DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Acord din 20/10/2006 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind calatoriile reciproce ale cetatenilor

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 19 din 11/01/2007

Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova, denumite in continuare parti contractante, calauzite de ideea dezvoltarii in continuare a relatiilor dintre cele doua state, au convenit urmatoarele:

Art. 1
(1) Cetatenii romani titulari de documente de calatorie valabile, prevazute in anexa la prezentul acord, vor putea intra, iesi, tranzita si ramane pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de scopul sederii, pentru o perioada de pana la 90 de zile in decurs de 6 luni de la data primei intrari, fiind scutiti de la obligativitatea detinerii unei vize in acest sens.
(2) Cetatenii Republicii Moldova vor putea intra, iesi, tranzita si ramane pe teritoriul Romaniei, pe baza documentelor de calatorie valabile, cuprinse in anexa la prezentul acord, prevazute cu vize eliberate de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare romane, in cazurile in care prezentul acord nu stipuleaza altfel.

Art. 2
Vizele mentionate in prezentul acord vor fi eliberate cetatenilor Republicii Moldova fara achitarea oricaror taxe si fara solicitarea invitatiei, in baza documentelor justificative prevazute de prezentul acord.

Art. 3
(1) Cetatenii statului uneia dintre partile contractante, titulari de pasapoarte diplomatice si de serviciu valabile, vor putea intra, iesi, tranzita si ramane pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, fara viza, timp de 90 de zile in decurs de 6 luni incepand cu data primei intrari.
(2) Cetatenii statului uneia dintre partile contractante, posesori de pasapoarte diplomatice si de serviciu valabile, trimisi in misiune permanenta la reprezentantele diplomatice, oficiile consulare sau reprezentantele organizatiilor internationale situate pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, precum si membrii de familie ai acestora, care locuiesc impreuna cu acestia, ei insisi titulari de pasapoarte diplomatice sau de serviciu valabile, pot intra si iesi de pe teritoriul statului de resedinta fara viza, pe intreaga durata a misiunii, in baza acreditarii la Ministerul Afacerilor Externe al statului de resedinta.

Art. 4
Cetatenii statului uneia dintre partile contractante, titulari ai unui drept de sedere temporara sau permanenta pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, pot intra, iesi sau ramane pe acest teritoriu fara viza, pe baza documentelor de calatorie valabile si a permisului de sedere acordat de autoritatile competente ale acestui stat, in cadrul perioadei de valabilitate a acestui permis de sedere.

Art. 5
Urmatoarele categorii de persoane, cetateni ai Republicii Moldova, vor fi scutite de la obligativitatea detinerii unei vize pentru a putea calatori pe teritoriul Romaniei, pentru perioade de sedere de pana la 90 de zile in decurs de 6 luni de la data primei intrari:
a) membrii echipajelor aeronavelor civile romane si moldovenesti, aflati in exercitiul functiunii, mentionati conform planului de zbor;
b) membrii echipajelor aeronavelor romane si moldovenesti, participanti la zboruri in scop de ajutor si salvare, mentionati conform planului de zbor;
c) membrii echipajelor navelor civile romane si moldovenesti, inscrisi in registrul navei, precum si in lista inaintata autoritatilor portuare pentru debarcare in rada portului unde se afla ancorata nava.

Art. 6
(1) Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei vor acorda vize cu multiple intrari, cu termen de valabilitate de un an, conferind un drept de sedere de 90 de zile in decurs de 6 luni de la data primei intrari, pentru cetatenii Republicii Moldova, posesori de documente de calatorie valabile, care:
a) sunt conducatori auto care efectueaza curse regulate de autobuz si transport de marfuri, pe baza listelor nominale, potrivit foilor de parcurs, confirmate pentru fiecare cursa;
b) sunt membri ai echipelor de cai ferate ale companiei de resort din Republica Moldova, care efectueaza curse regulate pe teritoriul Romaniei la bordul trenurilor de calatori sau de marfa, pe baza listelor nominale, potrivit foilor de parcurs, confirmate pentru fiecare cursa;
c) sunt participanti la programe comune sau de schimb de experienta la nivelul autoritatilor administratiei centrale ori locale din cele doua state ale partilor contractante, pe baza solicitarilor formulate de autoritatile romane;
d) sunt participanti la programe sau contacte bilaterale regulate in domeniul economic, stiintific, cultural, sportiv, al educatiei sau in alte domenii de relevanta bilaterala, pe baza solicitarilor formulate de institutiile organizatoare din Romania;
e) sunt posesori ai unor documente doveditoare ale dreptului de proprietate sau al altor drepturi reale asupra unor imobile situate pe teritoriul Romaniei ori posesori ai unor documente din care sa reiasa posibilitatea de obtinere a unor asemenea drepturi pe cale succesorala;
f) calatoresc in scopul vizitarii mormintelor rudelor apropiate, aflate pe teritoriul Romaniei, pe baza documentelor doveditoare ale existentei mormintelor si gradului de rudenie;
g) calatoresc in scopul vizitarii rudelor apropiate aflate in mod legal pe teritoriul Romaniei, pe baza documentelor doveditoare ale legaturii familiale;
h) sunt pensionari, pe baza documentelor doveditoare;
i) sunt jurnalisti, pe baza solicitarilor scrise ale organizatiilor mass-media angajatoare si a documentelor emise de organizatiile profesionale ale jurnalistilor din statul de origine, care atesta calitatea de jurnalist si scopul deplasarii.
(2) Pentru persoanele prevazute la alin. (1), eliberarea vizelor se face exclusiv pe baza documentelor mentionate de prezentul articol, fara solicitarea altor documente prevazute de legislatia romana in vigoare in materie.
(3) In sensul prezentului acord, sintagma rude apropiate va desemna orice ruda pana la gradul al IV-lea, inclusiv prin adoptie sau afinitate.

Art. 7
Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei vor acorda vize cu multiple intrari, cu termen de valabilitate de pana la 5 ani, conferind un drept de sedere de 90 de zile in decurs de 6 luni de la data primei intrari pentru cetatenii Republicii Moldova, posesori de documente de calatorie valabile, care sunt oameni de afaceri (intreprinzatori, fondatori sau asociati ai reprezentantelor ori filialelor companiilor cu personalitate juridica romana sau moldoveneasca, ori ai societatilor mixte romano-moldovenesti) care calatoresc frecvent pe teritoriul Romaniei in scop de afaceri-cooperare, la solicitarea autoritatilor administrative centrale si locale sau a societatilor comerciale din Romania.

Art. 8
Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei vor raspunde solicitarilor de vize de scurta sedere formulate de cetatenii Republicii Moldova intr-un termen de la doua pana la 5 zile lucratoare de la data depunerii acestora si a documentelor prevazute la prezentul acord.

Art. 9
Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei vor raspunde, in decurs de pana la 24 de ore din momentul formularii, urmatoarelor solicitari de vize de scurta sedere inaintate de cetatenii Republicii Moldova:
a) pentru calatorii in scopul vizitarii unei rude apropiate grav bolnava, pentru participarea la inmormantarea unei rude apropiate sau pentru vizitarea mormintelor rudelor;
b) pentru calatoriile persoanelor care necesita asistenta medicala de urgenta, pentru persoane cu boli grave si pentru insotitorii acestora;
c) pentru calatorii in scopul participarii la actiuni umanitare sau de salvare (in situatii exceptionale);
d) pentru calatorii in scopul participarii la programe destinate copiilor si tineretului, precum si la competitii sportive desfasurate sub egida Comitetului Olimpic International, a Comitetului International Paraolimpic, a federatiilor sau asociatiilor sportive nationale si internationale, a comitetelor paraolimpice nationale;
e) pentru membrii delegatiilor oficiale sau insotitorii acreditati ai acestora, care urmeaza sa ia parte la negocieri, consultari, convorbiri sau seminarii la nivelul organismelor administratiei de stat centrale si locale, al unor organizatii internationale, al institutiilor de invatamant acreditate sau al unor companii de relevanta economica si financiara;
f) pentru calatorii in scopul repatrierii persoanelor decedate;
g) pentru persoanele citate in vederea participarii la sedinte judiciare pe teritoriul Romaniei, fiind in posesia citatiei sau a unui alt document doveditor.

Art. 10
Cetatenii statului oricareia dintre partile contractante, ale caror documente de calatorie au fost pierdute sau furate pe teritoriul statului celeilalte parti contractante, sunt obligati sa se adreseze autoritatilor competente ale acestui stat, care vor elibera o adeverinta in acest sens, pe baza careia reprezentanta diplomatica sau consulara a statului ai carui cetateni sunt le va elibera un nou document de calatorie. Iesirea de pe teritoriul statului celeilalte parti contractante se face pe baza noului document de calatorie.

Art. 11
Pentru cetatenii statului uneia dintre partile contractante, care nu au posibilitatea sa paraseasca teritoriul statului celeilalte parti contractante inainte de expirarea perioadei de sedere legala, din cauza unor evenimente de forta majora (imbolnavire grava, calamitati naturale sau alte situatii deosebite), dovedite pe baza de documente, autoritatile competente ale acestui stat vor permite ramanerea pe teritoriul statului conform legislatiei in vigoare, pentru o perioada care sa permita intoarcerea in tara de resedinta, fara perceperea vreunei taxe pentru aceasta procedura.

Art. 12
Pe perioada sederii cetatenilor statului uneia dintre partile contractante pe teritoriului statului celeilalte parti contractante, acestia se supun obligativitatii respectarii legislatiei in vigoare din statul in cauza.

Art. 13
(1) Niciuna dintre prevederile prezentului acord nu limiteaza dreptul autoritatilor competente din statele celor doua parti contractante sa refuze eliberarea vizelor sau sa refuze intrarea ori sederea cetatenilor statului uneia dintre parti pe teritoriul statului celeilalte parti.
(2) Prevederile prezentului acord nu vor afecta obligatiile statelor celor doua parti contractante, rezultate din acordurile internationale la care acestea sunt parti.
(3) Prezentul acord nu va afecta in niciun mod obligatiile ce revin Romaniei ca urmare a aderarii la Uniunea Europeana, asa cum sunt acestea formulate in Tratatul privind aderarea Romaniei si a Republicii Bulgaria la Uniunea Europeana, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005.

Art. 14
(1) Pe baza intelegerilor dintre cele doua parti contractante, prezentul acord poate fi modificat sau completat prin schimb de note verbale, efectuat pe cale diplomatica.
(2) In cazul aparitiei unor diferente de interpretare, acestea vor fi solutionate pe cale diplomatica.

Art. 15
Fiecare dintre cele doua parti contractante poate, din motive de ordine sociala, securitate a statului sau aparare a sanatatii publice, sa suspende partial ori total aplicarea prezentului acord. O asemenea decizie, precum si incetarea sa vor fi anuntate pe cale diplomatica celeilalte parti contractante cu cel putin 48 de ore inainte de intrarea sa in vigoare.

Art. 16
(1) Prezentul acord va intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.
(2) De la data intrarii in vigoare a prezentului acord isi inceteaza valabilitatea Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind calatoriile reciproce ale cetatenilor, semnat la Chisinau la 29 iunie 2001.
(3) Prezentul acord se considera incheiat pe termen nedeterminat si va ramane in vigoare pana la expirarea unui termen de 30 de zile de la data primirii, pe cale diplomatica, de catre oricare dintre partile contractante a notificarii scrise a celeilalte parti contractante cu privire la intentia de incetare a valabilitatii prezentului acord.
(4) Cele doua parti contractante inteleg ca, incepand cu data aderarii Romaniei la Acordul dintre guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, al Republicii Federale Germania si al Republicii Franceze privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la 14 iunie 1985, precum si la Conventia de punere in aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptata a controalelor la frontierele comune, semnata la Schengen la 19 iunie 1990, regimul calatoriilor cetatenilor Republicii Moldova in Romania va fi guvernat de regulile comune aplicabile la nivelul tuturor statelor membre ale acordului si conventiei sus-mentionate.


Anexa - Lista documentelor valabile care atesta identitatea persoanei si confera dreptul de trecere a frontierei


Lista documentelor eliberate cetatenilor Romaniei:
1. pasaport simplu;
2. pasaport diplomatic;
3. pasaport de serviciu;
4. pasaport temporar;
5. titlu de calatorie (document eliberat de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei cetatenilor romani care nu mai poseda documente de calatorie valabile);
6. carnet de marinar.

Lista documentelor eliberate cetatenilor Republicii Moldova:
1. pasaport al cetateanului Republicii Moldova;
2. pasaport diplomatic;
3. pasaport de serviciu;
4. titlu de calatorie (document eliberat de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Republicii Moldova cetatenilor moldoveni care nu mai poseda documente de calatorie valabile);
5. carnet de marinar.

Acordul a fost aprobat prin HG 1883/2006


Poate fi de interes si:
Servicii Avocat Romania
Divortul in Romania
Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2004 privind unele masuri pentru asigurarea protectiei victimelor infractiunilor, oug nr. 113/2007
Legea privind dobandirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor de catre cetatenii straini si apatrizi, precum si de catre persoanele juridice straine, legea nr 312/2005
Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, oug nr. 126/2007
Hotarare privind completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 1.347/2007 pentru aprobarea Planului de masuri privind sprijinirea cetatenilor romani aflati in Italia, ca urmare a situatiei create prin adoptarea de catre statul italian a noilor regle
Lege pentru completarea art. 27 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, legea nr. 53/2007
Lege privind sprijinul acordat romanilor de pretutindeni, legea nr. 299/2007
Legea privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, legea nr. 248/2005
Ordonanta de urgenta 96/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, oug nr. 96/2006
Hotarare privind aprobarea Planului de masuri pentru revenirea in tara a cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, hotarare nr. 187/2008
Constitutia Romaniei din 2003
Legea privind exercitarea initiativei legislative de catre cetateni, lege nr. 189/1999, republicata in 2004
HG nr. 868/2008, hotarare privind protectia cetatenilor Uniunii Europene prin misiunile diplomatice si oficiile consulare
OUG nr. 147/2008, ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii cetateniei romane nr. 21/1991
Forum shopping in divort
Incheierea casatoriei unui cetatean roman in strainatate
HG nr. 1566/2008 hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului acestora
Conditiile de calatorie in strainatate pentru minorii, cetateni romani
Conditii de calatorie, fara viza pentru cetatenii romani


-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
87 useri online

Useri autentificati: