DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare privind specialitatile traditionale garantate ale produselor agricole si produselor alimentare, hotarare nr. 134/2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 111 din 12/02/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Ceha, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Estonia, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungara, Republica Malta, Regatul Tarilor de Jos, Republica Austria, Republica Polona, Republica Portugheza, Republica Slovenia, Republica Slovaca, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si Romania privind aderarea Republicii Bulgaria si a Romaniei la Uniunea Europeana, semnat de Romania la Luxemburg la 25 aprilie 2005, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta hotarare defineste termenii utilizati si stabileste autoritatile responsabile cu verificarea documentatiei pentru obtinerea protectiei specificitatii traditionale garantate a unui produs agricol sau alimentar si cu verificarea pe piata a etichetarii si utilizarii logoului national ori comunitar.
(2) Prevederile prezentei hotarari se aplica produselor agricole si produselor alimentare destinate consumului uman, prevazute in anexa I la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene si in anexa I la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 509/2006 privind specialitatile traditionale garantate ale produselor agricole si produselor alimentare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 93 din data de 31 martie 2006.

Art. 2
In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) logoul national reprezinta simbolul national care figureaza pe etichetele produselor agricole sau alimentare romanesti care se comercializeaza sub o denumire inregistrata in Registrul national al specialitatilor traditionale garantate;
b) certificarea produselor agricole sau alimentare reprezinta procedura prin care un organism de inspectie si certificare confirma ca produsul este autentic si in conformitate cu caietul de sarcini;
c) organism privat de inspectie si certificare reprezinta o entitate recunoscuta de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, acreditata in conformitate cu standardul european EN 45011 sau cu standardul ISO/CEI 65 - Cerinte generale pentru organisme care opereaza cu sistemul de certificare a produselor;
d) caietul de sarcini reprezinta documentul care cuprinde date privind denumirea si descrierea produsului agricol sau alimentar, principalele caracteristici fizice, chimice, microbiologice ori organoleptice, descrierea metodei de productie, natura si caracteristicile materiei prime sau ale ingredientelor utilizate, metoda de obtinere a produsului, elementele esentiale care definesc specificitatea produsului, elemente esentiale care dovedesc caracterul traditional al produsului, cerintele minime si procedurile de control al specificitatii si se elaboreaza in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 509/2006;
e) cererea de inregistrare reprezinta documentatia care cuprinde date privind numele si adresa grupului solicitant, caietul de sarcini, numele si adresa organismului privat de inspectie si certificare, documente care dovedesc specificitatea si caracterul traditional al produsului si se elaboreaza in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 509/2006;
f) grup de producatori inseamna orice asociere, indiferent de forma sau componenta sa juridica, de producatori ori procesatori care efectiv produc sau proceseaza acelasi produs agricol ori alimentar pentru care se solicita protectia specificitatii traditionale;
g) procedura de declarare a opozitiei la nivel national reprezinta procedura prin care se acorda o perioada delimitata in care orice persoana fizica sau juridica legitim interesata, stabilita in tara, isi poate declara opozitia fata de cererea de inregistrare;
h) inregistrarea specialitatii traditionale garantate reprezinta data inregistrarii in Registrul national al specialitatilor traditionale garantate;
i) Registrul national al specialitatilor traditionale garantate reprezinta documentul legal de inregistrare prin care caracteristicile traditionale ale unui produs agricol sau alimentar dobandesc protectia la nivel national;
j) specificitate reprezinta caracteristica sau ansamblul de caracteristici prin care un produs agricol ori alimentar se distinge in mod clar de alte produse agricole sau alimentare similare apartinand aceleiasi categorii;
k) specialitate traditionala garantata reprezinta un produs agricol sau alimentar traditional a carui specificitate a fost recunoscuta de Comunitate prin inregistrarea lui in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 509/2006 privind specialitatile traditionale garantate ale produselor agricole si produselor alimentare.


Capitolul II - Verificarea caietului de sarcini


Art. 3
(1) Realitatea datelor cuprinse in caietul de sarcini se verifica si se certifica de catre organisme private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare, in conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 509/2006.
(2) Organismele private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare trebuie sa fie in conformitate cu prevederile art. 15 alin. 3 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 509/2006.
(3) Costurile aferente verificarii si certificarii realitatii datelor cuprinse in caietul de sarcini, precum si cele aferente controlului respectarii caietului de sarcini sunt suportate de grupul de producatori vizat de controlul respectiv.


Capitolul III - Verificarea documentatiei pentru inregistrarea unei specialitati traditionale garantate si dobandirea protectiei


Art. 4
(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea competenta cu atributii in verificarea documentatiei pentru inregistrarea unei specialitati traditionale garantate si dobandirea protectiei.
(2) Procedura de inregistrare si verificare a documentatiei pentru inregistrarea unei specialitati traditionale garantate si dobandirea protectiei, procedura de declarare a opozitiei la nivel national si procedura de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de inregistrare a specialitatii traditionale garantate a produselor agricole sau alimentare, in vederea dobandirii protectiei la nivelul Uniunii Europene, se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale este autoritatea competenta cu atributii in verificarea si monitorizarea activitatii organismelor private de inspectie si certificare a produselor agricole sau alimentare.


Capitolul IV - Verificarea etichetarii si utilizarii logoului national si comunitar


Art. 5
(1) Verificarea pe piata a etichetarii si utilizarii logoului national sau comunitar al specialitatilor traditionale garantate se face de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.
(2) Regulile specifice privind modelul si utilizarea logoului national al specialitatilor traditionale garantate care au fost inregistrate in Registrul national al specialitatilor traditionale garantate se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Art. 6
Prezenta hotarare intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.


Poate fi de interes si:
Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, legea nr. 140/2007
Norma de aplicare a programelor de restructurare/reconversie a plantatiilor viticole, pentru campaniile 2006-2007 si 2007-2008, derulate cu sprijin comunitar
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondur
Lege pentru modificarea si completarea Legii cooperatiei agricole nr. 566/2004, legea nr. 32/2007
Legea privind stimularea investitiilor in agricultura, legea nr. 231/2005
Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea
Ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura, oug nr. 148/2007
Lege pentru instituirea Programului de stimulare a innoirii Parcului national de tractoare, legea nr. 10/2008
Hotarare nr. 141/2007 privind aprobarea activitatilor pentru care se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul zootehnic, in anul 2007, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecarei activitati
Procedura de inregistrare si verificare a documentatiei pentru dobandirea protectiei unei specialitati traditionale garantate, 2008
Ordonanta de urgenta privind sprijinul financiar pentru pierderi cauzate de inghetul tarziu de primavara in pomicultura, oug nr. 41/2008
Legea pomiculturii, legea nr. 348/2003, republicata 2008
OUG nr. 67/2008, ordonanta de urgenta privind organizarea si functionarea Sistemului Informational pentru Piata Produselor Agricole si Alimentare
Lege nr. 153/2008 privind efectuarea recensamantului general agricol din Romania
Hotarare nr. 804/2008 privind aprobarea nivelului si a conditiilor de aplicare a accizei reduse la motorina achizitionata in perioada august-decembrie 2008 in vederea utilizarii in agricultura
Lege nr. 312/2003 republicata 2007, legea privind producerea si valorificarea legumelor
Legea nr. 381/2002, lege privind acordarea despagubirilor in caz de calamitati naturale in agricultura
Hotarare nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producatori recunoscute preliminar si organizatiilor de producatori in sectorul fructe si legume
HG nr. 1195/2008, hotarare privind acordarea de sprijin financiar in sectorul legume-fructe si din agricultura ecologica
Legea nr. 72/2002, legea zootehniei
Lege nr. 263/2008 privind sistemul de pensii si alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor
Ordin nr. 35/2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica
OUG nr. 39/2009 privind unele masuri de crestere a suprafetei contractate pentru irigatii. Ordonanta de urgenta nr. 39/2009
HG nr. 495/2009 pentru stabilirea nivelului reducerii sumei de rambursat din volumul creditului acordat in conditiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investitiilor in agricultura, industrie alimentara, silvicultura, piscicultura, precum si in a
OG 16/2009 - modificarea OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agr
HG 1210/2009 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura. Hotararea nr. 1210/2009
Ordin nr. 27/2010 privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2010
OUG 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie si de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul Romaniei pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Hotarare nr. 9/2010 referitoare la raportul Comisiei parlamentare de ancheta privind situatia sistemelor de irigatii, precum si a altor sectoare de imbunatatiri funciare
Legea 71/2010 pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
Legea 79/2010 pentru completarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobat prin OUG 51/2006
HG 748/2010 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru anul 2010 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat. Hotarare nr. 748/2010
Ordin 271/2010 pentru aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru anul 2011
Ordin nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, in vederea accesarii masurilor reglementate de politica agricola comuna
Ordin 33/2011 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI Renta viagera agricola din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si ju
HG 590/2011 pentru modificarea si completarea HG 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica
OUG 92/2011 pentru aprobarea organizarii unor actiuni de informare privind politicile aplicate in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale, in plan intern si international
Legea 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor
OUG 34/2012 pentru stabilirea cadrului institutional de actiune in scopul utilizarii durabile a pesticidelor pe teritoriul Romaniei. Ordonanta de urgenta 34/2012
HG 897/2012 privind schema Ajutoare de minimis pentru compensarea efectului fenomenului de seceta manifestat in anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole care se acorda in agricultura, in sectorul vegetal
HG 1051/2012 privind stabilirea pentru anul 2012 a cuantumului platilor nationale directe complementare care se acorda in agricultura in sectorul vegetal
HG 1052/2012 pentru modificarea HG 975/2011 privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acorda producatorilor agricoli pentru perioada 2011-2012 si a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
Ordin 31/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe comple
HG 82/2013 privind reglementarea unor masuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati directe si pentru masuri de piata in agricultura. Hotararea 82/2013
Ordin nr. 207/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 143/2010 privind componenta si functionarea Comitetului pentru Organizatiile Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare, precum si procedurile d
OUG 37/2013 pentru completarea art. 13 din OUG 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a f
OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incide
HG 570/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compen
HG 584/2013 pentru modificarea HG 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia si pentru modificarea altor acte normative. Hotarare 584/2013
HG 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Hotarare nr. 682/2013
HG 761/2013 pentru aprobarea cuantumului platilor nationale directe complementare, care se acorda pentru anul 2013 in sectorul vegetal. Hotarare nr. 761/2013
HG 762/2013 privind stabilirea pentru anul 2013 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata, platilor separate pentru zahar si platilor specifice pentru orez, care se acorda in agricultura in sectorul vegetal. Hotarare nr. 762/2013
Legea apiculturii, legea nr. 383/2013
Legea 2/2014 pentru aprobarea OUG 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor,
Legea 48/2014 privind unele masuri referitoare la platile nationale directe complementare in sectorul zootehnic. Lege nr. 48/2014
HG 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activitati agricole. Hotarare nr. 330/2014
OUG 26/2014 privind modificarea si completarea OUG 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/199
Ordin nr. 578/2014 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 431/2014 pentru aprobarea cantitatilor de motorina aferente trimestrului IV ? 2013, ce beneficiaza de ajutor de stat acordat sub
UG 36/2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Le
Legea 101/2014 privind masuri de reglementare a depozitarii semintelor de consum si a regimului certificatelor de depozit pentru acestea. Lege nr. 101/2014
OUG 56/2014 privind trecerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura din subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Ordonanta de Urgenta 56/2014
OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii. Ordonanta de urgenta nr. 63/2014
Ordin 1470/2014 pentru aprobarea Listei obiectivelor de investitii pentru care se acorda microcredite potrivit art. 14 alin. (1) lit. a) din OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesulu
Ordin 197/2015 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru anul fiscal 2013, precum si a obliga
Legea 104/2015 privind aprobarea OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultu
Legea 131/2015 pentru modificarea si completarea Legii pomiculturii nr. 348/2003. Lege nr. 131/2015
Legea 156/2015 privind aprobarea OUG 63/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul agriculturii


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
81 useri online

Useri autentificati: