DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 23/2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare
Fondul Roman de Contragarantare

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 190 din 26 martie 2009

Atentie Versiunea consolidata de fata nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, poate sa nu fie actualizata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, DreptOnline.ro neasumandu-si nicio raspundere pentru eventualele prejudicii aduse de utilizarea ei, indiferent de forma, destinatie si scop. Pentru orice inadvertenta identificata, va rugam sa ne contactati la office@dreptonline.ro

Versiunea a fost consolidata cu urmatoarele prevederi:
 • Legea nr. 312/2009

  Luand in considerare presiunile si riscurile determinate de evolutiile economice interne si externe la care sunt supuse intreprinderile mici si mijlocii, necesitatea sustinerii cresterii economice, mentinerii actualelor locuri de munca si a crearii altora noi, precum si necesitatea adoptarii de masuri eficiente de crestere a gradului de absorbtie a fondurilor structurale,
  intrucat toate aceste aspecte vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
  in temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.


  Capitolul I - Dispozitii generale


  Art. 1
  Se infiinteaza Fondul Roman de Contragarantare, denumit in continuare Fondul, institutie financiara specializata, constituit sub forma unei societati pe actiuni emitente de actiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciALe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) Fondul are ca obiect unic de activitate contragarantarea garantiilor acordate de fondurile de garantare legal infiintate, persoane juridice romane, pentru creditele si alte instrumente de finantare contractate de intreprinderile mici si mijlocii de la Institutiile de credit si alte institutii financiare nebancare, autorizate potrivit legii.
  (3) Fondul poate desfasura si activitati conexe, necesare si subordonate realizarii obiectului sau unic de activitate.

  Art. 2
  Fondul are drept scop imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii, definite potrivit legii, la finantare prin preluarea unei parti din riscul asumat de fondurile de garantare.


  Capitolul II - Contragarantarea


  Art. 3
  (1) Activitatea de contragarantare consta in preluarea unei parti din riscul asumat de fondurile de garantare a creditelor si altor instrumente de finantare la acordarea de garantii, prin garantarea unei parti din garantiile acordate de acestea bancilor sau altor finantatori pentru creditele ori alte instrumente de finantare obtinute de intreprinderile mici si mijlocii de la acestea.
  (2) Procentul de Contragarantare este de maximum 80% din valoarea garantiilor acordate de fondurile de garantare.

  Art. 4
  Conditiile in care se acorda contragarantiile se stabilesc cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat, de Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, in termen de 30 de zile de la data publicarii legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al ROmaniei, Partea 1.


  Capitolul III - Organizarea si functionarea Fondului


  Art. 5
  Fondul se constitute de urmatorii actionari-fondatori:
  a) statul roman, prin Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri;
  b) Fundatia Post-Privatizare, persoana juridica romana, fara scop lucrativ, constituita in vederea sprijinirii si dezvoltarii sectorului privat din Romania, conform Memorandumului de intelegere semnat intre Guvernul Romaniei, Comisia Comunitatii Europene si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare la 6 iulie 1995, Actionarii sunt reprezentati in adunarea generala a actionarilor de reprezentantii lor legali sau de alte persoane imputernicite de acestia.
  (2) Pe durata functionarii societatii, statul roman detine obligatoriu cel putin 51% din capitalul social si, in mod corespunzator, drepturile de vot in adunarea generala.
  (3) Capitalul social initial al Fondului se constituie din aporturi in numerar, integral subscrise si varsate de actionarii fondatori, astfel:
  a) statul roman participa cu suma de 272 milioane lei, din care 246,2 milioane lei din bugetul de stat si 25,8 milioane lei din fondurile puse la dispozitie de Comisia Europeana prin Programul PHARE 9711, reprezentand 68% din capitalul social;
  b) Fundatia Post-Privatizare participa cu suma de 128 milioane lei, din fonduri rezultate ca urmare a inchiderii Fondului Roman Post-Privatizare, in baza Acordului de finantare 9303, semnat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, respectiv 32% din actiunile societatii.
  (4) Pot dobandi actiuni ale Fondului numai autoritatile publice, institutiile financiare interne si internationale, asociatiile si fundatiile constituite in scopul sprijinirii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, prevederile alin. (2) ramanand aplicabile.

  Art. 6
  Fondul isi desfasoara activitatea in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta, cu prevederile legislatiei privind societatile comerciale pe actiuni, cu art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu actul constitutiv propriu. Actul constitutiv se aproba de adunarea generala a actionarilor Fondului.

  Art. 7
  (1) Fondul este administrat in sistem dualist de un consiliu de supraveghere, alcatuit din 7 membri, si un directorat, alcatuit din 3 membri.
  (2) Membrii directoratului nu pot fi concomitent si membri in consiliul de supraveghere. Membrii directoratului sunt persoane fizice.
  (3) Presedintele consiliului de supraveghere este desemnat de adunarea generala a actionarilor, iar pregedintele directoratului de catre consiliul de supraveghere.
  (4) Mandatul membrilor consiliului de supraveghere si al membrilor directoratului este de 4 ani si poate fi reinnoit.

  Art. 8
  Membrii consiliului de supraveghere si ai directoratului trebuie sa aiba studii superioare si sa posede reputatie si experienta in domeniul financiar-bancar, adecvate complexitatii activitatii Fondului si responsabilitatilor incredintate.
  Cel putin unul dintre membrii consiliului de supraveghere, trebuie sa aiba experienta relevanta in ceea ce priveste activitatea de garantare a creditelor si a altor instrumente de finantare.

  Art. 9
  Atributiile consiliului de supraveghere si ale directoratului vor fi prevazute in actul constitutiv al Fondului.

  Art. 10
  Profitul realizat la sfarsitul exercitiului financiar se utilizeaza pentru constituirea rezervelor necesare acoperirii eventualelor pierderi.
  (2) Daca rezervele constituite potrivit alin. (1) nu acopera pierderea, diferenta urmeaza sa fie acoperita din bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare anuale, prin bugetul Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.
  (3) Daca Timp de 5 ani consecutivi Fondul nu inregistreaza pierderi, cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, rezervele constituite potrivit alin. (1) pot fi utilizate, in proportie de maximum 50% din valoarea acestora, pentru majorarea capitalului social.

  Art. 11
  Anual, pana la data de 31 mai, Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri prezinta Guvernului un raport privind activitatea desfasurata, precum si programul de activitate pentru exercitiul urmator.

  Art. 12
  Fondul colaboreaza cu autoritatile publice, institutiile publice sau de interes public, pe baza unor acorduri, in limitele legii si in limitele atributiilor si obligatiilor care ii revin, pentru obtinerea informatiilor necesare realizarii obiectivelor sale.

  Art. 13
  Situatiile financiare ale Fondului sunt auditate potrivit legii.


  Capitolul IV - Dispozitii finale


  Art. 14
  (1) Personalul Fondului pastreaza confidentialitatea asupra faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfasurata care, potrivit normelor interne sau contractelor incheiate, nu sunt destinate publicitatii, precum si asupra oricaror fapte, date ori informatii aflate la dispozitia sa, care sunt calificate de legislatia aplicabila drept confidentiale sau cu caracter de secret profesional.
  (2) Orice membru al consiliului de supraveghere ori al directoratului, angajatii Fondului si orice persoana care sub o forma sau alta participa la conducerea, administrarea sau la activitatea acestuia au obligatia sa pastreze secretul profesional asupra oricaror fapte, date ori informatii la care se refera alin. (1), de care a luat cunostinta in cursul desfasurarii activitatii sale profesionale.
  (3) Persoanele prevazute la alin. (2) nu au dreptul de a folosi sau de a dezvalui, nici in timpul activitatii si nici dupa incetarea acesteia, fapte ori date care, daca ar deveni publice, ar dauna intereselor ori prestigiului Fondului sau unui client al sau.
  (4) Persoanele prevazute la alin. (2) nu pot utiliza in folos personal sau in folosul altuia, direct ori indirect, informatii de natura celor prevazute la alin. (1), pe care Ie detin ori de care au luat cunostinta in orice mod.
  (5) Prvederile alin. (1), (2) si (3) se aplica si persoanelor care obtin informatii de natura celor aratate din rapoarte ori din alte documente ale Fondului.

  Art. 15
  (1) Obligatia de pastrare a secretului profesional asupra faptelor, datelor si informatiilor referitoare la activitatea desfasurata de Fond nu poate fi opusa autoritatii competente in exercitarea atributiilor sale prevazute de lege.
  (2) Informatii de natura secretului profesional pot fi furnizate, in masura in care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, in urmatoarele situatii:
  a) in cazul in care Fondul justifica un interes legitim;
  b) la solicitarea scrisa a unor autoritati sau institutii, daca prin lege speciala sunt prevazute autoritatile ori institutiile care sunt indrituite sa solicite si/sau sa primeasca astfel de informatii si sunt identificate clar informatii1e care pot fi furnizate de catre Fond in scopul indeplinirii atributiilor specifice ale acestor respectiv ai directoratului, autoritati ori institutii.
  (3) Nu se considera incalcari ale obligatiei de pastrare a secretului profesional furnizarea de date agregate, astfel incat identitatea si informatiile privind clientul respectiv sa nu poata fi identificate, precum si furnizarea de date auditorului financiar.  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  35 useri online

  Useri autentificati: