DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Resursa ta de Drept: Legea 31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 35 din 18/01/2007

 • Modificat prin Legea nr. 296/2007


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  (1) Academia Oamenilor de Stiinta din Romania este for national, de consacrare stiintifica, care reuneste personalitati reprezentative ale stiintei.
  (2) Academia Oamenilor de Stiinta din Romania, denumita in continuare AOSR, este institutie de interes public, cu personalitate juridica de drept public, autonoma.
  (3) AOSR este continuatorul si unicul legatar al Academiei de Stiinte din Romania care a functionat in perioada 1936-1948 si al Asociatiei Oamenilor de Stiinta din Romania, infiintata prin Hotararea Consiliului de Ministri nr. 1.012 din 30 mai 1956, care si-a schimbat titulatura din Asociatia Oamenilor de Stiinta din Romania in Academia Oamenilor de Stiinta din Romania prin Hotararea judecatoreasca din 3 octombrie 1996, adoptata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.

  Art. 2
  Sediul central al AOSR este in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 54, sectorul 5.

  Art. 3
  Principalele atributii ale AOSR sunt: conceperea, promovarea, dezvoltarea, sprijinirea si protejarea stiintei sub toate formele, actiunile si metodele directe, indirecte sau adiacente.

  Art. 4
  In realizarea atributiilor sale, AOSR recunoaste Academia Romana ca cel mai inalt for national de consacrare stiintifica si culturala si colaboreaza cu academiile de profil de ramura, cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, cu institutii si organizatii stiintifice academice, de cercetare si invatamant, din tara si din strainatate.


  Capitolul II - Organizare si functionare


  Art. 5
  (1) AOSR se reorganizeaza si functioneaza potrivit prevederilor prezentei legi si statutului propriu, adoptat de adunarea generala a membrilor, care se aproba prin hotarare a Guvernului.
  (2) AOSR reuneste personalitati stiintifice reprezentative, cu o inalta tinuta spirituala si morala, care s-au distins prin rezultatele muncii depuse, inclusiv in ceea ce priveste dezvoltarea si promovarea prestigiului institutiilor academice, precum si institutii care, prin activitatea acestora, au contribuit la dezvoltarea stiintei si creatiei intelectuale.
  (3) AOSR intruneste in componenta sa membri de onoare, membri titulari, membri corespondenti si membri asociati.
  (4) Membrii de onoare sunt cetateni romani sau straini care s-au remarcat prin realizari in domeniul stiintei sau prin contributii aduse la dezvoltarea obiectului de activitate al AOSR si a prestigiului AOSR.
  (5) Membrii titulari si corespondenti sunt cetateni romani alesi dintre personalitatile prevazute la alin. (1). Numarul maxim de membri titulari este de 250.
  (6) Membrii asociati sunt acele persoane fizice sau juridice care prin activitatea stiintifica realizata ori prin contributii materiale sustin si sprijina dezvoltarea obiectului de activitate al AOSR si a prestigiului AOSR.
  (7) Membrii AOSR nu pot purta titlul de academician.

  Art. 6
  AOSR poate acorda si titlul de membru de onoare post-mortem unor personalitati marcante ale stiintei.

  Art. 7
  Criteriile si procedurile de alegere a noilor membri ai AOSR se stabilesc prin statutul propriu.

  Art. 8
  (1) Membrii titulari ai AOSR primesc o indemnizatie lunara bruta in valoare de 2.000 lei daca acestia nu sunt beneficiarii unei alte indemnizatii academice. Membrii de onoare pot primi o indemnizatie de merit prin hotararea adunarii generale.
  (2) Membrii prezidiului AOSR, precum si membrii consiliului onorific beneficiaza de o indemnizatie lunara majorata cu 20%.
  (3) Indemnizatiile lunare se indexeaza anual cu rata inflatiei comunicata de Institutul National de Statistica pentru anul anterior celui in care se face plata drepturilor si se iau in calculul pensiei de stat.
  (4) Membrii titulari ai AOSR care sunt si membri ai altor academii opteaza pentru o singura indemnizatie.
  (5) Sotul supravietuitor, precum si copiii minori, urmasi ai membrilor titulari ai AOSR, beneficiaza lunar de un sprijin material neimpozabil, conform Legii nr. 86/1998 privind acordarea unui sprijin material pentru sotul supravietuitor si pentru urmasii membrilor Academiei Romane.
  (6) Membrii titulari ai AOSR primesc drepturile legale pentru deplasarile in interesul AOSR, in tara sau in strainatate.

  Art. 9
  (1) Pentru buna desfasurare a activitatii AOSR, in structura acesteia se organizeaza sectii stiintifice de specialitate si filiale teritoriale, potrivit statutului propriu.
  (2) AOSR poate infiinta filiale in afara tarii si poate fi membru al unor organisme si organizatii stiintifice din alte tari sau internationale.
  (3) In subordinea AOSR functioneaza, ca unitati cu personalitate juridica, filiale teritoriale, organizate in principalele centre stiintifice si culturale ale tarii, precum si institute si centre de cercetare stiintifica. Organizarea si functionarea filialelor teritoriale si ale institutelor/centrelor se stabilesc prin statut.


  Capitolul III - Conducerea AOSR


  Art. 10
  Conducerea activitatii AOSR se asigura de adunarea generala, consiliul stiintific, prezidiul AOSR si presedinte.

  Art. 11
  (1) Adunarea generala este forul suprem de activitate al AOSR si este alcatuita din membri titulari, membri corespondenti si membri de onoare. La adunarea generala participa si directorii generali ai institutiilor stiintifice, precum si ai altor institutii subordonate AOSR.
  (2) Adunarea generala are urmatoarele atributii principale:
  a) adopta statutul AOSR, modificarile si completarile ulterioare ale acestuia, care se supun aprobarii Guvernului Romaniei, prin hotarare;
  b) aproba darea de seama si bugetul anual al AOSR, precum si programele de activitate stiintifica anuala si de perspectiva;
  c) aproba alegerea membrilor AOSR validati de prezidiul AOSR, la propunerea consiliului onorific;
  d) alege presedintele, vicepresedintii si secretarul stiintific dintre membri titulari, in conformitate cu prevederile statutului. Mandatul alesilor este de 4 ani, putand fi realesi o singura data, cu exceptia secretarului stiintific, al carui numar de mandate nu este limitat.
  (3) Adunarea generala se intruneste in sesiuni ordinare o data pe an si ori de cate ori este necesar, la solicitarea presedintelui AOSR, a consiliului stiintific sau a doua treimi din numarul membrilor AOSR.
  (4) Adunarea generala este legal constituita in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotarari valabile cu votul majoritatii simple a membrilor AOSR prezenti. Daca la prima convocare nu este intrunit cvorumul legal de doua treimi din numarul de membri ai AOSR, in termen de 30 de zile se convoaca o noua adunare generala, care se considera legal constituita cu numarul membrilor prezenti.
  (5) Adunarea generala hotaraste asupra modalitatii de vot. In ceea ce priveste alegerea membrilor conducerii AOSR, aceasta se face in adunarea generala, prin vot secret.

  Art. 12
  (1) Consiliul stiintific asigura conducerea AOSR intre sesiunile adunarii generale.
  (2) Consiliul stiintific este alcatuit din membrii prezidiului, presedintii sectiilor stiintifice si presedintii filialelor.
  (3) Consiliul stiintific se intruneste semestrial si ori de cate ori este necesar si se convoaca de catre presedintele AOSR, de prezidiul AOSR sau de doua treimi din numarul membrilor sai.

  Art. 13
  (1) Prezidiul AOSR asigura conducerea operativa si este constituit din presedinte, vicepresedinti si secretarul stiintific.
  (2) Prezidiul AOSR se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar si se convoaca de presedintele AOSR sau de un numar de doua treimi din numarul membrilor sai.

  Art. 14
  (1) Presedintele AOSR reprezinta AOSR in relatiile cu terte persoane fizice sau juridice si este ordonator principal de credite.
  (2) Presedintele AOSR este presedintele consiliului stiintific si al prezidiului AOSR si conduce lucrarile adunarii generale si ale structurilor AOSR la care participa.
  (3) In exercitarea atributiilor sale, presedintele AOSR emite decizii.
  (4) In cazul in care presedintele AOSR nu isi poate exercita prerogativele pe o perioada mai mare de 30 de zile, el va fi inlocuit de unul dintre vicepresedinti, desemnat, dupa caz, de catre presedinte sau de catre prezidiul AOSR.

  Art. 15
  La nivelul presedintelui AOSR functioneaza un consiliu onorific, structura consultativa alcatuita conform statutului, menita sa vegheze la stabilitatea si continuitatea activitatii AOSR.

  Art. 16
  (1) Vicepresedintii AOSR indeplinesc atributiile specifice coordonarii sectiilor stiintifice, filialelor, relatiilor externe, precum si alte atributii stabilite de presedintele AOSR si cele stabilite prin Statutul AOSR.
  (2) Secretarul stiintific asigura, prin aparatul de lucru la nivel central, realizarea legaturilor functionale intre sectiile stiintifice, intre acestea si filialele teritoriale, precum si cele cu terte persoane si indeplineste atributiunile incredintate de presedintele AOSR si cele stabilite prin Statutul AOSR.

  Art. 17
  Mandatul presedintelui AOSR, al vicepresedintilor si al secretarului stiintific inceteaza la expirarea duratei pentru care au fost alesi sau prin hotararea adunarii generale a AOSR, daca acestia sunt in imposibilitatea de a-si indeplini atributiile sau isi depun demisia.

  Art. 18
  Atributiile specifice ale AOSR, ale consiliului stiintific, ale prezidiului AOSR, ale presedintelui AOSR, ale consiliului onorific si modul de lucru al acestora se stabilesc prin Statutul AOSR.


  Capitolul IV - Aparatul de lucru al AOSR si al unitatilor din subordine


  Art. 19
  (1) AOSR are un aparat de lucru la nivel central si la nivelul filialelor teritoriale.
  (2) Structura organizatorica a aparatului de lucru la nivel central si la nivelul filialelor, precum si statele de functii se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea prezidiului AOSR.
  (3) Angajarea, incetarea raporturilor de serviciu si salarizarea personalului de la nivel central si din filialele teritoriale se fac in conformitate cu dispozitiile legale aplicate personalului bugetar si se aproba de catre presedintele AOSR, la propunerea secretarului stiintific.


  Capitolul V - Finantarea si patrimoniul AOSR


  Art. 20
  (1) Fondurile necesare functionarii AOSR, conform prezentei legi si statutului propriu, se asigura de la bugetul de stat si din venituri proprii.
  (2) AOSR poate fi sprijinita prin donatii, sponsorizari si prin alte bunuri, conform legii, pe baza aprobarii prezidiului AOSR.
  (3) Patrimoniul AOSR este alcatuit din:
  a) bunuri mobile si imobile;
  b) bunuri mobile si imobile, proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, atribuite in administrare sau in folosinta in conditiile legii;
  c) alte bunuri dobandite potrivit legii.

  Art. 21
  (1) AOSR are in dotare un parc auto propriu.
  (2) Numarul maxim de autovehicule necesare bunei functionari a structurilor AOSR si consumul lunar de carburanti se stabilesc prin statutul propriu, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile si institutiile publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 247/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


  Capitolul VI - Dispozitii finale


  Art. 22
  (1) Sintagma Academia Oamenilor de Stiinta din Romania nu poate fi folosita de nicio alta institutie publica sau privata in cuprinsul denumirii acesteia.
  (2) Sigla AOSR este cea sub care a functionat Academia de Stiinte din Romania in perioada 1936-1948 si va fi redata grafic in Statutul AOSR.

  Art. 23
  In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, adunarea generala a AOSR va adopta si va supune aprobarii Guvernului Romaniei statutul propriu.


  Poate fi de interes si:
  Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/2007 privind reorganizarea si functionarea Academiei Oamenilor de Stiinta din Romania, legea nr. 296/2007
  Lege nr. 230/2008 privind infiintarea si functionarea Academiei de Stiinte Tehnice din Romania
  HG 1412/2009 privind organizarea si functionarea Institutului de Stiinte ale Educatiei. Hotararea nr. 1412/2009
  Ordinul 2494/2010 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea personalului de specialitate din domeniul cercetarii arheologice si inscrierea sa in Registrul arheologilor
  OG 6/2011 pentru modificarea si completarea OG 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica. Ordonanta nr. 6/2011
  Ordinul 3794/2011 privind infiintarea Consiliului National al Cercetarii Stiintifice, precum si pentru aprobarea regulamentului de organizare si functionare a acestuia
  Legea 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare. Lege nr. 56/2012
  OG 5/2015 pentru modificarea unor termene prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Ordonanta nr. 5/2015
  Legea 139/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Juridice din Romania. Academia de Stiinte Juridice din Romania
  Legea 140/2015 pentru modificarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Militare. Academia de Stiinte ale Securitatii Nationale


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  65 useri online

  Useri autentificati: