DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea 312/2009 pentru aprobarea OUG nr. 23/2009 privind infiintarea Fondului Roman de ContragarantarePublicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 692 din 14 octombrie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23 din 11 martie 2009 privind infiintarea Fondului Roman de Contragarantare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 190 din 26 martie 2009, cu completarile ulterioare, cu urmatoarele modificari:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art 1
(1) Se infiinteaza Fondul Roman de Contragarantare, denumit in continuare Fondul, institutie financiara specializata, constituit sub forma unei societati pe actiuni emitente de actiuni nominative, conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciALe, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Fondul are ca obiect unic de activitate contragarantarea garantiilor acordate de fondurile de garantare legal infiintate, persoane juridice romane, pentru creditele si alte instrumente de finantare contractate de intreprinderile mici si mijlocii de la Institutiile de credit si alte institutii financiare nebancare, autorizate potrivit legii.
(3) Fondul poate desfasura si activitati conexe, necesare si subordonate realizarii obiectului sau unic de activitate."

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
Fondul are drept scop imbunatatirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii, definite potrivit legii, la finantare prin preluarea unei parti din riscul asumat de fondurile de garantare."

3. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Procentul de Contragarantare este de maximum 80% din valoarea garantiilor acordate de fondurile de garantare."

4. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4
Conditiile in care se acorda contragarantiile se stabilesc cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat, de Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, in termen de 30 de zile de la data publicarii legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al ROmaniei, Partea 1."

5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5
(1) Fondul se constitute de urmatorii actionari-fondatori:
a) statul roman, prin Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri;
b) Fundatia Post-Privatizare, persoana juridica romana, fara scop lucrativ, constituita in vederea sprijinirii si dezvoltarii sectorului privat din Romania, conform Memorandumului de intelegere semnat intre Guvernul Romaniei, Comisia Comunitatii Europene si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare la 6 iulie 1995, Actionarii sunt reprezentati in adunarea generala a actionarilor de reprezentantii lor legali sau de alte persoane imputernicite de acestia.
(2) Pe durata functionarii societatii, statul roman detine obligatoriu cel putin 51% din capitalul social si, in mod corespunzator, drepturile de vot in adunarea generala.
(3) Capitalul social initial al Fondului se constituie din aporturi in numerar, integral subscrise si varsate de actionarii fondatori, astfel:
a) statul roman participa cu suma de 272 milioane lei, din care 246,2 milioane lei din bugetul de stat si 25,8 milioane lei din fondurile puse la dispozitie de Comisia Europeana prin Programul PHARE 9711, reprezentand 68% din capitalul social;
b) Fundatia Post-Privatizare participa cu suma de 128 milioane lei, din fonduri rezultate ca urmare a inchiderii Fondului Roman Post-Privatizare, in baza Acordului de finantare 9303, semnat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana, respectiv 32% din actiunile societatii.
(4) Pot dobandi actiuni ale Fondului numai autoritatile publice, institutiile financiare interne si internationale, asociatiile si fundatiile constituite in scopul sprijinirii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, prevederile alin. (2) ramanand aplicabile."

6. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
(1) Profitul realizat la sfarsitul exercitiului financiar se utilizeaza pentru constituirea rezervelor necesare acoperirii eventualelor pierderi.
(2) Daca rezervele constituite potrivit alin. (1) nu acopera pierderea, diferenta urmeaza sa fie acoperita din bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare anuale, prin bugetul Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri.
(3) Daca Timp de 5 ani consecutivi Fondul nu inregistreaza pierderi, cu avizul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, rezervele constituite potrivit alin. (1) pot fi utilizate, in proportie de maximum 50% din valoarea acestora, pentru majorarea capitalului social."

7. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
Anual, pana la data de 31 mai, Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri prezinta Guvernului un raport privind activitatea desfasurata, precum si programul de activitate pentru exercitiul urmator."

-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 275/2017 pentru aprobarea OG 23/2017 privind plata defalcata a TVA
OUG 27/2017 pentru adoptarea unor masuri fiscal-bugetare. Ordonanta de urgenta nr 27/2017
Legea 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite. Darea in plata
HG 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice si modalitatea de stabilire a despagubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. ? S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme, precum si
Ordin 656/2014 privind aprobarea Procedurii de solicitare si punere la dispozitia Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar a imprumuturilor de la Guvern
Legea 332/2013 pentru aprobarea OG 20/2013 privind reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila din Programul National de Dezvoltare Rurala. Lege nr. 332/2013
Regulament BNR nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare
Ordin nr. 17/2012 privind functionarea sistemului de plati TARGET2-Romania
OUG 73/2012 pentru modificarea pct. II al anexei nr. 1 la OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Ordonata de urgenta 73/2012
Legea 183/2012 pentru modificarea si completarea OUG 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de adm
Circulara nr. 26/2012 privind ratele dobanzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in valuta incepand cu perioada de aplicare 24 august 23 septembrie 2012
Circulara BNR nr. 25/2012 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 iulie 23 august 2012
Comunicat nr. 1/2012 privind lista institutiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar ai caror deponenti beneficiaza de garantarea, prin plata de compensatii, a depozitelor constituite de acestea
Ordinul 27/2011 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene
Legea 287/2011 privind unele masuri referitoare la organizarea activitatii de punere in executare a creantelor apartinand institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare. Legea 287/2011
Legea 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica. Emiterea de moneda electronica
Legea 76/2011 pentru aprobarea OUG 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala. Lege nr. 76/2011
Legea 288/2010 pentru aprobarea OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Lege nr. 288/2010
HG 1235/2010 privind aprobarea realizarii Sistemului national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar. Hotararea 1235/2010
OUG 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori. Ordonanta de Urgenta 50/2010
Recuperarea creantelor prin procedura insolventei
Alexandru-Paul Dimitriu

Pret: 69.9 lei
59.5 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:
Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
67 useri online

Useri autentificati: