DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, hotarare nr. 321/2005, republicata in 2008[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 19 din 10/01/2008

Art. 1
(1) Prezenta hotarare abordeaza unitar, la nivel national, evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor daunatoare provocate de expunerea populatiei la zgomotul ambiant, inclusiv a disconfortului, prin implementarea progresiva a urmatoarelor masuri:
a) determinarea expunerii la zgomotul ambiant, prin realizarea cartarii zgomotului cu metodele de evaluare prevazute in prezenta hotarare;
b) asigurarea accesului publicului la informatiile cu privire la zgomotul ambiant si a efectelor sale;
c) adoptarea, pe baza rezultatelor cartarii zgomotului, a planurilor de actiune pentru prevenirea si reducerea zgomotului ambiant, unde este cazul, in special acolo unde nivelurile de expunere pot cauza efecte daunatoare asupra sanatatii umane si pentru a mentine nivelurile zgomotului ambiant in situatia in care acestea nu depasesc valorile limita stabilite conform art. 7 alin. (3) lit. b).
(2) Prezenta hotarare stabileste cadrul general pentru dezvoltarea masurilor de reducere a zgomotului emis de sursele principale de zgomot, in special de vehiculele rutiere, feroviare si de infrastructura acestora, de aeronave, de echipamentele industriale, echipamentele destinate utilizarii in exteriorul cladirilor si masinile industriale mobile.

Art. 2
(1) Prevederile prezentei hotarari se aplica zgomotului ambiant la care este expusa populatia, in special in:
a) zonele construite;
b) parcurile, gradinile publice sau alte zone linistite dintr-o aglomerare;
c) zonele linistite din spatii deschise;
d) apropierea unitatilor de invatamant, a spitalelor si a altor cladiri si zone sensibile la zgomot.
(2) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica zgomotului generat de:
a) persoana expusa;
b) activitatile casnice;
c) vecini;
d) activitatile de la locul de munca si din interiorul mijloacelor de transport in comun;
e) activitatile militare din zonele militare.

Art. 3
In intelesul prezentei hotarari, definitiile termenilor folositi sunt prevazute in anexa nr. 1.

Art. 4
(1) Autoritatile administratiei publice locale realizeaza cartarea zgomotului si elaboreaza hartile strategice de zgomot si planurile de actiune potrivit prevederilor prezentei hotarari, pentru aglomerarile aflate in administrarea lor, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (7) si (8).
(2) Potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatile administratiei publice locale prevad in bugetele proprii fonduri necesare pentru realizarea cartarii zgomotului si elaborarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, pentru aglomerarile prevazute in anexa nr. 8 tabelele nr. 1 si 5, iar autoritatea publica centrala pentru transporturi prevede in bugetul propriu fonduri necesare pentru realizarea cartarii zgomotului si elaborarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, pentru drumurile principale, caile ferate principale, aeroporturi mari si porturi aflate in administrarea lor prevazute in anexa nr. 8 tabelele nr. 2- 4 si 6, dupa cum urmeaza:
a) incepand cu anul 2007, pentru aglomerarile cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale care au un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de autovehicule pe an, caile ferate principale care au un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an, aeroporturile civile care au un trafic mai mare de 50.000 de miscari de aeronave pe an si porturi aflate in aglomerari cu mai mult de 250.000 de locuitori;
b) incepand cu anul 2011, pentru toate aglomerarile, drumurile principale, caile ferate principale si porturi aflate in interiorul aglomerarilor.
(3) Unitatile aflate in subordinea sau sub autoritatea autoritatii publice centrale pentru transporturi, care au in administrare infrastructuri rutiere, feroviare, portuare si aeroportuare, realizeaza cartarea zgomotului si elaboreaza hartile strategice de zgomot si planurile de actiune, pentru caile ferate principale, drumurile principale si aeroporturile civile mari aflate in administrarea lor, cu respectarea termenelor prevazute la alin. (7) si (8).
(4) Unitatile prevazute la alin. (3), precum si limitele de competenta ale acestora sunt prevazute in Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.258/2005 pentru stabilirea unitatilor responsabile cu cartarea zgomotului pentru caile ferate, drumurile, porturile din interiorul aglomerarilor si aeroporturile, aflate in administrarea lor, elaborarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, care se actualizeaza in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(5) Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) si unitatile prevazute la alin. (3) au obligatia de a transmite agentiei regionale pentru protectia mediului competente:
a) cate 3 exemplare din fiecare harta strategica de zgomot care arata situatia anului calendaristic precedent, pe format de hartie la o scara de 1:10.000 si pe suport electronic;
b) un raport care sa mentioneze datele utilizate in procesul de cartare a zgomotului in vederea realizarii hartilor strategice de zgomot, precum si calitatea, acuratetea, modul de utilizare si sursa acestora, pe format de hartie si pe suport electronic;
c) un raport care sa contina toate datele obtinute in urma realizarii fiecarei harti strategice de zgomot si prezentate potrivit prevederilor anexei nr. 7, pe format de hartie si pe suport electronic;
d) un raport care sa contina o prezentare a evaluarii rezultatelor obtinute prin cartarea de zgomot pentru fiecare harta strategica de zgomot in parte, pe format de hartie si pe suport electronic.
(6) Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) si unitatile prevazute la alin. (3) au obligatia de a transmite agentiei regionale pentru protectia mediului competente:
a) planurile de actiune elaborate potrivit prevederilor prezentei hotarari, pe format de hartie si pe suport electronic;
b) orice alta informatie suplimentara solicitata de aceasta cu privire la modul de elaborare a planurilor de actiune.
(7) Hartile strategice de zgomot care arata situatia anului calendaristic precedent se pun la dispozitia agentiilor regionale pentru protectia mediului, astfel:
a) pana la data de 30 iunie 2007, pentru aglomerarile cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, caile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an si aeroporturile mari;
b) pana la data de 30 iunie 2012, pentru toate aglomerarile, drumurile principale si caile ferate principale si aeroporturile mari.
(8) Planurile de actiune prevazute la alin. (6) lit. a) se pun la dispozitia agentiilor regionale pentru protectia mediului, dupa cum urmeaza:
a) pana la data de 18 iulie 2008, pentru aglomerarile cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, caile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an si aeroporturile mari;
b) pana la data de 18 iulie 2013, pentru toate aglomerarile, drumurile principale si caile ferate principale si aeroporturile mari.
(9) Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) si unitatile prevazute la alin. (3) transmit agentiilor regionale pentru protectia mediului hartile strategice de zgomot si rapoartele prevazute la alin. (5) o data la 5 ani, incepand cu termenele prevazute la alin. (7).
(10) Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) si unitatile prevazute la alin. (3) transmit planurile de actiune agentiei regionale pentru protectia mediului competente o data la 5 ani, incepand cu termenele prevazute la alin. (8).
(11) In vederea elaborarii hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) si unitatile prevazute la alin. (3) asigura accesul agentiilor regionale pentru protectia mediului la datele utilizate in acest scop.
(12) Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) si unitatile prevazute la alin. (3), in procesul de elaborare si/sau revizuire a planurilor de actiune, au obligatia sa indeplineasca procedura de participare si consultare a publicului potrivit prevederilor art. 11 alin. (8) si, dupa caz, ale art. 11 alin. (9).
(13) Masurile prevazute la art. 11 alin. (3) se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) si de catre unitatile prevazute la alin. (3), pentru domeniul lor de competenta, si se supun procedurii de participare si consultare a publicului potrivit prevederilor art. 11 alin. (8) sau alin. (9), dupa caz, in situatia in care se elaboreaza planurile de actiune.
(14) La elaborarea si/sau revizuirea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) si unitatile prevazute la alin. (3) au obligatia de a respecta prevederile actelor normative prevazute la art. 7 alin. (3) lit. a)-d).
(15) Aglomerarile, drumurile principale, caile ferate principale, aeroporturile si porturile maritime si/sau fluviale pentru care trebuie raportate la Comisia Europeana hartile strategice de zgomot si datele aferente acestora pana la data de 30 decembrie 2007 si planurile de actiune aferente pana la data de 18 ianuarie 2009 sunt prevazute in anexa nr. 8.
(16) Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) impreuna cu agentiile regionale pentru protectia mediului, dupa realizarea hartilor strategice de zgomot si in baza datelor aratate de acestea, stabilesc zonele linistite intr-o aglomerare, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b), a anexei nr. 1 pct. 21 si a actelor normative prevazute la art. 7 alin. (3) lit. b).
(17) Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) si unitatile prevazute la alin. (3) pun la dispozitia publicului datele continute in hartile strategice de zgomot si in planurile de actiune potrivit prevederilor art. 12.
(18) Operatorii economici care desfasoara activitati potrivit anexei nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, autoritatile administratiei publice centrale sau alte institutii ale statului care detin sau au competenta legala de gestionare a unor date care sunt necesare in procesul de cartare a zgomotului ambiant au obligatia de a pune aceste date, cu titlu gratuit, potrivit legii, la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale prevazute la alin. (1) si a unitatilor prevazute la alin. (3).
(19) Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) si unitatile prevazute la alin. (3) au obligatia de a face schimb de date necesare in procesul de cartare a zgomotului ambiant.
(20) Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) si unitatile prevazute la alin. (3) au obligatia sa utilizeze date oficiale cu privire la numarul populatiei, distributia populatiei, date de trafic rutier pentru drumurile principale, trafic feroviar si aeroportuar si cele prevazute in autorizatiile integrate de mediu eliberate operatorilor economici care detin sau administreaza amplasamente industriale in interiorul aglomerarilor si care desfasoara activitati in conformitate cu anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006.
(21) Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) si unitatile prevazute la alin. (3) au obligatia ca, dupa realizarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, sa asigure baza de date necesara in vederea indeplinirii responsabilitatilor Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene, ce decurg din implementarea prezentei hotarari.
(22) Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) pot depune cereri de finantare din Fondul pentru mediu pentru proiecte privind realizarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006.
(23) Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) si unitatile prevazute la alin. (3) au obligatia de a pune la dispozitia agentiilor regionale pentru protectia mediului date suplimentare fata de cele care se predau in conformitate cu alin. (5), daca acestea sunt necesare in vederea indeplinirii obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene, ce decurg din implementarea prezentei hotarari.

Art. 5
(1) In vederea analizarii si evaluarii fiecarei harti strategice de zgomot si a rapoartelor predate in conformitate cu art. 4 alin. (5), se infiinteaza cate o comisie in cadrul fiecarei agentii regionale pentru protectia mediului, condusa de directorul executiv al acesteia si formata din reprezentanti ai agentiilor regionale pentru protectia mediului si agentiilor judetene pentru protectia mediului.
(2) Analizarea si evaluarea hartilor strategice de zgomot si a rapoartelor predate potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) se realizeaza pe baza ghidului de realizare, analizare si evaluare a hartilor strategice de zgomot aprobat prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) lit. d), si au drept scop sa verifice caracterul complet al datelor necesare realizarii raportarii la Comisia Europeana.
(3) In cazul in care comisia prevazuta la alin. (1) constata lipsa unor date care sunt necesare indeplinirii prevederilor art. 7 alin. (3) lit. i) si l), solicita date suplimentare potrivit prevederilor art. 4 alin. (23).

Art. 6
(1) In vederea verificarii criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de actiune si analizarii acestora, se infiinteaza comisii tehnice regionale la nivelul fiecarei agentii regionale pentru protectia mediului, formate din specialisti din cadrul autoritatii pentru protectia mediului si autoritatii judetene de sanatate publica, prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si al conducatorului autoritatii publice centrale pentru sanatate publica, pana la data de 18 iunie 2008.
(2) Criteriile utilizate la elaborarea planurilor de actiune trebuie sa respecte prevederile prezentei hotarari si sa tina seama de ghidul elaborat potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) lit. c).

Art. 7
(1) Agentiile regionale pentru protectia mediului au urmatoarele responsabilitati:
a) solicita informatii trimestrial de la autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 4 alin. (1) cu privire la stadiul realizarii obligatiilor ce le revin din aplicarea prevederilor prezentei hotarari;
b) identifica aglomerarile cu mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, caile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an si aeroporturile mari sau/si urbane si transmit Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, la solicitarea acesteia, centralizarea datelor pe formatul de hartie si in suportul electronic solicitat;
c) asigura, la nivel regional, gestionarea datelor obtinute in procesul de realizare a cartarii zgomotului si a hartilor strategice de zgomot;
d) informeaza trimestrial Agentia Nationala pentru Protectia Mediului cu privire la stadiul realizarii cartarii zgomotului si a hartilor strategice de zgomot, precum si cu privire la stadiul realizarii planurilor de actiune;
e) transmit autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului cate un exemplar din fiecare harta strategica de zgomot si din fiecare raport, in termen de 30 de zile de la data primirii acestora de la autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 4 alin. (1) si unitatile prevazute la art. 4 alin. (3);
f) solicita autoritatilor administratiei publice locale prevazute la art. 4 alin. (1) si unitatilor prevazute la art. 4 alin. (3) furnizarea unor date suplimentare fata de cele predate potrivit prevederilor art. 4 alin. (5), daca acestea sunt necesare in vederea indeplinirii obligatiilor Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene, ce decurg din implementarea prezentei hotarari;
g) transmit Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului datele continute in planurile de actiune in formatul si la termenele solicitate de catre aceasta;
h) transmit autoritatilor administratiei publice locale prevazute la art. 4 alin. (1), la solicitarea acestora, lista cu toate amplasamentele instalatiilor industriale care se afla in interiorul aglomerarilor si care desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006;
i) asigura functionarea comisiilor infiintate conform art. 5 alin. (1);
j) asigura functionarea comisiilor tehnice regionale infiintate conform art. 6 alin. (1);
k) analizeaza si evalueaza hartile strategice de zgomot transmise de catre autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 4 alin. (1) si unitatile prevazute la art. 4 alin. (3).
(2) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului are urmatoarele responsabilitati:
a) centralizeaza la nivel national datele primite in conformitate cu alin. (1) lit. b) si transmite autoritatii publice centrale pentru protectia mediului atat situatia centralizata a acestor date, cat si reactualizarea acestora, pe suport hartie si in format electronic;
b) identifica aglomerarile, caile ferate principale, drumurile principale la nivel national, definite conform prevederilor prezentei hotarari, si transmite autoritatii publice centrale pentru protectia mediului centralizarea acestor date, pe suport hartie si in format electronic, pana la data de 30 septembrie 2008;
c) centralizeaza, la nivel national, toate hartile strategice de zgomot si datele obtinute in procesul de realizare a cartarii zgomotului, transmise de agentiile regionale pentru protectia mediului;
d) asigura, la nivel national, gestionarea datelor obtinute din procesul de realizare a cartarii zgomotului si a hartilor strategice de zgomot;
e) asigura schimbul de experienta la nivel national intre autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 4 alin. (1) si unitatile prevazute la art. 4 alin. (3), in domeniul cartarii strategice de zgomot si al elaborarii planurilor de actiune, prin organizarea de seminarii tematice;
f) implica si sprijina in mod activ agentiile regionale pentru protectia mediului din subordine, in stabilirea unei colaborari si conlucrari cu autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 4 alin. (1) si cu unitatile prevazute la art. 4 alin. (3), in procesul de cartare a zgomotului si de elaborare a hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, inca din fazele de initiere ale acestora;
g) elaboreaza tematici pentru instruirea personalului agentiilor pentru protectia mediului din subordine, in domeniul cartarii de zgomot, verificarii datelor utilizate la realizarea hartilor strategice de zgomot si evaluarii rezultatelor cartarii de zgomot;
h) centralizeaza, la nivel national, toate datele continute in planurile de actiune si pune la dispozitia autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in formatul solicitat, toate aceste date, in vederea raportarii catre Comisia Europeana;
i) asigura, la nivel national, gestionarea datelor si informatiilor continute in planurile de actiune, in coordonarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului;
j) coordoneaza activitatea agentiilor regionale pentru protectia mediului in domeniul gestionarii rezultatelor cartarii strategice de zgomot si acorda suportul necesar organizarii comisiilor tehnice regionale infiintate in conformitate cu art. 6 alin. (1) in cadrul fiecarei agentii regionale pentru protectia mediului;
k) elaboreaza regulamentul de functionare a comisiilor tehnice regionale infiintate in conformitate cu art. 6 alin. (1) si il transmite spre aprobare autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, pana la data de 18 aprilie 2008.
(3) Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului are urmatoarele responsabilitati:
a) actualizeaza Ghidul privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitatile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinatatea aeroporturilor, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului sanatatii publice si al ministrului administratiei si internelor nr. 678/1.344/915/1.397/2006 pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activitatile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar si aerian din vecinatatea aeroporturilor, in baza unor studii de specialitate realizate in acest domeniu si/sau a ghidurilor si liniilor directoare emise de Comisia Europeana;
b) elaboreaza si aproba Ghidul privind adoptarea valorilor limita si modul de aplicare a acestora atunci cand se elaboreaza planurile de actiune, pentru indicatorii L(zsn) si L(noapte) si, daca este cazul, separat pentru indicatorii L(zi) si L(seara), in cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele din aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, al conducatorului autoritatii publice centrale pentru sanatate publica, al conducatorului autoritatii publice centrale pentru transporturi, al conducatorului autoritatii publice centrale pentru interne si reforma administrativa, si asigura actualizarea acestuia, in baza unor studii de specialitate realizate in acest domeniu si/sau tinand seama de recomandarile Comisiei Europene, in termen de 60 de zile de la data incheierii procesului de cartare a zgomotului si de realizare a hartilor strategice de zgomot, prevazuta la art. 10 alin. (1);
c) elaboreaza si aproba Ghidul cu privire la masurile care se pot lua in cadrul planurilor de actiune in vederea gestionarii si reducerii valorilor indicatorilor L(zsn), L(noapte) si, daca este cazul, indicatorilor L(zi) si L(seara), in situatia in care se depasesc valorile limita stabilite conform lit. b), pentru zgomotul produs de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele din aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, al conducatorului autoritatii publice centrale pentru sanatate publica, al conducatorului autoritatii publice centrale pentru transporturi, al conducatorului autoritatii publice centrale pentru interne si reforma administrativa, si asigura reactualizarea acestuia, in baza unor studii de specialitate realizate in acest domeniu si/sau a ghidurilor si liniilor directoare emise de Comisia Europeana, in termen de 90 de zile de la realizarea acestora de catre Comisia Europeana;
d) elaboreaza si aproba Ghidul de realizare, analizare si evaluare a hartilor strategice de zgomot, prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
e) aproba componenta comisiilor tehnice regionale, prevazute la art. 6, si regulamentul de organizare si functionare a acestora, prin ordin comun al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si al conducatorului autoritatii centrale pentru sanatate publica, pana la data de 18 iunie 2008;
f) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de catre aceasta, un raport cu privire la aglomerarile cu o populatie mai mare de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, caile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an si aeroporturile mari, existente in Romania, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
g) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de catre aceasta, un raport care cuprinde informatii cu privire la autoritatile responsabile cu elaborarea, evaluarea si colectarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si ori de cate ori intervine o schimbare cu privire la identitatea acestor autoritati;
h) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de catre aceasta, un raport care cuprinde informatii cu privire la valorile limita in vigoare sau in pregatire pe teritoriul Romaniei, pentru indicatorii L(zsn) si L(noapte) si, daca este cazul, pentru indicatorii L(zi) si L(seara), pentru zgomotul produs de traficul rutier pe drumurile principale si in aglomerari, traficul feroviar pe caile ferate principale si in aglomerari, traficul aerian pe aeroporturile mari si/sau urbane si pentru zgomotul produs in zonele din aglomerari unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, impreuna cu explicarea implementarii acestor valori limita, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
i) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de catre aceasta, un raport care cuprinde informatiile prevazute in anexa nr. 7 cu privire la hartile strategice de zgomot si datele aferente acestora, pentru toate aglomerarile cu o populatie mai mare de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, caile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an si aeroporturile mari, pana la data de 30 decembrie 2007; dupa aceasta data raportul se transmite o data la 5 ani;
j) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de catre aceasta, un raport cu privire la toate aglomerarile, drumurile principale si caile ferate principale existente in Romania, pana la data de 31 decembrie 2008;
k) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de catre aceasta, un raport care cuprinde informatiile prevazute in anexa nr. 7 cu privire la planurile de actiune pentru toate aglomerarile cu o populatie mai mare de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, caile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an si aeroporturile mari si criterii utilizate la realizarea planurilor de actiune, pana la data de 18 ianuarie 2009; dupa aceasta data raportul se transmite o data la 5 ani;
l) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de catre aceasta, un raport care cuprinde informatiile prevazute in anexa nr. 7 cu privire la hartile strategice de zgomot si datele aferente acestora, pentru toate aglomerarile, drumurile principale si caile ferate principale, pana la data de 31 decembrie 2012; dupa aceasta data raportul se transmite o data la 5 ani;
m) transmite Comisiei Europene, conform formatului de raportare stabilit de catre aceasta, un raport care cuprinde informatiile prevazute in anexa nr. 7 cu privire la planurile de actiune pentru toate aglomerarile, drumurile principale si caile ferate principale si criterii utilizate la realizarea planurilor de actiune, pana la data de 18 ianuarie 2014; dupa aceasta data raportul se transmite o data la 5 ani;
n) asigura dotarea cu tehnica de calcul, software de cartare a zgomotului, software GIS, functionare in retea intranet si instruirea aferenta, a autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, a agentiei nationale pentru protectia mediului si a agentiilor regionale pentru protectia mediului;
o) asigura organizarea unei baze de date in domeniul gestionarii zgomotului cu functionare in retea intranet, pentru toate autoritatile publice pentru protectia mediului, in domeniul lor de activitate.

Art. 8
(1) Indicatorii de zgomot utilizati la nivel national in vederea realizarii si revizuirii cartarii strategice de zgomot in conformitate cu art. 10 sunt L(zsn) si L(noapte), definiti la punctele 1) si 2) din anexa nr. 2; inainte ca utilizarea metodelor comune de evaluare pentru determinarea valorilor indicatorilor de zgomot L(zsn) si L(noapte) sa fie obligatorie pentru toate statele membre, indicatorii de zgomot utilizati la nivel national impreuna cu datele existente aferente acestora se convertesc in indicatori L(zsn) si L(noapte); aceste date nu trebuie sa fie mai vechi de 3 ani.
(2) In completarea indicatorilor L(zsn) si L(noapte) se pot utiliza indicatori suplimentari de zgomot, potrivit pct. 3 din anexa nr. 2.
(3) Pentru planificarea acustica si zonarea zgomotului se pot utiliza alti indicatori decat indicatorii L(zsn) si L(noapte).

Art. 9
(1) Valorile indicatorilor L(zsn) si L(noapte) se determina prin intermediul metodelor de evaluare prevazute in anexa nr. 3.
(2) Efectele daunatoare pot fi evaluate prin intermediul relatiilor doza-efect prevazute in anexa nr. 4.
(3) Metodele comune de evaluare pentru determinarea L(zsn) si L(noapte) se stabilesc de catre Comisia Europeana, iar pana la stabilirea acestora se utilizeaza metodele interimare pentru determinarea L(zsn) si L(noapte) prevazute in anexa nr. 3 pct. 2.

Art. 10
(1) Pana la data de 30 iunie 2007 se elaboreaza hartile strategice de zgomot care prezinta situatia anului calendaristic precedent pentru toate aglomerarile avand mai mult de 250.000 de locuitori, drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, caile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an si pentru aeroporturile mari.
(2) Pana la data de 30 iunie 2012 se elaboreaza hartile strategice de zgomot care prezinta situatia anului calendaristic precedent pentru toate aglomerarile, drumurile principale si caile ferate principale.
(3) La elaborarea hartilor strategice de zgomot trebuie respectate cerintele minime prevazute in anexa nr. 5.
(4) Realizarea cartarii strategice de zgomot din zona de frontiera se face prin cooperare cu autoritatile competente din statele vecine.
(5) Hartile strategice de zgomot, prevazute la alin. (1) si (2), se refac si, daca este necesar, se revizuiesc cel putin o data la 5 ani de la data elaborarii acestora.

Art. 11
(1) Pana la data de 18 iulie 2008 se elaboreaza planurile de actiune destinate gestionarii zgomotului si a efectelor acestuia, incluzand masuri de reducere a zgomotului, daca este necesar, pentru:
a) aglomerarile avand mai mult de 250.000 de locuitori;
b) zonele limitrofe drumurilor principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule/an, cailor ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri/an si aeroporturilor mari.
(2) Planurile de actiune prevazute la alin. (1) lit. a) trebuie sa protejeze zonele linistite din aglomerari impotriva cresterii nivelului de zgomot.
(3) Masurile prevazute la elaborarea planurilor de actiune trebuie sa fie adresate cu prioritate zonelor identificate prin depasirea oricarei valori limita in vigoare si se aplica zonelor stabilite in acest sens prin cartarea strategica de zgomot.
(4) Pana la data de 18 iulie 2013 se elaboreaza planurile de actiune care cuprind masuri prioritare de reducere a oricarei valori limita in vigoare care este depasita, pentru toate aglomerarile, drumurile principale si caile ferate principale.
(5) Planurile de actiune prevazute la alin. (1) si (4) trebuie sa respecte cerintele minime prevazute in anexa nr. 6.
(6) Elaborarea planurilor de actiune din zona de frontiera se realizeaza prin cooperare cu autoritatile competente din statele vecine.
(7) Planurile de actiune prevazute la alin. (1) si (4) se reevalueaza si, daca este necesar, se revizuiesc atunci cand se produc modificari importante care afecteaza situatia existenta privind nivelul zgomotului si cel putin la fiecare 5 ani dupa data elaborarii acestora.
(8) La elaborarea propunerilor pentru planurile de actiune sunt obligatorii:
a) participarea si consultarea eficienta a publicului la elaborarea si reevaluarea planurilor de actiune, inca din faza de initiere a acestora;
b) luarea in considerare a rezultatelor activitatilor prevazute la lit. a);
c) informarea publicului cu privire la deciziile luate;
d) realizarea unui calendar rezonabil al activitatilor prevazute la lit. a) alocandu-se un timp suficient in acest scop pentru fiecare etapa a acestei proceduri.
(9) In cazul in care obligatia desfasurarii procedurii de participare si consultare a publicului prevazuta la alin. (8) si in alte acte normative care asigura transpunerea in legislatia nationala a oricaror prevederi comunitare incidente, se poate stabili o procedura comuna, in vederea evitarii procedurii duble.

Art. 12
(1) Dupa elaborarea hartilor strategice de zgomot si a planurilor de actiune, acestea se pun la dispozitia publicului spre informare, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul si potrivit prevederilor anexelor nr. 5 si 6, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informationale disponibile.
(2) Aceasta informare trebuie sa fie clara, coerenta, accesibila si insotita de un rezumat care sa evidentieze cele mai importante aspecte.

Art. 13
(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) netransmiterea hartilor strategice de zgomot si a rapoartelor prevazute la art. 4 alin. (5) pana la data de 30 noiembrie 2007, cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (9), (10), (11) sau (12), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5), (6), (17) sau (21), cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (18), (19), (20) sau (23), cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de persoanele imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu.

Art. 14
Prevederile art. 13 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 15
Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezenta hotarare.

*

Prezenta hotarare transpune Directiva Parlamentului si a Consiliului Uniunii Europene 2002/49/CE privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) seria L nr. 189 din 18 iulie 2002.


Anexa nr. 1


Definitiile utilizate in prezenta hotarare au urmatoarele semnificatii:

1. Aeroport mare - aeroport civil avand mai mult de 50.000 de miscari pe an (o miscare insemnand o decolare sau o aterizare), cu exceptia celor executate exclusiv pentru antrenament cu aeronave usoare.
2. Aglomerare - o parte a unui teritoriu cu o populatie al carei numar depaseste 100.000 de locuitori si cu o densitate a populatiei necesara indeplinirii conditiilor de zona urbana.
3. Cale ferata principala - cale ferata cu un trafic mai mare de 30.000 de treceri ale trenurilor anual.
4. Cartarea zgomotului - prezentarea datelor privind situatia existenta sau prognozata referitoare la zgomot in functie de un indicator de zgomot, care evidentiaza depasirile valorilor limita in vigoare, numarul persoanelor afectate sau numarul de locuinte expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot pentru o anumita zona.
5. Disconfort - gradul de afectare al comunitatii din cauza zgomotului, care se determina prin intermediul anchetelor de teren.
6. Drum principal - drum de interes international, national sau judetean cu un trafic mai mare de 3 milioane de treceri ale vehiculelor anual.
7. Efecte daunatoare - efecte negative asupra sanatatii umane.
8. Evaluare - orice metoda utilizata pentru calcularea, estimarea, prognozarea sau masurarea valorii unui indicator de zgomot sau a efectelor daunatoare asociate acesteia.
9. Harta strategica de zgomot - o harta intocmita pentru evaluarea globala a expunerii la zgomot dintr-o zona data, cauzat de surse diferite de zgomot, sau pentru a stabili previziuni generale pentru o astfel de zona.
10. Indicator de zgomot - un parametru fizic pentru descrierea zgomotului ambiant, care are legatura cu un efect daunator.
11. L(noapte) (indicator de zgomot pentru perioada de noapte) - indicator de zgomot asociat tulburarii somnului din perioada de noapte, conform prezentarii acestuia din anexa nr. 2.
12. L(seara) (indicator de zgomot pentru perioada de seara) - indicator de zgomot asociat disconfortului din perioada de seara, conform prezentarii acestuia din anexa nr. 2.
13. L(zi) (indicator de zgomot pentru perioada de zi) - indicator de zgomot asociat disconfortului din perioada de zi, conform prezentarii acestuia din anexa nr. 2.
14. L(zsn) (indicator de zgomot pentru zi-seara-noapte) - indicator de zgomot asociat disconfortului general, a carui valoare se calculeaza conform anexei nr. 2.
15. Planificare acustica - gestionarea zgomotului in perspectiva prin planificarea masurilor de: amenajare a teritoriului, ingineria transporturilor, planificare a traficului, reducerea acestuia prin masuri de izolatie fonica si de control al surselor de zgomot.
16. Planuri de actiune - planuri destinate gestionarii problemelor si efectelor cauzate de zgomot, incluzand masuri de diminuare, daca este necesar.
17. Public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice, inclusiv asociatiile sau fundatiile, in conformitate cu legislatia in vigoare.
18. Relatia doza-efect - legatura dintre valoarea unui indicator de zgomot si un efect daunator.
19. Valoare limita - o valoare a indicatorilor L(zsn) sau L(noapte) si, unde este cazul, a indicatorilor L(zsn) sau L(seara), stabilita potrivit art. 7 alin. (3) lit. b) din hotarare, a carei depasire determina aplicarea de catre autoritatile competente a masurilor de reducere a nivelurilor de zgomot; valorile limita pot fi diferite in functie de:
a) tipul zgomotului ambiant - zgomot de trafic rutier, feroviar sau aeroportuar, zgomot industrial si alte asemenea;
b) mediu ambiant diferit si sensibilitate diferita la zgomot a populatiei;
c) situatii existente si situatii noi, acolo unde intervine o schimbare a situatiei cu privire la sursa de zgomot sau de utilizare a mediului ambiant.
20. Zgomot ambiant - sunet nedorit sau daunator din mediul ambiant, creat de activitatile umane, care include zgomotul emis de mijloacele de transport, de traficul rutier, feroviar, aerian si provenit de la amplasamentele unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006.
21. Zona linistita intr-o aglomerare - zona delimitata de catre autoritatile competente, care nu este expusa unei valori a indicatorului L(zsn) sau a vreunui alt indicator de zgomot, mai mare decat valoarea limita in vigoare, indiferent de sursa de zgomot.
22. Zona linistita in spatiu deschis - o zona delimitata de catre autoritatile competente, care nu este expusa la zgomotul provenit din trafic, industrie sau activitati recreative.
23. Harta strategica a imisiei de zgomot - harta strategica de zgomot realizata pentru o perioada de referinta stabilita, care infatiseaza imisia provenita de la diferite surse de zgomot specifice pentru o zona prestabilita, utilizand intervale de valori de 5 dB(A) ale unui indicator de zgomot si reprezentarea acestora cu ajutorul culorilor in conformitate cu tabelul nr. 1 din SR ISO 1996-2:1995.
24. Zgomot specific - componenta a zgomotului ambiant care poate fi identificata in mod specific prin mijloace acustice si poate fi asociata unei surse specifice apropiate sau departate (in conformitate cu definitia din SR ISO 1996-1:1995).


Anexa nr. 2 - Indicatori de zgomot


1. Definirea nivelului de zgomot zi-seara-noapte L(zsn)
1.1. Nivelul de zgomot zi-seara-noapte L(zsn) in decibeli (dB) se defineste prin urmatoarea relatie:
Nivelul de zgomot zi-seara-noapte


unde:
a) L(zi) este nivelul acustic mediu ponderat (A) in interval lung de timp, conform definitiei din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru totalul perioadelor de zi dintr-un an;
b) L(seara) este nivelul acustic mediu ponderat (A) in interval lung de timp, conform definitiei din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru totalul perioadelor de seara dintr-un an;
c) L(noapte) este nivelul acustic mediu ponderat (A) in interval lung de timp, conform definitiei din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru totalul perioadelor de noapte dintr-un an;
d) perioada de zi are 12 ore, perioada de seara are 4 ore si perioada de noapte are 8 ore, pentru toate sursele de zgomot analizate;
e) intervalele orare ale perioadelor de zi, seara si noapte sunt: 07,00-19,00; 19,00-23,00 si 23,00-7,00, ora locala;
f) se iau in calcul un an reprezentativ in ceea ce priveste emisia de zgomot si un an mediu in privinta conditiilor meteorologice;
g) se ia in considerare zgomotul incident, ceea ce inseamna ca nu se tine seama de zgomotul reflectat de fatada cladirii studiate. In general, acest aspect implica o corectie de 3 dB in cazul masurarii.
1.2. Alegerea inaltimii punctului de evaluare a L(zsn) depinde de alegerea metodei de evaluare, astfel:
a) daca se utilizeaza calculul pentru realizarea cartarii strategice de zgomot, in ce priveste expunerea la zgomot in interiorul si in exteriorul cladirilor, punctele de evaluare se situeaza la 4,0 ± 0,2 m deasupra nivelului solului si la fatada cea mai expusa; prin fatada cea mai expusa se intelege peretele exterior dinspre sursa de zgomot specifica si cel mai apropiat de aceasta; pentru alte scopuri se pot alege alte inaltimi ale punctului de calcul;
b) daca se utilizeaza masurarea pentru realizarea cartarii strategice de zgomot, in ce priveste expunerea la zgomot in interiorul si in exteriorul cladirilor, pot fi alese inaltimi diferite, dar niciodata mai mici de 1,5 m deasupra nivelului solului, iar rezultatele masurarilor se corecteaza pentru inaltimea echivalenta de 4 m;
c) pentru alte scopuri, cum ar fi planificarea acustica si zonarea zgomotului, pot fi alese alte inaltimi, dar acestea nu pot fi la mai putin de 1,5 m deasupra nivelului solului, ca de exemplu, pentru:
- zone rurale cu case cu un singur etaj;
- proiect de masuri locale in vederea reducerii impactului zgomotului asupra cladirilor individuale;
- realizarea unei cartari de zgomot detaliate intr-o zona cu suprafata limitata, prezentand expunerea la zgomot pentru fiecare locuinta.

2. Definirea indicatorului de zgomot L(noapte) pentru perioada de noapte
Indicatorul de zgomot pentru perioada de noapte, L(noapte), este nivelul acustic mediu ponderat (A) in interval lung de timp, conform definitiei din SR ISO 1996-2:1995, determinat pentru totalul perioadelor de noapte dintr-un an, pentru care:
a) durata noptii este de 8 ore, in conformitate cu definitia data la pct. 1.1 lit. d);
b) se ia in calcul un an reprezentativ in ceea ce priveste emisia de zgomot si un an mediu in privinta conditiilor meteorologice;
c) se ia in considerare zgomotul incident, conform precizarii de la pct. 1.1 lit. g);
d) alegerea inaltimii punctului de evaluare este aceeasi ca pentru indicatorul L(zsn).

3. Indicatori suplimentari de zgomot
In completare fata de L(zsn) si L(noapte) si, unde este cazul, L(zi) si L(seara), este avantajoasa folosirea unor indicatori de zgomot speciali si a unor valori limita corespunzatoare acestora, in urmatoarele situatii:
a) cand sursa de zgomot considerata emite o perioada scurta de timp (de exemplu, mai putin de 20% din timp, raportat la totalul perioadelor de zi dintr-un an sau la totalul perioadelor de seara dintr-un an sau la totalul perioadelor de noapte dintr-un an);
b) cand media numarului de evenimente sonore, in cursul uneia sau a mai multor perioade considerate, este foarte mica (de exemplu, mai putin de un eveniment sonor pe ora);
c) cand componentele de joasa frecventa ale zgomotului sunt importante;
d) cand se are in vedere o protectie suplimentara in timpul zilelor de sfarsit de saptamana sau intr-o perioada particulara a anului;
e) cand se are in vedere o protectie suplimentara in perioada de zi;
f) cand se are in vedere o protectie suplimentara in perioada de seara;
g) cand exista o combinatie a zgomotelor din surse diferite;
h) in cazul unei zone linistite in spatiu deschis;
i) in cazul unui zgomot continand componente tonale puternice;
j) in cazul unui zgomot cu caracter impulsiv;
k) in cazul unor varfuri de zgomot ridicate pentru protectia in perioada de noapte, caz in care indicatorul suplimentar recomandat este LAmax sau SEL (nivelul de expunere la zgomot).
Evenimentul sonor mentionat la lit. b) este definit ca un zgomot care dureaza mai putin de 5 minute (cum este, de exemplu, zgomotul produs la trecerea unui tren sau a unui avion).


Anexa nr. 3 - Metode de evaluare pentru indicatorii de zgomot


1. Introducere
Valorile L(zsn) si L(noapte) se determina fie prin calcul, fie prin masurare in punctul de evaluare.
Pentru prognoze sunt aplicabile numai metodele de calcul.
Metodele provizorii de calcul si de masurare sunt prezentate la pct. 2 si 3.

2. Metode interimare de calcul pentru L(zsn) si L(noapte)
2.1. Metode interimare de calcul utilizate pentru realizarea hartilor strategice de zgomot
Pana la stabilirea de catre Comisia Europeana a metodelor comune de calcul se utilizeaza urmatoarele metode provizorii de calcul:
a) pentru zgomot industrial: SR ISO 9613-2: "Acustica - Atenuarea sunetului propagat in aer liber, partea a doua: Metoda generala de calcul."
Pentru utilizarea SR ISO 9613-2006, datele de intrare corespunzatoare privind emisiile de zgomot se obtin prin masurarile efectuate in conformitate cu una dintre urmatoarele metode:
- SR ISO 8297:1999 "Acustica-Determinarea nivelurilor de putere acustica pentru instalatiile industriale cu multe surse, pentru evaluarea nivelurilor de presiune acustica in mediul inconjurator - metoda tehnica";
- SR EN ISO 3744:1997 "Acustica - Determinarea nivelurilor de putere acustica ale surselor de zgomot utilizand presiunea acustica - metoda tehnica aproximativa, in conditii asemanatoare de camp liber, deasupra unui plan reflectant";
- SR EN ISO 3746:1998 "Acustica - Determinarea nivelurilor de putere acustica ale surselor de zgomot, cu ajutorul unei suprafete inconjuratoare de masurare, deasupra unui plan reflectant";
b) pentru zgomotul produs de aeronave: ECAC.CEAC Doc. 29 "Raport privind metoda standard de calcul al contururilor de zgomot in jurul aeroporturilor civile" - 1997, (Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports - 1997). Din abordarile diferite ale modelarii culoarelor de zbor aeriene, se utilizeaza tehnica de segmentare mentionata in sectiunea 7.5 a ECAC.CEAC Doc 29;
c) pentru zgomotul produs de traficul rutier: metoda nationala franceza de calcul "NMPB Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPCCSTB)", mentionata in Hotararea din 5 mai 1995 referitoare la zgomotul produs de traficul pe infrastructurile rutiere, Jurnalul Oficial din 10 mai 1995, art. 6, si in standardul francez XPS 31-133. Pentru datele de intrare referitoare la emisii, aceste documente sunt prevazute in "Ghidul zgomotului produs de transporturile terestre, fascicula previziunea nivelelor sonore, CETUR 1980";
d) pentru zgomotul produs de traficul feroviar: Regulamentul privind metoda nationala olandeza de calcul pentru zgomotul produs de traficul feroviar, aprobat de Ministerul Locuintei, Planificarii Teritoriale si Mediului din Regatul Olandei, in 20 noiembrie 1996.
Aceste metode trebuie adaptate la definitiile L(zsn) si L(noapte), sa respecte Recomandarea Comisiei Europene nr. 2003/613/CE privind Liniile directoare pentru metodele interimare revizuite de calcul pentru zgomotul industrial, zgomotul produs de aeronave, zgomotul produs de traficul rutier si feroviar si datele asociate privind emisiile, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L nr. 212 din 22 august 2003, si sa respecte prevederile actului normativ prevazut la art. 7 alin. (3) lit. a) din hotarare.

3. Metode interimare de masurare pentru L(zsn) si L(noapte)
Metoda de masurare pentru L(zsn) si L(noapte) se defineste in baza SR ISO 1996-2:1995 si SR ISO 1996-1:1995.
Datele privind masurarile efectuate la fatada sau la un alt element reflectant trebuie corectate pentru a elimina contributia reflexiei acestei fatade sau a elementului reflectant (ca regula generala, aceasta implica o corectie de 3 dB in cazul masurarii).


Anexa nr. 4 - Metode de evaluare a efectelor daunatoare


Relatiile doza-efect trebuie sa fie utilizate pentru a evalua efectul zgomotului asupra populatiei.
Relatiile doza-efect introduse dupa revizuirea anexei nr. 3 din Directiva 2002/49/CE, de catre Comisia Europeana urmaresc in special urmatoarele:
a) relatia dintre disconfort si L(zsn) pentru zgomotul produs de trafic (rutier, feroviar si aerian) si pentru zgomotul industrial;
b) relatia dintre tulburarea somnului si L(noapte) pentru zgomotul produs de trafic (rutier, feroviar si aerian) si pentru zgomotul industrial.
Daca este necesar, se prezinta relatii specifice doza-efect pentru:
c) locuinte cu izolatie speciala impotriva zgomotului, conform definitiei din anexa nr. 7;
d) locuinte cu o fatada linistita, conform definitiei din anexa nr. 7;
e) grupuri vulnerabile de populatie;
f) zgomot industrial cu componente tonale importante;
g) zgomot industrial cu caracter de impuls si alte cazuri speciale;
h) regimuri climatice diferite/medii culturale diferite.


Anexa nr. 5 - Cerinte minime pentru cartarea strategica de zgomot


1. O harta strategica de zgomot este o reprezentare a informatiilor referitoare la unul dintre urmatoarele aspecte:
a) starea existenta, anterioara sau viitoare a zgomotului in functie de un indicator de zgomot;
b) depasirea unei valori limita;
c) estimarea intr-o anumita zona a numarului de locuinte, scoli si spitale care sunt expuse la anumite valori ale unui indicator de zgomot;
d) estimarea numarului de persoane stabilite intr-o zona expusa la zgomot.

2. Hartile strategice de zgomot pot fi prezentate publicului sub forma de:
a) grafice;
b) date numerice organizate in tabele;
c) date numerice in format electronic.

3. Hartile strategice de zgomot pentru aglomerari trebuie sa puna accent pe zgomotul emis de:
a) traficul rutier;
b) traficul feroviar;
c) aeroporturi;
d) zonele industriale, inclusiv porturi.

4. Cartarea strategica de zgomot se utilizeaza pentru urmatoarele scopuri:
a) obtinerea de date care sa fie trimise Comisiei Europene potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) lit. i), k), l) si m) din hotarare si anexei nr. 7;
b) ca o sursa de informatii pentru cetateni potrivit prevederilor art. 12 din hotarare;
c) ca baza pentru elaborarea planurilor de actiune potrivit prevederilor art. 11 din hotarare;
Pentru fiecare dintre aspectele prevazute la lit. a)-c) este necesara realizarea unor harti strategice de zgomot diferite.

5. Pentru informarea Comisiei Europene, hartile strategice de zgomot trebuie sa indeplineasca cerintele minime prevazute la pct. 1.5, 1.6, 2.5, 2.6 si 2.7 din anexa nr. 7.

6. Pentru informarea populatiei potrivit prevederilor art. 12 din hotarare si pentru realizarea planurilor de actiune potrivit prevederilor art. 11 din hotarare trebuie furnizate mai multe informatii suplimentare si detaliate, ca de exemplu:
a) o prezentare grafica;
b) harti care sa arate depasirea unei valori limita;
c) harti comparative, prin care situatia existenta este comparata cu diferite situatii viitoare posibile;
d) harti care prezinta valoarea unui indicator de zgomot la o alta inaltime decat cea de 4 m, unde este cazul.
La elaborarea ghidului de realizare, analizare si evaluare a hartilor strategice de zgomot de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, conform prevederilor art. 7 alin. (3) lit. d) din hotarare, se definesc tipurile de harti de zgomot prevazute in prezentul punct.

7. Hartile strategice de zgomot pentru aplicatiile locale sau nationale se intocmesc pentru indicatorii L(zsn) si L(noapte) la inaltimi de evaluare de 4 m si pentru intervale de valori de 5 dB asa cum sunt definite acestea in anexa nr. 7.

8. In cazul aglomerarilor se realizeaza separat harti strategice de zgomot pentru: zgomotul produs de traficul rutier, zgomotul produs de traficul feroviar, zgomotul produs de aeronave si zgomotul industrial. Se pot adauga harti si pentru alte surse de zgomot.

9. La reactualizarea ghidului prevazut la art. 7) alin. (3) lit. a) din hotarare se tine seama de continutul ghidurilor elaborate de Comisia Europeana cu privire la hartile de zgomot, cartarea zgomotului si programele de calcul utilizate pentru cartarea zgomotului.


Anexa nr. 6 - Cerinte minime pentru planurile de actiune


1. Un plan de actiune trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:
a) descrierea aglomerarii, a drumurilor principale, a cailor ferate principale sau a aeroporturilor mari si a altor surse de zgomot luate in considerare;
b) autoritatea sau unitatea responsabila;
c) cadrul legal;
d) valorile limita utilizate potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) lit. b) din hotarare;
e) sinteza informatiilor obtinute prin cartarea zgomotului;
f) o evaluare a numarului de persoane estimate expuse la zgomot, identificarea problemelor si situatiilor care necesita imbunatatiri;
g) sinteza oficiala a consultarilor publice organizate potrivit prevederilor art. 11 alin. (8) si (9) din hotarare;
h) informatii privind masurile de reducere a zgomotului aflate in desfasurare si informatii privind proiectele de reducere a zgomotului aflate in pregatire;
i) actiuni pe care autoritatile competente intentioneaza sa le ia in urmatorii 5 ani, care sa includa masurile pentru protejarea zonelor linistite;
j) strategia pe termen lung;
k) informatii financiare (daca sunt disponibile): bugete, evaluarea cost-eficienta, evaluarea cost-profit;
l) prognoze privind evaluarea implementarii si a rezultatelor planului de actiune.

2. Masurile pe care autoritatile prevazute la art. 4 alin. (1) si unitatile prevazute la art. 4 alin. (3) din hotarare le pot intreprinde in domeniul lor de competenta sunt, de exemplu:
(i) planificarea traficului;
(ii) amenajarea teritoriului;
(iii) masuri tehnice la nivelul surselor de zgomot;
(iv) alegerea surselor mai silentioase;
(v) masuri de reducere a transmiterii zgomotului;
(vi) introducerea, dupa caz, a parghiilor economice stimulative care sa incurajeze diminuarea sau mentinerea valorilor nivelurilor de zgomot sub maximele permise.

3. Fiecare plan de actiune trebuie sa contina estimari privind reducerea numarului de persoane afectate (disconfort, tulburarea somnului etc.).

4. La elaborarea si reactualizarea ghidurilor prevazute la art. 7 alin. (3) lit. c) din hotarare se tine seama de continutul ghidurilor elaborate de Comisia Europeana, care prezinta indrumari cu privire la planurile de actiune.


Anexa nr. 7 - Informatii care se transmit Comisiei Europene


Informatiile principale care se transmit Comisiei Europene sunt urmatoarele:

1. Pentru aglomerari
1.1. Scurta descriere a aglomerarii: localizare, marime, numar de locuitori
1.2. Autoritatea responsabila
1.3. Programele de reducere a zgomotului aplicate anterior si masuri curente impotriva zgomotului
1.4. Metodele de calcul sau de masurare folosite
1.5. Estimarea numarului de persoane (in sute) care traiesc in locuinte expuse la fiecare dintre urmatoarele intervale de valori ale indicatorului L(zsn) in decibeli, la 4 m deasupra nivelului solului pentru cea mai expusa fatada: 55-59*), 60-64*), 65-69*), 70-74, > 75. Estimarea se realizeaza separat pentru zgomotul provenit de la traficul rutier, feroviar si aerian si de la surse industriale. Valorile rezultate se rotunjesc la cea mai apropiata suta (de exemplu, 5.200 pentru valori intre 5.150 si 5.249; 100 pentru valori intre 50 si 149; 0 pentru valori mai mici de 50).
1.5.1. Suplimentar, se declara (in cazul in care aceste informatii sunt disponibile) numarul de persoane din estimarea realizata conform pct. 1.5 care locuiesc in cladiri prevazute cu:
a) izolatie speciala impotriva zgomotului, prin aceasta intelegandu-se izolarea corespunzatoare a unei cladiri impotriva unui tip (sau mai multor tipuri) de zgomot ambiant, combinata cu facilitati proprii de instalatii de ventilatie si conditionare a aerului, care sa poata asigura mentinerea nivelului ridicat de izolatie impotriva zgomotului ambiant;
b) o fatada linistita, prin aceasta intelegandu-se fatada unei locuinte la care valoarea L(zsn), la inaltimea de 4 m deasupra nivelului solului si la distanta de 2 m fata de fatada pentru zgomotul provenit de la o sursa specifica, este cu mai mult de 20 dB mai scazuta decat pentru fatada cu cea mai mare valoare L(zsn).
Se precizeaza, de asemenea, care este contributia drumurilor principale, a cailor ferate principale si aeroporturilor mari (conform definitiilor acestora din anexa nr. 1) la estimarile realizate conform indicatiilor de la pct. 1.5.
1.6. Estimarea numarului de persoane (in sute) care traiesc in locuinte expuse la fiecare dintre urmatoarele intervale de valori ale indicatorului L(noapte) in decibeli, la 4 m deasupra nivelului solului pentru cea mai expusa fatada: 45-49*), 50-54*), 55-59*), 60-64*), 65-69*), > 70. Estimarea se realizeaza separat pentru zgomotul produs de traficul rutier, feroviar si aerian si de la surse industriale.
1.6.1. Suplimentar, se declara (in cazul in care aceste informatii sunt disponibile) numarul de persoane din estimarea realizata conform pct. 1.6 care locuiesc in cladiri prevazute cu:
a) izolatie speciala impotriva zgomotului, in conformitate cu pct. 1.5.1 lit. a);
b) o fatada linistita, in conformitate cu pct. 1.5.1 lit. b).
Trebuie, de asemenea, sa se precizeze care este contributia drumurilor principale, a cailor ferate principale si aeroporturilor mari (conform definitiilor acestora din anexa nr. 1) la estimarile realizate conform indicatiilor de la pct. 1.6.
1.7. In cazul prezentarii grafice, hartile strategice de zgomot trebuie sa cuprinda cel putin contururile care indica limitele dintre zonele de zgomot corespunzatoare, la 60, 65, 70 si 75 dB.
1.8. Un rezumat al planului de actiune care sa nu depaseasca zece pagini si care sa acopere toate aspectele importante cuprinse in anexa nr. 6.

2. Pentru drumuri principale, cai ferate principale si aeroporturi mari
2.1. Descriere generala a drumurilor, cailor ferate si aeroporturilor: localizare, marime si date despre trafic
2.2. O caracterizare a imprejurimilor acestora: aglomerari, sate, comune sau alte zone rurale, informatii privind utilizarea terenului, alte surse majore de zgomot
2.3. Programe de reducere a zgomotului realizate anterior si masuri curente impotriva zgomotului
2.4. Metode de calcul sau de masurare utilizate
2.5. Numarul total de persoane estimat (in sute) care traiesc in afara aglomerarilor, in locuinte expuse la fiecare dintre intervalele de valori ale indicatorului L(zsn) in decibeli, la 4 m deasupra nivelului solului si pentru cea mai expusa fatada: 55-59*), 60-64*), 65-69*), 70-74*), > 75.
___________
*) Rotunjirea valorilor se face astfel: intre 0-0,5 exclusiv se aproximeaza la valoarea inferioara, iar intre 0,5-1 exclusiv se aproximeaza la valoarea superioara.

2.5.1. Suplimentar, se declara (in cazul in care aceste informatii sunt disponibile) numarul de persoane din estimarea realizata conform pct. 2.5 care locuiesc in cladiri prevazute cu:
a) izolatie speciala impotriva zgomotului, in conformitate cu pct. 1.5.1 lit. a);
b) fatada linistita, in conformitate cu pct. 1.5.1 lit. b).
2.6. Numarul total de persoane estimat (in sute) care traiesc in afara aglomerarilor in locuinte expuse la fiecare dintre urmatoarele intervale de valori ale indicatorului L(noapte) in decibeli, la 4 m deasupra solului si pentru cea mai expusa fatada: 45-49*), 50-54*), 55-59*), 60-64*), 65-69*), > 70.
___________
*) Rotunjirea valorilor se face astfel: intre 0-0,5 exclusiv se aproximeaza la valoarea inferioara, iar intre 0,5-1 exclusiv se aproximeaza la valoarea superioara.

2.6.1. Suplimentar, se declara (in cazul in care aceste informatii sunt disponibile) numarul de persoane din estimarea realizata conform pct. 2.6 care locuiesc in cladiri prevazute cu:
a) izolatie speciala impotriva zgomotului, in conformitate cu pct. 1.5.1 lit. a);
b) fatada linistita, in conformitate cu pct. 1.5.1 lit. b).
2.7. Suprafata totala (in km2) expusa valorilor indicatorului L(zsn) mai mari de 55, 65 si, respectiv, 75 dB. Se precizeaza, de asemenea, si numarul total de locuinte estimat (in sute) si numarul total de persoane estimat (in sute) care traiesc in fiecare dintre aceste zone. Aceste valori trebuie sa cuprinda si aglomerarile.
Contururile de 55 si 65 dB trebuie reprezentate prin una sau mai multe harti, care sa cuprinda informatii privind localizarea satelor, oraselor si aglomerarilor in cadrul zonelor delimitate de aceste contururi.
2.8. Un rezumat al planului de actiune, care sa nu depaseasca zece pagini si care sa acopere toate aspectele importante la care se refera anexa nr. 6.

3. La elaborarea rapoartelor transmise Comisiei Europene prevazute la art. 7 alin. (3) lit. i), k), l) si m) din hotarare, se tine seama de continutul liniilor directoare elaborate de Comisia Europeana cu privire la furnizarea informatiilor catre aceasta si preluate in legislatia nationala potrivit prevederilor art. 7 alin. (3) lit. d) din hotarare.


Anexa nr. 8 - Aglomerarile, drumurile principale, caile ferate principale, aeroporturile si porturile maritime si/sau fluviale pentru care trebuie raportate la Comisia Europeana hartile strategice de zgomot si datele aferente acestora pana la data de 30 decembrie 2007 si planurile de actiune aferente pana la data de 18 ianuarie 2009, potrivit prevederilor prezentei hotarari

  Tabelul nr. 1 


  Aglomerari identificate 
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦          ¦                  ¦Populatia (nr. de locuitori)¦Densitatea populatiei¦
¦crt.¦   Regiunea   ¦       Aglomerari       ¦  la data 1 iulie 2006  ¦
(locuitori/km2) ¦ +----+-------------------+------------------------------------+----------------------------+---------------------¦ ¦ 1. ¦8 Bucuresti - Ilfov¦Municipiul Bucuresti ¦ 1.931.236 ¦ 8.094 ¦ +----+-------------------+------------------------------------+----------------------------+---------------------¦ ¦ 2. ¦1 Nord-Est ¦Municipiul Iasi ¦ 316.716 ¦ 3.417 ¦ +----+-------------------+------------------------------------+----------------------------+---------------------¦ ¦ 3. ¦6 Nord-Vest ¦Municipiul Cluj-Napoca ¦ 305.620 ¦ 1.771 ¦ +----+-------------------+------------------------------------+----------------------------+---------------------¦ ¦ 4. ¦5 Vest ¦Municipiul Timisoara ¦ 303.796 ¦ 2.457 ¦ +----+-------------------+------------------------------------+----------------------------+---------------------¦ ¦ 5. ¦2 Sud-Est ¦Municipiul Constanta ¦ 305.550 ¦ 2.486 ¦ +----+-------------------+------------------------------------+----------------------------+---------------------¦ ¦ 6. ¦4 Sud-Vest ¦Municipiul Craiova ¦ 300.587 ¦ 3.717 ¦ +----+-------------------+------------------------------------+----------------------------+---------------------¦ ¦ 7. ¦2 Sud-Est ¦Municipiul Galati ¦ 296.697 ¦ 1.213 ¦ +----+-------------------+------------------------------------+----------------------------+---------------------¦ ¦ 8. ¦7 Centru ¦Municipiul Brasov ¦ 281.375 ¦ 1.065 ¦ +----+-------------------+------------------------------------+----------------------------+---------------------¦ ¦ 9. ¦3 Sud-Muntenia ¦Municipiul Ploiesti impreuna ¦ 231.620**) ¦ 3.990**) ¦ ¦ ¦ ¦cu localitatile: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------------------------+---------------------¦ ¦ ¦ ¦Brazi ¦ 8.254 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------------------------+---------------------¦ ¦ ¦ ¦Blejoi ¦ 8.054 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------------------------+---------------------¦ ¦ ¦ ¦Barcanesti ¦ 9.347 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+----------------------------+---------------------¦ ¦ ¦ ¦Total populatie aglomerare - pozitia¦ 257.275***) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦nr. 9 din tabel ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+


**) Tinand seama de urmatoarele criterii:
- pct. 2 din anexa nr. 1, cu privire la densitatea populatiei pentru care o aglomerare indeplineste conditiile de zona urbana;
- municipiul Ploiesti, desi are un numar de populatie cu putin mai mic decat 250.000 de locuitori, are o densitate a populatiei mai mare decat oricare dintre aglomerarile prezentate in tabelul nr. 1, cu exceptia municipiului Bucuresti;
- municipiul Ploiesti este resedinta judetului cu cea mai mare densitate a populatiei dintre toate judetele tarii;
- municipiul Ploiesti este resedinta de judet cu cea mai mare densitate a populatiei dintre toate resedintele de judet ale tarii;
- pe teritoriul administrativ al municipiului Ploiesti si al localitatilor invecinate Brazi, Blejoi si Barcanesti exista un numar semnificativ de amplasamente unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006, cai ferate si drumuri,
autoritatile administratiei publice locale elaboreaza hartile strategice de zgomot si planurile de actiune aferente pentru municipiul Ploiesti si localitatile Brazi, Blejoi si Barcanesti, in conditiile si termenele stabilite de prevederile art. 4 alin. (1), alin. (7) lit. a) si alin. (8) lit. a) din hotarare, iar pentru localitatea Barcanesti, harta de zgomot pentru portiunea de drum national care trece prin aceasta localitate si care are un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an se realizeaza de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A.
***) Se defineste aglomerarea formata din municipiul Ploiesti si localitatile invecinate Brazi, Blejoi si Barcanesti, pentru care se elaboreaza hartile strategice de zgomot si planurile de actiune aferente, pentru fiecare sursa de zgomot in parte identificata (trafic rutier, trafic feroviar si amplasamentele unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006).
  Tabelul nr. 2 


  Drumurile principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de
treceri de vehicule pe an identificate 
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦Informatii despre drumul principal¦  Informatii despre sectiunile din drumul principal  ¦
¦Nr. +----------------------------------+---------------------------------------------------------¦
¦crt.¦   Denumire drum   ¦Cod drum¦ Sectiunea de drum ¦Trafic anual mediu in 2006¦Lungimea¦
¦  ¦             ¦    ¦(pozitia kilometrica)¦
(numar vehicule/an) ¦ (km) ¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦ 1. ¦Centura Bucuresti ¦ CB ¦ 0+000 - 12+444 ¦ 7.125.165 ¦ 12,444¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦ 2. ¦Centura Bucuresti ¦ CB ¦ 12+444 - 18+535 ¦ 6.440.425 ¦ 6,091¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦ 3. ¦Centura Bucuresti ¦ CB ¦ 55+250 - 64+246 ¦ 6.484.590 ¦ 8,996¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦ 4. ¦Drum national ¦ DN 1 ¦ 7+470 - 12+461 ¦ 25.287.565 ¦ 4,991¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦ 5. ¦Drum national ¦ DN 1 ¦ 12+461 - 16+000 ¦ 18.930.360 ¦ 3,539¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦ 6. ¦Drum national ¦ DN 1 ¦ 16+000 - 36+110 ¦ 9.666.660 ¦ 20,110¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦ 7. ¦Drum national ¦ DN 1 ¦ 36+110 - 53+650 ¦ 12.841.430 ¦ 17,540¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦ 8. ¦Drum national ¦ DN 1 ¦ 59+800 - 67+284 ¦ 9.058.570 ¦ 7,484¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦ 9. ¦Drum national ¦ DN 1 ¦ 67+284 - 79+580 ¦ 8.259.220 ¦ 12,296¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦10. ¦Drum national ¦ DN 1 ¦ 79+580 - 95+450 ¦ 8.186.585 ¦ 15,870¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦11. ¦Drum national ¦ DN 1 ¦ 95+450 - 122+000 ¦ 6.432.030 ¦ 26,550¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦12. ¦Drum national ¦ DN 1 ¦ 175+530 - 179+700 ¦ 6.318.150 ¦ 4,170¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦13. ¦Drum national ¦ DN 1B ¦ 10+165 - 19+250 ¦ 7.856.260 ¦ 9,085¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦14. ¦Drum national ¦ DN 2 ¦ 7+848 - 11+540 ¦ 11.863.595 ¦ 3,692¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦15. ¦Drum national ¦ DN 2 ¦ 11+540 - 18+330 ¦ 6.563.430 ¦ 6,790¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦16. ¦Drum national ¦ DN 2A ¦ 185+700 - 196+200 ¦ 6.280.555 ¦ 10,500¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦17. ¦Drum national ¦ DN 2A ¦ 196+200 - 205+411 ¦ 8.178.190 ¦ 9,211¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦18. ¦Drum national ¦ DN 3A ¦ 0+000 - 3+870 ¦ 9.551.320 ¦ 3,870¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦19. ¦Drum national ¦ DN 5 ¦ 7+573 - 10+356 ¦ 8.235.860 ¦ 2,783¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦20. ¦Drum national ¦ DN 5 ¦ 10+356 - 19,550 ¦ 6.148.425 ¦ 9,194¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦21. ¦Drum national ¦ DN 6 ¦ 8+500 - 11+120 ¦ 7.515.350 ¦ 2,620¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦22. ¦Drum national ¦ DN 6 ¦ 11+120 - 23+300 ¦ 6.167.770 ¦ 12,180¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦23. ¦Drum national ¦ DN 7 ¦ 11+200 - 13+100 ¦ 8.024.525 ¦ 1,900¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦24. ¦Drum national ¦ DN 7 ¦ 384+640 - 386+200 ¦ 8.262.505 ¦ 1,560¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦25. ¦Drum national ¦ DN 13 ¦ 111+200 - 118+240 ¦ 6.076.885 ¦ 7,040¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦26. ¦Drum national ¦ DN 28 ¦ 76+631 - 79+150 ¦ 6.702.860 ¦ 2,519¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦27. ¦Drum national ¦ DN 39 ¦ 5+635 - 13+205 ¦ 10.855.465 ¦ 7,570¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦28. ¦Drum national ¦ DN 73 ¦ 1+285 - 6+950 ¦ 6.379.835 ¦ 5,665¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦29. ¦Autostrada ¦ A1 ¦ 10+600 - 30+500 ¦ 9.192.525 ¦ 19,900¦ +----+-------------------------+--------+---------------------+--------------------------+--------¦ ¦30. ¦Autostrada ¦ A1 ¦ 94+393 - 106+500 ¦ 6.119.225 ¦ 12,107¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------+ Tabelul nr. 3 Caile ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an identificate +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ Informatii despre calea ferata principala ¦ Informatii despre tronsoanele de cale ferata principala ¦ ¦Nr. +----------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------¦ ¦crt.¦ Denumire cale ferata ¦Cod cale ferata¦Tronson de cale ferata¦Trafic anual mediu in 2006¦Lungimea tronsonului¦ ¦ ¦ ¦ (Magistrala) ¦(pozitia kilometrica) ¦
(nr. trenuri/an) ¦
(km) ¦ +----+------------------------------+---------------+----------------------+--------------------------+--------------------¦ ¦ 1. ¦Bucuresti Nord - Chitila ¦ 300 ¦ 0 + 000 - 9 + 600 ¦ 95.000 ¦ 9,600 ¦ ¦ ¦inclusiv statia Bucuresti Nord¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------+---------------+----------------------+--------------------------+--------------------¦ ¦ 2. ¦Saligny - Palas ¦ 800 ¦174 + 000 - 221 + 000 ¦ 78.000 ¦ 49,000 ¦ +----+------------------------------+---------------+----------------------+--------------------------+--------------------¦ ¦ 3. ¦Statia Arad ¦ 200 ¦628 + 530 - 632 + 760 ¦ 65.000 ¦ 4,230 ¦ +----+------------------------------+---------------+----------------------+--------------------------+--------------------¦ ¦ 4. ¦Statia Ploiesti Sud ¦ 500 ¦ 58 + 725 - 60 + 370 ¦ 75.000 ¦ 1,645 ¦ +----+------------------------------+---------------+----------------------+--------------------------+--------------------¦ ¦ 5. ¦Statia Simeria Calatori ¦ 200 ¦ 470 + 12 - 473 + 522 ¦ 67.000 ¦ 3,510 ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Tabelul nr. 4 Aeroporturile civile cu un trafic mai mare de 50.000 de miscari de aeronave pe an identificate +------------------------------------------------------------------------------+ ¦Nr. ¦ ¦Cod ¦Trafic in anul 2006 ¦ ¦crt.¦ Denumire ¦ICAO¦(> 50.000 miscari/an)¦ +----+----------------------------------------------+----+---------------------¦ ¦ 1. ¦Aeroportul International Henri Coanda ¦LROP¦ 55.430 ¦ +------------------------------------------------------------------------------+ Tabelul nr. 5 Aeroporturi din interiorul aglomerarilor prevazute in tabelul nr. 1 +---------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Nr. ¦ Denumire ¦ ¦crt.¦ ¦ +----+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 1. ¦Aeroportul International Bucuresti Baneasa - Aurel Vlaicu aflat in interiorul municipiului Bucuresti¦ +----+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 2. ¦Aeroportul International Cluj-Napoca aflat in interiorul municipiului Cluj-Napoca ¦ +----+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 3. ¦Aeroportul Iasi aflat in interiorul municipiului Iasi ¦ +----+----------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 4. ¦Aeroportul Craiova aflat in interiorul municipiului Craiova ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------+


NOTA:
Administratia fiecarui aeroport mentionat in acest tabel are obligatia de a pune la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale care elaboreaza hartile strategice de zgomot si planurile de actiune aferente pentru aglomerarile Bucuresti, Cluj-Napoca si Iasi datele solicitate de catre acestea.
Aceste date sunt de regula urmatoarele:
- atribuirea numarului de miscari ale aeronavelor in functie de perioadele de zi, seara si noapte pentru diferite clase de aeronave;
- aterizarea si decolarea aeronavelor intr-o anumita directie determinata din date reale;
- lungimile de coridor stabilite din date reale pe cat posibil si nu din date estimate;
- descrierea pozitiei aeroportului si a rutelor;
- tipurile de aeronave care aterizeaza si decoleaza pe/de pe respectivul aeroport;
- alte solicitari cu privire la date necesare pentru realizarea hartilor strategice de zgomot, stabilite in timpul elaborarii acestora.
  Tabelul nr. 6 


  Porturi maritime si/sau fluviale 
+------------------------------------------------------------------------------+
¦Nr. ¦        Denumire        ¦Cantitatea de marfa transbordata¦
¦crt.¦                    ¦  in anul 2006 (mii tone/an)  ¦
+----+----------------------------------------+--------------------------------¦
¦ 1. ¦Portul Constanta            ¦       57.131       ¦
+----+----------------------------------------+--------------------------------¦
¦ 2. ¦Portul Galati              ¦       9.691       ¦
+------------------------------------------------------------------------------+ 

1. In baza prevederilor prezentei hotarari, hartile strategice de zgomot realizate de autoritatile administratiei publice locale prevazute la art. 4 alin. (1) din hotarare reprezinta harti strategice ale imisiei de zgomot care se realizeaza separat pentru fiecare dintre urmatoarele: a) traficul aeroportuar, in cazul aeroporturilor prevazute in tabelul nr. 5; b) amplasamentele din interiorul aglomerarilor prevazute in tabelul nr. 1, unde se desfasoara activitati industriale prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 152/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2006; c) traficul trenurilor si tramvaielor din interiorul aglomerarilor prevazute in tabelul nr. 1, iar pentru zgomotul produs de traficul tramvaielor poate fi necesara caracterizarea surselor de emisie prin masuratori; d) traficul rutier din interiorul aglomerarilor prevazute in tabelul nr. 1. 2. In baza prevederilor prezentei hotarari, hartile strategice de zgomot realizate de unitatile prevazute la art. 4 alin. (3) din hotarare reprezinta harti strategice ale imisiei de zgomot care se realizeaza separat pentru fiecare dintre urmatoarele: a) traficul rutier in cazul drumurilor principale cu un trafic mai mare de 6.000.000 de treceri de vehicule pe an, identificate conform tabelului nr. 2; b) traficul trenurilor in cazul cailor ferate principale cu un trafic mai mare de 60.000 de treceri de trenuri pe an, identificate conform tabelului nr. 3; c) traficul aeroportuar, in cazul aeroporturilor identificate conform tabelului nr. 4; d) porturile prevazute in tabelul nr. 6.


Poate fi de interes si:
Legea 153/2010 privind modificarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice. Legea nr. 153/2010


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
77 useri online

Useri autentificati: