DreptOnline.ro, portal juridic, stiri, legislatie, raspunsuri juridice
Comunitate juridica online: DreptOnline.ro   AvocatRomania.ro   Avocat-Divort.ro   Avocat-Partaj.ro  
Intreaba un avocat

Sitemap

Comunitate
Home
Resurse
Tribuna
Jurisprudenta
Stiri
Dezbateri
Cariere
Comunitate
Dictionar juridic
Carti juridice
Evenimente

Monitorul Oficial
Monitorul Oficial
Arhiva Monitor

Raspunsuri juridice
Intreaba un avocat
Raspunsuri juridice
Arhiva raspunsuri

Traducatori
Cautare
Lista

Utile
Decizii RIL si NC
Hotarari CEDO
Informatii utile
Avocat
Legislatie
Legislatie pag 2
Divortul
Divort din strainatate
Personalitati
Interviuri
Modele cereri
Istorie
Adrese utile
Institutii
Curs valutar BNR
Calculator TVA
Verificare IBAN

Interactiv
Teste grila
Confruntare
Jurist vs Jurist
Dezbateri spete
Argumente
Jocul mintii
Test cunostinte
Fise tari
Afla profesia

User
Contact
Newsletter
Login
Inregistrare
Echipa DreptOnline
Linkuri
English


Distrugere arhiva veche
Login | Intreaba un avocat | Recomanda | Discutii |
Carti juridice Recursuri in interesul legii | Exceptii de neconstitutionalitate
   

Ordin nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule[Materialul de fata a fost preluat din Indaco Legenet legenet.indaco.ro]

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 498 din 02/07/2008

Modificare
 • Ordin nr. 1748/2008 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala

  In temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza prevederilor art. 3 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 686/2008, si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

  presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

  Art. 1
  Se aproba Procedura privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, prevazuta in anexa nr. 1.

  Art. 2
  Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:
  a) "Referat de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule", prevazut in anexa nr. 2;
  b) "Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule", cod 14.13.02.50, prevazuta in anexa nr. 3.

  Art. 3
  Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare al formularului de decizie prevazut la art. 2 sunt prezentate in anexa nr. 4.

  Art. 4
  Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 5
  Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de reglementare a colectarii creantelor bugetare, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 6
  Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


  Procedura privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, 30 iunie 2008  Capitolul I - Cadru general


  1.1. Taxa pe poluare pentru autovehicule, reglementata de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si de Normele metodologice de aplicare a acestui act normativ, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 686/2008, denumite in continuare ordonanta, respectiv norme metodologice, se calculeaza de organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
  1.2. Organul fiscal competent din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala este definit la art. 3 alin. (1) din normele metodologice.
  1.3. Organul fiscal competent stabileste taxa pe poluare pentru urmatoarele situatii reglementate de ordonanta:
  a) ca urmare a solicitarii persoanei fizice sau juridice care intentioneaza sa efectueze prima inmatriculare a unui autovehicul in Romania sau sa repuna in circulatie un autovehicul dupa incetarea exceptarii sau scutirii;
  b) pentru restituirea sumelor reprezentand valoarea reziduala a taxei pe poluare platite;
  c) pentru restituirea sumelor reprezentand diferenta dintre taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule si taxa pe poluare pentru autovehicule;
  d) pentru restituirea sumelor reprezentand diferente de taxa pe poluare rezultate in urma contestarii taxei pe poluare.
  1.4. Calcularea taxei pe poluare se face cu ajutorul aplicatiei informatice-suport realizate si implementate de Directia generala de tehnologia informatiei.


  Capitolul II - Stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule la prima inmatriculare in Romania sau la repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea exceptarii sau scutirii


  2.1. Persoana fizica sau juridica, care intentioneaza sa efectueze inmatricularea autovehiculului, depune la organul fiscal competent o cerere insotita de documentele prevazute la art. 3 alin. (2) din normele metodologice, in copie si original. Documentele in original se restituie contribuabilului dupa verificarea conformitatii si inscrierea vizei "conform cu originalul" pe copiile care raman la organul fiscal.
  2.2. Pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, modelul documentului care contine elementele necesare calculului taxei pe poluare si care se depune la organul fiscal in conditiile art. 3 alin. (4) din normele metodologice este prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura.
  2.3. La depunerea cererii, organul fiscal competent va comunica solicitantului data la care se poate prezenta pentru ridicarea deciziei de calcul al taxei pe poluare, emisa in conditiile prezentului capitol.
  2.4. De la registratura, cererea insotita de documentele depuse se repartizeaza Compartimentului registru contribuabili, declaratii fiscale si bilanturi, denumit in continuare compartiment de specialitate, care inregistreaza cererile intr-o evidenta speciala, organizata potrivit anexei nr. 2 la prezenta procedura.
  2.5. Compartimentul de specialitate, pe baza documentelor depuse de contribuabil si a elementelor prevazute de ordonanta si de normele metodologice, procedeaza la calcularea taxei pe poluare si intocmeste Referatul de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la ordin.
  2.6. Valoarea in lei a taxei de poluare se determina pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie a anului precedent si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
  2.7. Pe baza referatului, compartimentul de specialitate intocmeste proiectul Deciziei de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule, cod MEF 14.13.02.50, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin.
  2.8. Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule se intocmeste in doua exemplare, se verifica si se avizeaza de seful compartimentului de specialitate si se inainteaza, impreuna cu documentatia si cu referatul, spre aprobare conducatorului unitatii fiscale.
  2.9. Decizia de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule emisa este decizie sub rezerva verificarii ulterioare, potrivit art. 90 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  2.10. Un exemplar al deciziei de calcul se comunica contribuabilului, in maximum doua zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete, in conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar al doilea exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.
  2.11. Prin exceptie, pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, decizia de calcul al taxei pe poluare se comunica in maximum 5 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete.
  2.12. Taxa pe poluare calculata de organul fiscal prin decizia comunicata contribuabilului se achita in conditiile prevazute de art. 3 alin. (5) din normele metodologice, iar dovada platii taxei se prezinta autoritatii competente pentru inmatricularea autovehiculului sau pentru repunerea in circulatie a autovehiculului dupa incetarea exceptarii sau scutirii.


  Capitolul III - Stabilirea sumelor reprezentand valoarea reziduala a taxei pe poluare


  3.1. In vederea restituirii sumelor reprezentand valoarea reziduala a taxei pe poluare, in conditiile prevazute de art. 7 din normele metodologice, la solicitarea compartimentului cu atributii in domeniul colectarii creantelor fiscale, insotita de documentatia depusa de contribuabil, compartimentul de specialitate procedeaza la calcularea taxei pe poluare care ar fi platita pentru respectivul autovehicul daca acesta ar fi inmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto national, pe baza elementelor de calcul prevazute de ordonanta si de normele metodologice.
  3.2. Pentru stabilirea valorii reziduale a taxei pe poluare, compartimentul de specialitate intocmeste Referatul de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la ordin.
  3.3. Referatul se intocmeste in doua exemplare, se verifica si se vizeaza de seful compartimentului de specialitate si se inainteaza, impreuna cu documentatia, spre aprobare directorului executiv adjunct coordonator/sefului administratiei adjunct coordonator, dupa caz.
  3.4. In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii de catre compartimentul de specialitate, un exemplar al referatului de calcul aprobat se transmite compartimentului cu atributii in domeniul colectarii creantelor fiscale, in vederea compensarii si/sau restituirii, in conformitate cu prevederile art. 116 si 117 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar al doilea exemplar ramane la compartimentul de specialitate in vederea arhivarii.
  3.5. Compartimentul cu atributii in domeniul colectarii creantelor fiscale intocmeste decizia de restituire a sumelor reprezentand valoarea reziduala a taxei pe poluare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare. Procedura de restituire a sumelor reprezentand valoarea reziduala a taxei pe poluare este prevazuta la art. 6 alin. (6)-(14) din normele metodologice.


  Capitolul IV - Stabilirea sumei reprezentand diferenta dintre taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule si taxa pe poluare pentru autovehicule


  4.1. In vederea restituirii sumelor reprezentand diferenta dintre taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule platita in perioada 1 ianuarie 2007-30 iunie 2008 si taxa pe poluare pentru autovehicule, rezultata din aplicarea prevederilor ordonantei, la solicitarea compartimentului cu atributii in domeniul colectarii creantelor fiscale, insotita de documentatia depusa de contribuabil, compartimentul de specialitate procedeaza la calcularea taxei pe poluare.
  4.2. Pe baza elementelor de calcul prevazute de ordonanta si de normele metodologice, compartimentul de specialitate stabileste taxa si intocmeste Referatul de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la ordin.
  4.3. Referatul se intocmeste in doua exemplare, se verifica si se vizeaza de seful compartimentului de specialitate si se inainteaza, impreuna cu documentatia, spre aprobare directorului executiv adjunct coordonator/sefului administratiei adjunct coordonator, dupa caz.
  4.4. In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii de catre compartimentul de specialitate, un exemplar al referatului aprobat se transmite compartimentului cu atributii in domeniul colectarii creantelor fiscale, in vederea calcularii diferentei dintre taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule achitata de contribuabil si taxa pe poluare stabilita de compartimentul de specialitate, prin referat. Al doilea exemplar al referatului de calcul ramane la compartimentul de specialitate in vederea arhivarii.
  4.5. Compartimentul cu atributii in domeniul colectarii creantelor fiscale intocmeste decizia de restituire a diferentei dintre taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule achitata de contribuabil si taxa pe poluare stabilita potrivit dispozitiilor legale in vigoare. Procedura de restituire a diferentei este prevazuta la art. 6 din normele metodologice.


  Capitolul V - Stabilirea sumelor reprezentand diferente de taxa pe poluare rezultate in urma contestarii taxei pe poluare


  5.1. In vederea restituirii diferentei de taxa rezultate in urma contestarii taxei pe poluare, in conditiile art. 5 si 8 din normele metodologice, la solicitarea compartimentului cu atributii in domeniul colectarii creantelor fiscale, insotita de documentatia depusa de contribuabil, compartimentul de specialitate procedeaza la recalcularea sumei de plata reprezentand taxa si intocmeste Referatul de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la ordin.
  5.2. Referatul se intocmeste in doua exemplare, se verifica si se vizeaza de seful compartimentului de specialitate si se inainteaza, impreuna cu documentatia, spre aprobare directorului executiv adjunct coordonator/sefului administratiei adjunct coordonator, dupa caz.
  5.3. In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii de catre compartimentul de specialitate, un exemplar al referatului se transmite compartimentului cu atributii in domeniul colectarii creantelor fiscale, in vederea calcularii diferentei dintre taxa pe poluare platita cu ocazia inmatricularii si taxa pe poluare recalculata de compartimentul de specialitate ca urmare a contestarii, stabilita prin referat, iar al doilea exemplar ramane la compartimentul de specialitate in vederea arhivarii.
  5.4. Compartimentul cu atributii in domeniul colectarii creantelor fiscale intocmeste decizia de restituire a diferentei de taxa pe poluare rezultate in urma contestarii taxei pe poluare, potrivit dispozitiilor legale in vigoare. Procedura de restituire a diferentei este prevazuta la art. 6 alin. (6)-(14) din normele metodologice.


  Capitolul VI - Dispozitii finale


  Dosarele intocmite pentru solutionarea solicitarilor contribuabililor, intocmite potrivit prevederilor cap. II-cap. V se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului, dupa caz.


  Anexa nr. 1 la procedura

  Denumirea contribuabilului ............................... 
    Cod identificare fiscala ................................. 
    Domiciliu fiscal ......................................... 
  
  
    Centralizator privind autovehiculele in leasing
  (anexa la Cererea nr. ....../.......) 
    
  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦  ¦     ¦   ¦      ¦        ¦     ¦       ¦      ¦ Valoarea ¦  Motor  ¦  Dotare  ¦
  ¦Nr. ¦     ¦   ¦      ¦   Serie   ¦Numar de ¦ Data primei ¦Capacitatea¦combinata ¦  diesel  ¦  (aer  ¦
  ¦crt.¦Categoria¦Marca¦Tip/Varianta¦ sasiu/Numar ¦omologare¦inmatriculari¦cilindrica ¦a emisiei ¦ echipat  ¦conditionat/¦
  ¦  ¦     ¦   ¦      ¦de identificare¦     ¦       ¦  (cm3)  ¦ de CO2 ¦ cu filtru ¦ABS/airbag) ¦
  ¦  ¦     ¦   ¦      ¦        ¦     ¦       ¦      ¦(grame/km)¦de particule¦      ¦
  +----+---------+-----+------------+---------------+---------+-------------+-----------+----------+------------+------------¦
  ¦ 0 ¦  1  ¦ 2 ¦   3   ¦    4    ¦  5  ¦   6   ¦   7   ¦  8   ¦   9   ¦   10   ¦
  +----+---------+-----+------------+---------------+---------+-------------+-----------+----------+------------+------------¦
  +----+---------+-----+------------+---------------+---------+-------------+-----------+----------+------------+------------¦
  +----+---------+-----+------------+---------------+---------+-------------+-----------+----------+------------+------------¦
  +----+---------+-----+------------+---------------+---------+-------------+-----------+----------+------------+------------¦
  +----+---------+-----+------------+---------------+---------+-------------+-----------+----------+------------+------------¦
  +----+---------+-----+------------+---------------+---------+-------------+-----------+----------+------------+------------¦
  +----+---------+-----+------------+---------------+---------+-------------+-----------+----------+------------+------------¦
  +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    Anexa nr. 2 la procedura

    Evidenta cererilor de stabilire a taxei pe poluare 
  
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  ¦Nr. ¦ Denumirea  ¦Cod de identificare¦Nr. si data inregistrarii¦Date de identificare¦         ¦ Cuantumul taxei  ¦
  ¦crt.¦solicitantului¦   fiscala   ¦ cererii de stabilire  ¦ a autovehiculului ¦Obiectul cererii*)¦pe poluare calculate¦
  ¦  ¦       ¦          ¦     a taxei     ¦          ¦         ¦          ¦
  +----+--------------+-------------------+-------------------------+--------------------+------------------+--------------------¦
  ¦ 0 ¦   1    ¦     2     ¦      3      ¦     4     ¦    5     ¦     6     ¦
  +----+--------------+-------------------+-------------------------+--------------------+------------------+--------------------¦
  +----+--------------+-------------------+-------------------------+--------------------+------------------+--------------------¦
  +----+--------------+-------------------+-------------------------+--------------------+------------------+--------------------¦
  +----+--------------+-------------------+-------------------------+--------------------+------------------+--------------------¦
  +----+--------------+-------------------+-------------------------+--------------------+------------------+--------------------¦
  +----+--------------+-------------------+-------------------------+--------------------+------------------+--------------------¦
  +----+--------------+-------------------+-------------------------+--------------------+------------------+--------------------¦
  +----+--------------+-------------------+-------------------------+--------------------+------------------+--------------------¦
  +----+--------------+-------------------+-------------------------+--------------------+------------------+--------------------¦
  +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
  
  

  *) Se completeaza cu: I - solicitare initiala de stabilire a taxei pe poluare in vederea primei inmatriculari in Romania; sau
  R - pentru repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea exceptarii sau scutirii.
  MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR
           AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
           Unitatea fiscala ........................
           Nr. ................/....................
  
                                         APROBAT
                                 Director executiv adjunct coordonator/
                                 Sef administratie adjunct coordonator,
                                  ..................................
  
                         REFERAT
               de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule
  
    Prin Cererea inregistrata sub nr. ............./................................................,
                                 (denumirea contribuabilului)
    cod de identificare fiscala ........................................., avand domiciliul fiscal in
  localitatea ........................................., str. ........................................
  nr. ........, bl. ....., sc. ....., ap. ....., judet/sector .......................................,
  solicita1):
    ? stabilirea, in temeiul dispozitiilor art. 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008
  pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, a taxei pe poluare pentru prima
  inmatriculare in Romania a autovehiculului sau pentru repunerea in circulatie a unui autovehicul
  dupa incetarea exceptarii sau scutirii;
    ? restituirea, in temeiul dispozitiilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008,
  a valorii reziduale a taxei pe poluare, in situatia scoaterii autovehiculului din parcul auto
  national;
    ? restituirea, in temeiul dispozitiilor art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
  50/2008, a diferentei dintre taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule si taxa pe poluare
  pentru autovehicule;
    ? restituirea, in temeiul dispozitiilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
  50/2008, a diferentei de taxa rezultate in urma contestarii taxei pe poluare.
    Pentru stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule au fost depuse de contribuabil urmatoarele
  documente:
    .................................................................................................
    .................................................................................................
    .................................................................................................
    .................................................................................................
    .................................................................................................
    Pe baza documentatiei depuse, a elementelor de calcul prevazute de Ordonanta de urgenta a
  Guvernului nr. 50/2008 si de normele metodologice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 686/2008,
  au rezultat urmatoarele2):
    .................................................................................................
    .................................................................................................
    .................................................................................................
    .................................................................................................
    .................................................................................................
    .................................................................................................
  
  Verificat                      Intocmit
  Functia ........................................   Functia .......................................
  Numele si prenumele ............................   Numele si prenumele ...........................
  Data ...........................................   Data ..........................................
  Semnatura                      Semnatura
  ......................                .......................
   
    ___________ 
    1) Se bifeaza situatia in cauza. 
    2) Se detaliaza modul de calcul al taxei pe poluare. 
  
  
  


  Anexa nr. 3
  IMAGINE MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR Nr. ................/................ AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA Data ......./......./................ Unitatea fiscala ........................ Numar de operator de date cu caracter personal - 1067 DECIZIE de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule Denumire/Nume, prenume contribuabil: ............................................................ Cod de identificare fiscala ..................................................................... Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea .........................................................., str. ....................................................... nr. .........,bl. ...... sc. ........., ap. ......., judet/sector .......................................................................... Ca urmare a Cererii dumneavoastra inregistrate la organul fiscal sub nr. ............., prin care ati solicitat calcularea taxei pe poluare pentru autovehicule, in vederea efectuarii primei inmatriculari in Romania a autovehiculului/ pentru repunerea in circulatie a autovehiculului dupa incetarea exceptarii sau scutirii .................................................................. ..................................................................................................., din aplicarea elementelor de calcul prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, a rezultat TAXA PE POLUARE PENTRU AUTOVEHICULE, in suma de ............................................ lei. La stabilirea taxei s-au avut in vedere urmatoarele1): ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. Prezenta decizie reprezinta titlu de creanta si constituie instiintare de plata conform legii. Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acelasi act normativ. Daca autovehiculul pentru care se efectueaza inmatricularea face obiectul unei achizitii intracomunitare si acesta indeplineste conditiile prevazute de art. 1251 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la mijloacele de transport noi, va aducem la cunostinta ca: Pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, persoanele care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si care nu trebuie sa se inregistreze conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, trebuie sa depuna la organul fiscal competent Decontul special de TVA, potrivit prevederilor art. 1563 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si sa faca plata taxei, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nasterea exigibilitatea operatiunii. APROBAT AVIZAT INTOCMIT Functia ........................ Functia ......................... Functia ....................... Numele si prenumele ............ Numele si prenumele ............. Numele si prenumele ........... Semnatura si stampila .......... Semnatura ....................... Semnatura ..................... 1) Se detaliaza modul de calcul al taxei pe poluare. Cod MEF 14.13.02.50  Anexa nr. 4

    CARACTERISTICI DE TIPARIRE
  modul de difuzare, utilizare si pastrare ale formularului "Decizie de
  calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule" 
  
  
    1. Denumire: "Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule" 
    2. Cod MEF: 14.13.02.50 
    3. Format: A4/t1 (numar variabil de pagini) 
    4. Caracteristici de tiparire: - pe o singura fata 
    - se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare. 
    5. Se difuzeaza: gratuit 
    6. Se utilizeaza la: calculul taxei pe poluare pentru autovehicule 
    7. Se intocmeste in doua exemplare de organul fiscal competent 
    8. Circula: - 1 exemplar la contribuabil; 
    - 1 exemplar la organul fiscal competent. 
    9. Se arhiveaza: copia se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului. 
  
  
  Nu este


  Cautare legislatie:  -------------
  Drept OnLine va prezinta in cadrul acestei Sectiuni cateva reglementari juridice de interes general, cu mentiunea ca informatiile prezentate in aceasta sectiune au un caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici.
  -------------


  Alte reglementari
  Termeni juridici, grupare tematica

 • Coordonator
  Magdalena Popeanga

  Website administrat de
  Alioth Software
  Politica de securitate
  Termeni si conditii
   RSS DreptOnline.ro - Canale RSS juridice
  44 useri online

  Useri autentificati: