DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege privind masuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale, legea nr. 346/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 838 din 07/12/2007
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Scopul prezentei legi este de a asigura un nivel corespunzator de siguranta în aprovizionarea cu gaze naturale prin masuri transparente, nediscriminatorii si compatibile cu exigentele unei piete concurentiale a gazelor naturale.

Art. 2
Prezenta lege stabileste rolul si responsabilitatile autoritatilor si operatorilor de pe piata interna de gaze naturale, precum si aplicarea masurilor speciale ce se impun pentru a asigura un nivel corespunzator de siguranta în aprovizionarea cu gaze naturale.


Capitolul II - Definitii


Art. 3
In sensul prezentei legi, urmatorii termeni si expresii se definesc astfel:
a) siguranta aprovizionarii cu gaze naturale - totalitatea masurilor speciale privind aprovizionarea cu gaze naturale luate de catre autoritati si operatorii de pe piata interna în scopul satisfacerii cererii de gaze naturale, precum si al diversificarii surselor si al asigurarii livrarilor catre clienti la parametri optimi de functionare si securitate tehnica;
b) contract de furnizare pe termen lung - un contract de aprovizionare cu gaze naturale încheiat pe o perioada de minimum 10 ani;
c) situatii de urgenta - situatii imprevizibile care pot conduce, la nivel national, la dezechilibre între cererea si oferta de gaze naturale de pe piata interna, determinate de cel putin una din urmatoarele conditii:
1. diminuarea majora a aprovizionarii cu mai mult de 20% a cantitatilor de gaze naturale importate;
2. diminuarea majora a aprovizionarii cu mai mult de 20% a cantitatilor de gaze naturale din productia interna, cauzata de accidente;
3. aparitia unor temperaturi extrem de joase la nivelul întregii tari sau în zone însemnate ale tarii, pe perioade îndelungate de timp, care conduc la un consum excesiv de gaze naturale;
d) consum excesiv de gaze naturale - consumul care depaseste în perioada sezonului rece, respectiv din luna octombrie si pana în luna martie, cu minimum 20% nivelul mediu zilnic înregistrat în perioade climatice reci, constatate statistic la fiecare 20 de ani, avand drept consecinta dezechilibrarea Sistemului national de transport al gazelor naturale, denumit în continuare SNT;
e) Dispeceratul national de gaze naturale - dispeceratul operatorului Sistemului national de transport al gazelor naturale.


Capitolul III - Responsabilitatile autoritatilor publice centrale


Art. 4
(1) In termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se înfiinteaza, prin decizie a primului-ministru, Comisia de coordonare, avand rolul de a elabora anual Planul de actiune pentru situatii de urgenta si de a aviza si monitoriza masurile necesare pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale, comisie interministeriala, fara personalitate juridica, cu caracter nepermanent.
(2) Din Comisia de coordonare fac parte cate un reprezentant, la nivel de secretar de stat, din Ministerul Economiei si Finantelor si din Ministerul Internelor si Reformei Administrative, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, directorul general al operatorului SNT, directorul general al Dispeceratului national de gaze naturale, precum si cate un reprezentant al operatorilor din sectorul gazelor naturale si al asociatiilor reprezentative de consumatori. Componenta nominala a comisiei se aproba prin decizie a primului-ministru.
(3) In situatii de urgenta, operatorul SNT notifica, prin Dispeceratul national de gaze naturale, Comisia de coordonare, care se considera convocata în regim de urgenta.
(4) In termen de 45 de zile de la înfiintare, Comisia de coordonare, aflata în subordinea Guvernului Romaniei, elaboreaza si supune spre aprobare acestuia regulamentul propriu de organizare si functionare.

Art. 5
(1) Comisia de coordonare elaboreaza anual Planul de actiune pentru situatii de urgenta, pe baza propunerilor înaintate de catre operatorul SNT prin Dispeceratul national de gaze naturale, în baza informatiilor furnizate de operatorii de pe piata interna de gaze naturale.
(2) Planul de actiune pentru situatii de urgenta se aproba prin hotarare a Guvernului.
(3) Planul de actiune pentru situatii de urgenta se comunica Comisiei Europene de catre Comisia de coordonare.
(4) In îndeplinirea atributiilor sale privind aplicarea Planului de actiune pentru situatii de urgenta, Comisia de coordonare tine cont de:
a) masurile imediate luate de operatorii economici din sectorul gazelor naturale si din cele conexe acestuia, ca reactie la diminuarea majora a aprovizionarii cu gaze naturale;
b) alte masuri aprobate de Guvern privind siguranta aprovizionarii cu gaze naturale în situatii de urgenta.
(5) Comisia de coordonare semnaleaza presedintelui grupului de coordonare pentru gaze naturale de pe langa Comisia Europeana, cu aprobarea prealabila a Guvernului, cazurile pe care le considera imposibil de gestionat dupa aplicarea Planului de actiune pentru situatii de urgenta, datorita amplorii si caracterului exceptional al acestora.
(6) In oricare dintre situatiile de urgenta definite potrivit art. 3 lit. c) Comisia de coordonare este convocata, în termen util, de catre primul-ministru.

Art. 6
(1) La elaborarea Planului de actiune pentru situatii de urgenta se au în vedere urmatoarele:
a) existenta capacitatii depozitelor de înmagazinare si volumul util de gaze naturale din acestea, precum si investitiile necesare pentru asigurarea capacitatii depozitelor de înmagazinare pentru situatii de urgenta;
b) capacitatea de extractie din depozitele de înmagazinare;
c) asigurarea de catre operatorul SNT a capacitatii de transport a conductelor de gaze naturale pentru a face posibila preluarea si directionarea cantitatilor de gaze naturale spre zonele cu risc de a fi afectate, precum si extinderea SNT în vederea alimentarii acestora;
d) existenta unui grad corespunzator de lichiditate a pietelor care sa permita achizitia unor cantitati de gaze naturale negociabile;
e) flexibilitatea SNT;
f) dezvoltarea ofertei de contracte cu clauze de întreruperi;
g) utilizarea, în baza programului national prevazut la lit. q), a unor combustibili alternativi de rezerva în instalatiile industriale si de producere a energiei;
h) existenta si dezvoltarea capacitatilor transfrontaliere de transport de gaze naturale;
i) cooperarea între operatorii de sisteme de transport din statele membre învecinate pentru coordonarea furnizarii de gaze naturale;
j) coordonarea activitatilor de furnizare a gazelor naturale între operatorii de sisteme de distributie si transport;
k) productia interna de gaze naturale;
l) flexibilitatea productiei interne de gaze naturale;
m) flexibilitatea importului de gaze naturale;
n) diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale;
o) contractele de furnizare pe termen lung pentru achizitia gazelor naturale;
p) optimizarea investitiilor în infrastructura pentru extinderea capacitatilor de transport, a capacitatilor de transport, înlocuirea conductelor cu durata de viata expirata în vederea reducerii pierderilor de gaze naturale si asigurarea sigurantei în alimentarea cu gaze naturale, precum si pentru importul de gaze prin terminale de regazificare si prin conducte;
q) Programul national privind limitarea si/sau sistarea furnizarii gazelor naturale, ce cuprinde lista consumatorilor întreruptibili si ordinea în care va fi limitata si/sau sistata furnizarea gazelor naturale pentru acestia, tipul si cantitatile de combustibili alternativi ce vor fi utilizate de consumatori pe perioada întreruperii;
r) implementarea unui sistem de management al dispecerizarii SNT prin automatizarea si teletransmisia datelor la distanta.
(2) Guvernul Romaniei adopta masuri speciale pentru a asigura capacitatea corespunzatoare a instalatiilor de stocare, înmagazinare si transport a gazelor naturale pe teritoriul sau si siguranta aprovizionarii.
(3) In conformitate cu prevederile art. 5 lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Economiei si Finantelor elaboreaza programul national mentionat la alin. (1) lit. q).

Art. 7
(1) Situatiile de urgenta constatate de operatorul SNT prin Dispeceratul national de gaze naturale se notifica Comisiei de coordonare, care verifica daca sunt îndeplinite una sau mai multe dintre conditiile prevazute la art. 3 lit. c).
(2) Daca situatia de urgenta notificata de operatorul SNT prin Dispeceratul national de gaze naturale este considerata justificata, dupa verificarea prevazuta la alin. (1), Comisia de coordonare confirma, în termen de 24 de ore, aparitia situatiei de urgenta.
(3) In situatiile de urgenta confirmate potrivit alin. (2), operatorul SNT, prin Dispeceratul national de gaze naturale, dispune în mod operativ masurile necesare pentru rezolvarea rapida a situatiilor de criza si echilibrarea SNT, în conformitate cu Planul de actiune pentru situatii de urgenta.
(4) In cazul în care Comisia de coordonare nu confirma situatia de urgenta, în termenul prevazut la alin. (2), Dispeceratul national de gaze naturale poate dispune masurile necesare pentru rezolvarea rapida a situatiilor de criza.
(5) Pe perioada situatiilor de urgenta, masurile dispuse în conformitate cu prevederile Planului de actiune pentru situatii de urgenta sunt obligatorii si prevaleaza în fata întelegerilor contractuale si reglementarilor specifice sectorului gazelor naturale.
(6) In termen de cel mult 24 de ore de la notificarea Dispeceratului national de gaze naturale privind încetarea cauzelor care au determinat confirmarea situatiei de urgenta, Comisia de coordonare declara încetarea acesteia.
(7) Comisia de coordonare publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana cel tarziu la data de 31 iulie a fiecarui an, un raport care va cuprinde constatarile rezultate din monitorizarea aspectelor legate de siguranta aprovizionarii cu gaze naturale, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. p) pct. 10 din Legea nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si:
a) impactul, din punctul de vedere al concurentei si al obligatiei de serviciu public, al masurilor adoptate în temeiul art. 8;
b) nivelul existent al capacitatii de înmagazinare si de extractie;
c) durata contractelor de achizitie a gazelor naturale pe termen lung încheiate de catre societatile comerciale care îsi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, în special durata ramasa, pe baza datelor oferite de societatile în cauza, exclusiv informatiile sensibile din punct de vedere comercial;
d) informatii privind gradul de lichiditate a pietei de gaze naturale;
e) cadrul de reglementare a masurilor de promovare corespunzatoare noilor investitii aferente productiei, înmagazinarii si transportului gazelor naturale, inclusiv gazului natural lichefiat (GNL), avandu-se în vedere si prevederile art. 691-699 din Legea nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul IV - Siguranta aprovizionarii pentru anumiti consumatori


Art. 8
Obligatia de serviciu public în sectorul gazelor naturale, asa cum acesta este definit în Legea nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se instituie în sarcina tuturor detinatorilor de licenta în sectorul gazelor naturale, precum si în sarcina tuturor producatorilor de gaze naturale.

Art. 9
Instituirea obligatiei de serviciu public are în vedere satisfacerea interesului general al consumatorilor, luandu-se în considerare urmatoarele:
a) exploatarea instalatiilor si echipamentelor utilizate în acest sector, în conditii de protectie a integritatii persoanei si a bunurilor acesteia;
b) exploatarea instalatiilor si echipamentelor utilizate în acest sector, în conditii de protectie a mediului si de eficienta energetica;
c) asigurarea sigurantei si continuitatii alimentarii cu gaze naturale, pe perioada sezonului rece, a consumatorilor prevazuti la art. 10 alin. (2);
d) calitatea serviciului prestat.

Art. 10
(1) Dispeceratul national de gaze naturale notifica producatorilor interni, operatorilor sistemelor de distributie a gazelor naturale, operatorilor depozitelor de înmagazinare si furnizorilor licentiati situatiile de urgenta confirmate conform prevederilor art. 7 alin. (2).
(2) In situatiile de urgenta notificate, furnizorii si producatorii interni de gaze naturale au obligatia de a disponibiliza cantitatile de gaze naturale necesare pentru a asigura consumul:
a) consumatorilor casnici;
b) institutiilor care asigura servicii medicale si unitatilor de învatamant, precum si institutiilor de asistenta sociala care asigura îngrijirea copiilor, persoanelor varstnice sau persoanelor cu diferite grade de handicap;
c) centralelor de furnizare a agentului termic care nu au posibilitatea de a folosi combustibil alternativ;
d) institutiilor publice de la nivel central si local, institutiilor din domeniul culturii si cultelor, precum si organizatiilor neguvernamentale de utilitate publica.
(3) Ordinea în care se va asigura alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor prevazuti la alin. (2) este obligatorie.

Art. 11
Operatorul SNT, operatorii sistemelor de înmagazinare si de distributie a gazelor naturale, în situatiile notificate, conform prevederilor art. 10 alin. (1), de Dispeceratul national de gaze naturale, vor presta cu prioritate serviciile aferente furnizarii gazelor naturale pentru consumatorii prevazuti la art. 10 alin. (2).

Art. 12
(1) In situatiile de urgenta, precum si pe perioada sezonului rece, respectiv din luna octombrie si pana în luna martie, furnizorii de gaze naturale nu vor putea dispune întreruperea alimentarii cu gaze naturale pentru motiv de neplata la termen a contravalorii facturilor, cu exceptia situatiilor neprevazute de natura tehnica, la urmatoarele categorii de consumatori:
a) persoanelor care beneficiaza de asistenta sociala, în temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, aprobata prin Legea nr. 245/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) persoanelor care prezinta handicap;
c) consumatorilor prevazuti la art. 10 alin. (2) lit. b).
(2) De asemenea, în situatiile de urgenta, precum si pe perioada sezonului rece nu se programeaza si nu se executa lucrari de întretineri curente sau lucrari de racordari care impun întreruperea alimentarii cu gaze naturale pentru o perioada continua ce depaseste 12 ore.

Art. 13
(1) Pe perioada situatiilor de urgenta, operatorii din sectorul gazelor naturale au urmatoarele obligatii:
a) în cazul producatorilor titulari de acorduri petroliere, sa mobilizeze întreaga capacitate de productie, în limita capacitatilor maxime de extractie aprobate de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale;
b) în cazul operatorilor depozitelor de înmagazinare subterana, sa mobilizeze întreaga capacitate de extractie a gazelor naturale;
c) în cazul operatorului SNT, sa preia cantitatile suplimentare de gaze naturale puse la dispozitie de producatori si de operatorii depozitelor de înmagazinare si sa asigure serviciile de transport al gazelor naturale, în conditiile prevazute în Planul de actiune pentru situatii de urgenta;
d) în cazul operatorilor de distributie, sa întreprinda masurile de limitare/sistare a gazelor naturale, conform Planului de actiune pentru situatii de urgenta si programului national prevazut la art. 6 alin. (1) lit. q), si sa asigure alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor, potrivit prevederilor legale privind obligatia de serviciu public.
(2) Pe perioada situatiilor de urgenta, consumatorii înscrisi în lista prevazuta la art. 6 alin. (1) lit. q) si pentru care s-a dispus masura limitarii/sistarii gazelor naturale au obligatia sa întreprinda masurile de punere în siguranta a echipamentelor si instalatiilor, respectiv sa treaca la utilizarea de combustibili alternativi, dupa caz.

Art. 14
(1) Prin derogare de la prevederile art. 42 din Legea nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, consumatorii care au încheiat contracte pentru servicii întreruptibile de transport sau care, potrivit prevederilor prezentei legi, pot fi limitati/întrerupti pe perioada situatiilor de urgenta, au dreptul de a revinde cantitatile de gaze naturale contractate si care nu le pot fi livrate ca urmare a întreruperii sau a declararii situatiei nationale de urgenta.
(2) Vanzarea gazelor naturale în conditiile alin. (1) poate fi realizata numai catre furnizorii care au de îndeplinit obligatii de serviciu public, în baza contractelor încheiate cu acestia, cu avizul Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei. Orice astfel de contract se depune în copie la Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei în termen de cel mult 10 zile de la încheiere.
(3) La încheierea contractelor prevazute la alin. (2), partile vor avea în vedere ca acestea sa nu influenteze sau sa denatureze concurenta pe piata gazelor naturale.

Art. 15
(1) Operatorul SNT are obligatia realizarii de interconectari cu sistemele similare de transport al gazelor naturale din tarile vecine, în vederea crearii conditiilor tehnice si tehnologice pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale.
(2) In termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, operatorul SNT va întocmi strategia si etapele privind realizarea interconectarii SNT, pe care le va supune avizarii Ministerului Economiei si Finantelor, Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale si aprobarii Guvernului Romaniei.
(3) In cazul în care exista un nivel de interconectare corespunzator, se pot stabili masuri de cooperare cu un alt stat membru al Uniunii Europene, incluzand acorduri bilaterale pentru utilizarea facilitatilor de transport si/sau înmagazinare a gazelor naturale din statul respectiv, în vederea asigurarii sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale.

Art. 16
(1) Pentru siguranta aprovizionarii cu gaze naturale a consumatorilor, inclusiv în situatiile de urgenta, la încheierea ciclului de injectie, titularii de licente de furnizare a gazelor naturale au obligatia de a detine în depozitele de înmagazinare subterana un stoc minim de gaze naturale.
(2) Nivelul minim al stocului de gaze naturale se stabileste anual, prin decizie a Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, avand în vedere în principal capacitatile de depozitare existente, prognozele de consum, frecventa si durata perioadelor cu temperaturi scazute, asigurarea unui nivel corespunzator consumului intern.
(3) In situatiile de urgenta, operatorul SNT are acces liber la cantitatile înmagazinate si capacitatile de extractie, alocarea acestora pe proprietari urmand a se face potrivit regulilor specifice, elaborate de operatorul SNT, de operatorul depozitului de înmagazinare subterana si de proprietarii gazelor naturale, în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi si aprobate de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 17
(1) Consumatorii de gaze naturale înscrisi în lista prevazuta la art. 6 alin. (1) lit. q), pentru care este prevazuta trecerea pe combustibili alternativi pentru situatiile de urgenta, sunt obligati sa îsi asigure stocuri de combustibili alternativi si sa asigure functionarea corespunzatoare a instalatiilor de utilizare a acestora.
(2) Consumatorii prevazuti la alin. (1), care la data intrarii în vigoare a prezentei legi nu poseda instalatii de utilizare a combustibililor alternativi, sunt obligati ca, în termen de 5 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, sa achizitioneze si sa puna în functiune echipamentele necesare.


Capitolul V - Contraventii


Art. 18
Constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 50.000 la 100.000 lei:
1. nerespectarea prevederilor art. 11 de catre operatorii de pe piata interna a gazelor naturale;
2. nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1);
3. nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3);
4. nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (3);
5. nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (1);
6. nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (2);
b) cu amenda de la 10.000 la 50.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) si art. 17 alin. (1).

Art. 19
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei, prin personalul propriu autorizat.
(2) Prevederile art. 18 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

*

Prezenta lege transpune prevederile Directivei Consiliului Uniunii Europene 2004/67/CE din 26 aprilie 2004 privind masurile de garantare a securitatii aprovizionarii cu gaz natural, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 127 din 29 aprilie 2004.


Poate fi de interes si:
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii gazelor nr. 351/2004, oug nr. 122/2007
Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 si Legii gazelor nr. 351/2004, oug nr. 33/2007
Metodologie privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale, ordin nr. 47/2007
Ordin nr. 56/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru trecerea de la facturarea cantitatilor de gaze naturale in unitati volumetrice la facturarea in unitati de energie
Hotarare nr. 636/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de coordonare a masurilor pentru asigurarea sigurantei in aprovizionarea cu gaze naturale
Decizie nr. 1228/2008 privind scutirea tronsonului romanesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislatiei referitoare la accesul tertilor la sistemele de transport al gazelor naturale si de la metodologiile de tarifare
Conditii generale de contractare a serviciilor de distributie a gazelor naturale din 2005, republicate 2008
Ordin nr. 122/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a consumatorilor casnici de energie electrica si gaze naturale
OUG nr. 164/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
Legea 332/2009 pentru aprobarea OUG nr. 54/2009 privind stabilirea unor masuri temporare in domeniul gazelor naturale. Lege nr. 332/2009
Legea de ratificare a Acordului privind Proiectul Nabucco. Legea nr. 57/2010
Legea 12/2012 pentru modificarea art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004. Lege nr. 12/2012
OG 7/2013 privind instituirea impozitulul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale. Ordonanta 7/2013
OG 6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale. Ordonanta 6/2013
OG 5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural. Ordonanta nr. 5/2013
HG 811/2013 pentru modificarea si completarea HG 831/2010 privind aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publica a Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz – S.A. Medias si a mandatului institutiei publice implicate in derularea acestui
OUG 6/2014 privind exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor ce decurg din calitatea de actionar al statului la Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica ? S.A. si la Societatea Nationala de Transport Gaze Natura
Ordin 54/2014 privind unele masuri pentru dezvoltarea pietei gazelor naturale
Legea 127/2014 pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 si a Legii petrolului nr. 238/2004. Lege nr. 127/2014
HG 816/2014 pentru modificarea anexei la HG 511/2014 privind stabilirea pretului de achizitie a gazelor naturale din productia interna pentru piata reglementata de gaze naturale. Hotararea 816/2014


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
75 useri online

Useri autentificati: