind tratamentul preferential acordat minoritatilor nationale de catre statul inrudit, adoptat la 19 octombrie 2001, si cu recomandarile Inaltului Comisar pentru Minoritati Nationale al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa, pentru a asigura protectia identitatii culturale, etnice, lingvistice si religioase a acestora.
(2) Guvernul Romaniei analizeaza periodic situatia aplicarii prevederilor cuprinse in acordurile si programele in vigoare incheiate cu statele mentionate la alin. (1) si a standardelor si documentelor internationale si europene in domeniul protectiei persoanelor apartinand minoritatilor nationale, la care statele respective sunt parte.

Art. 4
(1) Romanii de pretutindeni au urmatoarele drepturi:
a) de a beneficia de acces gratuit in Romania la institutiile publice de cultura, monumente istorice, situri de patrimoniu;
b) de a studia in Romania la toate nivelurile si formele de invatamant;
c) de a solicita si de a obtine, prin concurs, burse de studiu in Romania, la orice nivel si forma de invatamant, in vederea aprofundarii cunostintelor de limba romana si pentru afirmarea identitatii culturale si stiintifice romane, in conditii similare cu cele ale cetatenilor romani;
d) de a participa la stagii de perfectionare in Romania si de a beneficia de facilitatile aferente pentru cadrele didactice;
e) de a solicita si de a obtine sprijinul financiar sau material al statului roman pentru a beneficia de manuale, carti de specialitate, beletristica, publicatii si alte materiale editate sau pe suport electronic in limba romana;
f) de a solicita si de a obtine sprijinul financiar sau material al statului roman pentru constructia sau renovarea lacaselor de cult in statul de cetatenie/resedinta;
g) de a solicita si de a obtine sprijinul financiar sau material al statului roman pentru constructia sau renovarea de institutii educationale cu predare in limba romana in statul de cetatenie/resedinta;
h) de a solicita si de a obtine sprijinul financiar sau material al statului roman pentru sustinerea manifestarilor culturale, artistice si religioase ale romanilor de pretutindeni, a invatamantului in limba romana, precum si pentru functionarea organizatiilor culturale ale romanilor de pretutindeni si pentru alte activitati legate de obiceiurile si traditiile acestora;
i) de a participa la Congresul Romanilor de Pretutindeni, organizat in conformitate cu prevederile art. 7;
j) de a obtine vize gratuite pentru participarea la activitati avand ca scop mentinerea si afirmarea identitatii culturale, etnice, lingvistice si religioase, organizate in Romania;
k) de a solicita si de a obtine sprijin pentru editarea de publicatii si realizarea de productii audiovizuale in limba romana, precum si pentru crearea de mass-media proprii;
l) de a primi distinctii ale statului roman pentru promovarea valorilor culturale, spirituale si stiintifice romanesti;
m) alte drepturi prevazute in acorduri internationale si programe de colaborare.
(2) De drepturile prevazute la alin. (1) lit. a)-d) poate beneficia, la cerere, fara discriminare, orice persoana care studiaza/preda in limba romana in strainatate, indiferent de originea etnica.
(3) Asistenta prevazuta la alin. (1) lit. e)-h) si k) va fi acordata cu respectarea stricta a principiului nediscriminarii si a reglementarilor interne din statul de cetatenie/resedinta, care sunt in conformitate cu standardele europene si internationale.
(4) Exercitarea drepturilor prevazute la alin. (1) lit. a), i) si j) se realizeaza numai pe baza prezentarii adeverintei prevazute la art. 5 alin. (4), insotita de un document de identitate valabil, emis de autoritatile statului de cetatenie.

Art. 5
(1) Romanii de pretutindeni beneficiaza de drepturile prevazute in prezenta lege, pe baza indeplinirii urmatoarelor conditii:
a) declara, pe baza vointei liber exprimate, in conditiile prevazute de Conventia-cadru pentru protectia minoritatilor nationale, ca isi asuma identitatea culturala romana, indiferent de denumirea folosita in statul de cetatenie/resedinta pentru desemnarea minoritatii respective;
b) poseda cunostinte de limba romana corespunzatoare;
c) detin calitatea de membru al unei organizatii reprezentative a romanilor de pretutindeni, daca exista.
(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) lit. a), respectiv testarea cunostintelor prevazute la alin. (1) lit. b) si, daca este cazul, dovedirea calitatii prevazute la alin. (1) lit. c) se realizeaza la sediul misiunii diplomatice sau oficiului consular al Romaniei din statul de cetatenie/resedinta, cu sprijinul Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni.
(3) Misiunile diplomatice si oficiile consulare transmit Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni informatii cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1).
(4) Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, pe baza constatarii indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1), elibereaza solicitantului o adeverinta care atesta ca acesta beneficiaza de drepturile prevazute de prezenta lege.
(5) Datele cu privire la romanii de pretutindeni vor fi pastrate de catre Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, cu respectarea legislatiei in vigoare in materia protectiei datelor personale.
(6) Cheltuielile de emitere si cele de transmitere catre solicitant prin posta se suporta din bugetul Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni.

Art. 6
(1) Autoritatea competenta din Romania pentru aplicarea, respectiv coordonarea aplicarii prevederilor prezentei legi, este Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni.
(2) Alte institutii din Romania cu competente in domeniu, potrivit legislatiei in vigoare, vor acorda intregul sprijin Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, pe baza de parteneriat institutional.
(3) Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni se organizeaza ca institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si sub coordonarea primului-ministru.
(4) Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni este condus de un presedinte, care are rang de secretar de stat.
(5) Fondurile pentru functionarea Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni si realizarea proiectelor destinate romanilor de pretutindeni se aloca prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.
(6) Finantarile nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora se acorda in conformitate cu prevederile Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevazute in bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru aceasta activitate.
(7) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni va incheia protocoale de colaborare, pentru aplicarea prezentei legi, cu comisiile permanente de profil din Camera Deputatilor si Senat, cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu Ministerul Afacerilor Externe, cu Ministerul Culturii si Cultelor, precum si cu alte institutii cu competenta in domeniu.

Art. 7
(1) In scopul intaririi legaturilor cu romanii de pretutindeni, anual se organizeaza sub egida Parlamentului Romaniei, in tara sau in strainatate, Congresul Romanilor de Pretutindeni, cu consimtamantul autoritatilor statului respectiv, in cazul in care se decide organizarea in strainatate.
(2) Convocarea Congresului Romanilor de Pretutindeni se realizeaza de birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, in colaborare cu Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni, iar cheltuielile privind organizarea si desfasurarea Congresului Romanilor de Pretutindeni sunt prevazute in bugetul Camerei Deputatilor, in mod distinct.
(3) Cu prilejul primei sale reuniuni, Congresul Romanilor de Pretutindeni isi va desemna organele de conducere si va elabora regulamentul de functionare.

Art. 8
(1) Congresul Romanilor de Pretutindeni alege Consiliul Romanilor de Pretutindeni, cu caracter permanent.
(2) Guvernul Romaniei va asigura Consiliului Romanilor de Pretutindeni un spatiu corespunzator, precum si finantarea cheltuielilor necesare functionarii acestuia, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.
(3) Modul de organizare si functionare a Consiliului Romanilor de Pretutindeni se stabileste de catre Congresul Romanilor de Pretutindeni, cu avizul conform al birourilor permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului.
(4) Consiliul Romanilor de Pretutindeni furnizeaza informatii, analize si propuneri Parlamentului Romaniei, Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni, precum si celorlalte institutii guvernamentale competente cu care colaboreaza pentru promovarea de initiative legislative referitoare la romanii de pretutindeni, respectiv la realizarea si aplicarea programelor destinate comunitatilor romanesti.

Art. 9
Se instituie Ziua Romanilor de Pretutindeni, care se va sarbatori in fiecare an la data de 30 noiembrie, ziua Sfantului Andrei, Apostolul romanilor.

Art. 10
(1) Se infiinteaza Muzeul Romanilor de Pretutindeni.
(2) Sediul muzeului va fi in municipiul Bucuresti.
(3) Organizarea si functionarea acestuia, inclusiv alocarea unui sediu corespunzator, vor fi stabilite prin hotarare a Guvernului.

Art. 11
(1) Sprijinul financiar si logistic necesar pentru realizarea proiectelor legate de exercitarea drepturilor prevazute la art. 4 se acorda prin institutiile de specialitate, care pot apela si la fundatii de utilitate publica.
(2) Finantarea proiectelor destinate romanilor de pretutindeni se poate asigura prin efectuarea de plati in avans, conform legislatiei in vigoare, fara scrisoare de garantie bancara.

Art. 12
(1) Centrul "Eudoxiu Hurmuzachi" pentru Romanii de Pretutindeni, denumit in continuare Centrul, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Cancelariei Primului-Ministru, sprijina exercitarea drepturilor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) si d).
(2) Structura organizatorica, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare ale Centrului se aproba prin ordin al sefului Cancelariei Primului-Ministru, cu avizul Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni.
(3) Salarizarea personalului Centrului se face potrivit prevederilor legale in vigoare aplicabile personalului din sectorul bugetar.
(4) Directorul general al Centrului este un membru al Academiei Romane sau o alta personalitate culturala ori stiintifica, numit prin ordin al sefului Cancelariei Primului-Ministru.
(5) Centrul deruleaza programe de pregatire pentru insusirea terminologiei de specialitate a institutiilor de invatamant, ale caror cursuri le vor urma persoanele care exercita drepturile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b), c) si d), si pentru promovarea valorilor culturale romanesti.
(6) Studentii si cursantii Centrului pot fi bursieri ai statului roman, beneficiaza de cazare gratuita in spatiile Centrului si pot beneficia de cazare gratuita in caminele studentesti pe perioada anului pregatitor.
(7) Cheltuielile curente si de capital ale Centrului se finanteaza din venituri proprii si din subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.
(8) Veniturile proprii provin din:
a) activitati de cercetare stiintifica;
b) asistenta de specialitate si consultanta;
c) sprijin financiar acordat de organismele internationale;
d) donatii, sponsorizari, precum si alte resurse legal constituite.
(9) Persoanele care exercita drepturile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b), c) si d) beneficiaza de cazare gratuita in camine studentesti pe perioada efectuarii studiilor in Romania, cu conditia dovedirii resurselor insuficiente, in conditiile legale prevazute pentru cetatenii romani.
(10) Autoritatile administratiei publice locale din unitatile administrativ-teritoriale in care se realizeaza activitatile organizate sau coordonate de catre Centru vor acorda asistenta necesara pentru a asigura, in conditiile convenite, spatiile si echipamentele corespunzatoare pe durata activitatilor respective.
(11) In scopul desfasurarii activitatii Centrului, cladirea situata in comuna Crevedia, judetul Dambovita, proprietate publica a statului, aflata in administrarea Cancelariei Primului-Ministru, se transmite in folosinta gratuita a Centrului, impreuna cu terenul si bunurile mobile si imobile aferente.

Art. 13
(1) Prezenta lege nu aduce atingere competentelor Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Ministerului Afacerilor Externe sau ale altor institutii romanesti de profil, in ceea ce priveste acordarea de burse pentru cetateni ai altor state, de origine etnica romana, cetateni romani cu domiciliul in strainatate si cetateni straini.
(2) Acordarea burselor pentru romanii de pretutindeni se realizeaza cu avizul conform al Departamentului pentru Romanii de Pretutindeni sau cu cel al Ministerului Afacerilor Externe, dupa caz.
(3) Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni si Ministerul Afacerilor Externe organizeaza preselectia pentru romanii de pretutindeni care doresc sa beneficieze de burse oferite de statul roman.
(4) Fondurile pentru asigurarea burselor, cheltuielile de scolarizare si subventiile pentru cazarea in camine studentesti pentru romanii de pretutindeni se prevad in bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

Art. 14
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, Legea nr. 150/1998 privind sprijinul acordat comunitatilor romanesti de pretutindeni, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi se abroga.
(2) In cuprinsul Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevazute in bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru aceasta activitate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006, referirile la "Ministerul Afacerilor Externe" si la "ministrul afacerilor externe" se inlocuiesc cu referiri la "Cancelaria Primului-Ministru" si, respectiv, la "seful Cancelariei Primului-Ministru".
(3) Bugetul alocat pe anul 2007 pentru "Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora" se transfera de la Ministerul Afacerilor Externe la Cancelaria Primului-Ministru.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


Poate fi de interes si:
Servicii Avocat Romania
Divortul in Romania
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, oug nr. 113/2007
Legea privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine, legea nr 312/2005
Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, oug nr. 126/2007
Hotarare privind completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.347/2007 pentru aprobarea Planului de masuri privind sprijinirea cetatenilor romani aflati in Italia, ca urmare a situatiei create prin adoptarea de catre statul italian a noilor regle
Lege pentru completarea art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, legea nr. 53/2007
Legea privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, legea nr. 248/2005
Acord din 20/10/2006 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind calatoriile reciproce ale cetatenilor
Ordonanta de urgenta 96/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, oug nr. 96/2006
Hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru revenirea in tara a cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, hotarare nr. 187/2008
Constitutia Romaniei din 2003
Legea privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni, lege nr. 189/1999, republicata in 2004
HG nr. 868/2008, hotarare privind protectia cetatenilor Uniunii Europene prin misiunile diplomatice si oficiile consulare
OUG nr. 147/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991
Incheierea casatoriei unui cetatean roman in strainatate
HG nr. 1566/2008 hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora
Conditii de calatorie, fara viza pentru cetatenii romani
Legea nr. 156/2000, privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, republicata 2009
Conditiile de calatorie in strainatate pentru minorii, cetateni romani


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
68 useri online

Useri autentificati: