DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

OUG nr. 60/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, Ordonanta de urgenta nr. 60/2008, consolidata 2009
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 375 din 16/05/2008

Atentie Versiunea consolidata de fata nu are un caracter oficial, are un caracter pur informativ, poate sa nu fie actualizata, nu poate fi folosita in niciun cadrul oficial, DreptOnline.ro neasumandu-si nicio raspundere pentru eventualele prejudicii aduse de utilizarea ei, indiferent de forma, destinatie si scop. Pentru orice inadvertenta identificata, va rugam sa ne contactati la office@dreptonline.ro

Versiunea a fost consolidata cu urmatoarele prevederi:
 • Legea nr. 38/2009 privind aprobarea OUG nr. 60/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

  Avand in vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European si al Consiliului privind roaming-ul in retelele publice de telefonie mobila in interiorul Comunitatii si de modificare a Directivei 2002/21/CE, care obliga statele membre sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea implementarii acestuia si sa stabileasca sanctiunile pentru incalcarea obligatiilor ce decurg din acest regulament pana la data de 30 martie 2008, luand in considerare necesitatea crearii unui cadru general predictibil pentru aplicarea regulamentelor comunitare din domeniul comunicatiilor electronice, tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentului act normativ poate avea drept consecinte negative imposibilitatea sanctionarii incalcarilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European si al Consiliului pe teritoriul Romaniei, cu potentiale efecte negative grave asupra utilizatorilor finali din Romania si asupra furnizorilor de retele publice de telefonie mobila din celelalte state membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, precum si declansarea de catre Comisia Europeana a procedurilor de sanctionare a Romaniei,aspectele mentionate constituind situatii extraordinare ce ar putea impieta asupra indeplinirii angajamentelor convenite prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeana si ar putea avea repercusiuni negative si asupra pietei de comunicatii electronice din Romania, situatii care nu pot fi prevenite decat prin adoptarea unor masuri in regim de urgenta,
  in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

  Art. I
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La articolul 36, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 36. - (1) In situatia aparitiei unui litigiu intre furnizori de retele sau de servicii de comunicatii electronice in legatura cu obligatiile impuse acestora prin dispozitiile prezentei ordonante de urgenta, ale legislatiei speciale in domeniul comunicatiilor electronice ori ale regulamentelor comunitare din domeniul comunicatiilor electronice sau impuse de catre ANC in conformitate cu aceste dispozitii, partea interesata poate sesiza ANC in vederea solutionarii litigiului sau poate introduce o cerere de chemare in judecata la instanta competenta. ANC solutioneaza litigiul in termen de 4 luni de la data sesizarii, in afara situatiilor exceptionale, in care un termen mai lung este necesar pentru buna solutionare a cazului."

  2. La articolul 51 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) verificarea respectarii obligatiilor prevazute de dispozitiile prezentei ordonante de urgenta sau ale legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice ori al serviciilor postale sau impuse de ANC si MCSI in conformitate cu aceste dispozitii, precum si punerea in aplicare si executarea regulamentelor comunitare din domeniul comunicatiilor electronice, in special in ceea ce priveste monitorizarea pietei si verificarea respectarii obligatii1or furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice care decurg din aceste regulamente, acolo unde se stabileste competenta autoritatii nationale de reglementare in acest scop".

  2^1. La articolul 52, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "(9) ANC publica informatiile care ar putea contribui la dezvoltarea unei piete deschise si concurentiale, inclusiv informatii actualizate referitoare la aplicarea regulamentelor comunitare, cu respectarea principiului confidentialitatii si a prevederilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public, precizand si conditiile si procedura de acces al persoanelor interesate la aceste informatii."

  3. La articolul 53, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "Art. 53. - (1) Controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor postale, al respectarii obligatiilor impuse prin autorizatia generala si prin licentele de utilizare a resurselor de numerotatie, precum si a obligatiilor furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice care decurg din regulamentele comunitare, acolo unde se stabileste competenta de monitorizare sau de verificare a respectarii acestor obligatii de catre autoritatea nationala de reglementare, revine ANC, care actioneaza prin personalul de specialitate imputernicit in acest scop"

  4. La articolul 55 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f^1), cu urmatorul cuprins:
  "f^1) nerespectarea obligatiilor care decurg din regulamentele comunitare din domeniul comunicatiilor electronice, in cazurile in care competenta de monitorizare si verificare a respectarii acestor obligatii apartine autoritatii nationale de reglementare;".

  5. La articolul 55 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
  "a) cu amenda de la 5000 lei la 100000 lei;".

  6. Dupa articolul 59^1 se introduce un nou articol, articolul 59^2, cu urmatorul cuprins:
  "Art. 59^2. - (1) In situatia descoperirii nerespectarii de catre un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice a unei obligatii care decurge din regulamentele comunitare, in cazurile in care competenta de monitorizare si verificare a acestor obligatii apartine autoritatii nationale de reglementare, ANC va transmite furnizorului in cauza o notificare prin care ii va aduce la cunostinta intentia aplicarii sanctiunii prevazute de lege si ii va solicita incetarea imediata a incalcarii savarsite.
  (2) Daca furnizorul nu inceteaza incalcarea savarsita, in conformitate cu notificarea transmisa conform dispozitiilor alin. (1), ANC va aplica sanctiunea corespunzatoare si va dispune toate masurile necesare in vederea asigurarii respectarii obligatiei incalcate si remedierii incalcarii savarsite.
  (3) Masurile prevazute la alin. (2) se dispun prin actul de aplicare a sanctiunii, emis de presedintele ANC. Transmiterea actului prin care se aplica sanctiunea si se dispun masuri in vederea asigurarii respectarii obligatiei incalcate se realizeaza de indata.
  (4) Dispozitiile art. 59 alin. (4) si (5) se aplica in mod corespunzator."

  Art. II
  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, dupa aprobarea prin lege a acesteia, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.  Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

  Poate fi de interes si:
  Legea 235/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice
  HG 1180/2014 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin HG 525/1996. Hotararea 1180/2014
  Legea 445/2001 privind semnatura electronica republicata 2014. Lege nr. 445/2001 republicata
  Legea nr. 82/2012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea L
  Legea 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Lege nr. 374/2013
  Decizie nr. 512/2013 privind stabilirea masurilor minime de securitate ce trebuie luate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si raportarea incidentelor cu imp
  OUG 53/2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Ordonanta de urgenta nr. 53/2013
  Legea 67/2013 pentru aprobarea OUG 19/2011 privind unele masuri pentru modificarea unor acte normative in domeniul comunicatiilor electronice. Lege nr. 67/2013
  Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice. Lege nr. 154/2012
  OUG 13/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Ordonanta de urgenta 13/2012
  Decizia nr. 458/2010 pentru modificarea si completarea unor reglementari din domeniul resurselor de numerotatie
  HG nr. 802/2009 privind realizarea de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, Ón colaborare cu Serviciul de Telecomun
  OUG nr.22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
  Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, republicata
  Ordin nr. 461/2009 pentru aprobarea Strategiei nationale privind implementarea serviciului universal in sectorul comunicatiilor electronice
  Legea nr. 38/2009 privind aprobarea OUG nr. 60/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor
  Lege nr. 298/2008 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de comunicatii, precum si pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea da
  HG nr. 1224/2008, hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale
  OUG nr. 106/2008, Ordonanta de urgenta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii
  Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, legea nr. 133/2007
  Izvoarele obligatiilor in Codul civil art. 1164-1395.
  Neculaescu Sache,Neculaescu Sache

  Pret: 149 lei
  126.65 lei
  COMANDA ACUM

  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica
 • Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

  Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobile  Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  67 useri online

  Useri autentificati: