DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Conditii cadru de valabilitate a licentei pentru furnizarea gazelor naturale aferente societatilor comerciale care si-au separat activitatea de distributie de activitatea de furnizare a gazelor naturale, 2007Text preluat din Indaco Lege

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 694 din 12/10/2007

Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei

I. CONDITII GENERALE
1. Prezentele conditii stabilesc cadrul in care este valabila Licenta nr. ..................pentru furnizarea gazelor naturale, denumita in continuare Licenta, emisa de Autoritatea competenta Societatii Comerciale ..................., societate denumita in cele ce urmeaza Titularul Licentei, si constituie impreuna cu anexa parte integranta din Licenta.
2. Termenii evidentiati prin caractere italice in textul prezentelor conditii sunt definiti in anexa A.
3. Licenta se acorda in conformitate cu prevederile Legii si cu cerintele Regulamentului.

II. OBIECTUL SI VALABILITATEA LICENTEI
4. Licenta are ca obiect acordarea dreptului Titularului Licentei de a desfasura activitatea de furnizare a gazelor naturale pentru:
a) consumatorii de gaze naturale care opteaza pentru contracte la preturi reglementate, aflati in zonele delimitate unde intreprinderea afiliata detine licenta de distributie a gazelor naturale;
b) consumatorii de gaze naturale care opteaza pentru contracte liber negociate;
c) operatorii de distributie, precum si operatorul de transport care achizitioneaza gaze naturale in vederea acoperirii consumului tehnologic si asigurarii gazelor naturale aferente zestrei conductelor;
d) operatorii de inmagazinare care achizitioneaza gaze naturale necesare pentru perna de gaze;
e) alti operatori economici care detin licenta de furnizare a gazelor naturale.
5. Licenta este emisa si intra in vigoare la data de .................., fiind valabila o perioada de .............., daca nu se hotaraste suspendarea/retragerea ei pentru vreuna dintre cauzele prevazute in capitolul "Suspendarea/retragerea Licentei".
6. La expirarea valabilitatii Licentei, pentru desfasurarea in continuare a activitatii de furnizare a gazelor naturale, Titularul Licentei va proceda in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
7. Titularul Licentei va desfasura activitatile autorizate prin Licenta, avānd ca obiectiv furnizarea gazelor naturale in conditii de siguranta si cu realizarea unor costuri in mod prudent.
8. Nu fac obiectul Licentei:
a) productia gazelor naturale;
b) transportul gazelor naturale;
c) distributia gazelor naturale;
d) inmagazinarea gazelor naturale;
e) tranzitul gazelor naturale;
f) consultanta si executarea anumitor lucrari/servicii la consumatori;
g) proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale;
h) dispecerizarea gazelor naturale.
9. Activitatile mentionate la conditia 8 din Licenta lit. b), c), d), e) si h) fac obiectul unor licente distincte.

III. DREPTURI ALE TITULARULUI LICENTEI
10. Titularul Licentei are dreptul:
a) sa incaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate in regim reglementat, conform tarifelor aprobate de Autoritatea competenta si prevederilor contractelor cadru;
b) sa incaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate, conform contractelor liber negociate incheiate cu consumatorii care opteaza pentru asemenea contracte si/sau cu alti furnizori;
c) sa incaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate operatorilor precizati la conditia 4 lit. c) si d).
11. Titularul Licentei are dreptul sa desfasoare activitatea de furnizare a gazelor naturale, pe durata de valabilitate a Licentei, consumatorilor si operatorilor precizati la conditia 4.
12. Costurile suportate de catre Titularul Licentei pentru desfasurarea activitatii de furnizare in regim reglementat a gazelor naturale vor fi avute in vedere la fundamentarea preturilor reglementate, daca acestea se incadreaza in categoriile de costuri recunoscute de Autoritatea competenta, conform reglementarilor in vigoare.
13. Titularul Licentei are dreptul de a incheia contracte de inmagazinare a gazelor naturale cu operatorii depozitelor de inmagazinare, contracte de transport al gazelor naturale cu operatorul de transport, contracte de distributie a gazelor naturale cu operatori de distributie, conform contractelor-cadru emise de Autoritatea competenta, precum si contracte de achizitie a gazelor naturale cu alti furnizori si contracte de tranzit.
14. Titularul Licentei are dreptul sa limiteze si/sau sa sisteze furnizarea gazelor naturale la clientii sai, in conditiile specificate in contracte.
15. In situatia neintelegerilor precontractuale cu privire la furnizarea gazelor naturale, Titularul Licentei are dreptul de a se adresa Autoritatii competente pentru mediere in conditiile Legii.
16. Titularul Licentei poate ataca in justitie, in conditiile legii, actele administrative ale Autoritatii competente, in masura in care acestea ii afecteaza drepturile sau interesele legitime.
17. Titularul Licentei are dreptul sa solicite acces la conductele din amonte, sistemele de transport si distributie, precum si la depozitele de inmagazinare subterana a gazelor naturale, conform reglementarilor in vigoare.
18. Titularul Licentei are acces la instalatiile operatorilor de sistem, in vederea citirii contoarelor/sistemelor, echipamentelor de masurare a gazelor naturale utilizate la decontare.
19. Titularul Licentei poate cere modificarea Licentei, cu respectarea prevederilor Regulamentului si ale conditiilor 74-79 din Licenta.
20. (1) In cazul in care Titularul Licentei este desemnat de Autoritatea competenta ca fiind furnizor de ultima instanta, acesta are dreptul sa incaseze contravaloarea gazelor naturale furnizate consumatorilor, in conformitate cu prevederile Regulamentului privind furnizorul de ultima instanta.
(2) Titularul Licentei are dreptul sa isi recupereze toate costurile suplimentare generate de prestarea activitatii de furnizare de ultima instanta obligatorie si care nu sunt acoperite de pretul stabilit pentru aceasta activitate, in conformitate cu prevederile Regulamentului privind furnizorul de ultima instanta.

IV. OBLIGATII ALE TITULARULUI LICENTEI
Obligatia de contractare
21. Titularul Licentei are obligatia sa desfasoare activitatea de furnizare a gazelor naturale pe baza de contracte comerciale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
22. Titularul Licentei are obligatia sa asigure, in baza contractelor-cadru de furnizare a gazelor naturale pentru piata reglementata, furnizarea gazelor naturale pentru consumatorii precizati la conditia 4 lit. a).
23. (1) In contractele incheiate cu consumatorii precizati la conditia 4 lit. a), Titularul Licentei are obligatia sa practice preturile reglementate aprobate de Autoritatea competenta, stabilite in conformitate cu "Criteriile si metodele pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale".
(2) Titularul Licentei are obligatia de realizare a furnizarii de ultima instanta obligatorie, in conformitate cu Regulamentul privind furnizorul de ultima instanta, pentru toate localitatile/locurile de consum pentru care intreprinderea afiliata detine licenta de distributie.
24. Pentru activitatea de furnizare realizata in baza contractelor-cadru, Titularul Licentei este obligat sa perceapa consumatorilor, altii decāt consumatorii eligibili, exclusiv sumele facturate pe baza preturilor si tarifelor reglementate de catre Autoritatea competenta.
25. Titularul Licentei are obligatia sa incheie contractele de furnizare a gazelor naturale numai dupa indeplinirea de catre solicitant a cerintelor precizate prin reglementarile in vigoare.
26. Titularul Licentei nu va incheia contracte care sa contina prevederi neconforme cu obligatiile din Licenta.
27. (1) Titularul Licentei are obligatia de a desfasura activitatea prevazuta la conditia 4 din Licenta in cadrul organizarii proprii.
(2) Titularul Licentei poate incheia contracte cu tertii pentru desfasurarea unor activitati specificate prin Licenta, altele decāt cea prevazuta la alin. (1), fara a putea transfera acestora drepturile si obligatiile care ii revin conform Licentei. Costurile recunoscute de Autoritatea competenta derivānd din externalizarea unei astfel de activitati pe baza de contract nu pot depasi volumul de cheltuieli incluse de Autoritatea competenta la fundamentarea venitului unitar privind activitatea de furnizare reglementata.
(3) Titularul Licentei are obligatia de a solicita acordul de principiu al Autoritatii competente pentru activitatile specifice Licentei, pe care doreste sa le contracteze cu terti.
(4) Titularul Licentei este tinut sa raspunda in solidum, in conditiile Codului civil, pentru activitatile desfasurate de tertii prevazuti la alin. (2).
28. Pentru realizarea obligatiilor din Licenta, Titularul Licentei va angaja costuri cu respectarea principiului prudentei.
Furnizarea de informatii
29. Titularul Licentei va mentine un sistem prin care poate primi si/sau oferi date, informatii si consultanta privind orice situatie sau imprejurare de natura sa afecteze siguranta, securitatea si continuitatea alimentarii cu gaze naturale. Acest sistem va fi implementat in cadrul centrelor de relatii cu publicul.
30. Sistemul instituit conform conditiei 29 din Licenta:
a) functioneaza cu titlu gratuit;
b) asigura prelucrarea rapida si eficienta a datelor, informatiilor si reclamatiilor primite;
c) asigura inregistrarea si gestionarea istoricului de consum pentru fiecare consumator/loc de consum;
d) asigura inregistrarea clientilor in categorii de consumatori, pe baza informatiilor primite de la operatorul de distributie, in conformitate cu reglementarile specifice in vigoare;
e) asigura emiterea si expedierea facturilor;
f) asigura raspuns la solicitarile care tin de siguranta, securitatea si continuitatea alimentarii cu gaze naturale.
31. Titularul Licentei va face publica orice schimbare de adresa sau numar de telefon al serviciului prin care se asigura sistemul de comunicare cu clientii, instituit conform conditiei 29 din Licenta.
32. (1) Titularul Licentei are obligatia de a mentine, in conformitate cu contractele de furnizare incheiate, un sistem de comunicare/notificare cu operatorii de sistem.
(2) Titularul Licentei are obligatia de a transmite operatorului de distributie istoricul de consum, pentru fiecare consumator/loc de consum, la incetarea contractului de furnizare.
Raspunsuri la reclamatiile adresate Titularului Licentei
33. Titularul Licentei trebuie sa mentina un sistem de inregistrare, solutionare si raportare privind reclamatiile facute de orice persoana juridica sau fizica la adresa sa, in legatura cu modul in care isi desfasoara activitatile autorizate prin Licenta.
34. Sistemul prevazut la conditia 33 va prelua si plāngerile prealabile adresate Titularului Licentei de catre persoanele fizice/juridice care se considera lezate de practicile acestuia in sectorul gazelor naturale.
35. Titularul Licentei este obligat sa participe la intrunirile convocate de catre Autoritatea competenta ori de reprezentantii principalelor asociatii/organizatii ale consumatorilor sau, daca este cazul, de catre un comitet reprezentativ al acestora. La toate intrunirile, Titularul Licentei va fi reprezentat de una sau mai multe persoane din conducerea executiva.
Obligatia de a respecta standardul de performanta aferent activitatii de furnizare a gazelor naturale
36. In desfasurarea activitatilor ce fac obiectul Licentei, Titularul Licentei va respecta cerintele si indicatorii prevazuti in standardul de performanta aferent activitatii de furnizare a gazelor naturale, elaborat si aprobat de Autoritatea competenta.
37. Titularul Licentei va monitoriza si va inregistra, prin compartimente specializate, in baza unei proceduri proprii, modul de incadrare in indicatorii de performanta, conform prevederilor standardului de performanta aferent activitatii de furnizare a gazelor naturale. In cazurile in care Autoritatea competenta considera justificat, dar nu mai mult de o data pe an, poate solicita unui auditor de terta parte auditarea rapoartelor intocmite si inaintate de Titularul Licentei. Costurile aferente acestui audit vor fi suportate de catre Autoritatea competenta.
38. Titularul Licentei este raspunzator pentru nerespectarea indicatorilor de performanta stabiliti prin standardul de performanta aferent activitatii de furnizare a gazelor naturale.
Masurarea cantitatilor de gaze naturale
39. La sesizarea scrisa a consumatorului cu privire la un contor/sistem de masurare a gazelor naturale defect sau suspect a inregistra in mod eronat, Titularul Licentei va informa operatorul de distributie/operatorul de transport, care va asigura verificarea acestuia conform reglementarilor in vigoare. Consumatorul va achita operatorului de distributie/operatorului de transport contravaloarea verificarii metrologice a contorului/sistemului de masurare a gazelor naturale numai in cazul in care se dovedeste ca sesizarea sa nu a fost justificata.
40. (1) Titularul Licentei este obligat sa solutioneze reclamatia consumatorului in termenele prevazute in standardul de performanta aferent activitatii de furnizare a gazelor naturale. Titularul licentei are dreptul de a incheia acte aditionale la contractele de distributie privind stabilirea termenelor maxime pentru primirea informatiilor referitoare la masurarea gazelor naturale/solutionarea reclamatiei consumatorului referitoare la masurare, astfel incāt sa se respecte termenele de raspuns precizate in standardul de performanta aferent activitatii de furnizare a gazelor naturale.
(2) Consumatorul poate asista la efectuarea expertizei metrologice in baza unei solicitari scrise.
41. Titularul Licentei este obligat sa ia toate masurile necesare pentru facturarea cantitatilor de gaze naturale in baza energiei continute de acestea, in conformitate cu reglementarile in vigoare.
Asigurarea mediului concurential si a tratarii nediscriminatorii a clientilor
42. Titularul Licentei va asigura egalitatea de tratament al clientilor si va evita orice tratament discriminatoriu in relatiile cu acestia.
43. Titularul Licentei va actiona in sensul asigurarii unui mediu concurential normal, al evitarii dezechilibrelor pe piata gazelor naturale si a practicilor anticoncurentiale, conform prevederilor legale in vigoare.
44. Titularul Licentei nu se va angaja in practici anticoncurentiale si nu va impiedica sau nu va incerca sa impiedice alti titulari de licente sa se angajeze in activitatea de furnizare a gazelor naturale.
Separarea evidentelor financiar-contabile
45. In conformitate cu prevederile Legii, Titularul Licentei are obligatia ca pentru activitatile ce fac obiectul Licentei sa intocmeasca situatii contabile distincte.
46. Titularul Licentei are obligatia realizarii evidentelor contabile reglementate in conformitate cu cerintele Criteriilor si metodelor de calcul al preturilor si tarifelor din sectorul gazelor naturale si ale Regulamentului privind separarea contabila, legala, functionala si organizatorica a activitatilor reglementate din sectorul gazelor naturale.
Eliminarea subventionarii incrucisate
47. Titularul Licentei se va asigura ca nu are loc subventionarea incrucisata intre:
a) activitatile ce fac obiectul Licentei si alte activitati ale Titularului Licentei sau alte intreprinderi asociate/intreprinderi afiliate ale Titularului Licentei ori alti titulari de licenta din sectorul gazelor naturale care, direct sau indirect, pot detine la un moment dat actiuni la Titularul Licentei;
b) tipurile de consumatori sau destinatia consumului gazelor naturale.
Constituirea si mentinerea garantiilor financiare
48. Titularul Licentei va mentine pe durata de valabilitate a Licentei o garantie financiara prin care sa asigure desfasurarea continua a activitatii de furnizare a gazelor naturale.
49. Garantia financiara poate fi constituita in una dintre urmatoarele modalitati:
a) polita/polite de asigurare emisa/emise de o societate de asigurari autorizata;
b) orice alta forma care poate include, fara limitare, dovada ca Titularul Licentei dispune de o organizare si conducere corespunzatoare sau o scrisoare de patronaj angajanta, emisa de o societate comerciala din acelasi grup de firme sau intreprinderi asociate/intreprinderi afiliate ale acestuia, avānd o situatie financiara solida sau capacitatea de creditare a Titularului Licentei;
c) contractul/contractele prin care Titularul Licentei achizitioneaza gazele naturale din import de la un furnizor extern;
d) contractul/contractele de concesiune a perimetrelor de productie a gazelor naturale, incheiate conform prevederilor legale, pentru furnizorii care sunt producatori de gaze naturale.
50. (1) Pentru situatiile prevazute la lit. a)-c) ale conditiei 49, garantia financiara trebuie sa aiba o valoare echivalenta cu 1/12 din costul de achizitie al gazelor naturale pentru anul precedent.
(2) Pentru primul an de activitate valoarea garantiei este echivalenta cu 1/12 din costul aferent cantitatii de gaze naturale estimate a fi furnizate in acel an.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2) cantitatea de gaze naturale estimata a fi furnizata reprezinta cantitatea declarata de reprezentantul Titularului Licentei la solicitarea acordarii Licentei, in conformitate cu prevederile Regulamentului.
(4) Forma de constituire a garantiei nu va afecta fundamentarea tarifelor/preturilor.
51. In cazul unor modificari cu privire la garantia financiara si/sau ale formelor de constituire a acestora, Titularul Licentei va notifica Autoritatii competente noua forma de constituire, in termen de maximum 30 de zile de la producerea acestora.
52. Autoritatea competenta poate sa solicite Titularului Licentei reconsiderarea formei si valorii garantiei financiare, daca se modifica conditiile avute in vedere la emiterea Licentei.
53. Nerespectarea de catre Titularul Licentei a obligatiei privind mentinerea garantiei financiare determina suspendarea Licentei de catre Autoritatea competenta.
Mentinerea bunurilor si activelor
54. Titularul Licentei trebuie sa mentina un sediu stabil si sa notifice Autoritatea competenta schimbarea acestuia, cu 30 de zile calendaristice anterior efectuarii acestei modificari.
55. (1) Titularul Licentei va notifica Autoritatii competente intentia actionarilor/administratorilor sai de a perfecta operatiuni in urma carora valoarea capitalului social existent s-ar reduce intr-o transa sau pe ansamblu cu mai mult de 25%, in termen de 30 de zile calendaristice anterioare materializarii intentiei.
(2) In cadrul Licentei, prin capital social existent se intelege, dupa caz:
a) capitalul social initial, la data emiterii Licentei/la data separarii situatiilor financiar-contabile;
b) capitalul social existent la un moment dat, obtinut prin cresteri sau scaderi ale valorii initiale a acestuia, realizate ulterior emiterii Licentei, cu respectarea prevederilor alin. (1).
(3) La primirea notificarii prevazute la alin. (1), Autoritatea competenta va analiza daca, in urma efectuarii modificarii cerute, Titularul Licentei are in continuare posibilitatea sa isi indeplineasca obligatiile si va transmite in scris acestuia, in termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicarii modificarii, aprobarea sa. Orice refuz de a emite o astfel de aprobare trebuie sa se bazeze pe criterii obiective, evidentiindu-se motivele de fapt si de drept ale refuzului.
(4) Efectuarea operatiunilor mentionate la alin. (1) fara acordul scris al Autoritatii competente poate conduce la suspendarea si, ulterior, la retragerea Licentei, in conditiile legii.
Respectarea legilor si reglementarilor
56. Pe toata durata de valabilitate a Licentei, Titularul Licentei va respecta prevederile:
a) Legii;
b) actelor normative in vigoare in sectorul gazelor naturale;
c) reglementarilor emise de Autoritatea competenta;
d) conditiilor Licentei si ale cerintelor Regulamentului, care au stat la baza emiterii Licentei;
e) normelor tehnice in sectorul gazelor naturale;
f) actelor normative in domeniul protectiei mediului.
57. La solicitarea Autoritatii competente, Titularul Licentei are obligatia de a participa la elaborarea sau revizuirea actelor normative din sectorul gazelor naturale, cu impact asupra activitatii de furnizare a gazelor naturale.
58. Incalcarea de catre Titularul Licentei a cerintelor conditiei 56 indreptateste Autoritatea competenta sa aplice acestuia sanctiuni contraventionale, in conformitate cu prevederile Legii.
Asigurarea confidentialitatii
59. Titularul Licentei se va asigura ca informatiile obtinute de el in cursul desfasurarii activitatii ce face obiectul Licentei nu vor fi transmise unor persoane neautorizate sa primeasca astfel de informatii.
60. Fac exceptie cazurile cānd:
a) se dispune de acordul scris al persoanei ale carei interese pot fi afectate de diseminarea informatiei;
b) informatia este deja publica;
c) Titularul Licentei are, dupa caz, obligatia sau dreptul de a divulga informatia in scopul respectarii conditiilor Licentei, a unui ordin sau decizie a Autoritatii competente ori a unei legi in vigoare;
d) informatia trebuie transmisa in cursul indeplinirii normale a activitatii autorizate prin Licenta.
61. Prevederile conditiei 60 se aplica si in raport cu intreprinderile afiliate sau intreprinderile asociate Titularului Licentei, care isi desfasoara activitatea in sectorul gazelor naturale din Romānia. Titularul Licentei va transmite Autoritatii competente informatiile pentru a caror divulgare are nevoie de aprobarea acesteia.
Furnizarea de informatii catre Autoritatea competenta
62. Titularul Licentei va furniza Autoritatii competente datele si informatiile care ii sunt necesare in exercitarea atributiilor sale, in conformitate cu cerintele art. 20 lit. l) din Regulament, avānd obligatia sa intocmeasca rapoarte specifice. Continutul si termenele de transmitere a acestor rapoarte vor fi stabilite de catre Autoritatea competenta.
63. Titularul Licentei este obligat sa informeze Autoritatea competenta despre orice incalcare a conditiilor Licentei, in termen de 10 zile calendaristice de la producerea evenimentului, precum si despre propunerile de remediere a situatiei.
64. Titularul Licentei va notifica Autoritatii competente, in termen de 10 zile calendaristice, intentia de schimbare a:
a) sediului/sediilor secundare;
b) statutului juridic;
c) structurii capitalului social.
65. Cu minimum 60 de zile calendaristice anterioare declansarii procedurii legale de constituire, Titularul Licentei este obligat sa informeze Autoritatea competenta despre intentia de infiintare a unei noi societati/filiale avānd ca obiect desfasurarea de activitati in cadrul sectorului gazelor naturale din Romānia, daca:
a) aceasta va apartine in totalitate Titularului Licentei;
b) Titularul Licentei va detine actiuni sau parti sociale ale acesteia;
c) aceasta va apartine partial sau in totalitate unei alte societati al carei asociat/afiliat este Titularul Licentei.
66. Titularul Licentei are, de asemenea, obligatia sa informeze Autoritatea competenta si atunci cānd, prin modificarea obiectului de activitate, o societate al carei asociat este Titularul Licentei urmeaza sa desfasoare activitati in sectorul gazelor naturale din Romānia.
67. Pentru a se asigura de indeplinirea conditiilor Licentei, Autoritatea competenta are acces la orice informatii, inregistrari si documente ale Titularului Licentei legate de afacerile si de activitatile acestuia in sectorul gazelor naturale. Informatiile solicitate pot include secrete de serviciu sau de afaceri. Autoritatea competenta va utiliza aceste informatii numai in scopul pentru care au fost furnizate si nu va dezvalui niciunei alte persoane neautorizate continutul acestora.
Asigurarea personalului calificat
68. Titularul Licentei se va asigura ca pe toata durata de valabilitate a Licentei dispune de personal calificat, autorizat si in numar suficient pentru indeplinirea in conditii de siguranta a tuturor activitatilor legate de furnizarea gazelor naturale, in conformitate cu cerintele Licentei.
69. In evaluarea indeplinirii acestei obligatii a Titularului Licentei se va lua in considerare inclusiv personalul alocat de subcontractantii sai.

V. CONTROLUL EXECUTARII ACTIVITATII CE FACE OBIECTUL LICENTEI
70. (1) Autoritatea competenta va urmari indeplinirea conditiilor din Licenta de catre Titularul Licentei si va efectua controale in conformitate cu "Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul gazelor naturale".
(2) In acest scop Autoritatea competenta:
a) va analiza rapoartele si situatiile financiare remise de Titularul Licentei;
b) va controla, atunci cānd considera oportun, documentele contabile ale Titularului Licentei si/sau va comanda pe cheltuiala sa efectuarea unui audit contabil al activitatii acestuia;
c) va verifica, la solicitarea argumentata a unei terte persoane sau din proprie initiativa, practicile Titularului Licentei in desfasurarea activitatilor comerciale care fac obiectul Licentei.
71. In exercitarea atributiilor de control, reprezentantii autorizati ai Autoritatii competente au dreptul de acces pe teritoriul, in sediul si la documentele Titularului Licentei, in conditiile legii. Titularul Licentei va pune la dispozitia Autoritatii competente orice date/informatii necesare efectuarii controlului in cauza.

VI. SANCTIUNI
72. Daca in urma actiunii de control efectuate se constata ca Titularul Licentei a incalcat prevederile Legii sau una ori mai multe dintre conditiile Licentei, Autoritatea competenta va aplica sanctiuni contraventionale.
73. Aplicarea unei amenzi contraventionale nu limiteaza in niciun fel dreptul Autoritatii competente de a suspenda/retrage Licenta.

VII. MODIFICAREA LICENTEI
74. Licenta poate fi modificata in baza prevederilor Regulamentului.
75. Autoritatea competenta poate decide modificarea Licentei in urmatoarele situatii:
a) intervenirea unor schimbari ale circumstantelor de la data eliberarii Licentei sau a unor evenimente care conduc la imposibilitatea desfasurarii activitatii de furnizare a gazelor naturale;
b) modificarea statutului Titularului Licentei - prin divizare, fuziune, transformare, schimbarea obiectului de activitate, a denumirii, a sediului, modificarea capitalului social - sau modificari ale patrimoniului, precum si in alte cazuri de afectare a conditiilor in care Licenta a fost eliberata.
76. Pentru situatiile prevazute la conditia 75 lit. a), modificarea Licentei se va efectua din initiativa Autoritatii competente, raportat la circumstantele care au determinat modificarea, situatie in care Autoritatea competenta:
a) va comunica in scris Titularului Licentei modificarile survenite;
b) va elibera Titularului Licenta cu un continut modificat.
77. Pentru situatiile prevazute la conditia 75 lit. b), Titularul Licentei va solicita Autoritatii competente modificarea Licentei, in termen de 30 de zile de la aparitia situatiei nou-create.
78. Dupa primirea solicitarii, Autoritatea competenta va examina situatia nou-creata si va dispune, daca aceasta este intemeiata, dupa caz:
a) modificarea corespunzatoare a Licentei, eliberānd Licenta cu un continut modificat;
b) emiterea unor amendamente la conditiile asociate Licentei.
79. Titularul Licentei nu poate detine simultan mai mult de o licenta de furnizare a gazelor naturale.

VIII. SUSPENDAREA/RETRAGEREA LICENTEI
80. Autoritatea competenta va suspenda si/sau va retrage Licenta in conformitate cu prevederile Regulamentului.
81. Autoritatea competenta va suspenda Licenta in urmatoarele cazuri:
a) Titularul Licentei nu indeplineste obligatiile prevazute de Lege;
b) Titularul Licentei incalca una sau mai multe conditii ale Licentei, de cel putin 3 ori intr-un an din perioada de valabilitate a acesteia;
c) inceperea procedurilor de reorganizare judiciara sau de faliment impotriva Titularului Licentei.
82. In cazurile prevazute la conditia 81 lit. a) si b), Autoritatea competenta va suspenda Licenta pentru o perioada de 60 de zile calendaristice, precizānd drepturile Titularului Licentei, precum si masurile si termenele de conformare necesare pentru remedierea situatiei care a generat suspendarea Licentei.
83. Titularul Licentei are obligatia de a depune la Autoritatea competenta, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data suspendarii, documentele care sa ateste remedierea situatiilor care au condus la suspendarea Licentei.
84. (1) Autoritatea competenta poate retrage Licenta in urmatoarele cazuri:
a) Titularul Licentei se afla in imposibilitate de a indeplini obligatiile prevazute de legislatia in vigoare si/sau in conditiile Licentei;
b) Titularul Licentei se afla in faliment constatat printr-o hotarāre judecatoreasca definitiva si irevocabila;
c) Titularul Licentei a solicitat in scris Autoritatii competente retragerea Licentei.
(2) In toate cazurile prevazute la alin. (1) decizia Autoritatii competente va lua in considerare mentinerea sigurantei si a continuitatii activitatii de furnizare a gazelor naturale.
85. Autoritatea competenta va comunica in scris Titularului Licentei, cu cel putin 30 de zile inainte, data la care urmeaza sa retraga Licenta.
86. In toate cazurile in care Autoritatea competenta retrage Licenta de furnizare devin aplicabile dispozitiile Regulamentului privind furnizorul de ultima instanta.

IX. CAI DE COMUNICARE
87. Orice comunicare sau alta informatie solicitata, a carei transmitere este permisa in conditiile Licentei, se va realiza in scris, putānd fi transmisa prin telefax sau e-mail, cu conditia ca in toate cazurile originalul sa se trimita prin curier sau prin serviciile postale la urmatoarele adrese:
pentru Autoritatea
       str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2,
competenta:           Bucuresti
                telefon: 021-3033800, 021-3112244
                fax: 021-3033808, 021-3124365
                e-mail: anrgn@anrgn.ro
                    anre@anre.ro
pentru Titularul Licentei:   ...............................................
                telefon: ......................................
                fax: ..........................................
                e-mail: .......................................


X. TARIFE
88. Pe toata durata de valabilitate a Licentei, Titularul Licentei va achita anual Autoritatii competente tariful stabilit prin Regulament, actualizat prin decizii ale presedintelui Autoritatii competente, publicate in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.
89. Neplata tarifelor anuale pāna la termenele stabilite prin Regulament atrage suspendarea Licentei.

XI. CAI DE ATAC
90. Deciziile Autoritatii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea Licentei, precum si procesele-verbale de aplicare a amenzilor contraventionale, generate de incalcarea prevederilor Licentei sau Legii, pot fi atacate de Titularul Licentei la instantele judecatoresti competente.


ANEXA la anexa nr. 1 - Terminologie


Termenii marcati cu italice in conditiile licentei se definesc dupa cum urmeaza:
 • ANRGN - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale, care a functionat in temeiul Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si care a fost desfiintata in temeiul dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor masuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora se constituie o autoritate unica de reglementare in sectorul energiei si gazelor naturale, respectiv ANRE;
 • Autoritatea competenta - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei care este organizata si functioneaza in temeiul prevederilor Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007;
 • Licenta - actul administrativ individual emis de Autoritatea competenta, care confera titularului, persoana juridica, dreptul de a desfasura activitati comerciale si/sau de prestari de servicii in legatura cu activitatea de furnizare a gazelor naturale;
 • Lege - Legea gazelor nr. 351/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • istoric de consum - evidenta in timp a consumurilor de gaze naturale, in unitati de volum si/sau in unitati de energie, pentru un consumator si/sau loc de consum;
 • intreprindere afiliata - intreprinderea al carei pachet de actiuni/parti sociale apartine unei alte intreprinderi care efectueaza controlul asupra acesteia; in sensul prezentei definitii, termenul control inseamna orice intreprindere care detine in mod direct sau indirect fie dreptul de proprietate asupra unor actiuni, reprezentānd cel putin 50% din capitalul social, fie dreptul de a exercita jumatate din drepturile de vot, fie dreptul de a numi mai mult de jumatate din numarul membrilor consiliului de administratie sau al altor organe statutare, care reprezinta in mod legal societatea;
 • furnizare de ultima instanta obligatorie (FUI) - activitatea de furnizare a gazelor naturale desfasurata de catre un titular al licentei de furnizare desemnat in conditiile Regulamentului privind furnizorul de ultima instanta;
 • Regulament privind furnizorul de ultima instanta - aprobat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.000/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 754 din 5 septembrie 2006;
 • Regulament - Regulamentul privind acordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotarārea Guvernului nr. 784/2000, republicata in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 160 din 13 martie 2003, cu modificarile ulterioare;
 • Regulament privind separarea contabila, legala, functionala si organizatorica a activitatilor reglementate din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.139/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 878 din 27 octombrie 2006;
 • securitatea si continuitatea alimentarii - totalitatea masurilor luate de catre operatorii licentiati in scopul satisfacerii cererii de gaze naturale a sistemului, al diversificarii surselor si al asigurarii livrarilor catre clienti in conditii de siguranta;
 • siguranta - asigurarea continuitatii in furnizarea gazelor naturale la parametrii optimi de functionare si securitatea tehnica a obiectivelor;
 • Titularul Licentei - este .....................................

  Termenii marcati cu italice in conditiile Licentei, care nu sunt precizati in prezenta anexa, sunt definiti in "Codul tehnic al sectorului gazelor naturale".

  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  77 useri online

  Useri autentificati: