DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Conventie cadru privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, 2006

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 879 din 27/10/2006 Partile, cunoscand faptul ca Carpatii reprezinta o bogatie naturala unica de mare frumusete si valoare ecologica, un important rezervor al biodiversitatii, zona din care izvorasc rauri principale, un habitat si un refugiu esential pentru numeroase specii periclitate de plante si animale si zona naturala cea mai extinsa acoperita de paduri virgine din Europa, si constiente de faptul ca Carpatii constituie un important mediu ecologic, economic, cultural, de agrement si de viata in inima Europei, folosit de numeroase popoare si tari, fiind constiente de importanta si valorile ecologice, culturale si socioeconomice ale regiunilor montane, fapt ce a determinat Adunarea Generala a Natiunilor Unite sa declare anul 2002 ca An International al Muntilor, recunoscand importanta regiunilor montane asa cum este specificata in cap. 13 (Dezvoltarea durabila a muntilor) din Declaratia privind mediul si dezvoltarea (Agenda 21, Rio de Janeiro, 1992) si in Planul de implementare a intalnirii mondiale la varf pentru dezvoltare durabila, reamintind Declaratia pentru mediu si dezvoltare durabila in zona carpato-danubiana, adoptata la Intalnirea la varf pentru mediu si dezvoltare durabila in zona carpato-danubiana (Bucuresti, 2001), luand in considerare principiile si prevederile pertinente specificate in instrumentele juridice de mediu relevante in materie, strategiile si programele, la nivel global, regional si subregional, avand ca scop asigurarea unei implementari efective a unor instrumente existente, cum ar fi cele de mai sus, si bazandu-se pe alte programe internationale, recunoscand ca Carpatii constituie mediul de viata pentru populatia locala si fiind constiente de contributia populatiei locale la dezvoltarea sociala, culturala si economica durabila si pentru pastrarea cunostintelor traditionale in Carpati, cunoscand importanta cooperarii subregionale pentru protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor in contextul procesului "un mediu pentru Europa", recunoscand experienta castigata in cadrul Conventiei pentru protectia Alpilor (Salzburg, 1991) ca un model de succes pentru protectia mediului si dezvoltarea durabila a regiunilor montane, oferind o baza solida pentru noi initiative de colaborare si pentru intarirea cooperarii intre statele Alpine si Carpatice, fiind constiente de faptul ca eforturile de protejare, mentinere si administrare durabila a resurselor naturale ale Carpatilor nu pot fi realizate de catre o singura tara si necesita cooperare regionala, precum si de valoarea sporita a cooperarii transfrontiere pentru asigurarea coerentei ecologice, au convenit asupra celor ce urmeaza:

Articolul 1 - Delimitarea geografica
1. Conventia se refera la regiunea Carpati (denumita in continuare Carpati) care va fi definita de Conferinta partilor.
2. Fiecare parte contractanta poate extinde aplicarea prezentei conventii si a protocoalelor la aceasta la parti aditionale din teritoriul lor national, prin transmiterea catre depozitar a unei declaratii, cu conditia ca aceasta sa fie necesara pentru implementarea prevederilor prezentei conventii.

Articolul 2 - Obiective si principii generale
1. Partile vor urmari realizarea unei politici cuprinzatoare si vor coopera pentru pastrarea si dezvoltarea durabila a Carpatilor, printre altele si in vederea imbunatatirii calitatii vietii, intaririi economiei si comunitatilor locale si conservarii valorilor naturale si mostenirii culturale.
2. Pentru atingerea obiectivului la care se face referire in paragraful 1, partile vor lua masuri corespunzatoare in domeniile prevazute in art. 4-13 din prezenta conventie, prin promovarea:
a) principiilor precautiei si prevenirii;
b) principiului "poluatorul plateste";
c) participarii publicului si implicarii factorilor interesati;
d) cooperarii transfrontiere;
e) gospodaririi si planificarii integrate a resurselor terestre si de apa;
f) unei abordari programatice; si
g) unei abordari ecosistemice.
3. Pentru realizarea obiectivelor prevazute in prezenta conventie si pentru asigurarea implementarii lor, partile pot, daca este necesar, sa elaboreze si sa adopte protocoale.

Articolul 3 - Gospodarirea integrata a resurselor terestre
Partile trebuie sa promoveze gospodarirea integrata a resurselor terestre, astfel cum este definita in cap. 10 din Agenda 21, prin dezvoltarea si implementarea instrumentelor potrivite, cum ar fi planurile de gospodarire integrata, referitoare la domeniile prezentei conventii.

Articolul 4 - Conservarea si utilizarea durabila a biodiversitatii si a diversitatii peisajelor
1. Partile vor urmari sa realizeze politici avand ca scop conservarea, utilizarea durabila si refacerea diversitatii biologice si a peisajelor in Carpati. Partile trebuie sa intreprinda masuri adecvate pentru asigurarea unui nivel ridicat al protectiei si utilizarii durabile a habitatelor naturale si seminaturale, a continuitatii si conectivitatii acestora si a speciilor de flora si fauna care sunt caracteristice regiunii, in special pentru protectia speciilor amenintate, a speciilor endemice Carpatilor si a carnivorelor mari.
2. Partile vor promova sustinerea adecvata a habitatelor seminaturale, restaurarea habitatelor degradate si vor sustine dezvoltarea si implementarea planurilor de gospodarire relevante.
3. Partile vor urmari aplicarea masurilor de prevenire a introducerii speciilor straine si eliberarii organismelor modificate genetic ce ameninta ecosistemele, habitatele sau speciile, controlul sau eradicarea lor.
4. Partile vor dezvolta si/sau promova sisteme de monitorizare compatibile, vor coordona inventare regionale ale speciilor si habitatelor, vor coordona cercetarea stiintifica si interconectarea lor.
5. Partile vor coopera in realizarea Retelei ecologice carpatice ca parte constitutiva a Retelei ecologice paneuropene, in stabilirea si sprijinirea Retelei carpatice pentru arii protejate, precum si pentru imbunatatirea conservarii si gestionarii durabile in afara ariilor protejate.
6. Partile vor lua masuri adecvate pentru integrarea obiectivelor de conservare si utilizare durabila a diversitatii biologice si a peisajelor in cadrul politicilor sectoriale, cum ar fi agricultura montana, silvicultura montana, gospodarirea bazinelor raurilor, turismul, transportul si energia, industria si activitatile miniere.

Articolul 5 - Planificarea teritoriului
1. Partile vor urmari politicile de planificare a teritoriului in vederea dezvoltarii durabile a Carpatilor, care vor lua in considerare conditiile ecologice si socioeconomice specifice Carpatilor si ecosistemelor montane ale acestora, furnizand beneficii pentru comunitatile locale.
2. Partile vor avea ca scop coordonarea pentru planificarea teritoriului in zonele de frontiera, prin dezvoltarea programelor si politicilor de planificare teritoriala transfrontiere si/sau regionale, imbunatatind si sprijinind cooperarea dintre institutiile relevante regionale si locale din Carpati.
3. In dezvoltarea acestor politici si programe de planificare a teritoriului, o atentie speciala trebuie acordata, printre altele:
a) transportului transfrontalier, infrastructurii si serviciilor de telecomunicatii si energie;
b) conservarii si utilizarii durabile a resurselor naturale;
c) planificarii coerente a localitatilor si a teritoriului din zonele de granita;
d) prevenirii impactului transfrontalier al poluarii;
e) planificarii integrate a utilizarii terenului si evaluarilor impactului asupra mediului.

Articolul 6 - Gospodarirea integrata si durabila a apei/bazinelor hidrografice
Luand in considerare particularitatile hidrologice, biologice, ecologice si alte particularitati ale bazinelor raurilor de munte, partile:
a) vor lua masuri adecvate pentru promovarea politicilor care integreaza utilizarea durabila a resurselor de apa cu planificarea utilizarii terenurilor si vor urmari aplicarea de politici si planuri bazate pe o abordare integrata a administrarii bazinelor raurilor, recunoscand importanta gestionarii prevenirii si controlului poluarii si inundatiilor, si reducerea fragmentarii habitatelor de apa;
b) vor dezvolta politici care au ca scop gospodarirea durabila a resurselor de apa de suprafata si subterane, asigurand o aprovizionare adecvata cu apa de suprafata si subterana de buna calitate, necesara pentru utilizarea durabila, echilibrata si echitabila a resursei si o canalizare si tratare adecvata a reziduurilor de apa;
c) vor dezvolta politici care au ca scop conservarea cursurilor naturale de apa, izvoarelor, lacurilor si a resurselor subterane, precum si conservarea si protejarea zonelor umede si a ecosistemelor de zone umede si protejarea impotriva efectelor daunatoare naturale si antropice, cum ar fi inundatiile si poluarea accidentala a apei;
d) vor dezvolta in continuare un sistem coordonat sau comun de masuri, activitati si avertizare timpurie privind impactul transfrontier asupra regimului apelor, al inundatiilor si al poluarii accidentale a apei, precum si cooperarea in prevenirea si reducerea daunelor si acordarea de asistenta in lucrarile de restaurare.

Articolul 7 - Agricultura si silvicultura durabile
1. Partile vor mentine organizarea modului traditional de cultivare a terenurilor, intr-o maniera durabila, si vor lua masuri adecvate pentru planificarea si implementarea politicilor agricole, tinand cont de necesitatea protectiei ecosistemelor si a peisajelor montane, de importanta diversitatii biologice si de conditiile specifice mai putin favorabile din zona montana.
2. Partile vor urmari aplicarea de politici care au ca scop dezvoltarea si stabilirea de instrumente adecvate, cum ar fi programele agro-mediu de o importanta cruciala in Carpati, intarind integrarea preocuparilor de mediu in politicile agricole si de planificare a teritoriului si tinand cont de importanta ecologica ridicata a ecosistemelor montane din Carpati, cum ar fi pasunile naturale si seminaturale, ca parte a retelelor ecologice si a utilizarii traditionale a peisajelor si terenurilor.
3. Partile vor urmari politici care au ca scop promovarea si sprijinirea utilizarii instrumentelor si programelor compatibile cu principiile de administrare forestiera durabila, international acceptate.
4. Partile vor aplica practicile de management durabil forestier montan in Carpati, tinand cont de multiplele functii ecologice ale padurilor, de importanta ecologica ridicata a ecosistemelor montane carpatice, precum si de conditiile mai putin favorabile din padurile montane.
5. Partile vor urmari politici care au ca scop desemnarea ariilor naturale protejate, in special paduri virgine in numar si marime suficiente, cu scopul de a restrictiona sau adapta utilizarea acestora in conformitate cu indeplinirea obiectivelor de conservare.
6. Partile vor promova practici privind masuri forestiere si agricole favorabile mediului, asigurand o retentie corespunzatoare a precipitatiilor in munti in vederea asigurarii unei mai bune preveniri a inundatiilor si a cresterii sigurantei vietii si bunurilor.

Articolul 8 - Transportul durabil si infrastructura
1. Partile vor urmari politici durabile de transport si de planificare si dezvoltare a infrastructurii, care vor tine cont de specificul mediului montan, prin luarea in considerare a protectiei zonelor sensibile, in special a zonelor bogate in biodiversitate si a celor de importanta internationala, a protectiei biodiversitatii si peisajelor si a zonelor cu importanta turistica deosebita.
2. Partile vor urmari sa coopereze in vederea dezvoltarii politicilor de transport durabil care furnizeaza beneficii pentru mobilitatea si accesul in Carpati, minimizand in acelasi timp efectele daunatoare asupra sanatatii umane, peisajelor, plantelor, animalelor si habitatelor acestora si incorporand cerintele de administrare a transportului durabil in toate etapele de planificare a transportului in Carpati.
3. In zonele sensibile din punctul de vedere al mediului, partile vor coopera in vederea dezvoltarii modelelor de transport favorabile mediului.

Articolul 9 - Turismul durabil
1. Partile vor lua masuri pentru a promova turismul durabil in Carpati, in beneficiul populatiilor locale, pe baza patrimoniului exceptional cultural, peisagistic si natural al Carpatilor, si vor spori cooperarea in acest scop.
2. Partile vor urmari dezvoltarea politicilor ce au ca scop promovarea cooperarii transfrontiere in vederea facilitarii dezvoltarii turismului durabil, precum planuri de gospodarire coordonate sau comune pentru zonele de interes turistic si ariile protejate transfrontiere sau de langa frontiera.

Articolul 10 - Industria si energia
1. Partile vor urmari promovarea tehnologiilor de productie mai curate, in vederea prevenirii accidentelor industriale, actionarii in caz de accident si remedierii in mod adecvat a consecintelor acestora, precum si in vederea pastrarii sanatatii oamenilor si a ecosistemelor montane.
2. Partile vor urma politici menite sa introduca metode de productie, distributie si folosire a energiei, care sa minimizeze efectele adverse asupra biodiversitatii si peisajelor, incluzand folosirea surselor regenerabile de energie si a masurilor de conservare a energiei, dupa caz.
3. Partile vor contribui la reducerea impactului exploatarilor de minereuri asupra mediului si vor asigura supravegherea adecvata a mediului din punctul de vedere al tehnologiilor si practicilor de minerit.

Articolul 11 - Patrimoniul cultural si cunostintele traditionale
Partile vor urma politici care vizeaza promovarea si protectia patrimoniului cultural si a cunostintelor traditionale ale populatiei locale, a producerii si comertului de marfuri locale, obiecte artizanale si de arta. Partile vor urmari pastrarea arhitecturii traditionale specifice, a modului de utilizare a terenurilor, a raselor locale de animale domestice si a varietatilor de plante cultivate si utilizarea durabila a plantelor salbatice in Carpati.

Articolul 12 - Evaluarea mediului/sistemul de informatizare, monitorizarea si avertizarea timpurie
1. Partile vor aplica, acolo unde este necesar, evaluarea riscurilor, evaluarea impactului de mediu si evaluari strategice de mediu, tinand cont de specificul ecosistemelor muntilor Carpati, si vor lua in considerare proiecte cu caracter transfrontier in Carpati, evaluand impactul acestora asupra mediului, pentru a se evita efectele daunatoare transfrontiere.
2. Partile vor elabora politici, utilizand datele de monitorizare si evaluare existente, in scopul promovarii:
a) cooperarii pentru realizarea activitatilor de cercetare si pentru evaluarile stiintifice in Carpati;
b) programelor comune sau complementare de monitorizare, inclusiv monitorizarea sistematica a mediului;
c) standardizarii, complementaritatii si comparabilitatii metodelor de cercetare si activitatilor de achizitie a datelor;
d) armonizarii si dezvoltarii indicatorilor sociali, economici si de mediu, existenti si noi;
e) unui sistem timpuriu de avertizare, monitorizare si evaluare a pericolelor si riscurilor de mediu antropice si naturale;
f) unui sistem informational accesibil tuturor partilor.

Articolul 13 - Cresterea gradului de constientizare, educare si participare a publicului
1. Partile vor urma politici menite sa creasca gradul de constientizare pentru protectia mediului si sa imbunatateasca accesul publicului la informatii privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor, prin promovarea de programe de educatie specifice in domeniu.
2. Partile vor urma politicile privind garantarea participarii publicului la luarea deciziilor privind protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor si pentru implementarea prezentei conventii.

Articolul 14 - Conferinta partilor
1. Conferinta partilor (denumita in continuare Conferinta) este in acest fel stabilita.
2. Conferinta va discuta probleme comune ale partilor si va lua deciziile necesare pentru promovarea implementarii efective a prezentei conventii. In particular, aceasta:
a) va revizui si va sprijini in mod regulat implementarea prezentei conventii si a protocoalelor sale;
b) va adopta amendamente la prezenta conventie, in conformitate cu art. 19;
c) va adopta protocoale, inclusiv amendamente, in conformitate cu art. 18;
d) va nominaliza presedintele sau si va stabili grupul executiv pentru activitatea dintre sesiuni, dupa cum este necesar si in conformitate cu regulile de procedura stabilite;
e) va stabili organisme subsidiare, incluzand grupuri de lucru tematice, considerate a fi necesare pentru implementarea prezentei conventii, revizuind in mod regulat rapoartele acestora si acordandu-le consultanta;
f) va aproba pentru activitatile sale un program de lucru, reguli financiare si bugetul necesar, inclusiv pentru organismele subsidiare si secretariat, si va realiza aranjamentele necesare pentru finantarea acestora, in conformitate cu art. 17;
g) va adopta regulile de procedura;
h) va adopta sau recomanda masuri pentru realizarea obiectivelor prevazute in art. 2-13;
i) daca este cazul, va cauta sa coopereze cu organisme sau agentii competente, nationale ori internationale, guvernamentale sau nonguvernamentale, si va promova si intari relatiile cu alte conventii relevante, cautand sa evite dublarea eforturilor; si
j) va exercita acele functii care ar putea fi necesare pentru realizarea obiectivelor prezentei conventii.
3. Prima sesiune a Conferintei va fi convocata nu mai tarziu de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei conventii. Sesiunile ordinare vor fi tinute la fiecare 3 ani, in cazul in care Conferinta nu hotaraste altfel.
4. Sesiunile extraordinare ale Conferintei vor fi convocate oricand se va decide fie de catre Conferinta in sesiune ordinara, fie la solicitarea scrisa a oricarei parti, cu conditia ca, in termen de 3 luni de la data la care solicitarea a fost comunicata partilor de catre secretariat, sa fie sustinuta de cel putin o treime din numarul partilor.
5. Partile pot decide sa accepte ca observatori la intrunirile ordinare si extraordinare ale Conferintei:
a) orice alt stat;
b) orice organizatie nationala guvernamentala sau nonguvernamentala ale carei activitati sunt in legatura cu prezenta conventie.
Conditiile pentru admiterea si participarea observatorilor vor fi stabilite in regulile de procedura.
Acesti observatori pot prezenta orice observatie sau raport relevant pentru obiectivele prezentei conventii.
6. Conferinta va lua deciziile prin consens.

Articolul 15 - Secretariat
1. Un secretariat este stabilit prin prezenta conventie.
2. Functiile acestuia vor fi:
a) sa elaboreze planuri pentru sesiunile Conferintei si sa furnizeze serviciile solicitate;
b) sa compileze si sa transmita rapoartele inaintate catre acesta;
c) sa-si coordoneze activitatile cu cele ale secretariatelor altor institutii internationale si conventii relevante;
d) sa pregateasca rapoarte privind exercitarea functiilor sale conform prevederilor prezentei conventii si ale protocoalelor acesteia, inclusiv rapoarte financiare, si sa le prezinte Conferintei;
e) sa faciliteze cercetarea, comunicarea si schimbul de informatii in probleme ce privesc prezenta conventie; si
f) sa indeplineasca alte functii de secretariat, care pot fi stabilite de Conferinta.

Articolul 16 - Organisme subsidiare
Organismele subsidiare, inclusiv grupurile tematice de lucru stabilite in concordanta cu art. 14 paragraful 2 lit. e), vor furniza Conferintei, daca este necesar, asistenta tehnica, informatii si consultanta asupra problemelor specifice legate de protectia si dezvoltarea durabila a Carpatilor.

Articolul 17 - Contributii financiare
Fiecare parte va contribui la bugetul total al prezentei conventii in conformitate cu scala de contributie determinata de Conferinta.

Articolul 18 - Protocoale
1. Oricare parte poate propune protocoale la prezenta conventie.
2. Proiectele protocoalelor vor fi prezentate tuturor partilor prin intermediul secretariatului, nu mai tarziu de 6 luni inaintea desfasurarii sesiunii Conferintei, cu prilejul careia vor fi luate in considerare.
3. Protocoalele vor fi adoptate si semnate cu prilejul sesiunilor conferintelor. Intrarea in vigoare, amendarea si retragerea din protocoale vor fi facute mutatis mutandis in conformitate cu art. 19, art. 21 paragrafele 2-4 si art. 22 din prezenta conventie. Numai o parte la prezenta conventie poate deveni parte la protocoale.

Articolul 19 - Amendamente la prezenta conventie
1. Orice parte poate propune amendamente la prezenta conventie.
2. Amendamentele propuse trebuie prezentate tuturor partilor la prezenta conventie, prin intermediul secretariatului, nu mai tarziu de 6 luni inaintea desfasurarii sesiunii Conferintei, cu prilejul careia vor fi luate in considerare.
3. Conferinta va adopta amendamentele propuse prin consens.
4. Amendamentele la prezenta conventie vor fi supuse ratificarii, aprobarii sau acceptarii. Amendamentele vor intra in vigoare in cea de-a nouazecea zi de la data depozitarii celui de-al patrulea instrument de ratificare, aprobare sau acceptare. Dupa aceea, amendamentele vor intra in vigoare pentru orice alta parte, in cea de-a nouazecea zi de la data depunerii de catre acestea a instrumentelor de ratificare, acceptare, aderare sau aprobare.

Articolul 20 - Solutionarea diferendelor
Partile vor solutiona diferendele aparute din interpretarea sau implementarea prevederilor prezentei conventii, prin negocieri sau prin alte mijloace de solutionare a diferendelor, in concordanta cu legile internationale.

Articolul 21 - Intrarea in vigoare
1. Prezenta conventie va fi deschisa spre semnare la depozitar incepand de la 22 mai 2003 pana la 22 mai 2004.
2. Prezenta conventie va fi supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii si va fi deschisa pentru aderare oricarei parti care nu a semnat-o. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare si aderare la aceasta vor fi depozitate la depozitar.
3. Prezenta conventie va intra in vigoare in cea de-a nouazecea zi de la data depozitarii celui de-al patrulea instrument de ratificare, aprobare, acceptare sau aderare.
4. Prezenta conventie va intra in vigoare pentru orice alta parte in cea de-a nouazecea zi de la data depozitarii instrumentului de ratificare, aprobare, acceptare sau aderare.

Articolul 22 - Denuntarea
Orice parte poate sa denunte prezenta conventie prin intermediul unei notificari scrise adresate depozitarului. Denuntarea va deveni efectiva in cea de-a 180-a zi de la data primirii notificarii de catre depozitar.

Articolul 23 - Depozitarul
1. Depozitarul prezentei conventii va fi Guvernul Ucrainei.
2. Depozitarul va notifica toate celelalte parti asupra:
a) oricarei semnaturi a prezentei conventii si a protocoalelor sale;
b) depozitarii oricarui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;
c) datei de intrare in vigoare a prezentei conventii, a protocoalelor sale sau a amendamentelor si asupra datei de intrare in vigoare pentru fiecare parte;
d) oricarei notificari de denuntare a prezentei conventii sau protocoalelor sale si asupra datei la care denuntarea devine efectiva pentru o anumita parte;
e) depozitarii oricarei declaratii conform art. 1 paragraful 2.
Adoptata la Kiev, Ucraina, la 22 mai 2003, in limba engleza, in original.
Originalul prezentei conventii va fi depozitat la depozitar, care va distribui copii legalizate fiecarei parti.
Drept care, subsemnatii, pe deplin autorizati, au semnat prezenta conventie.
Pentru Guvernul Republicii Cehe, Libor Ambrozek, ministrul mediului, Republica Ceha (semnat la 23 mai 2003 la Kiev, Ucraina)
Pentru Guvernul Republicii Ungare, Miklos Persanyi, ministrul mediului, Republica Ungara (semnat la 22 mai 2003 la Kiev, Ucraina)
Pentru Guvernul Republicii Polone, Marek Ziolkovski, ambasador plenipotentiar al Republicii Polone (semnat la 25 noiembrie 2003 la Kiev, Ucraina)
Pentru Guvernul Romaniei, Petru Lificiu, ministrul apelor si protectiei mediului, Romania (semnat la 22 mai 2003 la Kiev, Ucraina)
Pentru Consiliul Ministrilor din Serbia si Muntenegru, Andjelka Mihajlov, ministrul mediului si resurselor naturale, Serbia si Muntenegru (semnat la 22 mai 2003 la Kiev, Ucraina)
Pentru Guvernul Republicii Slovace, Laszlo Miklos, ministrul mediului, Republica Slovaca (semnat la 22 mai 2003 la Kiev, Ucraina)
Pentru Guvernul Ucrainei, Vasyl Shevchuk, ministrul mediului si resurselor naturale, Ucraina (semnat la 22 mai 2003 la Kiev, Ucraina)
[imagine prezentata de Indaco]Nu este

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
35 useri online

Useri autentificati: