DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 55/2008, ordonanta de urgenta privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national
Programul Rabla 2008

[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 339 din 01/05/2008

Aprobat prin
 • Legea nr. 162/2008

  Avand in vedere necesitatea diminuarii poluarii aerului in aglomerarile urbane, datorata emisiilor de gaze de esapament de la autoturisme, avand ponderea cea mai mare printre sursele de poluare, in scopul incadrarii emisiilor in valorile-limita admise la nivel european pentru aerul ambiental, in vederea prevenirii formarii deseurilor ca urmare a abandonarii autoturismelor uzate, in scopul atingerii tintelor prevazute de acquis-ul comunitar de mediu privind recuperarea si reciclarea deseurilor provenite din vehicule uzate, in vederea respectarii angajamentelor asumate de Romania ca stat membru al Uniunii Europene, tinand cont de necesitatea diminuarii efectelor negative ale poluarii aerului asupra sanatatii populatiei si mediului, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, in temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. 1
  Se aproba reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, denumit in continuare Program, in conditiile stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. 2
  Obiectivul prezentei ordonante de urgenta este diminuarea poluarii prin scoaterea din uz a autoturismelor vechi, proprietate a persoanelor fizice romane, cu nivel de poluare foarte ridicat.

  Art. 3
  In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
  a) Autoritatea - Administratia Fondului pentru Mediu;
  b) autoturism uzat - orice autoturism inmatriculat in Romania avand o vechime mai mare sau egala cu 12 ani de la anul fabricatiei, aflat in stare de functionare, care contine cumulativ urmatoarele componente esentiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, sasiul, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor vehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie;
  c) autoturism nou - un autoturism care nu a fost inmatriculat niciodata;
  d) proprietar - orice persoana fizica avand domiciliul sau resedinta in Romania, care detine in proprietate un autoturism uzat inmatriculat pe numele sau, precum si mostenitorii sai;
  e) producator validat - orice persoana juridica, producator, importator autorizat de autoturisme sau distribuitor autorizat al acestuia, careia i-a fost aprobata cererea de inscriere in Program.

  Art. 4
  (1) Orice persoana juridica, producator, importator autorizat sau reprezentantii autorizati ai acestora, care solicita validarea pentru inscrierea in Program, depune la Autoritate o documentatie care va fi asimilata proiectelor de mediu in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
  (2) Producatorul validat garanteaza accesul la Program al persoanei fizice care depune in termen toate documentele necesare pentru achizitionarea unui autoturism nou. In cazul in care accesul nu se realizeaza din culpa producatorului validat, acesta este obligat sa ofere persoanei fizice respective posibilitatea achizitionarii unui autoturism nou la un pret mai mic cu 3.000 lei fata de pretul de achizitie al autoturismului respectiv.

  Art. 5
  (1) Autoritatea analizeaza documentatia depusa si prin structurile sale de decizie aproba cererile care indeplinesc criteriile impuse pentru validare.
  (2) Autoritatea face publica lista persoanelor juridice validate.

  Art. 6
  Poate beneficia de o prima in cuantum de 3.000 lei orice proprietar/mostenitor al unui autoturism uzat care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
  a) s-a inscris la un producator validat pentru achizitionarea unui autoturism nou;
  b) a predat autoturismul uzat spre casare unui operator economic autorizat, conform prevederilor legale, sa desfasoare activitati de colectare a vehiculelor scoase din uz, obtinand un certificat de distrugere;
  c) a radiat autoturismul uzat;
  d) achizitioneaza un autoturism nou de la un producator validat.

  Art. 7
  Suma prevazuta la art. 6 poate fi obtinuta o singura data si se scade din pretul de achizitie al unui autoturism nou.

  Art. 8
  (1) Se interzic omologarea pentru circulatie, reinmatricularea ulterioara a unui autoturism uzat, predat spre casare conform prevederilor art. 6, pentru care s-a eliberat un certificat de distrugere a autoturismului uzat, si reutilizarea caroseriei, sasiului ori a motorului acestuia.
  (2) Comercializarea ulterioara a autoturismelor prevazute la alin. (1) sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, sasiului ori a motorului acestora de catre operatorii economici autorizati prevazuti la art. 6 lit. b) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.
  (3) Constatarea contraventiei prevazute la alin. (2) si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de personal imputernicit din cadrul Garzii Nationale de Mediu.

  Art. 9
  Prevederile art. 8 alin. (2) si (3) referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Art. 10
  Pentru ducerea la indeplinire in anul 2008 a prevederilor prezentei ordonante de urgenta se aloca de la Fondul pentru mediu suma de 120.000 mii lei din sumele incasate de Administratia Fondului pentru Mediu.

  Art. 11
  Programul se aplica, in limita sumei alocate, pana la data de 12 decembrie 2008.

  Art. 12
  Instructiunile privind modalitatile de aplicare a prezentei ordonante de urgenta se aproba prin ordin al ministrului mediului si dezvoltarii durabile, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.  Poate fi de interes si:
  OG 40/2015 pentru modificarea si completarea OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Ordonanta nr. 40/2015
  OUG 72/2014 pentru modificarea si completarea OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Ordonanta de urgenta nr. 72/2014
  OUG 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Ordonanta de urgenta nr. 66/2014
  Ordin 1309/2014 privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1/177/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise in vederea despagubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Cons
  Ordin nr. 1135/2014 pentru modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 997/2014 privind prospectele de emisiune a titlurilor de stat emise in vederea despagubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Co
  OG 19/2014 pentru completarea OUG 156/2007 privind despagubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. ? S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme. Ordonanta 19/2014
  Ordin nr. 110/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere
  HG 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice si modalitatea de stabilire a despagubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. ? S.A. in vederea achizitionarii de autoturisme, precum si
  Ordin 447/2014 privind modificarea si completarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 264/2014
  Legea 5/2014 privind unele masuri pentru facilitarea schimbului transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si pentru facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcari
  Ordin 2633/2013 pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national
  Ordin 123/2013 privind conditiile de eliberare a permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului acestuia in cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii permisului de conducere ori in cazul schimbarii numelui titula
  Legea 51/2013 pentru modificarea si completarea OG 82/2000 privind autorizarea operatorilor economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglare, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor rutiere, precum si de dezmembrare a
  Timbrul de mediu. HG 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule. Hotarare nr. 88/2013
  Legea 209/2012 privind aprobarea OG 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale
  Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata 2012
  Ordinul 2691/2012 pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 981/2012
  Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari defi
  Legea nr. 136/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national
  Legea nr. 61/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 157/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind introducerea tarifului de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania
  Noul Cod al insolventei si reglementarile anterioare. Cod 547. Actualizat la 5.07.2014
  Editie coordonata de prof. univ. dr. Piperea Gheorghe,Editie coordonata de prof. univ. dr. Piperea Gheorghe

  Pret: 15.9 lei
  13.51 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  68 useri online

  Useri autentificati: