DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Resursa ta de Drept:: UNBR: Proiect de propuneri pentru modificarea si completarea Statutului Profesiei de Avocat, iunie 2007
Materialul de fata a fost preluat de pe site-ul oficial al UNBR


UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CABINET PRESEDINTE

PROIECT DE PROPUNERI PENTRU MODIFICAREA SI COMPLETAREA STATUTULUI PROFESIEI DE AVOCAT


In conformitate cu dispozitiilor art. 61 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, avand in vedere propunerile centralizate si inregistrate la Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, in temeiul hotararilor adoptate de Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania din data de 12 mai 2007, se supune dezbaterii in vederea adoptarii formei finale a propunerilor privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat, urmatorul


PROIECT DE PROPUNERI pentru modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat:


1. Art. 10 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ Corespondenta si informatiile transmise intre avocati, sau dintre avocat si client, indiferent de tipul de suport, nu pot fi in nici un caz aduse ca probe in justitie si nici nu pot fi lipsite de caracterul confidential, iar probele obtinute pe baza acestor inregistrari sunt nule absolut. „

2. Art. 21 din Statutul profesiei de avocat se completeaza cu alin. (6) care va avea urmatorul cuprins:
„ Inscrierea in tabloul avocatilor a avocatilor care isi exercita profesia in calitate de titular al unui cabinet individual se va face dupa verificarea conditiilor minimale ce trebuiesc indeplinite de spatiul in care este organizat sediul cabinetului, stabilite de consiliul baroului. „

3. Art. 68 din Statutul profesiei de avocat se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ (1) Adunarea generala este legal constituita cu participarea majoritatii avocatilor care au dreptul de a participa la adunarea generala.
(2) In cazul in care numarul legal nu este intrunit, prezidiul adunarii generale, de fata cu cei prezenti, stabileste o noua adunare generala, in termen de cel mult 15 zile, care va fi convocata prin grija consiliului baroului.
(3) Adunarea generala convocata in conditiile alin. (2) este legal constituita cu participarea a cel putin unei treimi din numarul total al membrilor sai.
(4) Dispozitiile alin. (2) si (3) nu se aplica in cazul adunarilor generale de alegere a organelor de conducere a barourilor.
In cazul in care cvorumul adunarii generale de alegere a organelor de conducere a baroului nu este legal constituit, consiliul baroului va stabili data la care se convoaca o noua adunare generala de alegere a organelor de conducere a baroului cu respectarea deciziei prin care s-a adoptat regulamentul pentru organizarea alegerilor organelor baroului, prevazuta in Statut.
(5) Adunarile generale de alegere a organelor de conducere a baroului sunt legal constituite numai cu prezenta majoritatii avocatilor care au dreptul de a participa la adunarea generala. Pentru Baroul Bucuresti alegerea organelor de conducere a baroului se poate face si prin desemnare de reprezentanti – electori. Pot fi reprezentanti – electori avocatii care au drept de a participa la adunarea generala a baroului.
(6) Cu cel putin 6 luni anterior datei desfasurarii alegerilor, consiliile barourilor vor adopta regulamentul pentru organizarea alegerilor organelor baroului. Regulamentul va ramane definitiv in termen de 30 de zile de la data afisarii sale la secretariatul baroului.
(7) Hotararile adunarii generale se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea prevede alt cvorum de sedinta si de vot.
(8) Membrii Baroului Bucuresti care indeplinesc conditiile prevazute la art. 66 alin. (2) din prezentul statut pot participa la adunarea generala electiva personal sau prin reprezentanti – electori. Pot fi reprezentanti-electori avocatii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 66 alin. (2) din prezentul statut; numarul de avocati care isi pot delega votul unui reprezentant – elector este de maximum 10.”

4. Prevederile art. 76 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„ Deciziile emise de decan pot fi atacate la consiliul baroului, in termen de 15 zile de la data comunicarii. „

5. Art. 93 – 97 din Statutul profesiei de avocat se abroga.


6. Prevederile art. 205 alin. (2) se abroga.


7. Se introduce art. 205 indice 1 cu urmatorul cuprins:
„(1) Avocatul colaborator nu are dreptul de a avea clientela personala in afara formei de exercitare a profesiei la care colaboreaza.
(2) Orice client personal trebuie adus la cunostinta avocatului titular/coordonator al formei de exercitare a profesiei la care avocatul colaborator isi desfasoara activitatea.
(3) Lucrarile profesionale efectuate pentru clientela personala a avocatului colaborator se vor efectua prin intermediul formei de exercitare a profesiei, iar in contractul de asistenta juridica se va mentiona expres caracterul de „ client personal” al avocatului colaborator, cand este cazul.
(4) Rezultatele financiare obtinute de avocatul colaborator din contractele incheiate pentru clientii personali (onorariile) vor fi incasate integral sau partial de avocatul colaborator, dupa caz, in raport de clauzele contractului de colaborare, fara a se afecta in nici un mod cuantumul retrocedarilor lunare de onorarii, prevazute in contractul de colaborare.
(5) Titularii (avocatii coordonatori) formelor de exercitare a profesiei sunt obligati sa permita avocatului colaborator tratarea clientelei personale, in conditiile prevazute in contractul de colaborare.
(6) Pentru clientela personala, avocatul colaborator va utiliza alaturi de stampila formei de exercitare a profesiei si stampila personala, aprobata de forma de exercitare a profesiei, pe care se inscriptioneaza mentiunea „avocat colaborator”. Stampila personala a avocatului colaborator poate fi confectionata si utilizata numai cu acordul formei de exercitare a profesiei si va fi mentionata expres in contractul de colaborare pentru a fi luata in evidenta de barou.
(7) In activitatea desfasurata pentru clientela personala, avocatul colaborator este raspunzator personal fata de client si are obligatia de a nu prejudicia forma de exercitare a profesiei careia avocatul colaborator ii apartine.
(8) Pentru activitatea desfasurata in cadrul asistentei judiciare a baroului, atunci cand contractul de colaborare permite desfasurarea acestei activitati, avocatul colaborator poate folosi stampila proprie si va pastra rezultatele financiare obtinute. „

8. Art. 295 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„ Examenul de definitivare in profesia de avocat se organizeaza de catre fiecare barou. Consiliul U.N.B.R. va asigura caracterul unitar al examenului prin Regulamentul de desfasurare a examenului. Regulamentul va prevede in mod obligatoriu materiile din care urmeaza a se face examinarea si programa analitica.
Regulamentul va prevede examinarea preponderent practica a candidatilor si respectarea optiunii acestora, in masura posibilitatilor, spre a fi examinat in raport de specializarile in care s-au initiat, separat de examinarea privind pregatirea profesionala generala.
Examenul de definitivare in profesia de avocat se poate organiza trimestrial, in ultima saptamana a fiecarui trimestru, daca consiliul baroului constata ca exista un numar suficient de candidati care justifica organizarea examenului. „

9. Se introduce Capitolul VI indice 1 cu urmatorul cuprins:

„ CAPITOLUL VI1

Exercitarea in Romania a profesiei de catre avocatii care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European

Sectiunea a 1-a
Dispozitii generale

Art.3141 – Dispozitiile art. 801 - 8016 din Lege se aplica totdeauna avandu-se in vedere dispozitiile art. 37 alin. (2) din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania (Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 500/3 iunie 2004).

Sectiunea a 2-a
Dobandirea calitatii de membru al unui barou din Romania de catre persoane fizice straine care au calitatea de avocat.

Art.3142 – (1) Persoanele fizice straine pot dobandi calitatea de membru al unui barourilor din Romania si pot exercita, in consecinta, profesia de avocat in Romania, daca in statul in care isi au domiciliul au titlul profesional de avocat, certificat de organismele profesionale recunoscute sau de autoritatile publice care le autorizeaza si in conditiile stabilite in Acordul incheiat cu Uniunea Europeana, conform prevederilor art. II din Legea nr. 201/2004.
(2) Pentru avocatii din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesara existenta unor conventii bilaterale.
(3) Documentatia de evaluare pentru dobandirea calitatii de membru al unui barou din Romania va contine:
a) cererea de evaluare;
b) curriculum vitae si copie a pasaportului;
c) certificatul (atestatul) profesional, in copie legalizata si traducere autorizata, in termen de 3 luni de la eliberarea lui;
d) diploma universitara;
e) certificat de onorabilitate;
f) declaratia de compatibilitate;
g) solicitarea de stagiu de adaptare de 2 ani sau de sustinere a probei de aptitudini.
(4) Etapele necesare dobandirii calitatii de membru al unui barou din Romania si documentele aferente sunt cele cuprinse in metodologia prezentata in Anexa nr. XXXI la Statut.
(5) Conventiile bilaterale incheiate de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania cu organismele similare din statele din care provin avocatii, altele decat statele membre ale Uniunii Europene, vor contine in principal elemente din metodologia prezentata in Anexa nr. XXXI, precum si conditii privind solutionarea unor litigii in legatura cu activitatea avocatilor.


Sectiunea a 3-a
Inscrierea gruparilor straine care exercita profesia de avocat in tablourile Barourilor din Romania


Art.3143 – (1) Gruparile straine care nu au sediul profesional in Romania pot deschide sedii profesionale secundare in Romania si se pot inscrie in tablourile barourilor din Romania pentru ca membrii acestora sa exercite in numele gruparii profesia de avocat in Romania daca in statul in care isi au sediul profesional desfasoara aceasta activitate si au statutul de societate civila profesionala, certificata de organismele profesionale recunoscute sau de autoritatile publice care le autorizeaza, in conditiile stabilite in Acordul incheiat cu Uniunea Europeana, conform prevederilor art. II din Legea nr.201/2004.
(2) Pentru societatile civile profesionale de avocati din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesara existenta unor conventii bilaterale.
(3) Documentatia de evaluare pentru inscrierea in tablourile barourilor din Romania va contine:
a) cererea de evaluare, semnata de reprezentantul legal al gruparii;
b) copia pasaportului reprezentantului legal al gruparii (in cazul in care acesta nu s-a inscris anterior in nume propriu, intr-un baroul din Romania);
c) certificatul (atestatul) profesional emis de autoritatea competenta, in copie legalizata si traducerea autorizata a acestuia, valabil pentru un termen de 3 luni de la eliberarea sa;
d) actul constitutiv sau statutul gruparii.
(4) Cererea de evaluare, cu documentele aferente, se supune avizului conform al Comisiei Permanente a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, care va hotari cu privire la inscrierea societatii in tabloul baroului in care se solicita inscrierea gruparii.

Sectiunea a 4-a
Exercitarea in Romania a profesiei de avocat de catre avocatii care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European

Art.3144 – (1) Avocatii inscrisi intr-un barou din Romania in conditiile prevazute in prezentul Capitol, dobandesc de la data inscrierii in barou, toate drepturile si obligatiile prevazute de Lege si Statutul profesiei de avocat. „


*


Prezentele propuneri se afiseaza pe website-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (www.unbr.ro) si se comunica barourilor, care vor asigura dezbaterea si eventuala completare a acestora, pana cel mai tarziu la 15 iunie 2007, cand se centralizeaza si se definitiveaza proiectul de propuneri ce va fi avizat de Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania in vederea dezbaterii si aprobarii Congresului Avocatilor.Pagina Comunitatii

Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
14 useri online

Useri autentificati: