DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, lege nr. 144/2007
Agentia Nationala de Integritate (legea ANI)[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 25/05/2007

 • Modificata prin: OUG nr. 136/2007

  In vederea asigurarii exercitarii functiilor si demnitatilor publice in conditii de impartialitate, integritate, trasparenta, prin organizarea in mod unitar si institutionalizat a activitatii de control al averii dobandite in perioada exercitarii mandatelor sau a indeplinirii functiilor respective si a verificarii conflictelor de interese, precum si de sesizare a incompatibilitatilor,
  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  (1) Activitatea de verificare privind averea dobandita in perioada exercitarii mandatelor sau a indeplinirii functiilor ori demnitatilor publice, dupa caz, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor se efectueaza de catre Agentia Nationala de Integritate, denumita in continuare Agentia, si este supusa controlului judecatoresc.
  (2) Prin avere dobandita, supusa verificarii in sensul prezentei legi, se intelege totalitatea bunurilor, precum si a drepturilor si obligatiilor cu valoare economica ce apartin unei persoane, care trebuie cuprinse in declaratia de avere, potrivit legii.

  Art. 2
  Activitatea de verificare a averii dobandite in perioada exercitarii mandatelor sau a indeplinirii functiilor ori demnitatilor publice, dupa caz, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor se face de catre inspectorii de integritate din cadrul Agentiei, potrivit prevederilor prezentei legi, care se completeaza cu dispozitiile actelor normative in vigoare.

  Art. 3
  (1) Agentia isi indeplineste atributiile de verificare prevazute la art. 2 din oficiu sau, dupa caz, la sesizarea oricarei persoane fizice sau juridice interesate.
  (2) Sesizarea din oficiu se face pe baza unui procesverbal de sesizare, intocmit de presedintele Agentiei.
  (3) Sesizarea de verificare depusa de persoana fizica sau juridica trebuie sa indice dovezile si informatiile pe care se intemeiaza, precum si sursele de unde acestea pot fi solicitate.
  (4) Sesizarile formulate de orice persoana trebuie semnate si datate.
  (5) Sesizarile de verificare care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (3) si (4) nu sunt luate in considerare si se claseaza de catre inspectorul de integritate.

  Art. 4
  (1) In termen de 30 de zile de la primirea sesizarii, inspectorul de integritate desemnat de conducerea Agentiei, potrivit legii, efectueaza verificarea prealabila a documentelor depuse prin sesizare, inclusiv declaratia de avere si declaratia de interese ale persoanei in cauza.
  (2) Inspectorul de integritate desemnat procedeaza la verificarea sesizarii, a declaratiilor de avere prezentate si compara datele din sesizare cu cele din declaratiile de avere. In situatia in care rezulta ca persoana verificata in perioada supusa controlului a dobandit si alte bunuri decat cele inscrise in declaratia de avere sau se constata neconcordante vadite, inspectorul de integritate solicita persoanei in cauza informatii si dovezi suplimentare.
  (3) Daca in urma compararii datelor din declaratii, respectiv a analizarii documentelor suplimentare primite, inspectorul de integritate constata ca exista o diferenta vadita intre averea dobandita pe parcursul exercitarii functiei si veniturile realizate in aceeasi perioada, acesta procedeaza dupa cum urmeaza:
  a) verifica daca diferenta vadita este justificata. In cazul in care inspectorul de integritate constata ca diferenta nu este justificata, sesizeaza instanta competenta pentru stabilirea partii de avere dobandita sau a bunului determinat dobandit cu caracter ilicit, a carui confiscare o solicita;
  b) sesizeaza organele fiscale, in situatia in care se constata incalcarea legislatiei fiscale;
  c) suspenda verificarea si sesizeaza organele de urmarire penala, in situatia in care se constata existenta unor probe sau indicii temeinice privind savarsirea unor fapte penale.
  (4) Prin diferenta vadita, in sensul prezentei legi, se intelege o diferenta ce depaseste 10% intre averea existenta si veniturile realizate, dar nu mai putin decat echivalentul in lei a 20.000 de euro.
  (5) Daca in urma analizei declaratiei de interese inspectorul de integritate constata existenta unui conflict, sesizeaza autoritatile competente.
  (6) Daca in urma analizei documentelor primite inspectorul de integritate constata existenta unei stari de incompatibilitate, acesta sesizeaza autoritatile competente.
  (7) Daca in urma compararii datelor din sesizare, declaratii, respectiv a analizarii documentelor suplimentare primite, inspectorul de integritate constata ca intre averea dobandita pe parcursul exercitarii functiei si veniturile realizate in aceeasi perioada nu exista o diferenta vadita care nu poate fi justificata, acesta dispune clasarea cauzei. Actul de constatare se comunica persoanelor interesate.
  (8) Actele si lucrarile efectuate de catre inspectorii de integritate din cadrul Agentiei nu sunt publice, cu exceptia actului de constatare. Dupa inceperea verificarii, persoana verificata are dreptul sa fie instiintata despre declansarea procedurii de verificare si sa ia cunostinta de actele si lucrarile dosarului, sa fie asistata sau reprezentata de avocat si sa prezinte orice elemente justificative pe care le considera necesare.
  (9) Actele intocmite de inspectorii de integritate dupa inceperea verificarii fara ca persoana verificata sa fie instiintata despre declansarea procedurii de verificare sunt nule de drept.

  Art. 5
  Pe parcursul desfasurarii verificarilor, Agentia poate solicita tuturor institutiilor si autoritatilor publice implicate, precum si altor persoane juridice de drept public sau privat documentele si informatiile necesare intocmirii actului de constatare.

  Art. 6
  La solicitarea motivata a inspectorului de integritate, conducatorii autoritatilor, institutiilor sau societatilor publice ori private, cei ai regiilor autonome sunt obligati sa comunice acestuia, in termen de cel mult 10 zile lucratoare, datele, informatiile, inscrisurile si documentele prevazute la art. 5, indiferent de suportul acestora, precum si date, informatii sau documente pe care le detin, care ar putea conduce la solutionarea cauzei.

  Art. 7
  (1) Inspectorul de integritate poate dispune, cu acordul persoanei verificate, efectuarea unei expertize in scopul solutionarii verificarii, pentru lamurirea neconcordantelor dintre sesizare si intinderea bunurilor mentionate in declaratie.
  (2) Bunurile care fac obiectul unui act autentic pot fi supuse expertizei, in vederea stabilirii valorii acestora, doar in cazul in care actul autentic a fost anulat potrivit dreptului comun.
  (3) Persoana verificata are dreptul sa-si aleaga un expert asistent, pe cheltuiala proprie.

  Art. 8
  (1) Activitatea de verificare nu poate exceda limitelor sesizarii.
  (2) In activitatea sa, inspectorul de integritate intocmeste acte de constatare si procese-verbale.
  (3) Actul de constatare trebuie sa cuprinda data si locul intocmirii, numele, prenumele si calitatea celui care il intocmeste, numele, prenumele si alte date de identificare a persoanei la care se refera, obiectiile si explicatiile acestora, numele, prenumele si calitatea persoanelor care asista la constatare sau reprezinta persoana supusa verificarii, obiectiile si explicatiile acestora, descrierea amanuntita a celor constatate, precum si masurile luate, mentiunile prevazute de lege pentru cazurile speciale, semnatura celui care face constatarea si a celorlalte persoane prezente, dupa caz.
  (4) Procesul-verbal trebuie sa cuprinda data si locul intocmirii, numele, prenumele si calitatea celui care il intocmeste, numele, prenumele si alte date de identificare a persoanei la care se refera, obiectiile si explicatiile acestora, numele, prenumele si calitatea persoanelor care asista la constatare sau reprezinta persoana supusa verificarii, obiectiile si explicatiile acestora, descrierea amanuntita a celor constatate, precum si a masurilor luate, semnatura celui care face constatarea si a celorlalte persoane prezente, dupa caz.
  (5) Actele intocmite in cursul cercetarii prealabile sau al procedurii de verificare pot constitui mijloace de proba, potrivit legii.


  Capitolul II - Implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese


  Art. 9
  (1) In cadrul entitatilor unde persoanele care, in conformitate cu prevederile legale, au obligatia de a depune declaratii de avere si de interese se desemneaza persoane care vor asigura implementarea prevederilor legale privind declaratiile de avere si de interese.
  (2) Declaratiile de avere si declaratiile de interese se depun dupa cum urmeaza:
  a) Presedintele Romaniei, consilierii prezidentiali si consilierii de stat - la persoana desemnata de seful Cancelariei Administratiei Prezidentiale;
  b) presedintii Camerelor Parlamentului, deputatii si senatorii - la persoana desemnata de secretarul general al Camerei din care acestia fac parte;
  c) primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat si asimilatii acestora, precum si consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru - la persoana desemnata de secretarul general al Guvernului;
  d) membrii Consiliului Superior al Magistraturii, judecatorii, procurorii, asistentii judiciari si magistratii-asistenti - la persoana desemnata de secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii;
  e) membrii Consiliului National de Integritate, precum si presedintele si vicepresedintele Agentiei - la persoana desemnata de secretarul general al Senatului;
  f) consilierii judeteni si consilierii locali, precum si primarii si viceprimarii - la persoana desemnata de secretarii unitatilor administrativ-teritoriale respective;
  g) prefectii si subprefectii - la persoana desemnata de secretarul cancelariei prefectului;
  h) alte categorii de persoane prevazute de lege - la persoana desemnata de seful compartimentului de resurse umane sau, dupa caz, de seful secretariatului din cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice sau unitatilor din care fac parte.
  (3) In exercitarea atributiilor prevazute de prezenta lege, persoanele desemnate potrivit alin. (2) sunt subordonate direct conducatorului institutiei respective, care raspunde pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii acestora.

  Art. 10
  Atributiile persoanelor desemnate potrivit art. 9 sunt urmatoarele:
  a) primesc, inregistreaza declaratiile de avere si declaratiile de interese si elibereaza imediat depunatorului o dovada de primire;
  b) la cerere, pun la dispozitia personalului formularele declaratiilor de avere si de interese;
  c) ofera consultanta pentru completarea corecta a rubricilor din declaratii si pentru depunerea in termen a acestora;
  d) evidentiaza declaratiile de avere si declaratiile de interese in registre speciale, cu caracter public, denumite Registrul declaratiilor de avere si Registrul declaratiilor de interese, al caror model se stabileste prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei;
  e) asigura publicarea si mentinerea declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese, pe pagina de internet a institutiei, daca aceasta exista, sau la avizierul propriu, in termen de cel mult 30 de zile de la primire. Declaratiile de avere si de interese se pastreaza pe pagina de internet cel putin 5 ani de la publicare, dupa care se arhiveaza potrivit legii;
  f) trimit Agentiei, in termen de cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale declaratiilor de avere si ale declaratiilor de interese primite, pe care Agentia le publica pe pagina proprie de internet, in termen de 30 de zile de la primirea acestora, si le mentine publicate pe durata prevazuta de dispozitiile lit. e);
  g) publica pe pagina de internet a institutiei, daca aceasta exista, sau la avizierul propriu, numele si functia persoanelor care nu depun declaratia de avere sau declaratia de interese in termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere, date pe care le comunica Agentiei;
  h) acorda consultanta referitor la continutul si aplicarea prevederilor legale privind declararea si verificarea averilor, conflictele de interese si incompatibilitatile si intocmeste note de opinie in acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligatia depunerii declaratiilor.

  Art. 11
  (1) Daca in termen de 10 zile de la primirea declaratiei, persoanele desemnate potrivit prevederilor art. 9 sau persoana care semneaza declaratia sesizeaza deficiente in completarea acesteia vor recomanda, in scris, persoanei in cauza rectificarea declaratiei, in termen de cel mult 20 de zile. Declaratia rectificata poate fi insotita de documente justificative.
  (2) Declaratia rectificata depusa impreuna cu eventualele documente se trimit de indata Agentiei.
  (3) Pana la expirarea termenului de depunere a declaratiei rectificate, Agentia nu poate declansa procedurile prevazute de prezenta lege.


  Capitolul III - Agentia Nationala de Integritate


  SECTIUNEA 1 - Organizare si functionare


  Art. 12
  (1) Se infiinteaza Agentia Nationala de Integritate, autoritate administrativa autonoma, cu personalitate juridica, ce functioneaza la nivel national, ca structura unica, cu sediul in municipiul Bucuresti.
  (2) Personalul Agentiei este format din presedintele Agentiei, vicepresedintele Agentiei, inspectori de integritate, functionari publici si personal contractual. Functia de presedinte al Agentiei si cea de vicepresedinte al Agentiei sunt functii de demnitate publica, iar functia de inspector de integritate este functie publica cu statut special.
  (3) Prin hotarare a Consiliului National de Integritate, la propunerea presedintelui Agentiei, la nivel teritorial se pot infiinta structuri ale Agentiei.

  Art. 13
  (1) Agentia exercita urmatoarele atributii, cu respectarea principiilor legalitatii, impartialitatii, independentei, celeritatii, dreptului la aparare si bunei administrari:
  a) verifica declaratiile de avere si declaratiile de interese;
  b) efectueaza controlul depunerii la termen a declaratiilor de avere si a declaratiilor de interese de catre persoanele prevazute de lege;
  c) constata ca intre averea dobandita pe parcursul exercitarii functiei si veniturile realizate in aceeasi perioada exista o diferenta vadita care nu poate fi justificata si sesizeaza instanta competenta pentru stabilirea partii de avere dobandita sau a bunului determinat dobandit cu caracter ilicit, a carui confiscare o solicita;
  d) constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor;
  e) dispune clasarea sesizarii, cand diferenta intre averea dobandita si veniturile realizate nu este vadita sau bunurile sunt justificate sau, dupa caz, cand nu se dovedeste conflictul de interese ori starea de incompatibilitate;
  f) sesizeaza organul de urmarire penala daca exista probe sau indicii temeinice privind savarsirea unei fapte prevazute de legea penala;
  g) aplica sanctiunile si ia masurile prevazute de lege in competenta sa sau, dupa caz, sesizeaza autoritatile ori institutiile competente in vederea luarii masurilor si aplicarii sanctiunilor prevazute de lege;
  h) elaboreaza studii, analize, intocmeste statistici anuale privind declaratiile de avere, declaratiile de interese, precum si cu privire la verificarea acestora, efectuata de catre cei in drept, si dezvolta relatii de parteneriat cu persoanele care exercita demnitatile si functiile prevazute de prezenta lege, inclusiv prin acordarea de servicii de asistenta;
  i) elaboreaza si difuzeaza ghiduri practice sau alte materiale in domeniu, intocmind propriile materiale in acest sens, avand in vedere practica organelor judiciare.

  Art. 14
  (1) In indeplinirea atributiilor care ii revin potrivit legii, Agentia actioneaza potrivit principiului independentei operationale.
  (2) Agentia este condusa de un presedinte, ajutat de un vicepresedinte, numiti in functie de catre Senat, pe baza de concurs sau examen, dupa caz, la propunerea Consiliului National de Integritate.
  (3) Potrivit principiului independentei operationale, presedintele, vicepresedintele si inspectorii de integritate nu vor solicita sau primi dispozitii privind derularea verificarilor de la nicio autoritate publica, institutie sau persoana.

  Art. 15
  (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei se asigura integral de la bugetul de stat. Proiectul de buget se intocmeste de presedintele Agentiei, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor, si se inainteaza Guvernului, pentru a fi inclus distinct in proiectul bugetului de stat supus aprobarii prin lege.
  (2) Presedintele Agentiei are calitatea de ordonator principal de credite.
  (3) Numarul maxim de posturi pentru Agentie este de 200, putand fi modificat prin legea bugetului de stat, la propunerea presedintelui Agentiei.
  (4) Structura organizatorica a Agentiei, atributiile, sarcinile si raspunderile personalului din aparatul propriu al Agentiei se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei.

  Art. 16
  (1) In vederea desfasurarii activitatii in conditii de profesionalism, cu respectarea principiilor impartialitatii, independentei, celeritatii si bunei administrari, repartizarea cauzelor se face in mod aleatoriu, in sistem informatizat, de catre conducerea Agentiei.
  (2) Redistribuirea cauzelor repartizate inspectorilor de integritate se poate face numai in urmatoarele cazuri:
  a) imposibilitatea de exercitare a atributiilor, timp de cel putin 20 de zile;
  b) solicitarea motivata a inspectorului de integritate caruia i-a fost repartizata lucrarea;
  c) suspendarea din activitate, in conditiile legii;
  d) incompatibilitate;
  e) conflict de interese;
  f) admiterea declaratiei de abtinere sau a cererii de recuzare a inspectorului de integritate;
  g) lasarea cauzei in nelucrare mai mult de 10 zile.

  SECTIUNEA 2 - Statutul personalului Agentiei


  Art. 17
  (1) Poate fi numita in functia de inspector de integritate persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 18 alin. (2).
  (2) Numirea inspectorilor de integritate se face pe baza unui concurs sau examen, organizat potrivit regulamentului aprobat prin hotarare a Consiliului National de Integritate, la propunerea presedintelui Agentiei, si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precum si pe pagina de internet a Agentiei.
  (3) Numirea inspectorului de integritate, a celorlalti functionari publici si, respectiv, a personalului contractual se face potrivit Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile ulterioare, si Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (4) Personalului Agentiei ii este interzis sa isi exprime public opinia cu privire la cauzele aflate pe rolul Agentiei.
  (5) Personalul Agentiei are obligatia de a nu divulga datele sau informatiile la care a avut acces decat in conditiile legii. Aceasta obligatie se mentine timp de 5 ani si dupa incetarea activitatii, sub sanctiunea legii penale.
  (6) Personalul Agentiei raspunde civil, disciplinar, contraventional, administrativ si penal, in conditiile legii.

  Art. 18
  (1) Presedintele si vicepresedintele Agentiei sunt numiti in functie de catre Senat, pentru un mandat de 4 ani, care nu poate fi reinnoit, in urma concursului organizat potrivit prezentei legi.
  (2) Poate fi numita in functia de presedinte sau de vicepresedinte al Agentiei persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
  a) este cetatean roman;
  b) are capacitate deplina de exercitiu;
  c) are studii superioare juridice sau economice atestate in conditiile legii;
  d) nu face si nici nu a facut parte, in ultimii 3 ani, din niciun partid politic, formatiune sau alianta politica;
  e) nu a fost agent sau colaborator al serviciilor de informatii inainte de anul 1990, nu a fost si nu este lucrator operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informatii;
  f) nu a fost condamnat pentru infractiuni savarsite cu intentie, pentru care nu a intervenit reabilitarea, si care il fac incompatibil cu functia de demnitate publica, si nu are cazier fiscal;
  g) este apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei.
  (3) Dovada indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (2) lit. d) si e) se face pe baza declaratiei pe propria raspundere, autentificata de un notar public.

  Art. 19
  (1) Consiliul National de Integritate va face publica declansarea procedurii de selectie a presedintelui sau a vicepresedintelui prin publicarea unui anunt pe pagina de internet a Agentiei, in cel putin 3 ziare cu acoperire nationala si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
  (2) Candidaturile insotite de actele doveditoare se depun, in termen de 30 de zile de la publicarea anuntului, la compartimentul de resurse umane din cadrul Agentiei.

  Art. 20
  (1) In cel mult 10 zile de la expirarea termenului de depunere a candidaturilor, Consiliul National de Integritate va verifica respectarea conditiilor prevazute la art. 18 alin. (2) si va efectua selectia dosarelor candidatilor.
  (2) In termen de 30 de zile de la terminarea verificarilor, candidatii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 18 alin. (2) vor sustine un concurs.

  Art. 21
  (1) Conditiile si procedura de desfasurare a concursului se stabilesc prin regulament.
  (2) Regulamentul de desfasurare a concursului sau examenului se aproba prin hotarare a Consiliului National de Integritate si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si pe pagina de internet a Agentiei.
  (3) Tematica de concurs si componenta comisiilor pentru organizarea concursului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrarilor si solutionarea contestatiilor se stabilesc prin hotarare a Consiliului National de Integritate si se publica pe pagina de internet a Agentiei.
  (4) Concursul sau examenul consta intr-o proba scrisa si in sustinerea unui interviu.
  (5) Subiectele de concurs la proba scrisa se stabilesc pe baza tematicii de concurs, astfel incat sa reflecte atat cunostintele de specialitate ale candidatilor, cat si calitatile de conducere si organizare. Subiectele se noteaza fiecare cu puncte de la 1 la 100.
  (6) Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina un punctaj minim de 70 de puncte la fiecare subiect.
  (7) Contestatiile se depun in termen de doua zile de la afisarea rezultatelor si se solutioneaza in termen de doua zile de la expirarea termenului de depunere.
  (8) Candidatii care au obtinut punctajul minim prevazut la alin. (6) vor sustine un interviu in fata Consiliului National de Integritate.
  (9) Rezultatele concursului sunt validate de Consiliul National de Integritate, in termen de 15 zile de la solutionarea contestatiilor.
  (10) La solicitarea comisiei de organizare a concursului si pana la validarea rezultatelor concursului sau examenului, Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii verifica si comunica acesteia apartenenta sau colaborarea candidatilor cu serviciile de informatii inainte de anul 1990. Rezultatele verificarilor se ataseaza la dosarul candidatului.

  Art. 22
  Numirea in functie a candidatilor admisi se face de catre Senat, in termen de 15 zile de la validarea rezultatelor concursului, potrivit regulamentului.

  Art. 23
  (1) Inainte de inceperea exercitarii functiei, presedintele si vicepresedintele Agentiei depun in fata Senatului urmatorul juramant: "Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei, sa-mi indeplinesc atributiile cu onoare, constiinta si fara partinire. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!" sau, dupa caz, rostesc urmatoarea formula: "Ma oblig sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei, sa-mi indeplinesc atributiile cu onoare, constiinta si fara partinire." Referirea la divinitate nu este obligatorie.
  (2) Refuzul depunerii juramantului sau al rostirii formulei atrage nulitatea numirii in functie.

  Art. 24
  Presedintele si vicepresedintele Agentiei pot fi eliberati din functie in urmatoarele situatii:
  a) demisie;
  b) incapacitate manageriala, constatata potrivit prevederilor art. 25 alin. (2);
  c) condamnarea definitiva pentru savarsirea unei infractiuni;
  d) cand se constata nerespectarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese, regimul incompatibilitatilor sau cand se dispune confiscarea unei parti din avere ori a unui bun determinat;
  e) neindeplinirea oricareia dintre conditiile prevazute la art. 18 alin. (2).

  Art. 25
  (1) In situatiile prevazute la art. 24, Senatul dispune, prin hotarare, eliberarea din functie, la propunerea Consiliului National de Integritate.
  (2) Constatarea situatiei prevazute la art. 24 lit. b) se face de catre Consiliul National de Integritate, daca aceasta rezulta din concluziile raportului anual de audit extern independent, intocmit in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
  (3) Constatarea situatiilor prevazute la art. 24 lit. c) si
  e) se face de catre Consiliul National de Integritate, din oficiu sau la sesizarea oricarei persoane.

  Art. 26
  Functiile de presedinte si vicepresedinte ale Agentiei sunt incompatibile cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor sau activitatilor exclusiv didactice din invatamantul superior.

  Art. 27
  (1) Principalele atributii ale presedintelui Agentiei sunt urmatoarele:
  a) organizeaza, coordoneaza, conduce si controleaza, in limitele legii, activitatea curenta a Agentiei;
  b) aproba statul de functii si de personal;
  c) numeste, prin ordin, personalul Agentiei, in conditiile legii;
  d) exercita actiunea disciplinara impotriva personalului din subordine;
  e) asigura publicarea raportului anual de activitate a Agentiei si a auditului extern independent pe pagina de internet a Agentiei;
  f) reprezinta institutia in raporturile cu orice alta institutie publica sau privata ori persoana fizica;
  g) aproba strategia Agentiei privind activitatea de control al averilor si de verificare a conflictelor de interese. Strategia se intocmeste anual, avand in vedere si concluziile raportului de audit extern independent;
  h) emite ordine si instructiuni;
  i) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.
  (2) Vicepresedintele Agentiei exercita atributiile prevazute de prezenta lege ori incredintate de presedintele Agentiei. Atributiile prevazute la alin. (1) lit. b) si g) pot fi exercitate numai de presedintele Agentiei.
  (3) Presedintele si vicepresedintele Agentiei nu indeplinesc atributii operative in domeniul controlului averilor sau verificarii conflictelor de interese.

  Art. 28
  (1) Salarizarea si celelalte drepturi ale personalului Agentiei se stabilesc tinandu-se seama de importanta, raspunderea, complexitatea si riscurile activitatii desfasurate, de interdictiile si incompatibilitatile prevazute de lege, urmarindu-se garantarea independentei si a autonomiei acestuia, potrivit legii.
  (2) Presedintele si vicepresedintele Agentiei sunt salarizati potrivit pct. II "Salarii de baza pentru functii de conducere si de executie de specialitate specifice serviciilor Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ, Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi si Consiliului National al Audiovizualului", lit. A "Functii de conducere specifice", respectiv, "Sef departament, director general", din anexa nr. Ib "Administratia publica centrala de specialitate" la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobata prin Legea nr. 383/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (3) Nivelul salariilor de baza pentru functiile de inspector de integritate sunt cele prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
  (4) Inspectorii de integritate beneficiaza, pentru activitatea desfasurata, de un spor de confidentialitate de 10%, calculat la salariul de baza.
  (5) Salariile de baza ale inaltilor functionari publici, ale functionarilor publici si ale personalului contractual din cadrul Agentiei sunt cele prevazute pentru aceleasi categorii de personal din aparatul Guvernului, majorate cu 10%.
  (6) Inspectorii de integritate, inaltii functionari publici, functionarii publici si personalul contractual din cadrul Agentiei beneficiaza, pe langa salariile de baza, de sporuri, premii si celelalte drepturi, inclusiv de indemnizatie de conducere, dupa caz, reglementate de lege pentru categoria respectiva de personal, aplicabile personalului din aparatul Guvernului.

  Art. 29
  (1) Paza sediilor Agentiei, a bunurilor si a valorilor apartinand acestora, supravegherea accesului si mentinerea ordinii interioare necesare desfasurarii normale a activitatii in aceste sedii se asigura, in mod gratuit, de catre Jandarmeria Romana, prin structurile sale specializate.
  (2) Efectivele de jandarmi si fondurile necesare asigurarii pazei si protectiei obiectivelor si personalului Agentiei se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea presedintelui Agentiei. Instituirea pazei cu efective de jandarmi se va realiza numai in masura in care se vor suplimenta efectivele si fondurile financiare necesare prestarii acestui serviciu. Modul de utilizare a personalului jandarmeriei pentru asigurarea pazei si protectiei obiectivelor si personalului Agentiei se stabilesc prin protocol incheiat intre Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Agentie.

  Art. 30
  (1) Arestarea preventiva sau punerea in miscare a actiunii penale impotriva presedintelui si vicepresedintelui Agentiei sau a unui inspector de integritate al Agentiei atrage suspendarea de drept din functia pe care acesta o detine.
  (2) In termen de 24 de ore de la data la care s-au dispus masurile prevazute la alin. (1) procurorul sau, dupa caz, judecatorul comunica solutia dispusa Agentiei si, dupa caz, Consiliului National de Integritate.
  (3) Suspendarea din functie se constata de Consiliul National de Integritate pentru presedintele si vicepresedintele Agentiei si, respectiv, de presedintele Agentiei pentru personalul din subordine. Aceasta se comunica persoanei in cauza.
  (4) Daca presedintele si vicepresedintele Agentiei sunt suspendati din functie, Consiliul National de Integritate deleaga atributiile de conducere unui inspector de integritate. Interimatul inceteaza la data revenirii in functie a titularilor sau la data numirii altor persoane.
  (5) Daca se dispune scoaterea de sub urmarire penala ori incetarea urmaririi penale, achitarea sau incetarea procesului penal prin hotarare definitiva, suspendarea inceteaza, iar persoana respectiva va fi reintegrata in functia detinuta anterior si ii vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.

  Art. 31
  (1) Evaluarea calitatii managementului Agentiei se face anual, printr-un audit extern independent.
  (2) Finantarea auditului prevazut la alin. (1) se face din bugetul Agentiei. Selectarea entitatii care va efectua auditul se face cu respectarea prevederilor legale privind achizitiile publice.
  (3) La procedura de achizitie publica nu pot participa entitati din sectorul public sau entitati din sectorul privat la care statul este actionar.

  Art. 32
  (1) Raportul de audit se intocmeste in primele 3 luni ale anului si cuprinde, in mod obligatoriu, recomandari privind modul de indeplinire a atributiilor manageriale, organizarea eficienta, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatilor de catre conducerea Agentiei, precum si recomandari privind necesitatea de reducere sau, dupa caz, de suplimentare a posturilor Agentiei.
  (2) In termen de maximum 5 zile de la primirea raportului de audit presedintele Agentiei procedeaza la comunicarea acestuia Consiliului National de Integritate.


  Capitolul IV - Consiliul National de Integritate


  Art. 33
  Consiliul National de Integritate, denumit in continuare Consiliul, este organismul reprezentativ, aflat sub control parlamentar exercitat de Senat, cu activitate nepermanenta, care indeplineste atributiile prevazute de prezenta lege.

  Art. 34
  (1) Consiliul este numit de Senat si este format dintr-un numar de membri desemnati dupa cum urmeaza:
  a) cate un membru desemnat de catre fiecare grup parlamentar din Senat, plus grupul minoritatilor nationale din Camera Deputatilor;
  b) un reprezentant al Ministerului Justitiei si un reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor;
  c) un reprezentant al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, desemnat de adunarea generala, potrivit statutului;
  d) un reprezentant al Asociatiei Municipiilor din Romania, desemnat de adunarea generala, potrivit statutului;
  e) un reprezentant al Asociatiei Oraselor din Romania, desemnat de adunarea generala, potrivit statutului;
  f) un reprezentant al Asociatiei Comunelor din Romania, desemnat de adunarea generala, potrivit statutului;
  g) un reprezentant al inaltilor functionari publici si un reprezentant al functionarilor publici, desemnati de Agentia Nationala a Functionarilor Publici;
  h) un reprezentant desemnat de comun acord de asociatiile magistratilor, legal constituite;
  i) un reprezentant desemnat de organizatiile societatii civile legal constituite, cu activitate in domeniul drepturilor omului, juridic sau economico-financiar.
  (2) Autoritatile, institutiile si structurile prevazute la alin. (1) vor desemna, in mod corespunzator, cate un supleant.
  (3) Sedinta de constituire a Consiliului este legala daca participa cel putin majoritatea membrilor sai.

  Art. 35
  Presedintele Consiliului este ales prin vot secret, cu majoritate simpla, dintre membrii Consiliului.

  Art. 36
  (1) Mandatul membrilor Consiliului este de 3 ani si poate fi reinnoit o singura data.
  (2) Mandatul de membru al Consiliului inceteaza la data desemnarii noilor membri, cu respectarea prevederilor alin. (1).
  (3) In cazul persoanelor prevazute la art. 34 alin. (1) lit. a)-f), mandatul de membru inceteaza si la pierderea calitatii in considerarea careia au fost desemnate. In acest caz va fi desemnat un nou membru, potrivit prevederilor art. 34.
  (4) Intre a 90-a zi si a 30-a zi inaintea expirarii mandatului Consiliului, se vor desemna membrii viitorului Consiliu.

  Art. 37
  (1) Sedintele Consiliului sunt publice.
  (2) Consiliul are urmatoarele atributii:
  a) propune Senatului numirea si revocarea din functie a presedintelui si vicepresedintelui Agentiei;
  b) constata suspendarea din functie a presedintelui si vicepresedintelui Agentiei;
  c) aproba regulamentul de desfasurare a concursului sau examenului pentru numirea in functie a presedintelui si vicepresedintelui Agentiei, precum si tematica de concurs si componenta comisiilor pentru organizarea concursului sau examenului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrarilor si solutionarea contestatiilor, adoptand hotarari in acest sens;
  d) analizeaza informarile pe care i le prezinta trimestrial presedintele Agentiei referitor la activitatea acesteia;
  e) formuleaza recomandari referitoare la strategia si activitatea Agentiei privind activitatea de verificare a averilor si a conflictelor de interese;
  f) analizeaza raportul anual de audit prevazut la art. 32;
  g) inainteaza Senatului, anual, un raport despre activitatea Agentiei.

  Art. 38
  (1) Consiliul se reuneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar.
  (2) Convocarea Consiliului se face de presedintele Consiliului sau de un numar de membri care reprezinta cel putin un sfert din totalul membrilor sai.
  (3) Consiliul lucreaza in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si adopta hotarari cu votul majoritatii simple a membrilor prezenti.
  (4) Secretariatul Consiliului este asigurat de personalul desemnat din cadrul Agentiei.
  (5) Lucrarile Consiliului se desfasoara, de regula, la sediul Agentiei.


  Capitolul V - Declararea averilor si a intereselor


  Art. 39
  (1) Urmatoarele categorii de persoane au obligatia declararii averii si a intereselor:
  1. Presedintele Romaniei;
  2. consilierii prezidentiali si consilierii de stat;
  3. deputatii si senatorii;
  4. membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimilatii acestora, precum si consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru;
  5. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
  6. judecatorii, procurorii, magistratii-asistenti, asimilati acestora, precum si asistentii judiciari;
  7. personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor;
  8. judecatorii Curtii Constitutionale;
  9. membrii Curtii de Conturi si personalul Curtii de Conturi;
  10. presedintele Consiliului Legislativ si presedintii de sectie;
  11. Avocatul Poporului si adjunctii sai;
  12. presedintele si vicepresedintele Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucarii Datelor cu Caracter Personal;
  13. membrii Consiliului Concurentei;
  14. membrii Colegiului Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii;
  15. membrii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare;
  16. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor;
  17. membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
  18. membrii Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii;
  19. membrii Consiliului National al Audiovizualului;
  20. membrii consiliilor de administratie si ai comitetelor directoare ale Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune;
  21. membrii Consiliului National de Integritate, precum si presedintele si vicepresedintele Agentiei Nationale de Integritate;
  22. directorul general si membrii consiliului director al Agentiei Nationale de Presa - ROMPRES;
  23. directorul Serviciului Roman de Informatii, prim-adjunctul si adjunctii sai;
  24. directorul Serviciului de Informatii Externe si adjunctii sai;
  25. personalul diplomatic si consular;
  26. directorul Serviciului de Protectie si Paza, prim-adjunctul si adjunctul sau;
  27. directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, prim-adjunctul si adjunctii sai;
  28. alesii locali;
  29. persoanele cu functii de conducere si de control, precum si functionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care isi desfasoara activitatea in cadrul tuturor autoritatilor publice centrale ori locale sau, dupa caz, in cadrul tuturor institutiilor publice;
  30. persoanele cu functii de conducere si de control din cadrul unitatilor sistemului de invatamant de stat si al unitatilor de stat din sistemul de sanatate publica;
  31. personalul incadrat la cabinetul demnitarului, precum si personalul incadrat la cancelaria prefectului;
  32. membrii consiliilor de administratie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere, precum si persoanele care detin functii de conducere in cadrul regiilor autonome de interes national sau local, companiilor si societatilor nationale sau, dupa caz, al societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar sau semnificativ;
  33. guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administratie, angajatii cu functii de conducere ai Bancii Nationale a Romaniei, precum si personalul din conducerea bancilor la care statul este actionar majoritar sau semnificativ;
  34. personalul institutiilor publice implicate in realizarea procesului de privatizare;
  35. presedintii, vicepresedintii, secretarii si trezorierii federatiilor si confederatiilor sindicale.
  (2) Obligatia privind declararea averii si a intereselor revine, in conditiile prezentei legi, si celorlalte categorii de persoane, cu exceptia celor apartinand cultelor religioase, care sunt numite in functie de Presedintele Romaniei, de Parlament, de Guvern sau de primul-ministru.

  Art. 40
  (1) Persoanele care candideaza pentru functiile de Presedinte al Romaniei, deputat, senator, consilier judetean, consilier local sau primar sunt obligate sa isi declare averea si interesele.
  (2) Declaratiile de avere si de interese se depun la Biroul Electoral Central sau, dupa caz, la biroul electoral de circumscriptie, odata cu declaratia de acceptare a candidaturii, in doua exemplare. Biroul Electoral Central si biroul electoral de circumscriptie transmit un exemplar al declaratiilor de avere si de interese la Agentie, in termen de cel mult 48 de ore de la depunere.
  (3) Declaratiile de avere si de interese ale candidatilor pentru functia de Presedinte al Romaniei se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si pe pagina de internet a Agentiei, in termen de 10 zile de la data depunerii sau primirii, dupa caz, si se mentin publicate pe aceasta pagina.
  (4) Declaratiile de avere si de interese ale candidatilor pentru functia de deputat, senator, consilier judetean, consilier local sau primar se publica pe pagina de internet a Agentiei, in termen de 10 zile de la data primirii, si se mentin publicate pe acesta pagina.

  Art. 41
  (1) Declaratiile de avere si de interese reprezinta acte personale si irevocabile, putand fi rectificate numai in conditiile prevazute de prezenta lege.
  (2) Declaratia de avere se face in scris, pe proprie raspundere, si cuprinde bunurile proprii, bunurile comune si cele detinute in indiviziune, precum si cele ale copiilor aflati in intretinere, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, precum si prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaratia de avere si pentru declaratia de interese, aprobata prin Legea nr. 158/2005, care se aplica in mod corespunzator.
  (3) Declaratia de interese se face, in scris, pe proprie raspundere si cuprinde functiile si activitatile, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 14/2005.

  Art. 42
  (1) Declaratiile de avere si de interese se depun in termen de 15 zile de la data numirii sau alegerii in functie ori de la data inceperii activitatii.
  (2) Persoanele prevazute de lege au obligatia sa depuna sau sa actualizeze declaratiile de avere si de interese anual, cel mai tarziu la data de 31 mai, pentru anul fiscal anterior.
  (3) In termen de cel mult 15 zile de la data incheierii mandatului sau a incetarii activitatii, persoanele prevazute de lege au obligatia sa depuna o noua declaratie de avere si declaratie de interese.
  (4) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, persoanele care nu aveau obligatia de a depune declaratia de avere si declaratia de interese, pentru care legea stabileste aceasta obligatie, trebuie sa depuna aceste declaratii, potrivit legii.


  Capitolul VI - Verificarea averilor, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor


  Art. 43
  (1) Agentia incepe verificarea averilor si a conflictelor de interese, precum si a incompatibilitatilor, daca in urma verificarii prealabile rezulta probe sau indicii temeinice referitoare la incalcarea prevederilor legale.
  (2) Caracterul licit al dobandirii averii se prezuma. Inspectorul de integritate trebuie sa dovedeasca caracterul ilicit al partii de avere dobandite sau al bunului a carui confiscare o solicita.
  (3) Dispozitiile privind definitia conflictului de interese, precum si obligatiile ce decurg pentru persoanele supuse dispozitiilor legale privind conflictele de interese sunt cele cuprinse in Constitutie, in Legea nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in alte acte normative.
  (4) Dispozitiile art. 72 din cap. II, titlul IV al Legii nr. 161/2003 se aplica si persoanelor prevazute la art. 39 alin. (1) pct. 5-26 si 28, cu exceptia functionarilor publici, pct. 29-33 si alin. (2).
  (5) Dispozitiile prezentei legi privind regimul incompatibilitatilor se completeaza cu prevederile Legii nr. 161/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 44
  (1) Agentia intocmeste un act de constatare daca, in urma probelor aflate la dosar, rezulta ca:
  a) intre averea dobandita pe parcursul exercitarii functiei si veniturile realizate in aceeasi perioada sunt diferente vadite, iar dobandirea unei cote-parti din avere sau a anumitor bunuri determinate nu este licita, cauza trimitandu-se instantei competente, care poate dispune confiscarea unei parti din averea dobandita sau unui bun determinat;
  b) una dintre persoanele supuse dispozitiilor legale privind conflictele de interese a emis un act administrativ, a incheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii, cu incalcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese;
  c) una dintre persoanele prevazute de lege se afla in stare de incompatibilitate;
  d) persoana verificata nu a actionat cu incalcarea obligatiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilitatilor.
  (2) Inspectorul de integritate comunica persoanei verificate actul de constatare, in termen de cel mult 5 zile de la data adoptarii.
  (3) Agentia sesizeaza organul de urmarire penala sau organul fiscal competent daca exista probe sau indicii temeinice privind savarsirea unei fapte prevazute de legea penala. Verificarea efectuata de inspectorul de integritate se suspenda pana la solutionarea cauzei de catre organul judiciar, potrivit legii. In acest caz, termenul de prescriptie a raspunderii disciplinare se suspenda pana la reluarea verificarii de catre Agentie. Sesizarea organului fiscal competent se face in vederea stabilirii obligatiilor fiscale, potrivit legii.

  Art. 45
  (1) In cazul unui conflict de interese, toate actele juridice sau administrative incheiate direct sau prin persoane interpuse, cu incalcarea dispozitiilor legale privind conflictul de interese, sunt lovite de nulitate absoluta.
  (2) Actiunea in constatarea nulitatii absolute a actelor juridice sau administrative incheiate cu incalcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese poate fi introdusa de Agentie chiar daca persoana in cauza nu mai detine acea functie.
  (3) Instanta va dispune motivat constatarea nulitatii absolute si anularea beneficiilor patrimoniale.

  Art. 46
  (1) Pentru solutionarea cererii de confiscare a unei parti din avere sau a unui bun determinat, in termen de 15 zile de la data comunicarii actului de constatare Agentia trimite dosarul curtii de apel, sectia de contencios administrativ si fiscal, in a carei circumscriptie locuieste persoana verificata. Actiunea este scutita de taxa de timbru. Pentru Presedintele Romaniei, primul-ministru, membrii Guvernului, secretarul general al Guvernului, senatori si deputati, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, judecatorii curtilor de apel si procurorii parchetelor de pe langa aceste instante, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, membrii Curtii de Conturi si judecatorii Curtii Constitutionale, precum si conducatorii autoritatilor publice numiti de Presedintele Romaniei, Parlament sau de primul-ministru, aflati in functie, competenta de judecata apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal, care judeca in complet de 3 judecatori. Dispozitiile art. 16-20, art. 23-34 si art. 38 din Legea nr. 115/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
  (2) In termen de 15 zile de la data comunicarii actului de constatare a conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate, persoana verificata poate face contestatie la curtea de apel, sectia de contencios administrativ si fiscal, in a carei circumscriptie locuieste. Actiunea este scutita de taxa de timbru. Prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
  (3) Constatarea conflictului de interese sau a starii de incompatibilitate ramane definitiva la expirarea termenului prevazut la alin. (1), in cazul in care nu a fost formulata contestatia, sau la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti ca urmare a judecarii contestatiei.

  Art. 47
  (1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat ca a emis un act administrativ, a incheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu incalcarea obligatiilor legale privind conflictul de interese constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit reglementarii aplicabile demnitatii, functiei sau activitatii respective.
  (2) Persoana eliberata sau destituita din functie este decazuta din dreptul de a mai exercita o functie sau o demnitate publica dintre cele prevazute la art. 39, cu exceptia celor elective, pe o perioada de pana la 3 ani de la data eliberarii sau destituirii din functia sau demnitatea publica respectiva. Interdictia se dispune ca sanctiune complementara, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, in cazul confiscarii unei parti din averea dobandita sau a unui bun determinat ori in cazul conflictelor de interese.
  (3) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate constituie temei pentru eliberarea din functie sau, dupa caz, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit reglementarii aplicabile demnitatii, functiei sau activitatii respective.
  (4) Daca persoana cercetata nu mai ocupa o functie sau o demnitate publica dintre cele prevazute la art. 39 la data ramanerii definitive a actului de constatare, aceasta este decazuta din dreptul de a mai ocupa o functie sau o demnitate publica dintre cele prevazute de lege, cu exceptia celor elective, pe o perioada de 3 ani de la data ramanerii definitive a actului de constatare. Interdictia se dispune ca sanctiune complementara, prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, in cazul confiscarii unei parti din averea dobandita sau a unui bun determinat ori in cazul conflictelor de interese.

  Art. 48
  (1) Actul ramas definitiv potrivit prevederilor art. 46 alin. (3), prin care se constata caracterul ilicit al averii sau al unei parti a acesteia sau prin care se constata conflictul de interese ori starea de incompatibilitate, se publica pe pagina de internet a Agentiei si se comunica, in termen de 10 zile, organelor care aplica sanctiuni disciplinare sau care dispun revocarea, destituirea sau eliberarea din functie, precum si organelor fiscale competente.
  (2) Agentia va comunica, de asemenea, actul de constatare, dupa cum urmeaza:
  a) pentru Presedintele Romaniei si pentru primul-ministru - Parlamentului;
  b) pentru ceilalti membri ai Guvernului - primului-ministru, care propune Presedintelui Romaniei eliberarea din functie, potrivit Legii nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare;
  c) pentru secretarii de stat, subsecretarii de stat, precum si pentru asimilatii acestora - primului-ministru, care poate dispune eliberarea din functie;
  d) pentru senatori si deputati - Camerei din care face parte parlamentarul, care va aplica sanctiunile disciplinare potrivit legii si regulamentului Camerei respective;
  e) pentru judecatori, procurori, membrii Consiliului Superior al Magistraturii si magistrati-asistenti - Consiliului Superior al Magistraturii, care va aplica o sanctiune disciplinara;
  f) pentru judecatorii Curtii Constitutionale - Curtii Constitutionale, care va aplica o sanctiune disciplinara;
  g) pentru membrii Curtii de Conturi, Avocatul Poporului si adjunctii sai - Parlamentului;
  h) pentru alesii locali, cu exceptia primarilor - consiliului local sau, dupa caz, consiliului judetean, care va aplica o sanctiune disciplinara, potrivit legii;
  i) pentru primari - consiliului local;
  j) pentru functionarii publici - comisiei de disciplina sau consiliului de disciplina, care propune autoritatii prevazute de lege aplicarea unei sanctiuni, potrivit legii;
  k) pentru celelalte persoane prevazute la art. 39 - comisiilor de disciplina, autoritatii ori institutiei competente, care vor aplica o sanctiune disciplinara, potrivit legii.
  (3) Sanctiunea disciplinata se dispune si in cazul in care actul de constatare al Agentiei a fost comunicat si organelor de urmarire penala, potrivit alin. (2).
  (4) Prin derogare de la dispozitiile legilor speciale care reglementeaza raspunderea disciplinara, sanctiunea poate fi aplicata in termen de cel mult 6 luni de la data ramanerii definitive a actului de constatare, potrivit prevederilor art. 46.


  Capitolul VII - Alte sanctiuni


  Art. 49
  (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 6 se sanctioneaza cu amenda de 200 lei pentru fiecare zi de intarziere. Sesizarea instantei se face de catre inspectorul de integritate din cadrul Agentiei.
  (2) Instanta competenta sa decida aplicarea amenzii prevazute la alin. (1) este judecatoria in a carei circumscriptie se afla sediul persoanei juridice sanctionate. Judecata se face de urgenta si cu precadere, cu citarea partilor.
  (3) Hotararea instantei prin care se aplica amenda este supusa recursului, in termen de 10 zile de la pronuntare, pentru cei prezenti, si de la comunicare, pentru cei absenti.

  Art. 50
  (1) Fapta persoanelor care, cu intentie, depun declaratii de avere care nu corespund adevarului constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.
  (2) Fapta celui care, cu stiinta, in sesizarea adresata Agentiei face afirmatii mincinoase sau produce ori ticluieste probe mincinoase cu privire la caracterul ilicit sau nejustificat al averii unei persoane constituie infractiunea de denuntare calomnioasa si se pedepseste potrivit Codului penal.

  Art. 51
  (1) Fapta uneia dintre persoanele prevazute de lege care, cu intentie, depune o declaratie de interese care nu corespunde adevarului constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.
  (2) Fapta celui care, cu stiinta, in sesizarea adresata Agentiei face afirmatii mincinoase sau produce ori ticluieste probe cu privire la existenta conflictului de interese al unei persoane supuse dispozitiilor legale privind conflictele de interese constituie infractiunea de denuntare calomnioasa si se pedepseste potrivit Codului penal.

  Art. 52
  (1) Nedepunerea declaratiei de avere in termenele prevazute de lege constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei si declansarea din oficiu a procedurii de control.
  (2) Nerespectarea obligatiilor prevazute de lege de catre persoanele desemnate potrivit prevederilor art. 9 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei. Aceeasi sanctiune se aplica si conducatorului entitatii respective daca acesta nu indeplineste obligatiile prevazute de prezenta lege.

  Art. 53
  (1) Neaplicarea sanctiunii disciplinare sau neconstatarea incetarii functiei publice, dupa caz, atunci cand actul de constatare a ramas definitiv constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei.
  (2) Constatarea si aplicarea sanctiunii amenzii se fac de catre persoanele imputernicite din cadrul Agentiei. Impotriva actelor de sanctionare se poate face contestatie in conditiile Legii nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.

  Art. 54
  Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 115/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 53/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Codului de procedura civila, ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare, precum si cu dispozitiile altor acte normative, daca acestea nu sunt contrare prezentei legi.


  Capitolul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale


  Art. 55
  In cel mult 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, potrivit art. 59 alin. (1) lit. b), documentele din arhiva aflata la comisiile prevazute de Legea nr. 115/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se predau, pe baza de proces-verbal, Agentiei. Cauzele in care verificarile sunt in curs vor fi solutionate in continuare de catre comisiile de cercetare a averilor, potrivit Legii nr. 115/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 56
  Pentru primul concurs de ocupare a functiilor de presedinte si vicepresedinte ai Agentiei, documentele se depun la Consiliu.

  Art. 57
  In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, persoanele desemnate potrivit art. 9 vor asigura implementarea prevederilor prezentei legi si vor introduce in regulamentele de ordine interioara prevederi detaliate privitoare la declararea averii, declararea intereselor si a incompatibilitatilor, adaptate specificului respectivei institutii, care vor fi aduse la cunostinta tuturor angajatilor impreuna cu prevederile prezentei legi.

  Art. 58
  Amenzile aplicate in temeiul prezentei legi se constituie venit la bugetul de stat.

  Art. 59
  (1) Prezenta lege intra in vigoare:
  a) la 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in ceea ce priveste cap. III si IV, referitoare la Agentia Nationala de Integritate si la Consiliul National de Integritate;
  b) la 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in ceea ce priveste cap. I, II si cap. V-VII.
  (2) Consiliul National de Integritate va fi desemnat in termen de cel mult 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, potrivit alin. 1 lit. a).
  (3) Presedintele si vicepresedintele Agentiei vor fi numiti de catre Senat, in conditiile prezentei legi.
  (4) Agentia va functiona cu un numar maxim de 25 de posturi pana la data cand devine operationala, cu incadrarea in termenul prevazut la alin. (1). Pana la numirea presedintelui Agentiei, potrivit alin. (3), Ministerul Economiei si Finantelor, Ministerul Justitiei, Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Garda Financiara si Agentia Nationala a Functionarilor Publici vor detasa persoane care vor desfasura operatiuni legate de infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei. La data la care Agentia devine operationala, aceste persoane pot opta, cu acordul presedintelui Agentiei, pentru desfasurarea activitatii in cadrul Agentiei, prin transfer, potrivit legii.
  (5) Institutiile prevazute la alin. (4) vor desemna personalul detasat, dupa cum urmeaza:
  a) Ministerul Economiei si Finantelor - 4 persoane;
  b) Ministerul Justitiei - 3 persoane;
  c) Ministerul Internelor si Reformei Administrative - 5 persoane;
  d) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse - 4 persoane;
  e) Agentia Nationala de Administrare Fiscala - 3 persoane;
  f) Garda Financiara - 3 persoane;
  g) Agentia Nationala a Functionarilor Publici - 3 persoane.
  (6) In vederea respectarii dispozitiilor alin. (2)-(5), Guvernul aloca resursele financiare, materiale si logistice in vederea functionarii Agentiei, in termen de cel mult 20 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, potrivit alin. (1) lit. a). In acelasi termen, Guvernul si autoritatile administratiei publice locale vor lua masuri pentru asigurarea sediului Agentiei.
  (7) Prima evaluare a activitatii Agentiei se va face incepand cu mandatul presedintelui, numit potrivit art. 22.

  Art. 60
  (1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi, potrivit art. 59 alin. (1) lit. b), se abroga:
  a) art. 1, 2, art. 3 alin. (2) si (3), art. 4, 5, art. 6 alin. (3) si (4), art. 61, 8, 9, 11-13, art. 14 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 21, 22, 35 si 36 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
  b) cap. I "Dispozitii generale", alin. (3)-(7) ale art. 73, art. 74, alin. (3) si (4) ale art. 76 din cap. II "Conflictul de interese" si art. 112 si 113 din cap. VI "Dispozitii comune" din titlul IV "Conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice" al cartii I "Reglementari generale pentru prevenirea si combaterea coruptiei" din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
  c) art. 54 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cu modificarile ulterioare.
  (2) Dispozitiile privind incompatibilitatile prevazute la art. 80-110 din cap. III, titlul IV, cartea I, cele prevazute la art. 80-110 din cap. III, titlul IV, cartea I, precum si cele prevazute la art. 115-117 din cap. VII, titlul IV, cartea I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt si raman in vigoare.

  Art. 61
  Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
  1. La articolul 14, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
  "(2) Ordonanta de clasare se comunica partilor si parchetului competent, precum si directiei generale judetene a finantelor publice in a carei raza domiciliaza persoana a carei avere este supusa verificarii."
  2. La articolul 16, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 16

  (1) Presedintele curtii de apel sau presedintele sectiei de contencios administrativ si fiscal, primind dosarul, fixeaza termen de judecata, potrivit legii, si dispune citarea tuturor partilor care au fost chemate la Agentie. Statul, prin Ministerul Economiei si Finantelor, va fi intotdeauna citat in instanta. Participarea procurorului si a Agentiei Nationale de Integritate este obligatorie."
  3. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 20 - Sentintele curtii de apel, Sectia de contencios administrativ si fiscal, pot fi atacate cu recurs de catre partile interesate: Agentia Nationala de Integritate, Ministerul Economiei si Finantelor si procuror, in termen de 15 zile de la comunicare, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia de contencios administrativ si fiscal."
  4. In tot cuprinsul Legii nr. 115/1996, sintagma "comisia de cercetare" se inlocuieste cu denumirea "Agentia Nationala de Integritate".


  ANEXA - SALARIILE DE BAZA pentru personalul incadrat in functiile de inspector de integritate


  +------------------------------------------------------------------------------+
  ¦Nr. ¦  Functia publica   ¦Clasa¦ Gradul  ¦  Treapta  ¦Salariul de baza¦
  ¦crt.¦            ¦   ¦profesional¦de salarizare¦  - lei -   ¦
  +----+------------------------+-----+-----------+-------------+----------------¦
  ¦ 1. ¦Inspector de integritate¦ I ¦ Superior ¦   1   ¦   3.500   ¦
  +----+------------------------+-----+-----------+-------------+----------------¦
  ¦  ¦            ¦ I ¦ Superior ¦   2   ¦   3.200   ¦
  +----+------------------------+-----+-----------+-------------+----------------¦
  ¦  ¦            ¦ I ¦ Superior ¦   3   ¦   3.000   ¦
  +----+------------------------+-----+-----------+-------------+----------------¦
  ¦  ¦            ¦ I ¦ Principal ¦   1   ¦   2.700   ¦
  +----+------------------------+-----+-----------+-------------+----------------¦
  ¦  ¦            ¦ I ¦ Principal ¦   2   ¦   2.500   ¦
  +----+------------------------+-----+-----------+-------------+----------------¦
  ¦  ¦            ¦ I ¦ Principal ¦   3   ¦   2.300   ¦
  +----+------------------------+-----+-----------+-------------+----------------¦
  ¦  ¦            ¦ I ¦ Asistent ¦   1   ¦   2.000   ¦
  +----+------------------------+-----+-----------+-------------+----------------¦
  ¦  ¦            ¦ I ¦ Asistent ¦   2   ¦   1.700   ¦
  +----+------------------------+-----+-----------+-------------+----------------¦
  ¦  ¦            ¦ I ¦ Asistent ¦   3   ¦   1.500   ¦
  +----+------------------------+-----+-----------+-------------+----------------¦
  ¦  ¦            ¦   ¦ Debutant ¦   -   ¦   1.100   ¦
  +------------------------------------------------------------------------------+ 
    Rectificare din 30/05/2007 privind Legea nr. 144/2007  La Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 25 mai 2007, se face urmatoarea rectificare (care apartine emitentului si Redactiei "Monitorul Oficial, Partea I"):
  la art. 60 alin. (2), in loc de: "(2) Dispozitiile privind incompatibilitatile prevazute la art. 80-110 din cap. III, titlul IV, cartea I, cele prevazute la art. 80-110 din cap. III, titlul IV, cartea I, precum si cele prevazute la art. 115-117 din cap. VII, titlul IV, cartea I din Legea nr. 161/2003 ......" se va citi: "(2) Dispozitiile privind incompatibilitatile prevazute la art. 80-110 din cap. III, titlul IV, cartea I, precum si cele prevazute la art. 115-117 din cap. VII, titlul IV, cartea I din Legea nr. 161/2003 ......".


  Poate fi de interes si:
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, oug nr. 138/2007
  Lege nr. 94/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate
  Hotarare nr. 11/2008 privind modificarea si completarea Regulamentului de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei de inspector de integritate in cadrul Agentiei Nationale de Integritate
  Legea 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificar
  Ordin 256/2011 privind procedura de testare a integritatii profesionale a personalului Ministerului Administratiei si Internelor
  OUG 5/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate. Ordonanta de urgenta 5/2013


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  66 useri online

  Useri autentificati: