DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Resursa ta de Drept: Avocatura - Dobandirea calitatii de Avocat in Romania pentru avocatii din Uniunea Europeana
Text preluat de la Uniunea Nationala a Barourilor din Romania UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL UNIUNIIDECIZIA nr.199
24 februarie 2007
Avand in vedere ca de la data de 1 ianuarie 2007 a intrat in vigoare Capitolul VII/1 "Exercitarea in Romania a profesiei de catre avocatii care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European" din Legea nr.51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, modificata si completata prin Legea nr.255/2004,

Pana la modificarea Statutului profesiei de avocat de catre Congresul avocatilor, Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania decide ca dobandirea calitatii de membru al Barourilor din Romania de catre avocatul la care se refera Capitolul VII/1 si inscrierea gruparilor profesionale de avocati cu sediul in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, care isi stabilesc sediul secundar in Romania, in Tablourile profesionale ale barourilor din Romania, sa se faca cu respectarea urmatoarelor reguli:

A. Dobandirea calitatii de membru al Barourilor din Romania de catre persoane fizice straine care au calitatea de avocat

Art.1
(1) Persoanele fizice straine pot dobandi calitatea de membru al Barourilor din Romania si pot exercita, in consecinta, profesia de avocat in Romania, daca in statul in care isi au domiciliul au titlul profesional de avocat, certificat de organismele profesionale recunoscute sau de autoritatile publice care le autorizeaza si in conditiile stabilite in Acordul incheiat cu Uniunea Europeana, conform prevederilor art. II din Legea nr. 201/2004.
(2) Pentru avocatii din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesara existenta unor conventii bilaterale.
(3) Documentatia de evaluare pentru dobandirea calitatii de membru al unui Barou din Romania va contine:
a) cererea de evaluare;
b) curriculum vitae si copie a pasaportului;
c) certificatul (atestatul) profesional, in copie legalizata si traducere autorizata, in termen de 3 luni de la eliberarea lui;
d) diploma universitara;
e) certificat de onorabilitate;
f) declaratia de compatibilitate;
g) solicitarea de stagiu de adaptare de 2 ani sau de sustinere a probei de aptitudini.
(4) Etapele necesare dobandirii calitatii de membru al Baroului din Romania si documentele aferente sunt cele cuprinse in metodologia prezentata in Anexa nr.1 la prezenta Decizie, care face parte integranta din aceasta.
(5) Conventiile bilaterale incheiate de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania cu organismele similare din statele din care provin avocatii, altele decat statele membre ale Uniunii Europene, vor contine in principal elemente din metodologia prezentata in Anexa nr. 2, precum si conditii privind solutionarea unor litigii in legatura cu activitatea avocatilor.

B. Inscrierea gruparilor straine care exercita profesia de avocat in tablourile Barourilor din Romania.

Art.2
(1) Gruparile straine care nu au sediul profesional in Romania pot deschide sedii profesionale secundare in Romania si se pot inscrie in tablourile Barourilor din Romania pentru ca membrii acestora sa exercite in numele gruparii profesia de avocat in Romania daca in statul in care isi au sediul profesional desfasoara aceasta activitate si au statutul de societate civila profesionala, certificata de organismele profesionale recunoscute sau de autoritatile publice care le autorizeaza si in conditiile stabilite in Acordul incheiat cu Uniunea Europeana, conform prevederilor art. II din Legea nr.201/2004.
(2) Pentru societatile civile profesionale de avocati din statele membre ale Uniunii Europene nu este necesara existenta unor conventii bilaterale.
(3) Documentatia de evaluare pentru inscrierea in tablourile Barourilor din Romania va contine:
a) cererea de evaluare, semnata de reprezentantul legal al societatii;
b) copia pasaportului reprezentantului legal al societatii (in cazul in care acesta nu s-a inscris anterior in Baroul din Romania, persoana fizica straina);
c) certificatul (atestatul) profesional emis de autoritatea competenta, in copie legalizata si traducere autorizata, in termen de 3 luni de la eliberarea lui;
d) actul constitutiv sau statutul societatii civile profesionale de avocati.
(4) Cererea de evaluare, cu documentele aferente, se supune avizului conform al Comisiei Permanente a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, care va hotari cu privire la inscrierea societatii in Tabloul Baroului.

P R E S E D I N T E,
Av. Calin-Andrei ZAMFIRESCU

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


UNIUNEA NATIONALA A BAROURILOR DIN ROMANIA
CONSILIUL UNIUNII


ANEXA Nr. 1
la Decizia nr. 199/24 februarie 2007 a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania privind metodologia de evaluare si atestare a titlului profesional necesar pentru exercitarea profesiei de avocat in Romania
METODOLOGIA de atestare a calificarii de avocat pentru inscrierea in Tabloul unui Barou din Romania
Aprobarea cererii privind exercitarea in Romania a profesiei de avocat si dobandirea dreptului de inscriere in tabloul unui Barou din Romania se realizeaza potrivit urmatoarelor 3 etape, in conformitate cu prevederile Legii nr.200/2004, privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania si in temeiul art. 80 indice 8 alin. (2) din Legea nr.51/1995.

A. Etapa de informare. Scrisoarea adresata Uniunii Nationale a Barourilor din Romania de catre solicitant se transmite Secretariatului general al Uniunii, care va furniza datele cu privire la mijloacele de pregatire (cerere-tip de solicitare a accesului la profesie, cu lista documentelor care trebuie sa insoteasca cererea, tematica si bibliografia orientativa pentru proba de aptitudini).

B. Etapa de evaluare.

1. cererea de solicitare a accesului la profesia de avocat (formular-tip), in care sunt mentionate documentele necesare ce se anexeaza;

2. fotografie tip pasaport;

3. curriculum vitae original semnat;

4. pasaport copie xerox (fara legalizare);

5. certificatul (atestatul) organismului profesional sau al autoritatii publice din statul al carui cetatean este solicitantul sau, dupa caz, unde acesta isi are domiciliul ori sediul profesional, cu legalizarea in original efectuata in statul respectiv si cu traducere autorizata (efectuata de un notar public din Romania), ambele prezentate in termen de 3 luni de la data eliberarii lor;
6. diploma emisa de o universitate sau de un colegiu universitar, prin care se certifica incheierea de catre titular a unui ciclu de studii superioare cu durata minima de 3 ani, in copie legalizata, cu legalizarea in statul respectiv si cu traducere autorizata (efectuata de un notar public din Romania) ambele prezentate in termen de 3 luni de la data eliberarii lor;

7. certificat de onorabilitate eliberat de autoritatile profesionale competente sau declaratie data in fata unei autoritati competente din statul de origine sau de provenienta al solicitantului, in copie legalizata, cu legalizarea in original, efectuata in statul membru al Uniunii Europene si cu traducere autorizata (efectuata de un notar public din Romania), ambele prezentate in termen de 3 luni de la data eliberarii lor;

8. declaratie pe propria raspundere data la un notariat din Romania, reprezentand angajamentul de a nu desfasura alte activitati in afara celei de avocat ori compatibile cu exercitarea profesiei de avocat in Romania;

9. precizarea optiunii solicitantului in legatura cu:
a) efectuarea unui stagiu de adaptare de 2 ani;
b) prestarea unei probe de aptitudini.

In varianta a), cererea va fi insotita de acordul scris al unui avocat roman cu capacitate profesionala deplina sau a unei forme de exercitare a profesiei in grup care accepta atributiile de indrumator al stagiului de 2 ani al solicitantului. Indrumatorii de stagiu vor fi atestati anual de catre barouri, pe baza optiunii acestora si a activitatii lor profesionale.

Lista indrumatorilor de stagiu atestati va fi publicata pe site-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, www.unbr.ro

Conditiile colaborarii dintre solicitant si indrumator vor face obiectul unui contract intre parti, care nu este necesar a fi prezentat Uniunii, cu exceptia situatiilor litigioase, cand acesta reprezenta documentul in baza caruia cererea poate intra in procedura de examinare. Acordul scris al indrumatorului de stagiu va contine precizarea cu privire la existenta contractului intre parti. In timpul stagiului de adaptare, indrumatorul va efectua evaluari preliminare la fiecare 6 luni si o evaluare finala la incheierea stagiului de adaptare, care conditioneaza pastrarea de catre solicitant a calitatii de membru al Baroului in care s-a inscris ca avocat stagiar. Evaluarile preliminare si evaluarea finala vor fi depuse la Secretariatul general al Uniunii, prin grija solicitantului.

Nedepunerea in termen a evaluarilor preliminare va fi urmata de atentionarea in scris, atat a solicitantului, cat si a indrumatorului de stagiu. In varianta b), cererea va fi urmata de programarea probei de cunostinte profesionale, care va avea loc numai dupa achitarea taxei de examinare, comunicata solicitantului prin grija Secretariatului general al Uniunii.

Proba de cunostinte profesionale va consta dintr-o evaluare scrisa, sub forma unui test grila cu cate 3 grupe de subiecte din domeniile de drept prevazute in Programa de evaluare a cunostintelor profesionale, aprobata de Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.

Domeniul exceptat va fi cel pentru care solicitantul detine si prezinta diploma de studii superioare potrivit pct. 6. Comisia de evaluare va cuprinde avocatii desemnati de Comisia Permanenta a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si poate cuprinde si cadre didactice universitare din domeniile prevazute in Programa de evaluare a cunostintelor profesionale. Comisia de evaluare, tinand seama de tematica si bibliografia orientativa, va elabora testele-grila cu subiectele de evaluare, dintre care fiecare solicitant va extrage un singur test.

Testele-grila vor fi editate atat in limba romana, cat si in traducere in limbile engleza sau franceza (la alegerea solicitantului). Taxa de examinare va trebui sa acopere cheltuielile de organizare a probei de aptitudini, taxa individuala fiind determinata de numarul solicitantilor aferenti unei sesiuni de evaluare, organizate in limita termenului stabilit potrivit art. 34 alin. (3) din Legea nr. 200/2004.

Nota de promovare a probei de aptitudini este 7 (sapte), cu o apreciere de la 1 (unu) la 10 (zece).

Comisia de evaluare intocmeste un proces-verbal ce se va atasa, impreuna cu testul-grila, documentelor anexa la cererea de solicitare a accesului la profesie. In baza acestui document se incheie procedura de examinare a cererii.

C. Etapa inscrierii in Tabloul unui barou.

1. cererea de inscriere in Tabloul baroului;

2. depunerea juramantului profesional scris, cu textul prevazut de Legea nr. 51/1995;

3. atestatul de asigurare profesionala, conform Legii nr. 51/1995 (copie, cu legalizarea in original);

4. achitarea taxei de inscriere in tabloul Baroului.

NOTA: Pentru avocatii din statele care nu apartin Uniunii Europene, documentatia va contine si conventia bilaterala incheiata de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania cu organismul profesional similar din tara in care solicitantul are domiciliul.

Materialul de fata a fost publicat pe site-ul oficial al Uniunii Nationale a Barourilor din Romania: www.unbr.ro. Pentru alte informatii, sau pentru consultarea materialelor actualizate si oficiale, va sfatuim sa vizitati acest site.


Pagina Comunitatii

Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
24 useri online

Useri autentificati: