DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor, hotarare nr. 1164/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 690 din 11/10/2007

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, avand in vedere dispozitiile art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007, si ale art. 2 din Hotararea Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii in domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Scopul prezentei hotarari il reprezinta instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis.
(2) In sensul prezentei hotarari, schema de ajutor de stat este un act in baza caruia pot fi acordate alocari specifice individuale intreprinderilor definite in mod general si abstract, potrivit principiului stabilit in Regulamentul Consiliului Europei nr. 659/1999 pentru aplicarea art. 93 al Tratatului de instituire a Comunitatii Europene publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene. nr. L 83/1999.
(3) Ajutorul de minimis reprezinta un ajutor de stat care nu depaseste intr-o perioada determinata de timp plafonul prevazut de reglementarile comunitare in vigoare.
(4) Ajutoarele de minimis nu sunt supuse procedurii de notificare si sunt reglementate prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.998/2006 in aplicarea articolelor 87 si 88 ale Tratatului pentru ajutoarele de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 379/2006.


Capitolul II - Criterii de eligibilitate


Art. 2
Beneficiarii ajutorului de minimis in temeiul prezentei hotarari sunt intreprinderile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt inregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si sunt incadrate in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania;
b) isi desfasoara activitatea in domeniile prevazute in anexa nr. 1;
c) pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, anteriori datei solicitarii, nu au primit ajutoare de minimis sau, daca au primit ajutoare de minimis, acestea cumulate nu depasesc plafonul echivalent in lei cu 200.000 euro;
d) la momentul solicitarii ajutorului de stat prezinta un plan de investitii care sa reflecte modul de utilizare a sumelor solicitate;
e) nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
f) nu se afla in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare;
g) nu intra in categoria intreprinderilor in dificultate potrivit cap. 2 sectiunea 2.1. din Comunicarea Comisiei Europene - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;
h) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate;
i) nu au primit un ajutor ilegal.

Art. 3
Prezenta hotarare cuprinde masuri de sprijin acordate intreprinderilor in vederea dezvoltarii si modernizarii activitatii.


Capitolul III - Reguli procedurale


Art. 4
(1) Ajutorul de minimis se acorda de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei si Finantelor - Actiuni generale - sub forma de granturi. Valoarea ajutorului acordat se exprima in forma bruta, adica inainte de deducerea impozitelor directe.
(2) Ajutoarele platibile in mai multe transe sunt actualizate la valoarea de la data acordarii lor.

Art. 5
(1) Intreprinderile beneficiare vor depune la Ministerul Economiei si Finantelor o declaratie scrisa referitoare la alte ajutoare de minimis primite pe parcursul precedentilor 2 ani fiscali si al anului fiscal in curs.
(2) Ministerul Economiei si Finantelor, in calitate de furnizor, va informa in scris intreprinderile cu privire la cuantumul ajutorului si la caracterul acestuia de minimis, facand referire explicita la prevederile comunitare in domeniu.

Art. 6
(1) Ministerul Economiei si Finantelor va acorda un nou ajutor de minimis doar dupa ce a verificat ca acesta nu ridica suma totala a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul perioadei relevante de 3 ani fiscali consecutivi la un nivel care sa depaseasca pragul de 200.000 euro, echivalent in lei.
(2) Ajutorul nu poate fi fractionat pentru a se incadra in pragul maxim admis.
(3) Ajutorul de minimis nu poate fi cumulat cu un alt ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile, daca printr-o astfel de cumulare ar rezulta depasirea intensitatii fixate in circumstante specifice pentru fiecare caz in parte de regulamente sau decizii de exceptare in bloc ale Comisiei Europene.

Art. 7
Ministerul Economiei si Finantelor va pastra o evidenta a ajutoarelor de minimis acordate in baza schemei instituite prin prezenta hotarare pe o perioada de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ultimul ajutor individual in cadrul schemei.

Art. 8
(1) Ministerul Economiei si Finantelor, in calitate de furnizor, va verifica periodic respectarea indeplinirii conditiilor impuse de reglementarile comunitare si de prevederile prezentei hotarari, precum si respectarea planului de investitii prezentat la acordarea masurii de sprijin.
(2) In cazul in care se constata abateri ale intreprinderilor de la cele mentionate la alin. (1), Ministerul Economiei si Finantelor are abilitatea de a recupera ajutorul de stat.

Art. 9
(1) Durata schemei este de 5 ani, respectiv 2007-2011, cu posibilitatea prelungirii.
(2) Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este echivalentul in lei a 5 milioane euro, in limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 ani.

Art. 10
Procedura de acordare a alocarilor specifice individuale in cadrul schemei de ajutor de minimis privind dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor este prevazuta in anexa nr. 2.

Art. 11
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.


ANEXA Nr. 1 - LISTA domeniilor de activitate pentru care se acorda ajutoare de minimis

 
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦    ¦                                                   ¦
¦crt.¦Cod CAEN¦                     Denumire cod CAEN                     ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦D - Produse ale industriei prelucratoare                                      ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 1. ¦ 183  ¦Prepararea si vopsirea blanurilor; fabricarea articolelor din blana                 ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 2. ¦ 191  ¦Tabacirea si finisarea pieilor                                    ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 3. ¦ 193  ¦Fabricarea incaltamintei                                       ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 4. ¦ 203  ¦Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii                 ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 5. ¦ 204  ¦Fabricarea ambalajelor din lemn                                   ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 6. ¦ 205  ¦Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si impletituri       ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 7. ¦ 2121 ¦Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie sau carton           ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 8. ¦ 2222 ¦Alte activitati de tiparire n.c.a.                                  ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦ 9. ¦ 2223 ¦Legatorie                                              ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦10. ¦ 2224 ¦Servicii pregatitoare pentru pretiparire                               ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦11. ¦ 2225 ¦Alte lucrari de tipografie                                      ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦12. ¦ 2621 ¦Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental                 ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦13. ¦ 263  ¦Fabricarea placilor si dalelor, din ceramica                             ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦14. ¦ 264  ¦Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa        ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦15. ¦ 2665 ¦Fabricarea produselor din azbociment                                 ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦16. ¦ 267  ¦Taierea, fasonarea si finisarea pietrei                               ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦17. ¦ 355  ¦Productia altor mijloace de transport n.c.a.                             ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦18. ¦ 361  ¦Productia de mobilier                                        ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦19. ¦ 365  ¦Fabricarea jocurilor si jucariilor                                  ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦20. ¦ 3662 ¦Confectionarea maturilor si periilor                                 ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦G - Comertul cu ridicata si cu amanuntul, repararea autovehiculelor, motocicletelor si a bunurilor         ¦
¦personale si de uz gospodaresc                                           ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦21. ¦ 5221 ¦Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete                       ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦22. ¦ 5222 ¦Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne                       ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦23. ¦ 5223 ¦Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor                     ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦24. ¦ 5271 ¦Reparatii de incaltaminte si ale altor articole din piele                      ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦25. ¦ 5272 ¦Reparatii de articole electrice de uz gospodaresc                          ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦H - Hoteluri si restaurante                                            ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦26. ¦ 552  ¦Campinguri si alte facilitati pentru cazare de scurta durata                     ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦27. ¦ 553  ¦Restaurante                                             ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦28. ¦ 555  ¦Cantine si alte unitati de preparare a hranei                            ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦K - Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati de servicii prestate in principal intreprinderilor       ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦29. ¦ 722  ¦Consultanta si furnizare de programe informatice (software)                     ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦30. ¦ 7412 ¦Activitati de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal            ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦31. ¦ 747  ¦Activitati de intretinere si curatare a cladirilor                          ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦32. ¦ 7485 ¦Activitati de secretariat si traducere                                ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦M - Invatamant                                                   ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦33. ¦ 8042 ¦Alte forme de invatamant                                       ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦O - Alte activitati de servicii colective, sociale si personale                          ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦34. ¦9301  ¦Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor                       ¦
+----+--------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------¦
¦35. ¦9302  ¦Coafura si alte activitati de infrumusetare                             ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
ANEXA Nr. 2

[nu este inclusa in prezentul material, constituind un document separat. Pentru consultarea ei, recomandam utilizarea unui program legislativ de la Indaco Systems]

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
59 useri online

Useri autentificati: