DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Resursa ta de Drept: STATUTUL CONSILIULUI NOTARIATULUI DIN UNIUNEA EUROPEANA
Sursa: Uniunea Notarilor Publici din Romania

http://www.uniuneanotarilor.ro/files/612bec7a57732b2dcb1df6655f787471_1%20statut%20CNUE.doc

CAPITOLUL I – NATURA SI OBIECTUL


Art. 1
1.1 Natura
1.1.1 « Consiliul Notariatului din Uniunea Europeana», pe scurt « CNUE », este o asociatie fara scop lucrativ de drept belgian, reglementata de legea din 27 iunie 1921 modificata de legea din 2 mai 2002.

Art. 2
2.1. Sediul social
2.1.1 Sediul social al Asociatiei este fixat la Bruxelles - 1000 Bruxelles – Avenue de Cortenbergh, 52. El poate fi transferat in orice alt loc prin decizia Adunarii generale, care statueaza cu majoritate de 2/3 din voturile exprimate.

Art. 3
3.1 Obiectul
Asociatia are ca obiect:
3.1.1 Promovarea si dezvoltarea activitatii notariale si a serviciului notarial de tip latin in spatiul european si in legatura cu obiectivele generale ale Uniunii Internationale a Notariatului.
3.1.2 Exprimarea deciziilor comune ale membrilor sai pe langa autoritatile europene
3.1.3 Strangerea legaturilor profesionale intre membrii sai si armonizarea politicilor lor fara prejudicierea statutelor lor nationale respective.
3.1.4 Colectarea, prelucrarea si transmiterea oricarei informatii ce ar putea privi si interesa notariatele europene in sfera internationala.
3.1.5 Realizarea tuturor lucrarilor de studii si de cercetare in slujba membrilor sai si/sau in colaborare cu acestia in vederea favorizarii si ameliorarii practicii notariale in spatiul european, sa asigure si sa apere interesele membrilor sai si sa dezvolte cooperarea intre acestia.
3.1.6 Orice activitate si prestare de servicii in favoarea membrilor sai, care au legatura directa sau indirecta cu obiectul sau social.

Art. 4
4.1 Durata
4.1.1 Asociatia este constituita fara limita de durata. Nu i se va putea pune capat decat prin decizie a Adunarii generale care statueaza ca si in materie de modificare a statutului.

Art. 5
5.1 Membrii efectivi ai Asociatiei
5.1.1 Sunt membri efectivi ai Asociatiei notariatele de tip latin din tarile care fac parte la ora actuala din UE, adica Germania, Austria, Belgia, Spania, Estonia, Franta, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Slovacia si Slovenia.
5.1.2 Vor putea fi admisi in calitate de noi membri efectivi notariatele de tip latin membre ale UIN care vor face act de candidatura si ale caror tari au aderat la Uniunea Europeana. Admiterea cere o decizie adoptata cu o majoritate de 4 cincimi din voturile exprimate.
5.1.3 Vor putea fi exclusi din Asociatie membrii efectivi care, din cauza schimbarii statutului lor legal, vor inceta sa fie notariate de tip latin sau membrii efectivi care in mod persistent, nu pot respecta prezentul statut si regulamentele de ordine interioara aprobate de Adunarea generala. Excluderea este decisa de Adunarea Generala care statueaza cu o majoritate de 4 cincimi din voturile exprimate, excluzand votul entitatii la care se refera decizia de excludere.
5.1.4 Numarul membrilor efectivi nu poate fi mai mic de 3
5.1.5 Doar membrii efectivi au un vot deliberativ in Adunarea Generala.
5.1.6 Membrii efectivi sunt reprezentati de Presedintii in exercitiu ai organelor lor nationale respective sau printr-un mandatar special.

Art. 6
6.1 Membrii Observatori
6.1.1 Adunarea generala poate admite ca membri observatori notariatele nationale de tip latin membre ale UIN si ale caror tari sunt candidate oficiale la admiterea in UE. Membrii observatori sunt invitati sa asiste la reuniunile plenare ale Adunarii Generale, fara vot deliberativ. Ei au acces la informatia pusa la dispozitia membrilor efectivi ai CNUE.
6.1.2 Admiterea lor sau excluderea este decisa de Adunarea generala care statueaza cu o majoritate de 3 patrimi din voturile exprimate.
6.1.3. Membrii observatori sunt reprezentati in Adunarile Generale de catre Presedintii in exercitiu ai organelor lor nationale respective sau printr-un mandatar special.

Art. 7
7.1 Cotizatii
7.1.1 Membrii sunt obligati la plata cotizatiilor care vor fi decise in Adunarea Generala conform cheii de repartizare bugetara despre care se vorbeste in prezentul statut.
7.1.2 In lipsa unei decizii contrare a Adunarii Generale, cotizatiile sunt platibile in contul Asociatiei pe data de 28 februarie a fiecarui an.
7.1.3 Membrii Asociatiei nu au, prin prisma angajamentelor Asociatiei, nici o obligatie personala.
7.1.4 Suma maxima a cotizatiilor care trebuie varsate de fiecare dintre membrii efectivi este fixata la 200.000 euro pe an, fara prejudicierea proportionalitatior prevazuta la punctul 7.1.1.
7.1.5 Membrii observatori nu sunt obligati la plata nici unei cotizatii.


CAPITOLUL II – ORGANELE


Art. 8
8.1 Organele
8.1.1 Organele Asociatiei sunt:
a) Adunarea Generala
b) Presedintele
c) Consiliul Executiv
8.1.2 Ei sunt asociati pentru functionarea Asociatiei de un birou plasat sub autoritatea Presedintelui ale carui atributii, ale carui atributii sunt definite de articolul 25 al acestui statut.

Art. 9
a)9.1 Adunarea generala
9.1.1 Adunarea generala a membrilor este organul suprem al Asociatiei. Ea exercita plenitudinea puterilor. In competenta sa sunt puterile care nu au fost in mod specific delegate celorlalte organe ale Asociatiei.
9.1.2 Sunt in competenta sa exclusiva :
9.1.2.1 modificarea statutului social,
9.1.2.2 desemnarea si revocarea presedintelui si vice-presedintelui care isi incepe mandatul,
9.1.2.3 aprobarea bugetului si a bilantului,
9.1.2.4 determinarea cotizatiilor membrilor sai in limitele fixate mai sus la punctele 7.1.4 si 7.1.5,
9.1.2.5 dizolvarea voluntara a Asociatiei,
9.1.2.6 orice decizie care depaseste limitele puterilor celorlalte organe.

Art. 10
10.1 Desfasurarea Adunarilor Generale
10.1.1 Adunarile generale se tin de cel putin patru ori pe an la convocarea Presedintelui si, in afara acestui lucru, de fiecare data cand o cere interesul general sau social al notariatului european o cere sau la cererea a patru dintre membrii sai.
10.1.2 Cel putin una si cel mult doua dintre aceste Adunari generale, denumite ’’Adunari plenare’’, ii reunesc pe toti membrii atat efectivi, cat si observatori, cat si pe reprezentantii Uniunii Internationale a Notariatului cu care CNUE colaboreaza strans respectandu-si specificitatile.
10.1.3 Celelalte Adunari generale, numite ’’ordinare sau de lucru’’ ii reunesc pe membrii efectivi.
10.1.4 Adunarile generale, atat ordinare, cat si plenare, se tin in locul indicat in convocari.
10.1.5 Convocarile sunt adresate Presedintelui cu cel putin 6 saptamani inainte. Ele cuprin proiectul de ordine de zi.
10.1.6 Adunarile pot fi tinute sub forma de videoconferinta, daca doua dintre notariatele membre efective nu se opun unei astfel de adunare.

Art. 11
11.1 Ordinea de zi
11.1.1 Ordinea de zi a Adunarilor generale este hotarata de Presedinte dupa deliberare in Consiliul executiv.
11.1.2 Ordinea de zi provizorie va fi adresata membrilor efectivi si, daca este cazul, membrilor observatori, cu cel putin trei saptamani in avans. In saptamana care urmeaza trimiterii ordinii de zi, membrii pot sugera ca noi puncte sa fie adaugate pe aceasta. Orice propunere semnata de a douazecea parte din membrii efectivi se adauga pe ordinea de zi.
11.1.3 Ordinea de zi definitiva este hotarata cu 10 zile inainte de data Adunarii generale, si imediat comunicata pe cale electronica membrilor.

Art. 12
12.1 Presedintia Adunarii generale - Secretariat
12.1.1 Adunarea generala este prezidata de Presedinte sau, in caz de indisponibilitate a acestuia, de unul dintre Vice-presedinti desemnat in acest scop de Adunarea generala.
12.1.2 Secretariatul Adunarii generale este tinut de Birou

Art. 13
13.1 Procesele-verbale
13.1.1 Procesele-verbale sunt elaborate de catre Birou sub responsabilitatea Presedintelui si supuse pentru avizare membrilor Consiliului Executiv ; ele sunt adoptate in prealabil oricarei alte deliberari de catre Adunarea Generala care urmeaza.
13.1.2 Rezolutiile sunt comunicate prin toate mijloacele scrise si aduse la cunostinta membrilor in luna adoptarii lor.

Art. 14
14.1 Deliberarile
14.1.1 Adunarea generala nu poate delibera in principiu decat pe baza unei propuneri motivate si scrise care va fi in prealabil comunicata o data cu ordinea de zi definitiva.
14.1.2 Totusi, mijlocind acordul tuturor notariatelor membre efective reprezentate, Adunarea generala poate delibera pe alte puncte propuse la inceputul sedintei de catre unul sau mai multi membri efectivi sau de catre Presedinte.

Art. 15
15. 1 Votul
15.1.1 Adunarea generala nu va putea proceda la vot decat daca sunt reprezentati cel putin 2 treimi din membri.
15.1.2 Deciziile Adunarii generale sunt luate cu majoritatea absoluta a membrilor efectiv reprezentati. In caz de egalitate de voturi, rezolutia nu este adoptata.
15.1.3 Doar presedintii notariatelor membre efective ale CNUE pot participa la vot.
15.1.4 Totusi, un Presedinte poate fi reprezentat in Adunarea generala de catre un mandatar care trebuie sa fie notar si sa aiba un mandat scris care sa ii confere puteri depline.
15.1.5 Mandatul va trebui remis Presedintelui inainte de deschiderea reuniunii.
15.1.6 Deciziile referitoare la modificarea statutului trebuie luate cu o majoritate de 3 patrimi din membrii CNUE reprezentati.
15.1.7 Fiecare membru efectiv are un singur vot in Adunarea generala. Daca presedintele CNUE nu este Presedinte national in exercitiu al unui notariat membru efectiv, el nu dispune de drept de vot.
15.1.8 In cazul adoptarii unei rezolutii in ciuda unuia sau mai multor voturi nefavorabile, notariatul sau notariatele membre care se vor pronunta impotriva rezolutiei vor putea cere sa se disocieze de aceasta. La cererea notarilor implicati, aceasta rezerva motivata va trebui sa figureze in textul de adoptare a rezolutiei. In acest caz, rezolutia nu va fi opozabila notariatelor respective. Acest drept de rezerva nu este aplicabil la deciziile de natura bugetara.

Art. 16
b)16.1 Presedintele
16.1.1 Presedintele are o misiune de reglementare, de inspiratie, de organizare, de conciliere si de contact.
16.1.2 El asigura bunul mers al CNUE si respectarea celei mai mari transparente in raport cu notariatele membre.
16.1.3 In afara de puterile sale administrative, Presedintele nu poate actiona decat in virtutea puterilor care ii sunt conferite de Adunarea generala sau de Consiliul executiv in cadrul competentelor lor respective.

Art. 17
17.1 Misiunile si puterile Presedintelui in cadrul reuniunilor CNUE.
17.1.Adunarea si Consiliul executiv sunt prezidate de Presedintele CNUE
17.1.2 In concertare cu Consiliul executiv, el convoaca Adunarea Generala, in functie de actualitatea si de imperativele politice ale CNUE.
17.1.3 Prezideaza reuniunile:
17.1.3.1 prezinta punctele de pe ordinea de zi, plecand de preferinta de la documente scrise si comunicate in prealabil,
17.1.3.2 asigura respectarea ordinii de zi,
17.1.3.3 face raport asupra fiecarui punct,
17.1.3.4 ia si da cuvantul, organizeaza interventiile orale,
17.1.3.5 procedeaza la tururi de masa,
17.1.3.6 face o sinteza a dezbaterilor,
17.1.3.7 supune la vot deciziile si proiectele de rezolutie sau de luari de pozitie,
17.1.3.8 asigura urmarirea deciziilor adoptate (destinatia si utilizarea externa si a documentelor, masuri de executare, etc).

Art. 18
18.1 Misiunile si puterile Presedintelui in raport cu Biroul.
18.1.1 El fixeaza orientarile generale, prioritatile si actiunile de intreprins.
18.1.2 In colaborare cu Consiliul executiv, el supervizeaza actiunile Biroului, in special :
18.1.2.1 supravegheaza bilantul si bugetul controland cheltuielile importante
18.1.2.2 ia cunostinta si redacteaza daca este necesar mesaje de politica in colaborare cu Biroul
18.1.2.3 semneaza corespondenta oficiala sau da procura Biroului,
18.1.2.4 urmareste actualitatile cele mai importante si determina actiunile care trebuie indeplinite in continuare

Art. 19
19.1 Misiunile si puterile Presedintelui in raport cu notariatele membre
19.1.1 Presedintele este garantul bunelor contacte intre notariatele membre si favorizeaza dialogul.
19.1.2 Asigura o buna circulatie a informatiei in general, in acelasi timp si in mode gal si generalizat catre toate notariatele membre.
19.1.3 Consulta notariatele membre in privinta chestiunilor urgente, prin toate mijloacele rapide dar in scris si ia toate masurile necesare de acord cu consiliul executiv, avand obligatia de a face un raport in cel mai scurt timp catre notariatele membre si catre adunarea generala urmatoare.

Art. 20
20.1 Misiunile si puterile Presedintelui in raport cu institutiile europene si alte instante externe
20.1.1 Presedintele este purtatorul de cuvant al CNUE si exprima pozitiile sale comune 20.1.2 Asigura reprezentarea externa si actioneaza in numele CNUE in virtutea puterilor care i-au fost conferite de adunarea generala sau in caz de urgenta, de Consiliul executiv.
20.1.3 Prezinta notariatelor membre efective in mod detaliat si in cel mai scurt timp, activitatile sale, in special cele desfasurate in legatura cu autoritatile europene.
20.2 Misiuni si puteri ale presedintelui in raport cu tertii.
20.2.1 Presedintele reprezinta CNUE in cadrul contractelor incheiate cu tertii
20.2.2 El semneaza de asemenea contractele referitoare la personalul CNUE.

Art. 21
21.1. Desemnare
21.1.1 Presedintele este ales pentru 1 an. La propunerea Consiliului executiv, mandatul sau poate fi reinnoit o singura data pentru o durata de 1 an.
21.1.2 In regula generala, el va fi exercitat, inainte de a fi fost ales, mandatul de Vice-presedinte in Consiliul executiv (Vice –presedinte ales). Dupa terminarea mandatului, el va redeveni Vice-presedinte in Consiliul executiv (Vice –presedinte sortant).
21.1.3 Presedintele este ales de catre Adunarea Generala de catre Adunarea generala cu o majoritate de 3 patrimi din voturile exprimate la propunerea unui notariat membru efectiv. Dreptul de a prezenta un candidat la alegeri revine notariatelor membre efective in ordinea alfabetica specifica limbii franceze. In cazul reinnoirii mandatului presedintelui, acest drept de prezentare este reportat cu 1 an.
21.1.4 Presedintele poate sa nu faca parte din notariatul titular al dreptului de prezentare.
21.1.5 Notariatul respectiv este reprezentat de Presedintele sau in exercitiu. Acesta va face toate consultarile necesare in vederea prezentarii candidatului la presedintia CNUE.
21.1.6 Presedintele CNUE nu va fi in mod obligatoriu Presedintele national in exercitiu, dar va exercita functii de presedintie in organele nationale reprezentative. El va trebui sa fie special mandatat de catre Presedintele sau national pentru a exercita functiile de presedinte al CNUE.

Art. 22
22.1 Vice-presedintii
22.1.1 Durata mandatului de vice-presedinte sortant va fi aceeasi ca si cea a Presedintelui ; in cazul reinnoirii mandatului acestuia din urma, mandatul sau va fi de asemenea reinnoit.
22.1.2 Vice-presedintele chemat sa fie ales in postul de presedinte (Vice-presedinte nou ales) va fi ales in acelasi timp ca si Presedintele si potrivit acelorasi modalitati si conditii
22.1.3 In cazul reinnoirii cu un an al mandatului Presedintelui, adunarea generala va statua asupra reinnoirii, pentru aceeasi durata, a mandatului Vice –presedintelui nou ales
22.1.4 Dreptul de a prezenta un candidat la alegerea Vice-presedintelui nou ales revine notariatului membru efectiv care urmeaza dupa cel care prezinta candidatul la alegerea Presedintelui potrivit ordinii alfabetice din limba franceza. In cazul reinnoirii mandatului presedintelui, dreptul de prezentare al Vice-presedintelui este reportat cu 1 an.
22.1.5 Candidatii la postul de Vice-presedinte nou ales vor trebui sa fie mandatati special de presedintii lor nationali pentru a-si exercita functiile de Vice-presedinte al CNUE.
22.1.6. Drepturile de prezentare prevazute la articolele 21.1.3. si 22.1.4. vor trebui exercitate inainte de sfarsitul lunii iulie a anului care il preceda pe cel in care persoanele care trebuie alese vor intra in functie.

Art. 23
c)Consiliul executiv
23.1 Compunere
23.1.1 Consiliul executiv tine loc de Consiliu de administratie asa cum este el prevazut de legea belgiana din 2 mai 2002 care modifica legea belgiana din 27 iunie 1921. El dispune de singurele competente definite de prezentul statut.
23.1.2. Consiliul executiv este compus din 5 membri : Presedintele, 2 vice-presedinti precum si doi consilieri desemnati in conditiile enumerate in continuare.
23.1.3 Cei doi consilieri sunt proveniti din 2 notariate membre efective desemnate prin rotatie potrivit ordinii alfabetice din limba franceza. Daca unul dintre cele doua notariate (sau amandoua) este deja reprezentat de Presedinte sau de unul dintre Vice-presedinti, randul sau trece, postul de consilier fiind incredintat notariatului urmator.
23.1.4 Consilierii isi exercita mandatul pe o durata de 1 an.
23.1.5 Ei nu sunt in mod necesar Presedintii nationali in exercitiu, dar au exercitat functii de presedintie in organele nationale reprezentative. Ei vor trebui special mandatati in acest scop de catre Presedintele lor national
23.2 Puteri
23.2.1 Consiliul executiv il asista pe Presedinte si supervizeaza lucrarile CNUE
23.2.2 El urmareste administratia, gestiunea cotidiana a afacerilor curente ale CNUE. 23.2.3 Membrii Consiliului executiv se reunesc la convocarea Presedintelui si se concerteaza in mod regulat prin toate mijloacele de comunicare.

Art. 24
24.1. Eligibiliatea noilor membri efectivi
24.1.1 Noii membri efectivi nu vor putea fi eligibili si nici sa se bucure de dreptul de prezentare in posturile de Presedinte, Vice-presedinte sau Consilier inainte de expirarea unei perioade de 3 ani intregi incepand de la data admiterii lor.

Art. 25
25.1 Biroul
25.1.1 Cu toata transparenta si intr-un spirit neutru si independent, sub autoritatea Presedintelui, Biroul este insarcinat cu gestiunea logistica, administrativa si informativa a CNUE.
25.1.2 Ele este insarcinat cu colectarea si transmiterea informatiilor comunitare. El efectueaza o prima prelucrare a actualitatii europene.
25.1.3 In acest scop, el dezvolta si intretine contacte zilnice cu instantele europene si reprezentantii lor in scopul informarii notariatelor membre.
25.1.4 Pregateste, coordoneaza si organizeaza reuniunile CNUE pe planul continutului.
25.1.5 Asigura secretariatul Adunarilor generale si al Consiliilor executive.
25.1.6 Ajuta grupurile de lucru si pe raportori in misiunea lor, atat pe plan practic, cat si pe plan juridic.
25.1.7 Colaboreaza la proiecte si participa la punerea in practica a prioritatilor presedintiei CNUE.

Art. 26
26.1 Invitati si profesionisti externi
26.1.1. Intr-un subiect important de actualitate, CNUE poate primi invitati si profesionisti din exterior, in conditii prestabilite si predeterminate de Adunare la propunerea Consiliului executiv.


CAPITOLUL III – REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA – CHEIE BUGETARA – BILANTURI ANUALE – DIZOLVARE – DISPOZITII TRANZITORII


Art. 27
27.1 Regulamentul de ordine interioara
27.1.1 CNUE functioneaza potrivit unui regulament de ordine interioara, convenit de comun acord intre notariatele membre si adoptat in Adunarea generala in conditiile de majoritate cerute de modificarea statutului.

Art. 28
28.1 Cheia de repartizare bugetara
28.1.1 Bugetul actual al CNUE este repartizate potrivit cheii urmatoare :
Tara Procent
 • Germania 13,5
 • Spania 13,5
 • Franta 13,5
 • Italia 13,5
 • Austria 4,5
 • Belgia 4,5
 • Grecia 4,5
 • Olanda 4,5
 • Polonia 4,5
 • Ungaria 3,5
 • Portugalia 3,5
 • Republica Ceha 3,5
 • Letonia 2
 • Lituania 2
 • Luxemburg 2
 • Slovacia 2
 • Slovenia 2
 • Estonia 1,5
 • Malta 1,5
  28.2 Bilanturi anuale
  28.2.1 Bilanturile anuale sunt aprobate la 31 decembrie al fiecarui an si stabilite conform legii.

  Art. 29
  29.1 In cazul dizolvarii CNUE, Adunarea generala va decide repartizarea patrimoniului, care trebuie sa fie conforma cu obiectul social.

  Art. 30
  30.1 Dispozitii tranzitorii
  30.1.1 Prezentul statut intra in vigoare pe 1 ianuarie 2003.
  30.1.2 Totusi, dispozitiile articolului 21 nu vor intra in vigoare decat incepand cu data de 1 ianuarie 2006 si cele ale articolului 22, la data de 1 ianuarie 2005.
  30.1.3 Cu titlu tranzitoriu, presedintia va fi asigurata in 2003, 2004 si 2005 respectiv de Presedintii notariatelor francez, grec si italian. In 2003 si 2004, Vice-presedintii nou-alesi vor fi in consecinta presedintii notariatelor grec si italian.
  30.1.4 In 2004, Vice-presedintele nou-ales pentru anul 2005 va fi ales la prezentare de notariatul luxemburghez.
  30.1.5 In 2003, 2004 si 2005, Vice-presedintii sortanti vor fi respectiv Presedintii notariatelor spaniol, francez si grec.
  30.1.6 Consilierii executivi vor fi desemnati :
 • in 2003, de notariatele luxemburghez si olandez,
 • in 2004, de notariatele german si austriac,
 • in 2005, de notariatele belgian si spaniol.
  30.1.7 In ceea ce priveste cotizatiile CNUE, noile notariate nu vor plati in 2006 decat 66% din cotizatiile prevazute de cheia de repartitie din articolul 28.1 si suma restanta va fi asumata de vechile notariate membre.

  Statut adoptat in unanimitate la Adunarea Generala a CNUE de la Munchen, pe 9 noiembrie 2002 si semnate oficial la Bruxelles pe 3 decembrie 2002, si modificate in unanimitate la Adunarea Generala a CNUE de la Bruxelles, pe 9 decembrie 2005.

  Pagina Comunitatii

  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  31 useri online

  Useri autentificati: