DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English




Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Decizie neconstitutionalitate

Decizia nr. 303 din 3 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 288 alin. 2 din Codul de procedura civila

Decizie neconstitutionalitate din 03-03-2009
Curtea Constitutionala
Anul 2016 [4 decizii]
Anul 2015 [17 decizii]
Anul 2014 [23 decizii]
Anul 2013 [10 decizii]
Anul 2012 [25 decizii]
Anul 2011 [17 decizii]
Anul 2010 [30 decizii]
Anul 2009 [36 decizii]
Anul 2008 [3 decizii]
Anul 2007 [36 decizii]
Anul 2006 [15 decizii]
Anul 2005 [11 decizii]
Anul 2004 [8 decizii]
Anul 2003 [14 decizii]
TOATE [249 decizii]
Recursuri in interesul Legii, recursuri ICCJ
Anul 2015 [2 decizii]
Anul 2014 [13 decizii]
Anul 2013 [16 decizii]
Anul 2012 [16 decizii]
Anul 2011 [23 decizii]
Anul 2010 [8 decizii]
Anul 2009 [28 decizii]
Anul 2008 [46 decizii]
Anul 2007 [71 decizii]
Anul 2006 [31 decizii]
Anul 2005 [18 decizii]
Anul 2004 [1 decizii]
Anul 2003 [3 decizii]
TOATE [276 decizii]
Cautare decizii:    



Decizie neconstitutionalitate
Decizia nr. 303 din 3 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 288 alin. 2 din Codul de procedura civila


Publicata in Monitorul Oficial nr. 239/2009 - M. Of. nr. 239 / 10 aprilie 2009

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.288 alin.2 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Societatea Comerciala Pic - S.A. din Pitesti in Dosarul nr.3.292/113/2007 al Curtii de Apel Galati - Sectia comerciala, maritima si fluviala.

La apelul nominal se prezinta partea Societatea Comerciala Sentor Group Trade - S.R.L. din Braila, prin avocat Larisa ?omfalean, lipsind autorul exceptiei, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

Aparatorul partii prezente solicita respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata, aratand ca, in esenta, critica vizeaza formalismul excesiv al textului de lege criticat, insa este de competenta exclusiva a legiuitorului de a stabili modalitatile de exercitare a drepturilor procesuale ale partilor, respectiv a cailor de atac.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocand argumentele care au stat la baza adoptarii Deciziei Curtii Constitutionale nr.737 din 24 iunie 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.562 din 25 iulie 2008.


CURTEA


avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

Prin Incheierea din 22 octombrie 2008, pronuntata in Dosarul nr.3.292/113/2007, Curtea de Apel Galati - Sectia comerciala, maritima si fluviala a sesizat CURTEA CONSTITUTIONALA cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.288 alin.2 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de societatea comerciala Pic - S.A. din Pitesti.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul arata ca, prin dispozitiile art.126 alin.(2 ) si art.129 din Constitutie, se reglementeaza folosirea cailor de atac de catre partile interesate, competenta solutionarii lor apartinand instantelor de judecata. Aceste texte constitutionale dau eficienta principiilor de aparare a drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei si garanteaza dreptul la aparare. Exercitarea acestor drepturi nu poate fi ingradita decat in limitele si cu respectarea normelor privind drepturile si libertatile fundamentale. Asa fiind, exercitarea caii de atac a apelului nu poate fi sanctionata cu nulitatea absoluta pe motiv ca apelul s-a depus la o alta instanta decat cea a carei hotarare se ataca, sanctiunea prevazuta de art.288 alin.2 din Codul de procedura civila fiind exagerata si consacrand un formalism rigid care contravine principiilor prevazute de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Curtea de Apel Galati - Sectia comerciala, maritima si fluviala apreciaza ca prevederile art.288 alin.2 din Codul de procedura civila, prin care se sanctioneaza cu nulitatea absoluta depunerea apelului la alta instanta decat cea a carei hotarare se ataca, sunt neconstitutionale pentru aceleasi motive care au stat la baza Deciziei Curtii Constitutionale nr.737/2008, prin care au fost declarate neconstitutionale dispozitiile art.302 din Codul de procedura civila in partea care prevede *sub sanctiunea nulitatii”.

In conformitate cu dispozitiile art.30 alin.(1) din Legea nr.47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.


CURTEA


examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr.47/1992, retine urmatoarele:

CURTEA CONSTITUTIONALA a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art.146 lit.d) din Constitutie, ale art.1 alin.(2), ale art.2, 3, 10 si 29 din Legea nr.47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art.288 alin.2 din Codul de procedura civila, text de lege care are urmatorul continut: *Apelul se depune la instanta a carei hotarare se ataca, sub sanctiunea nulitatii.”

Autorul exceptiei sustine ca dispozitiile legale criticate incalca prevederile constitutionale ale art.21, art.24, art.126 alin.(2) si art.129. De asemenea, sunt invocate si prevederile art.6 si 13 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.288 alin.2 din Codul de procedura civila, Curtea constata ca formula redactionala a acestuia este identica, sub aspectul sanctiunii nedepunerii apelului la instanta a carei hotarare se ataca, cu cea a art.302 din Codul de procedura civila. Or, cu privire la constitutionalitatea acestor din urma prevederi Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr.737 din 24 iunie 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.562 din 25 iulie 2008, constatand ca sintagma *sub sanctiunea nulitatii” este neconstitutionala.

Pentru a adopta aceasta decizie, Curtea a retinut ca, *in conformitate cu dispozitiile art.129 si ale art.126 alin.(2) din Constitutia Romaniei, republicata, exercitarea cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti si procedura de judecata sunt stabilite prin lege. Din aceste prevederi constitutionale rezulta ca legiuitorul are libertatea de a stabili cazurile si conditiile in care partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac.

Curtea constata totodata ca libertatea legiuitorului de a stabili conditiile de exercitare a cailor de atac si procedura de judecata nu este absoluta, limitele libertatii de reglementare fiind determinate si in aceste cazuri de obligativitatea respectarii normelor si principiilor privind drepturile si libertatile fundamentale si a celorlalte principii consacrate prin Legea fundamentala si prin actele juridice internationale la care Romania este parte.

In acest sens, Curtea retine ca, potrivit art.21 alin.(1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata, orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime, nicio lege neputand ingradi exercitarea acestui drept.

In reglementarea exercitarii accesului la justitie, legiuitorul are posibilitatea sa impuna anumite conditii de forma, tinand de natura si de exigentele administrarii justitiei, fara insa ca aceste conditionari sa aduca atingere substantei dreptului sau sa il lipseasca de efectivitate.

In lumina acestor considerente, CURTEA CONSTITUTIONALA constata ca prevederea cuprinsa in art.302 din Codul de procedura civila, prin care se sanctioneaza cu nulitate absoluta depunerea recursului la alta instanta decat aceea a carei hotarare se ataca, apare ca un formalism inacceptabil de rigid, de natura sa afecteze grav efectivitatea exercitarii caii de atac si sa restranga nejustificat accesul liber la justitie.

Sanctiunea este cu atat mai nejustificata cu cat eroarea depunerii recursului la insasi instanta competenta sa judece recursul ori la alta instanta decat aceea a carei hotarare se ataca este imputabila nu numai recurentului, ci si magistratului sau functionarului care primeste cererea de recurs gresit indreptata, desi are posibilitatea sa-l indrume pe cel in cauza in sensul prevazut de lege.

In sensul celor aratate, Curtea retine ca aplicarea principiilor constitutionale privind accesul liber la justitie si folosirea cailor de atac impune ca toate cererile gresit indreptate sa fie transmise jurisdictiei competente sa le solutioneze.

Pe de alta parte, in sistemul Codului de procedura civila recursul este conceput ca o cale extraordinara de atac, altfel spus, ca un ultim nivel de jurisdictie in care partile in litigiu isi pot apara drepturile lor subiective, inlaturand efectele hotararilor pronuntate in conditiile cazurilor de nelegalitate prevazute de art.304 din Codul de procedura civila. Instituirea sanctiunii nulitatii pentru neindeplinirea cerintei prevazute de textul analizat - de cele mai multe ori din eroare, din ignoranta sau din alte motive, neimputabile recurentului - il lipseste pe acesta, fara o justificare rezonabila, de posibilitatea de a se examina, pe calea recursului, sustinerile sale intemeiate privind modul eronat, eventual abuziv, prin care s-a solutionat, prin hotararea atacata, litigiul in care este parte”.

Intrucat argumentele care au fundamentat adoptarea deciziei sus-mentionate sunt aplicabile, prin analogie, si in speta de fata, Curtea va admite critica de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.288 alin.2 din Codul de procedura civila.
DECIZIE


Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art.146 lit.d) si al art. 147 alin.(4) din Constitutie, precum si al art.1-3, al art.11 alin.(1) lit.A.d) si al art.29 din Legea nr.47/1992,


CURTEA CONSTITUTIONALA In numele legii DECIDE:


Admite exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Societatea Comerciala Pic - S.A. din Pitesti in Dosarul nr.3.292/113/2007 al Curtii de Apel Galati - Sectia comerciala, maritima si fluviala si constata ca dispozitiile art.288 alin.2 teza finala, *sub sanctiunea nulitatii*, din Codul de procedura civila sunt neconstitutionale.

Definitiva si general obligatorie.

Decizia se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntata in sedinta publica din data de 3 martie 2009.






Sectiune Decizii neconstitutionalitate (NC) si Recursuri admise in interesul legii (RIL)





Termeni juridici, grupare tematica




Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile



Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
42 useri online

Useri autentificati: