Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Drept comercial - DreptOnline.ro:: Carti juridice, ziare, abonamenteCarti juridice - Pagina de start

Cautare titluri:


Legislatia transporturilor. Cod 584. Actualizat la 25.10.2015
de Edi?ie coordonat? ?i prefa?at? de Andreea-Teodora St?nescu

Despre lucrare
Lucrarea a ap?rut din nevoia de sistematizare a reglement?rilor legale caracteriznd transporturile, un domeniu vast, cu o accelerat? dezvoltare practic?. Inexisten?a unei lucr?ri similare in literatura de specialitate a impulsionat realizarea culegerii de legisla?ie, care constituie astfel parte integrant? a efervescen?ei doctrinare ce caracterizeaz? acest domeniu al dreptului, de actualitate nu numai la nivel na?ional, dar ?i la nivel interna?ional.

n plus fa?? de edi?ia anterioar? au fost inserate principalele reglement?ri in materie de transporturi navale: prevederile privind administrarea porturilor, c?ilor navigabile ?i utilizarea infrastructurilor de transport naval, precum ?i privind contractul de transport de m?rfuri in naviga?ia interioar? CMNI).

Puncte forte
selec?ie a celor mai relevante acte normative in domeniu prezentate in extenso sau in extras
reglement?ri actualizate La Zi conform ultimelor modific?ri
corela?ii legislative
note relevante
scurt istoric al fiec?rui act normativ
index alfabetic

Din cuprins
A. Acte normative generale
B. Acte normative in domeniul transporturilor feroviare
C. Acte normative in domeniul transporturilor rutiere
D. Acte normative in domeniul transporturilor maritime
E. Acte normative in domeniul transporturilor navale
F. Acte normative in domeniul transporturilor aeriene ...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 392
Data aparitie 29-10-2015
Editura C.H. Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-047
Detalii si comenzi [click]
Legislatia transporturilor. Cod 584. Actualizat la 25.10.2015 - Edi?ie coordonat? ?i prefa?at? de Andreea-Teodora St?nescu

Pret: 17.9 lei
15 lei

[Comanda acum]


Protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor juridice in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului
de ra-Roxana Trandafir Ilie)

Lucrarea analizeaz#259 modul in care Curtea European#259 a Drepturilor Omului a recunoscut persoanelor juridice o parte din drepturile fundamentale prev#259zute de Conven#355ie. Aptitudinea persoanelor juridice de a fi titulare ale unor drepturi este u#351or acceptat#259 in jurispruden#355a Cur#355ii este cazul dreptului de proprietate prev#259zut de art. 1 din Protocolul nr. 1, in situa#355ia c#259ruia chiar textul face referire la persoanele juridice ori al drepturilor de procedur#259 recunoscute de art. 6 #351i art. 13 din Conven#355ie sau chiar al drepturilor prev#259zute de art. 9, 10 #351i 11.
O cucerire recent#259 o reprezint#259 ins#259 recunoa#351terea drepturilor personalit#259#355ii recunoscute de art. 8 din Conven#355ie, mai cu seam#259 a dreptului la respectarea domiciliului sediului) #351i a coresponden#355ei, ceea ce ii face pe unii autori s#259 afirme chiar c#259 persoanele juridice au dreptul la o via#355#259 privat#259. Contenciosul in toate aceste materii este de fapt att de bogat, inct majoritatea principiilor care se degaj#259 pe t#259rmul acestor articole in jurispruden#355a Cur#355ii pot fi u#351or extrase doar din cauzele in care sunt implicate persoanele juridice.

Noutate absolut#259
Este prima lucrare publicat#259 in Romnia care analizeaz#259 exclusiv problema drepturilor fundamentale ale persoanelor juridice astfel cum acestea sunt protejate de Curtea European#259 a Drepturilor Omului.

...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 296
Data aparitie 07-10-2015
Editura C.H. Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0486-3
Detalii si comenzi [click]
Protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor juridice in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului - ra-Roxana Trandafir Ilie)

Pret: 44.9 lei
38 lei

[Comanda acum]


Principiile UNIDROIT privind contractele comerciale internationale 2010
de Radu-Bogdan Bobei

Codificarea internationala a principiilor generale ale dreptului contractelor constituie un exercitiu intelectual, dar pragmatic a carui finalitate poate fi urmatoarea: afirmarea unui mentalitati soft de unificare sau de armonizare a traditiilor de drept contractual din multiple jurisdictii.
Incurajat de faptul ca eruditul roman, Profesorul T.R. Popescu, a fost unul din membrii Comitetului-pilot restrans insarcinat cu efectuarea de analize preliminare referitoare la utilitatea efectuarii respectivei codificari, am procedat la efectuarea unei primei versiuni a traducerii in limba romana a Principiilor contractelor comerciale internationale UNIDROIT, 2010).
in principiu, a traduce un text inseamna a-l recrea, a-l adapta la mentalitatile din jurisdictia careia ii este destinata respectiva traducere. in concret, am procedat la efectuarea traducerii si) in scopul de a adapta mentalitatile din jurisdictia romana la standardele versiunii soft a dreptului contractelor, versiune realizata prin mecanismele de codificare ale UNIDROIT. Initierea si dezvoltarea acestei din urma adaptari au nevoie nu numai de Spatiu spatiul romanesc in cazul de fata, ci si de Timp sau, mai ales, de Timp.
Generatia mea si am in vedere acceptiunea intelectuala a cuvantului generatie care include colegi apartinand unor generatii biologice diferite), poate incerca in cadrul propriului timp, sa propage utilizarea codificarii UNIDROIT, pentru urmatoarele considerente: egoul creator al eruditilor initiatori ai asa-numitului soft law, este mai putin exacerbat decat egoul creator al legiuitorilor nationali/internationali/supranationali- initiatori ai asa-numitului hard law. Asa fiind, egoul interpretator al utilizatorilor textelor de soft law, inclusiv al utilizatorilor textelor Principiilor UNIDROIT, poate fi determinat sa fie mai putin emotional, dar mai energic intelectualmente. in plus, textele de soft law pot constitui vehiculul generator al intalnirilor noastre cu eruditi din lumea intreaga, preocupati si ei de ceea ce poate fi denumit ideologia pragmatismului livresc din arbitrajul international.
Prezenta traducere a avut in vedere versiunile in limba franceza si engleza ale Principiilor UNIDROIT. Uneori, am confruntat acolo unde propriile competente lingvistice mai putin generoase mi-au permis, aceste din urma doua versiuni cu delicatetea aparent) taioasa a versiunii in limba germana a acelorasi Principii.
Rezultatul a fost redactarea prezentei versiuni in limba romana a Principiilor UNIDROIT, versiune susceptibila de imperfectiuni si, pe cale de consecinta, de permanente si creatoare imbunatatiri.

Radu Bogdan Bobei
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 520
Data aparitie 21-09-2015
Editura C.H. Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0482-5
Detalii si comenzi [click]
Principiile UNIDROIT privind contractele comerciale internationale 2010 - Radu-Bogdan Bobei

Pret: 79 lei
67 lei

[Comanda acum]


Legea privind procedura insolventei persoanelor fizice. Cod 575. Actualizat la 5.07.2015
de Editura C.H. Beck

Culegerea con#355ine Legea nr. 155/2015 in form#259 integral#259, expunerea de motive a acesteia care stabile#351te ca scop al actului normativ necesitatea existen#355ei unor reglement#259ri clare #351i coerente care s#259 protejeze persoanele fizice, debitori de bun#259-credin#355#259, de situa#355ia in care, sufoca#355i de cumulul de datorii, ajung in imposibilitate de plat#259) #351i note explicative privitoare la prevederile specifice, cuprinznd, printre altele, explica#355ii pe larg privind demararea procedurii de insolven#355#259, planul de stingere a datoriilor, lichidarea activelor debitorului sau stingerea datoriei reziduale.

n plus, legea-cadru face trimiteri punctuale c#259tre articole din noul Cod civil, noul Cod de procedur#259 civil#259 #351i noul Cod penal, care au fost introduse in culegere, pentru o viziune de ansamblu asupra normelor aplicabile in materie.

Din cuprins
Legea nr. 151/2015 privind procedura insolven#355ei persoanelor fizice M.Of. nr. 464 din 26 iunie 2015)
Expunerea de motive
Note explicative privitoare la prevederile specifice
corela#355ii legislative cu NCC, NCPC #351i NCP...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 80
Data aparitie 16-07-2015
Editura C.H. Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-047
Detalii si comenzi [click]
Legea privind procedura insolventei persoanelor fizice. Cod 575. Actualizat la 5.07.2015 - Editura C.H. Beck

Pret: 7.9 lei
6 lei

[Comanda acum]


Legislatia societatilor. Cod 568. Actualizat la 10.04.2015
de Editie coordonata de prof. univ. dr. Angheni Smaranda

Ajunsa la cea de-a 18-a editie, culegerea ofera, prin actele normative numeroase continute, o privire de ansamblu asupra reglementarii societatilor.
Multitudinea de note de subsol, corelatiile legislative, indexul alfabetic, precum si denumirile marginale adaugate de redactie articolelor Legii nr. 31/1990 pentru facilitarea utilizarii textului legii fac din Legislatia societatilor un instrument indispensabil in activitatea zilnica a oricarui profesionist.

Din cuprins
Legea societatilor nr. 31/1990
Legea nr. 297/2004 privind piata de capital
Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii
Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare
O.G. nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing
Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea si functionarea in Romania a reprezentantelor societatilor comerciale si organizatiilor economice straine
Legea privind registrul comertului nr. 26/1990, republicata
O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului
Codul civil Legea nr. 287/2009 extras)
O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital extras)
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice
O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 552
Data aparitie 22-04-2015
Editura Editura C.H. Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0376-7
Detalii si comenzi [click]
Legislatia societatilor. Cod 568. Actualizat la 10.04.2015 - Editie coordonata de prof. univ. dr. Angheni Smaranda

Pret: 18.9 lei
16 lei

[Comanda acum]


Legislatia contabilitatii. Cod 560. Actualizat la 15.02.2015
de Editura C.H. Beck

ncepnd cu 1 ianuarie 2015 prin O.M.F.P nr. 1802/2014 s-a abrogat O.M.F.P nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglement#259rilor contabile conforme cu directivele europene, act deosebit de important, folosit aproape zilnic de contribuabili, de organe fiscale #351i de orice persoan#259 care abordeaz#259 probleme financiar-contabile. Acest fapt, impreun#259 cu modific#259rile suferite de Legea contabilit#259#355ii au f#259cut necesar#259 apari#355ia unei noi edi#355ii a lucr#259rii.
Culegerea este completat#259 de Normele metodologice privind organizarea #351i conducerea eviden#355ei contabile in partid#259 simpl#259 de c#259tre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil #351i Normele privind organizarea #351i efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor #351i capitalurilor proprii....

[Mai multe detalii]

Nr pagini 512
Data aparitie 23-02-2015
Editura Editura C.H. Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-042
Detalii si comenzi [click]
Legislatia contabilitatii. Cod 560. Actualizat la 15.02.2015 - Editura C.H. Beck

Pret: 22.9 lei
19 lei

[Comanda acum]


Legislatia insolventei. Cod 548. Actualizat la 1.02.2015
de Editie coordonata de prof. univ. dr. Piperea Gheorghe

Despre lucrare

Publicarea unei noi legi-cadru a insolventei, precum si abrogarea totala sau partiala a mai multor reglementari din domeniu, in special cele privind  concordatul preventiv, mandatul ad-hoc, falimentul societatilor de asigurare sau a institutiilor de credit au facut necesara aparitia acestei noi editii.

Culegerea ofera, alaturi de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, si alte acte normative importante in domeniu, atat la nivel national, cat si reglementarile privind raporturile de drept international privat in domeniul insolventei.

De asemenea, faciliteaza cunoasterea si intelegerea legislatiei prin intermediul a numeroase note utile si corelatii legislative, precum si prin notele de subsol si istoricul prezentat la inceputul actelor.

Pentru utilizarea facila a culegerii a fost inclus si index alfabetic detaliat realizat pe noua lege a insolventei, precum si tabele de corespondente menite sa ghideze consultarea comparativa a noilor si vechilor reglementari.

Din cuprins
 • Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa
 • Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolventa
 • Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare, republicata
 • Ordinul nr. 520/C/2007 privind aprobarea tarifelor de publicare  in Buletinul procedurilor de insolventa a actelor de procedura  emise de administratorii si lichidatorii judiciari
 • Ordinul nr. 521/C/2007 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea de copii de pe Buletinul procedurilor de insolventa,  copii certificate de pe actele de procedura publicate si furnizarea de informatii din Buletinul procedurilor de insolventa
 • O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa
 • Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa
 • Codul de etica profesionala si disciplina al UNPIR
Puncte forte
 • anexe privind organizarea profesiei de practician in insolventa
 • note privind modificari terminologice
 • legislatie europeana relevanta in domeniu
 • index alfabetic detaliat
 • tabele de corespondente menite sa faciliteze consultarea comparativa a noilor si vechilor reglementari:
  • Codul insolventei - Reglementarile anterioare
  • Legea nr. 85/2006 - Codul insolventei
  • Legea nr. 637/2002 - Codul insolventei
  • O.G. nr. 10/2004 - Codul insolventei
  • Legea nr. 503/2004 - Codul insolventei
  • Legea nr. 381/2009 - Codul insolventei
Despre coordonator

Profesor universitar in cadrul  Facultatii de Drept a Universitatii Bucuresti, fiind titular al cursurilor de Drept comercial roman si de Dreptul transporturilor, precum si al cursului de Dreptul falimentului din cadrul programului de studii masterale Dreptul afacerilor.  in domeniul insolventei, este autorul a peste 40 de amendamente la proiectul Legii insolventei si, de asemenea, este autorul proiectului de lege privind organizarea profesiei de practician in insolventa, precum si al Legii concordatului preventiv.


Include index alfabetic la noua Lege a insolventei
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 368
Data aparitie 11-02-2015
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0381-1
Detalii si comenzi [click]
Legislatia insolventei. Cod 548. Actualizat la 1.02.2015 - Editie coordonata de prof. univ. dr. Piperea Gheorghe

Pret: 16.9 lei
14 lei

[Comanda acum]


Drept in afaceri. Editia 2
de Laura Potincu,Laura Potincu,Laura Potincu

Despre lucrare
Abordarea interdisciplinara juridica si economica a elementelor de drept utile domeniului afacerilor, sporeste caracterul aplicativ al acestei lucrari pentru specialistii din domeniul economic. Domeniul protectiei juridice a consumatorilor si cel special al protectiei de produse si servicii bancare face obiectul a numeroase acte normative adoptate la nivel intern ori la nivelul Uniunii Europene, motiv pentru care este important a fi studiat si cunoscut de actualii si viitorii economisti, dar si specialistii din domeniul juridic.

Necesitatea editiei 2
Lucrarea vine cu o noua viziune asupra dreptului utilizat in domeniul afacerilor:
 • sunt combinate elementele juridice cu diverse elemente din ansamblul disciplinelor economice;
 • este tratat un domeniu ce a primit o reglementare extrem de ampla prin actele normative adoptate in Romania, dar si la nivelul Uniunii Europene: domeniului protectiei juridice a consumatorilor;
 • analiza juridica se concentreaza pe domeniul special al protectiei juridice a consumatorului de produse si servicii bancare, domeniu care s-a dezvoltat in ultimii ani, ca o consecinta a implicarii bancilor in declansarea actualei crize economice.
Din cuprins
 • probleme pe care le ridica aplicarea dreptului in domeniul afacerilor
 • elemente de drept comercial
 • protectia juridica a consumatorilor
 • protectia juridica a consumatorului de produse si servicii bancare
 • drept civil
 • drept administrativ
 • drept bancar
 • elemente de marketing
 • management
 • responsabilitate sociala corporatista
Despre autor
Doctor in drept si marketing, autorul este in prezent lector universitar in cadrul Departamentului de Management si Informatica Economica, Facultatea de Åžtiinte Economice si Administrarea Afacerilor, Universitatea Transilvania din Brasov.


Elemente juridice necesare in afaceri
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 352
Data aparitie 28-01-2015
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0435-1
Detalii si comenzi [click]
Drept in afaceri. Editia 2 - Laura Potincu,Laura Potincu,Laura Potincu

Pret: 49.9 lei
42 lei

[Comanda acum]


Codul insolventei. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole. Editia 5
de Turcu Ion

Despre lucrare
Aparitia mult asteptatului Cod al insolventei a determinat aducerea la zi a comentariilor legislatiei in materie. Aflata la a 5-a editie, lucrarea isi propune analiza noutatilor aduse prin Legea nr. 85/2014. Prin aceasta lege, legiuitorul a dorit sa codifice intr-un singur act normativ reglementarile din materia insolventei. Comentariile sunt realizate prin raportarea atat la dispozitiile vechii reglementari, Legea nr. 85/2006, cat si la normele dreptului privat, in genere, a carui „fiica rebela” este procedura insolventei.

Din cuprins
 • Principiile fundamentale ale procedurilor de prevenire a insolventei si de insolventa
 • Proceduri de prevenire a insolventei: mandatul ad-hoc; concordatul preventiv
 • Procedura insolventei
 • Organele care aplica procedura
 • Deschiderea procedurii
 • Falimentul
 • Insolventa grupurilor de societati
 • Falimentul institutiilor de credit
 • Falimentul societatilor de asigurare/reasigurare
 • Insolventa transfrontaliera
Puncte forte
 • comentarii ale textelor Legii nr. 85/2014 prin raportare la reglementarile anterioare (in special Legea nr. 85/2006)
 • noutatile aduse prin Codul insolventei
 • analiza evolutiei reglementarilor privind insolventa in Romania
 • studii de caz (de pilda, Carion, OMV PETROM SA)
 • falimente bancare straine (de pilda, Banca Ambrosiano; Bancile Penn Square si Continental Illinois)
 • falimente in spatiul mioritic (de pilda, falimentul Bancii Nationale a Moldovei; falimentul Bancii Franco-Romane; falimentul Bancii Marmorosch Blank & Co)
 • tabele de corespondenta Codul insolventei - reglementarile anterioare
 • index alfabetic al celor mai importante notiuni
 • ample trimiteri la doctrina si legislatia franceza in domeniu
Despre autor
Avocat in Baroul Cluj; membru al INSOL EUROPE si INSOL INTERNATIONAL (1997 si in prezent); profesor universitar la Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Drept, Catedra de Drept privat (1994-1995 si in prezent); conducator de doctorat (1995 si in prezent).

„Parintele insolventei” in Romania
„Åži pentru ca a fost prima editie a Conferintei Nationale de Insolventa, am tinut sa omagiem, in mod special, o persoana deosebita - prof. univ. dr. Ion Turcu, parintele insolventei in Romania. Pentru activitatea sa in domeniul insolventei, inca de pe vremea cand exista doar o singura lege proaspat iesita din Parlamentul Romaniei, cand nu existau dosare, jurisprudenta sau doctrina. in acea vreme, exista doar o carte, o carte verde, singurul reper pentru cei care activau in aceasta zona a dreptului comercial. Cartea domniei sale era singurul instrument disponibil judecatorilor-sindici si avocatilor...
Pentru toate aceste motive, dar si pentru contributia adusa in domeniul insolventei, domnul profesor Ion Turcu a primit diploma de excelenta din partea INPPI.”
Av. Simona Maria Milos, Presedinte INPPI
Bucuresti, 4 octombrie 2013
Public tinta
Practicieni ai dreptului: avocati, judecatori, practicieni in insolventa


Codul insolventei comentat!
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 688
Data aparitie 26-01-2015
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0411-5
Detalii si comenzi [click]
Codul insolventei. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole. Editia 5 - Turcu Ion

Pret: 169 lei
143 lei

[Comanda acum]


Pachet - Procedura insolventei. Culegere de practica judiciara 2006-2009
de Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania

Pachetul contine:
Procedura insolventei. Culegere de practica judiciara 2006-2009. Volumul I
Deschiderea procedurii insolventei. Participantii la procedura insolventei
Procedura insolventei. Culegere de practica judiciara 2006-2009. Volumul ICulegerea de hotarari judecatoresti pronuntate in materia insolventei, sintetizata si comentata, reprezinta o incercare de uniformizare a practicii in domeniul mentionat, urmand a constitui un instrument de lucru pentru judecatorii-sindici, practicienii in insolventa si nu numai.
Lucrarea este organizata dupa urmatoarele teme: Deschiderea procedurii; Participantii la procedura; Administrarea procedurii; Reorganizarea si Falimentul, inclusiv Lichidarea si Distribuirea; inchiderea procedurii si antrenarea raspunderii; Insolventa transfrontaliera. La realizarea culegerii au participat specialisti in domeniu din partea instantelor specializate, a Buletinului Procedurilor de Insolventa si din randul practicienilor in insolventa.

Detalii volum...

Autor: Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania
 
Procedura insolventei. Culegere de practica judiciara 2006-2009. Volumul II
Administrarea procedurii insolventei. Reorganizarea si falimentul
Procedura insolventei. Culegere de practica judiciara 2006-2009. Volumul IIAl doilea volum al lucrarii „Procedura insolventei. Culegere de practica judiciara 2006-2009” este organizat dupa urmatoarele teme: Administrarea procedurii; Reorganizarea si Falimentul.
Structura celor trei volume a fost decisa de colectivul de autori si ea urmeaza structura Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
La realizarea culegerii au participat specialisti in domeniu din partea instantelor specializate, a Buletinului Procedurilor de Insolventa si din randul practicienilor in insolventa.

Detalii volum...

Autor: Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania
 
Procedura insolventei. Culegere de practica judiciara 2006-2009. Volumul III
inchiderea procedurii insolventei si antrenarea raspunderii. Insolventa transfrontaliera
Procedura insolventei. Culegere de practica judiciara 2006-2009. Volumul IIIUltimul volum al lucrarii „Procedura insolventei. Culegere de practica judiciara 2006-2009” cuprinde spete referitoare la inchiderea procedurii insolventei si antrenarea raspunderii.
De asemenea, au fost incluse si cateva hotarari din domeniul Insolventei transfrontaliere, pronuntate in temeiul Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolventa si al Legii nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat in domeniul insolventei.

Detalii volum...

Autor: Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania


Pachet - Procedura insolventei. Culegere de practica judiciara 2006-2009
Volumul I. Deschiderea procedurii insolventei. Participantii la procedura insolventei
Volumul II. Administrarea procedurii insolventei. Reorganizarea si falimentul
Volumul III. inchiderea procedurii insolventei si antrenarea raspunderii. Insolventa transfrontaliera
 
* Oferta de reducere se aplica doar pentru comenzile realizate on-line pe www.beckshop.ro
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 1872
Data aparitie 10-07-2014
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-973-115-836-5, ISBN: 978-973-115-840-2, ISBN: 978-973-115-841-9
Detalii si comenzi [click]
Pachet - Procedura insolventei. Culegere de practica judiciara 2006-2009 - Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa din Romania

Pret: 209.7 lei
178 lei

[Comanda acum]


Noul Cod al insolventei si reglementarile anterioare. Cod 547. Actualizat la 5.07.2014
de Editie coordonata de prof. univ. dr. Piperea Gheorghe,Editie coordonata de prof. univ. dr. Piperea Gheorghe

Context legislativ

Mult-asteptatul „Cod al insolventei” (Legea nr. 85/2014) a venit cu o serie de modificari, unele cu un puternic caracter de noutate, iar dintre cele mai interesante si pozitive noutati se remarca titlul referitor la insolventa grupului de societati, o premiera europeana.
Desi s-au adus unele imbunatatiri ale reglementarii anterioare atat pe fond, cat si in plan procedural, noua reglementare omite sa reglementeze sau sa clarifice multe dintre lacunele si, respectiv, dilemele actuale din insolventa.

Necesitatea lucrarii

Publicarea unei noi legi-cadru a insolventei, precum si abrogarea totala sau partiala a mai multor reglementari din domeniu, in special cele privind  concordatul preventiv, mandatul ad-hoc, falimentul societatilor de asigurare sau a institutiilor de credit au facut necesara aparitia acestei culegeri.

Din cuprins

Reglementarea actuala:
 • Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa
Reglementarile anterioare:
 • Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei    
 • Legea nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat in domeniul insolventei    
 • O.G. nr. 10/2004 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit    
 • Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiara si falimentul societatilor de asigurare, republicata (extras)    
 • Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv si mandatului ad-hoc
Puncte forte

Lucrarea include Tabele de corespondente menite sa faciliteze consultarea comparativa a noilor si vechilor reglementari:
 • Codul insolventei - Reglementarile anterioare
 • Legea nr. 85/2006 - Codul insolventei
 • Legea nr. 637/2002 - Codul insolventei
 • O.G. nr. 10/2004 - Codul insolventei
 • Legea nr. 503/2004 - Codul insolventei
 • Legea nr. 381/2009 - Codul insolventei
Despre coordonator

PIPEREA Gheorghe - Profesor universitar in cadrul  Facultatii de Drept a Universitatii Bucuresti, fiind titular al cursurilor de Drept comercial roman si de Dreptul transporturilor, precum si al cursului de Dreptul falimentului din cadrul programului de studii masterale Dreptul afacerilor.  in domeniul insolventei, este autorul a peste 40 de amendamente la proiectul Legii insolventei si, de asemenea, este autorul proiectului de lege privind organizarea profesiei de practician in insolventa, precum si al Legii concordatului preventiv.

Grup tinta
practicieni in insolventa, consilieri juridici, avocati, administratori societati comercialeImpact fundamental asupra mediului de afaceri
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 376
Data aparitie 09-07-2014
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0357-6
Detalii si comenzi [click]
Noul Cod al insolventei si reglementarile anterioare. Cod 547. Actualizat la 5.07.2014 - Editie coordonata de prof. univ. dr. Piperea Gheorghe,Editie coordonata de prof. univ. dr. Piperea Gheorghe

Pret: 15.9 lei
13 lei

[Comanda acum]


Raporturile juridice dintre profesionistii-comercianti
de Angheni Smaranda

Despre lucrare

Lucrarea trateaza particularitatile obligatiilor care izvorasc din raporturile juridice in care cel putin un subiect participant are statutul juridic de „profesionist”, cu speciala privire asupra profesionistului-comerciant, particularitati care existau, anterior Noului Cod civil, in Codul comercial (in prezent abrogat). Astfel, „absorbind” dispozitiile Codului comercial privind solidaritatea debitorilor, punerea de drept in intarziere etc., Codul civil reglementeaza unele particularitati ale obligatiilor nascute, potrivit expresiei legiuitorului, „in exploatarea unei intreprinderi” sau „in raporturile dintre profesionisti”.

Din cuprins

 • clauze obisnuite intr-un contract incheiat intre profesionistii-comercianti
 • clauze abuzive din contracte incheiate intre profesionisti si consumatori
 • probe admisibile pentru dovedirea raporturilor juridice dintre profesionisti
 • procedura simplificata a ordonantei de plata
 • contracte incheiate de profesionistii-comercianti
 • titluri de credit, respectiv cambia, biletul la ordin si cecul

Puncte forte
 • analiza contractelor incheiate de profesionistii-comercianti, respectiv: contractul de vanzare, de furnizare, de mandat, de comision, de agent, de expeditie, de leasing, de franciza, de consignatie etc.
 • prezentarea dispozitiilor Codului de procedura civila privitoare la probele admisibile pentru dovedirea raporturilor juridice dintre profesionisti, inclusiv procedura simplificata a ordonantei de plata
 • evidentierea, ca noutate absoluta, a modificarilor relevante ale Legii nr. 59/1934 privind cecul, aduse prin Legea de punere in aplicare a Noului Cod de procedura penala in privinta raspunderii penale in cazul emiterii cecurilor fara acoperire

Despre autor

Profesor universitar, Universitatea „Titu Maiorescu” (1999 - prezent); profesor asociat, Universitatea din Orleans, Franta (2001 - prezent); profesor-formator – Institutul National al Magistraturii (2001 - prezent); arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei  (2003 - prezent); membru in colegiul de redactie al revistei Curierul Judiciar.

Public tinta

Studenti, masteranzi, doctoranzi si, in general, teoreticieni si practicieni care studiaza disciplinele Drept comercial, Dreptul afacerilor, Drept civilProfesionistii-comercianti
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 288
Data aparitie 09-05-2014
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0355-2
Detalii si comenzi [click]
Raporturile juridice dintre profesionistii-comercianti - Angheni Smaranda

Pret: 49.9 lei
42 lei

[Comanda acum]


Legea societatilor. Editia 5
de David Sorin,Piperea Gheorghe,Stanciu D. Carpenaru

Despre lucrare

Conceputa exclusiv pentru practicienii dreptului, aceasta lucrare si-a dovedit valoarea si utilitatea incepand cu prima editie publicata in anul 2001. Aflat la a 5-a editie, acest instrument de lucru reprezinta o lucrare de referinta si o adevarata sursa de informatii practice!

Datorita conceptiei care a stat la baza elaborarii ei, lucrarea s-a bucurat de o foarte buna apreciere in randul specialistilor. Cu deosebire, practicienii dreptului au asimilat aceasta lucrare ca un instrument indispensabil pentru gasirea rapida a unor idei care sa le motiveze solutiilor in complicatele probleme juridice ale activitatii.

Necesitatea unei noi editii

Adoptarea noului Cod civil, care a intrat in vigoare in 2011, a determinat consacrarea sistemului unitar (monist) de reglementare a raporturilor de drept privat, avand drept consecinta „civilizarea” aporturilor juridice comerciale, adica transformarea raporturilor juridice comerciale in raporturi civile guvernate de Codul civil si, totodata, incetarea existentei dreptului comercial.
Noul Cod civil si mai cu seama noul Cod de procedura civila au adus modificari substantiale si in privinta terminologiei folosite de legiuitor. Astfel, titlul legii si implicit al lucrarii a fost modificat in „Legea societatilor”.
Editia 5 a lucrarii reprezinta o radiografie „la zi”, sub aspect legal, deopotriva si jurisprudential, a regimului juridic al societatilor reglementate de Legea nr. 31/1990, in conditiile noului Cod civil.

Lansarea lucrarii

in data de 9 mai 2014, cu ocazia celei de-a X-a editii a Conferintei Dreptul Afacerilor, va avea loc, in jurul orei 13:00 lansarea lucrarii in prezenta autorilor si a invitatilor acestora. Pentru mai multe detalii despre eveniment, puteti accesa pagina Conferintei AICI

Din cuprins
 • textul „la zi” al Legii societatilor
 • analiza dispozitiilor Legii nr. 31/1990, cu luarea in consideratie a dispozitiilor noului Cod civil, in special, dispozitiile privind contractul de societate si cele privind regimul persoanei juridice
 • modificarile aduse Legii nr. 31/1990, prin O.U.G. nr. 43/2010, O.U.G. nr. 54/2010 si O.U.G. nr. 90/2010, Legea nr. 202/2010, O.U.G. nr. 37/2011, Legea nr. 71/2011, O.U.G. nr. 2/2012, Legea nr. 76/2012, O.U.G. nr. 47/2012 si Legea nr. 187/2012
 • noi informatii doctrinare si jurisprudentiale din lucrarile si culegerile de practica judiciara publicate in domeniu
 • terminologia impusa de reglementarile legale in vigoare
Puncte forte
 • analize ample din punct de vedere teoretic si practic
 • solutii originale si temeinic argumentate
 • bogatia informatiilor doctrinare si jurisprudentiale
 • abordarea tematicii dupa modele de succes din literatura juridica germana
 • stil redactional precis prin recursul permanent la realitatea practica
 • referinte bibliografice relevante pentru fiecare articol in parte
 • index alfabetic bogat si relevant pentru tematica societatilor
 • format academic (165x235 mm), cartonat
Despre autori

Specialisti recunoscuti in domeniu, cu o reputatie la nivel national, atat in mediul academic, cat si in cel al practicienilor dreptului, fiind cadre didactice de prestigiu la Facultatea de Drept a Universitati din Bucuresti, dar - in acelasi timp - si avocati de renume, cu o experienta bogata in practica.


Legea societatilor. Editia 5


Radiografie „la zi” a regimului juridic al societatilor
reglementate de Legea nr. 31/1990, in conditiile noului Cod civil
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 960
Data aparitie 30-04-2014
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0330-9
Detalii si comenzi [click]
Legea societatilor. Editia 5 - David Sorin,Piperea Gheorghe,Stanciu D. Carpenaru

Pret: 249 lei
211 lei

[Comanda acum]


Legislatia societatilor. Cod 568. Actualizat la 10.04.2015
de Editie coordonata de prof. univ. dr. Angheni Smaranda

Despre lucrare
Ajuns#259 la cea de-a 18-a edi#355ie, culegerea ofer#259, prin actele normative numeroase con#355inute, o privire de ansamblu asupra reglement#259rii societ#259#355ilor.
Multitudinea de note de subsol, corela#355iile legislative, indexul alfabetic, precum #351i denumirile marginale ad#259ugate de redac#355ie articolelor Legii nr. 31/1990 pentru facilitarea utiliz#259rii textului legii fac din Legisla#355ia societ#259#355ilor un instrument indispensabil in activitatea zilnic#259 a oric#259rui profesionist.

Din cuprins

Legea societ#259#355ilor nr. 31/1990
Legea nr. 297/2004 privind pia#355a de capital
Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiin#355#259rii #351i dezvolt#259rii intreprinderilor mici #351i mijlocii
Legea nr. 93/2009 privind institu#355iile financiare nebancare
O.G. nr. 51/1997 privind opera#355iunile de leasing #351i societ#259#355ile de leasing
Decretul-lege nr. 122/1990 privind autorizarea #351i func#355ionarea in Romnia a reprezentan#355elor societ#259#355ilor comerciale #351i organiza#355iilor economice str#259ine
Legea privind registrul comer#355ului nr. 26/1990, republicat#259
O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor m#259suri privind activitatea de inregistrare in registrul comer#355ului
Codul civil Legea nr. 287/2009 extras)
O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare #351i societ#259#355ile de administrare a investi#355iilor, precum #351i pentru modificarea #351i completarea Legii nr. 297/2004 privind pia#355a de capital extras)
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalit#259#355ilor la inregistrarea in registrul comer#355ului a persoanelor fizice, asocia#355iilor familiale #351i persoanelor juridice, inregistrarea fiscal#259 a acestora, precum #351i la autorizarea func#355ion#259rii persoanelor juridice
O.U.G. nr. 44/2008 privind desf#259#351urarea activit#259#355ilor economice de c#259tre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale #351i intreprinderile familiale

Include modificarile intrate in vigoare de la 1 februarie 2014
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 552
Data aparitie 27-02-2014
Editura C.H. Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0376-7
Detalii si comenzi [click]
Legislatia societatilor. Cod 568. Actualizat la 10.04.2015 - Editie coordonata de prof. univ. dr. Angheni Smaranda

Pret: 18.9 lei
16 lei

[Comanda acum]


Dreptul comertului international
de Dumitrescu Aida Diana

Despre lucrare

Lucrarea „Dreptul comertului international” isi propune sa ofere publicului de specialitate un material suplu, actualizat si practic.
Analiza evolutiei conceptelor teoretice este insotita de exemple punctuale care permit o mai buna intelegere a materialului, dar si de dezbateri asupra practicii de referinta, iar prin inserarea unor teste grila, se ofera posibilitatea verificarii individuale a nivelului de cunostinte a cititorului.

Elemente de noutate

Necesitatea lucrarii reiese din considerente de sinteza si adaptare, determinate, pe de o parte, de intentia de a aduce in peisajul public un material de specialitate suplu, iar pe de alta parte de aparitia unor noi surse bibliografice, care obliga la actualizare si analiza, dintre care enumeram Codul civil, ordine ANRE, Raportul UNCITRAL 2013.

Din cuprins
 • peste 150 de grile
 • 12 contracte specifice comertului international, analizate din punctul de vedere al particularitatilor
 • prezentarea particularitatilor vanzarii energiei electrice
 • prezentarea particularitatilor contractului tip EFET
 • prezentarea conditiilor generale ale contractului FIDIC
 • analiza practicii interne si internationale (Centrul de Arbitraj Washington)
 • informarea publicului de specialitate asupra practicii internationale
 • aplicarea unor acte normative, ordine sau alte documente (Codul civil, ordinele ANRE, Raportul UNCITRAL 2013 etc.)
 • utilizarea unui material bibliografic complex, variat si actualizat, la elaborarea caruia concura multiple surse internationale
Puncte forte
 • un material sintetizat, actualizat si complex, insotit de multiple exemplificari, analize practice si teste grila
 • prezentarea unor particularitati ale contractelor de comert international (contractul de vanzare: vanzarea prin case de licitatie, vanzarea de energie electrica, contractul tip EFET; respectiv contractul de consulting-engineering: conditiile generale tip FIDIC etc.
 • dezbaterea unor spete din practica interna – internationala (Centrul  de Arbitraj Washington)
Grup tinta

arbitrii, avocati, magistrati, studentii facultatilor de drept si stiinte economice


O abordare practica a comertului international
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 360
Data aparitie 24-02-2014
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0308-8
Detalii si comenzi [click]
Dreptul comertului international - Dumitrescu Aida Diana

Pret: 49.9 lei
42 lei

[Comanda acum]


Drept comercial roman
de Gheorghe Cristian,Gheorghe Cristian

Lucrarea Drept comercial roman reprezinta rezultatul a circa zece ani de cercetare si predare in domeniul dreptului comercial. Evolutiile noi din domeniu ne-au determinat la o interpretare unitara proprie a domeniului comercial. Structura propusa este una noua, cu accentuarea institutiilor de drept comercial (societatea simpla, administrarea bunurilor altuia, fiducia, sistemul sanctionator) si a altor persoane de drept comercial (grupul de interes economic, societatea europeana etc.). Intrarea in vigoare a Noului Cod civil si asimilarea unei abordari bazata pe unitatea dreptului privat, cu observarea statutului special al profesionistilor, a suscitat pozitii doctrinare diferite, de la aruncarea in uitare a intregii constructii doctrinare a dreptului comercial clasic pana la minimizarea noutatii reglementarii, dupa modelul doctrinei interbelice dominante aferente Codului civil italian. Desfiintarea dihotomiei drept comercial - drept civil, care a ocupat o parte importanta din propedeutica comerciala, dar si din disputele cu traditie din doctrina aprofundata, parea a lasa un vid in stiinta dreptului si in programele scolare. La data redactarii acestui curs este insa format un curent dominant in doctrina: dreptul comercial continua sa existe. Conformatia exacta a noului drept comercial, ca subramura de drept privat, suscita insa reprezentari diferite, lucru tradus in perceptia diferita a stiintei dreptului comercial. Dreptul comercial va supravietui in mod sigur prin subdiviziunile sale bine coagulate care s-au sustras codificarii unice: dreptul societatilor, al intreprinderilor in dificultate, al titlurilor de valoare, al institutiilor de credit, al pietei de capital, al concurentei etc. Tocmai aceste centre de reglementare care amenintau unitatea dreptului comercial clasic ii asigura acum supravietuirea. Regruparea conceptuala in institutii precum intreprinderea, activitatea economica sau categoria profesionistilor asigura teorii de aproximare a unei realitati amorfe formate din toate domeniile speciale desprinse din dreptul comercial care nu au sucombat odata cu codificarea prezenta a dreptului privat. In plus, lucrarea cuprinde 31 de teme de dezbatere, 96 de subiecte de sinteza si 30 de grile in vederea pregatirii studentilor pentru examenele de la sfarsit de semestru.Curent dominant in doctrina: dreptul comercial continua sa existe
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 816
Data aparitie 29-11-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0262-3
Detalii si comenzi [click]
Drept comercial roman - Gheorghe Cristian,Gheorghe Cristian

Pret: 129 lei
109 lei

[Comanda acum]


Achizitiile publice in Romania. Aspecte concrete. Probleme uzuale. Solutii practice
de Violeta Åžtefanescu,Violeta Åžtefanescu

Cu riscul de a incalca „protocolul” in domeniu, voi incepe prin a va spune ce nu este aceasta carte: nu este si nici nu se doreste a fi un tratat despre achizitiile publice sau o lucrare ce abordeaza prezentul domeniu intr-o maniera exhaustiva – de fapt, ma indoiesc ca acest lucru ar fi posibil.
Este o scriere inspirata din realitate, din viata de zi cu zi a practicienilor in domeniu –cursantii si clientii mei, cei mai buni profesori pe care cineva ii poate avea.
Am incercat sa abordez aici aspectele pe care ei mi le-au semnalat de-a lungul timpului, de care stiu ca se lovesc cel mai des si care ridica cele mai mari probleme.
Sper ca aceasta lucrare sa le fie de folos in activitatea lor practica, pentru ca lor le este adresata.

Violeta Åžtefanescu


Ghid practic in domeniul achizitiilor publice.
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 160
Data aparitie 05-11-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0271-5
Detalii si comenzi [click]
Achizitiile publice in Romania. Aspecte concrete. Probleme uzuale. Solutii practice - Violeta Åžtefanescu,Violeta Åžtefanescu

Pret: 29.9 lei
25 lei

[Comanda acum]


Noul Cod al insolventei si reglementarile anterioare. Cod 520. Actualizat la 10.10.2013
de Editie coordonata si prefatata de prof. univ. dr. Gheorghe Piperea

Prezenta lucrare, coordonata si prefatata de prof. univ. dr. Gheorghe Piperea, contine o prezentare comparativa a Codului insolventei si a reglementarilor anterioare. Astfel, alaturi de O.U.G. nr. 91/2013 sunt incluse Legea nr. 85/2006 si actele normative abrogate integral sau partial prin Codul insolventei.
Pentru a facilita examinarea comparativa a noilor si vechilor reglementari, sunt incluse tabele de corespondente intre legislatia anterioara si Codul insolventei:
Legea nr. 85/2006
Legea nr. 637/2002    
O.G. nr. 10/2004    
Legea nr. 503/2004    
Legea nr. 381/2009

Gheorghe Piperea: „Mult-asteptatul «Cod al insolventei» a fost adoptat prin ordonanta de urgenta, desi, dupa toate probabilitatile si asteptarile, ar fi trebuit sa fie adoptat prin lege, dupa o minima dezbatere in Parlament si sa intre in vigoare in 2014, dupa o minima perioada de studiu si pregatire logistica si administrativa pentru punerea sa in aplicare. Adoptarea prin ordonanta de urgenta (tehnica de legiferare care in Romania este utilizata pentru evitarea dezbaterilor in Parlament) este, in sine, o surpriza, dar aceasta noua reglementare ne rezerva si alte surprize, unele dintre ele neplacute.”.Singura culegere care include tabele de corespondenta intre reglementarile anterioare si Codul insolventei!
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 392
Data aparitie 14-10-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0258-6
Detalii si comenzi [click]
Noul Cod al insolventei si reglementarile anterioare. Cod 520. Actualizat la 10.10.2013 - Editie coordonata si prefatata de prof. univ. dr. Gheorghe Piperea

Pret: 14.9 lei
12 lei

[Comanda acum]


Legislatia achizitiilor publice. Cod 518. Actualizat la 25.09.2013
de Editie coordonata de conf. univ. dr. Sova Dan,Editie coordonata de conf. univ. dr. Sova Dan

Coordonata de conf. univ. dr. Dan Åžova, editia a 7-a a lucrarii cuprinde cele mai importante acte din domeniu, de un real folos atat practicienilor, cat si publicului larg.

Dintre acestea, mentionam: O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii si Normele metodologice de aplicare; O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si Normele metodologice de aplicare; O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Lucrarea contine ultimele modificari aduse in materie prin O.U.G. nr. 35/2013, precum si note sau corelatii legislative cu acte normative relevante.Acum esti La Zi cu noutatile privind achizitiile publice!

...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 376
Data aparitie 11-10-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN 978-606-18-0211-1
Detalii si comenzi [click]
Legislatia achizitiilor publice. Cod 518. Actualizat la 25.09.2013 - Editie coordonata de conf. univ. dr. Sova Dan,Editie coordonata de conf. univ. dr. Sova Dan

Pret: 16.9 lei
14 lei

[Comanda acum]


Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicatii. Editia 3
de Coord. Dr. Jörg K. Menzer,Rusandra Sandu,Melinda Galu,Irina Stanica,Carina Muntean,Roxana Dudau,Diana Rizea,Alexandra Epure,Andreea Suciu,Luiza Bedros,Magdalena Lupoi,Gabriel Popa,Iunia Nagy,Cristina Stamboli,Laura Neacsu,Coord. Dr. Jörg K. Menzer,Rusandra Sandu,Melinda Galu,Irina Stanica,Carina Muntean,Roxana Dudau,Diana Rizea,Alexandra Epur

Necesitatea unei a treia editii a Cartii de Contracte a aparut ca urmare a multitudinii de modificari legislative aparute in ultimii doi ani, incepand cu intrarea in vigoare a Codului civil si incheind cu intrarea in vigoare a Codului de procedura civila. Astfel, s-a considerat imperativ necesar, pe de o parte, a adapta contractele existente in editiile anterioare la noile realitati juridice, iar pe de alta parte, a include in lucrare noile modele de contracte care sunt reglementate ca urmare a modificarilor legislative mentionate anterior. In lumina modificarilor legislative generate de intrarea in vigoare a Codului civil (1 octombrie 2011) si a Codului de procedura civila (15 februarie 2013), dar si in completarea editiilor aparute in anii trecuti, cu scopul de a le adapta pe acestea la noile reglementari si practici din diverse domenii, a aparut initiativa acestei a treia editii. Editia de fata vine sa imbunatateasca ceea ce s-a realizat in aparitiile anterioare ale lucrarii, dar si sa puna la dispozitia utilizatorului o serie de alte modele de contracte, necuprinse in editiile precedente. Numarul mare de avocati implicati in redactarea prezentei editii a fost determinat de dorinta de a transpune in toate contractele experienta specifica a fiecaruia dintre autori pe diverse domenii de specializare.

Formulare si modele, C.H. BeckCartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicatii. Editia 3

Exclusiv in Legalis 2.0 ! La achizitia acestui volum, veti avea acces gratuit la toate contractele explicate in carte, in format PDF. Pentru detalii, va rugam sa cititi Nota asupra editiei a 3-a. 

...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 608
Data aparitie 31-07-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0216-6
Detalii si comenzi [click]
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicatii. Editia 3 - Coord. Dr. Jörg K. Menzer,Rusandra Sandu,Melinda Galu,Irina Stanica,Carina Muntean,Roxana Dudau,Diana Rizea,Alexandra Epure,Andreea Suciu,Luiza Bedros,Magdalena Lupoi,Gabriel Popa,Iunia Nagy,Cristina Stamboli,Laura Neacsu,Coord. Dr. Jörg K. Menzer,Rusandra Sandu,Melinda Galu,Irina Stanica,Carina Muntean,Roxana Dudau,Diana Rizea,Alexandra Epur

Pret: 169 lei
143 lei

[Comanda acum]


Drept comercial roman
de Stefan Mihaila,Dumitrescu Aida Diana

Lucrarea se adreseaza tuturor specialistilor (teoreticieni sau practicieni) din domeniul comercial, dar si acelor persoane care acum incep studiul dreptului comercial. Noutatea materialului consta in analiza juridica a institutiilor specifice in integralitatea lor, in raport de dispozitiile Noului Cod civil si Noului Cod de procedura civila, in contextul unei structuri logice si abordari mixte (teoretica - practica). Autorii prezinta si explica concepte de drept comercial cu caracter de noutate, analizeaza ultimele noutati legislative in materie si introduc in discutie, argumentat, puncte de vedere de natura sa motiveze pozitionarile specialistilor.

 Drept comercial roman
...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 416
Data aparitie 11-06-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod ISBN: 978-606-18-0212-8
Detalii si comenzi [click]
Drept comercial roman - Stefan Mihaila,Dumitrescu Aida Diana

Pret: 69.9 lei
59 lei

[Comanda acum]


Drept comercial. Profesionistii-comercianti
de Angheni Smaranda

Lucrarea a fost elaborata intr-un moment istoric deosebit de dificil pentru „soarta” dreptului comercial, in conditiile unificarii dreptului privat. Cu toate acestea, fara a ignora in totalitate disputele doctrinare privind autonomia dreptului comercial, in conditiile legislative actuale, consideram ca este necesara o analiza detaliata cu valente teoretice si practice a regimului juridic si, in special, a statutului juridic a unei categorii importante de profesionisti, respectiv a profesionistilor-comercianti.
Unificarea dreptului privat prin „absorbtia” dreptului comercial de catre dreptul civil nu a adus modificari substantiale continutului legislatiei speciale care reglementeaza categoria profesionistilor-comercianti.
in aceste conditii, lucrarea analizeaza legislatia aplicabila profesionistilor-comercianti, doctrina si jurisprudenta, in corelatie cu dispozitiile Noului Cod civil si chiar ale Noului Cod de procedura civila.
Lucrarea este destinata tuturor celor care studiaza si aprofundeaza problematica profesionistilor-comercianti, fie ca acestia sunt studenti, auditori de justitie, fie masteranzi, doctoranzi, in general, teoreticieni si practicieni....

[Mai multe detalii]

Nr pagini 328
Data aparitie 10-03-2013
Editura C.H.Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0153-4
Detalii si comenzi [click]
Drept comercial. Profesionistii-comercianti - Angheni Smaranda

Pret: 59.9 lei
50 lei

[Comanda acum]


Noul Cod al insolventei. Note. Corelatii. Explicatii
de Coordonator Gheorghe Piperea, Petre Piperea, C#259t#259lin Antonache, Alexan

gea nr. 85/2014 i#351i propune o viziune integratoare, incluznd intr-un singur corpus normativ legisla#355ia general#259, aplicabil#259 tuturor operatorilor economici, legisla#355ia special#259, incident#259 institu#355iilor de credit #351i societ#259#355ilor de asigurare/re-asigurare, reglementarea insolven#355ei grupurilor de societ#259#355i, reglementarea insolven#355ei transfrontaliere, a mandatului ad-hoc #351i concordatul preventiv.

Noul Cod al insolven#355ei. Note. Corela#355ii. Explica#355ii se impune avnd in vedere trecerea la un Cod al insolven#355ei ale c#259rui obiective sunt asigurarea echilibrului intereselor in concurs #351i eficientizarea procedurii. Instrument de lucru pentru to#355i practicienii, #351i nu numai, oferind informa#355ii de baz#259 care pot servi drept suport in activitatea judiciar#259, lucrarea are, de asemenea, natura unui ghid, a unei introduceri pentru speciali#351tii in alte ramuri de drept.

...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 600
Data aparitie Nedisponibil
Editura C.H. Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0382-8
Detalii si comenzi [click]
Noul Cod al insolventei. Note. Corelatii. Explicatii - Coordonator Gheorghe Piperea, Petre Piperea, C#259t#259lin Antonache, Alexan

Pret: 129 lei
109 lei

[Comanda acum]


Recuperarea creantelor prin procedura insolventei
de Alexandru-Paul Dimitriu

Actuala #351i continua criz#259 economic#259 a scos in eviden#355#259, dac#259 mai era cazul, importan#355a procedurilor de insolven#355#259 in economia romneasc#259. Procedura insolven#355ei nu a beneficiat de o abordare complex#259 #351i exhaustiv#259 care s#259 trateze aceast#259 materie din perspectiva creditorilor, care sunt de cele mai multe ori in imposibilitatea de a-#351i mai recupera crean#355ele sau, in cel mai bun caz, reu#351esc s#259 recupereze doar o parte din acestea.

Despre lucrare
Lucrarea vizeaz#259 modalitatea de recuperare a crean#355elor prin mecanismele prev#259zute de Legea nr. 85/2014, tratnd de o manier#259 exhaustiv#259 drepturile #351i mecanismele puse la indemna creditorilor de procedura insolven#355ei, in vederea recuper#259rii ct mai eficiente a crean#355elor. ...

[Mai multe detalii]

Nr pagini 504
Data aparitie Nedisponibil
Editura C.H. Beck
ISBN/Cod 978-606-18-0487-0
Detalii si comenzi [click]
Recuperarea creantelor prin procedura insolventei - Alexandru-Paul Dimitriu

Pret: 69.9 lei
59 lei

[Comanda acum]

Lexicon Juridic [1]Afaceri [15]Comunicare [2]Drept administrativ [13]Drept bancar si valutar [3]
Drept civil [47]Drept comercial [24]Drept constitutional [7]Drept european [4]Drept financiar si fiscal [30]
Drept international privat [5]Drept international public [11]Drept penal [50]Drept penal international [2]Drept privat [2]
Drept procesual civil [16]Drept procesual penal [15]Drept public [3]Dreptul afacerilor [6]Dreptul asigurarilor [1]
Dreptul concurentei [2]Dreptul familiei [4]Dreptul mediului [1]Dreptul muncii si securitatii sociale [7]Dreptul transporturilor [2]
Dreptul Uniunii Europene [4]Drepturile omului [1]Economie [12]Filosofia dreptului [3]Finante, contabilitate [3]
Modele [2]Periodice [1]Proprietate intelectuala [2]Sanatate [1]Teoria generala a dreptului [3]
Variae [70]


RSS FeedTermeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
92 useri online

Useri autentificati: