DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea si utilizarea fondului de stimulente de catre Agentia Nationala Anti-Doping, hotarare nr. 1578/2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 27/12/2007

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 14 alin. (4) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic
Se aproba Normele metodologice privind constituirea si utilizarea fondului de stimulente de catre Agentia Nationala Anti-Doping, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare

Norma metodologica privind constituirea si utilizarea fondului de stimulente de catre Agentia Nationala Anti-Doping, 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 27/12/2007
Capitolul I - Constituirea fondului de stimulente


Art. 1
Fondul de stimulente pentru personalul Agentiei Nationale Anti-Doping se constituie, potrivit art. 14 alin. (3) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport, prin aplicarea unui coeficient de 35% la sumele incasate pentru bugetul de stat, reprezentand amenzi, ca urmare a controlului efectuat de catre Agentia Nationala Anti-Doping, denumita in continuare Agentia.

Art. 2
(1) In procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor se prevad distinct sumele corespunzatoare cotelor de 35% si, respectiv, de 65% din cuantumul amenzilor aplicate, precum si conturile in care se vireaza aceste sume.
(2) Procentul de 35% aferent fondului de stimulente se vireaza de catre contravenienti, pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului, direct in contul 50.01 "Disponibil din fonduri cu destinatie speciala ale ministerelor si institutiilor subordonate", deschis pe numele Agentiei, iar diferenta de 65% se vireaza in contul de venituri al bugetului de stat 20.35.01.01 "Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale", deschis la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal in a carui evidenta fiscala se afla contravenientul.
(3) Contravenientii transmit Agentiei, prin posta, in termen de 48 de ore de la data achitarii amenzii, cate o copie de pe ordinele de plata prevazute la alin. (2) sau o copie a extrasului de cont. Copiile de pe ordinele de plata sau de pe extrasul de cont se vizeaza de banca prin care contravenientul a efectuat plata.


Capitolul II - Utilizarea fondului de stimulente, repartizarea si acordarea stimulentelor


Art. 3
Repartizarea fondului de stimulente personalului Agentiei se face pe baza urmatoarelor criterii:
a) contributia directa si efectiva, cu respectarea normelor legale si a indatoririlor specifice, la declansarea si desfasurarea masurilor prevazute de lege pentru eradicarea fenomenului de dopaj, inclusiv urmarirea penalitatilor de intarziere la plata amenzilor;
b) executarea cu competenta si profesionalism a atributiilor ce ii revin in promovarea si aplicarea corecta a legislatiei in domeniu;
c) disponibilitatea pentru realizarea unor activitati suplimentare datorate unor situatii neprevazute, de urgenta sau cu grad crescut de dificultate;
d) respectarea regulamentelor, a ordinelor si a instructiunilor, inclusiv, a normelor de comportare in institutie si asigurarea unui mediu profesional dinamic si stimulativ;
e) indeplinirea corespunzatoare a indatoririlor specifice functiei de conducere, manifestarea civilizata, demna, cooperanta in raporturile cu personalul din subordine si utilizarea de criterii obiective de apreciere profesionala;
f) executarea cu competenta si profesionalism a atributiilor de serviciu, eliminarea intarzierilor sau tergiversarilor, adoptarea unei atitudini ferme, neechivoce in relatiile de serviciu, semnalarea incidentelor aparute si formularea de propuneri corecte de rezolvare a acestora;
g) gradul de periculozitate, dificultate si confidentialitate al activitatilor desfasurate;
h) asumarea responsabilitatii si a riscurilor pentru executarea misiunilor de control doping, menite sa reduca sau sa elimine fenomenul de dopaj in sport;
i) persoanele respective sa nu fi primit o sanctiune disciplinara in ultimele 6 luni.

Art. 4
Fondul de stimulente se repartizeaza de catre presedintele Agentiei, pe directii si servicii, pe baza criteriilor stabilite in prezentele norme metodologice.

Art. 5
(1) Aprobarea nominala a persoanelor din cadrul Agentiei care beneficiaza de stimulente se face de catre presedintele Agentiei, la propunerea conducatorilor de directii si servicii. Listele nominale vor fi avizate de conducerea directiilor si a serviciilor din structura Agentiei.
(2) Aprobarea nominala pentru conducatorii directiilor si ai serviciilor se face de catre presedintele Agentiei.

Art. 6
(1) Cuantumul lunar al stimulentelor individuale pentru personalul Agentiei poate fi de cel mult 3 salarii de baza brute lunare, indiferent de compartimentul in care acesta este incadrat, inclusiv pentru cei care ocupa functii de conducere, precum si pentru personalul angajat in cadrul cabinetului demnitarului, cu exceptia functiilor de demnitate publica prevazute de lege.
(2) In mod exceptional, in cazuri temeinic justificate, presedintele Agentiei poate aproba stimulente peste nivelul prevazut la alin. (1) pentru personalul cu prestatii profesionale deosebite si rezultate meritorii in activitatea desfasurata.


Capitolul III - Plata stimulentelor si evidentierea in contabilitate


Art. 7
Plata stimulentelor aprobate se face in cursul lunii sau al trimestrului curent pentru luna sau trimestrul precedent.

Art. 8
(1) Stimulentele acordate personalului Agentiei nu fac parte din salariul de baza si nu se suporta din fondul de salarii.
(2) Stimulentele acordate personalului Agentiei sunt supuse impozitarii conform legii.

Art. 9
Inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind utilizarea fondului de stimulente se efectueaza potrivit legii.

Art. 10
Sumele ramase necheltuite la sfarsitul lunii, respectiv al anului se reporteaza lunar si anual, urmand sa fie utilizate cu aceeasi destinatie.


Capitolul IV - Dispozitii finale


Art. 11
(1) Sumele incluse in fondul de stimulente cu incalcarea prevederilor legale privind constituirea acestora vor fi deduse din fondul de stimulente existent in sold sau din cel ce se constituie in perioada urmatoare, pana la recuperarea si virarea potrivit destinatiei initiale.
(2) In cazurile in care, ulterior constituirii si utilizarii fondului de stimulente, instantele judecatoresti au pronuntat hotarari definitive si irevocabile de anulare a proceselor-verbale de sanctionare contraventionala si/sau a dobanzilor sau penalitatilor de intarziere, sumele astfel constituite se deduc din fondul de stimulente, urmand destinatia stabilita de lege.

Art. 12
Este interzisa acordarea de stimulente inainte de recuperarea integrala a sumelor incluse in mod necuvenit in fondul de stimulente.

Art. 13
Personalul insarcinat cu exercitarea controlului financiar preventiv din cadrul Agentiei are obligatia de a verifica corecta constituire si utilizare a fondului de stimulente si de a nu permite constituirea si, dupa caz, plata sumelor incasate cu incalcarea prevederilor prezentelor norme metodologice.


Poate fi de interes si:
Tichete de cresa
Tichete de masa
Tichete cadou
Legea privind stabilirea cadrului general de informare si consultare a angajatilor, lege 467/2006
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul protectiei sociale, OUG nr. 91/2007
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal, oug nr. 88/2006
Legea nr. 120/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2006 pentru modificarea si completarea unor acte normative prin care se acorda drepturi sociale, precum si unele masuri in domeniul cheltuielilor de personal
Codul muncii, republicat 2011
Legea privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora, legea nr 67/2006
OUG nr. 56/2007, ordonanta de urgenta privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, oug nr. 84/2006
Lege privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, legea nr. 202/2006
Statut al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, 2006
Contract colectiv de munca la nivelul ramurii constructii pe anii 2008-2009, contract nr. 631 din 05/12/2007
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, oug nr. 55/2006
Ordonanta de urgenta privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, oug nr. 65/2005
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, legea nr. nr. 371/2005
Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca
Lege nr. 134/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei
OUG nr. 148/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
66 useri online

Useri autentificati: