DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Acord intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind protectia reciproca a informatiilor clasificate, 2006
Intrare in vigoare: 30 martie 2007[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 218 din 30/03/2007

Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria, denumite in continuare parti contractante, cunoscand faptul ca buna cooperare poate face necesar un schimb de informatii clasificate intre partile contractante, dorind sa stabileasca un set de reguli care sa reglementeze protectia reciproca a informatiilor clasificate ce se vor aplica tuturor acordurilor de cooperare si contractelor clasificate viitoare ce vor fi stabilite intre partile contractante si care vor contine si implica accesul la informatii clasificate, au convenit urmatoarele:

Articolul 1 - Dispozitii generale
(1) Prezentul acord va sta la baza tuturor activitatilor ce implica, in conformitate cu legislatiile nationale, schimbul de informatii clasificate intre partile contractante, direct sau prin intermediul altor organisme de stat ori persoane juridice.
(2) Decizia privind schimbul de informatii clasificate intre partile contractante se ia in conformitate cu legislatiile nationale ale acestora.
(3) Partile contractante isi vor indeplini obligatiile stipulate in prezentul acord, conform conditiilor stabilite prin acesta, pe baza principiilor egalitatii si avantajului reciproc.
(4) Prezentul acord nu va afecta obligatiile celor doua parti contractante, ce deriva din alte acorduri internationale, si nu va fi folosit impotriva intereselor, securitatii si integritatii teritoriale ale altor state.

Articolul 2 - Definitii
In sensul prezentului acord:
a) informatie clasificata inseamna orice informatie, indiferent de forma sa fizica, careia i s-a atribuit un nivel de clasificare de securitate in conformitate cu legislatiile nationale si care va fi protejata in mod corespunzator;
b) document clasificat inseamna orice informatie clasificata inregistrata, indiferent de forma si caracteristicile sale fizice, incluzand, dar fara a se limita la, urmatoarele suporturi relevante: hartie scrisa de mana sau imprimata, sigilii, aplicatii utilizate pentru procesarea datelor, harti, tabele, fotografii, imagini, litografii, gravuri, desene sau parti din acestea, schite, ciorne, note, foi de indigo, riboane de tiparit sau pentru multiplicarea efectuata prin orice mijloace ori procese, inregistrari audio, vocale, magnetice ori video, electronice sau optice sub orice forma, precum si echipamente portabile de procesare automata a datelor cu medii de stocare fixe sau detasabile;
c) material clasificat inseamna orice articol tehnic, prototip, echipament, instalatie, dispozitiv sau arma fabricat ori in curs de fabricatie, precum si componentele folosite la fabricarea acestora, ce contin informatii clasificate;
d) marcajul clasificarii de securitate inseamna un marcaj ce indica nivelul clasificarii de securitate a informatiei clasificate, in conformitate cu legislatiile din statele partilor contractante;
e) contract sau subcontract clasificat inseamna un acord incheiat, in conformitate cu legislatiile nationale, intre contractanti sau intre contractanti si subcontractanti, care contine si/sau implica acces la informatii clasificate in procesul derularii sale;
f) contractant sau subcontractant inseamna o persoana fizica sau juridica ce are capacitatea legala de a incheia contracte clasificate sau care este parte la un contract clasificat;
g) incident de securitate inseamna o actiune sau inactiune contrara legislatiei nationale, care are sau poate avea ca rezultat accesul neautorizat la informatii clasificate;
h) accesul neautorizat la informatii clasificate inseamna dezvaluirea, utilizarea gresita, modificarea, deteriorarea, prezentarea, distrugerea neautorizata a informatiilor clasificate, precum si orice alte acte ce duc la incalcarea masurilor de protectie sau la pierderea unor astfel de informatii;
i) certificat de securitate inseamna o decizie pozitiva ca urmare a unei proceduri de vetting care va atesta loialitatea si onestitatea unei persoane si va dovedi conformitatea cu conditiile stipulate in legislatia nationala. Pe baza acestei decizii pozitive se poate acorda unei astfel de persoane accesul la informatii cu un anumit nivel de clasificare;
j) certificat de securitate industriala inseamna o decizie pozitiva ca urmare a unei proceduri de vetting care va atesta capacitatea fizica si organizatorica a unei persoane juridice de a proteja corespunzator informatiile clasificate si care va dovedi conformitatea cu conditiile stipulate in reglementarile nationale. Pe baza acestei decizii pozitive, unei astfel de persoane juridice i se poate acorda accesul la informatii cu un anumit nivel de clasificare;
k) principiul "necesitatea de a cunoaste" inseamna un principiu potrivit caruia accesul la informatii clasificate se va acorda doar acelei persoane care, in executarea sarcinilor sau atributiilor sale oficiale, necesita accesul la astfel de informatii;
l) autoritatea competenta de securitate inseamna autoritatea care, conform legislatiei nationale a statului partii contractante respective, aplica politica acelui stat in domeniul protectiei informatiilor clasificate, exercita controlul general in aceasta sfera de activitate si raspunde de implementarea prezentului acord, fiind stabilita ca atare in art. 4 din prezentul acord;
m) autoritate specializata de securitate inseamna institutia care, conform legislatiei nationale, are competente specifice in domeniul protectiei informatiilor clasificate;
n) tert inseamna un stat sau o organizatie internationala care nu este parte la prezentul acord sau o persoana fizica ori juridica ce nu indeplineste cerintele nationale respective privind accesul la informatii clasificate, inclusiv principiul "necesitatii de a cunoaste".

Articolul 3 - Nivelurile clasificarilor de securitate
(1) Nivelurile clasificarilor de securitate ce se aplica informatiilor schimbate in cadrul prezentului acord sunt:
a) Pentru Romania: STRICT SECRET DE IMPORTANTA DEOSEBITA (TOP SECRET), STRICT SECRET (SECRET), SECRET (CONFIDENTIAL) si SECRET DE SERVICIU (RESTRICTED);
b) pentru Republica Bulgaria:
(2) Partile contractante au stabilit echivalenta nivelurilor clasificarilor de securitate dupa cum urmeaza:
(3) Numai partea contractanta emitenta este autorizata sa modifice nivelul clasificarii de securitate sau sa declasifice informatiile clasificate transmise. Atribuirea unui nivel de clasificare de securitate informatiilor clasificate stabilite in comun, modificarea acestuia sau declasificarea acestor informatii se va face prin acordul partilor contractante.

Articolul 4 - Autoritatile competente de securitate
(1) Autoritatile competente de securitate responsabile de implementarea si controlul corespunzator al tuturor aspectelor prezentului acord sunt:
 • in Romania: Guvernul Romaniei, Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat - ORNISS (Government of Romania, National Registry Office for Classified Information), Bucuresti, str. Mures nr. 4, sectorul 1, Romania;
 • in Republica Bulgaria:
  (2) In vederea realizarii si mentinerii unor standarde comparabile de securitate, autoritatile competente de securitate isi vor furniza reciproc, la cerere, informatii despre standardele, procedurile si practicile de securitate pentru protectia informatiilor clasificate, aplicate de catre partea contractanta respectiva. Autoritatile competente de securitate vor permite, de comun acord, efectuarea de vizite de inspectie in ambele tari de catre persoane oficiale autorizate.

  Articolul 5 - Masuri de protectie a informatiilor clasificate
  (1) In conformitate cu prezentul acord si cu legislatiile nationale, partile contractante vor implementa toate masurile corespunzatoare pentru protectia informatiilor clasificate care sunt schimbate sau produse conform prezentului acord. Acestor informatii clasificate li se va asigura acelasi nivel de protectie ca si informatiilor clasificate nationale, cu un nivel de clasificare de securitate corespunzator, conform art. 3.
  (2) Partea contractanta primitoare nu va utiliza un nivel de clasificare inferior pentru informatiile clasificate primite si nici nu va declasifica aceste informatii fara acordul prealabil scris al autoritatii competente de securitate a partii contractante emitente.
  (3) Partea contractanta primitoare este obligata:
  a) sa nu dezvaluie informatii clasificate unui tert fara acordul prealabil scris al partii contractante emitente;
  b) sa atribuie informatiilor clasificate un nivel de clasificare de securitate echivalent cu cel atribuit de partea contractanta emitenta;
  c) sa nu utilizeze informatiile clasificate in alte scopuri decat cele pentru care au fost furnizate;
  d) sa garanteze drepturile civile, precum drepturile de brevet, drepturile de autor sau secretele comerciale cuprinse in informatii clasificate.
  (4) Partea contractanta emitenta se va asigura ca partea contractanta primitoare este informata asupra:
  a) marcajelor clasificarilor de securitate ale informatiilor si a tuturor conditiilor de diseminare sau limitare a utilizarii lor si asupra faptului ca informatiile sunt marcate corespunzator;
  b) oricaror modificari ulterioare ale nivelurilor clasificarilor de securitate.
  (5) In cazul in care orice alt acord incheiat intre partile contractante contine reglementari mai stricte privind schimbul sau protectia informatiilor clasificate, se vor aplica respectivele reglementari.
  (6) In cazul in care sunt imposibile protejarea si returnarea informatiilor clasificate produse sau schimbate conform prezentului acord, informatiile clasificate vor fi distruse imediat. Partea contractanta primitoare va informa imediat autoritatea competenta de securitate a partii contractante emitente asupra distrugerii informatiilor clasificate.

  Articolul 6 - Transmiterea informatiilor clasificate
  (1) Informatiile clasificate se transmit prin curier diplomatic, militar sau prin alte mijloace aprobate de autoritatile competente de securitate. Autoritatea competenta de securitate primitoare va confirma primirea informatiilor clasificate.
  (2) Daca exista un volum mare de informatii clasificate ce trebuie transmis, autoritatile competente de securitate vor conveni si vor aproba de comun acord modalitatile de transport, ruta si masurile de securitate pentru fiecare caz in parte.
  (3) Schimbul de informatii clasificate prin intermediul sistemelor informatice si de comunicatii se realizeaza conform procedurilor de securitate stabilite in legislatia nationala.

  Articolul 7 - Marcajele clasificarilor de securitate
  (1) Partea contractanta primitoare va marca informatiile clasificate ale partii contractante emitente cu marcaje ale clasificarii de securitate echivalente, in conformitate cu art. 3.
  (2) Informatiile clasificate produse in comun vor fi marcate de catre partea contractanta pe teritoriul careia acestea au fost produse. In acest caz, aceasta parte contractanta va fi considerata partea contractanta emitenta. Partea contractanta emitenta poate transmite informatiile clasificate produse in comun catre un tert numai cu acordul prealabil scris al celeilalte parti contractante.
  (3) Informatiile clasificate produse de catre partea contractanta primitoare pe baza informatiilor clasificate sau a unei parti din informatiile clasificate transmise de partea contractanta emitenta vor fi marcate cu marcaje de clasificare de securitate ce nu vor fi inferioare marcajelor clasificarilor de securitate ale informatiilor clasificate transmise.

  Articolul 8 - Traducerea, multiplicarea, distrugerea
  (1) Documentele clasificate marcate cu nivelul de clasificare de securitate STRICT SECRET DE IMPORTANTA DEOSEBITA/STROGO SEKRETNO/TOP SECRET vor fi traduse sau copiate numai cu acordul scris al autoritatii competente de securitate a partii contractante emitente.
  (2) Orice traducere a informatiilor clasificate va purta marcajul de clasificare de securitate a originalului si o adnotare corespunzatoare in limba in care au fost traduse, ce va indica faptul ca materialul tradus contine informatii clasificate ale partii contractante emitente.
  (3) In cazul in care informatiile clasificate sunt multiplicate sau copiate, toate marcajele clasificarilor de securitate de pe original vor fi multiplicate sau marcate pe fiecare copie. Astfel de informatii multiplicate sau copiate vor fi supuse acelorasi masuri de protectie ca si informatiile originale. Numarul de copii se va limita la cel necesar scopurilor oficiale.
  (4) Informatiile clasificate vor fi distruse sau modificate astfel incat sa se impiedice reconstituirea lor totala sau partiala.
  (5) Informatiile clasificate cu nivelul de clasificare de securitate STRICT SECRET DE IMPORTANTA DEOSEBITA/TOP SECRET nu vor fi distruse. Acestea vor fi returnate partii contractante emitente.
  (6) Partea contractanta emitenta poate interzice in mod expres multiplicarea, modificarea sau distrugerea unei informatii clasificate prin marcarea suportului relevant al informatiei clasificate sau prin trimiterea in acest sens a unei instiintari scrise. In acest caz, respectivele informatii clasificate vor fi returnate partii contractante emitente, cu exceptia mentionata la art. 5 alin. (6).

  Articolul 9 - Certificatele de securitate
  (1) Fiecare parte contractanta va garanta ca toate persoanele care, prin natura sarcinilor si indatoririlor de serviciu, necesita acces la informatii clasificate detin certificate de securitate valabile si corespunzatoare, emise in conformitate cu legislatia nationala.
  (2) La cerere, autoritatile competente de securitate/autoritatile specializate de securitate ale partilor contractante, in conformitate cu legislatia nationala, vor face schimb de informatii referitoare la persoanele fizice sau juridice verificate.
  (3) La cerere, autoritatea competenta de securitate a fiecarei parti contractante va oferi informatii privind emiterea pentru o persoana fizica sau juridica a unui certificat de securitate/certificat de securitate industriala national, care sa corespunda nivelului de clasificare de securitate solicitat.
  Daca o persoana fizica sau juridica nu detine certificat de securitate/certificat de securitate industriala, autoritatea competenta de securitate a fiecarei parti contractante poate solicita verificarea de securitate pentru acea persoana fizica sau juridica.
  (4) Partile contractante vor recunoaste reciproc valabilitatea certificatelor de securitate/certificatelor de securitate industriala, in conformitate cu legislatia nationala.
  (5) Autoritatile competente de securitate se vor instiinta reciproc asupra oricaror situatii de retragere sau scadere a nivelului certificatelor de securitate/certificatelor de securitate industriala emise persoanelor fizice sau juridice care desfasoara activitati conform prevederilor prezentului acord.

  Articolul 10 - Securitatea industriala
  (1) Contractele clasificate vor fi incheiate si implementate in conformitate cu legislatiile nationale ale partilor contractante si cu prevederile prezentului acord.
  (2) In cazul in care un contract clasificat se deruleaza pe teritoriul statului uneia dintre partile contractante, autoritatile din statul acelei parti contractante sunt obligate sa exercite controlul privind indeplinirea de catre contractant a obligatiilor de protectie a informatiilor clasificate.
  (3) Inainte de transmiterea catre contractantii din statul fiecarei parti contractante a unor informatii clasificate ale celeilalte parti contractante, partea contractanta primitoare:
  a) va acorda contractantilor certificate de securitate industriala corespunzatoare, cu conditia ca acestia sa indeplineasca cerintele pentru emiterea lui;
  b) va acorda certificate de securitate corespunzatoare tuturor persoanelor care, prin natura sarcinilor si indatoririlor de serviciu, necesita acces la informatii clasificate, cu conditia ca acestea sa indeplineasca cerintele pentru emiterea lui;
  c) se va asigura ca toate persoanele care au acces la informatiile clasificate primite au fost corespunzator instruite asupra procedurilor si obligatiilor de securitate. Toate persoanele instruite vor declara in scris ca inteleg pe deplin responsabilitatile ce le revin si consecintele prevazute de legislatia nationala pentru situatiile in care informatiile clasificate ajung in posesia unor persoane neautorizate, fie intentionat, fie din neglijenta.
  (4) Fiecare contract clasificat va cuprinde o anexa de securitate corespunzatoare. Anexa de securitate va specifica informatiile referitoare la diferite aspecte din contractul clasificat, care necesita protectie, si nivelul de clasificare de securitate ce urmeaza sa fie atribuit, precum si cerintele de securitate ce trebuie indeplinite.
  (5) Contractele clasificate care implica informatii clasificate de nivel SECRET DE SERVICIU/RESTRICTED vor contine o clauza corespunzatoare care sa specifice masurile minime ce se vor implementa pentru protectia unor astfel de informatii clasificate.

  Articolul 11 - Vizite
  (1) Vizitele in obiective unde se elaboreaza, se gestioneaza sau se stocheaza informatii clasificate vor fi permise vizitatorilor din statul celeilalte parti contractante, daca acestia necesita acces la informatii clasificate, numai de catre autoritatea contractanta de securitate a statului vizitat.
  (2) Fiecare parte contractanta va instiinta in timp util cealalta parte asupra vizitatorilor asteptati inainte de vizita planificata. In cazurile urgente in care vizitele nu pot fi anuntate in timp util se pot aranja vizite prin masuri speciale stabilite de comun acord.
  (3) Partea contractanta gazda va raspunde de informarea in mod expres a personalului din incintele si cladirile ce urmeaza sa fie vizitate in legatura cu deciziile referitoare la obiectivul vizitei si cu nivelul maxim de clasificare a informatiilor clasificate ce urmeaza a fi puse la dispozitie partii contractante oaspete.
  (4) Cererea privind efectuarea vizitei va fi inaintata in scris autoritatii competente de securitate a partii contractante din statul al carui teritoriu va fi vizitat.
  (5) Cererea de vizita va contine urmatoarele informatii:
 • numele vizitatorului propus, data si locul nasterii, nationalitatea si numarul pasaportului (cartii de identitate);
 • calitatea oficiala a vizitatorului, precum si denumirea institutiei, companiei sau a organizatiei pe care o reprezinta sau din care face parte;
 • mentionarea nivelului certificatului de securitate al vizitatorului;
 • denumirea si adresa institutiei, companiei sau a organizatiei care urmeaza sa fie vizitata;
 • numele si functia persoanei/persoanelor care urmeaza sa fie vizitate, daca sunt cunoscute;
 • scopul vizitei;
 • data sosirii si a plecarii.
  (6) Fiecare parte contractanta va garanta protectia datelor personale ale vizitatorilor in conformitate cu legislatia nationala in domeniu.
  (7) Toti vizitatorii vor respecta legislatia nationala privind protectia informatiilor clasificate a partii contractante gazde.

  Articolul 12 - Incidentele de securitate
  (1) In cazul producerii unui incident de securitate, autoritatea competenta de securitate din statul in care s-a produs incidentul de securitate va informa imediat autoritatea competenta de securitate din statul celeilalte parti contractante, va asigura investigatia adecvata a acestui caz si va lua masurile necesare de limitare a daunelor, in conformitate cu legislatia nationala. Daca vor fi solicitate, autoritatile din statul celeilalte parti contractante vor coopera la investigatie.
  (2) In cazul unui incident de securitate produs intr-un stat tert, autoritatea competenta de securitate a partii contractante care a transmis informatiile catre statul tert va actiona, daca este posibil, conform celor mentionate la alin. (1).
  (3) Autoritatea competenta de securitate a statului in care s-a produs incidentul de securitate va informa in scris cealalta parte contractanta despre rezultatul investigatiei cu privire la cauzele evenimentului, gravitatea prejudiciului si la masurile pentru limitarea si pentru prevenirea repetarii acestuia.

  Articolul 13 - Solutionarea diferendelor
  Orice divergenta privind interpretarea sau aplicarea prezentului acord va fi solutionata prin consultare intre autoritatile competente de securitate din cele doua state, fara a se recurge la o jurisdictie straina.

  Articolul 14 - Cheltuieli
  Fiecare parte contractanta va suporta cheltuielile proprii survenite pe parcursul implementarii prezentului acord.

  Articolul 15 - Asistenta reciproca
  (1) Fiecare parte contractanta si autoritatile din statul acesteia cu atributii in domeniul protectiei informatiilor clasificate, potrivit legislatiei nationale, vor acorda aistenta personalului din statul celeilalte parti contractante in indeplinirea obligatiilor si exercitarea drepturilor, in conformitate cu prevederile prezentului acord.
  (2) Daca va fi cazul, autoritatile competente de securitate ale partilor contractante se vor consulta reciproc asupra unor aspecte tehnice concrete privind implementarea prezentului acord.
  (3) Autoritatile competente de securitate isi vor furniza reciproc informatiile necesare aplicarii dispozitiilor prezentului acord.

  Articolul 16 - Dispozitii finale
  (1) Prezentul acord este incheiat pe o perioada nedeterminata si intra in vigoare la data primirii ultimei notificari prin care partile se informeaza reciproc cu privire la indeplinirea tuturor procedurilor interne necesare pentru intrarea sa in vigoare.
  (2) Prezentul acord poate fi amendat si completat pe baza consimtamantului reciproc al celor doua parti contractante. Asemenea amendamente sau completari vor fi facute in scris si vor intra in vigoare in conformitate cu prevederile alin. (1).
  (3) Fiecare parte contractanta are dreptul sa denunte oricand prezentul acord in scris. In acest caz, valabilitatea acordului va expira dupa 6 (sase) luni de la data primirii de catre cealalta parte contractanta a notificarii denuntarii.
  (4) In cazul incetarii valabilitatii prezentului acord, toate informatiile clasificate furnizate in baza prezentului acord vor continua sa fie protejate conform prevederilor acestuia, pana cand partea contractanta emitenta absolva de aceasta obligatie partea contractanta primitoare.
  (5) Fiecare parte contractanta va notifica fara intarziere cealalta parte contractanta asupra oricaror modificari intervenite in legislatia nationala care ar putea afecta protectia informatiilor clasificate asigurata prin prezentul acord. In acest caz, partile contractante se vor consulta pentru a analiza posibilele modificari ale prezentului acord. Intre timp, informatiile clasificate vor continua sa fie protejate conform prevederilor acestuia.
  (6) La data intrarii in vigoare a prezentului acord, Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind protectia informatiilor militare secrete schimbate, semnat la Sofia la 29 martie 2000, isi inceteaza valabilitatea.

  Semnat la Bucuresti la 13 aprilie 2006, in doua exemplare originale, fiecare in limbile romana, bulgara si engleza, toate textele fiind egal autentice. In cazul unor diferente de interpretare, va prevala textul in limba engleza.


  Poate fi de interes si:
  Ordin privind informatiile de interes public ce pot fi comunicate si informatiile exceptate de la comunicare, nr 123/2006
  Lege privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice, lege nr. 109/2007
  Acord privind cooperarea intre Romania si Eurojust, 2005
  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, consolidata 2009
  OG nr. 28/2008, ordonanta privind registrul agricol, consolidata 2009
  OUG nr. 106/2008, Ordonanta de urgenta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii
  Resurse juridice. Informatii juridice de interes. Articole juridice
  Hotarare nr. 1315/2008 pentru modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
  HG nr. 353/2009 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 206/1995 privind reorganizarea Institutului National de Informatii in Academia Nationala de Informatii, in subordinea Serviciului Roman de Informatii
  Ordin nr. 125/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale cu codificarea informatiei prin cod de bare
  Decizie nr. 379/2009 pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 321/2008 privind alocarea si utilizarea unor numere nationale scurte pentru servicii armonizate la n
  Legea 271/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului national de informatii privind vizele si participarea Romaniei la Sistemul de informatii privind vizele. Lege nr. 271/2010
  Ordinul 11/2011 pentru aprobarea procedurii de exploatare a aplicatiei informatice privind transmiterea in format electronic a informatiilor conform art. 76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice. Ordin nr. 11/2011
  IP propriu, aflare IP, aflare nume locatie IP. Informatii utile la navigarea pe Internet
  Regulament nr. 1/2011 privind informatiile referitoare la garantarea depozitelor ce trebuie puse la dispozitia deponentilor de catre institutiile de credit
  Legea 170/2011 privind aprobarea OUG 34/2011 pentru modificarea si completarea OG 36/2007 privind efectuarea recensamantului populatiei si al locuintelor din Romania in anul 2011. Lege nr. 170/2011
  Legea 162/2012 privind aprobarea OG 2/2012 pentru modificarea si completarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
  Ordin M125/2012 pentru stabilirea unor masuri in domeniul activitatii oficiale de criptologie. Ordin nr. 174/2012
  Ordin nr. 1940/2012 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar de bunuri in anul 2013
  Ordin nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in spatiul privat al contribuabilului


  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  166 useri online

  Useri autentificati: