DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 312/2009 pentru aprobarea OUG nr. 23/2009 privind infiintarea Fondului Roman de ContragarantarePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 692 din 14 octombrie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23 din 11 martie 2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 190 din 26 martie 2009, cu completarile ulterioare, cu urmatoarele modificari:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art 1
(1) Se infiinteaza Fondul Roman de Contragarantare, denumit in continuare Fondul, institutie financiara specializata, constituit sub forma unei societati pe actiuni emitente de actiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciALe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Fondul are ca obiect unic de activitate contragarantarea garantiilor acordate de fondurile de garantare legal infiintate, persoane juridice romane, pentru creditele si alte instrumente de finantare contractate de intreprinderile mici si mijlocii de la Institutiile de credit si alte institutii financiare nebancare, autorizate potrivit legii.
(3) Fondul poate desfasura si activitati conexe, necesare si subordonate realizarii obiectului sau unic de activitate."

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
Fondul are drept scop imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii, definite potrivit legii, la finantare prin preluarea unei parti din riscul asumat de fondurile de garantare."

3. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Procentul de Contragarantare este de maximum 80% din valoarea garantiilor acordate de fondurile de garantare."

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Conditiile in care se acorda contragarantiile se stabilesc cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat, de Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, in termen de 30 de zile de la data publicarii legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al ROmaniei, Partea 1."

5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Fondul se constitute de urmatorii actionari-fondatori:
a) statul roman, prin Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri;
b) Fundatia Post-Privatizare, persoana juridica romana, fara scop lucrativ, constituita in vederea sprijinirii si dezvoltarii sectorului privat din Romania, conform Memorandumului de intelegere semnat intre Guvernul Romaniei, Comisia Comunitatii Europene si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare la 6 iulie 1995, Actionarii sunt reprezentati in adunarea generala a actionarilor de reprezentantii lor legali sau de alte persoane imputernicite de acestia.
(2) Pe durata functionarii societatii, statul roman detine obligatoriu cel putin 51% din capitalul social si, in mod corespunzator, drepturile de vot in adunarea generala.
(3) Capitalul social initial al Fondului se constituie din aporturi in numerar, integral subscrise si varsate de actionarii fondatori, astfel:
a) statul roman participa cu suma de 272 milioane lei, din care 246,2 milioane lei din bugetul de stat si 25,8 milioane lei din fondurile puse la dispozitie de Comisia Europeana prin Programul PHARE 9711, reprezentand 68% din capitalul social;
b) Fundatia Post-Privatizare participa cu suma de 128 milioane lei, din fonduri rezultate ca urmare a inchiderii Fondului Roman Post-Privatizare, in baza Acordului de finantare 9303, semnat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, respectiv 32% din actiunile societatii.
(4) Pot dobandi actiuni ale Fondului numai autoritatile publice, institutiile financiare interne si internationale, asociatiile si fundatiile constituite in scopul sprijinirii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, prevederile alin. (2) ramanand aplicabile."

6. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Profitul realizat la sfarsitul exercitiului financiar se utilizeaza pentru constituirea rezervelor necesare acoperirii eventualelor pierderi.
(2) Daca rezervele constituite potrivit alin. (1) nu acopera pierderea, diferenta urmeaza sa fie acoperita din bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare anuale, prin bugetul Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.
(3) Daca Timp de 5 ani consecutivi Fondul nu inregistreaza pierderi, cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, rezervele constituite potrivit alin. (1) pot fi utilizate, in proportie de maximum 50% din valoarea acestora, pentru majorarea capitalului social."

7. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
Anual, pana la data de 31 mai, Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri prezinta Guvernului un raport privind activitatea desfasurata, precum si programul de activitate pentru exercitiul urmator."

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Nu este


Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica

Coordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
19 useri online

Useri autentificati: