DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare privind privind organizarea si functionarea Garzii Financiare, HG 533/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 407 din 18/06/2007

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 2, art. 3 alin. (3) si al art. 13 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) Garda Financiara este institutie publica de control, cu personalitate juridica, care exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal, care au ca efect evaziunea si frauda fiscala, organizata ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
(2) Garda Financiara are sediul in municipiul Bucuresti, Piata Alba Iulia nr. 6, bl. I 5, tronson 1+2, sectorul 3.

Art. 2
(1) Garda Financiara are urmatoarea organizare teritoriala:
a) Comisariatul General;
b) sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti.
(2) Structura organizatorica a Garzii Financiare este prevazuta in anexa nr. 1.
(3) Numarul maxim total de posturi pentru Garda Financiara este de 1.805, din care 200 de posturi pentru aparatul Comisariatului General.
(4) Posturile vacante vor fi ocupate pe baza de concurs organizat la nivelul Comisariatului General sau, dupa caz, la nivelul sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti, in conditiile legii.
(5) Numarul de posturi pentru fiecare sectie judeteana si pentru Sectia Municipiului Bucuresti se distribuie din numarul maxim total prevazut la alin. (3) prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general.

Art. 3
(1) Garda Financiara este condusa de un comisar general, inalt functionar public, numit, in conditiile legii, prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
(2) Comisarul general are calitatea de ordonator secundar de credite si exercita atributiile legale in aceasta calitate pentru toate unitatile din structura Garzii Financiare. In exercitarea atributiilor sale comisarul general emite decizii.
(3) Comisarul general reprezinta Garda Financiara in relatiile cu tertii.
(4) Comisarul general numeste, angajeaza, promoveaza, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul din structura Comisariatului General, precum si pe cel de conducere din teritoriu, cu exceptia comisarului general prim-adjunct, comisarilor generali adjuncti, comisarilor sefi sectie ai sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti, care sunt numiti, in conditiile legii, prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
(5) Comisarul general asigura, prin deciziile luate, indeplinirea corespunzatoare a atributiilor ce revin Garzii Financiare potrivit dispozitiilor legale in vigoare si raspunde in fata ministrului economiei si finantelor si a presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de intreaga activitate desfasurata de unitatile din structura Garzii Financiare.
(6) Comisarul general este ajutat in activitate de un comisar general prim-adjunct si de 3 comisari generali adjuncti, avand calitatea de functionari publici de conducere. In absenta comisarului general, Garda Financiara este reprezentata de comisarul general prim-adjunct. In absenta comisarului general si a comisarului general prim-adjunct, Garda Financiara este reprezentata de unul dintre comisarii generali adjuncti, pe baza imputernicirii comisarului general, cu instiintarea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Art. 4
(1) Comisariatul General este structura centrala a Garzii Financiare, care, sub conducerea comisarului general, asigura realizarea strategiei de control, urmareste modul de realizare a atributiilor incredintate sectiilor judetene si Sectiei Municipiului Bucuresti, stabileste masuri operative pentru eficienta controlului curent si a controlului tematic. Comisarii din Comisariatul General al Garzii Financiare au competenta de control operativ si inopinat pe intregul teritoriu al tarii, in conditiile prevazute in prezenta hotarare.
(2) In cadrul structurii organizatorice a Comisariatului General al Garzii Financiare si, respectiv, a sectiilor judetene si a Sectiei Municipiului Bucuresti se pot constitui servicii, birouri, compartimente, respectiv divizii, altele decat cele prevazute in anexa nr. 1, si se aproba numarul posturilor de conducere prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Art. 5
(1) Sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti sunt unitati teritoriale ale Garzii Financiare, cu personalitate juridica, care au competenta de control pe teritoriul judetului si al municipiului Bucuresti, in care sunt organizate. Sediile sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti din cadrul Garzii Financiare sunt prevazute in anexa nr. 2.
(2) Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile judetene si consiliile locale asigura, la cererea Garzii Financiare, spatiile corespunzatoare pentru desfasurarea activitatii institutiei din teritoriu sau, dupa caz, terenuri pentru construirea de sedii proprii, in conditiile legii.

Art. 6
(1) Sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti sunt conduse fiecare de un comisar sef sectie, ordonator tertiar de credite, care numeste, angajeaza, promoveaza, sanctioneaza si elibereaza din functie personalul de executie din subordinea sa.
(2) In activitatea de conducere, comisarii sefi sectie ai sectiilor judetene, respectiv comisarul sef sectie al Sectiei Municipiului Bucuresti sunt ajutati de comisari sefi adjuncti, ale caror atributii sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Garzii Financiare. Numarul posturilor de comisari sefi adjuncti se stabileste conform art. 4 alin. (2).
(3) Sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti ale Garzii Financiare sunt subordonate conducerii Comisariatului General.

Art. 7
(1) Prin Regulamentul de organizare si functionare al Garzii Financiare, aprobat prin ordin al ministrului economiei si finantelor, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, se stabilesc relatiile de coordonare, colaborare si raspundere pentru toate structurile Garzii Financiare.
(2) Statul de functii pentru Comisariatul General al Garzii Financiare, precum si statele de functii pentru sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti se aproba de catre presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la propunerea comisarului general.

Art. 8
(1) Comisarii din sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti au competenta de control pe teritoriul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, in care isi desfasoara activitatea.
(2) Din dispozitia comisarului general sau cu aprobarea scrisa a acestuia, la cererea comisarilor sefi, pentru anumite operatiuni de control pot participa comisari din oricare dintre sectiile judetene si/sau din Sectia Municipiului Bucuresti. In situatiile operative care nu suporta amanare, aprobarea scrisa poate fi obtinuta ulterior inceperii controlului.

Art. 9
(1) Atributiile Garzii Financiare, stabilite potrivit legii, se duc la indeplinire de catre comisarii Garzii Financiare, cu respectarea deontologiei functionarilor publici investiti cu exercitiul autoritatii publice.
(2) In exercitarea atributiilor sale Garda Financiara efectueaza, in mod permanent, controlul operativ si inopinat, sub forma controlului curent sau tematic, dupa caz, cu privire la:
a) participarea, cu personal propriu sau in colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere si institutii specializate, la actiuni de depistare si de combatere a activitatilor ilicite care genereaza fenomene de evaziune si frauda fiscala;
b) respectarea normelor de comert, urmarind prevenirea, depistarea si inlaturarea operatiunilor ilicite;
c) modul de producere, depozitare, circulatie si valorificare a bunurilor in toate locurile si spatiile in care se desfasoara activitatea operatorilor economici;
d) respectarea actelor normative in scopul prevenirii, descoperirii si combaterii oricaror acte si fapte interzise de lege, conform competentei materiale.
(3) Garda Financiara poate, la solicitarea procurorului, sa efectueze constatari cu privire la faptele care constituie incalcari ale dispozitiilor si obligatiilor a caror respectare o controleaza, intocmind procese-verbale care constituie mijloace de proba, potrivit legii.

Art. 10
(1) Garda Financiara coopereaza cu organele cu atributii similare din alte state, pe baza tratatelor internationale la care Romania este parte sau pe baza de reciprocitate, precum si cu organismele de combatere a fraudei din cadrul Uniunii Europene, in cauzele de interes comun, potrivit protocoalelor incheiate in acest sens.
(2) Actiunile intreprinse in realizarea obiectivelor prevazute la alin. (1) se realizeaza prin intermediul compartimentului desemnat in structura organizatorica cu aceste atributii si vor fi coordonate si supravegheate direct de comisarul general.

Art. 11
Comisarii nou-angajati vor efectua un curs de pregatire profesionala specifica in cadrul Scolii de Finante Publice si Vama. Durata cursului, programa de studiu si modalitatea de evaluare a cunostintelor dobandite se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare al Garzii Financiare.

Art. 12
Actele de control intocmite de comisarii Garzii Financiare sunt acte administrative de control operativ si inopinat si se comunica directiilor generale ale finantelor publice in a caror raza teritoriala se afla sediul social al operatorului economic controlat, pentru luarea masurilor fiscale, sau organelor de urmarire penala, dupa caz.

Art. 13
(1) Actele prin care sunt dispuse masurile cu caracter imediat rezultate din controlul efectuat de catre comisarii Garzii Financiare, a caror executare este in sarcina entitatilor verificate, constituie acte opozabile entitatilor respective.
(2) In actele de control incheiate se face mentiunea ca acest control este operativ si inopinat.
(3) In exercitarea atributiilor de serviciu comisarii Garzii Financiare constata prin proces-verbal contraventiile savarsite si aplica sanctiunile legale.
(4) Neexecutarea masurilor dispuse de comisarii Garzii Financiare in indeplinirea atributiilor legal incredintate si prin exercitarea drepturilor expres conferite de lege se sanctioneaza potrivit legii.
(5) Pentru constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor si varsarea sumelor la Trezoreria Statului, Garda Financiara utilizeaza formularele aprobate in conditiile legii, pana la epuizarea stocului, dar nu mai tarziu de 31 decembrie 2007, operand modificarile corespunzatoare ca urmare a schimbarii subordonarii. La epuizarea stocului, noile formulare se solicita de Garda Financiara, se aproba si se elibereaza in conditiile legii. Garda Financiara va utiliza in continuare foile de varsamant-chitante folosite in activitatea de trezorerie, in conditiile stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 14
(1) Pentru indeplinirea atributiilor incredintate, comisarii Garzii Financiare sunt indreptatiti sa dispuna toate masurile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii Financiare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte masuri rezultate din actele normative a caror incalcare o constata, potrivit competentelor.
(2) Pentru exercitarea controlului operativ si inopinat, comisarii Garzii Financiare prezinta ordinul de serviciu, care este de regula general, cu caracter permanent si care indica numele comisarului si competentele acestuia, precum si legitimatia de control si insigna, prevazute de prezenta hotarare.

Art. 15
(1) Personalul Garzii Financiare care indeplineste functii publice specifice este dotat cu uniforma, insemne distinctive, armament si alte mijloace tehnice utilizate ca mijloc individual de autoaparare. Uniforma si celelalte dotari prevazute de prezenta hotarare pot fi purtate numai in timpul exercitarii atributiilor de control legal incredintate, in conditiile prevazute in Regulamentul de organizare si functionare al Garzii Financiare. Dotarea cu armament se face in conditiile prevazute de dispozitiile art. 68-71 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor.
(2) Modelele uniformei, insemnelor distinctive, legitimatiei de control si ordinului de serviciu sunt prevazute in anexa nr. 3.
(3) Achizitionarea uniformei si a insemnelor distinctive se face in conditiile legii pentru achizitiile publice, iar normele de dotare si durata de serviciu sunt cele prevazute in anexa nr. 4.
(4) Mijloacele tehnice, echipamentele de autoaparare, de protectie si de comunicare sunt prevazute in anexa nr. 5, iar achizitionarea acestora se face in conditiile legii.
(5) Armamentul se poate asigura atat prin achizitii publice, cat si prin redistribuire cu titlu gratuit de la alte institutii autorizate, pe baza protocoalelor incheiate in conditiile legii, in masura disponibilitatilor, cu conditia predarii acestuia in perfecta stare fizica si de functionare tehnica si fiabilitate.
(6) Pana la asigurarea conditiilor materiale si financiare pentru dotarile prevazute la alin. (1)-(5), precum si pana la expirarea duratei de serviciu a echipamentului, personalul Garzii Financiare utilizeaza dotarile existente.

Art. 16
(1) Personalul Garzii Financiare beneficiaza de stimulente materiale si morale, in conditiile legii.
(2) Nivelul de constituire pentru fiecare sursa si conditiile de repartizare si utilizare a fondului de stimulente sunt prevazute in normele metodologice cuprinse in anexa nr. 6.

Art. 17
(1) Institutiile specializate care pregatesc personal militar si care prin lege au dreptul sa detina si sa foloseasca armament pentru realizarea unor atributii si sarcini speciale de aparare sprijina Garda Financiara in realizarea programului de dotare si de pregatire a personalului propriu pentru detinerea si utilizarea armamentului, mijloacelor tehnice si echipamentelor proprii.
(2) Raspunderea pentru asimilarea cunostintelor si utilizarea corespunzatoare a acestora revine comisarilor Garzii Financiare, care vor fi testati din punct de vedere fizic, psihic si al cunostintelor necesare pentru acordarea dreptului de portarma, anterior incredintarii armamentului si echipamentelor respective.

Art. 18
(1) Autoturismele din dotare sunt inscriptionate cu insemnul Garzii Financiare in forma descrisa pentru insigna comisarului, in dimensiune corespunzatoare.
(2) Numarul maxim de autoturisme, mijloace de transport speciale si consumul lunar de carburanti pentru Garda Financiara sunt prevazute in anexa nr. 7.
(3) Numarul maxim de autoturisme si mijloace de transport speciale pentru Comisariatul General, sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti se aproba prin decizie a comisarului general, cu incadrarea in limitele maxime prevazute in anexa nr. 7.

Art. 19
(1) Garda Financiara este finantata de la bugetul de stat.
(2) Garda Financiara prevede, in bugetul de venituri si cheltuieli, cheltuieli pentru manipularea, transportul si depozitarea marfurilor sau bunurilor supuse confiscarii.

Art. 20
Anexele nr. 1-7 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 21
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.538/2003 pentru organizarea si functionarea Garzii Financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 8 ianuarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.


ANEXA Nr. 1 - Numarul maxim de posturi = 1.805, din care 200 in cadrul Comisariatului general


[STRUCTURA ORGANIZATORICA A GARZII FINANCIARE nu este inclusa in prezentul material, fiind rerprodusa in faximil. Pentru consultarea ei, va recomandam produsele Indaco Systems: www.indaco.ro]


ANEXA Nr. 2 - SEDIILE sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti


ALBA                 ALBA IULIA, STR. G. COSBUC NR. 14
ARAD                 ARAD, B-DUL REVOLUTIEI NR. 79
ARGES                PITESTI BD. REPUBLICII NR. 118
BACAU                BACAU STR. DUMBRAVA ROSIE NR. 1-3
BIHOR                ORADEA, STR. GRIVITEI NR. 2
BISTRITA-NASAUD           BISTRITA, STR. 1 DECEMBRIE NR. 6
BOTOSANI               BOTOSANI, STR. O. BANCILA NR. 1
BRASOV                BRASOV, STR. CARPATILOR NR. 15-17
BRAILA                BRAILA, STR. DELFINULUI NR. 1
BUZAU                BUZAU, B-DUL N. BALCESCU NR. 48
CARAS-SEVERIN            RESITA, CARTIER DOMAN NR. 2
CALARASI               CALARASI, AL. CENTRALEI NR. 1, BL. CONFORT
CLUJ                 CLUJ-NAPOCA, P-TA IANCULUI NR. 19
CONSTANTA              CONSTANTA, BD. FERDINAND NR. 68BIS
COVASNA               SF. GHEORGHE, STR. B. JOSZEF NR. 9
DIMBOVITA              TARGOVISTE, CALEA DOMNEASCA NR. 166
DOLJ                 CRAIOVA, STR. MITROPOLIT FIRMILIAN NR. 2
GALATI                GALATI, STR. BRAILEI NR. 33
GIURGIU               GIURGIU, B-DUL INDEPENDENTEI, BL. 106
GORJ                 TG. JIU, STR. SIRETULUI NR. 6
HARGHITA               MIERCUREA CIUC, STR. LIBERTATII NR. 5
HUNEDOARA              DEVA, STR. 1 DECEMBRIE NR. 6
IALOMITA               SLOBOZIA, STR. M. BASARAB NR. 14 - 16
IASI                 IASI, STR. ANASTASIU PANU NR. 26
ILFOV                BUCURESTI, STR. L. PATRASCANU NR. 10, S. 3
MARAMURES              BAIA MARE, STR. UNIVERSITATII NR. 23A
MEHEDINTI              DROBETA TR. SEVERIN, PIATA RADU NEGRU NR. 1
MURES                TG. MURES, STR. GH. DOJA NR. 1-3
NEAMT                PIATRA NEAMT, B-DUL TRAIAN NR. 183
OLT                 SLATINA, STR. ARCULUI NR. 1
PRAHOVA               PLOIESTI, STR. A. VLAICU NR. 21
SATU MARE              SATU MARE, STR. PIATA ROMANA NR. 3-5
SALAJ                ZALAU, STR. 22 DECEMBRIE 1989 NR. 1
SIBIU                SIBIU, CALEA DUMBRAVII NR. 28-32
SUCEAVA               SUCEAVA, STR. V. BUMBAC, PALATUL FINANTELOR
TELEORMAN              ALEXANDRIA, STR. DUNARII NR. 188
TIMIS                TIMISOARA, STR. REVOLUTIEI NR. 15
TULCEA                TULCEA, STR. PACII NR. 20
VASLUI                VASLUI, STR. STEFAN CEL MARE NR. 56
VALCEA                RM. VALCEA, STR. G-RAL MAGHERU NR. 17
VRANCEA               FOCSANI, B-DUL INDEPENDENTEI NR. 24
BUCURESTI              BUCURESTI, STR. GUTEMBERG NR. 1, SECT. 5 ANEXA Nr. 3 - MODELUL uniformei, al insemnelor distinctive, al legitimatiei de control si al ordinului de serviciu

3.1. Uniforma de vara pentru comisarii Garzii Financiare
3.2. Uniforma pentru comisarii Garzii Financiare - barbati si femei
3.3. Uniforma de iarna pentru comisarii Garzii Financiare - scurta din piele cu mesada si guler detasabile, caciula din nutriet sau astrahan
3.4. Uniforma pentru comisarii Garzii Financiare - manta din piele naturala
3.5. Insigna metalica inseriata, pe suport din piele, atasabila la uniforma
3.6. Emblema coifura Garda Financiara
3.7. Legitimatia de control
3.8. Insigna metalica pentru legitimatia de control
3.9. Ordinul de serviciuANEXA Nr. 4 - NORMA DE DOTARE SI DURATA DE SERVICIU privind drepturile de echipament ale personalului Garzii Financiare


I. Norma de dotare si durata de serviciu privind drepturile de echipament ale personalului Garzii Financiare sunt prevazute in Hotararea Guvernului nr. 80/1992 referitoare la aprobarea normei privind drepturile de echipament ale personalului militarizat al Garzii Financiare si regulile de aplicare a acestuia.

II. Insemne specifice

--------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea insemnelor specifice U/M  Prevederi     Observatii
crt.                    cantitate
--------------------------------------------------------------------------------
 0         1         2    3         4
--------------------------------------------------------------------------------
Insemne distinctive 
1.  Emblema coifura         buc.   2   1 buc. pentru sapca si
                            1 buc. pentru caciula
2.  Set cuprinzand insemne de
   imputernicire a controlului   set    1   1 pentru fiecare comisar
   - legitimatie cu insigna    buc.   1   1 pentru fiecare comisar
    metalica inseriata
   - sigiliu metalic inseriat   buc.   1   1 pentru fiecare comisar
   - portlegitimatie        buc.   1   1 pentru fiecare comisar
3.  Insigna metalica inseriata, pe set    1   1 pentru fiecare comisar
   suport din piele, atasabila la   cureaua pantalonilor sau la
   piept, pe bluza ori pe veston
-------------------------------------------------------------------------------- NOTA:
Detaliile cu privire la culorile articolelor de uniforma si ale insemnelor distinctive se regasesc in plansele prevazute in anexa nr. 3.


ANEXA Nr. 5 - LISTA mijloacelor tehnice, a echipamentelor de autoaparare, de protectie si comunicare si a altor mijloace speciale de dotare


a) Arme de foc si mijloace individuale de autoaparare
Arme de foc:
1. armament de serviciu: pistol cu un incarcator; se asigura la prima dotare; cate o bucata pentru fiecare comisar;
2. toc din piele pentru pistol; se asigura la prima dotare pentru fiecare pistol;
3. munitie de razboi pentru fiecare incarcator de pistol pentru fiecare sedinta de tragere.
Mijloace individuale de autoaparare:
4. butelie cu gaz (spray) paralizant cu portbutelie pentru centura pentru dotarea fiecarui comisar*);
5. electrosocuri:
- 500 bucati de mici dimensiuni;
- 500 bucati de mari dimensiuni (bastoane), pentru dotarea comisarilor*).
b) Echipament individual de protectie:
1. veste reflectorizante pentru actiunile stradale: 800 bucati;
2. bastoane reflectorizante pentru actiunile stradale: 500 bucati;
3. combinezon din doua piese (pantalon si bluza inscriptionata cu sigla Garzii Financiare), confectionat din material usor, care se imbraca de catre comisari peste uniforma in actiunile de inventariere si manipulare a marfurilor, ambalajelor etc.; cate o bucata pentru fiecare comisar.
c) Mijloace de comunicare:
- telefon mobil si serviciile aferente - un aparat/persoana.
d) Alte mijloace speciale de dotare:
1. microscoape portabile pentru citirea elementelor de secretizare de pe timbre si banderole;
2. sigilii metalice de unica folosinta, inseriate;
3. imprimate (formulare cu regim special);
4. alte articole necesare, bine justificate, avizate de comisarul general si aprobate de ministrul delegat pentru coordonarea autoritatilor de control.
___________
*) In mod justificat, comisarul general poate aproba dotarea si a altor persoane din cadrul Garzii Financiare cu astfel de mijloace, daca acestea participa la actiuni si numai pe timpul desfasurarii actiunii.


ANEXA Nr. 6 - NORME METODOLOGICE privind constituirea si utilizarea fondului de stimulente stabilit in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Garzii FinanciareANEXA Nr. 7 - NUMARUL MAXIM de autoturisme, mijloace de transport speciale si consumul lunar de carburanti aprobat


--------------------------------------------------------------------------------
                     Numarul maxim  Consumul maxim lunar
   Tipul mijlocului de transport     aprobat   de carburanti aprobat
                    
(bucati) -------------------------------------------------------------------------------- Autoturisme pentru transportulcomisarilor in operatiuni specifice de control 650 400 litri/autovehicul Microbuze persoane 3 400 litri/autovehicul Ambarcatiuni fluviale: - cu o capacitate de 4 locuri plus echipaj 1 800 litri/ambarcatiune - cu o capacitate de 8-10 locuri plus echipaj 1 1.000 litri/ambarcatiune -------------------------------------------------------------------------------- TOTAL: 655 --------------------------------------------------------------------------------


NOTA:
1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea, transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea comisarului general al Garzii Financiare.
2. Nu se considera depasiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se incadreaza in limita carburantului normat in raport cu numarul de mijloace de transport aprobat pentru Garda Financiara.
3. Autoturismele care au indeplinit conditiile de casare, urmeaza sa fie scoase din uz si inlocuite, prin achizitii, in perioada imediat urmatoare.
4. Personalul navigant si de intretinere al ambarcatiunilor fluviale va fi prevazut in statul de functii aprobat.

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
70 useri online

Useri autentificati: