DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Conventie intre Romania si Spania privind cooperarea in lupta impotriva criminalitatii, 2006[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1061 din 29/12/2006

Romania si Spania, denumite in continuare parti contractante, reafirmandu-si principiile stabilite in Tratatul cu privire la relatiile de prietenie si cooperare dintre Romania si Regatul Spaniei, semnat la Madrid la 4 februarie 1992, si dorind sa contribuie la dezvoltarea ulterioara a relatiilor bilaterale, convinse de necesitatea protejarii vietii, bunurilor, drepturilor fundamentale si libertatilor cetatenilor lor, constiente de amenintarea crescanda pe care o reprezinta pentru societate terorismul si criminalitatea organizata internationala, recunoscand importanta adancirii si dezvoltarii cooperarii in domeniul luptei impotriva terorismului si criminalitatii in multiplele ei forme de manifestare, calauzite de principiile egalitatii, reciprocitatii si asistentei mutuale, au convenit urmatoarele:

Articolul 1 - Domenii de cooperare
(1) Partile contractante, in conformitate cu legislatia ambelor state si cu prezenta conventie, vor coopera in lupta impotriva criminalitatii, in special a formelor sale organizate.
(2) Partile contractante vor colabora in lupta impotriva faptelor penale, in special pentru combaterea:
a) terorismului;
b) infractiunilor indreptate impotriva vietii, sanatatii, libertatii si integritatii persoanei;
c) traficului, producerii si comertului ilegale cu stupefiante si substante psihotrope, precum si cu materii prime pentru fabricarea acestora si a precursorilor;
d) imigratiei ilegale si traficului cu fiinte umane;
e) traficului cu organe si tesuturi umane;
f) lipsirii de libertate in mod ilegal a unei persoane de catre una sau mai multe persoane, chiar daca nu se pun conditii pentru eliberarea acesteia;
g) falsificarii (contrafacerii, modificarii) si utilizarii ilegale a documentelor de identitate (pasapoarte, vize si documente ale vehiculelor cu motor);
h) contrabandei, infractiunilor economice si fiscale;
i) spalarii banilor si altor produse ale activitatii infractionale;
j) falsificarii si distribuirii frauduloase de moneda, mijloace de plata, cecuri si titluri de valoare;
k) furtului sau traficului ilicit de vehicule cu motor si activitatilor infractionale in legatura cu acestea;
l) traficului ilegal cu arme, munitii, explozivi, materii prime strategice (nucleare si radioactive), precum si cu alte asemenea substante periculoase, bunuri si tehnologii cu dubla utilizare;
m) traficului ilegal cu bunuri culturale, cele cu valoare istorica si opere de arta de patrimoniu;
n) infractiunilor indreptate impotriva proprietatii intelectuale, industriale, patente si marci sau analoage acestora;
o) activitatilor ilicite in legatura cu jocurile de noroc;
p) formelor organizate ale infractiunilor impotriva libertatii sexuale, in special cele care implica minori, precum si confectionarea, reproducerea, difuzarea sau furnizarea de materiale ori suporturi cu continut pornografic care implica minorii;
q) infractiunilor comise prin utilizarea sistemelor informatice;
r) infractiunilor impotriva resurselor naturale si a mediului inconjurator.
(3) Partile contractante vor colabora, de asemenea, pentru combaterea oricaror alte infractiuni pentru a caror prevenire, descoperire si investigare este necesara cooperarea autoritatilor competente din cele doua state.

Articolul 2 - Forme ale cooperarii
(1) Colaborarea dintre partile contractante va include, in cadrul luptei impotriva activitatilor infractionale la care se face referire in art. 1, schimbul de informatii si acordarea de asistenta in activitatea operativa de investigare pentru:
a) identificarea si cautarea persoanelor disparute;
b) identificarea, anchetarea si cautarea persoanelor care au comis sau care sunt suspectate ca au comis infractiuni pe teritoriul uneia dintre partile contractante, a complicilor ori instigatorilor acestor persoane, precum si a persoanelor care se sustrag urmaririi penale sau executarii unei pedepse;
c) identificarea cadavrelor si/sau a ramasitelor unor persoane si a persoanelor care prezinta interes pentru politie;
d) cautarea pe teritoriul uneia dintre partile contractante a oricarui obiect, efect sau instrument care are legatura cu infractiunile care fac obiectul prezentei conventii sau care este folosit in comiterea acestora, la solicitarea celeilalte parti contractante;
e) cunoasterea modalitatilor si a formelor de finantare a activitatilor infractionale.
(2) Partile contractante vor coopera, de asemenea, prin:
a) schimb de informatii si acordarea sprijinului necesar pentru escortarea persoanelor condamnate, in baza Conventiei europene asupra transferarii persoanelor condamnate, adoptata la Strasbourg la 21 martie 1983;
b) schimb de informatii si acordarea sprijinului necesar pentru transferul substantelor radioactive, explozive si toxice, precum si de arme;
c) schimb de informatii si colaborarea reciproca in legatura cu realizarea livrarilor controlate de stupefiante si substante psihotrope;
d) schimb de informatii si acordarea sprijinului necesar pentru transferul sau tranzitul persoanelor returnate ori expulzate.
(3) Pentru realizarea obiectivelor cooperarii, partile contractante:
a) se vor informa reciproc in legatura cu investigatiile in curs asupra diferitelor forme ale crimei organizate, incluzand terorismul, precum si retelele, structura, functionarea si metodele asociate acestuia;
b) vor realiza actiuni coordonate si de asistenta reciproca in baza acordurilor complementare semnate de organele competente;
c) vor face schimb de informatii privind metodele si noile forme de manifestare a criminalitatii internationale;
d) vor face schimb de informatii referitoare la rezultatele investigatiilor criminalistice si criminologice realizate, precum si la tehnicile de investigare si metodele de lupta impotriva criminalitatii internationale;
e) ori de cate ori este necesar, vor organiza reuniuni de lucru pentru pregatirea si sprijinirea realizarii masurilor coordonate.
(4) Partile contractante vor colabora in domeniile care fac obiectul prezentei conventii prin:
a) schimb de informatii privind situatia generala si tendintele criminalitatii din ambele state;
b) schimb de experienta privind utilizarea tehnologiei criminalistice, de brosuri, publicatii si de rezultate ale cercetarilor stiintifice in domeniile care fac obiectul prezentei conventii;
c) schimb de informatii in domeniile de competenta ale serviciilor de protectie a legislatiei penale si ale altor servicii responsabile cu apararea securitatii nationale, ordinii publice si cu lupta impotriva criminalitatii;
d) asistenta tehnica si stiintifica, efectuarea de expertize si punerea la dispozitie de echipament tehnic specializat;
e) schimb de experienta, de specialisti si consultanta;
f) cooperarea in domeniul invatamantului profesional specific.

Articolul 3 - Autoritati competente
Autoritatile competente pentru punerea in aplicare a prezentei conventii sunt:
a) pentru Romania:
 • Ministerul Administratiei si Internelor;
 • Serviciul Roman de Informatii - pentru orice aspecte vizand terorismul;
  b) pentru Spania:
 • Ministerul de Interne, fara a aduce atingere competentelor care revin altor ministere.

  Articolul 4 - Ofiteri de legatura
  (1) Fiecare dintre autoritatile competente ale partilor contractante, in conformitate cu art. 3, va putea desemna in baza legislatiei sale aplicabile una sau mai multe persoane specializate, care sa functioneze in cadrul misiunii sale diplomatice in statul celeilalte parti contractante.
  (2) Aceste persoane vor actiona in calitate de atasat de afaceri interne sau ofiter de legatura, pentru mentinerea contactelor, facilitarea comunicarii si realizarea altor forme de cooperare tehnica cu autoritatile competente ale celeilalte parti contractante.

  Articolul 5 - Proceduri de lucru
  (1) Schimbul de informatii si solicitari avand ca scop indeplinirea activitatilor prevazute de prezenta conventie se va efectua in scris, direct la autoritatile competente sau prin intermediul atasatilor ori ofiterilor de legatura. In acest scop, partile contractante se vor informa reciproc asupra desemnarii acestora din urma.
  (2) In situatiile de urgenta, pentru aplicarea prezentei conventii, autoritatile competente pot transmite comunicarile verbal, urmand ca acestea sa fie transmise si in scris, imediat dupa aceasta.
  (3) Solicitarile referitoare la schimbul de informatii sau la realizarea activitatilor prevazute in prezenta conventie vor fi efectuate de autoritatile competente, in cel mai scurt timp posibil.
  (4) Costurile aferente indeplinirii unei solicitari sau realizarii unei actiuni vor fi suportate de partea contractanta solicitanta.
  (5) Pentru aplicarea prezentei conventii, partile contractante vor conveni cu privire la limba de lucru.

  Articolul 6 - Respingerea cererii
  (1) Fiecare parte contractanta poate refuza, in intregime ori partial, sau poate pune conditii pentru indeplinirea unei cereri de asistenta ori de informatii, daca se considera ca, prin indeplinirea acesteia, ar putea ameninta suveranitatea sau securitatea sa ori daca indeplinirea cererii respective este in contradictie cu principiile fundamentale ale legislatiei sale nationale sau cu alte interese esentiale ale partii contractante solicitate.
  (2) Partea contractanta solicitanta va fi informata in scris, fara intarziere, cu privire la motivul refuzului partial sau total al cererii.

  Articolul 7 - Protectia datelor cu caracter personal
  (1) Schimbul de informatii intre partile contractante, in conformitate cu prezenta conventie, se va realiza cu respectarea urmatoarelor conditii:
  a) partea contractanta solicitanta va putea utiliza datele numai pentru scopul si in conditiile stabilite de partea contractanta solicitata, tinand cont de perioada de timp dupa care acestea trebuie distruse, in concordanta cu legislatia sa nationala;
  b) la cererea partii contractante solicitate, partea contractanta solicitanta va furniza informatii cu privire la modul de utilizare a datelor ce i-au fost puse la dispozitie si la rezultatele obtinute;
  c) daca se constata ca partii contractante solicitante i-au fost furnizate date inexacte sau incomplete, partea contractanta solicitata va notifica fara intarziere partea contractanta solicitanta;
  d) fiecare parte contractanta va tine o evidenta a rapoartelor privind datele furnizate si distrugerea acestora.
  (2) Partile contractante vor asigura protectia datelor furnizate impotriva accesului, modificarii, publicarii sau difuzarii lor neautorizate, in concordanta cu legislatia lor nationala.
  (3) Partile contractante se obliga sa nu transmita datele personale la care se face referire in prezenta conventie niciunui tert, altul decat organul partii contractante solicitante, sau, in cazul unei solicitari formulate de aceasta din urma, datele respective vor putea fi transmise numai acelor autoritati prevazute la art. 3 si cu acordul prealabil al partii contractante solicitate.
  (4) Oricare dintre partile contractante poate invoca, in orice moment, nerespectarea de catre partea contractanta solicitanta a prevederilor prezentului articol, ca o cauza pentru suspendarea imediata a aplicarii prezentei conventii, pana la solutionarea litigiului.

  Articolul 8 - Confidentialitatea informatiilor
  (1) Fiecare parte contractanta va asigura confidentialitatea informatiilor clasificate. Aceste informatii vor primi pe teritoriul partii contractante respective un nivel de protectie echivalent celui prevazut de legislatia sa nationala.
  (2) Partile contractante vor realiza toate formele de colaborare prevazute in prezenta conventie, in conformitate cu legislatia lor nationala.

  Articolul 9 - Comisia mixta
  (1) Partile contractante vor constitui o comisie mixta, avand ca scop dezvoltarea si supervizarea cooperarii reglementate prin prezenta conventie. Autoritatile competente se vor informa reciproc, in scris, in privinta reprezentantilor lor desemnati in calitate de membri ai comisiei mixte.
  (2) Comisia mixta se va reuni in sesiune ordinara, o data pe an, si in sesiune extraordinara, daca una dintre partile contractante o solicita, data, locul si agenda urmand a fi convenite pe canale diplomatice.
  (3) Daca nu se convine in alt fel de catre partile contractante, reuniunile se vor organiza alternativ in Romania si in Spania. Lucrarile vor fi prezidate de catre seful delegatiei partii contractante pe teritoriul careia acestea au loc.

  Articolul 10 - Reglementarea diferendelor
  Orice diferend cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentei conventii va fi solutionat prin negocieri intre partile contractante.

  Articolul 11 - Relatia cu alte acorduri
  Prevederile prezentei conventii nu vor afecta indeplinirea dispozitiilor altor acorduri sau angajamente internationale bilaterale ori multilaterale la care Romania si Spania sunt parti si nu vor afecta nici chestiunile legate de acordarea reciproca de asistenta judiciara in materie penala si de extradare.

  Articolul 12 - Intrarea in vigoare
  Prezenta conventie va intra in vigoare dupa 30 de zile de la data primirii ultimei notificari scrise, transmisa pe cale diplomatica, prin care partile contractante se informeaza reciproc despre indeplinirea procedurilor legale interne, necesare pentru intrarea sa in vigoare.

  Articolul 13 - Modificari
  In orice moment, partile contractante vor putea introduce, de comun acord, modificari la prezenta conventie. Modificarile convenite vor intra in vigoare conform prevederilor art. 12.

  Articolul 14 - Durata
  Prezenta conventie se incheie pentru o perioada nedeterminata si ramane in vigoare atat timp cat niciuna dintre cele doua parti contractante nu o denunta pe cale diplomatica. In caz de denuntare, prezenta conventie isi inceteaza valabilitatea dupa 6 luni de la data la care cealalta parte contractanta a primit notificarea acesteia.
  Drept care, reprezentantii ambelor state, pe deplin autorizati in acest scop de catre guvernele lor, au semnat prezenta conventie.
  Semnata la Madrid la 30 martie 2006, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana si spaniola, toate textele fiind egal autentice.


  Poate fi de interes si:
  Conventie cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, 2006
  Conventie Natiunilor Unite cu privire la imunitatile de jurisdictie ale statelor si ale bunurilor acestora, 2005
  Ordin nr. 880/2008 privind intrarea in vigoare a unor tratate internationale
  Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Conventiei privind interzicerea dezvoltarii, producerii, stocarii si folosirii armelor chimice si distrugerea acestora, republicata in 2004
  Legea nr. 140/2008 pentru ratificarea Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 150/1978 privind administratia muncii: rol, functii si organizare, adoptata la Geneva la 7 iunie 1978, in cadrul celei de-a 64-a sesiuni a Conferintei generale
  Ordin 183/2010 privind publicarea acceptarii amendamentelor la Conventia internationala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, adoptate de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.257(84) a Comitetului Securitatii Maritime d
  OUG 48/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii in vederea descentralizarii. Ordonanta de Urgenta 48/2010
  Legea 217/2010 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind vamuirea centralizata, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci cand resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului Uniunii
  Legea 114/2011 pentru ratificarea Conventiei europene privind suprimarea cerintei legalizarii pentru documentele intocmite de agentii diplomatici si functionarii consulari. Lege nr. 114/2011, conventia de la Londra
  Legea 138/2011 pentru ratificarea Conventiei europene revizuite in materia adoptiei de copii, adoptata la Strasbourg la 27 noiembrie 2008 si semnata de Romania la Strasbourg la 4 martie 2009
  Legea 65/2012 pentru aderarea Romaniei la Conventia nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 septembrie 1976. Lege nr. 65/2012
  Legea 245/2013 pentru ratificarea Protocolului dintre Romania si Republica Austria si a Protocolului aditional, semnate la Viena la 1 octombrie 2012, de modificare a Conventiei pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privir
  HG 727/2013 privind aplicarea Normelor metodologice de punere in aplicare a prevederilor Conventiei nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 8 s
  Legea 63/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 369/2004 privind aplicarea Conventiei asupra aspectelor civile ale rapirii internationale de copii, adoptata la Haga la 25 octombrie 1980, a care Romania a aderat prin Legea nr. 100/1992. Lege
  Legea nr. 157/2014 privind ratificarea Protocolului nr. 15 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, incheiata la Roma la 4 noiembrie 1950, incheiat la Strasbourg la 24 iunie 2013 si semnat de Romania la 24 iunie
  Legea 8/2016 privind infiintarea mecanismelor prevazute de Conventia privind drepturile persoanelor cu dizabilitati. Lege nr. 8/2016
  Legea 30/2016 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice, adoptata la Istanbul la 11 mai 2011


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  78 useri online

  Useri autentificati: