DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Resursa ta de Drept: Hotarare privind stabilirea masurilor pentru organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui Romaniei, 371/2007Text preluat din Indaco Lege

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 48 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Pentru coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor prevazute in legislatia in vigoare in domeniul referendumului, care revin Guvernului, ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si prefectilor si primarilor, pentru referendumul national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui Romaniei se constituie Comisia Tehnica Centrala, in componenta prevazuta in anexa nr. 1.
(2) La sedintele Comisiei Tehnice Centrale pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale ce au grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului, ai Clubului Roman de Presa, ai altor institutii ale administratiei publice centrale interesate, precum si ai organizatiilor neguvernamentale.

Art. 2
Ministerul Economiei si Finantelor va stabili modul de asigurare a mijloacelor materiale si financiare necesare pentru buna organizare si desfasurare a referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui Romaniei.

Art. 3
Ministerul Justitiei va lua masuri pentru intocmirea, in termen util, a listelor cuprinzand magistrati sau alti juristi care pot fi desemnati, potrivit legii, ca presedinti, loctiitori ai acestora sau ca membri ai birourilor electorale.

Art. 4
(1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative va asigura ordinea si linistea publica in toate localitatile tarii, pe intreaga perioada a campaniei pentru referendum si, in mod deosebit, in ziua votarii, precum si in zilele care premerg si succed acestei zile.
(2) Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Ministerul Apararii asigura paza sectiilor de votare si a dosarelor intocmite de birourile electorale pe timpul transportului acestora la birourile electorale de circumscriptie judeteana, la Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti, respectiv la Biroul Electoral Central, precum si paza pe timpul tiparirii, transportului si depozitarii buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare votarii.
(3) Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Ministerul Apararii, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Ministerul Sanatatii Publice, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Transporturilor, precum si alte institutii centrale competente dispun masurile necesare pentru organizarea de sectii de votare pe langa caminele de studenti si elevi, institutiile de sanatate si ocrotire sociala, pe nave si platforme marine si asigura dotarea acestora cu cele necesare exercitarii dreptului de vot.

Art. 5
Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin Centrul National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor, selecteaza si prelucreaza datele privind cetatenii cu drept de vot, tipareste si pune la dispozitia primarilor listele electorale permanente actualizate, in doua exemplare, si copii de pe acestea, in trei exemplare.

Art. 6
(1) Institutul National de Statistica va asigura numarul de statisticieni, informaticieni si personal tehnic auxiliar, dotarea necesara cu echipamente si tehnica de calcul si programele de prelucrare a datelor pentru efectuarea operatiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor referendumului.
(2) Institutul National de Statistica va organiza instruirea conducerilor directiilor regionale si judetene de statistica privind participarea specialistilor statisticieni, informaticieni si a personalului auxiliar la efectuarea operatiunilor tehnice pentru stabilirea rezultatelor referendumului.

Art. 7
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Sanatatii Publice vor dispune masurile necesare pentru a pune la dispozite autoritatilor administratiei publice locale spatii corespunzatoare in unitatile din subordine, in vederea organizarii de sectii de votare, precum si pentru sprijinirea cu personal din subordine a operatiunilor tehnice la sectiile de votare.

Art. 8
Ministerul Sanatatii Publice va lua masurile necesare pentru asigurarea asistentei medicale la birourile electorale.

Art. 9
Ministerul Afacerilor Externe organizeaza si doteaza sectiile de votare din strainatate ale Romaniei, furnizeaza, in timp util, datele necesare pentru numerotarea acestora si stabileste necesarul de timbre autocolante pentru sectiile de votare din strainatate.

Art. 10
(1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti se constituie, in termen de 3 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al prefectului, comisii tehnice judetene sau a municipiului Bucuresti, in componenta prevazuta in anexa nr. 2, cu atributii in coordonarea si urmarirea indeplinirii sarcinilor autoritatilor administratiei publice locale, prevazute in legislatia in domeniul referendumului.
(2) La sedintele comisiei tehnice pot participa, in calitate de invitati, reprezentanti ai partidelor politice parlamentare, ai organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale ce au grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului, ai Clubului Roman de Presa, precum si ai organizatiilor neguvernamentale.
(3) Pentru urmarirea si solutionarea operativa a problemelor curente din circumscriptia electorala, pe langa comisia tehnica se constituie un grup tehnic de lucru, condus de un subprefect, format din specialisti desemnati de conducatorii serviciilor publice deconcentrate, organizate la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti. Din grupul tehnic de lucru fac parte si 2-3 specialisti din aparatul consiliilor judetene si institutiilor prefectului.
(4) In perioada in care isi desfasoara activitatea in cadrul grupului tehnic de lucru membrii acestuia sunt degrevati de sarcinile de serviciu.
(5) Conditiile materiale necesare in vederea functionarii grupului tehnic de lucru se asigura prin grija prefectului. Salariile si celelalte drepturi banesti cuvenite salariatilor delegati in grupul tehnic de lucru se achita de institutiile de la care acestia provin.

Art. 11
(1) Ministerul Internelor si Reformei Administrative organizeaza, in termen de cel mult 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, instruirea prefectilor si subprefectilor cu privire la organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui Romaniei.
(2) Prefectii organizeaza in cel mai scurt timp posibil instruirea primarilor si a secretarilor comunelor, oraselor si municipiilor cu privire la sarcinile ce le revin in vederea organizarii si desfasurarii in bune conditii a referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui Romaniei.
(3) In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, prefectii comunica structurilor teritoriale ale Centrului National de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor numerotarea si delimitarea sectiilor de votare, in scopul intocmirii copiilor de pe listele electorale permanente.
(4) Prefectii stabilesc un grafic de distributie a buletinelor de vot si a celorlalte materiale necesare votarii, in functie de asigurarea conditiilor de pastrare in conditii de siguranta a acestora, cu respectarea prevederilor legale.
(5) In perioada desfasurarii procesului electoral Ministerul Internelor si Reformei Administrative asigura sprijin de specialitate institutiilor prefectului si primarilor, in vederea realizarii la termen si in conditii corespunzatoare a sarcinilor ce le revin in organizarea si desfasurarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui Romaniei.

Art. 12
(1) Secretariatul General al Guvernului asigura sediul corespunzator desfasurarii activitatii Biroului Electoral Central.
(2) Ministerul Internelor si Reformei Administrative asigura dotarea tehnica, materiala si personal in aparatul de lucru al Biroului Electoral Central.
(3) Prefectii, presedintii consiliilor judetene si primarii asigura sediile, dotarea acestora, precum si conditii corespunzatoare pentru functionarea birourilor electorale de circumscriptie judetene si al municipiului Bucuresti.

Art. 13
(1) Comisiile tehnice judetene si a municipiului Bucuresti informeaza saptamanal Comisia Tehnica Centrala, in legatura cu stadiul pregatirii si organizarii referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui Romaniei.
(2) Comisia Tehnica Centrala informeaza saptamanal Guvernul in legatura cu stadiul indeplinirii actiunilor privind pregatirea si organizarea referendumului national din data de 19 mai 2007 pentru demiterea Presedintelui Romaniei.

Art. 14
In ziua referendumului, primarii si viceprimarii vor fi prezenti la sediul primariei, prin rotatie, si vor asigura permanenta functionarii compartimentelor si serviciilor din aparatul propriu in vederea solutionarii oricaror probleme care pot aparea in derularea votarii.

Art. 15
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.


ANEXA Nr. 1 - COMPONENTA Comisiei Tehnice Centrale


Presedinte:
Ministrul Internelor si Reformei Administrative
Membri:
 • Secretarul de stat pentru relatia cu institutiile prefectului din Ministerul Internelor si Reformei Administrative - coordonator
 • Secretarul de stat sef al Departamentului Ordine si Siguranta Publica din Ministerul Internelor si Reformei Administrative

  a) Reprezentanti, la nivel de secretar de stat, ai:
 • Secretariatului General al Guvernului
 • Ministerului Economiei si Finantelor
 • Ministerului Afacerilor Externe
 • Ministerului Apararii
 • Ministerului Justitiei
 • Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului
 • Ministerului Culturii si Cultelor
 • Ministerului Transporturilor
 • Ministerului Sanatatii Publice
 • Institutului National de Statistica
 • Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

  b) reprezentanti ai:
 • Agentiei Nationale de Presa "Rompres"
 • S.C. Electrica - S.A.
 • Societatii Nationale de Televiziune
 • Societatii Nationale de Radiodifuziune

  NOTA:
  Lucrarile de secretariat tehnic ale Comisiei Tehnice Centrale vor fi asigurate de ministrul internelor si reformei administrative.

  Componenta nominala a Comisiei Tehnice Centrale se stabileste prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative, pe baza propunerilor inaintate de conducatorii ministerelor si ai celorlalte institutii/societati mentionate.


  ANEXA Nr. 2 - COMPONENTA Comisiei tehnice judetene sau a municipiului Bucuresti
 • Prefectul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti;
 • un subprefect;
 • secretarul judetului, respectiv secretarul general al municipiului Bucuresti;
 • directorul executiv al directiei regionale/judetene de statistica;
 • directorul general al directiei generale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a finantelor publice;
 • inspectorul-sef al inspectoratului judetean de politie (pentru municipiul Bucuresti, directorul general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti);
 • seful biroului judetean sau al municipiului Bucuresti de administrare a bazelor de date privind evidenta persoanelor;
 • seful serviciului public comunitar judetean de evidenta persoanelor;
 • inspectorul-sef al inspectoratului de jandarmi judetean (pentru municipiul Bucuresti, directorul general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti);
 • inspectorul general al inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;
 • directorul executiv al autoritatii de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
 • reprezentantul teritorial al S.C. Electrica - S.A.;
 • corespondentul teritorial al Agentiei Nationale de Presa "Rompres".

  NOTA:
  Lucrarile de secretariat tehnic ale comisiei tehnice judetene sunt asigurate de personal din cadrul institutiei prefectului.

  Componenta nominala a comisiei tehnice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se stabileste de catre prefect, prin ordin.


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  57 useri online

  Useri autentificati: