DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.946/2003 din 15 iulie 2003 privind miscarea transfrontiera a organismelor modificate genetic, 497/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 398 din 13/06/2007Art. 1
Prezenta hotarare creeaza cadrul institutional pentru aplicarea directa a Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.946/2003 din 15 iulie 2003 privind miscarea transfrontiera a organismelor modificate genetic, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 287/2003, denumit in continuare Regulament.

Art. 2
(1) Regulamentul reglementeaza exportul organismelor modificate genetic in afara Comunitatii Europene si stabileste un sistem comun de notificare si informare privind miscarea transfrontiera a organismelor modificate genetic, care pot avea efecte adverse asupra conservarii si utilizarii durabile a diversitatii biologice, luandu-se in considerare riscurile asupra sanatatii umane, precum si obligatiile statelor membre in cazul unei miscari transfrontiera neintentionate.
(2) Regulamentul prevede participarea statelor membre ale Comunitatii Europene la schimbul de informatii in domeniul biosecuritatii, pentru aplicarea prevederilor Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Conventia privind diversitatea biologica (semnata la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, denumit in continuare Protocolul.

Art. 3
Prezenta hotarare se completeaza cu prevederile Legii nr. 59/2003 pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la Conventia privind diversitatea biologica (semnata la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la Montreal la 29 ianuarie 2000, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, si ale legislatiei specifice privind organismele modificate genetic definite conform Regulamentului.

Art. 4
(1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului este autoritatea nationala competenta pentru aplicarea Protocolului.
(2) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, din subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, este autoritatea competenta pentru activitatea de export al organismelor modificate genetic, in baza Regulamentului.
(3) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului este punctul focal national, conform art. 17 pct. 2 din Regulament, si asigura legatura cu Secretariatul Protocolului si cu punctul focal comunitar, prevazut la art. 17 pct. 1 din Regulament.
(4) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului este punctul focal national pentru mecanismul international de schimb de informatii in domeniul biosecuritatii, denumit in continuare BCH (Biosafety Clearing-House), si asigura participarea la procedura internationala de informare in domeniul biosecuritatii, in conformitate cu art. 15 din Regulament.
(5) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului desemneaza punctul de contact national pentru notificarea miscarii transfrontiera intentionate si neintentionate a organismelor modificate genetic.

Art. 5
(1) Pentru indeplinirea atributiilor de punct focal national pentru BCH, autoritatea publica centrala pentru protectia mediului colaboreaza cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, autoritatea publica centrala pentru agricultura, autoritatea centrala sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor, autoritatea publica centrala pentru transport, Autoritatea Nationala a Vamilor, conform legislatiei nationale in vigoare.
(2) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului transmite autoritatii publice centrale pentru protectia mediului toate informatiile relevante conform art. 15 pct. 1 din Regulament, in limbile romana si engleza, in format electronic si pe suport hartie.
(3) Autoritatea centrala sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor are obligatia de a transmite autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, potrivit domeniului propriu de competenta, informatia relevanta pentru BCH, conform art. 9 pct. 1 si art. 15 pct. 1 din Regulament, in limbile romana si engleza, in format electronic si pe suport hartie.
(4) Continutul minim al informatiei pentru BCH, prevazuta la art. 9 pct. 1 din Regulament, este prevazut in anexa II din Regulament si se transmite in termen de 10 zile de la emiterea deciziilor respective.
(5) Autoritatea centrala sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor are obligatia sa raspunda, in termen de cel mult 5 zile, solicitarilor transmise prin intermediul punctului focal national pentru BCH, de catre punctul focal comunitar sau de catre orice parte sau nonparte la Protocol, pentru obtinerea informatiilor prevazute la alin. (3).

Art. 6
(1) Autoritatea publica centrala pentru agricultura si autoritatea centrala sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor isi desemneaza punctele de contact pentru notificarea miscarii transfrontiera neintentionate a organismelor modificate genetic, conform ariei lor de competenta, in baza art. 14 din Regulament.
(2) Punctele de contact prevazute la alin. (1) au obligatia de a instiinta fara intarziere punctul de contact national prevazut la art. 4 alin. (5) asupra oricarui eveniment relevant pentru domeniul lor de activitate si asupra oricarei miscari transfrontiera neintentionate, susceptibile a avea efecte adverse importante asupra conservarii si utilizarii durabile a diversitatii biologice, luand in considerare riscurile asupra sanatatii umane. Informatiile se transmit cu respectarea cerintelor stabilite in anexa III la Regulament.

Art. 7
Exportatorul din Romania transmite in copie si in format electronic Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, precum si in copie Comisiei Europene, inainte de prima miscare transfrontiera a unui organism modificat genetic, notificarea prevazuta la art. 4 din Regulament, precum si copii ale confirmarii de primire si deciziei partii sau nonpartii importatoare, conform art. 6 din Regulament.

Art. 8
Exportatorul din Romania are obligatia de a transmite Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului o copie a notificarii privind tranzitarea teritoriului partilor sau nonpartilor la Protocol, potrivit art. 13 din Regulament.

Art. 9
Exportul si tranzitul organismelor modificate genetic sunt permise numai prin punctele de trecere a frontierei de stat unde sunt organizate posturi de inspectie la frontiera a marfurilor care se supun controalelor fitosanitare, sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Art. 10
Persoanele responsabile pentru miscarea transfrontiera a unui produs continand sau constand dintr-un organism modificat genetic sau dintr-o combinatie de asemenea organisme au obligatia de a lua masurile necesare, astfel incat activitatile sa se desfasoare fara efecte adverse asupra sanatatii umane si a mediului.

Art. 11
(1) Transportul organismelor modificate genetic se realizeaza conform legislatiei in vigoare privind transportul marfurilor.
(2) In cazul in care organismele modificate genetic se incadreaza in categoria marfurilor periculoase, transportul se efectueaza conform prevederilor legislatiei in vigoare si ale conventiilor internationale privind transportul marfurilor periculoase la care Romania este parte.

Art. 12
(1) Controlul exportului de organisme modificate genetic este parte integranta a controlului miscarii transfrontiera a organismelor modificate genetic, care include importul, exportul si tranzitul acestora.
(2) Controlul exportului se realizeaza de catre Garda Nationala de Mediu, aflata in subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, si de catre Autoritatea Nationala a Vamilor.
(3) In caz de suspiciune sau cand a fost initiata o activitate de export de organisme modificate genetic neautorizate, Garda Nationala de Mediu si Autoritatea Nationala a Vamilor solicita, dupa caz, sprijinul autoritatilor implicate.

Art. 13
(1) Efectuarea controlului prevazut la art. 12 alin. (2) in punctele de inspectie la frontiera se realizeaza cu aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, si a legislatiei specifice privind organismele modificate genetic.
(2) Autoritatea vamala nu permite efectuarea operatiunilor vamale in cazul in care se constata incalcari ale procedurii de control din ordinul prevazut la alin. (3).
(3) Controlul realizat de autoritatea vamala privind operatiunile vamale cu produsele care fac obiectul prezentei hotarari, documentele care trebuie prezentate de titularii regimului vamal, precum si obligatiile acestora se stabilesc prin ordin comun al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, al autoritatii publice centrale pentru agricultura, al autoritatii publice centrale sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si al ministrului economiei si finantelor privind importul, exportul si tranzitul organismelor si microorganismelor modificate genetic, precum si al produselor care contin sau constau dintr-un organism modificat genetic sau o combinatie de asemenea organisme, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 14
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) incalcarea de catre exportator a obligatiei de a transmite Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si Comisiei Europene cate o copie a notificarii catre autoritatea competenta a partii sau a nonpartii importatoare, inaintea efectuarii primei miscari transfrontiere intentionate a unui organism modificat genetic, destinate introducerii deliberate in mediu si destinate utilizarii indicate potrivit prevederilor lit. i) din anexa I la Regulament, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
b) neasigurarea de catre exportator a exactitatii informatiilor din notificarea prevazuta la lit. a), cu amenda de la 15.000 lei la 40.000 lei;
c) incalcarea de catre exportator a obligatiei de a transmite Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si Comisiei Europene o copie a confirmarii de primire si a deciziei partii sau, daca este cazul, nonpartii importatoare, inaintea efectuarii primei miscari transfrontiere intentionate a unui organism modificat genetic, destinat introducerii deliberate in mediu si utilizarii indicate in conformitate cu anexa I lit. i) la Regulament, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
d) initierea de catre exportator a primei miscari transfrontiere intentionate, destinata introducerii deliberate in mediu, fara acordul prealabil, explicit si in scris al partii importatoare sau, dupa caz, fara indeplinirea procedurilor echivalente pevazute de o nonparte importatoare, conform art. 5 din Regulament, fara a aduce atingere art. 5 alin. (4) din Regulament, referitor la aplicarea procedurilor simplificate sau a acordurilor bilaterale, regionale sau multilaterale, precum si art. 8 alin. (1) din Regulament, referitor la organismele modificate genetic exceptate, cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei, confiscarea si distrugerea marfii;
e) initierea de catre exportator a primei miscari transfrontiere intentionate a unui microorganism modificat genetic, destinat utilizarii in conditii de izolare, daca pe teritoriul partii importatoare nu este asigurata o evaluare de risc si nu este reglementata utilizarea in conditii de izolare a microorganismului modificat genetic respectiv, conform prevederilor art. 11 alin. (2) din Regulament, cu amenda de 50.000 lei, confiscarea si distrugerea marfii;
f) initierea unui export de organisme modificate genetic destinate utilizarii directe ca alimente sau hrana pentru animale ori prelucrare, catre o parte sau nonparte importatoare, tara cu economie in tranzitie sau in curs de dezvoltare, fara respectarea procedurii prevazute in art. 10 alin. (2) din Regulament, cu amenda de 50.000 lei, confiscarea si distrugerea marfii;
g) initierea unui export de organisme modificate genetic, care nu au fost autorizate in interiorul Comunitatii Europene pentru folosire directa ca aliment sau hrana pentru animale ori pentru prelucrare sau daca autoritatea competenta a partii importatoare nu si-a dat acordul expres, dupa ce a primit toate informatiile necesare, conform cerintelor art. 10 alin. (3) din Regulament, cu amenda de 50.000 lei, confiscarea si distrugerea marfii;
h) incalcarea de catre exportator a obligatiei de a pastra, pe parcursul unei perioade de minimum 5 ani, un exemplar al notificarii, precum si confirmarea de primire si decizia partii sau, daca este cazul, a nonpartii importatoare, cu amenda de la 10.000 lei la 12.000 lei;
i) nerespectarea de catre exportator a obligatiei de a transmite importatorului, care primeste organismul modificat genetic in cauza, a documentatiei insotitoare, daca acest lucru este semnalat printr-o sesizare oficiala a partii importatoare, cu amenda de la 25.000 lei la 40.000 lei;
j) nerespectarea de catre exportator a obligatiei de a adresa o notificare privind tranzitul organismelor modificate genetic pe teritoriul partilor la Protocol, care au luat decizia de a reglementa tranzitul acestora pe teritoriul lor si care au informat BCH cu privire la aceasta decizie, cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;
k) efectuarea unei miscari transfrontiera cu incalcarea prevederilor Regulamentului, de catre exportatorul din Romania, cu amenda de la 40.000 lei la 50.000 lei, la sesizarea oficiala a partii de import.
(2) Distrugerea marfii confiscate, in conditiile prevazute la alin. (1) lit. d)-g), se realizeaza de catre exportator, in prezenta autoritatilor prevazute la art. 15. Operatorul economic asigura toate masurile necesare de protectie a mediului si suporta costurile operatiunii de distrugere.
(3) Contraventiile si sanctiunile privind activitatile de import si tranzit ale organismelor modificate genetic sunt stabilite prin actele normative prevazute la art. 3.

Art. 15
Constatarea contraventiilor prevazute la art. 14 alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre Garda Nationala de Mediu.

Art. 16
Prejudicierea prin orice mijloace a mediului si a sanatatii umane, de catre orice persoana care participa la miscarea transfrontiera a organismelor modificate genetic, se sanctioneaza conform legislatiei nationale si comunitare in vigoare.

Art. 17
Prevederile art. 14 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 18
Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 28/2006 privind transportul transfrontiera al organismelor modificate genetic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 113 din 7 februarie 2006.


Poate fi de interes si:
Indrumar din 21/11/2007 privind evaluarea riscurilor asupra mediului si sanatatii umane, datorate introducerii deliberate in mediu si pe piata a organismelor modificate genetic, ordin nr. 1829/2007
Ordonanta de urgenta privind utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic, OUG 44/2007
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic, legea nr. 3/2008
Lege nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare
Lege nr. 247/2009 pentru aprobarea OUG nr. 43/2007 privind introducerea deliberata in mediu si introducerea pe piata a organismelor modificate genetic
Ordin 1104/2009 pentru aprobarea modelului autorizatiei privind activitatile de utilizare in conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
65 useri online

Useri autentificati: