DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Masuri legislative adoptate pentru sprijinirea companiilor afectate de raspandirea COVID-19


Adrian LotreanCa urmare a extinderii pandemiei COVID-19 si a instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei au fost adoptate o serie de acte normative ce au ca scop sprijinirea mediului de afaceri pentru depasirea situatiei dificile din punct de vedere economic care se prefigureaza.

In prezentul material am incercat o sinteza a principalelor masuri adoptate prin cele doua Ordonante de urgenta emise de catre Guvern.

Masuri care se aplica tuturor companiilor, indiferent de stadiul de evolutie sau dificultate:


1. Somajul tehnic, beneficiari si aplicabilitate


Companiile afectate de criza economica generata de pandemia COVID-19 au la dispozitie posibilitatea de a suspenda temporar contractele individuale de munca ale angajatilor din motive ce nu tin de angajati (potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul Muncii) cu posibilitatea ca indemnizatia de 75% din salarul de baza sa fie suportata de catre bugetul asigurarilor de somaj.

Intreruperea temporara a activitatii in contextul crizei COVID-19 urmeaza a fi justificata de motive economice (decizia autoritatilor de intrerupere a activitatii sau reducerea semnificativa a activitatii ca urmare a pandemiei) si trebuie aprobata in organele de conducere ale societatii (Consiliu de administratie/AGA). Dupa aprobarea intreruperii temporare a activitatii in organele statutare, suspendarea contractelor individuale de munca trebuie efectuata prin decizie individuala pentru fiecare salariat. Durata de suspendare a CIM pentru motive economice este stabilita de catre angajator pe durata cat va persista criza economica determinata de pandemia COVID-19.

Pe perioada somajului tehnic, salariatii sunt indreptatiti sa primeasca o indemnizatie de cel putin 75% din salariul de baza, contractele de munca fiind, in aceasta perioada, suspendate din initiativa angajatorului conform articolului 52 alineat 1 lit. c din Codul muncii. Perioada in cauza urmeaza a nu fi considerata vechime in munca dar va fi considerata ca stagiu de contributie pentru asigurarile sociale.

Prevederile privind somajul tehnic pot fi aplicate de catre orice companie cu obligatia de plata a indemnizatiei de 75% din salariul de baza. Reglementarile noi din OUG 30/2020, prevad posibilitatea ca statul sa sustina, din bugetul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, plata indemnizatiei aferente somajului tehnic pentru angajatii firmelor afectate de pandemie, insa in limita a 75% din salariul mediu brut pe economie.

De suportarea din bugetul asigurarilor de somaj a somajului tehnic beneficiaza doua categorii de companii: 1. Cele care isi intrerup activitatea total sau partial in baza deciziilor autoritatilor publice competente (companii direct afectate de interzicerea unor activitati prin Ordonante militare): trebuie obtinut certificatul de situatii de urgenta emis de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri; sau 2. Isi reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 si nu au capacitatea financiara de a achita plata tuturor salariilor angajatilor lor:
a. trebuie indeplinite cumulativ 2 conditii: (i) diminuarea incasarilor cu minim 25%; (ii) lipsa resurselor pentru achitarea tuturor salariilor;
b. dovada reducerii activitatii se face prin declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca incasarile s-a diminuat cu mai mult de 25% in luna pentru care se depune cererea fata de media incasarilor din ianuarie-februarie 2020 si ca nu exista capacitatea financiara de a achita toti salariatii;
c. angajatorii pot beneficia de indemnizatie doar pentru cel mult 75% dintre angajatii care au contracte individuale de munca active la data de 21 martie 2020.

Certificatul pentru situatii de urgenta emis de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri se obtine prin depunerea unei cereri online pe platforma http://prevenire.gov.ro, cerere insotita de urmatoarele documente si informatii:
 • Datele de identificare ale solicitantului;
 • Declaratia pe proprie raspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atesta ca toate informatiile si documentele care stau la baza cererii sunt conforme cu realitatea precum si situatia in care se afla dupa caz: (i) incetarea totala sau partiala a activitatii ca urmare a deciziei autoritatilor publice competente; sau (ii) diminuarea incasarilor cu 25% si lipsa capacitatii de a plati toti salariatii;

  Modelele declaratiilor pe proprie raspundere vor fi postate pe http://prevenire.gov.ro. Documentele vor trebui semnate cu semnatura electronica de catre reprezentantul legal sau de imputernicit cu semnatura electronica.

  Obligatiile angajatorului
  Angajatorii vor depune o cerere semnata si datata de catre reprezentantul legal prin posta electronica la agentia pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social, intocmita conform modelelor prevazute in anexele nr. 1 si 2 ale OUG nr. 30/2020, insotita de lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatie, asumata de reprezentantul legal al anagjatorului, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 3 din OUG nr. 30/2020.

  Aspecte fiscale
  Din perspectiva fiscala, potrivit Codului Fiscal, angajatorul are obligatia sa calculeze, sa retina si sa plateasca impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii datorate de angajat, aferente indemnizatiei de somaj, pana pe 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se face plata din bugetul asigurarilor de somaj. Pentru indemnizatia de somaj nu se datoreaza contributia asiguratorie de munca.

  Decontarea sumelor platite cu titlu de indemnizatie din bugetul asigurarilor sociale pentru somaj, se face in cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor mentionate mai sus (cerere si lista personalelor care beneficiaza de indemnizatie) prin posta electronica la agentia pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.

  La stabilirea impozitului pe venit nu se iau in calcul urmatoarele posibile deduceri: (i) deducerea personala acordata pentru luna respectiva; (ii) cotizatia sindicala platita in luna respectiva; (iii) contributiile la fondurile de pensii facultative in limita a 400 de euro/an; (iv) primele de asigurare voluntara de sanatate in limita a 400 de euro/an.


  2. Amanarea termenelor privind plata impozitului pe cladiri, terenuri si mijloace de transport


  In anul 2020, termenul de 31 martie prevazut de Codul fiscal pentru plata impozitului pe cladiri, terenuri si pe mijloace de transport se amana pana la data de 30 iunie inclusiv. De asemenea, in anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, privind acordarea bonificatiei de pana la 10% in cazul platii cu anticipatie a impozitului pe cladiri, pe teren si pe mijlocul de transport datorat pe un an intreg de catre contribuabil, se proroga pana la data de 30 iunie inclusiv.


  3. Suspendarea masurilor de executare silita


  Se suspenda sau nu incep masurile de executare silita prin poprire a creantelor bugetare cu exceptia creantelor rezultand din hotarari in materie penala. Suspendarea urmeaza a fi aplicata de drept de catre institutiile bancare si inceteaza in termen de 30 de zile de la data la care inceteaza starea de urgenta.


  4. Necalcularea accesoriilor pentru neplata obligatiilor scadente


  Pentru obligatiile scadente incepand cu data intrarii in vigoare a Ordonantei 29/2020 (respectiv obligatiile scadente incepand cu data de 25 martie 2020) nu se calculeaza si nu se datoreaza dobanzi si penalitati potrivit Codului de procedura fiscala iar aceste obligatii in cazul in care nu sunt achitate nu vor fi considerate restante. Practic, pentru obligatiile scadente incepand cu data de 25 martie 2020 exista obligatia de declarare si plata a acestora, dar in ipoteza in care nu vor fi achitate, pentru acestea nu se vor calcula dobanzi si penalitati si nu vor fi considerate restante. Aceste beneficii vor inceta in termen de 30 de zile de la incetarea starii de urgenta, data de la care va exista obligatia platii acestora si va incepe curgerea accesoriilor in cazul in care acestea nu vor fi achitate.


  5. Posibilitatea platii trimestriale anticipate a impozitului pe profit la nivelul trimestrial curent


  Prin derogare de la prevederile Codului Fiscal, contribuabilii care aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, pot efectua platile anticipate pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Acest lucru presupune ca platile anticipate trimestriale nu vor mai fi actualizate cu indicele preturilor de consum comunicat pentru anul fiscal asa cum era prevazut de art. 41 aliniatul 8 din Codul Fiscal.

  Modul de calcul se va pastra pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

  Se reduce sarcina fiscala pentru acesti contribuabili (prin neactualizarea cu indicele preturilor de consum), avand in vedere scaderea veniturilor generata de contextul actual.


  Masuri benefice pentru IMM-uri, companii sanatoase si liber profesionisti:  1. Garantarea de catre stat a creditelor acordate IMM
  Pentru a se incadra in categoria IMM-urilor, companiile trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
  i. numar mediu anual de salariati mai mic de 250;
  ii. cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate.

  Pentru a beneficia de garantarea creditelor de catre stat, companiile IMM trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  a) nu se afla in dificultate in sensul pct. 20 si 24 din Comunicarea Comisiei - Orientari privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate 2014/C 249/01, respectiv:
  - in cazul unei societati cu raspundere limitata si a societatilor pe actiuni, atunci cand nu a pierdut mai mult de jumatate din capitalul social in ultimii doi ani si mai mult de un sfert din acest capital in ultimele 12 luni, asa cum reiese din ultimele doua situatii financiare anuale ale societatii, fac exceptie start-up-urile care nu au nicio situatie financiara anuala depusa;
  - IMM-ul nu se afla in niciuna dintre urmatoarele situatii: procedura de insolventa, procedura de executare silita declantata de organele fiscale si/sau alti creditori, inchidere operationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala sau concordat si nu indeplineste criteriile din legislatia nationala pentru a fi supus unei proceduri de insolventa la cererea creditorilor, conform declaratiei pe propria raspundere, completata si semnata de beneficiarul finantarii;
  b) nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau institutia de credit partenera;
  c) nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, in ultimele 6 luni anterioare datei solicitarii garantiei de stat sau daca inregistreaza restante;
  d) nu se afla in interdictie de a emite cecuri la data aprobarii creditului si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in ultimele 6 luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati, denumit in continuare C.I.P.;
  e) impotriva lui nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile;
  f) prezinta institutiei de credit garantii colaterale, care, impreuna cu garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit in cazul creditelor de investitii, acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii;
  g) sunt eligibile conform reglementarilor interne ale institutiei de credit;
  h) nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central.

  Statul va garanta in procent de maximum 80%, prin intermediul FNGCIMM, creditele acordate de catre institutiile bancare companiilor IMM din valoarea finantarilor acordate (fara dobanzi, comisioane si speze bancare), pentru:
  a) credite de investitii - valoarea maxima a finantarii 10 milioane lei;
  b) credite pentru capital de lucru - in limita a 5 milioane lei, valoarea maxima a finantarii nu poate depasi media cheltuielilor aferente capitalului de lucru din ultimii doi ani fiscali.

  Statul va garanta in procent de maximum 90% creditele/liniile de credit pentru finantarea capitalului de lucru (fara dobanzi, comisioane si speze bancare) pentru microintreprinderi si intreprinderi mici, cu conditia ca valoarea maxima a finantarilor sa fie de 500.000 de lei pentru microintreprinderi si de 1 milion de lei pentru intreprinderile mici.
  Durata maxima a finantarilor: 10 ani pentru creditele de investitii si 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru (acestea din urma putand fi prelungite cu inca 3 ani in anumite conditii). Perioada si modalitatea de rambursare a creditelor vor fi stabilite de catre institutiile de credit conform normelor proprii.
  In toate situatiile, dobanda va fi subventionata integral de stat. Perioada de subventionare este de la momentul acordarii creditului si poate dura pana la data de 31 martie 2021. Subventia poate fi prelungita cu inca doi ani daca se va estima o crestere economica mai mica decat cea din 2020.
  Comisionul de administrare datorat fata de FNGCIMM este subventionat de catre Stat.
  In cazul creditelor de investitii garantia acordata de stat prin FNGCIMM urmeaza a fi garantata cu ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate prin credit precum si prin alte tipuri de garantii (ipoteca asupra conturilor, ipoteca asupra fondului de comert etc.).
  Modalitatea de acordare a creditelor pentru investitii si capital de lucru garantate de catre stat urmeaza a fi reglementata de catre fiecare institutie de credit potrivit normelor interne proprii fiecareia.


  2. Amanarea la plata a serviciilor de utilitati, a chiriilor pentru sediu/sedii secundare si stoparea calculului accesoriilor pentru neexecutarea obligatiilor din contracte cu autoritati publice

  De aceste facilitati vor putea beneficia, pe langa diverse profesii liberale, doar companiile care se incadreaza in categoria IMM (astfel cum au fost definite la punctul anterior) si care se afla intr-una din urmatoarele categorii:
  - compania si-a intrerupt activitatea total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente;
  - compania detine certificatul de situatie de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri .

  Beneficii:
  - posibilitatea de amanare la plata pentru serviciile de utilitati (electricitate, gaze naturale, apa, servicii telefonice si de internet), pe durata starii de urgenta;
  - posibilitatea de amanare la plata a chiriei pentru imobilul cu destinatie de sediu social si de sedii secundare pe durata starii de urgenta;
  - stoparea calcului penalitatilor de intarziere in executarea obligatiilor decurgand din contractele incheiate cu autoritatile publice pe durata starii de urgenta.

  Impotriva companiilor IMM nu se va putea invoca forta majora pentru refuzul indeplinirii obligatiilor in contractele in derulare decat dupa incercarea de renegociere a contractului pentru adaptarea clauzelor contractuale. Conceptul de forta majora este redefinit si se prezuma ca fiind imprejurarea imprevizibila, absolut invincibila si inevitabila care rezulta dintr-o actiune a autoritatilor in aplicarea masurilor impuse de prevenirea si combaterea pandemiei determinate de infectia cu COVID-19, care a afectat activitatea IMM-ului, afectare atestata prin certificatul de situatie de urgenta. Masurile indicate in Decretul nr. 195/2020, prin care s-a instituit starea de urgenta in Romania, care sunt adoptate de autoritati nu sunt considerate imprevizibile.


  3. Avocatii, notarii publici si executorii judecatoresti au obligatia de a continua sa furnizeze serviciile de interes public
  Avocatii, notarii publici si executorii judecatoresti au obligatia de a continua sa furnizeze serviciile de interes public ce fac obiectul profesiei lor, sub sanctiunea excluderii din profesie. Acestia trebuie sa ia toate masurile pentru ca activitatea lor sa fie prestata cu respectarea regulilor de disciplina sanitara si a masurilor de protectie si preventie stabilite de autoritatile competente.

  In plus, salariatii acestor profesionisti NU vor avea acces la beneficiile de asistenta sociala sau la alte facilitati ce vor fi acordate pe durata starii de urgenta daca refuza sa isi indeplineasca atributiile de serviciu si impiedica, astfel, desfasurarea activitatii angajatorului.


  4. Acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
  Se acorda zile libere platite unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in perioada in care unitatile de invatamant sunt inchise temporar sau cursurile suspendate, ca urmare a:
  - conditiilor meteo nefavorabile;
  - situatiilor extreme stabilite de catre autoritati (ex. starea de urgenta decretata incepand cu data de 16.03.2020);
  - prevederile se aplica tuturor angajatilor din sectorul public si privat;
  - nu sunt incluse in categoria zilelor libere platite zilele lucratoare din perioada vacantelor scolare.

  Conditii de acordare
  Pentru a beneficia de aceasta masura, parintii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  - varsta copiilor inscrisi in unitatile de invatamant este de maxim 12 ani sau 18 ani in cazul copiilor cu dizabilitati;
  - locul de munca al parintelui nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

  Nu beneficiaza de prevederile acestei legi persoanele de mai sus care:
  - se afla in concediu pentru cresterea copilului;
  - au optat pentru concediu fara plata ca urmare a nesolicitarii de catre celalalt parinte a perioadei de minim o luna din perioada totala a concediului de crestere a copilului;
  - se afla in concediu de odihna sau concediu fara plata;
  - au raporturile de munca suspendate pentru intreruperea temporara a activitatii angajatorului sau sotul/sotia se afla in acest caz;
  - celalalt parinte nu realizeaza venituri din salarii si asimilate, venituri din activitati independente, din drepturi de proprietate intelectuala, din activitati agricole, silvicultura, piscicultura, supuse impozitului pe venit.

  Modalitatea de acordare
  Indemnizatia pentru zile libere se acorda in baza unei cereri formulate de unul din parinti, depusa la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul. Cererea va fi insotita de:
  - declaratia pe propria raspundere a celuilalt parinte prin care se arata ca acesta nu a solicitat zile libere la locul sau de munca (in conditiile prezentei legi) si nici nu se afla in una din conditiile prevazute la paragraful anterior;
  - copia certificatului de nastere al copilului.

  Valoarea indemnizatiei
  Cuantumul indemnizatiei este de 75% din salariul de baza corespunzator unei zile lucratoare (8 ore), dar nu poate depasi 75% pe zi din castigul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat. Castigul mediu brut lunar este de 5.429 lei, iar media bruta zilnica este de aproximativ 259 lei; rezulta ca nivelul maximal al indemnizatiei brute este 4.072 lei/luna (2.382 lei net), respectiv 194 lei/zi (113 lei net).

  Modalitatea de decontare a sumelor
  Indemnizatia se plateste de catre angajator, din bugetul propriu de venituri si cheltuieli, urmand a fi decontata (recuperata) din Fondul de garantare a creantelor salariale. Angajatorul poate solicita doar decontarea indemnizatiei nete, incasata efectiv de parinte. Sumele platite de angajator reprezentand impozit si contributii sociale vor fi suportate din bugetul propriu.

  Pentru decontarea sumelor, angajatorul va depune o cerere la agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca (respectiv a municipiului Bucuresti) in carei raza teritoriala isi desfasoara angajatorul activitatea. Cererea va fi insotita de:
  - lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere si indemnizatia acordata;
  - copii de pe statele de plata din care sa reiasa acordarea indemnizatiei;
  - declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atesta ca lista angajatilor depusa contine persoanele care au indeplinit conditiile pentru acordarea indemnizatiei;
  - dovada platii contributiilor si impozitelor aferente lunii in care s-a platit indemnizatia.
  Cererea angajatorului va contine obligatoriu urmatoarele elemente:
  - date de identificare ale angajatorului;
  - contul bancar;
  - suma totala solicitata;
  - numarul angajatilor care au beneficiat de aceste sume;
  - numele si semnatura reprezentantului legal;
  - data emiterii.
  Transmiterea documentatiei (cererea si documentele care o insotesc) se va realiza prin email la adresa comunicata de AJOFM in maxim 30 zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei. AJOFM va transmite in termen de 24 ore de la primirea documentelor numarul de inregistrare al solicitarii. In cazul in care documentele nu se pot transmite prin email, se vor transmite prin orice mijloc de comunicare.
  Decontarea sumelor platite de angajator cu titlu de indemnizatie neta se va face in termen de 60 de zile calendaristice de la data inregistrarii documentelor.

  5. Prorogarea termenului de depunere a declaratiei privind beneficiarul real
  Termenul de depunere a declaratiei privind beneficiarul real, inclusiv pentru asociatii si fundatii, a fost prelungit cu 3 luni de la data incetarii starii de urgenta.

  Totodata, obligatia de a depune aceasta declaratie este suspendata pe durata starii de urgenta.  Impetum Group pune la indemana mediului de business romanesc indrumarea strategica necesara pentru echilibrarea companiilor aflate in situatii de criza, know-how-ul specific castigat prin cele trei companii aduse impreuna CITR, ROCA si ROCA X - si mai ales vointa de a pune umarul la stabilizarea economiei nationale si a companiilor care o formeaza. Pentru mai multe informatii si clarificari privind masurile de mai sus si sprijinul oferit de Impetum Group, accesati https://impetumgroup.com/.  Detalii autor
  Adrian Lotrean, Senior Partner Impetum Group si CITR
  Str. Gara Herastrau nr. 4, cladirea A, et.3, Sector 2, Bucuresti

  03-04-2020  Comentarii introduse  Introducere comentariu 21-09-2020  


  Nu poti introduce un comentariu nou fara a fi inregistrat.
  Pentru a te inregistra ca membru intra aici  Alte articole

  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  166 useri online

  Useri autentificati: