DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului, hotarare nr. 1408/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 802 din 23/11/2007
Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
Prezenta hotarare reglementeaza modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului, in scopul identificarii prejudiciilor aduse acestora si stabilirii responsabilitatilor pentru refacerea mediului geologic.

Art. 2
In intelesul prezentei hotarari, expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
 • activitate poluatoare - orice activitate care determina schimbari negative privind caracteristicile naturale ale calitatii mediului geologic;
 • curatare - ansamblul lucrarilor efectuate in vederea indepartarii partiale sau totale a poluantului ori poluantilor si a materialelor contaminate, fara tratare;
 • detinator de teren - persoana fizica sau juridica care detine in proprietate sau in folosinta un teren in baza unui titlu valabil;
 • evaluare - orice metoda utilizata pentru masurarea, calcularea, modelarea, prognozarea sau estimarea prezentei unui poluant in mediul geologic;
 • investigare - procesul de identificare a prezentei poluantilor in mediul geologic, delimitarea spatiala a acestora, stabilirea concentratiei lor, precum si a relatiei acestora cu matricea minerala si structura mediului geologic;
 • raport geologic de investigare si evaluare a poluarii mediului geologic - documentatie tehnica elaborata de specialisti in domeniul stiintelor geologice si pedologice, persoane fizice sau juridice, care cuprinde rezultatele etapelor de investigare si evaluare a poluarii;
 • reconstructie ecologica - ansamblul lucrarilor efectuate in vederea aducerii unui sit, dupa remedierea acestuia, cat mai aproape de starea naturala;
 • refacerea mediului geologic - ansamblul masurilor de curatare, remediere si/sau reconstructie ecologica;
 • remediere - ansamblul lucrarilor efectuate in vederea readucerii concentratiilor poluantilor sub valorile pragului de alerta;
 • sit abandonat - zona definita geografic, delimitata in suprafata si in adancime, poluata cu substante biologice sau chimice si parasita de poluator;
 • sit contaminat - zona definita geografic, delimitata in suprafata si adancime, poluata cu substante biologice sau chimice;
 • sit orfan - zona definita geografic, delimitata in suprafata si adancime, poluata cu substante biologice sau chimice, al carei poluator este necunoscut.

  Art. 3
  Prevederile prezentei hotarari nu se aplica in cazul contaminarilor cu organisme modificate genetic sau cu substante radioactive ce sunt supuse altor prevederi legale.

  Art. 4
  (1) Investigarea mediului geologic pentru evaluarea contaminarii se realizeaza prin metode specifice geologice si pedologice.
  (2) Metodele prevazute la alin. (1) se stabilesc in functie de caracteristicile geologice ale formatiunilor poluate, de natura poluantului si de distributia acestuia in suprafata si in plan vertical.
  (3) Pachetul minimal obligatoriu de metode cuprinde investigarea geologica si/sau hidrogeologica, geochimica si geofizica.

  Art. 5
  (1) Investigarea si evaluarea poluarii solului si subsolului reprezinta obligatia si responsabilitatea operatorului economic sau detinatorului de teren care a desfasurat ori desfasoara activitati poluatoare sau potential poluatoare pentru mediul geologic.
  (2) Investigarea si evaluarea poluarii solului si subsolului se realizeaza in urmatoarele cazuri:
  a) la constatarea unei poluari potential periculoasa pentru sanatatea oamenilor si pentru mediu;
  b) la elaborarea bilantului de mediu;
  c) la stabilirea obligatiilor de mediu, in cazul schimbarii statutului juridic al terenurilor pe care s-a desfasurat o activitate cu impact asupra mediului;
  d) la identificarea unei surse potential poluatoare a solului si subsolului;
  e) periodic, pentru urmarirea evolutiei in timp a siturilor contaminate a caror remediere se realizeaza prin atenuare naturala, bioremediere sau metode de remediere de lunga durata;
  f) la monitorizarea siturilor dupa incheierea programelor sau proiectelor de curatare, remediere si/sau reconstructie ecologica;
  g) la producerea accidentelor care conduc la poluarea terenului, dupa indepartarea sursei si poluantilor deversati in mediul geologic.

  Art. 6
  La incetarea activitatii cu impact asupra mediului geologic, la schimbarea activitatii sau a destinatiei terenului, operatorul economic sau detinatorul de teren este obligat sa realizeze investigarea si evaluarea poluarii mediului geologic.

  Art. 7
  (1) Finantarea lucrarilor de investigare si evaluare a poluarii mediului geologic este suportata de operatorul economic sau de detinatorul de teren, in cazul poluarilor actuale si istorice.
  (2) Pentru situri contaminate orfane si abandonate apartinand domeniului public al statului, lucrarile de investigare si de evaluare a poluarii mediului geologic sunt finantate de la bugetul de stat, prin bugetele autoritatilor care le administreaza sau din fonduri structurale si de coeziune, prin proiecte aprobate spre finantare in conformitate cu regulile de implementare a acestor fonduri.

  Art. 8
  (1) Evaluarea intensitatii poluarii intr-un sit contaminat se efectueaza prin comparatie cu fondul natural din zonele adiacente si cu valorile de prag de alerta si prag de interventie.
  (2) Valorile de fond natural se stabilesc in functie de zona si de formatiunea geologica existenta.
  (3) Valorile de prag de alerta si de prag de interventie sunt prevazute in reglementarile specifice.


  Capitolul II - Investigare si evaluare


  Art. 9
  (1) Operatorul economic sau detinatorul de teren este obligat sa completeze si sa transmita chestionarele prevazute in anexele nr. 1 si 2, la solicitarea autoritatii competente pentru protectia mediului, in termen de 3 luni de la primirea acestora.
  (2) Identificarea preliminara a siturilor contaminate se realizeaza de catre Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, prin institutiile in subordine, pe baza chestionarele prevazute in anexele nr. 1 si 2, a documentatiei existente pentru actul de reglementare emis si a rapoartelor anuale efectuate de Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice, in termen de 5 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

  Art. 10
  (1) Se aproba prin ordin comun al conducatorilor autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si dezvoltare durabila, autoritatii publice centrale in domeniile economiei si finantelor si autoritatii publice centrale in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 9 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, urmatoarele:
  a) lista siturilor contaminate istoric, orfane, abandonate;
  b) lista siturilor contaminate actual.
  (2) Listele prevazute la alin. (1) se actualizeaza anual.

  Art. 11
  (1) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si dezvoltare durabila, prin unitatile din subordine si in baza rapoartelor anuale efectuate de oficiile judetene de studii pedologice si agrochimice, analizeaza siturile contaminate identificate si identifica siturile potential a fi contaminate, precum si sursele de poluare sau potential poluatoare.
  (2) Pentru siturile contaminate incluse in lista prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. a), autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si dezvoltare durabila decide efectuarea investigarii si evaluarii poluarii mediului geologic in zonele afectate si stabileste conditiile de investigare.
  (3) Pentru siturile contaminate incluse in lista prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. b) si pentru siturile potential a fi contaminate, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, prin institutiile din subordine, decide si notifica operatorul economic sau detinatorul de teren asupra efectuarii investigarii si evaluarii poluarii mediului geologic in zonele afectate si avizeaza programele de investigare.

  Art. 12
  (1) Lucrarile de investigare se executa de persoane fizice sau juridice, posesoare ale unui document de calificare care atesta calitatea si competenta de specialist/firma specializata in domeniul stiintelor geologice si pedologice.
  (2) Raspunderea privind calitatea si corectitudinea informatiilor rezultate in urma lucrarilor de investigare revine executantilor acestora.

  Art. 13
  Investigarea si evaluarea poluarii mediului geologic pentru amplasament si zonele adiacente parcurg urmatoarele etape:
  a) analiza si interpretarea datelor existente;
  b) investigarea si evaluarea preliminara;
  c) investigarea si evaluarea detaliata.

  Art. 14
  (1) Operatorul economic sau detinatorul de teren care se incadreaza in unul dintre cazurile prevazute la art. 5 alin. (2) este obligat sa intocmeasca, prin compartimente proprii de specialitate ori prin persoane fizice sau juridice atestate conform art. 12, un raport geologic de investigare si evaluare a poluarii mediului geologic, care este inaintat autoritatii competente pentru protectia mediului.
  (2) Autoritatea competenta pentru protectia mediului analizeaza raportul geologic de investigare si evaluare a poluarii mediului geologic, decide si notifica declararea zonei ca sit contaminat sau potential a fi contaminat ori ca zona necontaminata si nici potential a fi contaminata, dupa caz.

  Art. 15
  Metodologiile si continutul raportului geologic de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului pe etape, criteriile si indicatorii de evaluare a poluarii mediului geologic se publica sub forma de ghid tehnic, aprobat prin ordin comun al conducatorilor autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si dezvoltare durabila, autoritatii publice centrale in domeniile economiei si finantelor si autoritatii publice centrale in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

  Art. 16
  Autoritatea competenta pentru protectia mediului, in urma analizei informatiilor cuprinse in chestionarele prevazute in anexele nr. 1 si 2 si a documentatiei pe baza careia s-a emis actul de reglementare, decide si notifica operatorul economic sau detinatorul de teren asupra trecerii la etapa de investigare si evaluare preliminara, in cazul in care exista un risc potential pentru sanatatea oamenilor si mediu.

  Art. 17
  Scopul investigarii si evaluarii preliminare este stabilirea existentei si intensitatii poluarii mediului geologic prin prelevari de probe, analize geologice, geochimice si masuratori geofizice.

  Art. 18
  Raportul geologic de investigare si evaluare preliminara a poluarii mediului geologic se inainteaza autoritatii competente pentru protectia mediului care a stabilit necesitatea realizarii etapei prevazute la art. 13 lit. b).

  Art. 19
  (1) In cazul in care concentratia unuia sau a mai multor poluanti se situeaza peste pragul de alerta, dar nu atinge valorile pragului de interventie, operatorul economic si/sau detinatorul de teren sunt obligati sa asigure monitorizarea periodica a evolutiei concentratiilor de poluanti in mediul geologic, stabilita de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului.
  (2) In cazul in care concentratia unuia sau a mai multor poluanti depaseste valorile pragului de interventie, operatorul economic sau detinatorul de teren este obligat sa realizeze etapa de investigare si evaluare detaliata, la solicitarea si in conditiile stabilite de autoritatea competenta pentru protectia mediului.

  Art. 20
  Scopul investigarii si evaluarii detaliate este delimitarea spatiala a zonei poluate, clarificarea naturii si intensitatii poluarii identificate, relatia poluantilor cu matricea minerala a rocilor si structura mediului geologic, caile de migrare si transport al poluantilor si evaluarea riscului geologic, date necesare elaborarii programelor sau proiectelor de refacere a mediului geologic.

  Art. 21
  Rezultatele investigarii si evaluarii detaliate sunt cuprinse in raportul geologic final de investigare si evaluare a poluarii mediului geologic, care se depune la autoritatea competenta pentru protectia mediului.

  Art. 22
  In urma analizei raportului geologic final de investigare si evaluare a poluarii mediului geologic, autoritatea competenta pentru protectia mediului decide daca poluarea mediului geologic din amplasament are un impact semnificativ asupra sanatatii oamenilor si mediului si solicita operatorului economic sau detinatorului de teren elaborarea studiului evaluarii de risc, conform legislatiei specifice in vigoare.

  Art. 23
  (1) Autoritatea competenta pentru protectia mediului negociaza cu operatorul economic si/sau cu detinatorul de teren programele de investigare si evaluare a poluarii mediului geologic, studiul evaluarii de risc si termenele de executie a acestora, pe baza concluziilor si recomandarilor rezultate in urma realizarii etapelor prevazute la art. 13.
  (2) Este obligatorie pentru operatorul economic sau detinatorul de teren respectarea termenelor stabilite.


  Capitolul III - Elaborarea deciziei de refacere a mediului


  Art. 24
  Raportul geologic final de investigare si evaluare a poluarii mediului geologic impreuna cu evaluarea de risc se analizeaza de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului.

  Art. 25
  In urma analizei, autoritatea competenta pentru protectia mediului decide, daca este cazul, refacerea mediului geologic si notifica operatorul economic sau detinatorul de teren asupra conditiilor generale de realizare a acesteia.

  Art. 26
  In baza deciziei prevazute la art. 25, operatorul economic sau detinatorul de teren elaboreaza studiul de fezabilitate si proiectul tehnic pentru curatare, remediere si/sau reconstructie ecologica sau de minimizare a riscurilor existente in zona afectata, in termenul stabilit de autoritatea competenta pentru protectia mediului.


  Capitolul IV - Sanctiuni


  Art. 27
  (1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
  a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 12 alin. (2) si ale art. 19 alin. (1), cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoane juridice;
  b) nerespectarea prevederilor art. 6, art. 9 alin. (1), art. 14 alin. (1), art. 23 alin. (2) si ale art. 26, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoane fizice, si de la 30.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice.
  (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de comisarii Garzii Nationale de Mediu.
  (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau in termen de 48 ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii, agentul constatator facand mentiune despre aceasta in procesul verbal.

  Art. 28
  Dispozitiile art. 27 referitoare la contraventii se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 29
  Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.


  ANEXA Nr. 1 - CHESTIONAR pentru operatorii economici privind identificarea siturilor posibil contaminate


  1. Operator economic, date de identificare si contact
  2. Acte de reglementare de mediu detinute (avize, acorduri, autorizatii etc.)
  3. Activitati pe amplasament cu impact potential semnificativ asupra mediului geologic: localizare geografica, fluxuri tehnologice, bilant de materii prime, gestiune de substante chimice periculoase si deseuri, activitati/instalatii industriale in mediul geologic (foraje, depozite subterane, transport subteran etc.)
  4. Elemente de contaminare cunoscute: tipul de poluant, concentratia, distributia spatiala
  5. Elemente de contaminare potentiala
  6. Potential de migrare a poluantilor: in interiorul amplasamentului, pe suprafata si in adancime, in exteriorul amplasamentului, pe suprafata si in adancime
  7. Evaluare de risc asupra mediului si sanatatii oamenilor: informatii privind rolul mediului geologic in evaluarea de risc
  8. Accidente ecologice produse: efecte asupra mediului geologic (daca da, specificati anul, tipul poluantului, sursa, masurile luate, rezultatele etc.)
  9. Surse de pericol potential generator de poluare pentru mediul geologic (daca da, descrieti sursa)
  10. Masuri care vizeaza mediul geologic, continute in programele pentru conformare sau planurile de masuri
  11. Rezultate ale monitorizarii factorului de mediu sol, subsol
  12. Informatii suplimentare rezultate din alte tipuri de investigatii geologice si pedologice realizate pe amplasament


  ANEXA Nr. 2 - CHESTIONAR pentru autoritatile administratiei publice locale privind identificarea siturilor posibil contaminate


  1. Autoritate a administratiei publice locale, date de identificare si contact
  2. Amplasamente localizate pe domeniul public si/sau privat aflate in administrare, posibil contaminate si/sau contaminate
  3. Caracterizarea fiecarui amplasament: date de identificare, localizare geografica, activitati anterioare si/sau actuale desfasurate pe amplasament care au poluat si/sau posibil poluatoare, operatori economici care au desfasurat activitati poluatoare, starea actuala a amplasamentului etc.
  4. Elemente de contaminare cunoscute: tipul de poluant, concentratia, distributia spatiala
  5. Elemente de contaminare potentiala
  6. Potential de migrare a poluantilor: in interiorul amplasamentului, pe suprafata si in adancime, in exteriorul amplasamentului, pe suprafata si in adancime
  7. Evaluare de risc asupra mediului si sanatatii oamenilor: informatii privind rolul mediului geologic in evaluarea de risc
  8. Accidente ecologice produse: efecte asupra comunitatii locale inconjuratoare, mediului geologic (daca da, specificati anul, tipul poluantului, sursa, masurile luate, rezultatele etc.)
  9. Surse de pericol potential generator de poluare pentru mediul geologic (daca da, descrieti sursa)
  10. Rezultate ale monitorizarii factorului de mediu sol, subsol
  11. Informatii suplimentare rezultate din alte tipuri de investigatii geologice si pedologice realizate pe fiecare amplasament


  Poate fi de interes si:
  Ordonanta de urgenta nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului
  Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor. Lege nr. 24/2007
  Lege pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, legea nr. 292/2007
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar in domeniul protectiei mediului, oug nr. 12/2007
  Ordonanta de urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, oug 196/2005
  Hotarare privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate, hot. nr. 1403/2007
  OUG nr. 15/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului
  Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2007 privind instituirea Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, legea nr. 343/2007
  Ordonanta de urgenta privind instituirea Programului national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati, oug nr. 59/2007
  Metodologie din 13/12/2006 privind sistemul de planificare strategica pe termen mediu al institutiilor administratiei publice de la nivel central, 2006
  Indrumar din 21/11/2007 privind evaluarea riscurilor asupra mediului si sanatatii umane, datorate introducerii deliberate in mediu si pe piata a organismelor modificate genetic, ordin nr. 1829/2007
  Conventie cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, 2006
  Lege privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane , legea nr. 181/2007
  Hotarare privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, hotarare nr. 321/2005, republicata in 2008
  Metodologie din 26/01/2007 privind elaborarea Planului national de alocare
  Regulament privind organizarea si functionarea Comisiei pentru Securitate Biologica, ordin nr. 98/2008
  Hotarare nr. 546/2008 privind gestionarea calitatii apei de imbaiere
  Ordin privind prohibitia pescuitului in anul 2007, ordinul 237/2007
  Ordonanta de urgenta privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, oug nr. 68/2007. Lege de aprobare nr. 19/2008
  Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii muntelui nr. 347/2004, oug nr. 21/2008


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  68 useri online

  Useri autentificati: