DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Sectiunea Contracte - REGIMUL JURIDIC AL CONTRACTELOR LA DISTANTA

Marius Alexe
Jurist


1) SEDIUL MATERIEI


Sediul materiei este dat de Ordonanta [1] 1 nr. 130 din 31 august 2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta.


2) PRECIZARI TERMINOLOGICE


Prin actul normativ analizat se stabileste definitia urmatorilor t e r m e n i folositi in cuprinsul acestuia, astfel:
a) contract la distanta - este contractul de furnizare de produse sau servicii incheiat intre un comerciant si un consumator, care intruneste urmatoarele caracteristici : este un contract incheiat in cadrul unui sistem de vanzare organizat de catre comerciant; este un contract care utilizeaza in mod exclusiv, inainte si la incheierea lui, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta;
b) consumator – este orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care cumpara, dobandesc, utilizeaza sau consuma produse ori servicii in afara activitatii lor profesionale;
c) comerciant - persoana fizica sau juridica autorizata sa desfasoare activitate de comercializare a produselor sau serviciilor de piata in cadrul activitatii sale;
d) tehnica de comunicatie la distanta - orice mijloc ce poate fi utilizat pentru incheierea unui contract intre comerciant si consumator si care nu necesita prezenta fizica simultana a celor doua parti; Actul normativ analizat prevede[2] tehnicile de comunicatie la distanta.
e) operator de comunicatie - orice persoana fizica sau juridica a carei activitate profesionala consta in a pune la dispozitie comerciantului una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta.


3) OBLIGATII ALE COMERCIANTULUI


A) Obligatia de informare a consumatorului

Inainte de incheierea contractului la distanta comerciantul trebuie[3] sa procedeze la o informare a consumatorului.

Informarea care trebuie facuta de comerciant va avea urmatoarele caracteristici : trebuie facuta in timp util, trebuie facuta de o maniera corecta trebuie sa fie completa trebuie sa contina informatii al caror scop comercial trebuie sa rezulte fara echivoc .

Informarea care trebuie facuta de comerciant va avea ca obiect urmatoarele elemente ( lit. a-j ):
a) identitatea comerciantului si, in cazul contractelor care prevad plata anticipata, adresa si modalitatile de contactare a acestuia, telefon/fax, e-mail si codul unic de inregistrare;
b) caracteristicile esentiale ale produsului sau serviciului;
c) pretul de vanzare cu amanuntul al produsului sau tariful serviciului si taxele aplicabile;
d) cheltuielile de livrare, daca este cazul;
e) modalitatile de plata, de livrare sau de prestare;
f) dreptul de denuntare unilaterala a contractului, cu exceptia cazurilor prevazute in ordonanta;
g) costul utilizarii tehnicii de comunicatie la distanta, in cazul in care acesta este calculat altfel decat conform tarifului de baza;
h) perioada de valabilitate a ofertei sau a pretului;
i) durata minima a contractului, in cazul contractelor care prevad furnizarea curenta sau periodica a unui produs sau serviciu.
j) termenul limita de executare a obligatiilor rezultand din contract."

Informatiile prevazute mai sus, al caror scop comercial, asa cum am mentionat, trebuie sa rezulte fara echivoc, vor fi comunicate in mod clar, usor de inteles de catre consumator. Comunicarea se va face prin orice mijloc adaptat tehnicii de comunicatie la distanta utilizate, tinandu-se seama de urmatoarele p r i n c i p i i : principiile de buna practica comerciala in tranzactii si de principiile care guverneaza protectia minorilor si a altor persoane lipsite de capacitate de exercitiu, precum si de principiile referitoare la bunele moravuri.".

In cazul comunicarilor telefonice, la inceputul oricarei conversatii cu consumatorul comerciantul are urmatoarele obligatii : de a-si declina identitatea, precum si de a indica in mod explicit scopul comercial al apelului.

B) Obligatia de a transmite consumatorului alte elemente

Comerciantul trebuie ca, pe langa informarea prevazuta mai sus sa transmita[4] consumatorului, in perioada executarii contractului urmatoarele :
a) confirmarea informatiilor mentionate la art. 3 alin. (1), daca acestea nu au fost transmise, in conditiile prevazute de acest alineat inainte de incheierea contractului;
b) conditiile si modalitatile de exercitare a dreptului de denuntare unilaterala, pentru cazurile prevazute in actul normativ analizat. Aceste conditii si modalitati vor fi comunicate sub forma clauzei urmatoare: "Consumatorul are dreptul sa notifice in scris comerciantului ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului sau, in cazul prestarilor de servicii, de la incheierea contractului". Clauza sus mentionata va fi redactata cu caractere ingrosate.

In cazul omiterii acestei clauze, produsul sau serviciul este considerat livrat fara cerere de comanda din partea consumatorului[5] . Livrarea fara o comandă prealabilă din partea consumatorului, nu este interzisă si nu constituie contraventie, dacă această livrare nu implică solicitarea efectuarii unei plăti.
c) sediul, numarul de telefon/fax, precum si adresa de e-mail ale comerciantului, la care consumatorul poate sa-si prezinte reclamatiile;
d) informatiile privind service-ul postvanzare si garantiile oferite;"
e) conditiile de denuntare unilaterala a contractului, atunci cand acesta are o durata nedeterminata sau o durata mai mare de un an.

O situatie speciala este aceea a serviciilor a caror executie este realizata cu ajutorul unei tehnici de comunicatie la distanta. In cazul acestor servicii nu se aplica dispozitiile prevazute la alin. (1) lit. a), b), d) si e). Prin urmare comerciantul nu mai trebuie sa transmita consumatorului elementele prevazute la aceste paragrafe daca : serviciile a caror executie este realizata cu ajutorul unei tehnici de comunicatie la distanta sunt furnizate o singura data si daca facturarea lor este efectuata de operatorul de comunicatie. Transmiterea elementelor mai sus enumerate ( lit. a-e ) se va face, in timp util, in scris sau pe un alt suport de informatii durabil, la dispozitia sau accesibil consumatorului .

C) Indeplinirea, in termen, a obligatiilor contractuale

Regula in aceasta materie este aceea ca trebuie comerciantul sa isi indeplineasca obligatiile contractuale in termen[6] de cel mult 30 de zile de la data la care consumatorul a transmis comanda. Exceptia este data de cazul in care partile au convenit altfel. Putem observa ca termenul in care comerciantul trebuie sa isi indeplineasca obligatiile sale contractuale curge de la data la care consumatorul a transmis comanda. Ar rezulta ca, potrivit legii, acest termen incepe sa curga de la un moment care nu coincide cu acela al incheierii contractului; momentul incheierii contractului la distanta il constituie momentul primirii, de catre consumator, a mesajului de confirmare, referitor la comanda sa. Partile pot deroga insa de la aceste reguli care nu au caracter imperativ .

D) Obligatia de a informa consumatorul despre indisponibilitatea de a executa

In cazul in care nu poate executa contractul din cauza ca produsul sau serviciul nu este disponibil, comerciantul trebuie sa informeze consumatorul despre aceasta indisponibilitate. In acest caz, el are si obligatia de a rambursa consumatorului sumele pe care acesta le-a varsat ca plata. Rambursarea trebuie facuta de comerciant in termen de maximum 30 de zile.


4) MOMENTUL INCHEIERII CONTRACTULUI


Daca partile nu au convenit altfel, momentul incheierii contractului la distanta il constituie[7] momentul primirii mesajului de confirmare de catre consumator, referitor la comanda sa. Observam ca mesajul de confirmare este referitor la comanda consumatorului, deci mesajul de confirmare este trimis de comerciant . De aceea, credem ca mai fericita ar fi fost formularea : „………..momentul primirii, de catre consumator, a mesajului de confirmare referitor la comanda sa.


5) EXCEPTII de la APLICAREA ACTULUI ANALIZAT


Dispozitiile ordonantei analizate nu se aplica urmatoarelor categorii de contracte :
a) contractelor privind unele[8] servicii financiare.
b) contractelor incheiate prin intermediul distribuitoarelor automate sau in localurile comerciale automatizate;
c) contractelor incheiate cu operatorii de telecomunicatii in scopul utilizarii telefoanelor publice;
d) contractelor incheiate pentru construirea si vanzarea de bunuri imobiliare sau care se refera la alte drepturi privind bunuri imobiliare, cu exceptia contractelor de inchiriere;
e) contractelor incheiate in cadrul vanzarilor la licitatie;
f) in cazul comertului electronic.


6) DREPTUL DE DENUNTARE UNILATERALA A CONTRACTULUI


Consumatorul are dreptul[9] de a denunta unilateral contractul la distanta, in termen de 10 zile lucratoare, fara penalitati[10] si fara invocarea vreunui motiv. Termenul de 10 zile prevazut pentru exercitarea acestui drept incepe sa curga de la momente diferite, dupa cum este vorba de produse sau de servicii. Astfel, :
a) pentru produse, termenul de 10 zile incepe sa curga de la data primirii lor de catre consumator, daca au fost indeplinite[11] prevederile legale ;
b) pentru servicii, termenul de 10 zile incepe sa curga dupa cum urmeaza : din ziua incheierii contractului sau dupa incheierea contractului, din ziua in care au fost indeplinite obligatiile[12] legale. Pentru acest caz este prevazuta conditia ca intarzierea in executarea acestor obligatii sa nu depaseasca 90 de zile. Per a contrario aceasta obligatie poate si trebuie sa fie executata in 90 de zile de la incheierea contractului .

In cazul in care, in cursul executarii contractului, comerciantul a omis sa transmita consumatorului informatiile prevazute la art. 4, termenul pentru denuntarea unilaterala a contractului este de 90 de zile si incepe sa curga : pentru produse, de la data primirii lor de catre consumator; pentru servicii, de la data incheierii contractului.

Rezulta ca omisiunea comerciantului de a transmite consumatorului informatiile aratate este conditia care determina o durata 90 de zile a termenului pentru denuntare, durata care in conditii normale - lipsa omisiunii mentionate - este de 10 zile.

In legatura cu aceasta concluzie, merita o analiza mai amanuntita prevederea[13] legii care se refera la aceasta denuntare . Astfel, daca, in perioada celor 90 de zile, informatiile prevazute la art. 4 sunt furnizate consumatorului, termenul de 10 zile lucratoare pentru denuntarea unilaterala a contractului incepe sa curga din acel moment .

Din analiza acestei dispozitii se pot observa urmatoarele :
 • actul normativ analizat stabileste indirect un termen de 90 de zile pentru executarea de catre comerciant a obligatiei de a transmite consumatorului elementele aratate la articolul 4.
 • termenul de 90 de zile pentru executarea de catre comerciant a obligatiei sale de informare se suprapune cu termenul de 90 de zile in care consumatorul, in caz de omisiune a comerciantului, poate proceda la denuntarea unilaterala a contractului.
 • actul normativ analizat nu acopera situatia in care omisiunea comerciantului depaseste limita de 90 de zile de la data primirii produselor sau de la data incheierii contractului. Altfel spus, legea nu da raspunsul la urmatoarea intrebare : Ce se intampla daca, in termenul de 90 de zile nu are loc executarea, de catre comerciant, a obligatiei sale de informare si nici consumatorul nu procedeaza la denuntare ?

  Credem ca solutia poate fi gasita in temeiul principiului potrivit caruia, in caz de indoiala, clauzele contractuale se interpreteaza, mereu in favoarea consumatorului. Astfel, solutia va fi in sensul ca va putea consumatorul sa procedeze la denuntarea unilaterala a contractului intr-un termen de 10 zile. Acest termen va incepe sa curga de la data implinirii celor 90 de zile in care comerciantul putea sa procedeze la indeplinirea obligatiei sale de informare.

  Este posibil ca, pentru produsul sau serviciul ce face obiectul contractului la distanta, comerciantul sa crediteze consumatorul. Aceasta creditare se poate face in doua feluri : in mod direct sau in baza unui acord incheiat de comerciant cu un tert.

  Solutia in cazul unei astfel de creditari este oferita de dispozitiile[14] legii analizate si este in sensul ca, o data cu denuntarea unilaterala a contractului la distanta, inceteaza de drept si contractul de acordare a creditului, fara penalitati pentru consumator.


  7) CONTRACTE CE NU POT FI DENUNTATE


  In materia contractelor ce nu pot fi denuntate exista regula ca, in anumite[15] contracte, expres prevazute de lege, consumatorul nu poate proceda la denuntarea unilaterala a acestora.

  Exceptia de la aceasta regula este data de cazurile in care partile au convenit altfel. Prin urmare, partile pot conveni denuntarea unilaterala a contractelor expres prevazute de lege ca fiind, de regula, nedenuntabile. Cu atat mai mult, pot conveni denuntarea unilaterala a contractelor care nu sunt expres prevazute de lege .

  Astfel, consumatorul nu poate, de regula, proceda la denuntarea unilaterala a urmatoarelor t i p u r i de contracte :
  a) contracte de furnizare de servicii a caror executie a inceput, cu acordul consumatorului, inaintea expirarii termenului[16] de 10 zile lucratoare prevazut la art. 7 alin. (1);
  b) contracte de furnizare de produse sau servicii al caror pret depinde de fluctuatiile cursurilor pietei financiare care nu pot fi controlate de comerciant;
  c) contracte de furnizare a unor produse executate dupa specificatiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum si a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid;
  d) contracte de furnizare a inregistrarilor audio, video sau a programelor informatice, in cazul in care au fost desigilate de catre consumator;
  e) contracte de furnizare a ziarelor, periodicelor, jurnalelor-magazin;
  f) contracte de servicii de pariuri sau loterii.


  8) EXECUTAREA CONTRACTULUI LA DISTANTA


  Regula in aceasta materie este aceea ca trebuie comerciantul sa isi indeplineasca obligatiile contractuale in termen[17] de cel mult 30 de zile de la data la care consumatorul a transmis comanda. Si in acest caz, exceptia este data stipulatia contrara a partilor. Putem observa ca termenul in care comerciantul trebuie sa isi indeplineasca obligatiile sale contractuale curge de la data la care consumatorul a transmis comanda. Ar rezulta ca, potrivit legii, acest termen incepe sa curga de la un moment care nu coincide cu acela al incheierii contractului; momentul incheierii contractului la distanta il constituie momentul primirii, de catre consumator, a mesajului de confirmare, referitor la comanda sa. Partile pot deroga insa de la aceste reguli, care nu au caracter imperativ .

  O atentie deosebita este acordata de lege[18] situatiei in care comerciantul nu poate executa contractul din cauza ca produsul sau serviciul nu este disponibil. In acest caz, comerciantul t r e b u i e sa informeze consumatorul despre aceasta indisponibilitate. El are, de asemenea, si obligatia de a rambursa consumatorului sumele pe care acesta le-a varsat ca plata. Rambursarea trebuie facuta de comerciant in termen de maximum 30 de zile.

  In contextul analizei problemelor legate de executarea contractului se poate pune urmatoarea intrebare : ce se intampla in cazul livrarii unor produse sau servicii similare celor solicitate si la un pret echivalent cu cel stabilit ?

  Raspunsul este dat de dispozitiile[19] legii si este in sensul ca poate comerciantul livra consumatorului un produs sau serviciu de o calitate si la un pret echivalente cu cele solicitate. Aceasta conduita a comerciantului este conditionata de imprejurarea ca ea sa fi fost prevazuta in unul din urmatoarele moduri, astfel incat consumatorul sa fie informat in mod clar despre aceasta posibilitate :
 • conduita comerciantului a fost convenita de parti inainte de incheierea contractului si a fost prevazuta in contract,
 • conduita comerciantului a fost convenita de parti inainte de incheierea contractului sau in contract .

  Dupa cum se poate observa, exprimarea legii „convenita de parti inainte de incheierea contractului si a fost prevazuta in contract” , nu este dintre cele mai fericite, intrucat prin expresia „convenita de parti” se desemneaza situatia in care contractul, ca operatiune juridica, deja s-a incheiat. Aceasta dispozitie trebuie inteleasa cu luarea in considerare a celor doua sensuri[20] ale notiunii de act juridic si, deci, si de contract.

  Fara indeplinirea conditiilor mai sus enuntate, furnizarea unor produse sau servicii similare celor solicitate va fi asimilata cu livrarea fara comanda, astfel cum se prevede la art. 14.

  Cheltuielile de returnare a produselor, in situatia exercitarii dreptului de denuntare unilaterala a contractului, sunt in acest caz in sarcina comerciantului, element asupra caruia consumatorul trebuie sa fie informat.


  9) CAZURI de INAPLICABILITATE a UNOR DISPOZITII ale LEGII


  Dispozitiile legii nu se aplica urmatoarelor categorii de contracte :
  a) vanzarea de produse alimentare, de bauturi sau de produse de uz curent utilizate in gospodarie, livrate cu regularitate de catre comerciant la domiciliul, resedinta sau la locul de munca al consumatorului;
  b) furnizarea de servicii de cazare, de transport, de furnizare de preparate culinare, de agrement, atunci cand comerciantul se angajeaza prin contractul incheiat sa efectueze aceste prestatii la o data precisa sau intr-o perioada specificata;

  In mod exceptional, in cazul activitatilor de agrement organizate in aer liber, comerciantul isi poate rezerva dreptul de a nu respecta prevederile[22] art. 11 alin. (2), in circumstante specifice.


  10) UTILIZAREA FRAUDULOASA a unei CARTI de CREDIT


  O solutie aparte este data[23] de lege problemelor generate de situatia in care cartea de credit a unui consumator se dovedeste ca a fost utilizata in mod fraudulos pentru achitarea pretului unui contract la distanta. In acest caz, sumele varsate ca plata vor fi recreditate sau restituite consumatorului potrivit reglementarilor specifice acestor sisteme de plata.


  11) INTERDICTII


  Este interzisa de lege[24] livrarea de produse sau prestarea de servicii fara o comanda prealabila din partea consumatorului. Interdictia de a livra produse sau de a presta de servicii fara o comanda prealabila opereaza, daca aceasta livrare implica solicitarea facuta de comerciant consumatorului pentru efectuarea unei plati de catre acesta din urma. In cazul livrarilor pentru care nu exista o comanda prealabila, consumatorul este exonerat de orice contraprestatie. In acest caz, lipsa raspunsului nu are valoare de consimtamant. Prin urmare, in acest caz nu este admisa de lege acceptarea tacita a ofertei.


  12) LIMITARI PRIVIND UTILIZAREA ANUMITOR TEHNICI DE COMUNICATIE LA DISTANTA


  Legea stabileste[25] expres anumite tehnici de comunicatie la distanta care necesita acordul prealabil al consumatorului. Aceste tehnici sunt urmatoarele :
  a) sistem automatizat de apel fara interventie umana (automat de apel);
  b) telecopiator (fax).
  c) adresa de posta electronica (e-mail)."

  Utilizarea altor tehnici de comunicatie individuala la distanta in afara celor prevazute este permisa cu conditia[26] sa nu existe un refuz m a n i f e s t a t de consumator.


  13) SANCTIUNI


  Constituie[27] contraventie, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 40.000.000 lei. incalcarea urmatoarelor prevederi legale:
 • art. 8 si 11, referitoare la nerespectarea termenelor de rambursare, precum si
 • ale art. 14, si anume interdictia legala de a livra produse sau a presta servicii fara o comanda prealabila a consumatorului.

  Constituie, de asemenea, contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei. si incalcarea prevederilor art. 16 din lege . Este vorba de utilizarea altor tehnici de comunicatie individuala la distanta in afara celor prevazute, in conditiile in care exista un refuz m a n i f e s t a t de consumator.

  In ceea ce priveste sanctiunile prevazute mai sus sunt de facut urmatoarele precizari : aceste sanctiuni vor fi aplicate si persoanelor juridice.
 • limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute mai sus vor fi actualizate prin hotarare a Guvernului, in functie de indicele de inflatie.

  Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor mai sus aratate se fac dupa cum urmeaza : fie la sesizarea consumatorilor fie din oficiu de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

  Regimul juridic al contraventiilor mai sus aratate este guvernat de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor[28].


  14) ALTE MENTIUNI


  Prevederile privind comercializarea produselor si a serviciilor in conditiile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile legale privind protectia consumatorilor. Aceasta completare intervine in masura in care dispozitiile legale privind protectia consumatorilor nu contravin reglementarilor din actul normativ analizat .

  In caz de litigiu revine comerciantului. sarcina probei urmatoarelor aspecte: obligatiile prevazute la art. 4; respectarea termenelor si a existentei acordului consumatorului, prevazute la art. 5, art. 11 alin. (1) si art. 15,

  Instanta competenta este cea de la domiciliul consumatorului.


  TEHNICILE de COMUNICATIE LA DISTANTA


  a) imprimat neadresat;
  b) imprimat adresat;
  c) scrisoare tipizata;
  d) publicitate tiparita cu bon de comanda;
  e) catalog;
  f) telefon cu interventie umana;
  g) telefon fara interventie umana (automat de apel, audiotext);
  h) radio;
  i) videofon (telefon cu imagine);
  j) videotext (microordinator, ecran Tv cu tastatura sau ecran tactil);
  k) posta electronica (e-mail);
  l) telecopiator (fax);
  m) televiziune (teleshopping).


  SERVICIILE FINANCIARE EXCEPTATE DE LA APLICAREA PREVEDERILOR ORDONANTEI


  a) Serviciile de investitii, precum si cele cuprinse in activitati privind recunoasterea reciproca, asa cum sunt prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 525/2002, cu modificarile ulterioare
  b) Operatiuni de asigurare si reasigurare, asa cum sunt prevazute de Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile ulterioare, si de Normele nr. 3/2001 privind clasele de asigurari care pot fi practicate de societatile de asigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2001
  c) Servicii bancare
  d) Operatiuni[29] futures si options."


  ------------------------


  [1] Ordonanta nr. 130 din 31 august 2000 a fost publicata in M. Of., Partea I nr. 431 din 2 septembrie 2000. Aceasta ordonanta reglementeaza conditiile incheierii si executarii contractelor comerciale la distanta intre comerciantii care furnizeaza produse sau servicii si consumatori. A fost aprobata de legea nr. 51 din 21 ianuarie 2003, publicata in M. Of., Partea I nr. 57 din 31 ianuarie 2003 . Articolul 6, litera „f” din Ordonanta nr. 130 a fost abrogat de Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comertul electronic, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 483 din 5 iulie 2002 .

  [2] Aceste tehnici sunt prevazute in anexa nr. 1 care face parte integranta din Ordonanta.

  [3] Articolul 3, alineatul 1 din actul normativ analizat .

  [4] Articolul 4, alineatul 1 din actul normativ analizat .

  [5] Aceasta prevedere trebuie analizata in corelatie cu dispozitiile articolului 14 din Ordonanta potrivit carora: „Este interzisa livrarea de produse sau prestarea de servicii fara o comanda prealabila din partea consumatorului, daca aceasta livrare implica solicitarea efectuarii unei plati. In cazul livrarilor pentru care nu exista o comanda prealabila, consumatorul este exonerat de orice contraprestatie, lipsa raspunsului neavand valoare de consimtamant”

  [6] Articolul 11, alineatul 1 din actul normativ analizat .

  [7] Art. 5 din actul normativ analizat .

  [8] Este vorba de serviciile financiare prezentate in anexa nr. 2 care face parte integranta din ordonanta analizata;

  [9] Art. 7, alin. 1 din actul normativ analizat .

  [10] Singurele costuri care pot cadea in sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor.

  [11] Este vorba de indeplinirea de catre comerciant a obligatiei de a transmite consumatorului elementele aratate la articolul 4.

  [12] Este vorba de indeplinirea de catre comerciant a obligatiei de a transmite consumatorului elementele aratate la articolul 4.

  [13] Art. 7, alin. 3 din actul normativ analizat.

  [14] Art. 9 din actul normativ analizat.

  [15] Este vorba de contractele prevazute la Art. 10, lit. a - f din actul normativ analizat si ilustrate la pagina urmatoare.

  [16] In cadrul acestui termen consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv.

  [17] Articolul 11, alineatul 1 din actul normativ analizat.

  [18] Articolul 11, alineatul 2 din actul normativ analizat.

  [19] Articolul 11, alineatul 3 din actul normativ analizat.

  [20] Contractul, ca operatiune juridica (negotium) care este acordul de vointe si contractul ca inscris constatator ( instrumentum) al conventiei partilor.

  [21] Este vorba de dispozitiile art. 3-4, ale art. 7-10 si ale art. 11 alin. (1).

  [22] Rezulta ca poate comerciantul sa-si rezerve dreptul de a nu executa obligatia de informare a consumatorului despre indisponibilitatea de executare.

  [23] Articolul 13, din actul normativ analizat.

  [24] Articolul 14, din actul normativ analizat.

  [25] Articolul 15 din actul normativ analizat.

  [26] Articolul 16 din actul normativ analizat.

  [27] Fapta constituie contraventie daca nu a fost savarsita in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune.

  [28] Cu exceptia art. 28 si 29, aceasta Ordonanta a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002

  [29] Conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002 sensul acestor notiuni este urmatorul:
  a) contracte futures - contracte standardizate care creeaza pentru parti obligatia de a vinde sau de a cumpara un anumit activ suport la data scadentei si la un pret convenit la momentul incheierii tranzactiei;
  b) contracte options - contracte standardizate care, in schimbul platii unei prime, creeaza pentru cumparatorul optiunii dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpara sau de a vinde un anumit activ suport la un pret prestabilit, numit pret de exercitare, pana la sau la data expirarii;

  Sensul notiunii de activ suport poate fi inteles din analiza art. 59 din aceasta Ordonanta : „ Vor fi tranzactionate pe pietele reglementate de prezenta ordonanta de urgenta instrumente financiare derivate care au ca active suport :
 • valori mobiliare;
 • drepturi rezultate din valori mobiliare sau
 • indici bursieri.”


  Sectiunea Contracte

  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  22 useri online

  Useri autentificati: