DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate, hot. nr. 1403/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 804 din 26/11/2007

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 66 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta hotarare stabileste cadrul legal pentru desfasurarea activitatilor de curatare, remediere si/sau reconstructie ecologica a zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate.

Art. 2
In intelesul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
 • atenuare naturala - concept care include un ansamblu de conditii si fenomene geologice, fizice si chimice ce produc in timp neutralizare sau scaderi ale concentratiilor de poluanti in mediul geologic;
 • autoritate competenta pentru protectia mediului - agentiile regionale pentru protectia mediului si agentiile judetene pentru protectia mediului;
 • detinator de teren - persoana fizica sau juridica care detine in proprietate sau in folosinta un teren in baza unui titlu valabil;
 • ecosistem terestru - ecosistem dezvoltat in mediul geologic.

  Art. 3
  Prezenta hotarare se aplica:
  a) poluarii mediului geologic, produsa de activitati cu impact semnificativ, care prezinta un risc real sau potential pentru sanatatea oamenilor si a mediului;
  b) terenurilor in care ecosistemele terestre au fost afectate.

  Art. 4
  Siturile contaminate radioactiv si cele contaminate cu organisme modificate genetic nu constituie obiectul prezentei hotarari.

  Art. 5
  (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si dezvoltare durabila, prin unitatile din subordine, stabileste necesitatea masurilor de refacere a zonelor in care mediul geologic si ecosistemele terestre au fost afectate.
  ( 2) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si dezvoltare durabila, prin unitatile din subordine, monitorizeaza si controleaza aplicarea masurilor cuprinse in proiectul tehnic pentru curatare, remediere si/sau reconstructie ecologica.
  ( 3) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si dezvoltare durabila elaboreaza ghidul tehnic pentru aplicarea metodologiilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate, aprobat prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si dezvoltare durabila, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
  ( 4) Autoritatea competenta pentru protectia mediului decide prioritizarea zonelor afectate care necesita refacerea mediului geologic, conform criteriilor stabilite prin ghidul tehnic prevazut la alin. (3).
  ( 5) Autoritatea competenta pentru protectia mediului aproba proiectul tehnic pentru curatare, remediere si/sau reconstructie ecologica.

  Art. 6
  Orice persoana, fizica sau juridica, afectata sau susceptibil a fi afectata de o poluare a mediului geologic are dreptul sa fie informata si sa se adreseze autoritatii competente pentru protectia mediului pentru luarea masurilor de prevenire sau refacere a mediului geologic.


  Capitolul II - Refacerea mediului geologic al siturilor contaminate si a ecosistemelor terestre


  Art. 7
  Refacerea mediului geologic si a ecosistemelor terestre afectate consta in aducerea acestora cat mai aproape de starea naturala, prin aplicarea unor masuri de curatare, remediere si/sau reconstructie ecologica, complementare si compensatorii, si prin eliminarea oricarui risc semnificativ de impact asupra acestora, conform categoriei de folosinta a terenului.

  Art. 8
  Procesul de refacere a mediului geologic consta in indepartarea surselor de contaminare de pe amplasament, in izolarea si decontaminarea ariilor contaminate, limitarea si eliminarea posibilitatilor de raspandire a poluantilor in mediul geologic si in atingerea valorilor limita admise pentru concentratiile de poluanti.

  Art. 9
  Metodologiile de refacere a mediului geologic se stabilesc de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului in urma analizei raportului geologic final de investigare si evaluare a poluarii mediului geologic si, dupa caz, a studiului evaluarii de risc, luand in considerare urmatoarele:
  a) caracteristicile si functiile solului, ale formatiunilor geologice si ale apelor subterane;
  b) tipul si concentratia, gradul de risc pe care il prezinta poluantii, organismele sau microorganismele nocive;
  c) distributia poluantilor in mediul geologic;
  d) volumul solului poluat sau subsolului care necesita tratarea, localizarea, adancimea si accesibilitatea acestuia;
  e) obiectivele refacerii mediului geologic si intervalul de timp necesar pentru atingerea acestora;
  f) raportul cost/beneficiu al metodologiilor de refacere a mediului geologic;
  g) destinatia terenului dupa refacerea mediului geologic si posibilitatea utilizarii acestuia, avand in vedere potentialul de dezvoltare al zonei sau folosinta terenului preconizata pentru viitor.

  Art. 10
  Autoritatea competenta pentru protectia mediului decide asupra optiunii aplicarii conceptului de atenuare naturala a poluarii solului si subsolului.

  Art. 11
  Operatorul economic sau detinatorul de teren este obligat sa execute masurile cuprinse in proiectul pentru curatare, remediere si/sau reconstructie ecologica la incheierea activitatii si/sau la schimbarea destinatiei terenului.

  Art. 12
  Masurile de refacere pot fi realizate concomitent sau separat cu alte activitati care se desfasoara in mediul geologic.

  Art. 13
  In cazul in care, ca urmare a refacerii mediului geologic, pe un amplasament sunt identificate noi situri contaminate, care nu au fost inventariate initial, pentru acestea se aplica prevederile legale privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului.

  Art. 14
  (1) Restrictia de utilizare a terenului pe care este localizat situl contaminat, stabilita de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, se inregistreaza in documentele cadastrale de catre autoritatile administratiei publice locale.
  ( 2) Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa realizeze sisteme de bariere fizice si de avertizare pentru aplicarea regimului de restrictie.
  ( 3) La finalizarea proiectului tehnic pentru curatare, remediere si/sau reconstructie ecologica, autoritatea competenta pentru protectia mediului notifica autoritatea administratiei publice locale asupra ridicarii restrictiei, in vederea reutilizarii terenului.

  Art. 15
  In termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului organizeaza, prin institutiile subordonate, baza de date pentru gestionarea siturilor contaminate, sub coordonarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si dezvoltare durabila.

  Art. 16
  La solicitarea autoritatii competente pentru protectia mediului, operatorul economic sau detinatorul de teren este obligat sa furnizeze datele privind situatia siturilor contaminate necesare bazei de date prevazute la art. 15.

  Art. 17
  (1) Monitorizarea siturilor dupa incheierea proiectului tehnic pentru curatare, remediere si/sau reconstructie ecologica este asigurata prin mijloace specifice de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului.
  ( 2) Perioada de monitorizare se stabileste prin ghidul tehnic prevazut la art. 5 alin. (3), in functie de categoria de folosinta a terenului.
  ( 3) Rezultatele monitorizarii sunt stocate in baza de date prevazuta la art. 15.


  Capitolul III - Refacerea mediului geologic al siturilor contaminate localizate in zona de frontiera


  Art. 18
  In cazul in care o sursa de contaminare aflata pe teritoriul Romaniei afecteaza mediul geologic de pe teritoriul unui stat vecin, precum si in cazul in care sursa de contaminare se afla pe teritoriul unui stat vecin si afecteaza teritoriul Romaniei, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si dezvoltare durabila actioneaza pe baza de reciprocitate si in conditii de echivalenta, in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte si cu legislatia nationala specifica in domeniu.


  Capitolul IV - Costurile masurilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate si a ecosistemelor terestre


  Art. 19
  (1) Poluatorul are obligatia de a suporta costurile masurilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate si a ecosistemelor terestre, ce fac obiectul unui studiu de fezabilitate si al unui proiect tehnic, elaborate dupa realizarea investigarii si evaluarii poluarii solului si subsolului.
  ( 2) Pentru siturile contaminate localizate pe amplasamentele unitatilor industriale sau agricole de stat aflate in functiune, precum si pentru terenurile contaminate din imediata vecinatate a acestora, pentru care se dovedeste ca poluarea a fost produsa de catre acestea, costurile masurilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate si a ecosistemelor terestre se asigura din surse proprii ale acestor unitati.
  ( 3) Pentru siturile contaminate localizate pe amplasamentele unitatilor industriale sau agricole de stat aflate in procedura de faliment, inchise sau abandonate, precum si pentru terenurile contaminate din imediata vecinatate a acestora, pentru care se dovedeste ca poluarea a fost produsa de catre acestea, costurile masurilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate si a ecosistemelor terestre se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul autoritatii publice centrale in a carei subordonare/coordonare se afla operatorii economici cu capital integral de stat din domeniul agricol sau industrial, sau din fonduri structurale si de coeziune, prin proiecte aprobate spre finantare in conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri.
  ( 4) Pentru siturile contaminate localizate pe amplasamentele unitatilor industriale sau agricole de stat aflate in conservare, in cazul reinceperii activitatii, costurile de refacere a mediului geologic se suporta din surse proprii ale acestor unitati.
  ( 5) Pentru siturile contaminate amplasate pe domeniul public al statului aflate in administrarea institutiilor publice, cu exceptia situatiilor de vecinatate prevazute la alin. (6) si (7), costurile masurilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate si a ecosistemelor terestre se asigura din veniturile proprii ale acestora si/sau de la bugetul de stat, in functie de modul de finantare, prin bugetul autoritatii publice centrale in subordinea/coordonarea careia functioneaza acestea, sau din fonduri structurale si de coeziune, prin proiecte aprobate spre finantare in conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri.
  ( 6) Pentru siturile contaminate localizate pe amplasamentele unitatilor industriale sau agricole private care au fost privatizate cu obligatii de mediu, precum si pentru terenurile contaminate din imediata vecinatate a acestora, pentru care se dovedeste ca poluarea a fost produsa de catre acestea, costurile masurilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate si a ecosistemelor terestre se asigura din sursele proprii ale detinatorului unitatilor industriale sau agricole, conform principiului "poluatorul plateste".
  ( 7) Pentru siturile contaminate localizate pe amplasamentele unitatilor industriale sau agricole private care au fost privatizate fara obligatii de mediu, precum si pentru terenurile contaminate din imediata vecinatate a acestora, pentru care se dovedeste ca poluarea a fost produsa de catre acestea, costurile masurilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate si a ecosistemelor terestre se asigura din sursele proprii ale detinatorului unitatilor industriale sau agricole care a produs poluarea, conform principiului "poluatorul plateste", sau din fonduri structurale si de coeziune, prin proiecte aprobate spre finantare in conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri.
  ( 8) Costurile masurilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate si a ecosistemelor terestre includ si costurile monitorizarii prevazute la art. 17 alin. (1), care se suporta de administratorul terenului.

  Art. 20
  In cazul in care poluarea mediului geologic este cauzata de mai multi operatori economici, ponderile de participare la costul total al refacerii se stabilesc in cadrul studiului de fezabilitate si/sau al proiectului tehnic pentru curatare, remediere si/sau reconstructie ecologica.

  Art. 21
  (1) In cazul poluarii cu substante si preparate periculoase, datorata nerespectarii regimului acestora, costurile masurilor de refacere a mediului geologic al siturilor contaminate si a ecosistemelor terestre sunt suportate, dupa caz, de producatorul, transportatorul sau utilizatorul substantelor si preparatelor periculoase.
  ( 2) Litigiile generate de poluarea solului si subsolului vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente potrivit legii.


  Capitolul V - Sanctiuni


  Art. 22
  (1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 11, art. 14 alin. (2), art. 16, art. 19 alin. (1) si (2) si art. 21 alin. (1) si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 30.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.
  ( 2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre comisarii Garzii Nationale de Mediu.
  ( 3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de 48 ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii, agentul constatator facand mentiune despre aceasta in procesul-verbal.

  Art. 23
  Dispozitiile art. 22 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


  Poate fi de interes si:
  Ordonanta de urgenta nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
  Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. Lege nr. 24/2007
  Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, legea nr. 292/2007
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului, oug nr. 12/2007
  Ordonanta de urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, oug 196/2005
  Hotarare privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului, hotarare nr. 1408/2007
  OUG nr. 15/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului
  Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, legea nr. 343/2007
  Ordonanta de urgenta privind instituirea Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, oug nr. 59/2007
  Metodologie din 13/12/2006 privind sistemul de planificare strategica pe termen mediu al institutiilor administratiei publice de la nivel central, 2006
  Indrumar din 21/11/2007 privind evaluarea riscurilor asupra mediului si sanatatii umane, datorate introducerii deliberate in mediu si pe piata a organismelor modificate genetic, ordin nr. 1829/2007
  Conventie cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, 2006
  Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane , legea nr. 181/2007
  Hotarare privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, hotarare nr. 321/2005, republicata in 2008
  Metodologie din 26/01/2007 privind elaborarea Planului national de alocare
  Regulament privind organizarea si functionarea Comisiei pentru Securitate Biologica, ordin nr. 98/2008
  Hotarare nr. 546/2008 privind gestionarea calitatii apei de imbaiere
  Ordin privind prohibitia pescuitului in anul 2007, ordinul 237/2007
  Ordonanta de urgenta privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, oug nr. 68/2007. Lege de aprobare nr. 19/2008
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004, oug nr. 21/2008


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  91 useri online

  Useri autentificati: