DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Legea nr. 38/2009 privind aprobarea OUG nr. 60/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 182 din 24 martie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60 din 7 mai 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 375 din 16 mai 2008, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 36. - (1) In situatia aparitiei unui litigiu intre furnizori de retele sau de servicii de comunicatii electronice in legatura cu obligatiile impuse acestora prin dispozitiile prezentei ordonante de urgenta, ale legislatiei speciale in domeniul comunicatiilor electronice ori ale regulamentelor comunitare din domeniul comunicatiilor electronice sau impuse de catre ANC in conformitate cu aceste dispozitii, partea interesata poate sesiza ANC in vederea solutionarii litigiului sau poate introduce o cerere de chemare in judecata la instanta competenta. ANC solutioneaza litigiul in termen de 4 luni de la data sesizarii, in afara situatiilor exceptionale, in care un termen mai lung este necesar pentru buna solutionare a cazului."

2. La articolul I punctul 2, litera a) a alineatului (2) al articolului 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"a) verificarea respectarii obligatiilor prevazute de dispozitiile prezentei ordonante de urgenta sau ale legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice ori al serviciilor postale sau impuse de ANC si MCSI in conformitate cu aceste dispozitii, precum si punerea in aplicare si executarea regulamentelor comunitare din domeniul comunicatiilor electronice, in special in ceea ce priveste monitorizarea pietei si verificarea respectarii obligatii1or furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice care decurg din aceste regulamente, acolo unde se stabileste competenta autoritatii nationale de reglementare in acest scop;".

3. La articolul I, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu urmatorul cuprins:
"2^1. La articolul 52, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«(9) ANC publica informatiile care ar putea contribui la dezvoltarea unei piete deschise si concurentiale, inclusiv informatii actualizate referitoare la aplicarea regulamentelor comunitare, cu respectarea principiului confidentialitatii si a prevederilor legale privind liberul acces la informatiile de interes public, precizand si conditiile si procedura de acces al persoanelor interesate la aceste informatii.»"

4. La articolul I punctul 3, alineatul (1) al articolului 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 53. - (1) Controlul respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta si ale legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor postale, al respectarii obligatiilor impuse prin autorizatia generala si prin licentele de utilizare a resurselor de numerotatie, precum si a obligatiilor furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice care decurg din regulamentele comunitare, acolo unde se stabileste competenta de monitorizare sau de verificare a respectarii acestor obligatii de catre autoritatea nationala de reglementare, revine ANC, care actioneaza prin personalul de specialitate imputernicit in acest scop."

5. La articolul I punctul 6, articolul 59^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 59^2. - (1) In situatia descoperirii nerespectarii de catre un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice a unei obligatii care decurge din regulamentele comunitare, in cazurile in care competenta de monitorizare si verificare a acestor obligatii apartine autoritatii nationale de reglementare, ANC va transmite furnizorului in cauza o notificare prin care ii va aduce la cunostinta intentia aplicarii sanctiunii prevazute de lege si ii va solicita incetarea imediata a incalcarii savarsite.
(2) Daca furnizorul nu inceteaza incalcarea savarsita, in conformitate cu notificarea transmisa conform dispozitiilor alin. (1), ANC va aplica sanctiunea corespunzatoare si va dispune toate masurile necesare in vederea asigurarii respectarii obligatiei incalcate si remedierii incalcarii savarsite.
(3) Masurile prevazute la alin. (2) se dispun prin actul de aplicare a sanctiunii, emis de presedintele ANC. Transmiterea actului prin care se aplica sanctiunea si se dispun masuri in vederea asigurarii respectarii obligatiei incalcate se realizeaza de indata.
(4) Dispozitiile art. 59 alin. (4) si (5) se aplica in mod corespunzator."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Poate fi de interes si:
Legea 235/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice
HG 1180/2014 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin HG 525/1996. Hotararea 1180/2014
Legea 445/2001 privind semnatura electronica republicata 2014. Lege nr. 445/2001 republicata
Legea nr. 82/2012 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice si de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, precum si pentru modificarea si completarea L
Legea 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocarii si intreruperii radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Lege nr. 374/2013
Decizie nr. 512/2013 privind stabilirea masurilor minime de securitate ce trebuie luate de catre furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si raportarea incidentelor cu imp
OUG 53/2013 pentru completarea art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii. Ordonanta de urgenta nr. 53/2013
Legea 67/2013 pentru aprobarea OUG 19/2011 privind unele masuri pentru modificarea unor acte normative in domeniul comunicatiilor electronice. Lege nr. 67/2013
Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice. Lege nr. 154/2012
OUG 13/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice. Ordonanta de urgenta 13/2012
Decizia nr. 458/2010 pentru modificarea si completarea unor reglementari din domeniul resurselor de numerotatie
HG nr. 802/2009 privind realizarea de catre Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, īn colaborare cu Serviciul de Telecomun
OUG nr.22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii
Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, republicata
Ordin nr. 461/2009 pentru aprobarea Strategiei nationale privind implementarea serviciului universal in sectorul comunicatiilor electronice
OUG nr. 60/2008 pentru modificarea si completarea OUG nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, Ordonanta de urgenta nr. 60/2008, consolidata 2009
Lege nr. 298/2008 privind retinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau de retele publice de comunicatii, precum si pentru modificarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea da
HG nr. 1224/2008, hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate in administrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale
OUG nr. 106/2008, Ordonanta de urgenta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2006 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, legea nr. 133/2007
Drept civil. Teoria generala a obligatiilor. Editia 2
Adam Ioan,Adam Ioan

Pret: 119 lei
101.15 lei
COMANDA ACUM

Cautare legislatie:-------------
Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
-------------


Alte reglementari
Termeni juridici, grupare tematica
Vezi reducerile de azi la televizoare 4k.

Aici gasesti cele mai noi si ieftine telefoane mobileCoordonator
Magdalena Popeanga

Website administrat de
Alioth Software
Politica de securitate
Termeni si conditii
 RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
80 useri online

Useri autentificati: